V nedostatečně velkých bytech, které omezují možnost efektivní práce z domova nebo domácího vzdělávání, žije 16 % Čechů. Více než čtvrtina českých domácností s jedním dospělým členem má přetížené náklady na bydlení, když jim tvoří přes 40 % měsíčních příjmů. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat, která analyzovala investiční společnost Wood & Company.

Podle analytičky Wood & Company Evy Sadovské je domácnost „přeplněná“ tehdy, pokud nemá vlastní pokoj například manželský pár nebo sourozenci opačného pohlaví ve věku teenagerů. Podle studie v domácnostech dvou dospělých s více než třemi dětmi žije ve stísněných podmínkách 41 % těchto rodin. V případě samoživitelů je to 36 % těchto domácností.

„Uplynulé týdny přinesly do domácností Čechů nové situace a zkušenosti, se kterými se museli vypořádat. Nutnost zůstat s dětmi doma a zajistit jim dostatečné studijní podmínky, omezení osobního kontaktu s dalšími lidmi, limity ve výkonu pracovní činnosti a v neposlední řadě pokles příjmů zasáhly velkou část populace. Domácí prostředí se stalo v posledních týdnech důležitým útočištěm,“ uvedla Eva Sadovská.

Podle dat Eurostatu, který sleduje takzvanou míru přetížení nákladů na bydlení, ohrožují výdaje na bydlení nejčastěji domácnosti jednoho dospělého člena, a to buď žijícího bez partnera nebo s dětmi. Až 28 % těchto domácností vydá na bydlení více než dvě pětiny z jejich disponibilního příjmu.

/zr - zdroj:ČTK/

Národní rozpočtová rada sleduje neustále se měnící situaci způsobenou pandemií COVID-19 a opatření, jež jsou v souvislosti s ní přijímána nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Informace následně vyhodnocuje především s ohledem na možné dopady těchto opatření na českou ekonomiku a na celé veřejné finance.

Národní rozpočtová rada ve svém vyjádření mimo jiné konstatovala:

* V současné době ještě není možné s dostatečnou přesností vyčíslit dopady opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19. Už nyní je ale zřejmé, že k překonání výjimečné zdravotní a ekonomické situace budou nutná mimořádná fiskální opatření, jež si vyžádají změnu zákona o státním rozpočtu na rok 2020.

* Reakce fiskální politiky musí být podle názoru NRR rychlá a dostatečně masivní. Rada v této souvislosti vítá, že vláda České republiky již oznámila obecný rámec přímé a nepřímé podpory podnikatelů, firem i občanů.

* NRR vnímá jako výhodu, že oproti řadě jiných zemí EU vstupuje Česká republika do nastupující ekonomické krize s relativně nízkou úrovní veřejného dluhu, a tak má poměrně velký prostor pro fiskální stimul. Také institucionální nastavení fiskální politiky specifikované v zákoně č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, umožňuje v těchto specifických situacích překročení hraničních hodnot deficitu veřejných rozpočtů.

NRR upozorňuje, že ani při předpokládaném výrazném zvýšení deficitu veřejných rozpočtů nebude mít vláda k dispozici neomezené prostředky. Proto je nutné jednotlivá opatření zaměřovat tam, kde buď zabrání významným sociálním problémům spojeným například s krachy podniků, živnostníků či propouštěním, nebo přinesou značný pozitivní stimul tuzemské ekonomice s vysokým multiplikačním efektem.

* NRR považuje za dílčí dobrou zprávu pro českou ekonomiku rozsah opatření, která na podporu svého hospodářství vyhlásilo Německo. Takový krok zprostředkovaně pomůže také mnohým českým firmám, pro něž je Německo klíčovým vývozním trhem. Německá vláda může ekonomiku v avizovaném rozsahu až 550 miliard eur podpořit bez větších problémů mimo jiné díky tomu, že v posledních letech většinou uplatňovala proticyklickou fiskální politiku a vytvářela rozpočtové přebytky.

* Úřad Národní rozpočtové rady je v případě potřeby připraven nabídnout svoje odborné a analytické kapacity pro hledání a posuzování dalších možností, jak českou ekonomiku podpořit a pomoci jí tak stávající obtížnou situaci překonat.

* NRR deklaruje, že při dalším vyhodnocování situace a dopadů opatření přijímaných v souvislosti s pandemií na oblast veřejných financí i na ekonomiku bude přihlížet k mimořádnosti situace a výjimečnému charakteru výdajů, které musí občanům České republiky pomoci vypořádat se nejen s vážnými zdravotními riziky, ale v neposlední řadě také s nepříznivými ekonomickými dopady pandemie na jejich životy.*

/zr/

Územní samosprávy uklidňují situaci, předávají občanům důležité informace o nových nařízeních vlády, organizují dobrovolníky a pomáhají seniorům.

Vzhledem k současnému nouzovému stavu a omezení pohybu obyvatelstva je role starostů a místních zastupitelstev nenahraditelná. Jsou to právě oni, kteří informují občany o nových nařízeních státu a zároveň mohou v rámci svého města a obce pomoci.

Při této nečekané krizové události se osvědčila komunikace přes platformu Mobilní Rozhlas, českého lídra v oblasti chytré obecní komunikace. Pomocí této platformy mohou občany informovat pomocí informačních SMS, e-mailů či push notifikací v rámci aplikace Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko.

Dobrým příkladem jsou například kroky radnice v Mnichově Hradišti, která o víkendu pomocí Mobilního Rozhlasu dokázala zařídit potřebným stovky roušek od aktivních obyvatel, a navíc ještě pomáhá seniorům s nákupy, které si mohou telefonicky objednat. O obou novinkách radnice informovala právě přes Mobilní Rozhlas.

K podobným krokům se po vyhlášení omezení pohybu uchylují desítky samospráv včetně města Třebíč či Libčice nad Vltavou, kde pomocí Mobilního Rozhlasu informují seniory o možnostech objednání nákupu a důležitých léků, bez kterých se staří lidé mnohdy neobejdou.

Obec Kuřimská Nová Ves na Brněnsku například svým občanům zajišťuje rozvoz obědů, které si mohou telefonicky objednat telefonicky pomocí radnice. Brandýs nad Labem/Stará Boleslav zase například organizuje dobrovolníky, kteří pomáhají s organizací pomoci pro potřebné. Městská část Praha 3 zase organizuje roznos informačních letáků pro občany, kteří nemají přístup k internetu a nemají potřebné informace o současném vývoji.

Platforma Mobilní Rozhlas v současné době nabízí všem českým obcím a městům svou licenci pro účely krizové komunikace zdarma. Cílem je nabídnout samosprávám nejmodernější způsob, jak občanům předat efektivním způsobem praktické informace a zamezit šíření dezinformací a tzv. fake news.

Jsme nadšeni z odezvy místních samospráv po celé republice. Starostové předávají občanům důležité informace, jak se v dané situaci zachovat. Potěšila nás pak především všudypřítomná solidarita všech zapojených samospráv, které pomáhají například seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou. Na základě našich zkušeností můžeme tvrdit, že se o ně samosprávy svědomitě postarají,“ uvedl Ondřej Švrček, zakladatel platformy Mobilní Rozhlas.*

/zr/

 

 

 

 

 

 

V pondělí 16. března spouští Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu Úvěr COVID. Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Žádost a pokyny k jejímu vyplnění a podání budou k dispozici v pondělí dopoledne na: www.cmzrb.cz.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyvinula maximální úsilí a příjem žádostí o tuto formu podpory spouští s 14denním předstihem. Bezúročné provozní úvěry v rozmezí 500 tis. až 15 mil. Kč budou moci podnikatelé využít např. na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k profinancování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.

Žádosti bude možné podat přes e-podatelnu ČMZRB: https://e-podatelna.cmzrb.cz/ a její součástí bude muset být i doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem. Může se jednat například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky, dodávky materiálu v případě výrobních společností, vyčíslení průměrných denních tržeb v případě pohostinství apod.

Bližší informace o programu podnikatelé najdou na webu banky – Úvěr COVID, ve Výzvě k programu, vhodné je také projít seznam nejčastěji kladených otázek a odpovědí na ně. Na webu banky společně s žádostí bude v pondělí 16. března 2020 také zveřejněn návod, jak postupovat, pokud se bude chtít žadatel ucházet o tuto formu podpory.

ČMZRB a MPO podpoří OSVČ i drobné firmy

Podpora podnikatelů zasažených koronavirem u bezúročných úvěrů nekončí. ČMZRB ve spolupráci s MPO připravuje úpravu klíčových záručních programů banky, tj. programu Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023, tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tis. Kč.

ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Tím, že se na podpoře bude podílet i soukromý sektor, dojde díky pákovému efektu k znásobení prostředků, které budou do podpory vloženy. V tomto případě půjde o kombinaci národních a evropských finančních zdrojů.

Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády.*

/zr/

Na snímku: Pražské sídlo ČMZRB v Jeruzalémské ulici

Foto: Ivan Ryšavý

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down