Uzávěrka příjmu přihlášek do 11. ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2019 a do 9. ročníku soutěže o značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019 bude již 12. září. Máte-li u vás pekaře, cukráře, řezníka či jiného výrobce chutných místních a regionálních potravin, upozorněte ho na soutěž, jejímž prostřednictvím zpropaguje nejen svoji produkci, ale také obec nebo město, kde jeho produkty vznikají.

Od nápadu skupiny uznávaných potravinářských odborníků uspořádat soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA uplynulo již 11 let. Během nich se jasně ukázalo, že má opravdu smysl vyzdvihnout výtečnou chuť jako něco, co kvalitní českou potravinu korunuje a může jí přinést i oprávněnou přízeň zákazníků.

Státní dozorové orgány se úspěšně soustřeďují zejména na bezpečnost potravin, která je dnes na našem trhu již samozřejmostí, a naše potraviny tak dokonce patří k nejbezpečnějším v Evropě. Na druhou stranu žádné výživové doporučení neplatí univerzálně – každý má jinou genetickou výbavu a jiné zdravotní předpoklady. Jedna zásada má však univerzální platnost pro každého zákazníka – ten totiž chce jíst kvalitně a chutně.

V loňském jubilejním 10. ročníku soutěže se bylo zaregistrováno  již 73 výrobců, přičemž o Českou chuťovku se ucházelo 234 nejrůznějších potravin (značku nakonec získalo 173 z nich). O Dětskou chuťovku soutěžilo 41 výrobců (uspělo 29). Odborníci v hodnotitelské komisi budou mít i letos co dělat, aby podobné množství vzorků zvládli senzoricky otestovat během dvou dnů a rovněž dětské porotce čeká perné dopoledne pořádně nabité chuťovými vjemy. Díky obětavé profesionální přípravě ze strany zaměstnanců renomované potravinářské školy Podskalská v Praze 2, kde obě hodnocení již tradičně probíhají, to však jistě opět zvládnou na výbornou.
Za uplynulých 10 ročníků soutěže získalo celkem 207 potravinářských výrobců ohromujících 822 Českých chuťovek a 179 Dětských chuťovek – to už je přece víc než slušný výběr kvalitních, a hlavně chutných českých potravin na našem trhu!

SENÁTOŘI ČESKÉ CHUŤOVCE PŘEJÍ

Již od pátého ročníku soutěže se díky podpoře vedení Senátu předávají ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům v překrásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce a všichni ocenění výrobci si velice považují, že výsledky jejich práce dochází uznání v takto důstojných prostorách.

Od roku 2017 si soutěž vzala pod svá „ochranná křídla“ Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která tím deklaruje svůj zájem o podporu českých potravin, což je vyjádřeno i celoročním působením jejího místopředsedy přímo v hodnotitelské komisi a přípravném výboru soutěže. Pokračující podporu soutěži Česká chuťovka jako projektu s nesporným pozitivním přínosem českým potravinářským výrobcům i jejich zákazníkům vyjádřil místopředseda komise senátor Petr Šilar rovněž ve svém vystoupení na tiskové konferenci
Záštitu soutěži letos poskytli 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička, místopředsedové Senátu Milan Štěch a Jan Horník a rovněž ministr zemědělství Miroslav Toman. Odbornou úroveň a prestiž soutěže pak podtrhuje odborná garance renomované Vysoké školy chemicko-technologické v Praze společně s VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ). Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

UZÁVĚRKA 12. ZÁŘÍ

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 12. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 10. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, který je sídlem Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu Cena novinářů – Česká chuťovka 2019 a podruhé také bude ve spolupráci s Literárními novinami vyhlášena Harmonická potravina 2019. V pořadí již sedmá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem Rytíř české chuti. Spoluorganizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z. s.
Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.
Všem zájemcům, ať už obchodníkům, zákazníkům či zástupcům médií apod., je k dispozici také Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní přehledné vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných kritérií. na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka
Tradičním partnerem soutěže je opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění. Novými partnery České chuťovky jsou renomovaná společnost Český porcelán Dubí a prestižní květinová dílna luka:sh.*

/zr/

Ilustrační foto: Česká chuťovka

Jubilejní 10. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2018 a Dětská chuťovka 2018, konaný pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a ministra zemědělství Miroslava Tomana, zná od včerejšího podvečera své vítěze.

Zástupci celkem 72 českých firem včera ve Valdštejnském paláci v Praze, sídle horní parlamentní komory, převzali na slavnostním vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Česká chuťovka 2018 a Dětská chuťovka 2018 ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené v České republice. Slavnostní ceremoniál uspořádala Stálá komise Senátu Parlamentu ČR pro rozvoj venkova.

Značkou Česká chuťovka 2018 se tak může nově pyšnit 173 výrobků (o 26 více než loni) a značkou Dětská chuťovka 2018 pak dalších 29 (o jeden více než loni). Titulem Rytíř české chuti byl za své celoživotní mistrovství v cukrářském oboru poctěn Jaroslav Nechvátal z vyhlášeného Café Charlotte v Železné Rudě.

Bějem uplynulých deseti let se soutěž Česká chuťovka, která vznikla jako spontánní iniciativa nezávislých potravinářských odborníků a stále si tento oceňovaný charakter udržuje, stala uznávaným majákem kvality a výtečné chuti potravin nabízených domácími výrobci. Skvělou zprávou pro české spotřebitele je skutečnost, jak ukázaly i výsledky letošního ročníku soutěže, že rozmanitost, ale zejména kvalita a vynikající chuťové parametry potravin ucházejících se o obě značky, s nimiž se mohou setkat i zákazníci v regálech obchodů, se rok od roku zvyšují a že si je opravdu z čeho vybírat. Vždyť co jiného než báječná chuť tuzemských potravin je tím nejdůležitějším kritériem, podle kterého se stále náročnější zákazník orientuje především.

Má-li totiž potravina skutečně chutnat, musí být vyrobena z kvalitních vstupních surovin a také šetrnými technologiemi při respektování specifických preferencí českého spotřebitele. Takto vyrobené potraviny pak mohou směle konkurovat i těm nejlepším zahraničním potravinářským výrobkům – a často je svou kvalitou i chutí ještě předčí.

Kdo si chce na těchto báječných potravinách od českých výrobců pochutnat a srovnat případně své vlastní chuťové preference s verdiktem odborné i dětské poroty, nalezne seznam těch letošních, ale i v předchozích letech oceněných potravin, pyšnících se značkou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo DĚTSKÁ CHUŤOVKA, ale i další důležité informace na: www.ceskachutovka.cz či na: www.facebook.com/ceskachutovka.

K dispozici zájemcům je rovněž nově vytvořená Databáze vítězů České chuťovky a Dětské chuťovky na: www.mark-as.cz/chutovka.*

/zr/

Na snímku: Rytíř české chuti Jaroslav Nechvátal z Café Charlotte v Železné Rudě

Foto: Michal Vokřál (i ve fotogalerii)

 

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR požadují změnu zákona o střetu zájmů. Představitelé organizací hájících zájmy samospráv, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a starosta Kyjova František Lukl, k tomu dnes večer v Poslanecké sněmovně podepsali společné prohlášení. Chtějí, aby přístup do majetkových přiznání zastupitelů měly pouze kontrolní orgány. Smutnou perličkou je fakt, že 30. listopadu, do jehož půlnoci novelou zákona o střetu zájmů vyjmenovaní veřejní funkcionáři letos poprvé museli kontroverzní oznámení o svém majetku elektronicky podat, Centrální registr oznámení, který je v gesci Ministerstva spravedlnosti, v době od zhruba 21.30 až do přibližně 23.30 hod nefungoval.

Jde totiž o citlivé údaje, u kterých je velké riziko zneužití. Současná situace vede k tomu, že mnoho lidí zvažuje odchod z vedení krajů, měst a obcí. Nelíbí se jim, že ač jsou také jen lidmi, mají o nich všichni všechno vědět. Situace je o to paradoxnější, že Česká republika má od května 2018 povinnost daleko přísněji než dosud chránit osobní data. Ukládá jí to Evropská unie v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Podle samospráv tuzemská novela zákona o střetu zájmů neopodstatněně a nepřiměřeně zasahuje do soukromí zastupitelů obcí, měst a krajů. Každý hejtman, radní, starosta apod. podle ní musí vložit  do centrálního registru své majetkové přiznání, registr je přitom otevřený všem. Data ve formuláři přiznání se však týkají nejen samotných zastupitelů, ale i jejich blízkých (zejména manželů). Proto Asociace krajů a Svaz měst a obcí požadují důkladnou kontrolu a zhodnocení dopadů zákona o střetu zájmů a omezení přístupu do registru pouze na kontrolní orgány.

Při zachování stávajícího systému hrozí nejen zneužití citlivých údajů, ale také hromadný odchod schopných a úspěšných osobností z veřejných funkcí. Rada Asociace krajů proto jednomyslně schválila usnesení, v kterém požaduje, aby stát důkladně zhodnotil dopad zákona o střetu zájmů. A na základě výsledků právní předpis upravil,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. „Bohužel ke změně došlo v průběhu funkčního období. Nikdo si tudíž nemohl vybrat, zda zůstane veřejným funkcionářem nebo „běžným“ zastupitelem.

Nikdo soudný nemůže chtít, aby se zastupitelé před veřejností svlékali do naha, byli oběťmi každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Jenže právě to jim hrozí, pokud zůstane zachováno současné znění zákona o střetu zájmů. Kverulanta, co by data z přiznání zneužil, totiž bohužel najdeme všude,“ připomnělpředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: “Proto si vážím toho, že si předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček vyslechl připomínky ke spornému právnímu předpisu přímo od starostů na naší nedávné legislativní komisi. A že podporuje společný konstruktivní návrh krajů, měst a obcí, který zní: změna zákona tak, aby se veřejní činitelé dostali do neveřejné sekce, stejně jako soudci, státní zástupci apod. Do jejich majetkových přiznání mohou nahlížet jen kontrolní orgány.

Na zásadním požadavku adresovaném zákonodárcům, který vycházel z obav zastupitelů ze zneužití citlivých soukromých dat, se koncem listopadu shodl Svaz měst a obcí ČR se Sdružením místních samospráv ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR. Dokument, který organizace podepsaly, poslaly předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. Podněty na změnu zákona o střetu zájmů už nějakou dobu rezonují napříč republikou. Důrazně zazněly například z Veselí nad Lužnici, Liberecka, Otic, Plzeňska či Bystřice pod Hostýnem, hromadně od starostů z celé země pak na nedávné XX. celostátní finanční konferenci, kterou minulý měsíc v Praze uspořádal Svaz měst a obcí ČR.

Předseda SMO František Lukl na dotaz Moderní obce, zda dnes podepsané memorandum nejde pouze "ve šlépějích" iniciativy 42 senátorů, kteří již 30. listopadu podali Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů, odpověděl, že ústavní stížnost může být Ústavním soudem projednávána poměrně dlouho, přičemž půjde o to, aby ÚS posoudil ústavnost příslušné části zákona. Společné prohlášení dnes večer podepsané vrcholnými představiteli Asociace krajů a Svazu měst a obcí však vyzývá k legislativní úpravě kontroverzních pasáží zákona, která může být zákonodárci provedena takřka ihned.

Výkonný ředitel SMO Pavel Drahovzal pak připojil perličku, potvrzenou i na základě jeho vlastní zkušenosti starosty obce Velký Osek na Kolínsku, že totiž 30. listopadu, do jehož půlnoci novelou zákona o střetu zájmů vyjmenovaní veřejní funkcionáři letos poprvé museli kontroverzní oznámení o svém majetku elektronicky podat, Centrální registr oznámení, který je v gesci Ministerstva spravedlnosti, v době od zhruba 21.30 až do přibližně 23.30 hod nefungoval.

Rizikům poslední novely zákona o střetu zájmů se podrobně věnuje aktuální prosincové vydání Moderní obce, které na toto téma přináší i vyjádření Kanceláře veřejného ochránce práv, Ministerstva spravedlnosti ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Moderní obec si můžete předplatit na: http://profipress.cz/predplatne/.

/rš, tz/

K foto:

Z dnešního podpisu společného prohlášení Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR zastoupených Janou Vildumetzovou a Fratiškem Luklem

Foto: Ivan Ryšavý

 

Setkání starostek a starostů z celé České republiky se dnes uskutečnilo v sídle Senátu Parlamentu ČR. Zúčastnili se ho zástupci měst a obcí, kteří v jejich čele působí nepřetržitě dvacet a více let.

Z různých průzkumů vyplývá, že starostové a obecní zastupitelstva se těší největší důvěře obyvatel. Zásluhu na proměně obcí mají především aktivní starostky a starostové. „To mne přivedlo k myšlence uspořádat v Senátu společenské setkání se starostkami a starosty, kteří ve svém úřadu působí nepřetržitě dvacet a více let a s úctou jim za jejich práci poděkovat,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Šesták, který setkání inicioval.

Jak dáke uvedl, informaci o délce trvání služby jednotlivých starostů podle jeho vlastních zjištění neeviduje ani ministerstvo vnitra ani žádný jiný úřad. „Proto jsme letos na jaře oslovili všech 6257 měst, městysů a obcí České republiky a díky tomu víme, že v naší zemi pracuje minimálně 270 osobností, které jsou dvacet i více let svými spoluobčany opakovaně voleni do starostenských úřadů. Plánované setkání právě s těmito osobnostmi je výraz poděkování a respektu Senátu k jejich práci,“ konstatoval dále Jiří Šesták.

Při setkání poděkoval starostům také předseda Senátu Milan Štěch, který uvedl: „Starostové jsou nejblíže občanům, které zastupují. My v Senátu máme ke starostům velmi blízko, a to i proto, že mezi senátory je velký podíl současných nebo bývalých starostů. Snažíme se jim co nejvíce naslouchat a pomáhat. Připomínky starostů jsou často podnětem pro vrácení zákonů se změnou zpět do Poslanecké sněmovny. Ti, kteří slouží svým obcím více než dvacet let a to mnohdy 24 hodin denně, 365 dní v roce, jsou mimořádnými osobnostmi, které vedou své obce tak, že znovu získávají podporu svých občanů. Za to jim je třeba poděkovat a ocenit jejich práci.

Z oblasti jižních Čech byl mezi jinými oceněn Filip Mencl, starosta obce Novosedly nad Nežárkou. Ten k setkání poznamenal: „Potěšilo mě, že si Senát vzpomněl také na starosty. Baví mě život, a tím pádem mě baví život v obci. A to je ten hlavní důvod, proč to dělám.

Mezi oceněnými (viz fotogalerie) byl i starosta města Boží Dar Jan Horník, člen redakční rady Moderní obce. Na jeho facebookovém profilu mezi četnými gratulacemi na jeho adresu zazněl i tento příznačný vzkaz: „Co k tomu napsat, jenom velké uznání, že jste to takovou dlouhou dobu vydrželi - a hlavně přežili.

/tz, rš/

Ve středu 20. září delegáti v přímé volbě velkou většinou všech hlasů zvolili Stanislava Polčáka, který tuto funkci vykonává už od roku 2015. Hlasovalo pro něj 375 delegátů z 439.

Na posty místopředsedů byli zvoleni Jan Sedláček, Radim Sršeň a Pavel Eliáš, starostové malých obcí z Kraje Vysočina, Olomouckého a Pardubického kraje.

Členové předsednictva zůstávají až na jednu obměnu, kdy Karla Ferschmanna vystřídal na jeho pozici Tomáš Dubský, ve stejném složení. Svou pozici obhájili Radek Brázda, Oldřich Vávra, Petr Halada i Věra Kovářová.

Republikové shromáždění SMS ČR se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha.

Součástí programu bylo také vyhlášení držitele ocenění Počin roku 2017 v oblasti samospráv, kterým se stal hejtman Libereckého kraje Martin Půta za iniciativu změny zákona o rozpočtovém určení daní. Ten znamená posílení příjmů všech obcí od roku 2018 ve výši téměř 9 miliard korun.

/zr/

 

K foto nahoře:

Post předsedy SMS ČR obhájil Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu

Foto: Oldřich Koblížek, starosta obce Vraclav

 

Hejtmani z celé republiky opakovaně apelují na vládu, aby řešila tak, jak dříve slíbila, zvýšení mezd řidičů linkových autobusů. Aby kabinet do rozpočtu krajů poukázal slíbené peníze.

Napsali proto dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, v němž na dopravu požadují jednu miliardu korun, na formě přitom nezáleží. Může jít o účelovou dotaci nebo finance prostřednictvím programu Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic 2. a 3. tříd, které spravují kraje.

Ptám se: Proč vláda už dávno nepřistoupila na kompromisní řešení, které jsme navrhli a nedala na opravu silnic II. a III. tříd čtyři miliardy, jak jsme požadovali? Poskytla o miliardu méně, a to i přes to, že s naším návrhem souhlasil ministr dopravy s tím, že by se tak krajům kompenzovaly výdaje související se zvýšením mezd řidičů,“ říká předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Vše se tak zbytečně protahuje, hrají se politické hry, místo toho, aby se myslelo na lidi - řidiče, kteří mají nárok na vyšší mzdy a všechny občany, kteří chtějí jezdit po bezpečných a opravených silnicích. Že teď po tuhé zimě komunikace připomínají tankodromy, ví snad úplně každý.

Na dopisu předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi se shodli hejtmani na jednání 17. března 2017 v Praze. V listu Jany Vildumetzové mimo jiné stojí:

…Vážený pane předsedo vlády, na základě závěrů ze 3. zasedání Rady Asociace krajů České republiky, bych Vás chtěla opakovaně požádat o součinnost a plnou podporu při zajištění navýšení mzdových prostředků pro řidiče regionální autobusové dopravy, které Vaše vláda schválila svým nařízením č. 336/2016 Sb. a č. 337/2016 Sb. … za přítomnosti dalších členů vlády ČR byly z Vaší strany poskytnuty přísliby o spolufinancování částky, která je nutná k zajištění pokrytí navýšení mzdových prostředků krajským řidičům… ať již to bude jako účelová dotace vlády krajům nebo prostřednictvím navýšení programu SFDI na rekonstrukce a opravu silnic II. a III. tříd o 1 mld. Kč, budou tyto prostředky použity k naplnění účelu zajištění financování navýšených mezd řidičům regionální autobusové dopravy … dovolte mi, abych vyjádřila naději, že tento opakovaný apel na Vás a Vládu ČR bude mít pozitivní dopad a Vaše přísliby ze dne 17. ledna 2017 budou v konečném důsledku naplněny. S ohledem na situaci v jednotlivých krajích a potřebu co nejrychlejšího nalezení jejího řešení jsem připravena k osobnímu jednání a plné koordinaci v rámci Asociace krajů České republiky...

O zvýšení mezd řidičů autobusů, které mají realizovat kraje, rozhodla vláda svým nařízením. Neřekla však, jak to udělat, ani kde na to vzít. V lednu premiér slíbil, že peníze na vyšší mzdy řidičů autobusů krajům pošle. Kompromisní návrh krajů dát na opravu silnic II. a III. tříd čtyři miliardy korun, které by kompenzovaly náklady regionů na mzdy řidičů, však o měsíc později vláda odmítla a na krajské komunikace schválila miliardy tři. Ty však na opravy nestačí.

Vláda také v minulosti slíbila, že se Státní úřad inspekce práce (SÚIP), který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), zaměří právě na kontroly dopravců. Později však ministryně práce a sociálních věcí krajům vzkázala, že se s oblastními inspektoráty začleněnými pod SÚIP mají domluvit individuálně. Situace se mzdami řidičů autobusů vedla k tomu, že dopravní odbory vyzvaly tyto zaměstnance k celorepublikové stávce.

Předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová k celé záležitosti poznamenává: „Nerozumím tomu, proti komu by měli řidiči autobusů stávkovat, když navýšení jejich mezd nařídila vláda. Kraje nijak nemohou zasahovat do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tedy řidiči a dopravci. Kraje mají uzavřené smlouvy se zaměstnavateli, tedy s dopravci. V našem zájmu samozřejmě je zajistit dopravní obslužnost. Situaci, kterou jsme nezavinili, tak řešíme, k tomu však potřebujeme pomoc státu, respektive aby vláda splnila to, co dříve slíbila.

Nešťastná forma zvýšení mezd řidičů autobusů vedla k celé řadě jednání krajů, ať už s vládou, dopravci či odbory. Hejtmani dané téma probírali také na schůzkách s prezidentem Milošem Zemanem, předsedou horní parlamentní komory Milanem Štěchem či předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem. Všichni se shodují, že jde o nezáviděníhodnou situaci, kterou je třeba co nejdříve vyřešit ve spolupráci všech subjektů, jichž se týká.*

/zr/

Jedním z hlavních témat včerejšího setkání předsedy horní komory Parlamentu ČR s hejtmany byla aktuální situace, kdy řidiči autobusů chtějí stávkovat kvůli mzdám. Přestože Senát i Asociace krajů ČR (AK ČR) souhlasí se zvýšením mezd řidičů, obávají se, že neexistují garance, že peníze, které dopravci od krajů dostanou, skutečně skončí na účtech řidičů.

Nerozumím tomu, proti komu by měli řidiči autobusů stávkovat, když navýšení jejich mezd nařídila vláda. Kraje nijak nemohou zasahovat do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tedy řidiči a dopravci. Kraje mají uzavřené smlouvy se zaměstnavateli, tedy s dopravci,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Předseda Senátu Milan Štěch zdůraznil, že zaměstnanci i odbory mají právo stávkovat. Zároveň však připomněl potřebu zajistit odpovídající úroveň a profesní způsobilost řidičů. I proto je třeba jejich práci adekvátně ohodnotit. „Obecně jsem příznivcem toho, aby lidé dostávali za svou práci víc peněz. Řešení v tomto případě ale musí zajistit dohoda mezi dopravci a jejich zaměstnanci. Nemám informace o tom, že by dopravci kvůli navyšování mezd řidičů krachovali,“ konstatoval předseda horní parlamentní komory.

Všechny kraje zvýšení mezd řidičů řeší a jednají také s dopravci. Jana Vildumetzová poukázala na to, že vládní kabinet sice prostřednictvím nařízení určil, že se mzdy mají zvýšit, ale neřekl, jak to mají kraje udělat a z čeho to financovat. Vláda nepřistoupila ani na kompromisní řešení navrhované kraji, a to posílit finance na opravy krajských komunikací, čímž by se krajům kompenzovaly náklady vzniklé navýšením mezd řidičů. Místo požadovaných čtyř miliard mají kraje dostat na danou oblast miliardy tři. „Po tuhé zimě jsou požadavky jednotlivých krajů na opravy silnic mnohem vyšší, jen v Karlovarském kraji bychom na opravy všech poničených komunikací potřebovali čtyři miliardy korun, podle délky silnic však dostaneme 112 milionů. Je nutné si uvědomit, že krajské silnice vedou přes města a obce a právě od nich máme řadu podnětů na opravy,“ popsala situaci předsedkyně Rady AK ČR.

Obdobné situace se hejtmani obávají také v souvislosti s platy zaměstnanců v kultuře, které chce vláda navýšit o 9 %, ale zatím neřekla, kde mají kraje na toto navýšení mezd sehnat peníze. Kraje vypočetly, že na ně budou potřebovat zhruba miliardu korun navíc. Obdobná situace je u mezd pracovníků v sociální oblasti, které se mají zvýšit o 5 %, což by si vyžádalo zhruba 640 milionů korun navíc z krajských rozpočtů.

Senát chápe požadavky samospráv, a to nejen proto, že právě mezi senátory je mnoho úspěšných bývalých i současných starostů, hejtmanů a zastupitelů. Díváme se na zákony z pohledu praxe, kterou senátoři bezpochyby ve svých oblastech mají, a proto i nadále chceme samosprávám být partnery a hledat vždy taková řešení, která našim regionům a jejich občanům budou přinášet prospěch,“ řekl předseda Senátu hejtmanům. Zároveň podpořil jejich požadavek , aby byl při přípravě zákonů více slyšet společný hlas regionů a Asociace krajů se tak stala oficiálním připomínkovým místem.

Milan Štěch se také dohodl s hejtmany na pravidelných společných setkáních a na tom, že Asociace krajů bude Senát průběžně informovat o své činnosti.

Shoda panuje i v názoru na posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu: Předseda Senátu i hejtmani chtějí, aby nejprve byly odstraněny duplicity nebo multiplicity kontrol, kdy se stává, že různé orgány kontrolují samosprávy v téže oblasti s různými výsledky, často nesprávnými. To zvyšuje administrativu, kdy pak kraje a obce mají méně času na zajišťování služeb občanům. Obecně se samosprávy kontrolám nebrání, mohou totiž mít i preventivní charakter.*

/tz/

K foto:

Jana Vildumetzová a Milan Štěch po včerejším jednání v Senátu Parlamentu ČR

FOTO: ARCHIV

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down