Pilotní projekt určený k odstraňování nelegálních graffiti z fasád objektů, které jsou ve vlastnictví hlavního města, začíná fungovat v české metropoli. Jeho realizaci dostala na starost městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). Ta má s problematikou odstraňování různých „tagů“ a obrázků ze stožárů pražského veřejného osvětlení několikaletou zkušenost. Projekt poběží do podzimu, kdy ho město vyhodnotí a rozhodne o jeho dalším pokračování.

Graffiti ve veřejném prostoru je dlouhodobý problém, hyzdí veřejný prostor a ničí jak veřejný, tak soukromý majetek. Jsem přesvědčený, že kromě nápravy vandalismu bude mít projekt i významnou preventivní roli. Když totiž sprejeři uvidí, že jejich výtvory z objektů opatřených antigraffiti nátěrem zase obratem mizí, ztratí motivaci dělat další,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Pokud lidé na městském objektu najdou graffiti, stačí ho nahlásit. Oznámení zpracuje městská společnost THMP a zajistí jeho odstranění. „Při omytí nejprve použijeme speciální chemický přípravek, který necháme působit, a následně plochu očistíme tlakovou sprchou s horkou vodou. Po vyschnutí zapravíme nedostatky povrchu, natřeme ho odpovídající barvou a aplikujeme odolný nátěr, díky kterému graffiti do budoucna dokážeme odstranit pouhým proudem vody, případně jinými vhodnými technologiemi schválenými památkáři,“ vysvětlila Martina Kaňáková, asistentka radního hl. m. Prahy Jana Chabra.

Lidé kvůli hlášení graffiti nemusí volat na dispečink, efektivní komunikaci pomůže nová mobilní aplikace. „Ta má název Bez graffiti a Pražané přes ni mohou na pár kliknutí nahlásit místo, kde se nelegální graffiti vyskytuje. Pro jednoduchost jsme ji vybavili našeptávačem adres jednotlivých objektů vlastněných hlavním městem podle GPS lokace. Pokud navíc ohlašovatel bude chtít, dostane následně i informaci o vyřízení svého požadavku,“ konstatoval Tomáš Novotný, místopředseda představenstva THMP. Už dnes je aplikace k dispozici ke stažení na App Store i Google Play.

Často se potkávám s tím, že lidé graffiti vnímají jako vandalismus. Není se čemu divit, když ho vidí na zdech domů, v podchodech nebo třeba na kulturních památkách. Výsledkem je často nevratné poškození těchto objektů a poměrně nákladný proces jeho odstraňování,“ uvedl ředitel odboru památkové péče MHMP Jiří Skalický a dodal, že město přitom na sprejerskou tvorbu vyčlenilo hned několik legálních ploch napříč celou Prahou. „Takto vymezená plocha ale může ztrácet určitý punc ilegality a ne vždy je pro sprejery zajímavá,“ uzavřel.

V rámci pilotního projektu budou antigraffiti nátěrem ošetřeny vybrané objekty jak v rámci městské památkové rezervace, tak objekty na pražských sídlištích - konkrétně v lokalitě Černého Mostu.

Požadavky na odstranění graffiti na objektech, které nejsou ve vlastnictví hlavního města, ale jsou ve vlastnictví nebo ve svěřené správě jednotlivých městských částí, budou přeposílány na jednotlivé městské části. Ty se budou těmito podněty následně zabývat po vlastní linii.*

/zr/

Ilustrační foto: web https://praha10.cz/

 

 

Svaz městských částí hlavního města Prahy ve spolupráci s Advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti připravil Pravidla pro transparentní spolupráci s investory, která zrychlí a zpřehlední komunikaci mezi developerem a konkrétní městskou částí. Pravidla se zároveň stanou zárukou efektivního a transparentního řízení vztahů mezi městskou částí a developerem.

Díky tomu by se na území Prahy mohlo stavět kvalitněji, za jasných a přehledných podmínek, a zároveň, v rámci možností legislativy, co nejrychleji. Návrh pravidel bude v ještě nyní v létě předložen investorům a hl. m. Praze s cílem vést nad tématem veřejnou diskusi.

PRAVIDLA JAKO OBOUSTRANNĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

Členové Svazu městských částí hlavního města Prahy se dlouhodobě potýkají se složitostmi při vyjednávání s developery. Dosud nejasné a netransparentní řešení vztahů mezi oběma subjekty chtějí nahradit oboustranně výhodnými pravidly, která by vedla ke vzájemné spokojenosti investora i města. „Pravidla nám pomohou vytvořit přehledné a jednotně regulované prostředí pro výstavbu. Věříme, že budou přínosná pro celkový rozvoj všech městských částí,” říká předsedkyně Svazu a starostka městské části Praha-Slivenec Jana Plamínková.

Šestatřicet městských částí, které jsou součásti Svazu městských částí hlavního města Prahy, patří v české metropoli mezi ty nejrychleji rostoucí. Na jejich území se staví velké developerské projekty, které zasahují i do více městských částí najednou. „Vytvoření pravidel pro spolupráci s investory považuji za velký úspěch a ukázku toho, jak starostové městských částí jsou schopni efektivně spolupracovat v zájmu rozvoje svých městských částí a zároveň dbát na ochranu veřejného zájmu a zájmů svých občanů,“ připomíná starosta městské části Lysolaje a náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Účelem pravidel je umožnit koordinovaný rozvoj území jednotlivých městských částí Prahy, vymezit jednoznačná a transparentní pravidla pro jednání členů Svazu s investory a umožnit spolupráci jednotlivých členů Svazu při prosazování svých zájmů vůči investorům,” vysvětluje advokát Martin Fadrný z firmy Frank Bold Advokáti a dodává: “Tento typ transparentní spolupráce navíc minimalizuje rizika potenciálního lobbismu a korupce.

DEVELOPER FINANČNĚ PŘISPĚJE MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pravidla ošetří i výši finančního příspěvku, který investor poskytne městské části na a zajištění občanské vybavenosti v nově vznikající zástavbě. Díky tomu nebude muset městská čtvrť platit například stavbu školky, zdravotnického zařízení anebo nákupního a kulturního centra sama ze svých veřejných rozpočtů. „Chceme poskytnout investorům jasné zásady na počátku příprav jejich záměru a tím celý proces zjednodušit. Zrychlíme průchod řízením a dáme mu transparentní rámec, kde mohou investoři s městskými částmi jednat,” dodává místopředsedkyně Svazu a starostka městské části Praha - Petrovice Olga Hromasová.

Nastavené zásady spolupráce jsou tak vhodným nástrojem, jak mohou městské části pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. Předtím než nabudou pravidla platnosti, projdou ještě připomínkováním ze strany investorů. Starostové městských částí je chtějí v průběhu léta také zkonzultovat s Magistrátem hlavního města Prahy a s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jednotliví členové Svazu se pak k pravidlům přihlásí individuálně.*

/zr/

Obrázek nahoře: Logo Svazu městských částí hlavního města Prahy

 

S možným rozšířením parkovacích zón navrženým některými městskými částmi dnes souhlasila Rada hlavního města Prahy. Ke zvětšení parkovacích zón nyní může dojít například v Praze 5, 6, 9, 18 a 21, dále mohou být parkovací zóny vyznačeny na celém území Prahy 10.

Městská část Praha 10 se dlouhodobě potýká s problémem parkování obyvatel jiných městských částí na svém území, a to již od doby zavedení zón placeného stání v městských částech Praha 2 a Praha 3. Proto se vedení městské části v minulém volebním období rozhodlo pro zpracování analýzy dopravy v klidu, která špatnou situaci potvrdila. Současné vedení městské části tak požádalo hl. m. Prahu o realizaci zón placeného stání i na jejím území.

Praze 5 se zvažuje rozšíření zón na oblast sídliště Podbělohorská a Cibulky, v Praze 6 na zbytek území Hanspaulky. V Praze 9 by mohl být do oblasti parkovacích zón zahrnut i Střížkov, Prosek, Krocínka a Libeň, v Praze 18 pak centrální část sídliště Letňany. V Praze 21 a v Praze – Klánovicích může vzniknout parkovací zóna v okolí železniční zastávky Praha – Klánovice, která se dlouhodobě potýká s negativními dopady živelného P+R v její blízkosti.

Zóny placeného stání mají za úkol chránit rezidenty, aby mohli zaparkovat v blízkosti svého domova. Je to vždy na rozhodnutí místní radnice, zda si o zóny zažádají,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Městské části ve spolupráci s Technickou správou komunikací nyní zajistí vhodné rozmístění rezidentských a smíšených parkovacích úseků, vhodné navržení dopravního značení a dodání parkovacích automatů zejména pro městskou část Praha 10, a to skrze optimalizaci současné sítě parkovacích automatů. Málo používané automaty budou postupně přemisťovány na místa s větším vytížením.

/tz/

Ilustrační foto: archiv*

Vláda ČR včera rozhodla o zrušení zón placeného stání od dnešní půlnoci. Podle vedení Prahy je rozhodnutí překvapivé a příliš rychlé. Krizový štáb hlavního města minulý týden žádal vládu o zrušení tohoto mimořádného opatření k 11. květnu. Praha trvá na tomto termínu a primátor Zdeněk Hřib podepsal nařízení, kterým se v hlavním městě obnoví zóny placeného stání od 11. května.

Vláda v tom zas dělá jen chaos. Oznámit obnovení modrých zón tři hodiny před jejich znovuobnovením nedává smysl. Dnes jsem proto vydal nařízení o obnově platnosti modrých zón až od 11. května. Tento termín jsme chtěli po vládě a je domluvený i s jednotlivými městskými částmi,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib.

Minulý týden jsem obeslal všechny městské části, kde jsou zóny, a datum 11. května přišlo většině nejvíce přijatelné. Některé městské části už mají otevřené výdejny pro nová parkovací oprávnění, ale některé je otevřou až v pondělí 4. května,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr a dodal: „Nikdo samozřejmě nepřijde zkrátka. Všem lidem prodloužíme oprávnění o dobu, kdy byly zóny zrušeny. A to i těm, kterým během nouzového stavu platnost vypršela. Pro nové oprávnění si budou muset dojít pouze ti, kteří si oprávnění ukončili, nebo tací, kteří se přestěhovali nebo koupili nový automobil. Zóny placeného stání zvýhodňují rezidenty v místě jejich trvalého pobytu, což je často jejich jediná a logická možnost, kde zaparkovat. Je na čase, aby se tento režim zase brzo vrátil do své podoby.

Zrušení zón placeného stání bylo jedním z mimořádných opatření zavedených v rámci nouzového stavu a v Praze v prvních týdnech splnilo účel. V poslední době ale, zejména v centru, znamená dopravní problémy, proto již minulý týden Krizový štáb hl. m. Prahy požádal vládu o ukončení tohoto opatření právě k 11. květnu.*

Podrobnosti k zónám placeného stání v Praze jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých městských části nebo na webu: http://www.parkujvklidu.cz/cs/domovska-stranka/

/zr/

Vedení hlavního města Prahy se rozhodlo vyhovět výzvám starostů městských částí, kteří v minulých letech na svém sněmu opakovaně požadovali změnu nastavení daně z nemovitých věcí. Ta je stoprocentním příjmem městských částí, nikoli hlavního města Prahy.

Dosud mělo město na celém svém území stejné koeficienty, které ovlivňují nastavení daně. Nyní dává vedení města možnost starostům určit její individuální nastavení pro svou městskou část.

Je to totiž jediná daň, jejíž výši může obec ovlivnit, a to pomocí celoměstské vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Žádost o připomínky k připravované vyhlášce, zahrnující nastavení všech tří výpočtových koeficientů, byla starostům rozeslána dnes.

Celý výnos daně z nemovitých věcí v plné výši míří automaticky do rozpočtů městské části. Proto by o ní také městské části měly rozhodovat. Ony nejlépe vědí, co je u nich zapotřebí,“  uvedl k tomu Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast rozpočtu, a dopnil: „Změnu dlouhodobě požadují starostové městských částí bez ohledu na politickou příslušnost. Finální rozhodnutí, zda se vyhláška změní a jakým způsobem, bude záležet na výstupech z připomínkového řízení.“

Připomínkové řízení poběží do 30. června. Připomínky se následně během července a srpna vypořádají a závazný návrh vyhlášky bude Radou a Zastupitelstvem hlavního města projednán v září.

Vyhláška bude po schválení Zastupitelstvem hlavního města Prahy platit od roku 2020 a nebude od obyvatel města vyžadovat žádnou novou administrativu, protože výpočet výše daně při změně koeficientů ze strany obce automaticky provádí příslušný finanční úřad.

ZAVEDENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU

Starostové pražských městských částí volali po zavedení takzvaného místního koeficientu, kterým se na celém území města násobí sazba daně pro rezidenční i komerční nemovitosti. V hlavním městě Praze je nyní místní koeficient stanoven na celostátně nejnižší možnou úroveň 1, resp. není zaveden vůbec. Hlavní město Praha v souladu s  požadavkem starostů navrhuje zvýšení na úroveň 2 z celkem pětibodové stupnice. Praha tímto návrhem následuje řadu dalších měst v České republice, která místní koeficient zavedla již dříve.

VELIKOSTNÍ KOEFICIENT PODLE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Městské části tvoří v hlavním městě Praze velmi pestrou mozaiku, a proto mají i různé potřeby. Aby vedení města podpořilo individuální přístup, dává starostům možnost určit pro území jejich městské části výši velikostního koeficientu. Ten totiž jako jediný může být stanoven pro dílčí části města rozdílně. Je zodpovědný za konečnou sazbu daně z rezidenčních nemovitostí, a to tak, že vypočtená daň je násobena místním koeficientem.

V předkládaném návrhu vyhlášky je v základní variantě velikostní koeficient stanoven na hodnotu 2,5. Výše daně z rezidenčních nemovitostí tak fakticky při použití navrhované varianty zůstává nezměněna. Vedení městských částí se mohou rozhodnout, zda přijmou navrhovanou hodnotu 2,5 nebo zda jeho výši upraví směrem nahoru (maximální hodnota je 5), případně jej naopak sníží směrem k minimální hodnotě 2.

KOMERČNÍ KOEFICIENT

Komerční koeficient, který i nadále zůstává na hodnotě 1,5, ovlivňuje výši daně u komerčních nemovitostí (tedy např. kancelářských prostor, obchodních center nebo skladů) na celém území města bez možnosti rozdílného určení pro jednotlivé městské části. S ohledem na navrhované zavedení místního koeficientu dojde u tohoto druhu nemovitostí ke zvýšení daně zhruba na dvojnásobek.*

/zr/

Grafika Jak se v Praze vypočítává daň z nemovitých věcí?

ZDROJ: Magistrát hl. m. Prahy

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down