V Českém muzeu hudby na pražské Malé Straně byly dnes odpoledne vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019. Do tříčlenného finále z vítězů krajských kol postoupila města Nový Bor, Soběslav a Štramberk. Titul Historické město roku 2019 spojený s celkovým vítězstvím v soutěži získal právě Štramberk, zástupci dvou zbývajících finalistů převzali Ceny ministryně pro místní rozvoj. Cena časopisu Moderní obec z Prahy putuje do Ivančic.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který má v gesci Ministerstvo kultury, je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se koná již od roku 1995. Zřizovateli Ceny jsou ministerstva kultury a pro místní rozvoj spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky. Vítěz národního kola soutěže zároveň získává titul Historické město roku.

Letos uvedenou cenu získalo město Štramberk (Moravskoslezský kraj), jemuž byl zároveň udělen titul Historické město roku 2019. Cenu a titul z rukou náměstka ministra kultury Vlastislava Ourody, ředitelky odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlkové a předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Libora Honzárka dnes v Českém muzeu hudby v Praze převzala starostka  Štramberka Andrea Hlávková.
Ceny ministryně pro místní rozvoj patří městům Nový Bor (Liberecký kraj) a Soběslav (Jihočeský kraj).

Cenu časopisu Moderní obec získalo město Ivančice (Jihomoravský kraj). Starostovi města Milanu Bučkovi ji předal šéfredaktor časopisu Ivan Ryšavý.

/rš/

Na horním snímku: Zástupci tří finalistů soutěže po dnešním slavnostním ceremoniálu v Českém muzeu hudby, zleva: starosta Nového Boru Jaromír Dvořák, starostka Štramberka Andrea Hlávková a starosta Soběslavi  Jindřich Bláha

Foto: Ivan Ryšavý

Ve fotogalerii dole: Starosta Ivančic Milan Buček s Cenou časopisu Moderní obec

Foto: Ivan Ryšavý*

 

 

 

Pod názvem Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně? vydalo Národní centrum energetických úspor publikaci, která radnicím pomůže lépe se orientovat v nesnadné agendě energetických úspor.

Česká republika se zavázala snížit do roku 2020 konečnou spotřebu energie o 51,1 petajoulu, což zhruba odpovídá množství energie potřebné na vytápění celé Prahy po dobu dvou let. Tento cíl však ČR plní velice pomalu, což může vyústit i v sankce Evropské komise. Ještě mnohem ambicióznější závazky nás čekají v období do roku 2030. Evropská unie chce do roku 2030 snížit spotřebu energií o 32,5 procenta.

Jedním z důvodů pomalého postupu ČR je i přetíženost obcí nejrůznější agendou uloženou státem nebo jejich nedostatečná orientace v tématu energetických úspor  a s tím spojené nedostatečné čerpání dotačních titulů určených na energetické úspory.

Více než 35 procent energie se v Evropské unii spotřebuje v budovách. Stát, kraje i obce mají ve svém majetku tisíce budov, které by bylo možné za podpory dotací energeticky vylepšit. Při správném nasazení a užívání moderních technologií by bylo možné neefektivní nakládání s energií snížit o více než polovinu,“ říká ředitelka Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková

Národní centrum energetických úspor proto zpracovalo jasnou a přehlednou publikaci Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně? Je určena zástupcům měst, obcí i krajů, kteří chtějí vědět víc o energetických úsporách. Příručka informuje, jak se v dotačních titulech orientovat, jak žádat o dotační tituly i jaké jsou konkrétní přínosy energeticky úsporných opatření a již realizovaných projektů. Praktické informace v příručce najde i široká veřejnost.

Iniciativu Národního centra energetických úspor vítáme. Energetika je náročný obor, kterému starostové tolik nerozumí a často se spoléhají na svého dodavatele, který jim jen těžko doporučí zaměřit se na úspory. Města a obce přitom mohou tímto způsobem šetřit řádově statisíce korun, které pro své občany mohou využít jinde,“ vysvětluje František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova.

Co se z této „kuchařky“ například dozvíte:

* jak spolupracovat s poradenskou firmou v oblasti energetického managementu;

* jak nastavit procesy a činnosti na městském či obecním úřadě v oblasti energetického managementu;

* která jsou základní energetická opatření;

* jaké jsou zásady pro nákup nových zařízení s nízkou spotřebou energie;

* co je to metoda EPC;

* jak využívat energie ze zdrojů odpadního tepla, fotovoltaiky, tepelných čerpadel apod.;

* které metody automatické regulace otopných systémů existují;

* kde vzít dotace na realizaci energetických opatření.

Cílem příručky je zvýšení povědomí, osvěty a odbornosti v oblasti energetických úspor. Neomezuje se na úzký pohled jednotlivých specializací, ale pomáhá mezi sebou propojit znalosti a dovednosti jednotlivých oborů  a pohledů, které se energetického managementu týkají.

Energetik nesmí být odkázaný na znalost jen jednoho typu řešení a zaklínat se postojem: tak se to dělávalo vždycky, se kterým se jistě mnozí z nás setkali. Musí mít komplexní přehled, nesmí ustrnout u zastaralých technologií a postupů,“ dodává Marie Zezůlková.*

Příručka k energetickým opatřením pro starosty je dostupná též na (viz odkaz zcela dole): http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/cesko-je-pozadu-s-energetickymi-usporami-pro-starosty-tezko-uchopitelna-agenda-pomuze-nova-kucharka-od-narodniho-centra-energetickych-uspor.aspx.

/zr/

 

Čtyři instituce minulý týden slavnostně podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru. Za Czech Smart City Cluster podepsal memorandum guru problematiky chytrých měst prof. Miroslav Svítek, děkan Dopravní fakulty ČVUT. Dalšími velmi významnými spolupracujícími subjekty jsou Svaz měst a obcí ČR, zastoupený jeho výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí zastoupený jeho ředitelem Ivo Gottwaldem. V neposlední řadě svůj podpis pod memorandum za Národní centrum energetických úspor připojila jeho ředitelka Marie Zezůlková.

Co přimělo všechny tyto subjekty usednout k jednomu stolu a dohodnout se na platformě spolupráce? I v České republice se díky rostoucí urbanizaci stěhuje do měst stále více lidí. Města i se svými aglomeracemi se stávají nejen motory ekonomického růstu státu, tvůrci pokroku, ale koncentrují se do nich i všechny nešvary moderní doby související např. s nárůstem automobilové dopravy, znečištění životního prostředí či otázky sociální inkluze a migrace.
Význam slova „smart“ je nutno spatřovat ve vyvážené vazbě mezi obyvateli sídel a technickými systémy. Podepsané memorandum by mělo všem aktérům umožnit vzájemné sdílení moderních poznatků, inovativních řešení, a zejména podpořit synergické efekty mezi různými odvětvími života ve městech, jako jsou: bezpečnost, plánování, doprava, energetika, logistika, správa budov, veřejné služby, využití informačních technologií atd.
Toto memorandum vnímám jako důležitý krok pro další vzájemnou spolupráci, jejímž dlouhodobým cílem musí být zvyšování kvality života obyvatel ve městech a obcích. Předpokladem je nutné propojení státní správy a veřejné samosprávy s akademickou sférou, ale i se soukromým sektorem,“ uvedl prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Účastníci memoranda chtějí dosáhnout společného cíle především:
• vzájemnou výměnou informací v oblastech spolupráce,
• koordinací při zapojování expertů do expertních procesů,
• koordinací stanovisek v legislativním procesu,
• vzájemnou podporou při komunikaci s třetími stranami,
• společným jednáním expertních týmů či odborných orgánů, účastí svých zástupců na relevantních jednáních orgánů druhého účastníka,
• vzájemnou podporou aktivit, jako jsou kulaté stoly, semináře, konference atd.*

/tz/

 

K foto:

Memorandum bylo podepsáno v sídle Svazu měst a obcí ČR. Zleva: Ivo Gottwald, Marie Zezůlková, Pavel Drahovzal a Miroslav Svítek

Foto: archiv SMO ČR

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down