Novou hejtmankou Středočeského kraje se včera stala Petra Pecková (STAN). Zvolilo ji středočeské zastupitelstvo na svém ustavujícím jednání. Z pětašedesátičlenného zastupitelstva získala padesát hlasů. Ve funkci nahradila Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO).

Zvoleni byli také noví členové Rady Středočeského kraje. Jsou jimi kromě hejtmanky Petra Peckové Martin Kupka (náměstek hejtmanky SK pro oblast silniční dopravy), Věslav Michalik (náměstek hejtmanky SK pro oblast financí, dotací a inovací), Jiří Snížek  (náměstek hejtmanky SK pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování), Petr Borecký  (člen Rady kraje pro oblast veřejné dopravy), Milan Vácha (člen Rady kraje pro oblast vzdělávání a sport), Pavel Pavlík (člen Rady kraje pro oblast zdravotnictví), Libor Lesák (člen Rady kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek), Martin Hrabánek (člen Rady kraje pro oblast sociálních věcí), Jana Skopalíková (členka Rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství), Jan Jakob  (člen Rady kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu).

Nově zvolená hejtmanka na svém facebookovém profilou mj. uvedla:

"Pamatujete – sedm rathovských milionů v sedmičce vína? Starostové a nezávislí měli číslo sedm na kandidátce a já jsem se stala sedmou hejtmankou Středočeského kraje. Pevně věřím, že dnes začíná nová éra Středočeského kraje, kdy sedmička bude šťastným číslem, číslem naděje, čestnosti, lidskosti a poctivé správy našeho krásného kraje. Nevím, jestli všechno dopadne přesně podle našich představ. Vím, že budeme bojovat nejprve s covidem-19, jako naše celá země a pak také s nedostatkem peněz, jako všechny kraje. Možná budeme rušit to, co nebude prioritou a co uspoří finance, abychom mohli zaplatit to, co je důležitější a má smysl pro vás všechny.
Možná se nebude úplně vždy dařit, možná nebude vše dokonalé. Ale mohu vám slíbit, že všechny kroky budou činěny s čistým úmyslem, transparentně a otevřeně. Že vám nebudeme lhát, že nebudeme zneužívat svěřené finance a že tu za všech okolností budeme pro vás. Já i moji kolegové doufáme, že budete hrdými Středočechy."
Petra Pecková se jménem nového vedení kraje omluvila záchranářce Veronice Brožové za obrovskou psychickou zátěž, kterou po svém upozornění na nedostatek ochranných pomůcek zažívala, za trestní oznámení, jemuž musela čelit, za hodiny trávené na policii a u právníků. Nová středočeská hejtmanka se omluvila i vydavateli deníku Náš region za stejné trestní oznámení podané jen proto, že deník otiskl otevřený dopis záchranářky Veroniky Brožové.
Hejtmanka Petra Pecková do čela kraje přišla z pozice starostky města Mnichovice (okres Praha-východ). Absolvovala Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako novinářka, mj. pro TV Nova, ČT a TV Barrandov. Od roku 2014 je uvolněnou starostkou města Mnichovice.*
/rš/
Foto: FB profil Petry Peckové

Ujištění o tom, že stát neplánuje další nečekaná opatření se zásadními dopady do rozpočtů krajských a obecních samospráv, se včera - ve čtvrtek 21. května - dostalo hejtmanům ze strany premiéra Andreje Babiše. Premiér tak reagoval během včerejší společné videokonference na připomínky hejtmanů, kteří neměli dostatek informací ke kompenzačním bonusům, jež stát financuje prostřednictvím sdílených daní. Stát také nebude požadovat od krajů úhradu ochranných prostředků dodaných v době koronavirové krize. Obě strany se rovněž shodly na tom, že budou jednat o konkrétní částce na opravy krajských silnic pro příští dva roky.

Hejtmani upozornili členy vlády na to, že se kraje snaží zachovat probíhající a naplánované investice. Jinak jsou na tom ale obce, které mají obavy z prohlubujícího se propadu daňových příjmů a omezují či ruší investiční akce.

Chyběla nám komunikace ke kompenzačním bonusům, proto není divu, že se obáváme dalších nečekaných dopadů případných dalších opatření do rozpočtů krajů a obcí. Ministryně financí Alena Schillerová nám dnes (ve čtvrtek 21. 5. - pozn. redakce) vysvětlila, že nejrychlejší způsob, jak dostat peníze na pomoc OSVČ a společnostem s ručením omezeným, bylo vyplatit bonusy prostřednictvím Finanční správy a vzít peníze ze sdílených daní. Deklarovala, že 8. června vše končí a další podobné opatření nás nečeká. Nyní bude záležet na tom, jak se k tématu postaví sněmovna. Požadovali jsme také dvakrát čtyři miliardy na opravy silnic II. a III. tříd a mostů pro roky 2020 a 2021 a vláda se konkrétní částkou bude zabývat. Řešili jsme i situaci týkající se projektu Chytrá karanténa, který přechází do gesce ministra zdravotnictví. Ministr vnitra Jan Hamáček nás informoval o tom, že ministerstvo pracuje na návrhu nové krizové legislativy, o níž by se mělo diskutovat napříč politickým spektrem,“ uvedl 1. místopředseda Rady Asociace krajů a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Premiér také dostal od krajů podrobný přehled o ztrátách vyvolaných opatřeními v souvislosti s nouzovým stavem, ať už jde o zdravotnictví, oblast sociálních věcí či dopravu. Souhrn mu předala místopředsedkyně Rady AKČR a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, aby se s ním mohl detailně seznámit.

S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem hejtmani řešili ceny testů pro samoplátce, které ministerstvo stanovilo bez započítání dalších nákladů například za provedení odběrů. „Ministr nás ubezpečil, že o tom bude ještě zítra jednat. Dále upřesnil, že projekt Chytrá karanténa nyní spadá pod hlavní hygieničku,“ dodal Jiří Běhounek.

Fungování Chytré karantény ocenil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, protože na území regionu se nyní nákaza šíří mezi horníky Dolu Darkov, a díky projektu se rychle daří najít kontakty nakažených a testovat je na covid-19.

Hovořilo se i o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s podporou akcí ze zásobníku projektů předložených obcemi k čerpání dotací jak v rámci národních, tak evropských zdrojů.*

/zr/

Na snímku: Předseda vlády Andrej Babiš při čtvrteční videokonferenci s hejtmany

Foto: facebookový profil A. Babiše

 

Hejtmanky a hejtmani jednotlivých regionů dnes absolvovali videokonferenční jednání Rady Asociace krajů. Hlavním tématem společné diskuse se stalo především zásobování ochrannými prostředky v souvislosti s nákazou koronavirem. Hostem jednání byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr připomněl, že v současnosti ministerstvo zdravotnictví zásobuje ochrannými prostředky fakultní nemocnice, laboratoře, specializovaná zdravotnická zařízení, jako je IKEM, krajské hygienické stanice a infekční oddělení páteřních nemocnic v regionech. Hejtmani na něj apelovali, aby ministerstvo při dodávkách respirátorů FFP3 alokovalo část také pro další zdravotníky.

Žádáme, aby vláda vyčlenila určitý počet respirátorů typu FFP3, jimiž teď zásobuje jen organizace zřízené a řízené ministerstvem zdravotnictví, a poskytla je i do regionálních nemocnic a zdravotníkům, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi pozitivně testovanými na nákazu koronavirem,“ řekl 1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Ministr Adam Vojtěch dále informoval hejtmany, že i nadále budou krajské hygienické stanice v regionech zveřejňovat počty nakažených osob pouze po okresech, nikoli po obcích, aby se zabránilo případné perzekuci mezi obyvateli navzájem.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák také navrhl, aby stát provedl analýzy zásob kyslíkových lahví, v případě jejich nedostatku pak doplnil zásoby. Zvýšená spotřeba kyslíku se dá očekávat s rostoucím počtem pacientů připojených na plicní ventilátory v nemocnicích.

Řešila se mimo jiné otázka bezdomovců, kteří v regionu v případě karantény potřebují zázemí, aby nešířili koronavirovou nákazu dále. „Pardubický kraj připravuje metodický návrh, „kuchařku“, jak by mohl fungovat systém spolupráce krajů a obcí s rozšířenou působností v této věci. Postup dostanou ostatní kraje ještě do konce týdne,“ upřesnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Hejtmani se rovněž shodli, že dočasně zastaví aktivity týkající se zákonodárných iniciativ ohledně změny rozpočtového určení daní, které by mělo být v budoucnu pro kraje výhodnější. Zákonodárnou iniciativu připravuje Pardubický a Liberecký kraj. Problematikou RUD se zabývá i pracovní skupina vedená místopředsedkyní Rady AKČR Jaroslavou Pokornou Jermanovou, skupina nicméně v činnosti bude pokračovat.

Primátor hlavního města Zdeněk Hřib také informoval o jednání Ústředního krizového štábu, kterého se dnes účastnil. Podle něj členové štábu řešili mimo jiné požadavky krajů na kompletní zásobování ochrannými prostředky pro příští období. O výsledku budou hejtmany informovat.

/zr/

K foto:

Z dnešní videokonference Rady Asociace krajů ČR

Foto? FB AK ČR

Středočeský kraj a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) se rozhodly v budoucnu úžeji spolupracovat. Cílem spolupráce je zkvalitnit život obyvatel Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu středočeského regionu a při respektování rostoucích nároků na moderní region. Spolupráce bude probíhat na základě uzavřeného memoranda, které svými podpisy stvrdili v úterý 22. ledna 2019 hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová za Středočeský kraj a František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjova.

"Uzavření společného memoranda našeho kraje se Svazem měst a obcí považuji za zcela zásadní krok při naplňování našeho prvořadého úkolu, jímž je zajištění rozvoje regionu. Velmi si cením podpory, jaké se mu dostalo během jeho projednávání a schvalování na krajském zastupitelstvu. Je třeba si totiž uvědomit, že Svaz měst a obcí je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace, která hájí zájmy více než pěti set obcí a měst a která má i zastává obdobné zájmy jako my. Pro náš kraj je tak skvělým partnerem. Je proto dobré spojit síly a při řešení některých důležitých rozvojových programů a legislativy postupovat vůči orgánům státní správy společně,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Rádi přispějeme ke zkvalitnění života Středočechů, ke koncepčnímu rozvoji a modernizaci kraje - zvláště v souladu s plánovanou Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje. Vážíme si důvěry, kterou do činnosti svazu jednotlivé obce a města vkládají. Věřím, že Svaz měst a obcí ČR bude nadále jejich důstojným partnerem,“ doplnil František Lukl.

Spolupráce bude probíhat v oblastech podpory meziobecní spolupráce v regionu, a to pokud jde o sociální problematiku, dopravu, kulturu, školství, sport, bezpečnost, cestovní ruch, životní prostředí, nakládání s odpady či péči o půdu, vody a ovzduší. „Zaměřena bude však i na problematiku financování územních samosprávných celků či rozvoj venkova. V této oblasti pak zejména na řešení dopadů zemědělské činnosti na krajinu a obecní infrastrukturu. S tím úzce souvisí problémy eroze, sucha či nadměrné zátěže místních komunikací těžkou technikou,“ upozornila středočeská hejtmanka.

V memorandu je rovněž zohledněn zájem na nastavení budoucí společné zemědělské politiky jako dalšího zdroje financí pro rozvoj českého venkova i rozvoj a optimalizace páteřní a lokální dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji.

V oblasti regionálního rozvoje, kohezní politiky a územní dimenze se pak smluvní partneři zaměří na zajištění úspěšné implementace programového období 2014-2020 z pohledu samospráv, odbornou podporu nositelů jednotlivých evropských programů, z nichž lze čerpat dotace.

Stejně tak půjde o prosazení vhodného nastavení národních dotačních titulů a metodickou spolupráci na projektech financovaných z evropských prostředků. Opomenuta není ani kontinuální příprava na budoucí programové období 2021+. Probíhat bude i spolupráce obou stran s Regionální stálou konferencí Středočeského kraje a jeho členy za SMO ČR.

Společně pak chtějí obě strany postupovat i při uplatňování společných postupů v rámci legislativního procesu při hájení zájmů územně samosprávných celků. Stranou nezůstala ani podpora měst a obcí v oblasti zapojování se do mezinárodní spolupráce.

Veškeré náklady, výdaje a závazky, které vzniknou z uzavřeného memoranda, včetně přípravy jakýchkoli nabídek, marketingových nákladů, školení, cestovních a jiných nákladů ponese každá strana samostatně.

Výsledky spolupráce budou vyhodnocovány v pravidelných šestiměsíčních intervalech. Smlouva o spolupráci mezi Středočeským krajem a SMO ČR je uzavřena na dobu neurčitou.*

/tz/

K foto:

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl po podpisu memoranda

Foto: archiv SMO ČR

Hejtmani poslali jasný vzkaz příští vládě. Důrazně žádají, aby do návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnula prostředky na opravu silnic II. a III. tříd. Rovněž vyzvali k zajištění finančních prostředků, které plně pokryjí letošní navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Hejtmani se na tom dohodli na společném jednání, které se uskutečnilo v závěru minulého týdne v Liblicích na Mělnicku.

Společně se všemi hejtmany budeme požadovat, aby do státního rozpočtu na rok 2018 byly zahrnuty prostředky na opravu silnic II. a III. tříd. V roce 2015 kraje obdržely na opravy 4,4 miliardy korun, v roce 2016 to byly 3 miliardy, v roce 2017 3 miliardy korun. Přestože ani tyto finanční prostředky dlouhodobě nestačí, Státní fond dopravní infrastruktury přišel s informací, že bychom od příštího roku neměli obdržet žádné peníze. Ale ponechat kraje bez peněz na opravu silnic je nemyslitelné. Apelujeme proto na novou vládu, aby dostála závazkům vůči krajům, a pevně věříme, že naše požadavky vyslyší,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.  Tento požadavek krajů označil při jednání s hejtmany také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Kraje dále požádaly příští vládu, aby do státního rozpočtu zahrnula peníze, které plně pokryjí letošní navýšení mezd pracovníků v sociálních službách.

Hejtmani dále upozornili, že program na podporu obnovy kulturní infrastruktury, například muzeí, kulturních domů, divadel či knihoven, ale i technického zařízení, není ze strany veřejné správy dlouhodobě naplňován. Od příštího roku proto žádají zásadní změnu. „Kraje požadují, aby od roku 2018 byly alokovány finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun a to dlouhodobě. Dosud totiž nebylo možné na oblast obnovy kulturní infrastruktury čerpat žádné peníze. Proto žádáme vládu, aby program začala plnit a přestala tuto oblast opomíjet,“ konstatovala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Dnes jsme hovořili o tématech, která trápí nejen kraje, ale i města a obce. Proto je budeme projednávat také s vedením Svazu měst a obcí ČR na společném jednání, které se uskuteční 16. listopadu, kde, pevně věřím, nalezneme společnou shodu a podporu,“ dodal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Chtěli bychom připravit ucelený přehled priorit, které krajské samosprávy aktuálně řeší. Všichni hejtmani jako předsedové odborných komisí předloží tento materiál na příštím jednání Rady, abychom tyto priority, spojené i s finančními nároky na příští rok, byli schopni vládě bezprostředně po jejím ustavení předložit a jednat o nich,“ připomněla Jana Vildumetzová.

Kraje se rovněž zabývaly otázkou zajištění osobní regionální železniční dopravy a společně odsouhlasily podepsání dodatku ke smlouvám na nákup kolejových osobních vozidel. Dodatek stvrdí společným podpisem s ministrem dopravy Danem Ťokem.*

/tz/

K foto:

Předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová na setkání s novináři po pátečním jednání hejtmanů

Foto: archiv AK ČR

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down