Hlavní město spouští bezplatnou právní pomoc pro majitele bytů, společenství vlastníků a obyvatele Prahy, kteří řeší problémy v důsledku poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech a bytových domech.

Ubytování se snídaní ve „vlastním domově“ se totiž podle pražské radní Hany Kordové Marvanové vymklo sdílené ekonomice a změnilo se na neomezené využívání bytu k ubytovacím službám, aniž jsou splněny zákonné podmínky pro provozování ubytovacího zařízení. Stavební úřady v Praze zahájily kroky vůči majitelům bytových jednotek, v nichž jsou ubytovací služby poskytovány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Konkrétně již stavební úřad městské části Praha 1 a odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy vydaly rozhodnutí postihující majitele bytové jednotky, kteří krátkodobé ubytování v bytě poskytují v rozporu se stavebními předpisy. Tím se potvrdil dřívější posun od poskytování ubytování se snídaní ve „vlastním domově“ k pravidelnému a neomezenému využívání bytu k ubytovacím službám, a to bez splnění zákonných nároků kladených na ubytovací zařízení, hotely a penziony.

Bezplatná právní poradna je zajištěna v budově Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, a to od 11. října. Zájemci ji najdou v přízemí na přepážce číslo 7, a to každé pondělí a středu vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Návštěvu v poradně je třeba předem telefonicky objednat na čísle 12444.

V této právní poradně mohou majitelé bytů a společenství vlastníků získat informace, jak konkrétně postupovat při domáhání se poklidného užívání svých nemovitostí, aniž by je mohlo obtěžovat využívání bytů pro krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím platforem typu Airbnb apod.

Jsem velmi ráda, že stavební úřady městské části Praha 1 a pražského magistrátu dospěly k obdobnému závěru, který vyplývá z našich právních rozborů i ze stanoviska Veřejného ochránce práv, tedy že bez povolení stavebního úřadu a splnění zákonných povinností není možné užívat byt ke krátkodobým ubytovacím službám, jako by šlo o hotelový pokoj. Tento typ podnikání bez dodržování stávajících pravidel citelně zasahuje do života občanů, kteří chtějí využívat své byty k dlouhodobému bydlení. Krátkodobé ubytovací služby zároveň silně přispívají k vylidňování centra města, ohrožují férové podmínky při podnikání v oblasti cestovního ruchu, omezují práva ostatních vlastníků a přispívají ke zdražování bytů a nájmů,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Řada poskytovatelů krátkodobého ubytování podle radní Kordové Marvanové nedodržuje platnou legislativu a zároveň patrně i daňové zákony, což nedávno konstatoval ve svém rozhodnutí i Městský soud v Praze ve sporu o charakter příjmů prostřednictvím platformy Airbnb. Krátkodobé ubytování označil za poskytování ubytovací služby, a nikoli pronájem bytové jednotky.

Obrovský a nikým neregulovaný rozvoj služeb krátkodobého ubytování v bytových domech často probíhá na úkor ostatních majitelů bytů. Od počátku tvrdíme, že se tak často děje porušováním stávajících zákonů. Už v dubnu loňského roku jsme proto rozeslali výzvu stavebním a živnostenským úřadům, aby u bytů sloužících k podnikání bez řádné kolaudace vymáhaly dodržování pravidel. Snad jsou první rozhodnutí soudu a úřadů začátkem podstatného zlepšení situace pro všechny, kteří chtějí ve svých bytech normálně a kvalitně žít,“ konstatoval Petr Městecký, předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy.

Nelegální ubytovací služby mají podle zainteresovaných osob vedle omezování ostatních majitelů jednotek v bytových domech také negativní dopad na podnikání hotelů nebo ubytoven, které musejí splňovat náležitosti, jakými jsou velikost a vybavení pokojů, jejich maximální obsazenost, velikost chodeb, požární únikové cesty a jejich označení, hořlavost materiálů, evakuační výtahy a další. Každoroční revize přitom stojí majitele ubytovacích zařízení statisíce korun.

Vadí mi nerovnost podnikatelského prostředí, která nastala kvůli absolutní neregulaci sdíleného ubytování. Opravdu je trestuhodné, aby dva subjekty nabízející stejnou službu měly tak rozdílné podmínky při počátečních investicích i v nákladech na provoz. Přitom v principu nabízíme to samé - komfortní postel, kde host přespí,“ dodala k dopadům nelegálních ubytovacích služeb na podnikání celého sektoru Helena Valtrová, ředitelka hotelu Emblem, který je členem Asociace hotelů a restaurací ČR.

Pražský magistrát odhaduje, že se před koronavirovou krizí se ke krátkodobému ubytování turistů používala jen v nejužším historickém centru metropole téměř polovina bytů.*

/zr/

Ke snímku:

Pražský magistrát spolu se stavebními úřady zahajuje kroky vůči majitelům bytových jednotek, v nichž jsou ubytovací služby poskytovány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Foto: archiv

Rada hlavního města Prahy dnes schválila koncept Městské nájemní agentury (MNA). Ta se v metropoli stane významným nástrojem řešení v mnoha případech velmi složité bytové situace v hlavním městě pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, hendikepované a lidi, kteří akutně řeší ztrátu bydlení. MNA je však také příležitostí i pro majitele volných bytů, kteří dostávají možnost využít stabilní spolupráci se zárukou Prahy a zároveň poskytnout bydlení se společenským přesahem.

Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě městech Evropy. Chceme dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat možná rizika spojená s pronájmem. Praha je zárukou pro dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Důstojné a stabilní bydlení je základem pro důstojný život, je základní podmínkou pro to, aby se člověk mohl odrazit od dna a začal řešit další vážné problémy, které jej mnohdy připravily o práci, rodinu, zdraví a nakonec i střechu nad hlavou. Bydlení je v Praze úzkým hrdlem, které brání efektivnímu řešení celé řady vážných sociálních problémů, takže já ve fungování MNA vidím klíčové sklíčko do mozaiky pomoci nejohroženějším skupinám Pražanů,“ vysvětlila provázanost bydlení s dalšími formami pomoci radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Byty začleněné do MNA Praha pronajme v první řadě rodinám s dětmi, které jsou v krizové situaci a čekají na městské sociální byty nebo bydlí v azylových domech a na ubytovnách. Poskytovaná nová služba bude výjimečná zejména v rychlosti pomoci řešení i tím, že ve své první fázi bude provozovaná Centrem sociálních služeb Praha, které poskytuje terénní, ambulantní i pobytové služby Pražanům v tíživé životní nebo sociální situaci. Činnost MNA proto vidí jako vítané a zvláště v současné době potřebné rozšíření svých služeb.

V rozhovoru pro Moderní obec (celý obsáhlý rozhovor zveřejníme v červnovém vydání) radní Adam Zábranský mj. upřesnil: „Město bude realizovat MNA prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Pokud by MNA využívala standardní vztah nájem-podnájem, nemohli by případní podnájemci čerpat příspěvek na bydlení, což je dávka státní sociální podpory, kterou nízkopříjmové domácnosti často pobírají. Proto je model realizovaný MNA odlišný. Vlastník uzavře s MNA inominátní smlouvu o poskytnutí bytu, MNA následně uzavře s domácností standardní nájemní smlouvu. Vlastník získá od města garantovaný příjem, který je na spodní hranici tržního nájemného v Praze a který vlastník dostane vyplacený vždy, bez ohledu na obsazenost bytu anebo platební morálku nájemce. Nájemce platí MNA nájemné, které je zhruba o 10 % vyšší než částka garantovaného příjmu. Jen u maximálně jedné třetiny bytů předpokládáme, že bude nutné je pronajmout za cenu, která odpovídá nájemnému v městských bytech a která bude nižší než garantovaný příjem (řádově o několik desítek Kč na metr čtvereční bytu). Bude se jednat o nájemníky v mimořádně tíživé sociální situaci a částka, kterou by město muselo vynaložit za ubytování těchto lidí v pobytových zařízeních, je výrazně vyšší než doplatek tohoto rozdílu.“ 

Konkrétní výše garantovaného příjmu pro vlastníka bytu bude podle Adama Zábranského  závislá na standardu kvality a vybavení bytu a na lokalitě, ve které se byt nachází. Na základě ohodnocení bytu se garantovaný příjem bude pohybovat od 180 do 220  Kč/metr čtvereční, zálohy za služby a energie budou hrazeny samostatně.

Pohybujeme se tedy na spodní hranici tržního nájemného v Praze. Nižší garantovaný příjem je vyvažován službami, které vlastník díky smlouvě s MNA získá: jistotu dlouhodobé spolupráce se spolehlivým partnerem, garanci včasných plateb, systém pojištění majetku, domácnosti a odpovědnosti, možnost zajištění oprav v bytě Městskou nájemní agenturou, řešení vztahů v sousedství apod. Významně se tedy redukuje množství věcí, které musí vlastník obvykle v souvislosti s pronájmem bytu řešit (správa a opravy bytu, vymáhání dluhů, vystěhování neplatícího nájemníka, nezaplacené škody, náklady na právní služby apod.),“  dodal Adam Zábranský.

V témže rozhovoru, který vyjde v červnovém čísle Moderní obce, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová zdůraznila:

„Zkušenosti ukazují, že získání bydlení je jen první, mnohdy méně náročný krok. Hlavním úkolem je bydlení si dlouhodobě udržet a tady budou sociální pracovníci a sociální služby hrát důležitou roli. Stabilní bydlení je navíc základním předpokladem pro řešení řady vážných problémů, které často přímo vedly ke ztrátě práce, vztahů a nakonec i běžného bydlení. Teprve stabilní bydlení uvolní lidem kapacitu, aby se mohli věnovat svému zdraví, výchově dětí, řešení dluhů, eliminaci domácího násilí apod.

Ne každá nízkoprahová domácnost ale bude potřebovat dlouhodobou podporu sociálního pracovníka nebo sociální služby. Tam, kde příčinou potíží při získání bydlení je skutečně jen nízký příjem nebo předsudky, nebudeme sociální služby nikomu nutit. Na druhou stranu počítám s tím, že v případě, že člověk bude pomoc potřebovat, bude sociální služba dostupná.

Samozřejmě půjde převážně o terénní formu podpory, konkrétní druh a zaměření služby se však musí odvíjet od potřeb dané rodiny nebo jednotlivce. Půjde o služby zaměřené na člověka, vycházející s individuálně identifikovaných preferencí a potřeb. Služby budou poskytovány kvalifikovanými sociálními službami. Počítáme samozřejmě také se zapojením sociálních odborů městských částí a podle potřeby také s dalšími odbornými službami.“*

/rš/

Červnové vydání Moderní obce, ve kterém si budete moci přečíst úplný dvojrozhovor s radní hl. m. Prahy Milenou Johnovou a radním hl. m. Prahy Adamem Zábranským, obdrží předplatitelé časopisu už 1. 6. 2021.

Tištěnou verzi odborného měsíčníku Moderní obec je možné předplatit si na:  https://www.profipress.cz/predplatne/.

Moderní obec v elektronické podobě, a to i jednotlivá vydání, si za výhodnou cenu můžete zakoupit na:   https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec.

 

Ilustrační foto: Magistrát hl. m. Prahy

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down