O aktuální epidemiologické situaci včera videokonferenčně jednali hejtmani českých a moravských krajů. Ministr vnitra Jan Hamáček, který se jednání účastnil, připomněl, že v posledních dnech dochází k poklesu počtu občanů s onemocněním COVID-19, a upozornil, že již v pátek 13. listopadu bude na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika (RVZR) a poté krajům i veřejnosti představena tabulka k možnému uvolňování krizových opatření.

Diskutovali jsme o požadavku na pomoc Armády ČR v jednotlivých regionech a podle našich informací byly požadavky schváleny, vojáci nastoupí do nemocnic a dalších zařízení v příštím týdnu. Řešili jsme i stav zásob ochranných obleků, který kraje zmapují do příštího týdne, abychom případně jednali o dozásobení. S ministrem vnitra jsme se také dohodli na tom, že v rámci nástupu žáků do 1. a 2. ročníků základních škol od 18. listopadu projedná v Ústředním krizovém štábu možnost testování pedagogů,“ upřesnil 1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Představitelé krajů hovořili rovněž o provádění testování v pobytových zařízeních sociální péče prostřednictvím antigenních testů, které by do pátku 13. listopadu měla mít v dostatečném počtu všechna určená zařízení. Apelovali na ministerstvo vnitra, aby diskutovalo v RVZR podmínky testování v sociálních zařízeních po skončení nouzového stavu a především financování včetně pořízení testů.

/zr/

Ilustrační foto: web Asociace krajů ČR

Zástupcem Sdružení místních samospráv ČR v Ústředním krizovém štábu se stal dlouholetý starosta obce Dolní Břežany ve Středočeském kraji Věslav Michalík, který bude ze své pozice hájit zájmy obcí a měst zastřešovaných sdružením.

"Ústřední krizový štáb pokládáme za klíčový orgán krizového řízení s významnou koordinační rolí pro přenos informací od obcí, měst a jejich svazů až po sdílení zkušeností samospráv se zvládáním pandemie. V současnosti pokládáme za prioritní problém samospráv nedostatku anonymizovaných informací o počtu nakažených a počtu osob v nařízené karanténě v obci, bez ohledu na její velikost," praví se v prohlášení SMS ČR

Věslav Michalík (na snímku) byl nominován na základě společné žádosti se SMO ČR, které vicepremiér, ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček vyhověl, za což mu již Sdružení místních samospráv ČR poděkovalo. "V boji proti šíření koronaviru považujeme spolupráci státu a samospráv za klíčovou!" uzavírá prohlášení SMS ČR.*

/zr/

Foto: archiv STAN

 

Klientské centrum v moderním prostoru s nejnovější technikou a s velkou nabídkou online služeb a aplikací. Tak by podle Ministerstva vnitra mohl vypadat úřad 21. století. Svou vizi založenou na současných trendech a možnostech ministerstvo představuje v nové stejnojmenné brožuře. Možné první kroky k naplnění této vize obsahuje i sbírka příkladů dobré praxe k soutěži Přívětivý úřad (za rok 2020). Soutěž sice byla přerušena opatřeními spojenými s bojem proti nákaze covid-19, ale přesto se podařilo sesbírat příklady dobré praxe, které navíc reagují i na aktuální situaci v krizovém řízení v průběhu epidemie.

V následující dekádě by úřady měly dorovnat standard kvality služeb soukromého sektoru. Řada úřadů, zvláště ty největší, již vykročila správným směrem. Tím dokazují, že změna je možná. Nyní by je ale měly následovat i ostatní,“ říká ministr vnitra Jan Hamáček.

Ministerstvo ve své představě klade důraz na digitalizaci úřadů, vyvíjení aplikací, flexibilní komunikaci, klientský přístup, zvyšování profesionality úředníků, ale také na větší zapojování klientů při získávání zpětné vazby a podporu environmentální a sociální odpovědnosti úřadů.

„Je nutné ze základu upravit pojetí úředníka a veřejné služby i obraz úřadů coby rigidních a nesympatických organizací,“ vysvětluje Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. „Úředník by neměl být byrokrat, ale spíše poradce, který je zde pro klienta. Smyslem jeho práce není jen odpovědně vykonat správní úkon, ale také vyřešit občanovu úřední věc k jeho plné spokojenosti,“ dodává.

Brožura také přináší rozhovory s osobnostmi z jednotlivých tematických oblastí. Například k digitalizaci se v ní vyjadřuje Petr Kuchař, hlavní architekt eGovernmentu České republiky. „Úřad 21. století by měl být otevřený, přívětivý a kdykoliv přes internet přístupný. Dozvědět se, jak vypadá, bychom měli jen v naprosto nezbytných případech. Vše ostatní bude možné řešit elektronicky, uživatelsky přívětivým způsobem, ideálně bez nutnosti přímého zapojení samotného úředníka,“ popisuje svou představu.

„Zásadní bude takový přístup veřejné správy, který minimalizuje zátěž občana – například zavedením předvyplněných formulářů, vzájemnou provázaností datových fondů nebo vzdálenou komunikací. Pro případy nutné prezenční návštěvy by bylo vhodné upravit úřední dobu tak, aby umožnila návštěvu v mimopracovní čas klientů,“ přibližuje vizi ministerstva David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra a editor publikace. „Podstatné je i přívětivé prostředí a klientsky naladěný personál. Inspiraci můžeme čerpat např. z bankovního sektoru, který se v posledních letech dynamicky vyvíjí,“ doplňuje.

Brožura, kterou si můžete bezplatně stáhnout na: https://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-publikace.aspx, je určena zejména pro představitele obcí a obecních úřadů, inspirovat se v ní však mohou i další úřady či veřejnost. Vychází z několika let mapování stavu služeb veřejné správy a sledování mezinárodních trendů a očekávání veřejnosti.

SBÍRKA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE K SOUTĚŽI PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD

Inspirující může být o doprovodná sbírka příkladů dobré praxe k soutěži Přívětivý úřad (za rok 2020). Soutěž sice byla přerušena opatřeními spojenými s bojem proti nákaze covid-19, ale přesto se podařilo sesbírat příklady dobré praxe, které navíc reagují i na aktuální situaci v krizovém řízení v průběhu epidemie. Soutěž jako taková by měla pokračovat na podzim slavnostním předáváním cen.*

Tuto publikaci naleznete rovněž na:  https://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-publikace.aspx.

/zr/

 

 

 

Předseda Sdružení místních samospráv ČR, které reprezentuje téměř 2000 obcí z celé republiky, se dnes obrátil dopisem na ministra vnitra Jana Hamáčka kvůli spekulacím, že epidemie covid-19 omezí konání říjnových voleb. Stanislav Polčák jménem SMS ČR ministra ujistil, že obce jsou i v případě zavedení zpřísněných podmínek pro organizaci voleb schopny konání těchto voleb zajistit, a požádal ho v této věci o spolupráci.

Obce a města jsou výkonnou složkou, která volby zajišťuje, bych rád proto zahájil s ministrem diskusi na téma zpřísněných podmínek konání voleb pro případ zvýšeného výskytu onemocnění covid-19, abychom byli na případnou situaci připraveni, a volby, které jsou základním kamenem demokracie, mohly proběhnout,“ uvedl Stanislav Polčák a dodal: „Obce a jejich představitelé byli během pandemie na jaře tohoto roku schopni velmi rychle zareagovat a postarat se o své občany, a to nejen v prvních dnech koronakrize. Věřím, že díky nabytým zkušenostem a houževnatosti starostů a starostek nebude problém volby uspořádat.

Samosprávy podle Stanislava Polčáka potřebují pro konání voleb za zpřísněných podmínek od státu jen spolupráci v podobě uhrazení zvýšených nákladů za ochranné pomůcky,dezinfekce a značení dvoumetrového odstupu. Praxe konání zastupitelstev s povinnými dvoumetrovými odstupy, zvýšené hygieny prostor, dodržování nošení roušek apod. je podle SMS ČR na obcích a městech ověřena a vyzkoušena, stejně jako zvláštní režim výuky na základních školách, jejichž zřizovateli jsou také obce.

V reakci na nedávné události na Benešovsku Stanislav Polčák požádal ministra vnitra také o to, aby nalezl řešení pro regulaci technopárty, respektive aby zajistil, že v oblasti dodržování veřejného pořádku bude existovat vymahatelný nástroj spolupráce samosprávy a represivních složek státu. „Opakované technopárty jsou problémem především malých obcí, jako jejich obhájci musíme řešit tuto problematiku systémově,“ vysvětlil Stanislav Polčák.*

/zr/

Ilustrační foto: mestojablonec.cz

Členové Rady Asociace krajů ČR a další zástupci regionů dnes videokonferenčně jednali o aktuální situaci ohledně ohnisek nákazy koronavirem v regionech a o koordinování dalšího postupu. Společného jednání se účastnil premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Premiér informoval hejtmany o tom, že dnes došlo k ustavení Rady vlády pro zdravotní rizika, kterou vede Andrej Babiš, dalšími členy jsou zástupci ministerstva vnitra, obrany, zdravotnictví, Asociace krajů a další. Rada bude dohlížet na chytrou karanténu, v budoucnu chce stát navíc vybudovat vlastní kapacity laboratoří, odběrných míst a předložit do Sněmovny zákon týkající se fungování hygieniků.

S kolegy hejtmany jsme se dohodli, že nově ustavené Radě adresujeme připomínky, které máme ohledně takzvaného semaforu ministerstva zdravotnictví, jímž stanovuje rámcová protiepidemická opatření v krajích méně či více zasažených koronavirem. Dodáme také přehled stavu zásob osobních ochranných prostředků, kapacity odběrných míst, laboratoří, testovací kapacity. Pan premiér rovněž deklaroval, že krajům z Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) půjdou data, která jsou aktuálně k dispozici, tedy počty lůžek nemocnic, zásah rizikových skupin a další potřebné údaje. Domluvili jsme se na tom, že kraje budou včas informovány o plánovaných mimořádných opatřeních, jež stát v souvislosti s šířením nákazy chystá, protože některé věci už zase slyšíme nejdříve z médií,“ upřesnil 1. místopředseda Rady Asociace krajů a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kraje se vrátí k původní intenzivní spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a budou se s hygieniky vzájemně informovat o případném společném postupu. Obnoví se také pravidelné videokonference hejtmanů. Další mají v plánu v pondělí 3. srpna 2020.*

/zr/

Na snímku: Z dnešní videokonference členů Rady Asociace krajů ČR s premiérem Andrejem Babišem a ministry Janem Hamáčkem a Adamem Vojtěchem

Foto: archiv AK ČR

 

 

Ujištění o tom, že stát neplánuje další nečekaná opatření se zásadními dopady do rozpočtů krajských a obecních samospráv, se včera - ve čtvrtek 21. května - dostalo hejtmanům ze strany premiéra Andreje Babiše. Premiér tak reagoval během včerejší společné videokonference na připomínky hejtmanů, kteří neměli dostatek informací ke kompenzačním bonusům, jež stát financuje prostřednictvím sdílených daní. Stát také nebude požadovat od krajů úhradu ochranných prostředků dodaných v době koronavirové krize. Obě strany se rovněž shodly na tom, že budou jednat o konkrétní částce na opravy krajských silnic pro příští dva roky.

Hejtmani upozornili členy vlády na to, že se kraje snaží zachovat probíhající a naplánované investice. Jinak jsou na tom ale obce, které mají obavy z prohlubujícího se propadu daňových příjmů a omezují či ruší investiční akce.

Chyběla nám komunikace ke kompenzačním bonusům, proto není divu, že se obáváme dalších nečekaných dopadů případných dalších opatření do rozpočtů krajů a obcí. Ministryně financí Alena Schillerová nám dnes (ve čtvrtek 21. 5. - pozn. redakce) vysvětlila, že nejrychlejší způsob, jak dostat peníze na pomoc OSVČ a společnostem s ručením omezeným, bylo vyplatit bonusy prostřednictvím Finanční správy a vzít peníze ze sdílených daní. Deklarovala, že 8. června vše končí a další podobné opatření nás nečeká. Nyní bude záležet na tom, jak se k tématu postaví sněmovna. Požadovali jsme také dvakrát čtyři miliardy na opravy silnic II. a III. tříd a mostů pro roky 2020 a 2021 a vláda se konkrétní částkou bude zabývat. Řešili jsme i situaci týkající se projektu Chytrá karanténa, který přechází do gesce ministra zdravotnictví. Ministr vnitra Jan Hamáček nás informoval o tom, že ministerstvo pracuje na návrhu nové krizové legislativy, o níž by se mělo diskutovat napříč politickým spektrem,“ uvedl 1. místopředseda Rady Asociace krajů a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Premiér také dostal od krajů podrobný přehled o ztrátách vyvolaných opatřeními v souvislosti s nouzovým stavem, ať už jde o zdravotnictví, oblast sociálních věcí či dopravu. Souhrn mu předala místopředsedkyně Rady AKČR a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, aby se s ním mohl detailně seznámit.

S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem hejtmani řešili ceny testů pro samoplátce, které ministerstvo stanovilo bez započítání dalších nákladů například za provedení odběrů. „Ministr nás ubezpečil, že o tom bude ještě zítra jednat. Dále upřesnil, že projekt Chytrá karanténa nyní spadá pod hlavní hygieničku,“ dodal Jiří Běhounek.

Fungování Chytré karantény ocenil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, protože na území regionu se nyní nákaza šíří mezi horníky Dolu Darkov, a díky projektu se rychle daří najít kontakty nakažených a testovat je na covid-19.

Hovořilo se i o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s podporou akcí ze zásobníku projektů předložených obcemi k čerpání dotací jak v rámci národních, tak evropských zdrojů.*

/zr/

Na snímku: Předseda vlády Andrej Babiš při čtvrteční videokonferenci s hejtmany

Foto: facebookový profil A. Babiše

 

Chytrá karanténa a výroba celoobličejových masek. Hejtmani videokonferenčně jednali se zástupci Ústředního krizového štábu a s dalšími aktéry boje proti koronaviru.

Hejtmani dnes jednali se zástupci Ústředního krizového štábu v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a také s týmem vedeným náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou. Vzájemně se informovali o prozatímní zkušenosti s realizací projektu Chytrá karanténa v Jihomoravském kraji, o rozšíření systému do dalších krajů i o možnosti dodávek celoobličejových masek v období nedostatku respirátorů FFP3, s nímž se potýká celá Evropa.

Podle profesora Romana Prymuly takzvaná Chytrá karanténa pomůže mnohem intenzivněji testovat lidi s možnou nákazou koronavirem a odhalit jejich kontakty. Systém umožňuje v případě jedince pozitivně testovaného na COVID-19 s jeho souhlasem zmapovat, kde se pohyboval až pět dnů zpátky, a na základě toho zachytit co nejvíce dalších lidí, kteří by nákazou mohli být ohroženi.

Počítá se rovněž s rozšířením Chytré karantény do dalších krajů. V takovém případě by musela krajské hygieniky posílit armáda, která už nyní realizuje Chytrou karanténu v Jihomoravském kraji. „Požádal jsem pana profesora Prymulu, aby připravil metodický návod, jak mají postupovat hejtmani, krajské hygienické stanice, odběrová místa, aby zvládli společně projekt Chytré karantény zavést,“ uvedl 1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček informoval hejtmany o tom, že kraje zítra čeká závoz odběrových sad pro provádění testování. „Půjde o 50 tisíc sad „výtěrovek“, které opět budou do krajů distribuovat policejní vrtulníky,“ upřesnil Jan Hamáček. Ten také upozornil, že české firmy začnou dodávat celoobličejové masky, které mohou pomoci v době, kdy je velký nedostatek respirátorů FFP3. Masek by bylo možné dodávat okolo 6 tisíc kusů týdně, využít je mohou například záchranáři.

Hejtmani připraví přehled toho, kolik masek by potřebovali, abychom jej mohli předat ministru vnitra a podle tohoto seznamu by se pak mohly nastavit jejich dodávky,“ konstatoval Jiří Běhounek.

Další společné jednání, kterého by se účastnil i premiér Andrej Babiš, se bude konat v pondělí 6. dubna 2020 ráno.*

/zr/

 

 

 

Každý kraj si připraví vlastní řešení pro případ dalšího šíření nákazy koronavirem v pobytových zařízeních sociálních služeb a bude o něm informovat vládu. Upřesní se také distribuce ochranných prostředků od státu, aby kraje znaly plán závozů. Dohodli se na tom dnes hejtmani na videokonferenčním jednání s premiérem Andrejem Babišem a dalšími členy vlády.

Diskutovali jsme o tom, jak vyčlenit dostatek míst pro ty klienty domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, kteří onemocní covid-19 a budou muset být izolováni od ostatních. Zároveň jsme řešili otázku zaměstnanců těchto domovů, pro něž musíme mít veškeré ochranné prostředky, aby byli maximálně chráněni. Rizikovou skupinou jsou navíc v tuto chvíli i klienti, kteří se vracejí z hospitalizace v nemocnicích zpět do sociálních zařízení. Došli jsme k závěru, že každý kraj poskytne informace, jak má tyto postupy nastaveny podle aktuální situace,“ uvedl k výsledkům jednání 1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Premiér Andrej Babiš ujistil hejtmany o tom, že i nadále trvá systém distribuce ochranných prostředků od ministerstva vnitra směrem do krajů. Co se týče ministerstva zdravotnictví, to by mělo zásobovat výhradně fakultní nemocnice, specializovaná zdravotnická pracoviště a laboratoře. Hejtman Jiří Běhounek to přivítal a potvrdil, že budou nadále praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubaři a lékárníci zásobováni z distribučních míst v regionech, aby se neměnil fungující systém.  „Domluvili jsme se zároveň s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, že bychom chtěli mít alespoň rámcový výhled na týden dopředu, jaké závozy se plánují, abychom s tím mohli v krajích počítat,“ doplnil Jiří Běhounek.

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka mají hejtmani také vyčíslit potřebu respirátorů FFP3, ministerstvo vnitra podle toho zajistí dodávku od ministerstva zdravotnictví, jež může tento typ respirátorů alokovat.

Vicepremiér Karel Havlíček informoval hejtmany o tom, které profese průmyslové infrastruktury, výroby a obchodu zásobuje přímo ministerstvo průmyslu a obchodu a rovněž ministerstvo dopravy. Hejtmani v této souvislosti požádali, zda by bylo možné, aby získali konkrétní informaci, které resorty napřímo distribuují ochranné prostředky přesně stanoveným profesním skupinám, případně institucím.*

/zr/

 

 

Povolovat stavby místního významu bude do budoucna zhruba 300 stavebních úřadů na úrovni obcí, Krajskou stavební správu bude tvořit čtrnáct úřadů plus jeden specializovaný úřad pro vyhrazené stavby, který se bude soustředit na ty nejsložitější stavební záměry typu dálnic. V čele soustavy bude stát Nejvyšší stavební úřad, který bude ústředním správním orgánem a nebude podřízen žádnému z ministerstev. Toto uspořádání struktury stavebních úřadů ve smyslu navrhovaného stavebního zákona je odbornou sférou akceptováno jako kompromis.

Nový stavební zákon, který je nyní připravován Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), musí především přinést zrychlení povolování staveb, zjednodušení administrativy, která ho v současné době provází, a systémový tlak na dodržování lhůt. V tom jsou zajedno všichni, kdo se k novému stavebnímu zákonu vyjadřují.

Velkou diskusi však vyvolalo navržené vytvoření státní stavební správy a následná dohoda se Svazem měst a obcí ČR, která počítá se vznikem státní stavební správy na úrovni krajů a Nejvyššího stavebního úřadu. Na úrovni obcí s rozšířenou působností chce ponechat stavební řízení v přenesené působnosti tak, jako je doposud.

Na dnešním jednání Kolegia ministryně pro místní rozvoj proto odborníci z praxe – představitelé stavebních firem sdružení ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS ČR) nebo Hospodářské komoře ČR (HK ČR), zástupci samospráv sdružení ve Svazu měst a obcí ČR a profesních komor diskutovali nad tím, jak se aktuálně projednávaný kompromis s přenesenou působností na obcích s rozšířenou působností a státní správou na krajích a centrální úrovni o struktuře stavebních úřadů promítne do praxe. Shodují se na tom, že jde o kompromis. Apelovali však na to, aby na další ústupky ministryně nepřistupovala.
„Jsem ráda, že odborníci ze všech možných oblastí z praxe nacházejí shodu. Nový stavební zákon je velmi komplexní norma a jako takový dopadá na řadu subjektů, které mají mnohdy rozdílné zájmy. Je třeba jít cestou kompromisu, ale ten je možný jen do jisté míry. Pokud bychom chtěli 100procentně vyhovět úplně všem, nikdy bychom se nepohnuli z místa,“ vysvětlila ministryně Klára Dostálová.
V obcích zůstane zachováno zhruba 300 stavebních úřadů
Po přijetí nového stavebního zákona se už nestane, aby občané a investoři museli čekat, až se zaměstnanec stavebního úřadu uzdraví nebo vrátí z dovolené. Rekodifikace stavebního práva řeší i tzv. zastupitelnost úředníků, která je dnes velkým problémem. Ze 714 stavebních úřadů je totiž 17 procent jednohlavých – pracuje tam pouze jeden člověk. V současném modelu přenesené státní správy, kdy stavební agendu vykonávají pro stát za úplatu obce, nemůže stát pomoci, tedy poslat svého úředníka na místo, kde aktuálně chybí, nebo tam, kde úřad povoluje komplikovanou stavbu či nestíhá vyřizovat žádosti.
„V systému je dnes celkem 13 500 úředníků, kteří si nemohou vzájemně pomoci. A tím dochází k obrovskému zdržení a nedodržování lhůt, což jsme mohli sledovat například při vyřizování žádosti o územní rozhodnutí pro Pražský okruh do Běchovic. Stavbu za více než deset miliard korun řeší malinký úřad v Uhříněvsi a nikdo jim nemůže přijet pomoc. Nebo například v Nechanicích onemocněla úřednice, stavební úřad zavřel a investor musel počkat, až se uzdraví,“ popsala současný stav ministryně. A ten se musí změnit.
V roce 2021 začne platit nový stavební zákon, který přinese nové uspořádání stavebních úřadů. Na obcích s rozšířenou působností zůstanou zachovány stavební úřady v přenesené působnosti tak jako dosud. Ty budou povolovat stavby místního významu, jejich definice bude zakotvena ve vyhlášce k zákonu.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje, že vyjde z kategorizace staveb, kterou již v souvislosti s novým zákonem vytvořili hasiči. Další úroveň stavební správy představují krajské stavební úřady, které budou již plně v režii státu a jejich úředníci budou zaměstnanci státu ve služebním poměru. Do krajských úřadů budou integrovány dotčené orgány, které dnes vydávají závazná stanoviska.
Krajskou stavební správu bude tvořit 14 úřadů plus jeden specializovaný úřad pro vyhrazené stavby, který se bude soustředit na ty nejsložitější stavební záměry typu dálnic. V čele soustavy bude stát Nejvyšší stavební úřad, který bude ústředním správním orgánem a nebude podřízen žádnému z ministerstev. Řídit jej bude vládou jmenovaný předseda, nikoliv politik, čímž bude zaručena maximální nezávislost státní stavební správy.
Povolovat stavby místního významu bude do budoucna zhruba 300 stavebních úřadů, čímž se Česká republika přiblíží Polsku, kde téměř čtyřikrát větší území obslouží 396 stavebních úřadu, nebo Maďarsku, které si vystačí s 217 stavebními úřady.

Stavební úřady v první linii zůstanou zachovány na obcích s rozšířenou působností, jejich struktura ale tuto síť nebude kopírovat úplně přesně – kritériem bude hlavně dostupnost stavebních úřadů. Některé tyto stavební úřady si budou moci zřídit územní pracoviště. Kde tyto stavební úřady a pracoviště vzniknou, je v gesci Ministerstva vnitra, starostové se tedy budou moci dohodnout s resortem Jana Hamáčka.
„Pro nás je důležité dodržení několika kritérií, mezi ty hlavní patří zachování lokální dostupnosti služeb a personální zabezpečení služeb, tedy že i na této nejnižší úrovni budou úředníci zastupitelní,“ uvedla Klára Dostálová.

Ministryně počítá s tím, že zaměstnanci stavebních úřadů na obcích prvního a druhého typu, které zaniknou, posílí zachované úřady na obcích s rozšířenou působností a krajskou stavební správu.

Tento model, který je kompromisním řešením Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí a Ministerstva vnitra, umožní naplnit cíl nového stavebního zákona – zrychlit stavební řízení, minimalizovat potřebná razítka a zajistit dodržování lhůt. Zároveň s přípravou samotného stavebního zákona pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj na digitalizaci stavební agendy, díky které budou moci občané a investoři podávat žádosti o povolení z domova prostřednictvím on-line Portálu stavebníka a komunikovat s úřady elektronicky.*

/zr/

 

K foto:

Budova Ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí v Praze

Foto: archiv MMR

Na dnešním jednání předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla s premiérem Andrejem Babišem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou bylo potvrzeno svazem požadované zachování stavebních úřadů na obcích.

Jsme velice rádi, že konstruktivní debata ohledně návrhu nového stavebního zákona vedla k tomuto kroku a děkujeme i za podporu prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra ČR Janu Hamáčkovi, který se také pro zachování stavebních úřadů na obcích vyslovil,“ konstatoval po jednání František Lukl.

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 bude František Lukl o tomto řešení jednat i s dalšími organizacemi, které projevovaly svoje nesouhlasná stanoviska s návrhem stavebního zákona, a to se Sdružením místních samospráv ČR a se Spolkem pro obnovu venkova.

Jednoznačně se všichni shodujeme na nezbytnosti urychlení povolování stavebních řízení, ať už se bude jednat o veřejnou infrastrukturu či o stavbu rodinných domů. Proto věříme, že i naše náměty a názory ohledně dalších ustanovení stavebního zákona budou také tak konstruktivně přijaty a zapracovány do novely. Týká se to zejména institutu vážení veřejného zájmu, územního plánování či plánovacích smluv,“ dodal František Lukl.*

/zr/

K foto:

František Lukl informoval o výsledcích svého jednání i diváky České televize

Foto: archiv SMO ČR

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down