Radní hlavního města Prahy odsouhlasili bezúplatný převod kostela sv. Kateřiny z 18. století do vlastnictví středočeského městyse Pavlíkov, na jehož území se nachází.

Hlavní město je vlastníkem barokního kostela sv. Kateřiny v centru městyse Pavlíkov (okr. Rakovník). Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 360 metrů čtverečních. Dnes nevyužívaný kostel sloužil dříve jako depozitář Galerie hlavního města. Město Praha jej vyhodnotilo jako nepotřebný majetek a rozhodlo o jeho bezúplatném převodu.

„Stavba je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Pro město představuje zbytný majetek. Padaly úvahy o jeho prodeji v dražbě. Jsem moc rád, že jsme se rozhodli k formě daru obci Pavlíkov. Sami totiž v centru Prahy máme příklady z minulosti, kdy se kostely prodávaly, město koupě nevyužilo a z kostelů se stal například nevěstinec,“ říká radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

Kostel sv. Kateřiny v Pavlíkově je na seznamu kulturních památek Národního památkového ústavu. Okolní pozemek je ve vlastnictví Pavlíkova. Vedení městyse letos v červenci vyjádřilo o bezúplatný převod nemovitosti zájem. Jedinou podmínkou je, že nebude možné převést objekt na jiného vlastníka po dobu 50 let bez předchozího písemného souhlasu Prahy. Celý záměr musí ještě schválit na svém příštím jednání pražští zastupitelé.*

Foto: web městyse Pavlíkov

Pilotní projekt určený k odstraňování nelegálních graffiti z fasád objektů, které jsou ve vlastnictví hlavního města, začíná fungovat v české metropoli. Jeho realizaci dostala na starost městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). Ta má s problematikou odstraňování různých „tagů“ a obrázků ze stožárů pražského veřejného osvětlení několikaletou zkušenost. Projekt poběží do podzimu, kdy ho město vyhodnotí a rozhodne o jeho dalším pokračování.

Graffiti ve veřejném prostoru je dlouhodobý problém, hyzdí veřejný prostor a ničí jak veřejný, tak soukromý majetek. Jsem přesvědčený, že kromě nápravy vandalismu bude mít projekt i významnou preventivní roli. Když totiž sprejeři uvidí, že jejich výtvory z objektů opatřených antigraffiti nátěrem zase obratem mizí, ztratí motivaci dělat další,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Pokud lidé na městském objektu najdou graffiti, stačí ho nahlásit. Oznámení zpracuje městská společnost THMP a zajistí jeho odstranění. „Při omytí nejprve použijeme speciální chemický přípravek, který necháme působit, a následně plochu očistíme tlakovou sprchou s horkou vodou. Po vyschnutí zapravíme nedostatky povrchu, natřeme ho odpovídající barvou a aplikujeme odolný nátěr, díky kterému graffiti do budoucna dokážeme odstranit pouhým proudem vody, případně jinými vhodnými technologiemi schválenými památkáři,“ vysvětlila Martina Kaňáková, asistentka radního hl. m. Prahy Jana Chabra.

Lidé kvůli hlášení graffiti nemusí volat na dispečink, efektivní komunikaci pomůže nová mobilní aplikace. „Ta má název Bez graffiti a Pražané přes ni mohou na pár kliknutí nahlásit místo, kde se nelegální graffiti vyskytuje. Pro jednoduchost jsme ji vybavili našeptávačem adres jednotlivých objektů vlastněných hlavním městem podle GPS lokace. Pokud navíc ohlašovatel bude chtít, dostane následně i informaci o vyřízení svého požadavku,“ konstatoval Tomáš Novotný, místopředseda představenstva THMP. Už dnes je aplikace k dispozici ke stažení na App Store i Google Play.

Často se potkávám s tím, že lidé graffiti vnímají jako vandalismus. Není se čemu divit, když ho vidí na zdech domů, v podchodech nebo třeba na kulturních památkách. Výsledkem je často nevratné poškození těchto objektů a poměrně nákladný proces jeho odstraňování,“ uvedl ředitel odboru památkové péče MHMP Jiří Skalický a dodal, že město přitom na sprejerskou tvorbu vyčlenilo hned několik legálních ploch napříč celou Prahou. „Takto vymezená plocha ale může ztrácet určitý punc ilegality a ne vždy je pro sprejery zajímavá,“ uzavřel.

V rámci pilotního projektu budou antigraffiti nátěrem ošetřeny vybrané objekty jak v rámci městské památkové rezervace, tak objekty na pražských sídlištích - konkrétně v lokalitě Černého Mostu.

Požadavky na odstranění graffiti na objektech, které nejsou ve vlastnictví hlavního města, ale jsou ve vlastnictví nebo ve svěřené správě jednotlivých městských částí, budou přeposílány na jednotlivé městské části. Ty se budou těmito podněty následně zabývat po vlastní linii.*

/zr/

Ilustrační foto: web https://praha10.cz/

 

 

Technická zkouška rozsvícení vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí (viz foto), která se uskutečnila v pátek 27. listopadu večer za účasti primátora Prahy Zdeňka Hřiba, předsedy Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila, radních Hany Třeštíkové a Jana Chabra a předsedy Technologií hlavního města Prahy (THMP) Tomáše Jílka, byla natolik úspěšná, že – ačkoliv původně bylo v plánu, že se strom oficiálně rozsvítí až o prvním adventním víkendu – představitelé města se na místě dohodli, že už strom svítit nechají.

Kvůli vládním opatřením, která nepovolují hromadné akce a shlukování osob, letos hlavní město neplánuje klasické slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem. Proto z pátečního rozsvícení vznikl videozáznam, který dnes, v neděli 29. listopadu, Magistrát hlavního města Prahy i městská společnost THMP zveřejní na svých sociálních sítích.

Sedmnáct a půl metru vysoký vánoční smrk pochází z Kamenného Přívozu. Jeho kácení, převoz i zdobení letos poprvé zajišťovala městská společnost THMP. O finální podobě stromu tento rok rozhodli lidé při hlasování na sociálních sítích. Je ozdobený šesti kilometry vánočních řetězů, čtyřiceti hvězdami a více než tři sta vánočními koulemi v národních barvách trikolóry. Špice na vrcholu má výšku tří metrů.*

/zr/

Foto: THMP

V červnu začala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) vypalovat na kovové štítky označující stožáry veřejného osvětlení (VO) kromě identifikačního čísla i QR kódy. Ty umožní jednoduše ohlásit poruchu nebo černou reklamu na veřejném osvětlení, do budoucna mohou pomoci i Integrovanému záchrannému systému nebo třeba turistům a obyvatelům české metropole.

Všech 135 tisíc stožárů pražského veřejného osvětlení má zhruba ve výšce 150 centimetrů umístěný malý plechový štítek s vyraženým šestimístným číslem. Podle prvního  dvojčíslí už dnes na první pohled zjistíte, v jaké městské části se nachází,“ uvedl radní HMP Jan Chabr a dodal, že postupným doplněním o QR kódy nabídnou štítky lidem mnohem více informací. „Po jeho načtení mobilním telefonem totiž dojde k přesměrování na novou webovou aplikaci Skenujprahu.cz, která bude integrovat nejrůznější data a služby.

Podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka v rámci pilotního projektu nová aplikace umožní pohodlně ohlašovat poruchy a nelegální výlepy na stožárech VO a poskytne detailní informace o jednotlivých světelných místech. „V dalším kroku plánujeme zapojit další městské společnosti a Integrovaný záchranný systém. Když se ocitnete v nějaké nouzové situaci, často hrají roli vteřiny. Díky načtení aplikace z jakéhokoliv stožáru VO by tak bylo možné hasiče, policii nebo záchrannou službu nejen rychle kontaktovat, ale také budou automaticky vědět, kde přesně se nacházíte nebo kde najdou třeba nejbližší uzávěr plynu,“ doplnil Tomáš Jílek s tím, že ohledně zapojení do aplikace probíhá jednání i s Policií České republiky. „Po naskenování QR kódu ze stožáru VO by tak aplikace mohla například vyhledat nejbližší policejní služebnu, včetně její provozní doby.

QR kódy na stožárech veřejného osvětlení by měli v dalších etapách využívat i turisté, kteří často nevědí, kde se nacházejí a neznají názvy ulic. „Mohly by jim poradit s cestou nebo doporučit nejbližší turisticky žádaná místa. I proto se pilotní projekt rozbíhá právě v centru města, kde se mimopražských pohybuje nejvíce,“ upřesnil Jan Chabr. „Možností se však nabízí mnohem více, společně s dalšími partnery plánujeme implementovat i další využití jak pro Pražany, tak pro turisty. Samozřejmostí budou i různé jazykové mutace portálu.

Nové štítky s QR kódem si společnost THMP vyrábí sama přímo ve své holešovické centrále. „Už na začátku letošního roku jsme si proto pořídili speciální laser na gravírování. Nejdříve vytvoříme počítačový návrh obsahující unikátní šestimístné číslo a mu odpovídající QR kód, který se následně přepíše na připravený kovový štítek. Výsledkem laserové technologie je přesný a trvalý popis, který lze odstranit pouze hrubou silou,“ uzavřel Tomáš Jílek.

V červnu THMP spouští i novou mobilní aplikaci, která umožní jednoduše a odkudkoliv ohlásit poruchu nebo nelegální výlepy na stožárech pražského VO. „V tomto případě uživatel nemusí skenovat QR kód, ale aplikaci bude mít uloženou přímo ve svém chytrém telefonu. Když například z auta uvidíte nesvítící světlo, stačí ho vyfotit a prostřednictvím GPS už si ho sami dokážeme lokalizovat,“ vysvětlil Tomáš Jílek. Po odeslání se informace dostane na dispečink společnosti THMP, ten ji vyhodnotí a na místo vyšle své pracovníky. Aplikace s názvem Praha svítí je již volně ke stažení pro platformu Android, pro operační systém iOS bude k dispozici v nejbližších dnech, po dokončení schvalovacího procesu.*

/tz/

 

Krátce po začátku rekonstrukce spodní části pražského Václavského náměstí zmizel z tohoto historického místa poslední zbývající stánek s občerstvením. S těmi vedlo hlavní město dlouholeté soudní spory kvůli dluhům v řádu desítek milionů korun. Praha místo po posledním odstraněném stánku uklidila a tato část náměstí je zcela připravena na rekonstrukci.

Na Václavském náměstí v české metropoli se dříve nacházelo celkem šest stánků s občerstvením. S každým z provozovatelů nicméně hlavní město vedlo spory kvůli dluhům, některé skončily u soudu a následnou exekucí. Celkem šlo o částky v řádu desítek milionů korun. Se začátkem rekonstrukce náměstí zmizel i poslední stánek.

Jsem rád, že se nám podařilo dotáhnout proměnu Václavského náměstí po všech směrech. Lze říci, že trpělivost přináší ovoce. Město vedlo vleklé spory s provozovateli často kritizovaných stánků, již v roce 2013 rozhodlo, že je zde dále nechce. Nicméně symbolicky až nyní, kdy začíná rekonstrukce náměstí, dochází po vleklých sporech k jejich odstranění,“ konstatoval radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Před týdnem začala po letech příprav celková rekonstrukce Václavského náměstí. Představitelé hlavního města slavnostně předali staveniště firmě Hochtief CZ, která zajistí rekonstrukci spodní části prostranství za necelých 327 milionů korun. Ve spodní části náměstí se bude jednat především o úpravy, které směřují ke zvýšení kvality prostředí pro obyvatele a návštěvníky. Nově budou vydlážděny povrchy náměstí a osazen nový mobiliář, dále se plánuje vysazení dvouřadého stromořadí po obou stranách náměstí včetně zajištění mechanismů pro zavlažování stromů.

Pevně věřím, že po dlouhých desetiletích, kdy jedno z českých nejvýznamnějších náměstí bylo více ostudou nežli pýchou Prahy, z něj uděláme místo, na které budeme v Praze hrdí, a bude to náměstí, které máme opět rádi,“ dodal Jan Chabr.

/zr/

Konec posledního stánku s občerstvením na Václavském náměstí v Praze

Foto: MHMP*

Náklady na odstraňování "černé reklamy" a její prevenci ročně v české metropoli dosahují milionů korun. Na plošnou aplikaci tzv. antiplakátovacích nátěrů bylo v rámci obnovy veřejného osvětlení schváleno téměř 6 milionů korun. Technologie hlavního města Prahy, a. s., která má správu, provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení na starost, se tomuto problému věnuje denně.

Problém nelegálních výlepů se netýká pouze veřejného osvětlení, ale i stožárů trakčního vedení Dopravního podniku, pražského mobiliáře, mostů, zábradlí apod. Pokud jde o stožáry veřejného osvětlení, jde nejen o estetický problém nelegální reklamy ve veřejném prostoru, ale také o potenciální poškození nátěrů stožárů.

"Proti černé reklamě na stožárech veřejného osvětlení aktivně bojujeme. V rámci obnovy veřejného osvětlení investujeme nemalé finanční prostředky na obnovu a rozšíření tzv. antiplakátovacích nátěrů na stožárech veřejného osvětlení. Během letošního a následujícího roku by takto mělo být ošetřeno více než dva tisíce stožárů veřejného osvětlení. Vyčlenili jsme na to téměř šest milionů korun,“  připomněl Jan Chabr, radní hl.  m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů.

„Nejčastěji se setkáváme na stožárech veřejného osvětlení s plakáty. Ty odstraňujeme průběžně. Nacházíme je nejvíce na frekventovaných místech, jako jsou vstupy do metra, zastávky a ulice s pravidelnými dopravními zácpami. Na turistických trasách v centru města nás zase trápí samolepky. Odstraňování černé reklamy ze stožárů veřejného osvětlení je občas jako boj větrnými mlýny. Jsme rádi za první úspěchy, kdy se nám daří z některých lokalit černé výlepy vymýtit. Například ze středového pásu Wilsonovy ulice před Hlavním nádražím. Dlouhodobě se nám také daří držet bez výlepu i Sokolskou ulici,“ konstatoval Tomáš Novotný, místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a. s.

Plakáty se odstraňují nejčastěji ručně s pomocí špachtle. Někdy je však nezbytné použití tlakové vody, případně horké páry. V rámci plánované obnovy bude probíhat ve vybraných lokalitách plošná obnova nátěrů stožárů veřejného osvětlení.  At’ už jde o opravu nebo celý nový nátěr, dole je vždy stožár opatřen antiplakátovacím nátěrem.

„Od aplikace a obnovy antiplakátovacích nátěrů si slibujeme snížení množství oblepených a poškozených stožárů. Černý výlep prostě na stožáru nedrží, případně jej lze snadno umýt bez poškození nátěru,“ dodal Tomáš Novotný.

V celkovém součtu se v Praze ročně odstraní černé výlepy z více než tří tisíc  stožárů veřejného osvětlení.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv Technologie hl. m. Prahy

 

Na včerejším jednání zástupců české metropole s premiérem Andrejem Babišem v souvislosti s předsedou vlády prosazovaným vybudováním "vládní čtvrtí" v hlavním městě nedošlo k žádné dohodě nad budoucností a dalším územním rozvojem v oblasti pražských Letňan. Dnes to potvrdil pražský primátor Zdeněk Hřib spolu se svým prvním náměstkem Petrem Hlaváčkem a pražským radním Janem Chabrem.

Jak v dnes vydané tiskové zprávě uvedl Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy, účastníci jednání zatím nenašli shodu ani nad komplexní směnou majetku města a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Představitelé města přišli s návrhem, který pro Letňany zahrnuje vedle moderní nemocnice vysoký podíl bydlení, školu, park a administrativní kapacity. Tímto mixem různých účelů užití dojde podle pražských radních k podpoře konceptu města krátkých vzdáleností namísto vytváření monotematických čtvrtí.

Konkrétní urbanistické řešení by podle návrhu mělo vzejít z mezinárodní dvoukolové architektonické soutěže, na jejíž přípravě se, v případě nalezení shody, zástupci města a státu dohodli. Architektonická soutěž by se měla uskutečnit plně pod dohledem hlavního města Prahy a zástupců městských částí Praha 9 a Praha 18.

Podle tiskového mluvčího Víta Hofmana Praha nadále usiluje o převod Karlínských kasáren do majetku města tak, aby do nich bylo možné po rekonstrukci přesunout úředníky z nákladného pronájmu ve Škodově paláci. „Čekal jsem, že dostanu seznam nemovitostí, ze kterých by se měli státní úředníci přesunout, plus plán jejich využití. Tento plán mi však paní ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu odmítla poskytnout. Posouzení tohoto aspektu je ale pro nás zásadní. Nechceme, aby to dopadlo jako za bývalého primátora Pavla Béma, který také plánoval sestěhovat úředníky na jedno místo s tím, že se vydělá na následných prodejích uvolněných nemovitostí. Po několika letech je výsledek ten, že úředníci plně sestěhovaní nejsou, část uprázdněných budov zeje prázdnotou a namísto úspory je to dražší než dříve. Vyvolává to ve mně obavu, že tento plán není připraven,“ uvedl ke včerejšímu jednání s premiérem Andrejem Babišem primátor Zdeněk Hřib.

V následujících čtrnácti dnech by ZSVM měl hlavnímu městu doručit návrh nacenění hodnoty předmětných nemovitostí a poté se o celé záležitosti bude opět diskutovat.

Na jednání s vládou zástupci Prahy přednesli několik témat k řešení. Klíčovým bodem bylo, aby se i vláda podílela na dofinancování zbývající části pražského vnitřního okruhu. „Je třeba brát v potaz jednu věc - chceme řešit vztahy komplexně, nikoli jednu dílčí majetkovou směnu. Praha je hlavní město České republiky. Vytváří se v ní čtvrtina českého HDP. Denně do Prahy dojíždí téměř půl milionu lidí z jiných českých měst a obcí, ať už za prací, vzděláním či osobním účelem. V mnoha světových metropolích je právě stát hlavním partnerem při spolufinancování páteřní infrastruktury, jako je metro nebo městské okruhy,“ připomněl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

„Na prvním setkání s panem premiérem jsme řešili vztahy obecně, i když nejdůležitější pro nás bylo jednání o možné směně či odkupu pozemků v Letňanech pro uvažované sídlo vládní čtvrti. Praha se musí rozvíjet, musí se v ní stavět a pro svůj rozvoj potřebuje páteřní infrastrukturu, jinak začne zaostávat svou pozicí v rámci středovýchodní Evropy a mnozí klíčoví investoři jdoucí do regionu začnou zvažovat, je-li Praha, a tím pádem i Česká republika, tím pravým místem pro jejich sídla a budoucí investice. Co je ale důležitější než jednotlivá případná směna v Letňanech: aby vláda a stát braly Prahu vážně a fungovaly vzájemné vztahy. Od fungování a také růstu Prahy se bude totiž odvíjet i růst české ekonomiky,“ zdůraznil Jan Chabr.

„Vůbec nepřipouštíme variantu, že by se historické reprezentativní budovy v centru města staly atrakcí pro turisty a zmizel z nich každodenní život Pražanů. Nedopustíme žádné »město duchů«. Opuštěné historické objekty vždy přinášejí nejen pro sousedství obrovské problémy a dlouho se hledá jejich vhodné využití. Je to třeba příklad Invalidovny nebo Karlínských kasáren,“ prohlásil Jan Čižinský, zastupitel hl. m. Prahy a starosta městské části Praha 7. „Jakýkoliv projekt v Letňanech budeme samozřejmě nejprve chtít projednat s místními,“ dodal.

„Vylidňování centra města, konkrétně historických paláců, je velice problematická záležitost. Sami víme, jak těžké je najít nové využití pro historické budovy v centru města. Dopravní stavby v Praze zároveň neslouží pouze obyvatelům hlavního města, proto je významné se o jejich stavbě bavit také,“ uzavřel náměstek primátora Petr Hlaváček.*

/zr/

 

Ilustrační foto:

Pražský magistrát

Foto: www.kudyznudy.cz

 

Kandidát na primátora české metropole MUDr. Zdeněk Hřib dnes složil slib zastupitele a poté byl zvolen primátorem hl. m. Prahy. Hlavní město povede na základě podepsané koaliční smlouvy se zastupiteli z Klubů Praha Sobě a Spojenými silami pro Prahu – Klub TOP 09 a starostů a nezávislých. Nový pražský primátor vystoupí i na stránkách připravovaného prosincového vydání Moderní obce.

Jak MUDr. Zdeněk Hřib uvedl, chce se zasadit o efektivní a vstřícnou správu města. V Radě hl. m. Prahy se bude věnovat digitalizaci města, vnitřním i vnějším zahraničním vztahům a evropským fondům. V radě města Prahy společně za Klub Pirátů zasednou dále také radní pro transparenci a bydlení Adam Zábranský. Který pokračuje jako zastupitel již druhé volební období a je předsedou Klubu Pirátů. A dále také PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D., který se bude věnovat školství, sportu, volnému času, vědě, výzkumu, inovacím a podpoře podnikání.

Zdeněk Hřib v projevu po svém zvolení do čela hlavního města mj. uvedl: Mým cílem je přinést změny, které nám umožní řešit výzvy, kterým dnes čelí všechny metropole světa. Nechci, aby mi za dvacet nebo třicet let mé děti řekly, že odcházejí bydlet třeba do Vídně, protože je Praze v příliš drahé bydlení a zastaralé školství pro moje vnoučata.

Máme zde koaliční program, který jasně ukazuje přímou cestu, jak zlepšit v dlouhodobém i krátkodobém horizontu všechny oblasti života a veřejné správy v Praze. Počínaje dopravou přes stavební rozvoj a dostupnost bydlení, školství, zdravotně-sociální služby, kulturu, životní prostředí, správu městského majetku až po transparentnost a digitální služby pro občany. Cíle v tomto dokumentu jsou jasně definovány a způsob jejich naplnění bude postupně upřesňován pomocí cyklu pravidelných půlročních plánů.

Jsem rád, že do rady byli nominováni skuteční odborníci, kteří jsou profesionály ve svých oborech. Já osobně bych měl být odpovědný, kromě záležitostí běžně příslušných primátorovi, také za oblast informačních a komunikačních technologií. Ke zlepšení stavu této oblasti chci využít 16 let svých zkušeností s návrhem a realizací informačních systémů pro veřejnou správu. Podílel jsem se například na odstranění závislosti jednoho úřadu na jediném dodavateli IT technologií. V důsledku čehož klesly náklady na provoz jejich informačního systému na jednu dvacetinu. Obdobný postup je potřeba provést i na magistrátu.

Jednou z největších výzev, které dnes řeší všechny světové metropole, je otázka takzvaného chytrého města neboli smart city. Tedy využití technologií pro zlepšení života obyvatel a efektivnější správu města. Zásadní pro koncept smart city je to, že město vlastní data, která vznikají při jeho provozu, a tato data dává volně k využití. Komplexně se bude problematice smart city věnovat Pirát Mgr. et Ing. Jaromír Beránek, uvolněný předseda výboru pro IT a Smart City.

Čímž vzniká prostor pro další svobodné inovace a kreativitu. Tedy, že se nevytváří závislost města na vybraných dodavatelích přes nakupování drahých technických řešení. Smart city je tedy jednou z příležitostí, jejíž využitím se Praha může stát uznávanou evropskou metropolí, nejen kvůli svému historickému centru a levnému alkoholu pro turisty.

Města jsou, byly a budou motory ekonomiky země a místy, odkud pramení svoboda a demokracie. Ve středověku se říkávalo, že městský vzduch osvobozuje. V roce 1989 naše cesta k demokracii také začala v hlavním městě a postupně se šířila do ostatních měst a dále.

K tomu, abychom si uchovali tyto hodnoty a odolali dnešním extremistickým tendencím ve společnosti, musíme přistupovat aktivně k řešení problémů, jimž dnes čelíme. Jsou to otázky využití inovací pro ekonomický růst bez narušení sociálního smíru, zvýšení pohodlí občanů při zachování jejich soukromí v oblasti digitalizace, skloubení dopravních potřeb a zdravého životního prostředí, umožnění stavebního rozvoje s důrazem na kvalitu veřejného prostoru. K řešení těchto problémů musíme najít demokratickou shodu, které musí spočívat primárně v racionální úvaze nad fakty namísto ideologických zjednodušení. Svět globalizované ekonomiky kolem nás totiž texty na tuzemských předvolebních billboardech vůbec nezajímají.

Pojďme tedy pracovat společně na zlepšení života obyvatel Prahy a tím i celé České republiky!

Nové složení Rady hlavního města Prahy

Zvoleni byli i ostatní členové Rady hl. m. Prahy, z nich jako náměstci primátora hl. m. Prahy budou pracovat: Petr Hlaváček, Petr Hlubuček, Adam Scheinherr a Pavel Vyhnánek, a jako radní hl. m. Prahy: Jan Chabr, Milena Johnová, Hana Kordová Marvanová, Vít Šimral, Hana Třeštíková a Adam Zábranský.

Nově zvolená Rada hl. m. Prahy (na snímku) se dnes sešla k prvnímu jednání, na kterém schválila působnost členů městské rady:

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib dostal prostor i v chystaném prosincovém vydání Moderní obce, které se bude expedovat ke čtenářům již 5. 12.*

/zr/

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down