Na včerejším ustavujícím zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje byla novou hejtmankou zvolena Ilona Mauritzová. Spolu s ní zvolili zastupitelé také členy rady a předsedy výborů.

Plzeňský kraj povedou v následujících čtyřech letech uskupení STAN + Piráti s ODS + TOP 09. V 45členném zastupitelstvu mají 25 křesel. ODS a TOP 09 obsadí pět míst z devíti krajských radních včetně hejtmanky, zástupci STAN s Piráty získali čtyři místa v radě.

Mým cílem je pracovat pro občany Plzeňského kraje bez ohledu na to, koho při volbách podpořili,“ uvedla po zvolení hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS) ve svém projevu. Zmínila také důležitost sounáležitosti zejména v situaci, kdy čelíme současné epidemické situaci. Prioritou nového vedení bude zejména boj s koronavirem a ochrana těch nejzranitelnějších.

V devítičlenné radě spolu s hejtmankou usedne Josef Bernard, Pavel Karpíšek, Rudolf Salvetr, Marek Ženíšek, Pavel Čížek, Rudolf Špoták, Pavel Hais a Marcela Krejsová. Zastupitelé také zvolili předsedy výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje a členy Finančního výboru. Po jednání zastupitelstva se sešla nově zvolená Rada Plzeňského kraje, aby zvolila gesce jednotlivých členů rady.

Gesce členů Rady Plzeňského kraje:

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – hejtmanka kraje – oblast zdravotnictví, bezpečnost, krizové řízení a marketing (uvolněna pro výkon funkce)

Ing. Josef Bernard – náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje (uvolněn pro výkon funkce)

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek – náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku (neuvolněn pro výkon funkce)

Mgr. Rudolf Salvetr – náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu (neuvolněn pro výkon funkce)

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. – náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče (uvolněn pro výkon funkce)

Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmanky pro oblast dopravy (uvolněn pro výkon funkce)

Rudolf Špoták –   náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí (uvolněn pro výkon funkce)

Pavel Hais – náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup (neuvolněn pro výkon funkce)

JUDr. Marcela Krejsová – členka rady pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání (uvolněna pro výkon funkce)

Uvolnění předsedové výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje:

 1. Výbor pro zdravotnictví – MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
 2. Výbor pro dopravu – Mgr. Jan Šašek
 3. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti – Mgr. Radka Trylčová
 4. Výbor pro regionální rozvoj – Ing. Michaela Opltová
 5. Výbor pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch – Ing. Libor Picka
 6. Výbor pro digitalizace, IT a Otevřený kraj – JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
 7. Finanční výbor – Mgr. Jiří Pek
 8. Kontrolní výbor – Petr Vanka

Neuvolnění předsedové výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje:

 1. Výbor pro veřejné zakázky – Eva Trůková
 2. Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing – Michal Šašek
 3. Výbor pro investice a majetek – Ing. Jiří Hanousek
 4. Výbor pro sociální věci - Bc. Jitka Kylišová
 5. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – Ing. Vladimír Tichý
 6. Výbor pro sport – Jiří Uhlík, MBA

/zr/

Na snímku: Hejtmanka Ilona Mauritzová na tiskové konferenci po ustavujícím zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

Foto: archiv kraje

Na 22. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dnes, tedy v pondělí 8. června 2020, jeho členové schválili návrh na odvolání hejtmana, který předkládal sám Josef Bernard. Pro odvolání bylo 39 přítomných zastupitelů, tři se zdrželi a dva byli proti.

Jedno místo v Radě Plzeňského kraje nebylo dále voleno, rada je obsazena osmi členy a zůstává usnášeníschopná. Pravomoci hejtmana přecházejí na statutární zástupkyni, náměstkyni hejtmana Marcelu Krejsovou, jako její  zástupce byl na jednání odhlasován Ivo Grüner.*

JUDr. Marcela Krejsová, ODS (na snímku nahoře), která dneškem přebírá pravomoci hejtmana Plzeňského kraje, měla jako náměstkyně hejtmana v gesci oblast ekonomiky, investic a majetku. Tato oblast jí v gesci nadále zůstává.

/zr/

 

 

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily dnešek, tedy úterý 26. května 2020, černým dnem pro obce a kraje.

Poslanecká sněmovna dnes, v úterý 26. května, rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na územní samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu Parlamentu ČR, který požaduje, aby kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh vlády ČR, na jehož základě by kompenzace byly vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).
Ve včera vydané společné výzvě Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR se mimo jiné praví: "Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost pro to, abychom tuto výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na RUD. Vyzýváme vládu ČR, poslance a senátory, aby přijali taková opatření, která navrátí tyto finance zpět do rozpočtů samospráv."

Na podporu této iniciativy proto Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily společný tichý protest samospráv a požádaly obce, města a kraje, aby jej podpořily vyvěšením černé vlajky na obecních / městských / krajských úřadech.

"Dejme za samosprávy společně najevo, že ve snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu rovněž žádáme všechny kraje v České republice," uzavírá společná výzva všech tří partnerů.

Výzvu SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR k záchraně investic obcí a krajů podpořili hejtmané: Martin Půta - Liberecký kraj, Martin Netolický - Pardubický kraj, Jiří Čunek - Zlínský kraj, Bohumil Šimek - Jihomoravský kraj, Jiří Štěpán - Královéhradecký kraj, Josef Bernard - Plzeňský kraj, Oldřich Bubeníček - Ústecký kraj a Zdeněk Hřib - pražský primátor.*

/zr/

 

Sdružení místních samospráv ČR a hejtmani Libereckého, Pardubického, Plzeňského, Zlínského a Jihomoravského kraje vyzvali stát, aby podpořil územní samosprávy ve snaze rozhýbat regionální ekonomiku.

Konkrétně navrhli hned několik opatření, která mohou obcím, městům a regionům pomoci. Mezi jinými jde o posílení jejich rozpočtových zdrojů novelou zákona o rozpočtovém určení daní, akceleraci národních i evropských dotací pro samosprávy či pomoc samosprávám při sjednávání nízkoúročených půjček. Výzvu nyní mohou podepisovat představitelé obcí a měst, o její podpoře jednají i další kraje. SMS ČR zároveň pořádá sběr připravených projektů (investic), které samosprávy mohou prakticky ihned realizovat (a to online zde).

Právě v těchto dnech, kdy začíná být zřejmý rozsah dopadů epidemie COVID 19 a souvisejících nutných opatření vlády do rozpočtů rodin, firem, obcí, krajů a státu, bude jedním z rozhodujících faktorů rychlost, s jakou se nám společně podaří dostat českou ekonomiku zase do kondice. Samosprávy v této výzvě deklarují připravenost realizovat své investice, které mohou zásadně pomoci rozhýbat místní ekonomiku v regionech. Jsou rychlé a dosáhnou na ně především místní firmy či živnostníci,“ konstatoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„V naší výzvě deklarujeme, že jsme solidární se státem, jsme si vědomi, jakou krizí procházíme, a chápeme, že v první řadě musí stát provádět opatření na udržení zaměstnanosti a podporu podniku a firem. Nyní již však nastal čas i pro adekvátní podporu našich obcí, měst a regionů, kdy jak v oblasti samosprávami sdílených daní se státem, tak vlastních příjmů očekáváme propad kolem 20 %,“ podotkl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Navrhli jsme hned několik opatření, kterými stát může své samosprávy nyní podpořit. V poslanecké sněmovně je nyní projednávána v prvním čtení novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou navrhuje Zlínský, Pardubický a Liberecký kraj posílit krajské rozpočty zejména pro investice a údržbu do krajských silnic. Právě tyto investice umí kraje realizovat velmi rychle a také státu se tyto rychlé investice vyplatí,“ upozornil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Plzeňský hejtman Josef Bernard poukázal i na další možnosti, které stát může využít. „Velkou výhodou regionálních a lokálních investic vedle podpory regionálních firem a živnostníků je také fakt, že s nimi samosprávy mají dlouholeté zkušenosti. Stát by měl napřít své dotační toky na opatření, která jsou nyní tolik potřebná, jako je podpora opatření proti suchu, obnova krajinných struktur, odpadového hospodářství, zateplení veřejných budov a podobná environmentální opatření.

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek připomněl, že stát může využít i evropské fondy. „Navrhujeme, aby stát ještě ve stávajícím programovacím období přesunul evropské peníze do Integrovaného regionálního operačního programu či Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). V těchto fondech je připraveno k realizaci množství projektů, na které se prostě jen nedostaly peníze a samosprávy by je mohly realizovat ještě do konce roku.

Předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák uzavřel s tím, že společnou výzvu nyní mohou podpořit i představitelé obcí a měst (a to online zde) a také že SMS ČR nyní od obcí sbírá připravené projekty, které mohou být velmi rychle samosprávami uskutečněny. „Chceme státu na konkrétních datech z území ukázat, že připravené regionální a místní investice nejsou žádnou chimérou, že jde o reálné projekty, které pomohou rozhýbat regionální ekonomiku, zvýší kvalitu života našich občanů, ale pomůžou i životnímu prostředí.“ Stanislav Polčák zároveň upozornil na to, že například v roce 2018 byly celkové investice obcí nejvyšší v historii a dosáhly částky 77 miliard. „Pokud stát samosprávy podpoří, jsou určitě obce a kraje schopny investovat částku na hranici sta miliard, což rozhýbe regionální ekonomiku a pomůže celé společnosti,“ dodal předseda Sdružení místních samospráv ČR.

/zr/

 

 

Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje je už tradičně místem, kde se předávají ceny pro regionální produkty roku. Nejninak tomu bylo i dnes v Plzni. Kromě předání ocenění bylo na programu festivalu vaření z regionálních produktů, farmářské trhy, zahranická dílna nebo čepování piva. Novinka byla přichystána pro starosty obcí a další zájemce, šlo o seminář Chytrá vesnice, kde odborníci z Česka a Bavorska prezentovali novinky z oblasti chytrých technologií.

Dnešní Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje v areálu Plzeňského Prazdroje zahájil hejtman kraje Josef Bernard spolu se zástupci z Horní Falce a Dolního Bavorska, s nimiž se pak také potkal ve společné kuchyni. Tam v rámci kuchařské show připravovali před zraky diváků a za pomoci šéfkuchařů degustační pokrmy z regionálních produktů.

Festival regionálních potravin je dobrým pomocníkem v tom, aby si mohli návštěvníci zjistit a ochutnat, co všechno lze u lokálních prodejců nakoupit. Já jsem dnes vyzkoušel výborný recept na pstruha a k němu se mi podařilo připravit hráškové pyré, mrkev na seně a holandskou omáčku s koprem. Doufám, že ochutnávka byla pro řadu návštěvníků inspirací k využívání lokálních produktů od místních výrobců,“ uvedl hejtman Josef Bernard poté, co v rámci kuchařské show také letos připravil pro přítomné malou degustaci.

Návštěvníci už od dopoledních hodin mohli nakupovat regionální potraviny na farmářském trhu, kde je nabízeli přímo jejich výrobci. Stánků se na nádvoří Plzeňského Prazdroje sešlo celkem 24 a bylo rozhodně z čeho vybírat. Farmy nabízely například kozí a ovčí sýry a mléko, marmelády, džemy, klobásky, domácí chléb, koláčky, kávu nebo zdravé svačinky. Naši němečtí sousedé dovezli preclíky, párečky, paštiky nebo uzené maso. Program zpestřilo hudební vystoupení a také kuchařská show šéfkuchaře Jana Punčocháře.

Odpoledne pak byli vyhlášeni vítězové soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2019. Ocenění získal Farmářský bok z Čečkovic, Procházkova výpečková pomazánka, kozí sýr Valentýn, BIO jogurtové kozí mléko, Svatební koláček tvarohový, MüsLenky s jablky, sirup Rakytníkový s malinou, Hruška s medem a Šnečí jatýrka.

O prestižní značku, která je synonymem kvality a poctivosti místních výrobců, se v kraji ucházelo v devíti kategoriích celkem 106 produktů od 38 výrobců. Největší zájem byl o kategorii Pekařské výrobky včetně těstovin.

Kromě těchto vítězných potravin, byly uděleny také zvláštní ceny. Mísu hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda získal cukrářský výrobek Klatovský perník ze Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, a Mísu radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radky Trylčové pak masný výrobek Dort řezníka od výrobce Michala Šnebergra (Řeznictví a uzenářství Šnebergr).

Samostatný program měl seminář Chytrá vesnice, kde vystoupili odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni, České zemědělské univerzity v Praze, Českého centra pro vědu a společnost a starosta z bavorské obce Frauenau.*

/zr/

K foto:

Hejtman Josef Bernard vlevo si vyzkoušel roli kuchaře

Foto: archiv Plzeňského kraje

 

 

Poprvé se do západočeské metropole sjeli nejlepší jezdci z řad silničářů, aby na prvním krajském cestářském rodeu navzájem poměřili síly v netradičních disciplínách. Sypačem se zimní výbavou projížděli mezi překážkami na čas a přesnost. První dva nejlepší cestáři z krajského kola v Plzni postupují do národního kola. Diváci si také užili zásah složek Integrovaného záchranného systému a přílet a představení vrtulníku Letecké záchranné služby.

Areál Armádního střeleckého stadionu v Plzni-Lobzích se v sobotu 24. září stal dějištěm unikátních závodů řidičů speciální techniky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje premiérově. Společně se složkami Integrovaného záchranného sytému (IZS) tam silničáři připravili program pro celé rodiny.

Hlavní bod programu představovala soutěž celkem 41 silničářů z celé ČR, kteří sypačem se zimní výbavou projížděli mezi dopravními kužely na přesnost, posouvali na přesné místo dva barely nebo couvali do zúženého prostoru. Do finále se dostalo celkem deset borců, všichni z Plzeňského kraje. Vítězem se nakonec stal Roman Melka, druhý dojel Josef Kořínek a třetí místo obsadil František Řepík ml. Ceny s trofejemi převzali vítězové z rukou náměstka hejtmana Pavla Čížka a ředitele Správy a údržby silnic Plzeňskéjho kraje Miroslava Doležala.

První dva silničáři postupují do národního kola, které se odehraje 14. září v Pardubickém kraji. Z národního kola pak nejlepší borci postupují do mezinárodního kola V4 mezi nejlepší cestáře Polska, Maďarska, Slovenska a ČR.

„Každý z nás jezdí autem, do práce či na nákup a silničáře vídáme často. Starají se o to, abychom vždy dobře a pohodlně dojeli. Dnes nám ale ukázali svou další stránku. Ukázali, co opravdu s těmi svými stroji umí. A klobouk dolů, co dovedou. Gratuluji všem, kteří dnes dokázali, že být cestář není lehké,“ uvedl hejtman Josef Bernard po dvoukolové soutěži.

V rámci programu si děti užily skákací hrad, malování na obličej, vyzkoušely si řízení zmenšených cestářských aut a zorbing. Milovníci techniky si prohlédli rozsáhlou výstavu techniky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Hasiči pak předvedli, jak vypadá zásah u nabouraného auta a jako třešnička na dortu přiletěl vrtulník Letecké záchranné služby, který byl přístupný i s výkladem všem zájemcům. Svůj stánek tam měla také Armáda ČR a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se svými vozy a stanem používaným při hromadných neštěstích.*

/zr/

K foto:

V rámci soutěže bylo nutné sypačem se zimní výbavou projet co nejpřesněji a nejrychleji mezi překážkami

Foto: archiv kraje

 

Jiřina Fuchsová, Vladimír Líbal, Jiří Světlík, Miroslav Svoboda a Stanislav Šmic včera v Měšťanské besedě v Plzni převzali z rukou hejtmana Josefa Bernarda pamětní list a Čestnou plaketu hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje. Ocenění předával hejtman společně s normalizačním disidentem a signatářem Charty 77 Petrem Uhlem a novinářkou Petrou Procházkovou.

Je mi ctí předat Čestnou plaketu hejtmana Plzeňského kraje za osobní statečnost pěti statečným lidem, kteří mají vazbu na náš kraj a svými někdejšími postoji přispěli k tomu, že dnes žijeme v demokratické a svobodné zemi. Jejich zásluhy a osobní statečnost, se kterou vystupovali v době, která nepřála odlišným názorům, v době, v níž za názory a postoje byli lidé trestáni, si je třeba neustále připomínat. Tito lidé většinou nebývají známí ani slavní, ale o to více si zaslouží naši pozornost,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Slavnostní akce se konala v malém sále Měšťanské besedy v Plzni. Životní cestu oceněných připomněly na akci, kterou moderovala Lída Rakušanová, videomedailonky, o hudební vstupy se postaralo Duo Komáři s baskytaristou Danem Zitou.

Autorem Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje je doc. M.A. Petr Vogel. Ražená plaketa má průměr 70 mm, váží 169 g a je vyrobena ze stříbra ryzosti 999/000. Na přední straně je portrét Jana Palacha s textem „JAN PALACH 1948‑1969“, na zadní straně je znak Plzeňského kraje, spolu s textem „ČESTNÁ PLAKETA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ODVÁŽNÉ OBČANSKÉ POSTOJE“.

Oceněné osobnosti:

Jiřina Fuchsová (2. října 1943 v Plzni). Z Československa emigrovala v roce 1963 do Los Angeles, ale o dění v Československu, resp. v České republice se nikdy nepřestala zajímat. Angažovala se v řadě krajanských aktivit, měla samizdatové nakladatelství, spoluzaložila Klub československé kultury a Czechoslovak Institute of Los Angeles. Po roce 1989 byla mezi organizátory Občanského fóra, spoustu energie věnovala budování Památníku zahraničních Čechů. Bojovala o navrácení svého českého občanství a dalších asi třiceti tisícům stejně postižených krajanů, kteří o něj přišli na základě československo-americké smlouvy z dvacátých let, podle níž člověk, který odešel z jedné země do druhé, automaticky ztrácel občanství prvního státu. Od roku 2013 žije trvale v Plzni.

BcA. Vladimír Líbal (11. listopadu 1954 v Mělníku). Na přelomu 70. a 80. let produkoval se svými přáteli v Mělníku hudební divadlo, které se satirickou formou zabývalo tehdejší politickou a společenskou situací, a se kterým objížděli celou republiku. Tím se o něj začalo zajímat StB. Na protest proti uvěznění spoluautora těchto divadelních produkcí Heřmana Chromého podepsal v roce 1987 prohlášení Charty 77 a zapojil se do plzeňských nezávislých aktivit. Poté absolvoval řadu výslechů na StB a v roce 1988 byl na dva dny umístěn na tzv. celu předběžného zadržení ve věznici Plzeň-Bory. V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Plzni a v Klabavě a od června 1990 byl dva roky poslancem tehdejší České národní rady. Ilustroval jediné barevné samizdatové vydání knihy pohádek „Čert má kopyto“, kde byly pohádky mnoha v té době umlčených autorů.

Jiří Světlík (11. března 1924 v Plzni). V roce 1944 byl nasazen do fašistického Německa a ve stejném roce ho zatklo gestapo pro pomáhání „nepříteli“, za přípravu k velezradě a rozklad branné síly německého národa. Soud vykonán nebyl, protože soudní budova v Drážďanech byla zničena náletem spojeneckých vojsk. Po roce 1948 pracoval v tiskárně na keramické obtisky v Lokti, kde byl spoluzakladatelem ilegální skupiny za účelem získávání informací o uranových dolech v Horním Slavkově a předávání západním zpravodajcům. Jejich činnost byla odhalena a členové skupiny byli zatčeni. Soud mu udělil 20 let odnětí svobody a propadnutí veškerého majetku. Po deseti letech byl na amnestii z vězení propuštěn. Po roce 1989 se věnoval obnově skautského hnutí. Dnes Jiří Světlík přednáší a diskutuje se studenty na školách o totalitě.

Miroslav Svoboda (6. září 1962 v Hořicích v Podkrkonoší). V osmdesátých letech byl členem západočeského koordinačního výboru Hnutí za občanskou svobodu, které mělo v té době jako jedno z prvních politický program. V listopadu 1989 byl zakládajícím členem Občanského fóra v Plzni a Křesťansko-demokratické strany. Je spoluzakladatelem nevládní neziskové organizace Sdružení občanů Exodus a spolutvůrce a koordinátor výstavby víceúčelového Domu Exodus v Třemošné.

Stanislav Šmic (2. listopadu 1927 v Tuchlovicích). V roce 1945 poskytl svému spolužákovi, který „přišel ze Západu“ nocleh a seznámil ho s člověkem, který patřil do okruhu místního národně sociálního poslance. Za tyto dva protistátní činy byl odsouzen na 12 let vězení. Po návratu měl problém sehnat dobrou práci a studovat. Nakonec vystudoval strojní průmyslovku a začal pracovat v rudném dole na Měděnci. Stanislav Šmic byl po roce 1989 plně rehabilitován.

/zr/

K foto:

Pětice oceněných osobností

Foto: archiv Plzeňského kraje

Za dlouhodobou práci ve sdruženích dobrovolných hasičů dnes hejtman Plzeňského kraje ocenil dvacet hasičů a hasiček z regionu. Slavnostní předání pamětních medailí hejtmana se uskutečnilo v sále zastupitelstva krajského úřadu.

Hejtman Josef Bernard připomněl, že dobrovolní hasiči hrají v naší společnosti důležitou roli. "Je to nejen role záchranná – ve spolupráci s profesionálními hasiči, ale zejména role společenská. Bez dobrovolných hasičů si není možné představit společenský život v obcích. Za vše co děláte, vám patří velký dík,“ dodal hejtman při slavnostním oceňování dobrovolných hasičů a hasiček v Plzeňském kraji.

Náměstek hejtmana Ivo Grüner zmínil také význam práce s dětmi, jimž se hasiči intenzivně věnují. Oceňování hasičů se zúčastnil také senátor a dobrovolný hasič Jan Látka, který poděkoval kraji za podporu dobrovolných hasičů v kraji nejen dotačními tituly pro hasiče, ale také prostřednictvím dotačního programu pro obce Program stabilizace a obnovy venkova, díky němuž mají obce možnost opravovat například hasičské zbrojnice.

Kdo převzal pamětní medaile?

Za Okresní sdružení hasičů Domažlice Ing. Petr Lahoda (SDH Horšovský Týn), Petr Ježo (SDH Díly), Jaroslav Lešek (SDH Štítary) a Josef Tvardík (SDH Chodská Lhota).

Za Okresní sdružení hasičů Klatovy Jana Poláková (SDH Luby u Klatov), Hana Králová (SDH Nýrsko), Jaroslav Šimáček (SDH Bílenice), Josef Hromádka (SDH Pačejov), Bohumír Bucifal (SDH Sušice) a Václav Hulec (SDH Myslív).

Za Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih Ing. Josef Mištera (SDH Hradčany), Stanislav Novotný (SDH Nepomuk), Karel Suda (SDH Kasejovice) a Bc. Zbyšek Zuber (SDH Střížovice)

Za Okresní sdružení hasičů Plzeň-město Petr Jůzek (SDH Plzeň-Koterov)

Za Okresní sdružení hasičů Plzeň-sever Ing. Vlastimil Červenka, MBA (SDH Pláně u Plas), Luděk Ekstein (SDH Vejprnice) a Alena Foldová (SDH Kožlany)

Za Okresní sdružení hasičů Rokycany Jan Pecháček (SDH Bujesily)

Za Okresní sdružení hasičů Tachov Jan Stankov (SDH Halže)

/tz/

K foto:

Pamětní medaili hejtmana obdržela také Jana Poláková z SDH Luby u Klatov. Kromě mnoha jiných funkcí je kronikářkou SDH Luby. Je také nositelkou nejvyššího ocenění – Zasloužilý hasič, což svědčí o jejím dlouhodobém velkém nasazení a zápalu pro hasičskou práci. Její hlavní náplní je práce s dětmi a ženami.

Foto: archiv krajského úřadu

 

Martin Kotýk, Lenka Kodýtková, Magdalena Rogozov a Filip Viduna dnes na Krajském úřadě Plzeňského kraje převzali z rukou hejtmana Josefa Bernarda Cenu hejtmana Plzeňského kraje za záchranu života za rok 2016.

Na základě došlých nominací, které mohli v průběhu ledna obyvatelé Plzeňského kraje posílat poštou nebo elektronicky, předal dnes hejtman Josef Bernard bronzovou pamětní medaili a šek v hodnotě 10 tisíc korun čtveřici lidí, kteří svým jednáním a pohotovostí pomohli lidem, kteří byli v ohrožení života.

Jsou to Plzeňáci Martin Kotýk, Magdalena Rogozov a Filip Viduna a Lenka Kodýtková z Třemošné. Michael Novák ze Sence, který je nyní mimo republiku, ji převezme později. „Vážím si každého, kdo neváhá a nezištně dokáže pomoci člověku, jehož život je v ohrožení,“ uvedl hejtman.

Přehled oceněných

Martin Kotýk: Při návratu rodiny z výletu uviděl ve Starém Plzenci havarovaného motocyklistu, který se dusil na popruhu přilby. Společně s manželkou zavolal záchranku a snažil se přilbu rozepnout. Nožem se mu podařilo řemen uvolnit a mladík se po chvíli hluboce nadechl.

Lenka Kodýtková: Zastavila se v obchodě v Nevřeni, kde uviděla vyděšenou prodavačku s malým synkem v náruči, který nedýchal. Vzala dítě z náručí matky, začala mu dávat masáž srdce a umělé dýchání a zároveň mobilem přivolala záchranku. Dítě začalo dýchat.

MUDr. Magdalena Rogozov: S přáteli a dětmi navštívila večerní plzeňské vánoční trhy, kde byla svědkem napadení muže před dalšími návštěvníky přímo u vánočního stromu. Útočník bil pěstí do hlavy již bezvládně ležícího muže a kopal do oblasti hrudníku a beder. Zareagovala jako první a bez rozmýšlení vběhla mezi útočníka a napadeného a zastavila jej křikem. Touto odvážnou akcí byl útočník zaskočen a v útoku přestal. Poté se snažila pomoci ležícímu muži v bezvědomí, který nedýchal. Zprůchodněním dýchacích cest u něho obnovila dýchání; postupně u něj došlo i k návratu vědomí.

Michael Novák, Filip Viduna: Oba žáci si v prosinci na sociálních sítích všimli fotografie a vzkazu na rozloučenou svého spolužáka, který chtěl spáchat sebevraždu. Okamžitě se obrátili na jeho třídní učitelku, která informovala spolužákovu matku. Matka se vydala domů, kde našla syna, jenž spolykal různé léky a zapil je množstvím alkoholu. Následně zavolala záchranku.

/tz/

 

Na snímku (zleva): Martin Kotýk, Magdalena Rogozov, Josef Bernard, Lenka Kodýtková, Filip Viduna

FOTO: ARCHIV KRAJE

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down