Tváří srpnového vydání Moderní obce je primátorka Prostějova Alena Rašková. V srpnovém čísle tohoto odborného měsíčníku pro veřejnou správu se čtyřiadvacetiletou tradicí však dostala prostor i řada dalších osobností.

Přibližme aktuální vydání Moderní obce citáty alespoň několika zajímavých lidí, kteří na jeho stránkách promlouvají ke čtenářům.

* Alena Rašková, primátorka Prostějova (k případnému zákonu o podílu žen na volební kandidátce): Kvóta nezaručuje, že kandidát bude kvalitní, jen to, že se splní někým nařízený požadavek. Myslím, že obě pohlaví jsou specifická a mají co nabídnout, a když se spojí a budou se vzájemně respektovat, projeví se to na výsledku. Kvóty jsou pro ženy, podle mě, svým způsobem dehonestující – buď dotyčná na kandidátce je, protože je dostatečně kvalitním kandidátem, jinak by tam být neměla. Je tu ovšem jiná věc – chlap může do politiky vstoupit kdykoliv v průběhu svého života, žena ne – když má malé děti, nemá tolik času na práci. A být komunálním politikem je práce na 24 hodin denně. Není to jen práce na úřadě, ale i související společenské povinnosti.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka, zakladatelka projektu MUNICIPAL: Pro přípravu na výkon funkce starosty či zastupitele neexistuje žádná vysoká škola. Lidé vstupují do těchto funkcí a vkládají do nich vše, včetně svého srdce a pověsti. A musí se od počátku výrazně učit, zejména právo. Jezdí na naše přednášky, na kongresy, čtou odborný tisk. Pracují na sobě, mnozí velmi usilovně, a zaslouží se, aby tato snaha měla tento vnější znak – profesní titul MBA. Proto jsme s ním přišli a jsme rádi, že hned první ročník sklidil tak velký pozitivní ohlas.

* Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (k možnému rozšíření pravomocí NKÚ na územní samosprávy): Prioritně však na radnice nejdeme kvůli starostům, ale přesně kvůli tomu, kdo vykonává tzv. laickou kontrolu, tedy proto, abychom pomohli veřejnosti, o níž pan starosta také hovořil. Aby totiž veřejnost mohla rozhodovat a hodnotit práci vedení obcí, musí mít data. Věřím tomu, že v malé obci si její obyvatelé mohou vcelku bez problémů dohlédnout na práci starosty a zastupitelstva. Ale pokud se například v Praze staví linka metra za 24 miliard korun, tak už kontrolu takové investice ze strany veřejnosti nelze činit, aniž by tu nebyla nezávislá expertiza. Spoléhat pouze na informace, které veřejnosti poskytne zastupitelstvo či jiné orgány, které fungují uvnitř systému, zkrátka a dobře nelze.

* Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek: Kontrolám se nebráníme. Jenom chceme do systému kontrol – a záměrně tento výraz „systém kontrol“ používám – vnést nějaká pravidla. Jestliže do stávajícího nastavení systému kontrol budeme chtít vložit nějaký další prvek, v pořádku – ale vyřešme nejdříve stávající systém, aby se kontroly nekumulovaly, nedocházelo k rozporům v závěrech apod.

* Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě: Čeká nás i strategické rozhodnutí o udržitelném – předvídatelném financování modernizace krajských silnic II. a III. třídy, kdy jsou hejtmanství odkázána na libovůli té které konkrétní vlády. Také krajům a radnicím určitě pomohlo i odstranění současné rigidnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jeho aplikace, kdy se v zásadě posuzuje jen nabídková cena díla, svým způsobem vede k nehospodárnosti při rozhodování u investorských organizací.

* Jaroslav Mynář, předseda představenstva Spolku veřejně prospěšných služeb: Institut veřejné služby se pro naši společnost jeví velice problematickým. Musela totiž – jak jste o tom v Moderní obci už dříve psali – jedné stěžovatelce, která u naší společnosti pro město vykonávala v roce 2012 veřejnou službu, její činnost doplatit, včetně úhrady zdravotního a sociálního pojištění do výše její případné průměrné mzdy. Toto rozhodnutí soudů nakonec potvrdil i Ústavní soud. Proto v současnosti tyto veřejnou službu nevyužíváme.

* Josef Zahradník, sochař, autor originálního mobiliáře a odpočívek podél cyklostezky mezi Oslavany a Ivančicemi na Blanensku: Cyklistika dnes přestává být pouze sportem, ale stává se životním stylem, který vyžaduje nejen dokonalé vybavení, ale také nadstandardní servis, trasy, odpočívky s atraktivními výhledy do krajiny. Každé město, obec, zná tato zajímavá a romantická místa, a je-li dobrá vůle, může vzniknout cyklostezka, kterou rádi a často využíváme.

* Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic (ke zkušenostem města s využíváním elektromobilů a na otázku, co by v tomto směru doporučil jiným sídlům): Doporučuji si půjčit na delší čas (např. měsíc) uvažované vozidlo od některého z prodejců a pořádně ho v rámci úřadu a s patřičnou osvětou vyzkoušet. Je třeba odbourat počáteční nedůvěru. Zde bych také doporučil městům poradit se s těmi, kteří už zkušenosti mají a jsou ochotni je sdílet. Nicméně každé město či obec jsou unikátní a je třeba vše přizpůsobit místním podmínkám a používat selský rozum. Ale bez vize, nadšení, pozitivního myšlení a ochoty za věc bojovat se neobejdete.

* Václav Koudele, manažer strategie pro veřejnou správu, Microsoft (na adresu radnic k novým elektronickým službám): Aktuálně máte velkou příležitost zpříjemnit občanům města život novými elektronickými službami, zjednodušit práci i svým úředníkům a díky elektronickým službám mít otevřeno 24 hodin denně po sedm dní v týdnu. Portál občana, Elektronické občanky, NIA a budoucí návaznost na banky vám v tom velmi pomůže.

* Petra Schwarzová, ředitelka Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí: Doplňková činnost škol jako alternativní zdroj financování je oblíbeným předmětem kontroly příslušných orgánů. Mnohdy školy chybují v tom, že nemají směrnici k doplňkové činnosti nebo mají špatně stanovenou kalkulaci na danou činnost. Takovým typickým prohřeškem je, že v kalkulaci není uvedena položka odpisy nebo pronájem zařízení (dataprojektor, počítače apod.).

* Hana Aulická Jírovcová, poslankyně a zastupitelka města Most: Za KSČM i ve spolupráci s kraji a obcemi jsme pro sjednocení dávky na bydlení do jedné částky a její výši stanovit podle průměrného nájemného v obecních bytech v příslušném místě. Samozřejmě se tyto návrhy nebudou líbit všem krajům, především samotné Praze, ale strukturálně postižené regiony již bijí na poplach a tyto razantní změny jsou pro ně nutné. Vše by se mělo navázat na připravovaný zákon o sociálním bydlení, který by byl součástí nových legislativních úprav. Docela mě osobně překvapilo, že se nyní při jeho přípravě neuvažuje i o úpravě dávek na bydlení, což při předchozí verzi z dílny MPSV bylo.*

Moderní obec, odborný časopis pro veřejnou správu si můžete předplatit na: https://profipress.cz/predplatne/ .
V elektronické verzi je k dispozici na: https://digi.profipress.cz/ .

/rš/

Na snímku: Titulní obálka srpnového vydání Moderní obce – primátorka statutárního města Prostějova Alena Rašková

Foto: Eva Vítková

 

V pořadí už druhý ročník soutěže Komunální politik roku má své vítěze. Byli slavnostně vyhlášeni 22. listopadu v nově zrekonstruovaných prostorách Akademie veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze.

Soutěž je pořádána vydavatelstvím Profi Press s. r. o. a redakcí časopisu Moderní obec s cílem vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné územními samosprávami. Za všemi těmito nevšedními projekty stojí i nevšední lidé – komunální politici. Proto jsou oceňováni ti, kteří vznik projektu inspirovali, získali pro jeho realizaci zastupitelstvo i veřejnost, významně se podíleli na jeho uskutečnění, obstarali pro něj peníze a dál jej případně rozvíjejí.

Také letos soutěži Komunální politik roku 2016 poskytla svoji záštitu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a spolupořadatelství se znovu ujaly Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Redakce Moderní obce se mohla opřít i o podporu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.

Slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků soutěže se mj. zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok, náměstci šéfů resortů pro místní rozvoj, vnitra, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, životního prostředí a další hosté. Ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, která byla služebně v zahraničí, zastupoval její náměstek Zdeněk Semorád. Přišel i nový předseda senátního výboru Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Zbyněk Linhart spolu se členem tohoto výboru a předsedou senátorského klubu ODS Milošem Vystrčilem, který v loňském roce pomáhal pořadatelům soutěže položit její základy. Svaz měst a obcí ČR zastupoval jeho místopředseda Pavel Drahovzal.

 

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže:

* Kategorie Sociální projekt roku: Zuzana Čiháková, starostka města Kouřim na Kolínsku, za projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

* Kategorie Děti a rodiče: Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice na Rokycansku, za projekt Zapojení předškolních dětí do činnosti dobrovolných hasičů.

* Kategorie Sport a veřejné zdraví: Filip Kořínek, starosta města Černošice v okrese Praha-západ, za projekt Hala Věry Čáslavské.

* Kategorie Kulturní a vzdělávací činnost: Ladislav Kubín, místostarosta obce Slavkov na Opavsku, za projekt 8. setkání Slavkovů z Evropy 2015.

* Kategorie odpadové hospodářství: Martin Ander, náměstek primátora statutárního města Brna, za projekt  RE-USE Managament statutárního města Brna.

* Kategorie Veřejná zeleň: Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ, za projekt Nový hřbitov v Dolních Břežanech.

* Kategorie Dopravní projekt roku: Pavel Žerníček, starosta obce Rapotín na Šumperku, za projekt Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou.

* Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice (kategorie Ekologický projekt roku).

Z nich hodnotitelská komise soutěže vybrala celkovou vítězku – starostku Zuzanu Čihákovou z Kouřimi, která obdržela i titul Komunální politik roku 2016. O svém projektu Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím uvedla: „V naší zemi města a vesnice zaznamenávají krásný a hladivý rozvoj. Všude většinou působí nějaký aktivní spolek, kde hodnoty pro svoji organizaci, ale i pro svou obec vytvářejí jeho členové dobrovolnickou prací – skauti, hasiči, sportovci, rybáři, myslivci... Cílený rozvoj dobrovolnictví, který na tuto práci navazuje, má obrovský význam. Zapojuje další lidi do prací pro celek, může být také specializovaný podle zapojení do projektů. Cíleným projektem lze představit lidi, kteří pomáhají například v rámci sousedské výpomoci. Cílená podpora a rozvoj dobrovolnické práce přinese ovoce každé komunitě.“

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi křišťálové srdce, výrobek sklářů v Novém Boru, a pro svoji obec či město i šek na 20 tisíc korun. Celková vítězka soutěže pak získala titul Komunální politik roku 2016 a pro své město odměnu ve výši 50 tisíc korun.

K úspěchu soutěže přispěla i spolupráce s partnery jejích jednotlivých kategorií  – společnostmi ELEKTROWIN, hřiště.cz, MUNICIPAL – Centrum vzdělávání a odborných služeb, Wolters Kluwer ČR, EKO-KOM, PEKASS, I-Tec Czech a ECOBAT. Partnerem soutěže se stala společnost Asseco Solutions.

Vítězné i všechny další soutěžní projekty postupně představí časopis Moderní obec, počínaje lednovým vydáním 2017. Už nyní však lze zhlédnout videomedailonky vítězů všech kategorií i fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, a to na internetové adrese: www.komunalnipolitikroku.cz pod odkazy Videogalerie a Fotogalerie.*

/rš/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down