Za svoz odpadu si od příštího roku Pražené připlatí. Zastupitelé hlavního města totiž schválili zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. S tím nesouhlasili radní městské části Praha 8. „Nejsem v současné době zastánce zvyšování poplatků. Navíc se silně obávám, že to vlastníky nemovitostí, družstva a SVJ povede ve snaze ušetřit za odpad k omezování frekvence svozu či snižování počtu nádob. A v důsledku toho i k většímu nepořádku v ulicích,“ poznamenává starosta Ondřej Gros.

Pražané v současné době platí za svoz odpadu od 25 do 75 haléřů za litr, a to podle velikosti nádoby a četnosti svozu. Od 1. ledna 2022 se má ale zavést jednotná sazba pro všechny – padesát haléřů za litr. V důsledku změny se cena zvedne přímo úměrně velikosti popelnic. Nejvíc se to tak dotkne obyvatel sídlišť, kteří zaplatí až dvojnásobek současné roční částky. Většina obyvatel Prahy 8 žije v činžovních domech či sídlištích, nejvyšší navýšení dopadne tedy právě na ně. Doposud platil dům, který má přistaveny největší kontejnery s objemem 1100 litrů se svozem třikrát týdně, asi 46 000 korun ročně. Nově by to podle nové vyhlášky mělo být 85 800 korun. Při přepočtu na hlavu to podle předloženého návrhu činí zhruba o 421 korun více na osobu a rok. Městská část Praha 8 se vyjádřila k návrhu vyhlášku usnesením rady negativně https://www.praha8.cz/appo/usn/676?usn=vqJLeXkiIQyieMrG7m5AAw==

Hlavní město Praha však nesouhlas MČ Praha 8 neakceptovalo. Správa poplatku za svoz odpadu je záležitostí Magistrátu hl. m. Prahy. Základní informace o způsobu úhrady, výpočtu a jeho splatnosti lze nalézt na webových stránkách http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=165203006014009226216203024014009226213203021014009226214203018014009226214&id=632101

Rada městské části Praha 8 zároveň nesouhlasila s navýšením místního poplatku z pobytu, které navrhlo Hlavní město Praha. Radní MČ Praha 8 se domnívají, že turismus je stále v hlubokém útlumu v souvislosti s koronavirovou pandemií a navýšení poplatku nepovažují za správnou cestu. Pražský magistrát připravil od nového roku navýšení místního poplatku z pobytu z 21 Kč/den na maximální sazbu 50 Kč/den. Jde o navýšení o 138  procent.*

/mš/

Zlatý erb za webové stránky, Zlatý lajk za facebookový profil, cena Radniční listy za Osmičku. Tato tři medailová ocenění získala městská část v letošním roce v rámci Hl. města Prahy.

Přestože se jedná o většinou třetí místa, vedení Prahy 8 má u ocenění radost. „Víme, že je stále co zlepšovat. Do budoucna chceme zapracovat na větší interakci s občany,“ hodnotí starosta Prahy 8 Ondřej Gros a dodává: „Online komunikace se nám velmi osvědčila zejména v době pandemie koronaviru. Dokonce si myslím, že to byl hlavní komunikační kanál směrem k občanům, protože v ostatních médiích už byli lidé přehlceni různými zprávami a antizprávami, takže hledali někde jisté informace, třeba jak je městská část schopna pomoci seniorům a podobně, “ uvádí starosta Prahy 8. Jak porotci Zlatého lajku (organizátor Kvalikom.cz) hodnotili facebookový profil Prahy 8: „Velmi osobitě spravovaný profil, ve kterém se promítá jinak poměrně vzácná tvůrčí svoboda administrátorů. To lze poznat jak z některých příspěvků, tak především ve znění některých odpovědí na komentáře. Nelze to hodnotit negativně, naopak, vymanění se z upnutého úřednického tónu, zavtipkování či důraznější odpověď jsou brány jako součást kreativity a svobodného vyjadřování. Stránka poskytuje velmi kvalitní informační servis, pojímá širokou škálu témat.“

První místo

Pořadí v Praze: 1. místo - Horní Počernice, 2. místo - Praha 5, 3. místo – Praha 8

Hodnocení měsíčníku Osmička od poroty soutěže:

„Jedná se o kvalitní a výborně hodnocený zpravodaj. Zpravodaj přináší výrazně nadprůměrné množství informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické přehledy rozpočtu, rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích a podobně. To zdaleka není vždy a všude automatické. Některé zpravodaje sklouzávají do podoby lehkých zpráv o tom, kde se konala kulturní či sportovní akce, omezují se na zprávy o činnosti místních spolků či školských zařízení, což sice může být považováno za čtenářsky atraktivní, ale z hlediska transparentnosti činnosti politického vedení města i úřednického aparátu to příliš hodnotné informace nejsou. Hodnocené periodikum naopak informace o činnosti radnice považuje za důležité, což je pozitivní a obyvatelům města to dává možnost mít zejména o hospodařením města dostatek aktuálních informací. Ty jsou navíc předkládány v přehledné formě. On-line archiv zpravodaje je kvalitní a funkční. Zpravodaj obsahuje praktické informace, které mají přehledný a čistý zlom. Ve zpravodaji je díky tomu vše potřebné, co obyvatel města potřebuje vědět (poplatky, důležité termíny, změny atd.), a nemusí proto tak bedlivě sledovat například web města či úřední desku. Ve zpravodaji najde vše na jednom místě. Z hlediska kvality textů jsou noviny nadprůměrné, články jsou po stránce stylistické dobře zpracované, volba témat je velmi rozmanitá, titulky upoutávají. Grafická úprava zpravodaje je velmi moderní a příjemná, jsou voleny příjemné odstíny barev grafických prvků i samotného záhlaví obálky, která též působí velice vkusně. Skvěle zpracované jsou tabulky a různé informační přehledy. Obvykle v jiných zpravodajích vídáme tabulky “každý pes jiná ves”, protože je samozřejmě časově náročné je takto zpracovávat, ale tomuto zpravodaji se to daří a výsledek za to opravdu stojí, protože obsah působí jednotně. Zpravodaj nabízí široký záběr témat, není orientovaný pouze na jedno téma, ale je schopen oslovit čtenáře všech věkových kategorií. Přitom nevybočuje z mantinelů účelu radničního zpravodaje. Články jsou navíc po textové stránce kvalitně zpracované, jsou čtivé a poutavé. Články jsou jako v jednom z mála zpravodajů psány opravdu žurnalistickou formou, například obsahují citace. Zní to jako samozřejmost, ale je to opravdu výjimečné.“

Pořadí v Praze: 1. místo – Praha 5, 2. místo - Praha 14, 3. místo – Praha 8

 

Zlatý erb (organizátor Zlatý erb, Hl. m. Praha)

Webové stránky Prahy 8 i letos navazují na skvělá umístění uplynulých let. V letech 2015 – 2018 každý rok v pražském krajském kole získaly 1. místo, vloni to byla druhá příčka a letos ještě umístění neznáme, ale díky pozvání na předávání cen z krajského kola je jasné, že je to opět medaile.

/zr/

 

Rada MČ Praha 8 projednala ve středu 23. května 2018 návrh studie Rohan City. Návrhu dala stejně jako Zastupitelstvo zelenou. Rohanský ostrov by se měl proměnit k nepoznání.

„Jsem šťastný, že jsme konečně dokončili všechny nutné kroky k tomu, aby se území Rohanského ostrova stalo plnohodnotnou částí Prahy 8 i celého města. Za významný úspěch vnímán především dohodu s developerem, který přijal naše požadavky a do návrhu je zapracoval,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Spolupráce mezi městskou částí Praha 8 a developerem Sekyra Group, a. s., je vázána také na účelový finanční dar developera ve výši 60 000 000 Kč. „Naším společným zájmem je rozvoj a podpora bydlení v širším centru Prahy. Proto tyto prostředky využijeme na výstavbu základní či mateřské školy v lokalitě,“ doplňuje informace starosta Petrus.

Práce na urbanistickém rozvoji projektu o rozloze 200 000 m2 jsou v plném proudu.  Developer Sekyra Group, a. s., by rád získal veškerá povolení tak, aby v průběhu příštího roku byla zahájena výstavba první etapy záměru. Bydlení na Rohanském ostrově by mělo být ekologické a komfortní

MČ Praha 8 i developera zajímá názor veřejnosti. „Ve čtvrtek 17. května 2018 jsme uspořádali první veřejnou akci – proběhla komentovaná procházka a následně prezentace Urbanistické studie s regulačními prvky k projektu Rohan City,“ uvádí místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil. Přítomni byli zástupci investora, samosprávy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a architekt Hnilička, tvůrce Urbanistické studie s regulačními prvky, který následně všechny zúčastněné provedl  dotčeným územím Rohanského ostrova a na připravených materiálech ukazoval vše podstatné, co se týká tohoto rozsáhlého území. Zúčastnilo se sedm desítek zájemců. Další setkání by mělo proběhnout v druhé polovině tohoto roku.*

/tz/

 

Pro majitele psích miláčků vznikne další park na území městské části Praha 8. Louka mezi ulicemi Sokolovská a Pobřežní bude určena pro volný pohyb psů a zahrne také agility prvky. Otevřena by měla být v září 2018.

Psí park bude stát na dosud nevyužívaném a zanedbaném místě v Sokolovské ulici. To jinými slovy znamená, že na jedné straně poskytneme majitelům psů další místo pro venčení a výcvik a zároveň zrevitalizujeme veřejný prostor,“ říká k záměru místostarosta osmé městské části Matěj Fichtner. Park s volným pohybem psů v Karlíně vhodně propojí Kaizlovy sady s plánovanými zelenými plochami projektu Rohan City, plánovaného na Rohanském ostrově. Záměr byl předem projednán s místními občany a spolky, s hlavním městem Prahou i s karlínskými developery.

Výstavbu a revitalizaci provede firma OK GARDEN s. r. o., která na tomto projektu pracuje s rozpočtem zhruba 11,5 milionu korun. V rámci úprav, které by měly započít v únoru 2018, budou realizovány nové komunikace s mobiliářem, oplocení parkové plochy a plochy s agility prvky. Úpravou projde také zeleň. Půjde o ošetření a výsadbu nových stromů a keřů. V rámci komunikací bude také odstraněna část bývalého železničního valu na obou koncích řešeného území. „Jsem si jistý, že tímto krokem potěšíme nejen pejskaře, ale také další obyvatele naší městské části. Ti v budoucnu ocení úbytek volně pobíhajících psů v ulicích i větší pořádek,“ dodává Matěj Fichtner.
První psí louka v Praze 8 vznikla v roce 2005 v Libni. Louka u Sokolovské ulice bude již desátá v pořadí. Přehled všech psích luk na území osmé městské části najdete na mapovém portálu Prahy 8: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1pl3BtsL1bIYUpkbZl4Ee17uEqek&ll=50.117607593516276%2C14.447123164032063&z=14.*

/zr/

Na snímku: Vizualizace budoucí psí louky mezi ulicemi Sokolovská a Pobřežní v pražském Karlíně. Park s volným pohybem psů má začít sloužit v září příštího roku.

Vizualizace: archiv MČ Praha 8

Ocenění byla předána 1. června na hradě Špilberk v Brně během slavnostního večera pořádaného v rámci konference Moderní veřejná správa.

Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě předávali Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu, Adrián Jenčo, generální ředitel sekce veřejné správy Ministerstva vnitra Slovenské republiky, Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR, Taťána Malá, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje, David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR, Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu města a obcí ČR, a Pavel Loutocký, tajemník Magistrátu města Brna.

Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě obdržely za rok 2016 tyto organizace:

V kategorii Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (bronzový stupeň):

V kategorii Organizace dobré veřejné služby (stříbrný stupeň):

/mv/

K foto:

Ze společného fotografování po předání stříbrného stupně do rukou starosty obce Křižánky Jana Sedláčka (uprostřed), vpravo náměstek ministra vnitra Josef Postránecký, vlevo tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký.

Foto: archiv MV ČR

 

Účastníci jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) volili Radu asociace. Předsednictví obhájily Litoměřice, Chrudim a Kraj Vysočina, mezi nováčky jsou například městská část Praha 8. Během zasedání se představili noví členové, asociace také aktivně přihlásila k Baskické deklaraci a oficiálně stvrdila partnerství s Aliancí pro zdravotní gramotnost.

Valná hromada Národní sítě Zdravých měst se uskutečnila 25. dubna v sále zastupitelstva Magistrátu Hl. města Prahy a mezi jejími důležitými body bylo například přijetí a představení nových členů asociace – města Rožnov pod Radhoštěm, obcí Bystřice, Červená Voda, Lípa a městské části Praha 10. Asociace už má 130 členů s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, v nichž žije 52 % populace ČR.

Zástupci členů NSZM byli dále seznámeni s chystanými aktivitami na národní a mezinárodní úrovni a se službami, které asociace pro své členy chystá. Valná hromada schválila Hospodaření asociace za rok 2016 a také přehlednou a graficky poutavou Výroční zprávu za rok 2016.

Významným bodem zasedání bylo oficiální přistoupení asociace Zdravých měst, obcí a regionů k Alianci pro zdravotní gramotnost. Ta usiluje o rozšiřování informací o tomto tématu, rozvíjí komunikaci mezi občany a veřejnou správou, mezi pacienty a pracovníky ve zdravotnictví a snaží se posílit vnímání zdravotní gramotnosti jako nezbytné součásti kultury ve 21. století. V mezinárodním srovnání nejsou výsledky průzkumů ke zdravotní gramotnosti v Česku příliš povzbudivé. Aliance tedy chce na tuto skutečnost aktivně reagovat a Zdravá města jsou zde logickým partnerem.

NSZM ČR také aktivně působí na mezinárodní úrovni. Ke členství v několika mezinárodních asociacích a zejména pak v návaznosti na aktivní působení v ICLEI - celosvětovém sdružení místních samospráv k udržitelnému rozvoji, přistoupila k tzv. Baskické deklaraci, významnému dokumentu navazujícímu na Aalborskou chartu, a stala se tak součástí globální platformy Sustainable Cities (http://www.sustainablecities.eu/). Baskická deklarace směruje obce a regiony k důležitým tématům, mezi nimiž jsou například udržitelná městská mobilita, ekosystémové služby, ochrana klimatu či dekarbonizace, ale také dostupné bydlení či efektivní sociální integrace – témata, jimiž se členové NSZM ČR aktivně zabývají a mohou tak svoji praxi sdílet nejen v ČR, ale i vůči zahraničí.

Jedním z významných bodů Valné hromady NSZM byla volba vedení asociace pro další dva roky. Z nominovaných kandidátů bylo zvoleno devět zástupců aktivních a kvalitně postupujících měst či regionů. Pozici předsedy obhájil Petr Hermann zastupující Zdravé město Litoměřice. Stejně tak byly obhájeny i posty místopředsedů – Petr Řezníček, starosta Chrudimi, a Martin Hyský, radní Kraje Vysočina, budou spolu s předsedou a dalšími členy Rady NSZM ČR po další dva roky asociaci reprezentovat navenek.  Dalšími radními asociace jsou pak političtí reprezentanti měst Jihlava, Kopřivnice, Vsetín, městské části Praha 8, obce Bolatice a Místní akční skupiny Opavsko. Aktuální seznam členů Rady NSZM ČR zde.

Nově zvolený předseda Petr Hermann, který v Radě NSZM aktivně pracuje již více než 10 let a ve Zdravém městě Litoměřice působí od startu tohoto programu, poděkoval všem, kteří se v uplynulém volebním období zasloužili o rozvoj Zdravých měst, obcí
a regionů v ČR. Vyzdvihl přínosy síťové spolupráce v rámci asociace a rovněž vyzval účastníky, aby se jejich města zapojila do pořádání „školních fór Zdravých měst“, jejichž cílem je získat a uplatnit pohled mladé generace a probouzet u dětí zájem o veřejné dění.*

Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst předcházel otevřený diskusní workshop na téma Efektivní finanční řízení měst, regionů a jejich organizací. Více informací k akci zde:  https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/inspirativni-diskuse-efektivni-financni-rizeni-obci-a-r..

/tz/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down