Pod názvem Vyšvihněte se! končí dnes v Praze dvoudenní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Je zaštítěna 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, V pracovní části akce se diskutovalo o plánování s občany, řízení a odpovědném chování úřadu, o památkách a urbanismu, podpoře zdraví, zapojení podnikatelů či o smlouvách obcí s developery.

Pracovní část konference včera dopoledne otevřeli zástupci významných ministerstev – náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz a náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Ocenili spolupráci s obcemi a kraji, vyzdvihli úlohu svého resortu a každý ze svého pohledu zdůraznil zásadní témata, která kvalitu života v obcích a regionech významně ovlivňují. V odpolední části pak svou zdravici přednesl náměstek ministra vnitra Josef Postránecký a ředitel kanceláře Světové zdravotní organizace OSN v Praze Srdan Matic.

Odpolední část konference se pak zaměřila na sdílení osvědčených postupů z denní praxe obcí a měst. Hovořilo se o spolupráci a zapojování občanů obecně (Znojmo) i konkrétních skupin obyvatel, jako jsou mladí (Dobříš), senioři (Prachatice) či podnikatelé (Rožnov pod Radhoštěm). Nechyběla podpora Fair Trade (Třebíč) či ukázka spolupráce v malých obcích (Zbyslavice). Z oblasti strategií zazněly informace o řízení úřadu (Břeclav), o ochraně klimatu a zeleni ve městě (Ostrava), o zdraví jako prioritě (Valašeské Meziříčí). Své místo tam měla i péče o památky a urbanismus (Havlíčkův Brod), odpovědné chování úřadu (Tábor) či podpora cyklodopravy (Nový Jičín).

Všechna uvedená témata úzce souvisejí s postupem k udržitelnému rozvoji, a tato i další města, obce i regiony se jimi aktivně zabývají, což mj. nese své výsledky i v postupu podle metody MA21.

Tématem udržitelný rozvoj a role měst, obcí a regionů zakončil tento blok emeritní profesor Univerzity Karlovy Bedřich Moldan.

Konference dnes ve spolupráci s Frank Bold Advokáti pokračuje workshopem k tématu plánování v území, přesněji pak ke smlouvám mezi městy a developery. Diskusní seminář přináší praktické informace z pohledu zkušených právníků, na programu jsou otázky, jak zohlednit potřeby obcí při plánování záměrů v území, jak transparentně spolupracovat s developery, jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury či jak předejít nadměrnému zatížení území? Workshop se setkává s velikým zájmem účastníků, který vysoce převyšuje kapacitu sálu.

Bližší informace k akci naleznete již nyní na www.vysvihnetese.cz . Na této adrese budou vyvěšeny i prezentace spolu  s kompletní fotogalerií zde budou brzy ke stažení

Pracovní část akce byla podpořena finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z operačního programu Zaměstnanost.

Na včerejším slavnostním večeru byli Národní sítí zdravých měst ČR oceněni její významní partneři asociace. Byla tam rovněž předána ocenění v kategorii Skokan roku NSZM ČR 2018 a vyhlášeny výsledky hlasování v anketě o Nejlepší dobrou praxi 2018. Od těch nejpovolanějších – dlouholetých a úspěšných „šampiónů“ asociace při této příležitosti zazněly příběhy z pětadvaetiletéleté historie Zdravých měst. V moderované diskusi své zkušenosti přednesli zástupci Chrudimi, Litoměřic, Kopřivnice, Hodonína, Vsetína, Křižánek či Kraje Vysočina.

KDO VČERA PŘEVZAL OCENĚNÍ?

V kategorii Skokan roku 2018 zvítězilo město Týnec nad Sázavou.

Ocenění NEJLEPŠÍ Dobrá praxe 2018 obdržela obec Křižánky.

Ocenění pro osobnosti, které s Národní sítí Zdravých měst ČR a jejími členy spolupracují po dlouhá léta a přinesly jí řadu podnětů, získali: Rut Bízková (oblast životního prostředí a inovací), Igor Hartmann (oblast strategické práce), Pavel Šremer (oblast životního prostředí) a Jaroslav Kříž (oblast podpory zdraví).*

/zr/

K hornímu snímku: Ocenění a šampioni – za Senát Parlamentu ČR Herbert Pavera, Ladislav Chlupáč, Renata Chmelová, za Ministerstvo zdravotnictví náměstkyně ministra Alena Šteflová, ocenění:  Igor Hartmann (Ministerstvo pro místní rozvoj), Pavel Šremer (Společnost pro trvale udržitelný život), Jaroslav Kříž (lékař - hygienik), za Univerzitu Karlovu Bedřich Moldan, za tisk Pavel Černý a dále zástupci NSZM ČR a členských měst, obcí a regionů.

Foto: NSZM ČR

 

 

Výsledky letos již třetího ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 byly včera odpoledne slavnostně oznámeny v sídle Poslanecké sněmovny v Praze. Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje časopis Moderní obec spolu s vydavatelstvím Profi Press s. r. o., i tentokrát získala záštitu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, vyhlášení výsledků podpořily Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Smyslem soutěže je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií, z jejichž vítězů hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze, který obdržel titul Komunální politik roku 2017. Vítěz každé kategorie získal pamětní list a artefakt z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních, od partnera dané kategorií také symbolický šek na dvacet tisíc korun pro své město či obec.

Na vyhlášení výsledků soutěže byli pozvání všichni její účastníci a partneři soutěže. Ministryni Karlu Šlechtovou při slavnostním ceremoniálu zastupovala státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňka Pikešová, pozvání na akci přijala také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Přítomni byli rovněž poslanci, senátoři a představitelé ústředních orgánů státní správy.

V kategorii Sociální projekt roku zvítězila Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovce (okres Nový Jičín), za projekt Secesní Salchrova vila v Bílovci rozsvítila podzim života našim seniorům. Cenu za Sylvu Kováčikovou z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové převzal starosta Bílovce Pavel Mrva. Symbolický šek mu předal zástupce společnosti ELEKTROWIN Jan Marxt.

Projektem Dětská skupina Peřinka se v kategorii Děti a rodiče prosadila Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky na Břeclavsku, Prvním gratulantem, který jí také předal cenu, byl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Symbolický šek jí za partnera kategorie na podium přinesl ředitel společnosti hřiště.cz Ladislav Fuxa.

V kategorii Sport a veřejné zdraví patří prvenství Jiřímu Horákovi, starostovi obce Vysoká nad Labem v okrese Hradec Králové, za projekt Sportovní areál Vysoká nad Labem. Cenu za vítězství převzal od senátora Zbyňka Linharta, předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Symbolický šek vítězi předala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, zakladatelka společnosti MUNICIPAL – Centrum vzdělávání a odborných služeb.

Křišťálové srdce za vítězství v kategorii Kulturní a vzdělávací činnost si ze slavnostního odpoledne odnesl Tomáš Hájek, starosta městyse Ostrovačice (okres Brno-venkov), za projekt Přístavba Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice a výstavba víceúčelového sportoviště. Cenu a šek mu předal ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra David Sláma a zakladatel projektu Mobilní rozhlas Ondřej Švrček.

Kategorii Odpadové hospodářství ovládl Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko na Přerovsku, díky projektu Kompostárna Veselíčko a odpadová spolupráce v MAS Moravská brána. Cenu za vítězství převzal z rukou ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse, symbolický šek mu za společnost EKO-KOM předal její provozní ředitel Petr Šikýř.

Projekt Rozkvetlý Liberec a  komunitní plánování ploch zeleně, jehož nositelkou je náměstkyně primátora Liberce Karolína Hrbková, byl hodnotitelskou komisí soutěže vybrán jako nejlepší v kategorii Veřejná zeleň. Ocenění za prvenství obdržela z rukou výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala, symbolický šek jí za partnera kategorie – společnost Pekass, předal David Procházka.

V kategorii Utváření veřejného prostoru zvítězil projekt Náves Velká Polom starostky Ludmily Bubeníkové ze stejnojmenné obce v okrese Ostrava-město. Jako první ji na podiu pozdravil a cenu jí předal místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň. Partnerem kategorie byla společnost Zebra Group, jejíž jednatel Petr Řihák Ludmile Bubeníkové daroval pro Velkou Polom symbolický šek.

Hodnotitelská komise soutěže udělila i svoji zvláštní cenu. Ta patří starostce Třince Věře Palkovské za projekt Pořízení elektrobusů pro MHD Třinec. Na slavnostním ceremoniálu ji zastupovala členka zastupitelstva města Milada Hejmejová, které cenu předal senátor Miloš Vystrčil, jenž vyhlašovatelům soutěže při její přípravě před více než dvěma roky ochotně radil.

Celkovou vítězkou soutěže byla vyhlášena a z rukou státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňky Pikešové převzala titul Komunální politik roku 2017 starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková.

Na závěr slavnostního ceremoniálu ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček všem oceněným, ale také všem dalším účastníkům soutěže poděkoval a pozval je do jejího příštího ročníku. Dosavadní název soutěže se od roku 2018 změní na Komunální projekt roku, zůstane však její členění na jednotlivé kategorie, přičemž celkový vítěz soutěže obdrží – jako dosud – titul Komunální politik roku.

Pohodovou atmosféru vyhlášení výsledků soutěže ukončeného slavnostním rautem zpříjemnily swingové evergreeny v podání zpěvačky Petry Ernyei za doprovodu Jazz Duet. Moderátorkou odpoledne byla Jolana Voldánová.

/rš/

 

Na snímku nahoře:

Ludmila Bubeníková, celková vítězka soutěže Komunální politik roku 2017, s cenou z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních

 

Snímky ve fotogalerii dole:

Hromadný snímek všech oceněných v letošním ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 i s osobnostmi, které jednotlivá ocenění předávaly, a s partnery jednotlivých kategorií

Snímky vítězů jednotlivých kategorií s předávajícími osobnostmi a zástupci partnerů

Ocenění byla předána 1. června na hradě Špilberk v Brně během slavnostního večera pořádaného v rámci konference Moderní veřejná správa.

Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě předávali Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu, Adrián Jenčo, generální ředitel sekce veřejné správy Ministerstva vnitra Slovenské republiky, Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR, Taťána Malá, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje, David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR, Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu města a obcí ČR, a Pavel Loutocký, tajemník Magistrátu města Brna.

Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě obdržely za rok 2016 tyto organizace:

V kategorii Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (bronzový stupeň):

V kategorii Organizace dobré veřejné služby (stříbrný stupeň):

/mv/

K foto:

Ze společného fotografování po předání stříbrného stupně do rukou starosty obce Křižánky Jana Sedláčka (uprostřed), vpravo náměstek ministra vnitra Josef Postránecký, vlevo tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký.

Foto: archiv MV ČR

 

Při příležitosti konání dvoudenní konference Moderní veřejná správa, která byla dnes zahájena v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity v Brně, byly jejím pořadatelem – Ministerstvem vnitra ČR – vyhlášeny i Osobnosti veřejné správy roku 2017.

Stali se jimi: ředitel ostravského územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Karol Siwek a tajemník Magistrátu města Chomutova Theodor Sojka. Diplomy a věcné dary jim předali náměstci ministra vnitra Petr Mlsna a Josef Postránecký.

Účastníky konference přivítal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a první náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna připomněl některé novinky, které buď již nedávno vstoupily do činnosti územních samosprávných celků, nebo s nimiž budou muset radnice brzy počítat. Například právě včera horní parlamentní komora schválila novelu zákona o občanských průkazech, která ve vztahu k zákonu o elektronické identitě umožní občanům vyřizovat si na dálku nejen úřední záležitosti, ale také v soukromoprávních oblastech.

Petr Mlsna se také vrátil ke změnám v systému odměňování členů zastupitelstev, obcí, krajů a hl. m. Prahy, k nimž dojde od 1. 1. 2018. Stane se tak na základě novely zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Konkrétní výše odměn pro jednotlivé kategorie členů zastupitelstev, tj. pevné výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc, budou teprve stanoveny v prováděcím nařízením vlády (změnám v odměňování zastupitelů obcí od 1. 1. 2018 se podrobně věnuje červnové vydání Moderní obce, které se bude ke čtenářům distribuovat už příští týden).

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký krátce shrnul první zkušenosti s implementací zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Bezprostředně se týká 230 služebních útvarů s přibližně celkem 17 tisíci státními zaměstnanci a nepřímo rovněž dalších přibližně sedmi tisíc zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru.

Senátorka, místopředsedkyně senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jitka Seitlová poukazovala na to, že veškerá nová legislativa musí být vyvážená, mj. i v tom smyslu, aby neukládala další povinnosti, které je možné jen obtížně plnit či je reálně plnit vůbec nelze. Jestliže stát svými zákony a dalšími právními normami stanoví obcím nové povinnosti, musí jim k tomu také zajistit dostatečné finanční zdroje. Jitka Seitlová zkritizovala i zákon o rozpočtové odpovědnosti, který podle jejího názoru nepřiměřeně zasahuje do práva obcí samostatně hospodařit, a narušuje tak jejich majetkovou a rozpočtovou autonomii. Senátorka také vyjádřila nelibost nad tím, že Ministerstvo vnitra zatím neumí zajistit jednotný výkon státní správy na úrovni jednotlivých obcí i krajů. Zdůraznila také, že kvalita veřejné správy je dána tím, kdo ji zabezpečují. "Nestačí zákonům a dalším právním předpisům pouze rozumět," konstatovala Jitka Seitlová, "je třeba se s nimi také ztotožnit a mít vůli je naplňovat."

Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí ČR, vysvětlil, že zákon o rozpočtovém financování vznikal v době doznívání ekonomického propadu. Obce a kraje mají samozřejmě právo samosprávy zaručené Ústavou ČR. Ale to neznamená, že by se měly od sebe obce, kraje a stát oddělovat – všechny tyto tři složky tvoří jeden společný veřejný sektor.

Výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek na Kolínsku Pavel Drahovzal namítl, že na rozdíl od státu jsou obce bezprostředně odpovědny svým občanům. "Stát však může vydat dluhopisy na úhradu svého dluhu. Jenže obec tak může učinit pouze s povolením ministerstva. Přitom obce už pět let nepřetržitě za sebou rok co rok generují přebytky svého hospodaření," řekl Pavel Drahovzal. Kriticky také poukázal na chaotické zvyšování platů vládou pro různé kategorie zaměstnanců, k čemu však nejsou garantovány zdroje.

Ke slovům Pavla Drahovzala se připojil ředitel Kanceláře Asociace krajů ČR Jan Hodovský. Upozornil na nedávnou kauzu kolem zvýšení mezd řidičů v meziměstské linkové dopravě, ktzerá málem přerostla v celostátní stávku. Citelné problémy s odměňováním jsou však také v krajském zdravotnictví, sociálních službách apod. Vláda nakonec sice peníze pro zvýšení platů v těchto sférách zajistila, ale jednorázově, takže kraje budou muset v budoucnu vše dofinancovávat opět ze svého. A to za situace, jak Jan Hodovský uvedl, kdy kraje už řadu let neúspěšně řeší své podfinancování. To ročně za všechny kraje dohromady činí přibližně 700 mil. Kč ročně.

V rámci konference Moderní veřejná správa se koná také program Národní konference kvality ve veřejné správě. Dnes večer proto budou v Brně při této příležitosti v Brně také slavnostně uděleny Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Zítra konference Moderní veřejná správa bude pokračovat závěrečným dnem.*

/rš/

Nahoře: Mezi účastníky konference Moderní veřejná správa byli především zástupci radnic

Ve fotogalerii

 1. snímek Ředitel ostravského územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Karol Siwek (vpravo) přebírá ocenění Osobnost veřejné správy roku z rukou náměstkam ministra vnitra Josefa Postráneckého
 2. snímek Tajemník Magistrátu města Chomutova Theodor Sojka (vlevo) spolu s náměstky ministra vnitra Petrem Mlsnou (vpravo) a Josefem Postráneckým

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 165 úřadů obcí s rozšířenou působností se zúčastnilo letošního, už druhého ročníku soutěže Přívětivý úřad 2017. Soutěž je pořádána Ministerstvem vnitra ČR a jeho odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Zástupci tří nejlepších úřadů z každého kraje, stejně jako tři vítězové republikového kola soutěže dnes odpoledne převzali ocenění ve Vzdělávacím středisku Benešov Institutu pro veřejnou správu Praha. Slavnostního ceremoniálu se mj. zúčastnil náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Jan Sedláček, starosta obce Křižánky, a ředitelé krajských úřadů či jejich zástupci.

Jak v zahajovacím projevu uvedl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, obce s rozšířenou působností (ORP) a jejich úřady jsou jednou z nejvýraznějších vizitek celé veřejné správy. Například jen letos si na těchto úřadech bude muset řidičský průkaz vyměnit bezmála milion občanů.

Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR David Sláma připomněl, že od loňské premiéry této soutěže   úřady obcí s rozšířenou působností k kvalitě své práce a vstřícném přístupu ke klientům – občanům opět postoupily dál. Přibyly další úřady, které rozšířily svoji provozní dobu pro veřejnost – běžným standardem je už 30 hodin pro občany týdně, někde i v sobotu. Tři čtvrtiny úřadů ORP nabízejí objednání on-line, stejně jako možnost platby místních poplatků platební kartou. Více než polovina těchto úřadů je už bezbariérová, mnohde funguje bezdrátové připojení. Nechybějí ani hrací koutky pro děti, přebalovací pulty apod.  Téměř dvě třetiny všech ORP v zemi zveřejňují rozklikávací rozpočet a využívají i sociální sítě, nejčastěji facebook. Mobilní aplikace zavedlo už 30 procent úřadů ORP a aplikaci hlášení různých závad občany využívá už více než polovina úřadů ORP.

Součástí dnešního slavnostního ceremoniálu byl i křest publikace Přívětivý úřad 2017, příklady dobré praxe obcí s rozšířenou působností.

V republikovém kole soutěže Přívětivý úřad 2017 byly jako nejlepší vyhodnoceny úřady ORP měst:

 1. Žďár nad Sázavou
 2. Liberec
 3. Valašské Klobouky

V krajských kolech soutěže Přívětivý úřad 2017 se na prvních třech místech umístily úřady ORP měst:

Hlavní město Praha:

 1. městská část Praha 18
 2. městská část Praha 6
 3. 3. městská část Praha 13

Moravskoslezský kraj:

 1. Krnov
 2. Opava
 3. Karviná

Královéhradecký kraj:

 1. Jičín
 2. Náchod
 3. Nové Město nad Metují

Pardubický kraj:

 1. Chrudim
 2. Pardubice
 3. Vysoké Mýto

Zlínský kraj:

 1. Valašské Klobouky
 2. Valašské Meziříčí
 3. Kroměříž

Středočeský kraj:

 1. Benešov
 2. Černošice
 3. Dobříš

Liberecký kraj:

 1. Liberec
 2. Jablonec nad Nisou
 3. Semily

Plzeňský kraj:

 1. Plzeň
 2. Klatovy
 3. Rokycany

Ústecký kraj:

 1. Litoměřice
 2. Děčín
 3. Most

Kraj Vysočina:

 1. Žďár nad Sázavou
 2. Moravské Budějovice
 3. Třebíč

Karlovarský kraj:

 1. Karlovy Vary
 2. Cheb
 3. Mariánské Lázně

Jihomoravský kraj:

 1. Kyjov
 2. Hodonín
 3. Brno

Olomoucký kraj:

 1. Prostějov
 2. Přerov
 3. Zábřeh

Jihočeský kraj:

 1. Český Krumlov
 2. Jindřichův Hradec
 3. Tábor

/rš/

K foto:

Nahoře: Zástupci tří nejpřívětivějších úřadů ORP v republice: Žďáru nad Sázavou, Liberce a Valašských Klobouk spolu s náměstkem ministra vnitra Josefem Postráneckým a ředitelem odboru MV ČR Davidem Slámou

Foto: Ivan Ryšavý

Ve fotogalerii: Zástupci tří nejpřívětivějších úřadů ORP podle jednotlivých krajů

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 42 úřadů obcí s rozšířenou působností – vždy po třech z každého ze všech čtrnácti krajů včetně Prahy – bylo tento týden Ministerstvem vnitra prohlášeno za "přívětivé". Stalo se tak na základě výsledků elektronického dotazníkového šetření, v němž byly sledovány čtyři desítky kritérií značících přívětivost úřadu. Příklady dobré praxe, které ve výsledcích průzkumu nejvíce zazářily, shrnuje i brožurka Přívětivý úřad 2016 – příklady dobré praxe, kterou Ministerstvo vnitra v nejbližších dnech bude elektronicky distribuovat všem obcím s rozšířenou působností.

Průzkum se zabýval pouze úřady obcí s rozšířenou působností (ORP). Celkem z 220 těchto úřadů se jich dotazníkového šetření zúčastnilo 190. Průzkum kladl důraz na kritéria zejména z oblasti využívání on-line služeb, webových stránek, transparentnosti a zvyšování komfortu pro občany přímo na úřadu.

Slavnostní ceremoniál vyhlašování výsledků průzkumu se předevčírem odpoledne uskutečnil ve Vzdělávacím středisku Benešov Institutu pro veřejnou správu Praha za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové a náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého a dalších osobností.

Podle Jany Vildumetzové se resort vnitra rozhodl průzkum "přívětivosti úřadů" provést nejprve na úrovni obcí s rozšířenou působností, protože právě jejich úřady představují nejdůležitější místo pro kontakt občanů se státem. Jak náměstkyně ministra mj. připomněla, je proto velmi zásadní například prodlužování úředních hodin tak, aby úřad byl co nejdostupnější i pro pracující občany. Již tři čtvrtiny městských úřadů prodlužují nejméně jednou týdně úřední dobu, aby vyhověly pracujícím obyvatelům svých měst. Celkově polovina úřadů má dnes v úsecích správních agend přepážky otevřené více než 30 hodin týdně, přičemž u agend občanských průkazů a cestovních dokladů má osmina úřadů otevřeno i 40 hodin a déle.

Z úst Jany Vildumetzové zazněla i zajímavá informace, že Ministerstvo vnitra chce navázat na dlouholetou tradici  soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a k datu slavnostního ceremoniálu v Benešově vyhlásilo už její 11. ročník. Naposledy se tyto ceny udělovaly za rok 2013. Podrobnosti o soutěži Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2016 na jdete na: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Uzávěrka příjmu přihlášek do letošího ročníku soutěže byla stanovena na 31. srpna 2016.

Náměstek ministra vnitra Josef Postránecký seznámil účastníky slavnostního vyhlašování přívětivých úřadů s prvními zkušenostmi z účinnosti zákona o státní službě a ponamenal, že na akci do Benešova přijel i proto, aby se jí nechal inspirovat. Obdobné vyhodnocování "přívětovosti" by totiž chtěl zavést i na úrovni státních úřadů.

Nejpřívětivějšími úřady obcí s rozšířenou působností v celé České republice byly prohlášeny:

 1. Magistrát statutárního města Liberec
 2. Úřad městské části Praha 18 (Praha-Letňany)
 3. Městský úřad Žďár nad Sázavou

 

Pořadí měst/městských částí a jejich přívětivých úřadů na prvních třech místech v jednotlivých krajích:

Moravskoslezský kraj:

 1. Karviná
 2. Ostrava
 3. Opava

Středočeský kraj:

 1. Kladno
 2. Kolín
 3. Benešov

Královéhradecký kraj:

 1. Náchod
 2. Nové Město nad Metují
 3. Trutnov

Pardubický kraj:

 1. Chrudim
 2. Lanškroun
 3. Litomyšl

Kraj Vysočina:

 1. Žďár nad Sázavou
 2. Třebíč
 3. Moravské Budějovice

Karlovarský kraj:

 1. Cheb
 2. Ostrov
 3. Sokolov

Jihomoravský kraj:

 1. Hodonín
 2. Kyjov
 3. Břeclav

Praha:

 1. Praha 18
 2. Praha 2
 3. Praha 11

Plzeňský kraj:

 1. Plzeň
 2. Rokycany
 3. Domažlice

Ústecký kraj:

 1. Chomutov
 2. Most
 3. Litoměřice

Olomoucký kraj:

 1. Prostějov
 2. Zábřeh
 3. Olomouc

Zlínský kraj:

 1. Valašské Meziříčí
 2. Otrokovice
 3. Zlín

Jihočeský kraj:

 1. České Budějovice
 2. Tábor
 3. Český Krumlov

Liberecký kraj:

 1. Liberec
 2. Jablonec nad Nisou
 3. Semily

Moderní obec se k vyhlášení přívětivých úřadů vrátí fotoreportáží ve svém červencovém vydání. Některé z oceněných úřadů podrobněji představí následně v srpnu.*

K témuž i na facebookovém profilu Moderní obce, viz: https://www.facebook.com/ModerniObec/ .

/rš/

K foto:

Zástupci tří nejpřívětivějších úřadů ORP v zemi spolu s předávajícími ocenění (zleva): náměstek ministra vnitra Josef Postránecký, zástupkyně starosty MČ Praha 18 Iveta Lojková, zástupkyně starosty MČ Praha 18  Michaela Řepová, tajemník Magistrátu statutárního města Liberce Jindřich Fadrhonc, primátor statutárního města Liberce Tibor Batthyány, náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová, starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil, předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Miloš Vystrčil a předseda Spolku pro rozvoj venkova Eduard Kavala

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down