Krajské město Hradec Králové se vyhouplo do čela letošních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Stojí za tím vyrovnané výsledky v hlavních dvou kategoriích výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Na dalších stupních vítězů se v Královéhradeckém kraji umístily Dobruška a Nová Paka. Ve výzkumu, jehož výsledky jsou každoročně vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí a který zpracovává analytická agentura Datank, jsou hodnoceny všechna města a obce s rozšířenou působností v rámci celé České republiky.

Hradec Králové nabízí vyvážené podnikatelské prostředí

Krajské město se může pochlubit vůbec nejvyšším podílem firem, a to i těch malých a středních. Z hlediska podnikatelského prostředí těží také z dobré dopravní dostupnosti. Velmi kvalitních výsledků dosahuje Hradec Králové v přístupu veřejné správy. Má v kraji vůbec nejkvalitnější webové stránky z pohledu podnikatele, nadprůměrně dopadl i v testu elektronické komunikace, která je ověřována fiktivními podnikatelskými dotazy. Magistrát rovněž vynakládá vysoký podíl finančních prostředků na oblast vzdělávání, kulturu a sport, což zvyšuje atraktivnost města. Pokud jde o hodnocení radnice ze strany podnikatelů, ti jsou při celorepublikovém srovnání v Královéhradeckém kraji nejvíce spokojeni s rozsahem úředních hodin, kvalitou e-mailové komunikace a vstřícností a ochotou při řešení problémů. „Můžu za město říci, že jsme velice rádi a je to pro nás čest, že jsme tuto cenu získali. Co se týká byznysu, město Hradec Králové se snaží podporovat podnikatele, zejména významná podpora byla v době koronavirové krize, kdy jsme se snažili podnikatelům prominout nájmy a myslím, že to také ocenili. Pokud jde o rozvoj podnikání, tak na tom pracujeme průběžně a soustavně,“ říká 1. náměstkyně primátora Hradce Králové Monika Štayrová.

Dobruška láká cenami stavebních pozemků, v Nové Pace jsou nejvyšší platy

Ve stříbrné Dobrušce jsou v rámci kraje nejnižší ceny stavebních pozemků, což se také odráží v nejrychleji se rozvíjející bytové výstavbě a také nadprůměrnému nárůstu počtu obyvatel. Nejnižší je rovněž daň z nemovitosti, ve městě je také v rámci regionu velmi nízká nezaměstnanost. Radnice umí hospodařit, o čemž svědčí nejnižší náklady na dluhovou službu. Město zaznamenalo rovněž nejvyšší scoring úředních hodin. Na stupně vítězů dosáhla ještě Nová Paka, která má nejvyšší podíl podnikatelů a stejně tak nejvyšší podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání. Ve městě jsou v rámci regionu nejvyšší průměrné platy, radnice se může pochlubit nejvyšší likviditou a také bohatou podporou podnikatelů. Například prodává zasíťované pozemky za nižší než nákladovou cenu, umožňuje využívat veřejné prostranství pro předzahrádky bez poplatků. Poskytuje také individuální konzultace a pomoc při projektech i mimo pracovní dobu úřadu a zapojuje podnikatele do tvorby strategických dokumentů města.

 „Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

/zr/

Celkové pořadí
1. Hradec Králové
2. Dobruška
3. Nová Paka
4. Hořice
5. Jičín
6. Rychnov nad Kněžnou
7. Kostelec nad Orlicí
8. Nové Město nad Metují
9. Trutnov
10. Broumov
11. Dvůr Králové nad Labem
12. Nový Bydžov
13. Náchod
14. Jaroměř
15. Vrchlabí

*

Třináct konferencí ve třinácti krajských městech - to jsou krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Maraton jeho jednodenních konferenčních akcí určených členským i nečlenským městům a obcím byl odstartován v úterý 12. února v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje za účasti osmi desítek starostek i starostů.

V úvodních proslovech hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s výkonnou ředitelkou SMO ČR Radkou Vladykovou pozdravili účastníky setkání a zároveň přivítali do Svazu měst a obcí jako nového člena statutární město Teplice reprezentované primátorem Hynkem Hanzou. „Díky Teplicím reprezentuje Svaz nyní již téměř 8,5 milionu občanů ČR. Přibyl nám takto zároveň poslední chybějící člen z řady statutárních měst a jejich reprezentace je nyní kompletní,“ připomněla Radka Vladyková. Mezi dalšími hosty byl i primátor hostitelského města Ústí nad Labem Petr Nedvědický nebo předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jaromír Zajíček.

Krajská setkání, která se budou konat v únoru a březnu postupně ve všech krajích, nabídnou představení aktivit, činností a projektů Svazu měst a obcí. Tradiční téma „aktuální legislativa“ se zaměří mimo jiné na novelu stavebního zákona, novelu zákona o sociálním bydlení, zákona o odpadech a kontrolních pravomocích NKÚ a další problematiku. Dále zaznějí příspěvky na aktuální témata samospráv od odborníků z ministerstev, státních institucí i firem.

Jedním z hlavních bodů programu, který zazní na všech setkáních, je příprava XVII. sněmu SMO ČR, který se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2019 v Ostravě. Podstatným tématem budou též aktuální informace k přípravě nového programového období 2021-2027 z pohledu měst a obcí. „Termín konání sněmu byl schválen již v loňském roce, dříve než byl vyhlášen termín konání voleb do Evropského parlamentu,“ objasnila Radka Vladyková.

Přítomné účastníky ústeckého setkání informovali svazoví zástupci o projektech Svazu měst a obcí ČR Centra společných služeb obcí, Efektivní správa obcí a Smart City.

Z pohledu ústeckého regionu přednesl zásadní příspěvek o drogové problematice náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem Tomáš Vlach. Zmínil, že Ústecký kraj je po Praze druhý nejzatíženější, pokud jde o užívání nelegálních drog, a nastínil možnosti obcí v boji proti drogové závislosti a proti jejím dopadům na společnost. Důraz by měl být kladen na prevenci a sociální služby zvláště v sociálně vyloučených lokalitách, kde se setkáváme i s mezigeneračním užíváním návykových látek. Město má zavedenou funkci koordinátor protidrogové problematiky, který zabezpečuje programy a poradenství, prevenci na školách (náklady jsou 1,2 mil. Kč/rok). Řízení problematiky by mělo splňovat určité standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

I další body programu byly věnovány aktuální problematice činnosti municipalit.

* Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se blíží, nový systém sčítání a s tím spojené úlohy obcí představili zástupci Českého statistického úřadu.

* S povinnostmi obcí a měst při správě vodovodů a kanalizací seznámili účastníky konference zástupci Ministerstva zemědělství.

* Město pro byznys pro Ústecký kraj - třetím nejúspěšnějším městem se stalo „domácí“ Ústí nad Labem, na druhém místě se umístily Lovosice a vítězem s nejlepšími podmínkami pro rozvoj podnikatelského sektoru byl vyhodnocen Děčín. Zástupce společnosti Communa Petr Lutonský vyhlásil výsledky výzkumu a předal oceněným pamětní listiny.

V rámci diskuse přečetla Radka Vladyková usnesení předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které odmítá navržené znění nového stavebního zákona. Postoj svazu podpořili přítomní účastníci krajského setkání a vyzvali předsednictvo k medializaci negativního postoje.

Krajské setkání představitelů měst a obcí Ústeckého kraje zároveň vyzvalo vedení SMO  k jednání s Ministerstvem vnitra o úpravě a navýšení platů starostů a místostarostů územně samosprávných celků tak, aby odpovídaly jejich postavení.

Příští krajské setkání se bude konat už 14. února v Hradci Králové. Přehled termínů i míst konání všech krajských setkání SMO ČR najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2019/krajska-setkani-2019.aspx.*

/zr/

K foto:

Z dnešního krajského setkání SMO ČR v Ústí nad Labem

Foto: archiv SMO ČR

 

Třináct konferencí, třináct krajských měst a nespočet témat, o která se aktuálně nejvíc zajímají české samosprávy. 13. února 2018 v Liberci startují tradiční Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Na programu bude například novela zákona o střetu zájmů, financování samospráv včetně rozpočtového určení daní, školství, doprava nebo sociální služby. Speciální hodinový blok se bude věnovat změněným evropským pravidlům pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR.

Na akcích, které se budou postupně konat ve všech krajích, a to až do 29. března 2018, vystoupí odborníci z ministerstev, státních institucí i firem. Svaz tam mimo jiné představí závěry velké analýzy potřeb měst a obcí, která má sloužit jako podklad pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Součástí programu bude také vyhlášení výsledků krajských kol soutěže Město pro byznys.

„Tradiční bod o aktuální legislativě zahájíme novelou zákona o střetu zájmů. Intenzivně totiž vnímáme obavy starostek a starostů měst a obcí z toho, co nastane, jestliže se kvůli novému zákonu musí svléknout téměř donaha, tedy zveřejnit svoje majetkové poměry na internetu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Očekávám na toto téma velice živou debatu, ze které, doufejme, vzejde i to, na co všechno se máme připravit a jak bychom měli reagovat v případě zneužití dat zastupitelů.“

V kontrastu s přiznáváním veškerého majetku, stavu na účtech i dluhů zastupitelů měst a obcí jsou přísnější pravidla ochrany osobních údajů GDPR. „Odhadujeme, že v prvním roce budou města a obce potřebovat na implementaci těchto evropských pravidel až miliardu korun. Musí zároveň najít minimálně tisíc odborných pracovníků na agendu zpracování osobních údajů. To pro ně představuje velikou zátěž jak z finančního, tak z personálního hlediska,“ vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal s tím, že svaz je připraven zdarma podat samosprávám pomocnou ruku nově i prostřednictvím Center společných služeb, o kterých bude na krajských setkáních také řeč.

„V roce 2017 se akcí v regionech zúčastnilo přes tisíc lidí, kromě představitelů radnic byli mezi nimi i vrcholní činitelé veřejného a státního sektoru – hejtmani, poslanci, senátoři, ředitelé a další zástupci státních úřadů i soukromých společností,“ upřesňuje jednatel pobočného spolku Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. Podle jeho slov se loni řešila  mimo jiné novela zákona o obcích, financování školství, veřejné opatrovnictví, informační systémy a ochrana osobních údajů, změna malých rozpočtových pravidel, změny rozpočtového určení daní, kontroly ve veřejné správě, rozpočtová odpovědnost, sociální bydlení, zákon o hazardních hrách, zákon o odpadech nebo stavební zákon.

Generálními partnery Krajských setkání 2018 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak ASEKOL, Colmex, EKO-KOM, Empemont a I-TEC Czech. Odborným partnerem je společnost SC&C.*

Přehled míst a termínů konání krajských setkání v roce 2018, včetně možnosti se bezplatně zaregistrovat na jednotlivé akce, najdete na zde.

/zr/

K foto:

Z loňského krajského setkání Svazu měst a obcí ČR v Plzni

Foto: archiv SMO ČR

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down