Již před třetím čtením se v dolní parlamentní komoře nachází návrh, který by mohl výrazně ulevit obcím od velké zátěže způsobované kontrolami. Poslanec Martin Kupka společně s dalšími poslanci – Vítem Rakušanem, Markem Výborným, Markem Bendou, a zástupci platformy Rekonstrukce státu představili 21. ledna pozměňovací návrh k novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), který předpokládá zřízení evidence kontrol pro jejich lepší vzájemnou koordinaci a stanovení únosného počtu kontrol.

Poslanecký návrh zavádí jednotnou evidenci kontrol, do níž budou nahlížet všechny státní kontrolní orgány. Stanovuje současně úroveň tzv. významné kontrolní zátěže. Významnou kontrolní zátěží budou takové kontroly, které by měly v obci prověřovat tutéž věc podruhé za rok či které by na jednom místě probíhaly současně a přitom nekoordinovaně. Pro malé obce by pak významnou kontrolní zátěží byly i více než tři kontroly ročně.

Pokud by plánovaná kontrola měla významnou kontrolní zátěž způsobit, bude muset kontrolní orgán takovou kontrolu odůvodnit, nebo jít kontrolovat jinam.

Uspěje-li tento návrh v parlamentu, kontrolní orgány získají efektivní nástroj, díky němuž budou moci své kontroly snadno koordinovat. To mají podle zákona dělat již dnes, jen k tomu nemají žádný komplexní nástroj. Nejvyšší kontrolní úřad navíc získá novou pravomoc nad systémem kontrol systémově dohlížet, vyhodnocovat jej a doporučovat jeho zlepšení. Systém kontrol v České republice by se tak konečně mohl dočkat systémové reformy.

Aktuální novela zákona se týká rozšíření auditů NKÚ na státní firmy, ale také kraje a statutární města. Návrh tedy vůbec neuvažuje o rozšíření auditů NKÚ na běžné obce. Díky práci uvedených poslanců je nyní k tomuto návrhu připojen i návrh řešení, které by mohlo obcím výrazně ulevit od stovek hodin strávených administrativou i asistencí spojenou s kontrolami.*

JAKUB ČERNÝ,

analytik platformy Rekonstrukce státu

 

Ilustrační foto:

Nejvyšší kontrolní úřad

Foto: on-line Praha 7

V důsledku aplikace přechodných ustanovení novely zákona o střetu zájmů a protestů zástupců obcí vznikly dvě poslanecké iniciativy, které vedly k návrhu dvojice novel k aktuální verzi zákona o střetu zájmů.

Tyto novely požadují výrazné omezení informačních povinností zástupců menších samospráv a omezení přístupu veřejnosti k těmto informacím. Ačkoliv mohl být zákonodárce veden jistě chvályhodným záměrem k dosažení co nejvyšší transparentnosti politického trhu, realita ukázala, že opatření zavedená novelou zákona o střetu zájmů mohou v některých případech způsobit až ochromení řízení nejmenších místních samospráv po letošních podzimních komunálních volbách.

V posledních měsících se k různým formám „protestních akcí“ proti novele zákona o střetu zájmů připojilo více subjektů, včetně Sdružení místních samospráv ČR (SMS). I na základě toho vznikly v minulých týdnech dvě poslanecké iniciativy, které požadují omezení informační povinnosti zástupců samospráv a omezení přístupu veřejnosti k těmto informací.

První navrhovaná novela zákona je z pera poslance Marka Výborného, který v návrhu požaduje, aby neuvolnění komunální politici, tj. zástupci nejmenších obcí, neměli povinnost zveřejňovat svůj majetek v centrálním registru. Vzhledem k jednoduchosti a stručnosti novely lze předpokládat, že si může najít podporovatele napříč politickým spektrem v Poslanecké sněmovně.

Druhá poslanecká iniciativa od skupiny poslanců (P. Gazdík, J. Farský, V. Rakušan, P. Pávek., V. Kovářová, J. Krutáková) se snaží najít rovnováhu mezi osobním zájmem veřejných funkcionářů a zájmem veřejnosti. Navrhované legislativní řešení spočívá v tom, že do oznámení veřejných funkcionářů bude i nadále každému umožněno nahlížet, avšak na základě žádosti, a to bez ohledu na to, zda jde o veřejné funkcionáře v politických funkcích a členy ostatních úřadů státu podle kompetenčního zákona (podle § 2 odst. 1 zákona) nebo o veřejné funkcionáře v nepolitických funkcích, především vedoucích úředníků a zaměstnanců bezpečnostních složek státu (podle § 2 odst. 2 zákona). V tomto ohledu tak dojde k navrácení právní úpravy do podoby před její změnou. Zároveň návrh zužuje rozsah zpřístupněných informací a vylučuje informace o datu a místě narození a identifikace nemovité věci.

Sdružení místních samospráv podporuje všechny snahy o změnu zákona o střetu zájmů, která povede k narovnání současné pokřivené situaci v majetkových přiznáních veřejných funkcionářů na úrovni především malých obcí. Zástupci SMS intenzivně vyzývají zákonodárce ke sjednání nápravy, a to ve zrychleném řízení.

To zaznělo i na kulatém stole v úterý 9. ledna v Praze, jehož se účastnili místopředsedové SMS Jan SedláčekPavel Eliáš a členka předsednictva SMS, poslankyně Věra Kovářová. Je však nezbytné, aby došlo k harmonizaci obou návrhů tak, aby zákon v novelizované podobě reálně plnil svoji roli a neomezoval tak zásadním způsobem odpovídající výkon samosprávy především v malých obcích.*

/tz/

K foto:

Z kulatého stolu v úterý 9. ledna v Praze k informačním povinnostem zastupců územních samospráv, jak je ukládá poslední novela zákona o střetu zájmů

Foto: https://www.facebook.com/pg/SMSCR.CZ/posts/?ref=page_internal

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down