Dohoda Svazu měst a obcí ČR s premiérem, ministrem vnitra i ministryní pro místní rozvoj z 13. ledna platí. Nedojde k rušení stavebních úřadů a platí, že dohoda umožnila tuto složitou normu relevantně změnit. Institucionální spor tedy končí. Dnes to v Seči na Chrudimsku na Právní konferenci SMO ČR potvrdila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Všichni chceme zrychlit stavební řízení, ovšem rušení úřadů a přesun kompetencí výše nedává smysl a nic nezrychlí. Jsem velmi rád, že paní ministryně jasně řekla, že platí naše dohoda a že zrychlení lze docílit našimi návrhy, především integrací dotčeních orgánů státní správy nebo digitalizací,“ upozornil František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové je otevřená debata jen u jednohlavých stavebních úřadů v tzv. jedničkových obcích, aby u nich například fungovala zastupitelnost. „Já samozřejmě budu respektovat dohodu se svazem, ačkoliv čelím silným tlakům, toto je pro mě opravdu nepřekročitelná dohoda,“ potvrdila šéfka resortu pro místní rozvoj.

Ačkoliv se v médiích objevují různá čísla a zkratky ohledně počtu stavebních úřadů a jejich struktury, ministryně pro místní rozvoj v debatě se starosty a tajemníky obcí v rámci Právní konference Svazu měst a obcí ČR zopakovala: „Opravdu ne. Žádné stavební úřady nebudeme rušit. Prvoinstanční orgány zůstanou na obcích – jde o gesci ministerstva vnitra. Věřím, že se k tomu nebudeme vracet. Chci nastavit a měnit procesy, aby existovalo jedno integrované stanovisko a tak dále. Jsem taky velmi ráda, že jsme našli shodu v digitalizaci. Roli obcí a krajů chci naopak posilovat.

Stavební řízení je velmi významnou částí agendy obcí. Celkový počet stavebních úřadů je v České republice 1336, byť velká část má jen jediného úředníka. „Mohl bych to označit za vítězství našeho svazu a jednoznačné uhájení zájmů, které deklaruje drtivá většina naší členské základny. Ale my se chceme spolu s ministerstvem a dalšími subjekty propracovat ke zrychlení stavebního řízení, aniž to ohrozí logiku práce úřadů a smysl jejich dlouhodobého fungování,“ uzavřel František Lukl.*

/tz/

K foto:

Třídenní Právní konference SMO ČR v Seči na Chrudimsku, která bude ukončena zítra, se dnes  zúčastnila i ministryně Klára Dostálová a hejtman "domácího" Pardubického kraje Martin Netolický. Oba jsou na snímku s předsedou SMO ČR Františkem Luklem a výkonnou ředitelkou svazu Radkou Vladykovou.

Foto: SMO ČR

Jako vždy i tentokrát z aktuálního čísla Moderní obce přinášíme výběr zajímavých výroků některých osobností, jež vystupují na stránkách časopisu. Nechybí mezi nimi ani Miroslava Švaříčková, starostka města Brtnice, jež letos v květnu na Pražském hradě obdrželo titul Historické město roku 2018. Portrétní snímek starostky tohoto sympatického malého městečka v Kraji Vysočina najdete na první straně obálky červencové Moderní obce.

V každém novém vydání Moderní obce vybíráme zajímavé citáty některých osobností, které na stránkách časopisu vystupují. I nyní si můžete přečíst výběr citátů z červencového čísla Moderní obce.

* Miroslava Švaříčková, starostka města Brtnice na Jihlavsku: Co do početníhio vyjádření máme na území města čtyřicet památek. Ale rejstříkově jich je 29, protože se některé památky započítávají pod jedním rejstříkovým číslem. V Brtnici najdete převážně renesanční a barokní stavby, o které se hodně zasadili právě Valdštejnové a později Collaltové, kteří zde vládli do konce 2. světové války, tedy tři sta let. Údržba památek je pro město hodně náročná, musím to přiznat. Proto je opravujeme postupně, podle plánu regenerace městských památkových rezervací a zón, který udává potřebnost obnovy a také přehled o tom, kdy byla která památka opravena. V Brtnici se držíme motta: Žijeme v památkách. Ale my v nich opravdu žijeme. Radnice sídlí v historické budově, stejně jako informační centrum, knihovna, či muzeum. Zdravotní středisko také provozujeme v památkově chráněném objektu, prostor kláštera byl přestaven na byty, v prostoru kaple máme také dvě bytové jednotky a v bývalých špitálských domcích jsou byty sociální. Tedy doslova v památkách žijeme a musíme je tedy opravovat a starat se o ně.

* František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova na Hodonínsku: V tuto chvíli se připravuje paragrafové znění nového stavebního zákona a já věřím, že se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj najdeme „společnou řeč“ a stejně jako popřípadě členy Parlamentu ČR, je případně ještě přesvědčíme o absurdnosti navrhovaného řešení. Celou řadu věcí podporujeme, ať už jde o fikci doručení, fikci rozhodnutí, prostě procesní nástroje, které jednoznačně zrychlí řízení. Jsme však přesvědčeni o tom, že institucionální změnou celý bohulibý záměr zabijeme a stane se neproveditelný. Nebudou ani lidi, ani prostory – a nakonec ani finance.

* Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje: Návrh novely stavebního zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj jednoznačně vzdaluje stavební agendu občanům, ať si úředník v Praze říká, co chce. Hejtmani na svém zasedání jednomyslně odmítli oddělení stavební agendy od spojeného modelu. V čem spatřuji zásadní riziko, je skutečnost, že tento návrh jde zcela proti principům reformy veřejné správy, která proběhla před necelými dvaceti lety. Česká republika je asi velmi bohatý stát, že si může dovolit měnit uspořádání veřejné správy na svém území každých dvacet roků. V tomto případě začínají jednorázové náklady na dvou miliardách korun, ke kterým je nutné připočítat přibližně čtyři a půl miliardy korun ročně. Jsem však přesvědčen o tom, že by ve finále šlo o mnohem více peněz. Nechybějí nám tyto peníze například v dopravě nebo sociální oblasti? Nebylo by lepší místo dvou miliard korun dát krajům na silnice čtyři miliardy jako loni? Osobně jsem přesvědčen o tom, že by to občané ocenili daleko více.

* Kateřina Malečková, starostka města Blatná na Strakonicku: Téměř po každých volbách slýcháme stesky nad nízkou účastí voličů. Nemůžeme se však divit, že jsou lidé čím dál více otráveni a zklamáni. Chceme-li totiž zapojovat občany do činnosti samospráv, do řešení obecních záležitostí, musí mít pocit, že jejich hlas má význam. Současný volební systém s přepočítáváním hlasů je pro běžného občana velmi nepřehledný a nepochopitelný. Zvláště, když volby mají jasného vítěze, který skončí v tzv. opozici. Klidně řeknu, že mnohý volič tak „ostrouhá“.

* Martin Kamarád, starosta města Přibyslav na Havlíčkobrodsku: Jestliže chceme volební systém měnit a upravovat, ptejme se nejprve, zda ho nemůžeme nastavit diferencovaně pro města a obce různé velikosti. Už dnes si zastupitelstva obcí určují počet členů zastupitelstva – a tím i to, zda obec bude či nebude mít radu. Tak proč bychom toto rozhodování nemohli spojit i se způsobem volby zastupitelů?

* Renata Chmelová, starostka Městské části Praha 10: Dříve při losování o obecní byty byli v rámci jedné kategorie zařazeni všichni žadatelé, kteří formálně splnili kritéria, přičemž chyběla další možnost, jak mezi nimi rozlišovat, jak určit, kdo je potřebnější. Na žadatele, kteří se nacházeli v největší bytové nouzi (například jim aktuálně hrozilo vystěhování na ulici), kvůli losování o byty třeba ani vůbec nedostalo. Systém pořadníků podle našeho názoru více reflektuje aktuální bytovou situaci ve společnosti.

* Petr Kopinec, starosta města Vrbno pod Pradědem na Bruntálsku: Kdyby město zavedlo přidělování bytů například obálkovou metodu, možnost přednostního získání bydlení by využili zřejmě jen lidé finančně zajištění. Městu by sice vzrostl příjem z nájemného a ubylo by mu práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Ovšem stejně by poté muselo vyřešit bydlení pro sociálně slabší.

* Jan Bureš, starosta města Ostrov na Karlovarsku: Při malém počtu bytů bych nedoporučoval ponechávat pořadník otevřený, neboť pro žadatele by to znamenalo velmi dlouhou čekací dobu a pro příslušného pracovníka radnice zase zbytečnou práci s kontrolou mnoha žadatelů v pořadníku.

* Viktor Kohout, starosta města Litovel na Olomoucku: Ve městě zvažujeme, že bychom využili možností programu VÝSTAVBA, který byl v minulých dnech otevřen Ministerstvem pro místní rozvoj, a s jeho podporou postavili další vlastní městské byty, resp. bytové domy.

* Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF - Czech Credit Bureau: V roce 2018 se kapitálové výdaje obcí zvýšily již druhý rok po sobě. A to je velmi pozitivní jev. Dosáhly výše 76,9 mld. Kč, což je nejvyšší hodnota minimálně od roku 2004. Meziročně stouply o 22,1 mld. Kč, resp. o 40 %. Zvýšily se rychleji než výdaje běžné (růst o 11 %, resp. o 16 mld. Kč), a tvořily tak podstatnou část přírůstku celkových výdajů. ... Kapitálové výdaje obcí v roce 2018 směřovaly zejména do oblasti bydlení a komunálních služeb, dále na pozemní komunikace a vodní hospodářství. Další významnou oblastí bylo vzdělávání a tělovýchova i kultura. Největší obce byly jediné, které v loňském roce vykázaly schodek rozpočtu. Byly také skupinou obcí, ve které se objem investičních dotací z roku na rok více než zdvojnásobil. Pouze zde došlo ke snížení dluhu, ale také úspor.

* Luděk Tesař, ekonom: Praxe ukázala, že poměrně hodně obcí a měst si v minulosti vybralo nevhodnou právní formu pro některé své hospodářské činnosti. Ale i tam, kde se kdysi v tomto smyslu rozhodli správně, by se měli zamyslet nad tím, zda se mezitím nezměnily podmínky a jestli původní výhody před lety přijatého řešení dnes už nejsou sporadické a vyhovuje-li jim zcela ještě i dnes tehdy zvolená právní forma organizace vybraných činností.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka, předsedkyně Unie sebevědomé samosprávy: Zákon o obcích si odporuje už sám v několika ustanoveních. A co změnit? Nejlépe celý zákon o obcích. Ostatně jsem jeho pracovní text už sama napsala (úsměv). Z toho, co by nejvíce vyžadovalo změnu, uvedu například to, že zákon zatím neupravuje předání funkce, co smí a nesmí činit místostarosta (podle dikce zákona nic – má na radnici pouze sedět a čekat, až bude starosta nepřítomen). Zákon také neupravuje u starosty, co je to „být nepřítomen. Rovněž majetkoprávní dispozice by si zasloužily pár paragrafů navíc (například, do kdy je kterou smlouvu třeba po rozhodnutí uzavřít). V zákoně se uvádí „nemovitý majetek“, pak se uvádí jen „majetek“, zveřejňované záměry jsou uvedeny jen obecně – přitom jde o klíčové jednání obce. Absurdní je rozdělení mezi vyhrazené pravomoci a tzv. zbytkovou pravomoc (takže třeba prodej pozemku o třech metrech čtverečních musí schvalovat zastupitelstvo, zatímco smlouvu o dílo s hodnotou třiceti milionů korun může schválit rada nebo i sám starosta, když v obci radu nemají). Zcela nedostatečně je upravena práce výborů, revizi by si zasloužila funkce tajemníka… tak bych mohla pokračovat.

* Dagmar Rybová, chůva mikrojeslí obce Habřina na Královéhradecku: Naše mikrojesle jsme zřídili proto, že v obci není mateřská škola. Inspirovali jsme se mikrojeslemi, které fungují v nedalekých Všestarech. Zájem rodičů o tuto službu je opravdu veliký, děti se k nám těší a odpoledne nechtějí jít domů... Naše mikrojesle se diametrálně liší od těch, do kterých jsem skoro před třiceti lety vodila svého syna – hlavně pokud jde o režim a domácí prostředí, které jsou dnes mnohem přívětivější a mají rodinnější ráz.

* Lukáš Kříž, IT expert: V oblasti kybernetické bezpečnosti velké a trvale přítomné téma představují podvodné zprávy z kategorie phishing. Jejich jednodušší formy obvykle odhalí spamové filtry, u pokročilejších je na místě obezřetnost. Kdykoli nějaká elektronicky distribuovaná zpráva, třeba i velmi osobní, požaduje zadání jakýchkoli osobních údajů, například zprostředkovaně na vloženém odkazu, měl by uživatel zpozornět a neváhat si její pravost a legitimitu ověřit třeba i telefonátem na příslušnou osobu nebo instituci. Problematické může být už jen samotné kliknutí, tj. přechod na podstrčený internetový odkaz. V tomto bodu mohou ukvapeného a neopatrného uživatele ochránit různé filtry, jež dnes nabízejí samotné internetové prohlížeče, případně jimi disponují antivirová řešení. Na podezřelou nebo zjevně závadnou adresu jej vůbec nepustí.

* Tereza Sisová, tajemnice Městského úřadu Moravská Třebová: Udělení ceny Ministerstva vnitra za kvalitu za projekt Implementace modelu CAF pro nás představuje především ocenění naší týmové práce a také zviditelnění našeho města, které se snaží zlepšovat svoje služby pro občany, firmy a další partnery. Chceme zlepšovat svou práci a způsob řízení úřadu v souladu s celkovou strategií města. Už v roce 2003 město vybudovalo s nizozemským partnerským městem Vlaardingen unikátní projekt Občanského informačního centra, což je místo poskytující kumulovaně asi 20 služeb jako občanské průkazy, cestovní doklady, CzechPOINT, ověřování, poplatky za služby města, informace a další, na jednom místě a s využitím procesního řízení a rozdělení procesů poskytovaných služeb na front office a back office. Zahájili jsme proces trvalého zlepšování a dosažení principů excelence. Z akčního plánu zlepšování vychází řada opatření zaměřená na zlepšení vedení úřadu, kompetencí zaměstnanců, strategie města a úřadu, partnerství a řízení procesů.

* Petr Schlesinger, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra: Připravovaná koncepce rozvoje veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 se skládá z několika vzájemně propojených částí tímco analytická část koncepce popisuje aktuální problémové oblasti veřejné správy, obsahuje její návrhová část nezbytná opatření k řešení těchto identifikovaných problémových oblastí. Navržená řešení budou konkretizována třemi akčními plány, s kterými koncepce počítá v období své realizace mezi lety 2021 až 2030. V současné době finišuje MV s přípravou 1. akčního plánu na léta 2021 až 2023, který bude představen ještě do konce června tohoto roku. Předložení koncepce ke schválení vládě je stanoveno již na letošní podzim.

* Tomáš Koníček, Odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra: Letos v září uplyne deset let od chvíle, kdy byl Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra připraven a v obcích po celé ČR postupně realizován nejúspěšnější a nejvyužívanější preventivní projekt Asistent prevence kriminality (APK). Jde o specifický projekt zvyšující bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, působící preventivně proti extremismu a motivující samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení problémů. Asistent má prokazatelně pozitivní výsledky a vliv na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob. Podílí se na prevenci kriminality v obci, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností a zejména svými komunikačními schopnostmi, vystupuje jako mediátor možných sousedských sporů, monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství, pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučené lokalitě... Pro dalších deset úspěšných let tohoto projektu má přes sebou Ministerstvo vnitra některé výzvy, jako třeba zajistit další financování projektu v tak velkém rozsahu, sjednocovat přístupy k pozici APK při financování z různých zdrojů podle vydané metodiky pro asistenty, promítnout APK do Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací či zajistit kvalitní školení mentorů.

* Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu: Prakticky každá obec má nějakou administrativní budovu, nejvíce se jich vyskytuje v kategorii obytné budovy a školské budovy. Jak vyplynulo z průzkumu uskutečněného Ministerstvem průmyslu a obchodu, počty budov, které jsou renovovány, stoupají s velikostí obce, což je hlavní rozdíl mezi nimi. Menší obce si budovy častěji spravují samy, přičemž renovace probíhají většinou nahodile bez významnějšího plánování renovací. Větší obce často využívají možností externí správy budov a mají zájem renovaci iniciovat a připravit. U větších obcí častěji existuje plán investičních aktivit. Pro renovace využívá dotace více než tři čtvrtiny obcí a za nejčastější zdržení při přípravě energeticky úsporného projektu je prezentováno čekání na dotaci, o kterou je požádáno. Vhodným řešením se zejména pro menší obce jeví kvalitní příprava projektů úspor energie. Bylo by velmi pozitivní nalézt způsob, jak vytvořit pozici energetického manažera pro jednotlivé obce a města nebo dokonce pro více obcí, případně zavedení podpory přípravy plánu renovace obecních budov nebo pro monitorování spotřeby energie v obecních budovách, což již nyní je dotováno z programu EFEKT.*

/rš/

 

Sdružení místních samospráv ČR na dnešním semináři v Poslanecké sněmovně pořádaném poslankyní Věrou Kovářovou a věnovaném chystané rekodifikaci stavebního práva zopakovalo své výhrady k tomu, aby byl výkon působnosti stavebních úřadů odebrán obcím a městům. V reakci na snahu Ministerstva pro místní rozvoj představilo SMS ČR petici, která proti tomuto záměru protestuje.

„Vítáme snahu zjednodušit stavební řízení, obce jsou samy stavebníky a víme, že stavební právo změnu potřebuje. Protestujeme však proti plánu ministerstva odebrat obcím výkon stavebních úřadů i tomu, jak k němu ministerští úředníci dospěli – tedy netransparentně a bez dostatečné konzultace s těmi, koho se bezprostředně dotkne – samotných obcí,“ vysvětlil postoj SMS ČR jeho předseda, europoslanec Stanislav Polčák. Podle jeho slov jde o centralizaci státní moci a nepřijatelný zásah do vztahu mezi obcemi a státem, v jehož důsledku se navíc zhorší dostupnost této agendy pro obyvatele regionů.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro legislativu a veřejnou správu, který byl dalším řečník na semináři, se rovněž netajil kritikou: „Neměli bychom překonávat smíšený model, měli bychom se snažit překonávat jeho chyby. Návrat k modelu okresních úřadů, který koncepce rekodifikace stavebního práva prakticky představuje, je ústupem od hodnot demokracie a decentralizace, a ta je jako taková z pohledu Asociace krajů ČR zcela nepřijatelná. Pokud vláda navrhne tuto novelu, pokud ji parlament schválí a prezident podepíše, tak osobně skrze samosprávu Pardubického kraje navrhnu legislativní iniciativu, která bude obsahovat změnu názvu specializovaného stavebního úřadu na okresní úřady.“*

/zr/

K foto:

Jako první dnes pod petici připojili své podpisy (zleva): poslankyně Věra Kovářová, předseda SMS ČR Stanislav Polčák a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Foto: facebookový profil SMS ČR

 

V jednacím sále chrudimského zastupitelstva se v úterý uskutečnila valná hromada Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje. Se zástupci jednotlivých krajských MAS hovořili také hejtman Martin Netolický a krajská radní Hana Štěpánová. Hovořilo se o aktuálním čerpání evropských, ale i krajských finančních prostředků na projekty MAS. V rámci krajského příspěvku pro rok 2019 přislíbil hejtman částku mírně přesahující sedm milionů korun, což představuje téměř dvoumilionový nárůst. Nově budou prostředky přerozděleny dle počtu obyvatel a rozlohy každé z MAS.

 

„V současné době řešíme, jakým způsobem spravedlivě mezi jednotlivé místní akční skupiny přerozdělíme prostředky z krajského rozpočtu. Chci, aby celkový objem financí v území zůstal, avšak je nutné zajistit, aby velké MAS neměly malé finanční prostředky oproti menším MAS. Dohodli jsme se, že 50 procent z celkové alokace přepočteme dle počtu obyvatel v rámci MAS a druhých 50 procent dle rozlohy. Minimální výši dotace bychom stanovili na 300 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro příští rok počítáme v rámci Programu obnovy venkova se zachováním částky 66 milionů korun s tím, že máme vytvořenou určitou rezervu na pokrytí mimořádných individuálních žádostí. Pro MAS na přerozdělení budeme počítat s částkou sedmi milionů korun, což oproti letošnímu roku znamená téměř dvoumilionový nárůst,“ sdělil hejtman Netolický.

Ten se jednání zúčastnil společně s krajskou radní Hanou Štěpánovou. „V roce 2018 byla pro MAS připravena částka 5,2 milionu korun. Celková výše 128 projektů dosahovala částky o jeden milion korun vyšší. Většinou se žádosti týkají investic do sportovních zařízení, hasičských zbrojnic či komunitního života na obcích. Jako dlouholetá starostka obce vím, jak moc jsou tyto prostředky důležité, jelikož malé obce nemají možnost čerpat například v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekla krajská radní Hana Štěpánová.

Nastavení evropských fondů po roce 2020

Hejtman v rámci debaty seznámil přítomné s jednáními, která se týkají přípravy nastavení evropských fondů po roce 2020. „Naší snahou je eliminovat časové soutěže v rámci jednotlivých výzev. V současné době se stává, že jsou podány projekčně jednodušší projekty, které pak získávají finanční prostředky na úkor náročných prioritních projektů. Není to případ pouze našeho kraje, ale shodujeme se na tom i s ostatními kolegy. Další důležitou informací je, že struktura operačních programů včetně řídících orgánů zůstane stejná,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Krajský Program obnovy venkova

Program obnovy venkova (POV) je zaměřen na trvalý rozvoj obcí, měst, svazků obcí a místních akčních skupin (MAS). Dotace z POV jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu nebo úpravu veřejné zeleně. Týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a podpory provozních nákladů pro MAS.

Místní akční skupiny jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí či svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.  Ta je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty musí vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou mocí.*

/db/

 

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 byly včera slavnostně zahájeny v pardubické Tipsport areně. Představily se v ní sportovní výpravy všech 14 krajů. Hry se konají na sportovištích v Pardubickém kraji s olympijským centrem v Litomyšli. Pořadatelé vypsali 11 sportovních soutěží – alpské lyžování, běžecké lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, taneční soutěž a šachy. Významná celostátní sportovní akce skončí v pátek 2. února.

Pardubice, Letohrad, Dolní Morava, Čenkovice, Litomyšl, Choceň a Česká Třebová. To jsou města, která se v těchto dnech stala hostiteli olympijských klání mladých sportovců. Včera odpoledne byla sportovní událost, která se do Pardubického kraje vrátila po patnácti letech, slavnostně zahájena ceremoniálem po vzoru velké olympiády.

Vnímám odkaz dětské olympiády především v tom, že děti upřednostňují aktivní trávení volného času, sportují a chtějí porovnávat své síly. Doufám, že je účast na těchto hrách namotivuje k dalšímu sportovnímu snažení a za několik let uvidíme alespoň některé z nich na velké olympiádě. Na těchto hrách je však pro mne vítězem každý účastník,“ prohlásil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a naznačil, ve kterých disciplínách je domácí kraj silný. „Želízka v ohni máme dlouhodobě v biatlonu, protože letohradský klub patří dlouhodobě mezi nejlepší v republice. Může nám pomoci také domácí prostředí, a proto budu rád, když se v dobrém světle ukážou také například hokejisté nebo lyžaři, což jsou všechno disciplíny blízké mému srdci a budu je zcela jistě v průběhu her sledovat,“ konstatoval Martin Netolický.

Jsme strašně rádi, že na slavnostní zahájení dorazilo velké množství diváků a celá show byla podařená a dětem a jejich doprovodu se moc líbila. Doufám, že na všech sportovištích vydrží sněhové podmínky a bude už jen na dětech, aby předvedly skvělé sportovní výkony. Doufám, že u sportu nadále zůstanou a svojí pílí a nadšením se třeba jednou dostanou i na velkou olympiádu,“ doplnil radní Pardubického kraje René Živný.

Na slavnostním ceremoniálu vystoupily krasobruslařky, chrudimská taneční skupina Besta nebo Mika Ronos se svou bubenickou show. S oficiální olympijskou rozcvičkou Kinder Warmup rozehřál přítomné mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner. Jednotlivé krajské výpravy pak nastoupily se svými vlajkonoši, kterými byla taková jména jako bývalá československá běžkyně na lyžích Gabriela Soukalová, lyžař Ondřej Bank nebo profesionální hokejista Tomáš Rolínek. Více než dvouhodinový program zakončil koncertem Adam Mišík.

Celkem se letošní Olympiády dětí a mládeže zúčastní 1654 dětí a trenérů. Mladí talenti se utkají v jedenácti sportovních odvětvích, jimiž jsou akrobatické lyžování, lední hokej, krasobruslení, snowboarding, alpské disciplíny, běžecké disciplíny, rychlobruslení, biatlon, šachy, lyžařský orientační běh a taneční sport. Česká televize nabízí z každého olympijského dne osm hodin televizních přenosů, které jdou buď na iVysílání, nebo na stanici ČT Sport.

Po prvním dnu her v pořadí krajů vede Liberecký kraj se 40 body před Pardubickým krajem (32) a Karlovarským krajem (20).*

Průběžné výsledky Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 lze sledovat na: https://odm.olympic.cz/2018/sporty.

/zr/

K foto:

Ze včerejšího slavnostního zahájení Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 v pardubické Tipsport areně

Foto: archiv

Peníze, které od loňského listopadu do června letošního roku kraje vynaložily z vlastních rozpočtů na růst platů v sociálních službách, jim bude Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) kompenzovat. Na dnešním společném jednánív sídle MPSV se na tom dohodla ministryně Michaela Marksová s předsedkyní Rady Asociace krajů ČR Janou Vildumetzovou a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Celkem tak MPSV poskytne krajům 822 milionů korun.

Tyto finanční prostředky budou pro kraje uvolněny z rezervních zdrojů Úřadu práce. „O peníze jsme dlouho bojovali a jsem velice ráda, že paní ministryně vyšla vstříc našemu návrhu na využití prostředků z rezervy úřadů práce. Paní ministryni jménem všem hejtmanů slibuji, že peníze na platy zaměstnanců dostanou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří na území krajů působí a jsou financováni z rozpočtů krajů,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Kraje by tyto peníze měly obdržet ve druhé polovině října.

Především bych chtěla ocenit součinnost všech krajů, které vyplatily poskytovatelům sociální péče peníze ze svých rozpočtů, a odvrátily tak hrozící rizika v podobě hromadného odchodu zaměstnanců nebo zásadního omezení poskytovaných služeb, ke kterému mohlo dojít v případě, že by zařízení prostředky neobdržela,“ dodala Jana Vildumetzová.

V nejistotě byly zejména neziskové organizace poskytující sociální péči. Po dnešním jednání je jasné, že kraje budou moci vyplatit prostředky všem poskytovatelům sociální péče včetně neziskových organizací. Pro kraje je dobrý kompromis a pevně věřím, že také dobrý začátek pro jednání o rozpočtu na následující rok,“ konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Financování sociálních služeb bylo převedeno na kraje od 1. ledna 2015 a jeho přijetí bylo doplněno příslibem pro kraje, že rozhodne-li vláda rozhodne o navýšení platů v sociálních službách, zašle jim i dostatek peněz na jeho pokrytí.

/tz/

 

Na snímku po dnešním jednání zleva: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, předsedkyně Rady AK ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Foto: AK ČR

Hejtmani se na jednání Rady Asociace krajů v Dříteči na Pardubicku v pátek 5. května shodli na tom, že 420 milionů korun, které vláda slíbila jako kompenzace na zvýšení mezd řidičů autobusů, budou požadovat i v dalších letech. Peníze by se měly rozdělit podle počtu objednaných kilometrů.

Představitelé krajů předpokládají, že dodatky ke smlouvám a návrh na rozdělení slíbených peněz by měli poslat premiérovi do 12. května.

Panuje shoda všech hejtmanů, že peníze z vládní rozpočtové rezervy by měly jít na opravy silnic II. a III. tříd,“ prohlásila po jednání předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodala: „Finance by měly jít prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, státní dotaci totiž nelze poskytnout přímo na zvýšení mezd, když kraje řidiče nezaměstnávají, mají smlouvy s dopravci.

Přerozdělení podle počtu objednaných kilometrů je jediným spravedlivým řešením. I stejně velké kraje mohou mít jinou strukturu venkovských sídel,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Jak dákle připomněl, částka 420 milionů korun je polovinou nákladů, které kraje v kontextu se zvýšením mezd řidičů autobusů musely vydat. "Je to kompromis se skřípěním zubů. V případě našeho kraje takto vypočítané peníze budou de facto stačit, situace v dalších krajích je však odlišná,“ poznamenal Martin Netolický.

Představitelé krajů na svém pátečním jednání zdůraznili, že v případě, kdy vláda schválí navýšení mezd, které si vyžádá náklady z krajských rozpočtů, měla by garantovat i potřebné peníze. Tak to bohužel nebylo ani u zvýšení mezd řidičů autobusů, zvýšení platů ve veřejném sektoru či zvýšení platů zdravotníků. Ministři sice krajům dali povinnost platy v krajských zdravotnických zařízeních zvýšit, neřešili však, kde na to kraje mají vzít. Proto většina krajů nemohla pružně reagovat a platy navýšit od 1. ledna, ale až od začátku března.

Situace ve zdravotnictví přitom obecně není dobrá, nedostatek zdravotnického personálu je zřejmý napříč republikou. Kraje nyní čekají na podmínky avizovaného dotačního titulu, který by měl umožnit nárůst platů zdravotních sester v krajských zdravotnických zařízeních. Od 1. ledna příštího roku pak kraje očekávají, že nárůst bude zahrnut do úhradové vyhlášky.

Nedostatek zdravotnického personálu bude také jedním z témat připravovaného jednání celostátní tripartity se zástupci krajských tripartit. Asociace krajů ČR chce poslat dopis premiérovi se žádostí, aby se na program zařadilo také krajské zdravotnictví a sociální služby.*

/tz/

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/asociacekraju/photos/a.1619177554779303.1073741840.605302382833497/1619177644779294/?type=3&theater

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR dnes společným prohlášením reagovaly na to, jak některá média interpretují včera vydanou Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS). Tato média k tomu využívají zprávu ČTK a s odvoláním na informace BIS přitom hovoří o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" kraji, městy a obcemi, aniž by pro to uvedla konkrétní důkazy..

Podle Asociace krajů (AK) ČR a Svazu měst a obcí (SMO) ČR takto podané informace neoprávněně plošně poškozují kraje, města a obce. AK ČR spolu s SMO ČR připomínají, že kontrolu hospodaření krajů ze zákona provádí Ministerstvo financí , kontrolu hospodaření měst a obcí potom krajské úřady či auditoři. Hospodaření krajů, měst i obcí za rok 2014 bylo kontrolováno důkladně, stejně tak auditní orgány Ministerstva financí , případně kontrolní útvary orgánů poskytující krajům dotace EU, provádějí kontinuálně důkladnou předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech projektů.

"Pokud BIS v rámci plnění svých úkolů zaznamenala jakékoliv protiprávní aktivity týkající se hospodaření krajů, měst či obcí, předpokládáme, že své poznatky předala Policii ČR, která je prověřila," praví se v prohlášení.

AK ČR a SMO ČR rovněž poukazují na to, že obecné tvrzení a následná mediální interpretace Výroční zprávy BIS o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" neodpovídá skutečnosti. Podle autorů prohlášení to dokládají výsledky kontrol hospodaření krajů provedených Ministerstvem financí, i kontrol hospodaření měst a obcí provedených kraji či auditory za rok 2014, stejně jako výsledky kontrol projektů podpořených prostředky Evropské unie a realizovaných kraji, městy či obcemi v roce 2014.

Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí ČR požádají oficiálně BIS, aby identifikovala "plošné zneužívání veřejných prostředků" - a tam, kde to bude možné a věc nebyla postoupena Policii ČR, mohlo tak dojít k mimořádným kontrolám či auditům, aby se potvrdily či vyvrátily informace obsažené ve Výroční zprávě BIS (tu najdete na: http://www.bis.cz/vyrocni-zprava6c8d.html?ArticleID=1096).
Prohlášení za AK ČR podepsali hejtmani  Michal Hašek, Jiří Běhounek, Jiří Zimola, Miroslav Novák, Jiří Rozbořil, Stanislav Mišák, Lubomír Franc, Martin Havel, Václav Šlajs, Oldřich Bubeníček a Martin Netolický, za SMO ČR prohlášení stvrdil svým podpisem jeho předseda František Lukl.

/zr/

 

Na snímku: Sídlo Bezpečnostní informační služby v Praze

Ilustrační foto: www.bis.cz

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down