Předseda vlády Andrej Babiš dnes jednal ve Strakově akademii se zástupci samospráv. Společně diskutovali o možné změně zákona o střetu zájmů, kterou hejtmani, starostové a další radní požadují.

Setkání se zúčastnili předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl, předseda Sdružení místních samospráv ČR a poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák, předseda Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal a další.

Podle předsedy vlády Andreje Babiše je cílem novely především zajistit nejvyšší možnou transparentnost veřejné správy a odstranit možná korupční rizika. Zároveň však uvedl, že je připraven diskutovat o dalších změnách.

Zákon není dokonalý a je potřeba se k němu vrátit a teď je k tomu příležitost v Poslanecké sněmovně. Vláda k návrhu dala negativní stanovisko, ale rozhodnout musí sněmovna. Na vládě jsme neměli informace, které mám dnes. Nevěděl jsem, že tolik starostů oznámilo rezignaci. Je pravda, že dostat lidi do komunální politiky není jednoduché, a pokud tam máme dobré a slušné lidi, kteří to dělají ve volném čase, tak samozřejmě pro ně je takovýto zákon problém,“ uvedl  Andrej Babiš.

Stávající novela zákona o střetu zájmů je podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla důvodem rezignací desítek členů rad a některých starostů a místostarostů. Důsledkem by mohl být i nezájem o výkon těchto funkcí ve státní správě především v menších obcích.

Zástupci samospráv dnes předali předsedovi vlády petici a v minulých dnech řada funkcionářů zaslala premiérovi dopis, v němž žádají o podporu změny zákona. Vadí jim mimo jiné, že nově musí v rámci svého majetkového přiznání uvádět i majetek ve společném jmění manželů, a rovněž, že do registru přiznání může nahlížet kdokoli i bez předchozí žádosti. Nerozlišuje se také, zda jde o uvolněné či neuvolněné členy výkonných orgánů.

Vláda se v lednu zabývala dvěma poslaneckými návrhy na změnu zákona o střetu zájmů, k oběma přijala nesouhlasné stanovisko. Naopak souhlasila s tím, že se připojí do řízení vedeného před Ústavním soudem, kde novelu napadla skupina senátorů. Soudu však doporučila, aby návrh senátorů zamítl.

"Z jednání máme dobrý pocit, pan premiér našim argumentům naslouchal a společně jsme se shodli na tom, že je potřeba zákon o střetu zájmů urychleně novelizovat tak, aby nedošlo k ohrožení místních samospráv ve vztahu k blížícím se podzimním komunálním volbám. Konečná podoba úpravy zákona bude diskutována na jednání orgánů Poslanecké sněmovny," konstatovali zástupci DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko po jednání.*

/tz/

 

K foto:

Petici s podpisy 2500 starostů dnes převzal premiér Andrej Babiš z rukou zástupců DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko Petra Helekala a Lenky Bártlové. Přítomni byli i předseda SMO ČR František Lukl (na snímku vlevo) a předseda SMS ČR Stanislav Polčák

Foto: archiv vláda ČR

 

S nadcházejícími prezidentskými volbami si na své odměně předseda a zapisovatel okrskové volební komise polepší o 500 Kč. To však problém s obsazováním komisí podle samospráv neřeší. Zájem o práci ve volební komisi, odpovídající vzdělání a kvalitu výsledků by podle nich zlepšilo navýšení odměny alespoň o 1000 Kč pro předsedu a zapisovatele a o 500 Kč pro člena.

Svaz měst a obcí ČR (SMO) na to dlouhodobě upoziorňuje Ministerstvo vnitra, přesto se nemohl vyjádřit k prosincovému návrhu vyhlášky, která odměny upravuje.

Jak SMO dnes upozornil, ještě v loňských v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny dostal předseda okrskové volební komise základní odměnu 1600 Kč a zapisovatel 1500 Kč. Od letošního roku už budou dostávat 2100 Kč, respektive 2000 Kč. Navýšení odměny má zohlednit jejich odpovědnost za chod celých okrskových komisí.

Řadových členů okreskových komisí se však změny netýkají – obdrží 1300 Kč, což není ani 60 Kč na hodinu. Města a obce tak musela řešit nedostatek zájemců o práci ve volebních komisích pro prezidentské volby, jejichž první kolo se uskuteční už zítra a v sobotu, tedy 12. – 13. ledna.

Je dobré, že Ministerstvo vnitra konečně začalo řešit problematiku obsazování volebních komisí. Nechápeme však, proč nás resort nezapojil do připomínkového řízení, byť jsme povinné připomínkové místo. Navíc se materiál bezprostředně týká měst a obcí a podle legislativních pravidel a jednacího řádu vlády měl mít Svaz měst a obcí možnost se k návrhu vyjádřit,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Pokud by se tak stalo, naší hlavní připomínkou by bylo právě to, že je navýšení základní odměny pro předsedu a zapisovatele nedostačující a k navýšení musí dojít i u členů.

Jak SMO upozorňuuje, členů okrskových volebních komisí se nedostávalo například v Karlových Varech, kde se současně s prezidentskými volbami bude konat také místní referendum v souvislosti s obnovou historické Vřídelní kolonády. Ke konci minulého roku město hledalo ještě 65 členů komisí pro prezidentské volby a 129 pro referendum.

Referendum o hazardu se bude konat v Jablonci nad Nisou. Tam chyběla přibližně stovka lidí do komisí. Město i místní iniciativa, která referendum vyvolala, se je narychlo snažila oslovit skrze média a sociální sítě. Každé hlasování totiž musí mít svoji vlastní komisi. Náhradníci chybějí například v Hrádku nad Nisou.

Povedlo se nám nakonec volební komise obsadit. Ale bylo to opravdu za pět minut dvanáct a vyžadovalo to obrovské úsilí celého magistrátu. S prezidentskými volbami nám pomohou krajští úředníci. Aktuálně ale hledáme ještě náhradníky,“ konstatuje místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a zdůrazňuje, že by starostové a primátoři nemuseli takové problémy s každými volbami řešit, kdyby členové okrskových volebních komisí dostávali odměnu odpovídající náročnosti jejich práce.

Výši zvláštní odměny za výkon funkce předsedy, zapisovatele a člena okrskové volební komise stanovuje Ministerstvo vnitra vyhláškou v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí. Volby jako takové se konají zpravidla čtrnáct hodin. Minimálně dalších šest hodin zabírá příprava voleb, vyhodnocování výsledků a následný úklid volebních místností. Odměna podléhá dani z příjmu. V případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb dochází k navýšení odměn pouze o 200 Kč.

/zr/

 

Tváří listopadového vydání odborného měsíčníku Moderní obec je starosta obce Křižánky na Žďársku Jan Sedláček. Jeho portrétní snímek najdete na titulní straně obálky. Uvnitř čísla si pak můžete přečíst dvoustránkový rozhovor s Janem Sedláčkem, mj. také o tom, jak v obci zavedli svoji vlastní lokální měnu a jaké jsou s ní první zkušenosti.

V listopadovém čísle Moderní obce mimo jiné najdete:
* Zamyšlení předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla nad tím, o čem bude nutné z pozice územních samosprávných celků jednat s novou vládou
* Polemiku na téma: Je nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) smysluplné i pro obce? Argumenty pro i proti vznášejí Radek Řechka, tajemník radnice v Dobříši, a Radim Sršeň, starosta obce Dolní Studénky a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR
* Problematice GDPR je věnována i rubrika Kauza
* Výsledky soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku
* Doporučení pro rozpočtový proces v roce 2017 a při tvorbě rozpočtu na rok 2018
* Zajímavá fakta o zadluženosti obcí v roce 2016
* Téma měsíce nazvané Úspory energie a osvětlení
* Průběžné hodnocení spolupráce krajů, Českých drah a správce železniční infrastruktury
* Ohlédnutí za déle než ročním fingováním parkovacího domu v Brně - DOMINI PARKU
* Návod na originální dětská hřiště, která nezatíží obecní rozpočet
* Fakta o vnitřním prostředí ve školách, které nemusí být všude zdravé a přívětivé
* Připomenutí letošních národních vítězů Zelené a Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku – obce Poříčí u Litomyšle a obce Čejetice na Strakonicku
* Stať, která vysvětlí, co je to městské inženýrství a čím se liší od institutu městského architekta
* Pokračování textu advokátky Jany Zwyrtek Hamplové: Téma doby - dozor nad samosprávou
* Závěrečný, už šestý díl seriálu, který právník Jan Břeň věnoval změnám v odměňování členů zastupitelstev obcí, k nimž dojde od 1. ledna 2018
... a mnoho dalších zajímavých a inspirativních textů a sdílených zkušeností
Moderní obec si můžete objednat na: http://profipress.cz/predplatne/
.

*

/rš/

 

Obce, které v celé republice produkují nejméně směsného komunálního odpadu, se mohou těšit na zasloužený titul Odpadový Oskar 2017. Dvakrát putuje oskar do obcí, které byly oceněny už loni. Pořadatelem soutěže je česká nezisková organizace Arnika, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Mezi městy nad 5000 obyvatel triumfovalo už potřetí v řadě město Kdyně s produkcí směsného odpadu 80 kg/ob/rok. Ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel zvítězila podruhé obec Štítná nad Vláří – Popov ze Zlínského kraje s produkcí směsného odpadu 39 kg/ob/rok. Nově se mezi šampiony objevila obec Horní Brusnice z Královéhradeckého kraje, která vykázala produkci 34,5 kg/ob/rok, a zvítězila tak ve skupině obcí do 1000 obyvatel.

Ve druhé kategorii, kde odborná komise oceňuje inspirativními příklady odpadového hospodářství, putuje Odpadový Oskar do Nového Hrádku, Dvora Králové nad Labem, Kyjova a Jeseníku.

O letošním pořadí rozhodovala data vykázaná obcemi za rok 2015. Přehled výsledků a popis odpadového hospodářství vybraných měst naleznete na webu: http://arnika.org/odpadovy-oskar-2017.

Gratulujeme všem obcím, které se umístily a kvalifikovaly. Doufám, že pomohou inspirovat další obce a města při jejich snaze snižovat produkci směsného odpadu. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 (4) ho budeme moci skládkovat jen přibližně 100 kg na jednoho obyvatele, nezbývá mnoho času k řešení toho, co s ním,“ uvedl odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Milan Havel.

Základním kritériem pro kvalifikaci obce do soutěže je produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu a rok. Tento limit organizátoři zvolili proto, že jde o hodnotu, které se běžně daří dosahovat v sousedních státech. V Česku však tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší. Rozhodovala přitom data vykázaná obcemi za rok 2015. Arnice se letos podařilo získat čísla z 11 krajů. Kraje Vysočina a Moravskoslezský data pro účely soutěže neposkytly.

V rámci přechodu na tzv. oběhové hospodářství přijal v březnu letošního roku Evropský parlament ambiciózní cíle pro oblast odpadů. Navrhuje v roce 2025 recyklovat 60 % a v roce 2030 dokonce 70 % komunálních odpadů, v roce 2030 skládkovat max. 5 % komunálních odpadů. Ač nepovažujeme úroveň recyklace pro odpadové hospodářství města a obcí za klíčový faktor, faktem je, že těchto výsledků ti nejlepší už dosahují,“ dodal Milan Havel.*

Celkové pořadí měst a obcí kvalifikovaných do soutěže najdete na: http://arnika.org/soubory/dokumenty/Odp._Oskar_2017/Poradi_obci_Odpadovy_Oskar_2017.pdf.

/zr/

K foto:

Sběrný dvůr Technických služeb Jeseník v ulici Lipovská

Foto: archiv TS Jeseník a. s.

V rámci včerejšího galavečera CZECH TOP 100 nejvýznamnějších firem, který se konal ve Španělském sále Pražského hradu, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předala ceny pro vítěze národní soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategoriích Osobnost SMART CITY 2017 a Model SMART CITY 2017.

Odborná porota národní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017, kterou spolupořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, poprvé vybrala vítěze v kategoriích Osobnost a Model 2017.

V kategorii Osobnost SMART CITY 2017 z řad veřejného sektoru patří prvenství Františku Luklovi, předsedovi Svazu měst a obcí ČR a starostovi města Kyjov, v kategorii Osobnost SMART CITY 2017 z řad dodavatelského sektoru se nejlépe umístil majitel společnosti ELKO EP Holding Jiří Konečný.

František Lukl byl odbornou porotou vybrán za svůj přínos pro rozvoj a sjednocení prostředí SMART CITY na úrovni veřejné správy a dodavatelů̊ a za propagaci a realizaci konkrétních aplikací SMART CITY ve městech a obcích. U Jiřího Konečného porota vyzvedla jeho dlouhodobou a významnou podporu inovace SMART CITY aplikací na tuzemských a zahraničních trzích a rovněž jím podporované systémové zavádění tzv. chytrých řešení do výrobních celků a následných služeb.

Jako vítěze kategorie Model SMART CITY 2017 vybrali porotci městskou část Praha 3. Tato kategorie oceňuje komplexní přístup k problematice SMART CITY v rámci aplikovaných projektů v městech, obcích regionech, či schválených programů k budoucí realizaci. Stěžejní oblastí této kategorie je udržitelnost budoucích Chytrých měst v České republice.

Cenu pro městskou část Praha 3 převzal z rukou ministry pro místní rozvoj zástupce starostky Alexander Bellu. MČ Praha 3 přihlásila vyvážený model rozvoje městské části, který nastavuje základní rámec skutečného naplňování principů chytrých měst. Svou komplexností je zárukou, že projekty nebudou realizovány tzv. ad hoc, ale budou tvořit soudržný smysluplný celek. Provázáním s ostatními strategickými dokumenty je důkazem, že nově nastolený stav není „revoluční“, ale reaguje na kontext daného území. V rámci modelu byly nastaveny procesy i  organizační struktura v rámci organizace tak, aby bylo možné snadněji  realizovat specifické projekty chytrých měst. Je zde jasná politická deklarace podpory tohoto modelu a další nezbytné prvky, které navazují na metodiku MMR pro oblast strategického rozvoje měst na principech SMART CITIES.

Inteligentní město neboli Smart City je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje. MMR je gesčním koordinátorem zavádění tohoto konceptu v českých městech, které podporujeme metodicky (námi certifikovanou metodikou), informačně (organizací seminářů, ale i prostřednictvím internetové stránky www.smartcities.mmr.cz) či finančně (např. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na mobilitu).  Jsem ráda, že se můžeme významně podílet i na těchto prestižních oceněních – věřím, že tak podpoříme snahu o nalezení vhodných řešení a receptů pro naše města, protože ta se tak mohou v mnohém od těch, kteří jsou v zavádění tohoto konceptu dál, inspirovat“ prohlásila Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

V září 2017 budou rovněž předány vítězům dalších kategoriích soutěž ocenění Chytrá obec, Chytré město, Chytrý region a IDEA SMART CITY pro rok 2017. 

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017 je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů.

Vyhlašovatelem soutěže je SCII (Smart City Innovations Institut z. ú.), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů. Mezi ně patří především výuka a komunikace jako nezbytný podklad pro široké pochopení všech principů SMART CITY a proaktivní diskusi se zapojením veřejnosti, SMART CITY ROAD MAPS – návrhy a implementace, transfer znalostí z globálního prostoru SMART CITY na lokální úroveň a výzkumné činnosti s vazbami na vysoké školy.

 Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchoduPodporu národní soutěži Chytrá města pro budoucnost poskytla i Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)

Veškeré propozice a pravidla soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ jsou uvedeny na webových stránkách www.soutezchytramesta.cz.

/zr/

 

K foto:

Zástupce starostky MČ Praha 3 Alexander Bellu krátce po převzetí ceny za vítězství v kategorii kategorie Model SMART CITY 2017 pro svoji městskou část

Foto: Ivan Ryšavý

 

Byrokracie, kterou s sebou přináší novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je naprosto neúnosná. Komplikuje finanční podporu místních spolků, neziskového sektoru a občanských sdružení. Pro města a obce znamená spoustu administrativy navíc a ještě horší je to s byrokratickou zátěží samotných žadatelů. Tento právní předpis je proto třeba změnit. V Kyjově se na tom v pátek 3. července shodly Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Všichni tito partneři ve společném memorandu vyzývají vládu a parlament, aby stávající podobu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  upravily. Zasahuje totiž i nemístně do pravomocí samospráv.

"V prohlášení každé nové vlády je, že sníží byrokratickou zátěž, ovšem nakonec nás zatíží administrativou ještě nesmyslnější," říká místopředseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

"Územní samosprávné celky mohou podle platného znění zákona poskytovat dotace místním spolkům jen na základě složitých administrativních procesů. Jejich rozsah je natolik velký, že ve finančním vyjádření mnohdy přesahuje částku, kterou samosprávy nestátním neziskovým a zájmovým organizacím poskytují – jedná se zpravidla o částky od 500 do 5 000 korun,“ upozorňuje předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova František Lukl.

Částky, kterými města a obce podporují místní organizace, samosprávy transparentně zveřejňují v návrhu rozpočtu. Rovněž je na veřejném jednání schvaluje zastupitelstvo. Nová pravidla v praxi znamenají mimo jiné další zveřejňování, a tedy další administrativní úkony.

"Aplikace zákona likvidačně dopadá právě na nejmenší spolky, hasiče, myslivce, charitní spolky i sportovce, prostřednictvím kterých se projevuje aktivita občanů. Zákon nyní poškozuje jak venkov, tak občanskou společnost a dostupnost služeb poskytovaných spolky napříč celým územím České republiky a je v příkrém rozporu s prohlášeními členů vlády o snižování byrokratické zátěže obcí a občanů," doplňuje předseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a starosta Bělotína Eduard Kavala.

Organizace sdružující obce společně považují nárůst administrativní zátěže u drobných podpor do 20 000 korun za naprosto neadekvátní. Požadují proto v nedávno podepsaném společném prohlášení takovou úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která poskytování dotací výrazně zjednoduší. Vznik memoranda inicioval starosta obce Tupesy ve Zlínském kraji Oldřich Vávra.

/zr/

Problematice financování podle rozpočtových pravidel se Moderní obec letos zevrubně věnovala v č. 3, 4 a 5, zejména s přihlédnutím k financování sociálních služeb a podpoře neziskových organizací v souladu s pravidly veřejné podpory.*

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down