Zásady pro spolupráci s investory, které se připravují v Jihlavě, zrychlí a zpřehlední komunikaci s developery a pomůžou rozvoji veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti v souvislosti s novou výstavbou.

Na podobě těchto pravidel se shodli zástupci města a představitelé Asociace developerů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kteří o nich dnes také veřejně diskutovali v on-line diskusi (její záznam můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/fvCCVH02Hl4). Zásady pro spolupráci s investory ještě do konce letošního roku projedná zastupitelstvo města.

Jihlava má po některých pražských městských částech šanci stát se prvním statutárním městem, které bude mít nastavená pravidla, jež se stanou zárukou efektivního a transparentního řízení vztahů s developerem. Díky tomu se bude v Jihlavě stavět kvalitněji, za jasných a přehledných podmínek, a zároveň v rámci možností legislativy co nejrychleji. Zásady přináší předvídatelnost a transparentnost, čímž minimalizují riziko možného lobbismu a korupce,“ uvedl náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman.

Zásady mimo jiné stanovují způsob, jak se developer bude podílet na rozvoji veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, tedy buď finanční kompenzací nebo přímo její výstavbou. Město tak jde vstříc trendu, kdy odpovědní investoři sami investují do míst, kde podnikají, což je nutný krok směrem k vytvoření kvalitního prostředí.

Je především potřeba upozornit na to, že diskusi o příspěvcích developerů by měla předcházet velmi hlasitá diskuse o systémově nevhodně až špatně nastaveném přerozdělení Rozpočtového určení daní. Byty jsou již dnes extrémně zatížené daněmi a jakékoli další sektorové daně jen zvýší jejich cenu, a tedy dostupnost,“ konstatoval Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky. Nicméně dodal, že v případě Jihlavy se podaří najít pravidla, která nastavují vyvážený vztah mezi městem a investorem, garantují nezávislost rozhodování, jsou založená na principu rovnosti a nedávají prostor pro handlování.

V řadě míst už investor platí. Cílem je, aby peníze, které investoři městům zaplatí, byly skutečně použity v místě, kde se staví. V Jihlavě se takový systém daří nastavit, a město se tak stává vlajkonošem dobré praxe pro nastavování vztahů mezi obcemi a investory. Věřím, že je to začátek restartu vztahů a obnovení důvěry mezi oběma stranami,“ uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Podle advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která pro město Jihlava zásady připravuje, skutečně není cílem zásad odrazovat investory, ale získat městu částečnou kompenzaci za dodatečnou zátěž veřejné infrastruktury a veřejných služeb, které výstavba přináší. „Město předkládá developerům jasný dokument, na jehož základě s nimi bude jednat a díky němuž může dojít jak k vyjasnění sporných bodů stavebních záměrů, tak ke koordinaci požadavků samosprávy, a to ještě před zahájením samotných povolovacích procesů. Tím developer může ušetřit spoustu času při projektové přípravě,“ uvedl advokát Jiří Nezhyba z Frank Bold Advokáti.*

/zr/

Ilustrační foto: statutární město Jihlava

Vztahem mezi developerem a územními samosprávami se už v úterý 20. října bude zabývat on-line panelová diskuse Developer a město, na kterou zve statutární město Jihlava a Frank Bold Advokáti.

Zástupci investorů, podnikatelů ve stavebnictví a obcí na ní budou debatovat nejen o nastavování pravidel spolupráce mezi městy a developery, ale také o udržitelnosti, inovacích a především víře, že změna je možná. Debatu můžete sledovat živě na youtube.com/mestojihlava 20. října od 10 do 12 hodin.

Vedle náměstka primátorky statutárního města Jihlavy Víta Zemana účast přislíbil ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Petr Kropp, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, předseda správní rady Asociace brněnských stavitelů a developerů Marek Vinter a Tomáš Kaláb, ředitel stavební firmy KALÁB.

„Po třiceti letech od sametové revoluce by bylo dobré, kdyby obě strany, tedy developeři i města, pomyslně vytáhly hlavu z písku, pochopily své argumenty a začaly spolupracovat na rozvoji našich měst. Jedině součinnost totiž může přinést jak posílení udržitelného rozvoje, tak i posílení kvality obytného prostředí a tedy ekonomické prosperity developerů,“ uvedl náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman.

Debatovat se bude například o tom, jak porevoluční development vtrhl do českých měst a měnil územní plány ve prospěch staveb. Zahájil se tím vznik rezidenčních, logistických a komerčních zón bez ohledu na kapacity inženýrských sítí nebo ekonomické, sociální či ekologické potřeby měst. Jednou z otázek do diskuse bude i to, jak se tato situace podepsala na vztazích mezi úředníky státní správy, samosprávy a developmentu.

Současně je nasnadě hledání způsobu, jak obnovit důvěru mezi městy a developery a zda stačí vytvořit férová pravidla, která umožní přinášet kvalitní developerské projekty a špatné zamítat. Jejich existence totiž sama o sobě nemusí nutně znamenat, že je vyhráno. Vždy zčásti záleží na tom, kdo je u moci a kdo pravidla vykládá. Debata se proto bude zabývat i tím, jak dosáhnout toho, aby interpretace pravidel nebyla vázána na politiku.*

/zr/

 

Na několika základních doporučeních, jak – i v současné složité době – oživit bytovou výstavbu v České republice, se včera v Praze shodli představitelé Svazu měst a obcí ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu českých a moravských bytových družstev. Svá doporučení adresují premiérovi a vládě, Národní ekonomické radě vlády, poslancům a senátorům.

Cílem včerejší schůzky v sídle Svazu měst a obcí ČR na pražském Vyšehradě byl podpis společně vypracovaného doporučení pro oživení bytové výstavby ve městech a obcích v této těžké a náročné době.  Důvod vypracování tohoto dokumentu je jasný, jde o udržení chodu národní ekonomiky ve všech úrovních a oblastech a restart bytové výstavby.

My jsme připraveni investovat do obecní bytové výstavby,“ prohlásil při této příležitosti předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a připomněl: "Jen potřebujeme jednoznačnou podporu od státu."
Bytová družstva představují jeden ze základních pilířů dostupného bydlení ve všech vyspělých zemích Evropy,“ upozornil předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil, „pak nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být i u nás.“

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza dodal: „Role stavebnictví je v současné chvíli nezastupitelná, protože bude klíčové při restartu české ekonomiky. Jsem rád, že jsme naše úsilí zkoordinovali s ostatními subjekty, kterých se situace dotýká.

Doporučení Svazu měst a obcí České republiky, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu českých a moravských bytových družstev k oživení bytové výstavby ve městech a obcích České republiky

Svaz měst a obcí České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Svaz českých a moravských bytových družstev ve vzájemné shodě předkládají premiérovi a Vládě České republiky, Národní ekonomické radě vlády, poslancům a senátorům níže uvedená doporučení, na nichž mezi tvůrci tohoto dokumentu panuje shoda a v nichž vidí možnost oživení bytové výstavby ve městech a obcích České republiky, zpomalení až zastavení recese ekonomiky, její podporu v rámci investičních aktivit a současně i řešení bytové a do určité části sociální bytové politiky.

  1. Možnost zachování daňového odpočtu u hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

Navrhujeme zachování možnosti provedení daňového odpočtu u hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření s tím, že jeho zachováním se zvýší dostupnost bydlení pro významnou skupinu obyvatel a kupující tak budou mít k dispozici díky tomuto opatření řádově i stovky tisíc korun českých navíc. V případě nezachování možnosti odpočtu výše uvedeného lze kalkulovat nejen se snížením zájmu o tyto finanční produkty a tedy chutí a možností investovat, což má spoustu dalších dopadů, ale i se ztrátou, která je u bytu 3+KK v Praze řádově půl milionu korun.

  1. Možnost daňového odpočtu při splácení úvěru na pořízení družstevního podílu a podpora změny legislativního nastavení družstevní formy bydlení a nové družstevní výstavby.

Navrhujeme zavést možnost daňového odpočtu pro člena družstva ve výši odpovídající úroku z na něj připadající části úvěru čerpaného bytovým družstvem na výstavbu domu. Družstevní bytová výstavba je v současné době často využívanou formou výstavby, avšak dosud není státem podporována žádnou formou, byť lze s pravděpodobností na úrovni jistoty počítat s pozitivním dopadem takové podpory.

Současně navrhujeme hledat další styčné body v legislativní úpravě, jejichž formulací by došlo k větší podpoře družstevního bydlení a tím i potažmo k podpoře výstavby družstevních bytů, a to i v konsekvenci s potřebami měst a obcí jako hlavních účastníků.

  1. Časový test a jeho neprodlužování z doby 5 let na 10 let.

Navrhujeme, aby byla zachována doba časového testu v délce 5 let.

Cílem nastavení časového testu je zamezení investičním a spekulativním nákupům bytů, s čímž však prodloužení časového testu na 10 let není kompatibilní, neboť spekulanti na trhu nemovitých věcí byty nedrží ani po dobu 5 let a počítají s platbou daně již od počátku. Naopak – na ostatní zájemce z řad „běžných spotřebitelů“ tato změna zákona dolehne velice těžce, neboť mohou mít potřebu až nutnost byt prodat z jakéhokoliv jiného, osobního, nikoliv však spekulativního důvodu.

  1. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady.

Jedná se o již vládou představenou možnost řešení, která je ze strany předkladatelů těchto návrhů plně podporována. Již řadu let je diskutováno toto dvojí zdanění při nabytí nemovitých věcí a jedná se tak bez pochyb o vstřícný krok kupředu.

  1. Efektivní a intenzivní podpora nájemního bydlení.

Podpora nájemního bydlení je nezbytnou součástí bytové politiky. Bez podpory výstavby nájemních bytů v relaci cenově dostupných bytů bude neustále trh s byty trpět nedostatky, což se v samotném důsledku odrazí i v řešení otázky nejen dostupného, ale i sociálního bydlení. Důležitá je jasná, efektivní a intenzivní podpora pro obce a města při budování nájemního bydlení pro své občany v různých kategoriích za dostupnou cenu nájemného. Je nezbytné nastavit podmínky pro obce a města jako investory a jejich podporu formou dotačních a úvěrových prostředků. Vždy je potřebné vést v patrnosti proporcionalitu zájmů soukromého sektoru s veřejným sektorem jako dvou organismů, které žijí ve vzájemné symbióze a škoda u jednoho z nich v samotném důsledku způsobí škodu i u druhého. Tato teze je beze sporu platná i v tomto bodě.

Navrhujeme zvýšit úroveň podpory výstavby nájemních bytů, umožnit kombinaci dotace a zvýhodněného úvěru a nastavit úroky úvěru tak, aby bylo dosaženo vyššího rozdílu mezi úvěrem klasickým a zvýhodněným.

Navrhujeme nastavení finančních podmínek pro podporu obcí a měst ve výstavbě nájemního bydlení s možností kombinace jednotlivých národních zdrojů a jednotlivých úvěrových i dotačních možností.

V rámci výstavby nájemních bytů umožnit investorům uplatnění odpočtu DPH na vstupu (z výstavby).

  1. Legislativní úpravy v oblasti stavebního práva.

Konstatujeme, že rekodifikace stavebního práva je nutností a navrhujeme zaměřit se v rámci této činnosti intenzivně na takové úpravy v dané oblasti, jež by nebyly zatíženy dalšími náklady, ale byly by primárně zaměřeny na zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, které je v současné podobě nesmírně komplikované a samo o sobě by mohlo být překážkou restartu české ekonomiky.

V Praze dne 26. května 2020

 

Na snímku zleva: Jiří Nouza, František Lukl a Jan Vysloužil.

Foto: archiv SMO ČR*

Jednu základní a více než šedesát dalších zásadních připomínek vznesla Hospodářská komora k aktuálnímu návrhu rekodifikace stavebního práva, který Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) toto pondělí zaslalo na Úřad vlády, jde špatným směrem a neodpovídá věcnému záměru nového stavebního zákona, oznámila včera Hospodářská komora spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Společně proto vládu vyzvaly k naplnění rekodifikace stavebního práva ještě v tomto volebním období při zachování zásadních principů, na nichž byla původně postavena.

"Stávající verze návrhu nového stavebního zákona nyní nemá v zásadě nic společného ani s věcným záměrem, ani s návrhem předloženým Ministerstvem pro místní rozvoj v prosinci 2019 do meziresortního připomínkového řízení. V průběhu více než pětiměsíčního přepracovávání opustili úředníci MMR téměř všechny původní principy rekodifikace stavebního práva, aniž by přitom sami přišli s nějakými vlastními, odlišnými od dnešního stavebního zákona. Ze stavebního zákona se tak stala jen nepovedená dílčí novela, která situaci ve stavebnictví výrazně zhorší,“ uvedl včera v Praze pro zástupce médií prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Podle jeho slov se proti poslední podobě návrhu zásadně vymezují odborná veřejnost, státní instituce i profesní a odborná sdružení,  a to i přesto, že se v některých dílčích tématech zcela neshodnou. I proto zastává Hospodářská komora ČR názor, že pokud nedojde k návratu k původním cílům, je třeba rekodifikaci v poslední úřednické verzi zásadně odmítnout. Kromě této základní připomínky o nepřijatelném odklonu od věcného záměru, vznáší Hospodářská komora více než šedesát zásadních výtek k předkládanému materiálu (viz dále), který navíc ani oficiálně neobdržela.

Hospodářská komora ČR už dříve upozornila, že se změnami, které se do původního komplexního a systémového návrhu dostávaly tzv. salámovou metodou, nesouhlasí a distancuje se od nich. Komora tvrdí, že v důsledku toho byla opomíjena v celém následujícím procesu, nové verze rekodifikace jí nebyly zasílány a o dalších a dalších nesystémových destrukčních změnách, kterých se úředníci MMR na původním návrhu dopouštěli, se zástupci Hospodářské komory ČR dozvídali jen zprostředkovaně.

„Musíme proto upozornit na fakt, že tvrzení, se kterými se často setkáváme, tedy že současný materiál je projednán s Hospodářskou komorou a z její strany také odsouhlasen, není pravdivé. Současné znění stavebního zákona Hospodářská komora oficiálně nikdy neobdržela k připomínkám, a verze, které máme k dispozici od těch, kdo ji dostali, je pro Hospodářskou komoru neakceptovatelná,“ připomněl Vladimír Dlouhý.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví od počátku podporoval ambiciózní a správný záměr MMR na skutečnou a komplexní systémovou změnu. Jak včera prohlásil Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, příprava rekodifikace dávala velkou naději. „Bohužel mám však neodbytný pocit, že po předložení zákona do meziresortního vypořádání vznikají další a další požadavky na kompromisy a změny. Ty jsou ve jménu dokončení rekodifikace přijímány, ale ve skutečnosti je výsledkem namísto zjednodušení komplikace. Mám velkou obavu, že místo původně slibované teze jednoho razítka, jednoho úřadu, zrychlení schvalovacího procesu či odstranění byrokratického ping pongu přijde na svět pouhá novela stávajícího stavebního zákona, zásadně vzdálená původnímu cíli,“ konstatoval Jiří Nouza.

Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví by bylo vhodné vrátit se zpět k návrhu, který byl předložen na konci roku 2019, revidovat jej o několik zásadních kompromisních návrhů. "Cestou, jak prosadit rozumnou legislativu, však nemůže být ustupování všem požadavkům,“ dodal Jiří Nouza.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje poslední vývoj práce na rekodifikaci stavebního práva za nešťastný. „Jsme zklamáni, že zatím nedochází k původně avizované integraci všech agend a zjednodušení povolovacích procesů. Na návrzích řešení se strávilo mnoho času a odvedla se spousta práce. Všichni víme, že jedním z největších problémů České republiky je právě komplikovanost a zdlouhavost povolovacích procesů, která brzdí stavby soukromníků i těch ve veřejném zájmu. Právě v těchto dobách musí být cílem podpora konkurenceschopnosti a rozvoj investic, což je i deklarovanou prioritou vlády,“ konstatoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zastává názor, že nyní se jasně ukazuje, že se představitelé veřejného sektoru a vlády nebyli schopni domluvit a jasně dohodnout, kompetence tak zatím zůstávají roztříštěné. Příkladem je vodoprávní řízení, které je pro řadu dopravních i průmyslových staveb nezbytné, ale integrováno nebude. Dokonce se u něj oproti dnešku zcela vyloučí možnost spojení se stavebním povolením.

„Aktuální návrh je v mnoha směrech návratem k současné právní úpravě, kterou považujeme za špatnou a dlouhodobě neudržitelnou. Tato úprava na jedné straně často extrémně zatěžuje stavebníky, na druhé straně neumožňuje ani odpůrcům záměrů domoci se komplexního přezkumu jejich právní přípustnosti, tím méně pak v rozumné době,“ uvedl Pavel Franc, ředitel advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která se podílela na zpracování návrhu původně předloženého do mezirezortního připomínkového řízení.

„Návrh zákona takového významu a rozsahu, jakým je stavební zákon, musí být založen na jasné vnitřní koncepci. Ta v daném případě vyplývá z věcného záměru a byla zásadně narušena již politicky dohodnutou změnou struktury stavební správy. Jakékoli další zásadní zásahy do principů původního návrhu nutně povedou k nefunkčnímu výsledku. Nemyslím si, že by poslanci – a to i vládních stran – byli ochotni dát hlas návrhu zákona, který není ani trochu odvážný. Návrh MMR nemá ambici pohnout se zamrzlou situací ve stavebnictví,“ doplnil Pavel Franc.

Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Svaz průmyslu a dopravy proto vyzvaly předsedu vlády, aby se aktivně zasadil o nápravu současné tristní situace a aby pomohl v naplnění rekodifikace stavebního práva ještě v tomto volebním období, jak bylo domluveno před více než dvěma lety, a to při zachování zásadních principů, na kterých byla rekodifikace postavena.

„Je to o to významnější v tuto krizovou dobu. Rekodifikace se může stát díky výraznému multiplikačnímu efektu, který stavebnictví má, a přímým i nepřímým dopadům, základním kamenem pro rozhýbání českého hospodářství. Již dlouhé roky čeká na svou příležitost a bylo by chybou ji nyní promarnit. Zájem o kvalitní stavební legislativu máme i proto, že 10 % naší členské základny tvoří právě podniky ze stavebního sektoru všech odvětví a velikostí,“ říká Vladimír Dlouhý s tím, že stavební řízení ale řeší české firmy všech oborů. „Bez pružné legislativy je dnes pro jakéhokoliv podnikatele složité například postavit novou výrobní halu, rekonstruovat sídlo firmy a podobně,“ uzavřel Vladimír Dlouhý.

HLAVNÍ PŘIPOMÍNKY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR K AKTUÁLNÍMU NÁVRHU REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA

K poslední verzi textu nového stavebního zákona (verze MMR 3. 4. 2020)
Hospodářská komora ČR uvádí níže alespoň základní okruhy zásadních obecných připomínek, nedostatků a rizik. Nejde tedy o připomínky ke konkrétnímu znění jednotlivých ustanovení, ale o nejpodstatnější rozpoznatelné okruhy slabých míst, pochybení a promarněných šancí návrhu
nového stavebního zákona z pera ministerstva.

A. Obecně
* Aktuální návrh připomíná minulou „zjednodušující“ novelu MMR za Karly Šlechtové (225/2017 Sb.), která měla fatální dopady a vedla k dalšímu zhoršení již tehdy špatného stavu stavebního práva, za které je odpovědné MMR, do současné podoby.
* Obrovské zbytnění textu – cca 2 násobný rozsah oproti původnímu návrhu zpracovanému experty HK ČR v součinnosti a ve shodě s úředníky MMR, který byl rozeslán 25. 11. 2019 do MPŘ; cca o 100 paragrafů více než stávající zákon (!).
* Množství nových pravidel a regulací, která nebyla s nikým konzultována, neprošla připomínkovým řízením a neodpovídají potřebám praxe ani záměru zkvalitnění a zrychlení řízení ani posílení právní jistoty a zlepšení postavení stavebníka v řízení.
* Obrovské množství chyb, nedomyšleností a celková nezpůsobilost návrhu k přijetí.
* Snaha vyhovovat připomínkám bez ohledu na kvalitu a funkčnost návrhu.
* Pokud by takový návrh prošel, způsobí chaos a další zhoršení beztak katastrofální situace.
* Výrazné zhoršení situace v Praze, neboť by návrhem došlo ke zrušení Pražských stavebních předpisů (PSP) bez odpovídající moderní úpravy vycházející z PSP, jak bylo původně zamýšleno-

Rozpor s věcným záměrem schváleným vládou téměř ve všech podstatných bodech reformy:
* zjednodušení zákona – NE;
* zrychlení řízení – NE;
* posílení právní jistoty – NE;
* princip 1 úřad-1 řízení-1 razítko – NE;
* princip integrace dotčených orgánů – velmi omezeně a nezřetelně, mnohdy vůbec definování veřejného zájmu v územním plánování – NE;
* posílení postavení samospráv v územním plánování – NE;
* změna formy vydávání územních plánů z OOP na OZV – NE;
* modernizace a reforma požadavků na výstavbu, inspirace PSP – NE;
* jednotný a jediný proces – NE;
 vymahatelnost lhůt a zamezení průtahům automatickým rozhodnutím v 1. stupni – NE;
* reforma soudního přezkumu, posílení postavení stavebníka a zamezení obstrukcím – NE;
* koncentrace a apelace – narušena nedodržením principu 1 úřad-1 řízení-1 razítko;

*  digitalizace – částečně;
* reforma státní správy – NE (vzniká hybrid mnoha úřadů samospráv i státu).
Samostatnou kapitolou jsou vady doprovodných zákonů, z nichž se vytrácí jakákoli pozitivní
reforma, MMR v nich nemá žádnou koncepci a upravuje je dle připomínek a zájmů resortů.
Princip integrace je zcela nezřetelný, nedomyšlený a chaotický, z návrhů často není zřejmé, v
čem vlastně spočívá zamýšlená reforma. Ve skutečnosti jde spíše o snahu o zakonzervování
stávajícího stavu a stávajícího postavení dotčených orgánů, na čemž má většina resortů
zájem.

B. Státní správa
* Navrženou „reformu“ státní správy lze cum grano salis shrnout bohužel do nejhoršího možného výsledku, typického pro státní správu – vše zůstane jako doposud a přidá se k tomu ještě nová soustava dalších státních stavebních úřadů.
* V reakci na požadavky obcí se vytváří hybridní soustava obecních a státních stavebních úřadů s nejasnými vztahy a působností.
* Stejné požadavky nyní uplatňujíi kraje a argumentují nesystémovým zásahem.
* Ústupky si prosadily resorty, což vedlo k rozštěpení obecných stavebních úřadů, speciálních stavebních úřadů a jiných stavebních úřadů do podobného stavu, jaký je dnes.
* Vrcholem dezintegrace je zřízení samostatného ÚÚR mimo NSÚ (!).
* Zůstává nevyjasněný problém systémové podjatosti-
* Problém nedostatečné kapacity a kvality úřadů na obcích se nově objevuje i pro stát.
* Chybí systémové řízení obecních a krajských stavebních úřadů v rámci stavební správy.
* Řada činností není integrována, chybí odpovědnost za koordinaci, chybí odpovědnost za průtahy a nečinnost.
* Nebylo dosaženo principu plné integrace dotčených orgánů.
* Není doloženo, kolik úředníků navíc bude tento přístup vyžadovat, ani to, jaké je pokrytí pracovními kapacitami a financemi-
* Zcela nejasné je řešení většiny dotčených orgánů, které by se měly podle politických dohod přesunout z obecních úřadů do krajské stavební správy, ale návrh to neobsahuje.
* Pokud k tomu dojde, budou v krajském stavebním úřadu integrovány DOSS, ale samotný stavební úřad zůstane obci.
* Pokud k tomu nedojde, zůstává v zásadě stávající stav doplněný navíc ještě novou soustavou státních stavebních úřadů, takže celkový počet úřadů se zvětší.
* V každém případě se posouzení dotčených veřejných zájmů podle současného návrhu ocitá, stejně jako za současné úpravy „mimo řízení“, při tom veřejné zájmy nebudou posuzovány v kontextu, ale opětovně odděleně.

C. Územní plánování
* složitější a delší úprava než dnes (!);
* zachování či zhoršení stávajícího stavu;
* nevyužitá příležitost pro výraznější reformu a posílení samospráv;
* rozpor s myšlenkovým poselstvím nálezu Ústavního soudu ve věci Pec pod Sněžkou, jímž bylo posílení samospráv v oblasti územního plánování;
* vypuštění klíčového pravidla, že územní plán stanoví veřejný zájem na využití území, který se pak již znovu nepřezkoumává v povolovacích procesech;
* negativní dopad do pořizování nových územních plánů velkých měst, zejména Prahy a Brna;
* zásadní zdržení a zvýšení nákladů pro města pořizující územní plány a jejich změny kvůli nutnosti přepracování dokumentů po veřejném projednání dle nové standardizace;
* rozpor s věcným záměrem v otázce formy územních plánů;
* absence územních požadavků pro plánování moderních měst a kvalitního veřejného prostoru, které stačilo převzít z PSP a byly ještě ve verzi do MPŘ z 25. 11. 2019.

D. Hmotné právo (požadavky na výstavbu)
* nevyužitá příležitost pro tolik potřebnou výraznější reformu a modernizaci;
* v zásadě jde většinou o přebírání současného stavu a přesun obsahu vyhlášek MMR do zákona;
* vypuštění moderních územních požadavků na využívání území inspirovaných PSP (kvalitní veřejný prostor, parkování, odstupy staveb, veřejná zeleň atd.);
* vypuštění zjednodušujících změn ve vymezení drobných a jednoduchých staveb;
* vypuštění většiny požadavků na podporu zadržování vody v krajině, OZE apod.;
* vypuštění principu koordinace a vážení rozporných veřejných zájmů a povinnosti nalézání řešení mezi nimi;
* omezení potřebných výjimek reagujících na specifika území a zástavby;
* zbytnění technických požadavků omezujících možnosti výstavby.

E. Proces
* opuštění hlavního principu celé reformy 1 úřad-1 řízení-1 razítko;
* složité (a v návrhu zatím buď vůbec, nebo velmi nejasně popsané) procesní vztahy mezi množstvím neintegrovaných dotčených orgánů, obecnými stavebními úřady na obcích, obecnou krajskou a nejvyšší státní stavební správou a soustavou speciálních stavebních úřadů;
* kombinace nových obecných a speciálních státních stavebních úřadů, zachování většiny obecních stavebních úřadů a případné vyhovění požadavkům krajů na zachování stavebních úřadů a dotčených orgánů na krajských úřadech dosahuje ještě větší složitosti než dnes;

* nejasné a pluralitní formy výstupů dotčených orgánů i krajské stavební správy – vyjádření, koordinovaná vyjádření, závazná stanoviska, koordinovaná závazná stanoviska… opět jde o více procesních forem s nejasnými vztahy než dnes;
* nejasnost případných přezkumů podkladových aktů pro rozhodnutí;
* mnohokolejnost a roztříštěnost;
* z návrhu dosud zcela nejasné workflow pořizování a vyhodnocování různých podkladů od různých úřadů pro rozhodnutí (není jasné, co ani jakým způsobem má opatřovat stavebník/stavební úřad/krajská státní stavební správa/dotčené orgány);
* rozšíření okruhu účastníků i na oprávněné z věcných práv k sousedním pozemkům;
* vypuštění právně vymahatelných lhůt a prodloužení celého procesu vedoucího k rozhodnutí;
* vypuštění efektivní ochrany před nečinností schválené ve věcném záměru – vypuštěno promyšlené a dohodnuté automatické rozhodnutí v 1. stupni;
* automatický přesun řízení z nečinného obecního stavebního úřadu na krajský stavební
úřad, kde ovšem poběží řízení znovu od počátku v 1. stupni, čímž dojde reálně naopak
k prodloužení řízení;
* zahlcení krajské státní stavební správy bez možnosti jakkoli zasáhnout proti nečinným
stavebním úřadům na obcích;
* přesun rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím krajské státní stavební správy z
celého území na Nejvyšší stavební úřad a zahlcení Nejvyššího stavebního úřadu.

F. Soudní přezkum
* nedochází k posílení postavení stavebníka v řízení;
* nedochází ke zrychlení soudního přezkumu;
* nedochází ke specializaci;
* není řešen problém alibistického plošného automatického přiznávání odkladného
účinku žalob;
* není řešena obrana před zneužíváním práva, podáváním šikanózních žalob a obstrukcemi;
* vzhledem ke stavu integrace dochází k značnému oslabení dopadu principu koncentrace a apelace;
* neupraveny důsledky incidenčního přezkumu a přetrvává nejistota kvůli možnosti neomezeného rušení územních plánů soudem.*

/tz/

K foto:

Ze včerejší tiskové konference uspořádané Hospodářskou komorou ČR, zleva:  ředitel advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti Pavel Franc, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza

Foto: Ivan Ryšavý

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down