Titul Komunální politik roku 2018 získala RNDr. Alena Kacířová, starostka obce Dobratice na Frýdeckomístecku, za svůj projekt Veřejné prostranství v Dobraticích. Titul jí byl udělen v rámci vyhlašování vítězných projektů soutěže Komunální projekt roku 2018, které proběhlo v úterý 18. září v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Ke slavnostnímu aktu se sešli představitelé obcí a měst, zástupci ministerstev, obou komor Parlamentu ČR a další hosté.

Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit inspirativní projekty realizované územními samosprávami – tedy obcemi, městy, městskými částmi a obvody všech velikostí. Letos se soutěžilo v celkem devíti kategoriích, přičemž hodnotitelská komise se rozhodla udělit i jednu zvláštní cenu (která je bez finanční odměny). Na pódiu tedy stanulo deset představitelů obcí a měst. Cenu i letos tvořilo křišťálové srdce z dílny Novoborských sklářů, vítězové si pak ještě odnesli Pamětní list a symbolický šek (s reálnou hodnotou) na 20 tisíc korun od partnerů jednotlivých kategorií.

Soutěž Komunální projekt roku, jejímiž vyhlašovateli je společnost Profi Press s. r. o., je pořádána pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.  Čtvrtý ročník soutěže je tedy za námi. Letos se sešla téměř stovka projektů z měst a obcí a nutno říci, že téměř všechny byly inspirativní. Snahu a poctivou práci starostek a starostů ocenili i přítomní ministři Klára Dostálová, která starostům dala slib, že ministerstvo pro místní rozvoj, jako mateřské ministerstvo samospráv, připravuje řadu dotačních titulů na projekty, o které mají obce zájem a potřebují je. Stejný příslib dal i ministr životního prostředí Richard Brabec, jehož ministerstvo se chce pro obce stát, jak ministr na akci prohlásil, tím otcovským. Tak tedy – je na co se těšit.*

/ev/

Starostka Alena Kacířová s Martinem Sedláčkem, ředitelem společnosti Profi Press s.r.o.

Už pouze do dnešní půlnoci mohou starostky a starostové a další zastupitelé obcí, městysů, měst i městských obvodů a městských částí přihlašovat zajímavé a inspirativní municipální projekty do letos už čtvrtého ročníku soutěže Komunální projekt roku 2018. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 18. září ve Valdštejnském paláci v Praze, sídle Senátu Parlamentu ČR a budou tam pozváni všichni soutěžící. Pořadatelé soutěže - redakce časopisu Moderní obec a vydavatelství Profi Press - zaručují, že vyplnění on-line přihlášky či nominace je snadné a nezabere více času než slabou půlhodinku.

Soutěž Komunální projekt roku 2018 (předchozí tři ročníky se uskutečnily pod názvem Komunální politik roku) je soutěží komunálních projektů realizovaných v obcích, městysech, městských částech, městských obvodech a městech, za jejichž přípravou, prosazením nebo uskutečněním stály konkrétní osobnosti z řad komunálních politiků.

Soutěž je pořádána časopisem Moderní obec a vydavatelstvím Profi Press. Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, přičemž soutěž má podporu i Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu, pod jehož garancí se uskuteční i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Záštitu soutěži udělila ministryně pro místní rozvoj.

Do soutěže se představitelé územních samospráv mohou přihlásit buď sami, nebo být kýmkoliv z příslušného zastupitelstva  nominováni. Jednoduché on-line přihlášky a nominace jsou vyvěšeny na www.komunalniprojektroku.cz, kde najdete i pravidla soutěže a  projekty oceněné v minulém ročníku soutěže.

Z obce může být zasláno více přihlášek či nominací různých projektů, přičemž musí jít o projekty realizované od 1. 1. 2017 do 10. 7. 2018. A  jak se můžete přesvědčit na uvedeném webu soutěže, vůbec nemusí jít o projekty za miliony či desítky nebo stovky milionů korun. V naší soutěži se prosazují i projekty za "pouhé" statisíce či jen desítky tisíc korun.

Uzávěrka příjmu přihlášek a nominací  je o půlnoci z úterý 17. července na středu 18. července.

Soutěžní kategorie jsou tyto:

Sociální projekt roku,

Děti a rodiče,

Sport a veřejné zdraví,

Veřejná zeleň,

Kulturní a vzdělávací činnost,

Odpadové hospodářství,

Utváření veřejného prostoru,

Ekologický projekt roku,

Chytrá obec - chytré město.

V soutěži budou oceněni vítězové jednotlivých kategorií – osobnosti, které stály za vybranými projekty a významně se zasadily o jejich uskutečnění. Z těchto oceněných osobností bude vybrán celkový vítěz soutěže, který obdrží titul Komunální politik roku 2018. Vítězové jednotlivých kategorií i celkový vítěz převezmou finanční odměny pro své obce a pro svá města a rovněž originální plastiky v podobě srdce z českého křišťálu.

Výsledky soutěže budou oznámeny 18. září 2018 v Senátu Parlamentu ČR, kam budou pozváni všichni soutěžící.*

/red/

 

Protože v prvním červencovém týdnu od 2. do 8. 7. si bude i nemálo starostů a zastupitelů obcí a měst s ohledem na dva sváteční dny vybírat dovolenou, prodloužili jsme uzávěrku příjmu přihlášek a nominací do soutěže Komunální projekt roku až do 17. července.

Soutěž Komunální projekt roku 2018 letos vstoupila do svého už čvrtého ročníku (předchozí tři ročníky se uskutečnily pod názvem Komunální politik roku). Jde o soutěž inspirativních a občansky přínosných komunálních projektů uskutečněných v obcích, městysech, městských částech, městských obvodech a městech, za jejichž přípravou, prosazením nebo uskutečněním výrazně stály konkrétní osobnosti z řad komunálních politiků.

Soutěž pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové je pořádána časopisem Moderní obec a vydavatelstvím Profi Press. Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, přičemž soutěž má podporu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu. Právě tento senátní výbor bude mít ve své režii i samotné vyhlášení výsledků soutěže 18. září ve Valdštejnském paláci v Praze, sídle horní parlamentní komory, kam budou pozváni všichni účastníci soutěže.

A vůbec nemusí jít o projekty pouze za desítky či stovky milionů korun. V soutěži se úspěšně prosazují i projekty za pouhé statisíce či třeba jen desetitisíce korun.

Do soutěže se může přihlásit každá starostka nebo každý starosta, stejně jako všichni radní a zastupitelé, přičemž mohou do soutěže sami nominovat kohokoliv z příslušného zastupitelstva – a také být sami do soutěže stejným způsobem nominováni. Z obcí, měst, městských obvodů a městských částí může být zasláno více přihlášek či nominací různých projektů – musí však jít o projekty realizované od 1. 1. 2017 do 10. 7. 2018.

Uzávěrka příjmu přihlášek a nominací byla prodloužena do 17. července 2018.

Soutěžní kategorie jsou tyto:

Sociální projekt roku,

Děti a rodiče,

Sport a veřejné zdraví,

Veřejná zeleň,

Kulturní a vzdělávací činnost,

Odpadové hospodářství,

Utváření veřejného prostoru,

Ekologický projekt roku,

Chytrá obec.

Vyplnit přihlášku (nominaci) je velmi snadné a rychlé - najdete ji spolu s dalšími podrobnostmi o soutěži na: www.komunalniprojektroku.cz. Na této adrese si můžete prohlédnout všechny vítězné i ostatní přihlášené projekty z minulých tří ročníků soutěže.

Nositelé vítězných projektů z každé kategorie obdrží finanční odměnu pro svoji obec, město, městskou část či městský obvod a převezmou originální plastiku z českého křišťálu Dobré srdce (na snímku). Z řad vítězů jednotlivých kategorií bude hodnotitelskou komisí vybrán celkový vítěz, který kromě finanční odměny pro svoji obec či město a skleněné plastiky získá i titul Komunální politik roku 2018.

Členy hodnotitelské komise jsou vítězové jednotlivých kategorií soutěže z minulého roku, zástupci spolupořadatelů soutěže a také redakce časopisu Moderní obec a vydavatelství Profi Press.

Těšíme se s Vámi na shledanou v soutěži Komunální projekt roku 2018.*

Ivan Ryšavý,

šéfredaktor Moderní obce

Za redakci Moderní obce si dovoluji poděkovat všem jejím čtenářům a příznivcům za celoroční důvěru a věrnost a těším se s Vámi všemi opět na shledanou nad stránkami časopisu i v příštím roce.

Přeji Vám všem, vážení a milí čtenáři, radostné Vánoce a hodně štěstí, zdraví, úspěchů a lásky – a vůbec všeho dobrého v příštím roce.

V něm vstoupí už do čtvrtého roku svého trvání i naše soutěž Komunální politik roku, ovšem už s novým pojmenováním – Komunální projekt roku 2018. Soutěž bude odstartována počátkem jara příštího roku a budeme moc rádi, když se v ní s Vámi všemi potkáme.*

Ivan Ryšavý,

šéfredaktor Moderní obce

Výsledky letos již třetího ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 byly včera odpoledne slavnostně oznámeny v sídle Poslanecké sněmovny v Praze. Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje časopis Moderní obec spolu s vydavatelstvím Profi Press s. r. o., i tentokrát získala záštitu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, vyhlášení výsledků podpořily Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Smyslem soutěže je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií, z jejichž vítězů hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze, který obdržel titul Komunální politik roku 2017. Vítěz každé kategorie získal pamětní list a artefakt z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních, od partnera dané kategorií také symbolický šek na dvacet tisíc korun pro své město či obec.

Na vyhlášení výsledků soutěže byli pozvání všichni její účastníci a partneři soutěže. Ministryni Karlu Šlechtovou při slavnostním ceremoniálu zastupovala státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňka Pikešová, pozvání na akci přijala také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Přítomni byli rovněž poslanci, senátoři a představitelé ústředních orgánů státní správy.

V kategorii Sociální projekt roku zvítězila Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovce (okres Nový Jičín), za projekt Secesní Salchrova vila v Bílovci rozsvítila podzim života našim seniorům. Cenu za Sylvu Kováčikovou z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové převzal starosta Bílovce Pavel Mrva. Symbolický šek mu předal zástupce společnosti ELEKTROWIN Jan Marxt.

Projektem Dětská skupina Peřinka se v kategorii Děti a rodiče prosadila Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky na Břeclavsku, Prvním gratulantem, který jí také předal cenu, byl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Symbolický šek jí za partnera kategorie na podium přinesl ředitel společnosti hřiště.cz Ladislav Fuxa.

V kategorii Sport a veřejné zdraví patří prvenství Jiřímu Horákovi, starostovi obce Vysoká nad Labem v okrese Hradec Králové, za projekt Sportovní areál Vysoká nad Labem. Cenu za vítězství převzal od senátora Zbyňka Linharta, předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Symbolický šek vítězi předala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, zakladatelka společnosti MUNICIPAL – Centrum vzdělávání a odborných služeb.

Křišťálové srdce za vítězství v kategorii Kulturní a vzdělávací činnost si ze slavnostního odpoledne odnesl Tomáš Hájek, starosta městyse Ostrovačice (okres Brno-venkov), za projekt Přístavba Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice a výstavba víceúčelového sportoviště. Cenu a šek mu předal ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra David Sláma a zakladatel projektu Mobilní rozhlas Ondřej Švrček.

Kategorii Odpadové hospodářství ovládl Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko na Přerovsku, díky projektu Kompostárna Veselíčko a odpadová spolupráce v MAS Moravská brána. Cenu za vítězství převzal z rukou ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse, symbolický šek mu za společnost EKO-KOM předal její provozní ředitel Petr Šikýř.

Projekt Rozkvetlý Liberec a  komunitní plánování ploch zeleně, jehož nositelkou je náměstkyně primátora Liberce Karolína Hrbková, byl hodnotitelskou komisí soutěže vybrán jako nejlepší v kategorii Veřejná zeleň. Ocenění za prvenství obdržela z rukou výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala, symbolický šek jí za partnera kategorie – společnost Pekass, předal David Procházka.

V kategorii Utváření veřejného prostoru zvítězil projekt Náves Velká Polom starostky Ludmily Bubeníkové ze stejnojmenné obce v okrese Ostrava-město. Jako první ji na podiu pozdravil a cenu jí předal místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň. Partnerem kategorie byla společnost Zebra Group, jejíž jednatel Petr Řihák Ludmile Bubeníkové daroval pro Velkou Polom symbolický šek.

Hodnotitelská komise soutěže udělila i svoji zvláštní cenu. Ta patří starostce Třince Věře Palkovské za projekt Pořízení elektrobusů pro MHD Třinec. Na slavnostním ceremoniálu ji zastupovala členka zastupitelstva města Milada Hejmejová, které cenu předal senátor Miloš Vystrčil, jenž vyhlašovatelům soutěže při její přípravě před více než dvěma roky ochotně radil.

Celkovou vítězkou soutěže byla vyhlášena a z rukou státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňky Pikešové převzala titul Komunální politik roku 2017 starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková.

Na závěr slavnostního ceremoniálu ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček všem oceněným, ale také všem dalším účastníkům soutěže poděkoval a pozval je do jejího příštího ročníku. Dosavadní název soutěže se od roku 2018 změní na Komunální projekt roku, zůstane však její členění na jednotlivé kategorie, přičemž celkový vítěz soutěže obdrží – jako dosud – titul Komunální politik roku.

Pohodovou atmosféru vyhlášení výsledků soutěže ukončeného slavnostním rautem zpříjemnily swingové evergreeny v podání zpěvačky Petry Ernyei za doprovodu Jazz Duet. Moderátorkou odpoledne byla Jolana Voldánová.

/rš/

 

Na snímku nahoře:

Ludmila Bubeníková, celková vítězka soutěže Komunální politik roku 2017, s cenou z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních

 

Snímky ve fotogalerii dole:

Hromadný snímek všech oceněných v letošním ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 i s osobnostmi, které jednotlivá ocenění předávaly, a s partnery jednotlivých kategorií

Snímky vítězů jednotlivých kategorií s předávajícími osobnostmi a zástupci partnerů

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down