Výsledky letos již třetího ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 byly včera odpoledne slavnostně oznámeny v sídle Poslanecké sněmovny v Praze. Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje časopis Moderní obec spolu s vydavatelstvím Profi Press s. r. o., i tentokrát získala záštitu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, vyhlášení výsledků podpořily Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Smyslem soutěže je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií, z jejichž vítězů hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze, který obdržel titul Komunální politik roku 2017. Vítěz každé kategorie získal pamětní list a artefakt z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních, od partnera dané kategorií také symbolický šek na dvacet tisíc korun pro své město či obec.

Na vyhlášení výsledků soutěže byli pozvání všichni její účastníci a partneři soutěže. Ministryni Karlu Šlechtovou při slavnostním ceremoniálu zastupovala státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňka Pikešová, pozvání na akci přijala také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Přítomni byli rovněž poslanci, senátoři a představitelé ústředních orgánů státní správy.

V kategorii Sociální projekt roku zvítězila Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovce (okres Nový Jičín), za projekt Secesní Salchrova vila v Bílovci rozsvítila podzim života našim seniorům. Cenu za Sylvu Kováčikovou z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové převzal starosta Bílovce Pavel Mrva. Symbolický šek mu předal zástupce společnosti ELEKTROWIN Jan Marxt.

Projektem Dětská skupina Peřinka se v kategorii Děti a rodiče prosadila Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky na Břeclavsku, Prvním gratulantem, který jí také předal cenu, byl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Symbolický šek jí za partnera kategorie na podium přinesl ředitel společnosti hřiště.cz Ladislav Fuxa.

V kategorii Sport a veřejné zdraví patří prvenství Jiřímu Horákovi, starostovi obce Vysoká nad Labem v okrese Hradec Králové, za projekt Sportovní areál Vysoká nad Labem. Cenu za vítězství převzal od senátora Zbyňka Linharta, předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Symbolický šek vítězi předala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, zakladatelka společnosti MUNICIPAL – Centrum vzdělávání a odborných služeb.

Křišťálové srdce za vítězství v kategorii Kulturní a vzdělávací činnost si ze slavnostního odpoledne odnesl Tomáš Hájek, starosta městyse Ostrovačice (okres Brno-venkov), za projekt Přístavba Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice a výstavba víceúčelového sportoviště. Cenu a šek mu předal ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra David Sláma a zakladatel projektu Mobilní rozhlas Ondřej Švrček.

Kategorii Odpadové hospodářství ovládl Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko na Přerovsku, díky projektu Kompostárna Veselíčko a odpadová spolupráce v MAS Moravská brána. Cenu za vítězství převzal z rukou ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse, symbolický šek mu za společnost EKO-KOM předal její provozní ředitel Petr Šikýř.

Projekt Rozkvetlý Liberec a  komunitní plánování ploch zeleně, jehož nositelkou je náměstkyně primátora Liberce Karolína Hrbková, byl hodnotitelskou komisí soutěže vybrán jako nejlepší v kategorii Veřejná zeleň. Ocenění za prvenství obdržela z rukou výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala, symbolický šek jí za partnera kategorie – společnost Pekass, předal David Procházka.

V kategorii Utváření veřejného prostoru zvítězil projekt Náves Velká Polom starostky Ludmily Bubeníkové ze stejnojmenné obce v okrese Ostrava-město. Jako první ji na podiu pozdravil a cenu jí předal místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň. Partnerem kategorie byla společnost Zebra Group, jejíž jednatel Petr Řihák Ludmile Bubeníkové daroval pro Velkou Polom symbolický šek.

Hodnotitelská komise soutěže udělila i svoji zvláštní cenu. Ta patří starostce Třince Věře Palkovské za projekt Pořízení elektrobusů pro MHD Třinec. Na slavnostním ceremoniálu ji zastupovala členka zastupitelstva města Milada Hejmejová, které cenu předal senátor Miloš Vystrčil, jenž vyhlašovatelům soutěže při její přípravě před více než dvěma roky ochotně radil.

Celkovou vítězkou soutěže byla vyhlášena a z rukou státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňky Pikešové převzala titul Komunální politik roku 2017 starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková.

Na závěr slavnostního ceremoniálu ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček všem oceněným, ale také všem dalším účastníkům soutěže poděkoval a pozval je do jejího příštího ročníku. Dosavadní název soutěže se od roku 2018 změní na Komunální projekt roku, zůstane však její členění na jednotlivé kategorie, přičemž celkový vítěz soutěže obdrží – jako dosud – titul Komunální politik roku.

Pohodovou atmosféru vyhlášení výsledků soutěže ukončeného slavnostním rautem zpříjemnily swingové evergreeny v podání zpěvačky Petry Ernyei za doprovodu Jazz Duet. Moderátorkou odpoledne byla Jolana Voldánová.

/rš/

 

Na snímku nahoře:

Ludmila Bubeníková, celková vítězka soutěže Komunální politik roku 2017, s cenou z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních

 

Snímky ve fotogalerii dole:

Hromadný snímek všech oceněných v letošním ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 i s osobnostmi, které jednotlivá ocenění předávaly, a s partnery jednotlivých kategorií

Snímky vítězů jednotlivých kategorií s předávajícími osobnostmi a zástupci partnerů

Ještě až do 31. května se mohou obce a města přihlásit do soutěže Architekt obci. Soutěž, vypsaná Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec, si klade za cíl upozornit na nutnost spolupráce mezi radnicemi a architekty při společném udržování a rozvíjení veřejného prostoru.

Celorepubliková soutěž Architekt obci se koná v rámci soutěže Architekt roku, pořádané společností ABF, která má za cíl podporovat kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury v České republice. Výsledky soutěže Architekt obci budou vyhlášeny na podzim v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období nejméně pěti let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem.

Do soutěže mohou být přihlášeny:

územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb

nebo

jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor v návaznosti na historický kontext.

Co je potřeba k přihlášce:

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení předkládaných děl je zejména přínos spolupráce architekta a samosprávy z pohledu:

- kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti

- výběru místa a vlastního koncepční řešení - koncept místa

- vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel

- přínosu pro kvalitu života obyvatel

 Do kdy je možné se přihlásit: 31. květen 2016

 Kam přihlášky poslat:

Soutěž je tříkolová. První kolo se uskuteční na facebooku Svazu měst a obcí ČR ( https://www.facebook.com/smocr1), kde bude moci široká veřejnost „lajkovat“ své favority a nominovat na „divokou kartu“ přímo postupujícího finalistu, tzv. klikaře. Ve druhém kole odborná porota vybere další tři finalisty. Z nich ve třetím kole zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a časopisu Moderní obec vyberou vítěze.

Odborná porota, která bude přihlášky v soutěži Architekt obci hodnotit, se skládá z pěti členů, jimiž jsou: Ing. arch. Josef Pleskot (AP Atelier), Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury, doc. Ing. arch. Antonín Novák (ARCHITEKTI D.R.N.H.), Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D. (ARCHIP, GEM architects, s. r. o.) a Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (reSITE, ARCHIP).

Tato porota rovněž vybere vítěze soutěže Architekt roku.

CO O SOUTĚŽI ŘÍKAJÍ ZÁSTUPCI JEJÍCH VYHLAŠOVATELŮ

„Zlepšování prostředí začíná u dobrého plánu, je podpořeno návrhem budov vhodně začleněných do svého okolí a mělo by být realizováno se zapojením obyvatel, kteří dané území užívají. Soutěž Architekt obci má propagovat příkladnou spolupráci při vytváření příjemného prostředí a zapadá tak do koncepce, kterou stanovila Politika architektury a stavební kultury České republiky, připravená Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s mnoha partnery,“ uvedla k soutěži ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 "Městské a obecní budovy by rozhodně měly - stejně jako v minulosti - přinášet nový trend. Být klenotem v daném území, na který se rádi dívají místní i turisté," navázal na slova ministryně předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: "Architekti pracující pro samosprávy by tak měli splňovat dva základní požadavky: umět operativně reagovat na aktuální palčivé i každodenní provozní otázky, které radnice řeší, a rovněž mít potřebný nadhled, aby byli schopní inovativně realizovat dlouhodobé strategické úkoly urbánního charakteru. Jednoduše: aby budovy, zastávky, parky apod. navrhovali či renovovali neotřele, prakticky, ohleduplně a za rozumné peníze. Věřím, že právě takové nápadité profesionály budeme v nové soutěži „Architekt obci“ hodnotit."

Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press, v jehož portfoliu je i časopis Moderní obec, k soutěži Architekt obci konstatoval:  „Vnímám, že soutěž pomáhá ujasnit postavení a úlohu architektů obcí, o níž se v posledních letech začalo vcelku hojně diskutovat, a to jak mezi architekty, tak na úrovni radnic. Bylo by skvělé, kdyby se prostřednictvím této soutěže podařilo přiblížit zkušenosti těch sídel, jejichž architekti jsou odborně silné a výrazné osobnosti, které umí skloubit architekturu historickou i současnou, vzhled i funkčnost a pro svoji vizi dalšího rozvoje města dovedou získat zastupitelstvo i veřejnost. Těším se na to, že tyto příklady  „moderních obcí“ budeme moci následně představit také v našem časopise Moderní obec.“

*

/zr, rš/

 

 

Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, který včera skončil v Brně, byla pokřtěna kniha Kompostování a kompostárny. Vedoucí autorského kolektivu Ing. Petr Plíva, CSc., z Výzkumného ústavu zemědělské techniky přizval ke spolupráci řadu dalších odborníků. Publikace volně navazuje na knihu Kompostování v pásových hromadách na volné ploše vydanou ve vydavatelství Profi Press s. r. o. v roce 2009, řeší však zpracování a využití surovin a bioodpadů technologií kompostování z širšího pojetí a do větší hloubky.

Na slavnostním křtu se sešli autoři publikace spolu se zástupci vydavatelství, partneři publikace i další odborníci a návštěvníci veletrhu. Vedoucí autorského kolektivu Ing. Petr Plíva, CSc., z Výzkumného ústavu zemědělské techniky při svém vystoupení zdůraznil, že širší využívání kompostu může pomoci odstranit snižující se kvalitu půd na naše území. Ředitel vydavatelství Profi Press Ing. Martin Sedláček zase vyjádřil přání, aby nová publikace byla přínosem pro všechny zájemce o kompostování.

V úvodní části publikace je dán prostor poznatkům, které dokumentují význam kompostování a zejména využití kompostu v širším měřítku. Jsou uvedeny i přínosy spojené s aplikací kompostu na zemědělskou půdu. V další časti jsou popsány charakteristické znaky surovin, které vstupují do procesu přeměny technologií kompostování, včetně jejich potenciálního množství a systému sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry. Dále jsou v publikaci uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování, od přípravy a založení surovin do kompostovací zakládky přes monitorování a řízení celého procesu až k výrobě konečného produktu. Popis odlišností jednotlivých technologií výroby kompostu je doplněn informacemi o použité technice a doporučeném vybavení pro řízení výroby.

V závěrečných kapitolách jsou popsána pravidla hodnocení vyrobeného kompostu a způsoby jeho konečného zpracování a expedice, a to nejen pro aplikaci na zemědělskou půdu. Autoři  také v publikaci shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách, které získali přímo v provozech kompostovacích zařízení a  o nichž se v publikaci nebylo možno podrobněji rozepsat.

Kompostování a kompostárny, autoři: Ing. Petr Plíva, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Květuše Hejátková, Ing. Amitava Roy, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Lucie Valentová, Ph.D.

Vydalo vydavatelství odborného tisku Profi Press s. r. o., Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, www.profipress.cz.  Publikaci objednávejte na adrese vydavatelství

nebo na tel.: 277 001 600 nebo 277 001 601.

JARMILA ŠŤASTNÁ,

šéfredaktorka časopisu Odpady

K foto:

Novou knihu na slavnostním setkání společně pokřtil (zprava) Ing. Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press,  Hana Gruntorádová, odpovědná redaktorka publikace (Profi Press), za celý autorský kolektiv Ing. Petr Plíva, Ing. Martin Karban, ředitel VÚZT, zcela vlevo  Lukáš Šlížek, provozní ředitel společnosti Energreen Projekt, s. r. o. ,  hlavní  partner publikace.*

Foto: archiv

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down