Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR již potřetí uvedla do Síně slávy – pocta za rozvoj venkova významné osobnosti za jejich celoživotní přínos rozvoji venkova. Ocenění z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila, předsedy senátní stálé komise Jiřího Voseckého, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veroniky Vrecionové a ředitele Národního divadla Jana Buriana dnes převzali Josef Bezdíček a Jan Kruml. Slavnostní akt se odehrál ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce, sídle horní parlamentní komory.

„Toto ocenění se uděluje za celoživotní práci a přínos českému venkovu. Oceněným bych tímto chtěl poděkovat za jejich přínos k rozvoji českého venkova a za jejich vize, které měli a v průběhu svého života pro český venkov zrealizovali,“ uvedl předseda komise senátor Jiří Vosecký. A dodal: „Jako dlouholetý starosta si také velmi dobře uvědomuji, kolik překážek museli překonat a kolik úsilí a práce museli vynaložit. A za to vám patří náš dík.“

Do pomyslné Síně slávy tak byly uvedeny další osobnosti, a sice Josef Bezdíček, emeritní starosta obce Čermná nad Orlicí, a čestný předseda Komory obcí Svazu měst a obcí ČR a Osobnost venkova roku 2020, a Ing. Jan Kruml, Osobnost venkova 2021.

Josef Bezdíček od prvopočátku hájil zájmy malých obcí v okresním shromáždění obcí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Hlavním tématem té doby pro něj byla doprava, sociální problematika a zdravotnictví. Věnoval se problematice malých obcí, a to především jejich spolupráci. Zkušenosti pro svoji práci se společenstvími malých obcí sbíral i v cizině, například ve Francii, Rakousku a na Slovensku. Po roce 2005 začal v kraji propagovat metodu LEADER a jeho obec Čermná nad Orlicí se zapojila do místních dobrovolných svazků obcí a následně i do Místní akční skupiny.

Jan Kruml patřil do skupiny aktivistů, kteří 1. června 1993 založili Spolek pro obnovu venkova ČR, stál u zrodu Programu obnovy venkova a přispěl k získání dotace na tento program ze státního rozpočtu. Zasadil se o rozšíření soutěže Vesnice roku o kategorii Zlatá cihla v Programu obnovy venkova i o začlenění oceněných staveb do nově vydávané edice Venkovské stavby. Jako milovník folkloru vždy zdůrazňoval citový vztah k domovu, vlastní iniciativu a angažovanost občanů a také náležitou podporu demokratického státu, jako nezbytných předpokladů zdravého rozvoje venkova.*

/zr/

Na snímku: Do Síně slávy – pocta za rozvoj venkova byl dnes uveden i Josef Bezdíček (uprostřed vpředu)

Foto: Facebookový profil Svazu měst a obcí ČR

 

Od příštího roku má nabýt účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Ten podmiňuje platnost a účinnost samosprávných předpisů i předpisů vydávaných některými správními úřady jejich publikací v celostátně vedené sbírce. Mnoha obcím se to nelíbí a prostřednictvím senátorů a senátorek se už obrátily na Ústavní soud, aby tuto povinnost pro obce zrušil.

Podle našeho názoru tím stát porušuje výkon ústavou garantovaného práva na samosprávu, když omezuje právo zastupitelstev vydávat v mezích jejich působnosti obecně závazné vyhlášky,“ říká senátor Michael Canov, který jedná za skupinu senátorů a senátorek, jež se z iniciativy SMS ČR na Ústavní soud obrátila. „Dát státní moci do rukou tak silný nástroj, jako je podmínění nabytí účinnosti právních předpisů samospráv zveřejněním, je navíc krok výrazně riskantní a potenciálně zneužitelný,“ dodává senátor.

Návrh podepsalo 26 senátorek a senátorů včetně předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčila a jejího prvního místopředsedy Jiřího Růžičky.

Senátoři v návrhu k Ústavnímu soudu upozorňují mimo jiné i na možné negativní praktické dopady zákona: z celkového počtu 6250 obcí je téměř 1900 obcí do 250 obyvatel, u nichž jsou zpravidla všechny funkce zastupitelů vykonávány neuvolněně, zastupitelé se o svou obec starají ve svém volném čase, často již v důchodovém věku. Další byrokratická povinnost, kterou se mění současný poměrně snadný způsob poskytování přijatých předpisů obcí ústředními orgánu státní správy, může občany dále odradit od toho, aby se o možnost spravovat svou obec ucházeli v komunálních volbách.

Podle zjištění Českého statistického úřadu v komunálních volbách 2018 výrazně narost počet obcí, v nichž byla k volbám podána jen jediná kandidátka, a volby se tak de facto nekonaly. Tento trend je vysoce negativní a rizikový vzhledem k počtu samostatných obcí a důsledků, které neustavení vedení obce má pro stát samotný, včetně nesení nákladů tzv. nucené správy, ale také i na kvalitu demokracie, která je založena na možnosti výběru,“ připomíná Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, který senátory u Ústavního soudu zastupuje jako advokát.

Zároveň upozorňuje na to, že právní předpisy obcí a krajů jsou již nyní shromažďovány krajskými úřady a Ministerstvem vnitra či jiným příslušným ústředním správním úřadem.

Příslušné zákonné normy územním samosprávám ukládají povinnost zaslat obecně závazné vyhlášky a nařízení příslušným dozorovým orgánům již dnes, pokud tedy vláda chce mít přehled o těchto předpisech, stačí, aby využila informací, které již má k dispozici. „Je příznačné a poněkud kuriózní, že vláda jako jeden z hlavních důvodů tohoto opatření uvádí neinformovanost Policie ČR o vyhláškách samospráv. Přitom ministerstvo vnitra, které je ústředním správním úřadem pro záležitosti Policie ČR, má tyto vyhlášky k dispozici. Místo zatěžování obcí by tak stačilo zlepšit komunikaci mezi jednotlivými státními orgány a institucemi,“ dodává Stanislav Polčák.*

/zr/

 

K fcoto:

Na snímku je brněnské sídlo Ústavního soudu ČR, kam zamířila ústavní stížnost skupiny senátorek a senátorů ohledně blížící se podmíněnosti platnosti a účinnosti předpisů samosprávných obcí  jejich publikací v celostátně vedené sbírce

Ilustrační foto: Wikipedie

 

 

Horní parlamentní komora si dnes na ustavující schůzi zvolila nové vedení pro 13. funkční období. Předsedou horní parlamentní komory se s jednoznačnou podporou 73 hlasů stal Miloš Vystrčil (ODS). Role místopředsedů se ujmou Jan Horník a Jiří Růžička (STAN), Jiří Oberfalzer (ODS) a Jitka Seitlová (KDU-ČSL a nezávislí). Z celkového počtu 77 přítomných podpořilo kandidaturu Miloše Vystrčila v tajné volbě 73 senátorek a senátorů. Naváže tak na svou práci předsedy Senátu, kterou 19. února 2020 převzal po náhlém úmrtí Jaroslava Kubery.

Jsem přesvědčen, že český Senát je prostřednictvím svých senátorek a senátorů doslova srostlý s naší zemí jako žádná jiná instituce,“ uvedl Miloš Vystrčil ve svém kandidátském projevu. „Zkrátka – český Senát, horní komora českého Parlamentu, je institucí, která je tady pro Česko, pro občany České republiky. Právě tento fakt je a musí zůstat naším základním imperativem pro naši činnost, pro naše konání, pro naše chování a vystupování. Pro naši službu a naplňování role Senátu jako ochránce svobody, demokracie a vlády práva.

V úvodu 1. schůze složili senátorský slib nově zvolené senátorky a senátoři, kteří uspěli v říjnových volbách.

Na programu ustavující schůze je v odpoledních hodinách volba vedení senátních výborů a komisí. Živý přenos je možné sledovat prostřednictvím iVysílání České televize.

Zítra, ve čtvrtek 12. listopadu v 9:00 zahájí plénum Senátu svou 2. schůzi. Program je k dispozici na webu Senátu.

/zr/

Foto: Miloš Vystrčil. opětovně zvolený předseda horní parlamentní komory

Foto: archiv Senátu

Pří příležitosti blížícího se Dne české státnosti se včera v Hlavním sále Valdštejnského paláce uskutečnilo slavnostní předávání Stříbrných pamětních medailí předsedy Senátu Parlamentu ČR. Miloš Vystrčil ve své roli předsedy horní parlamentní komory vyzdvihl, že všech 27 vyznamenaných spojuje nezištná služba druhým, která má v jejich profesích a činnostech různé podoby.

Všichni z vás, kteří tu sedíte, nějakým způsobem sloužíte. Obci, kraji, vlasti. Třeba tím, že jste připomínali, jak to bylo popravdě v minulosti. Třeba tím, že jste se postavili na stranu pravdy v okamžiku, kdy to nebylo vůbec jednoduché. Dokonce jste se postavili do čela boje za pravdu, svobodu a demokracii. Nebo jste se postavili na správnou stranu dnes. I když to na první pohled může vypadat trochu jednodušší, také to vyžaduje odolnost a odvahu. Spousta z vás slouží tím, že se rozdává, nezištně předává své znalosti a dovednosti kolegům a studentům, a děláte tak i přes to, že jste tím možná ochudili svou kariéru o některé úspěchy, kterých byste jinak dosáhli,“ připomněl Miloš Vystrčil.

Stříbrnou medaili pro Jaroslava Kuberu in memoriam za mimořádnou politickou odvahu, přínos regionální politice a zásluhy o parlamentní diplomacii převzala během slavnostního ceremoniálu Věra Kuberová, vdova po zesnulém předsedovi české horní parlamentní komory.

Věra Kuberová při této příležitosti z rukou Miloše Vystrčila také převzala Řád příznivých oblaků, který byl zesnulému předsedovi Senátu udělen taiwanskou prezidentkou Tsai Ing-wen během nedávné cesty senátní delegace na Taiwan. „Celá rodina si ocenění velmi váží. Jsem ráda, že manžel byl vyznamenán těmi správnými lidmi. Neměla jsem dosud možnost poděkovat Senátu a jmenovitě panu Vystrčilovi, že i přes veškeré výhružky a překážky uskutečnil cestu na Taiwan. Jsme demokratický svobodný stát a manžel za tím stál do posledního dechu. A proto jsem ráda, že jste se nenechali zastrašit, a svobodu jste takto hájili v jeho duchu,“ uvedla Věra Kuberová ve své děkovné řeči, na niž reagoval celý sál potleskem vestoje.

Slavnostnímu aktu předávání stříbrných medailí předcházela v sala terreně Valdštejnské zahrady mše svatá, na níž se podíleli někteří ocenění. Mši celebroval biskup a bývalý chartista Václav Malý a několik písní zahrál Spirituál kvintet.

Seznam 27 laureátů Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu pro rok 2020

* Ing. Libor Burian, MBA. Medaile udělena za příkladný doslova „baťovský“ přístup k podnikání a osvícenou podporu veřejného života.

* Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Medaile udělena za vynikající a nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost.

* Ing. Hana Dvořáková, CSc., a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. Medaile udělena za nezištnou podporu mladých vědeckých talentů.

* Pavol Habera. Medaile udělena za mimořádné zásluhy při veřejné, vlídné a přitom neúprosné výchově mladých hudebních talentů.

* Prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. Medaile udělena za příkladnou houževnatost a vytrvalost a pozvednutí historické vědy v České republice.

* PhDr. Drahomíra Irglová. Medaile udělena za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů.

* Miroslav Kasáček a Ing. Luděk Navara. Medaile udělena za badatelskou a publicistickou činnost a nezdolnou péči o pravdivou historickou paměť.

* Magdalena Kožená. Medaile udělena za dlouholeté mimořádné zásluhy v oblasti hudby a podporu hudebních talentů.

* Jaroslav Kubera in memoriam. Medaile udělena za mimořádnou politickou odvahu, za vynikající přínos regionální politice a mimořádné zásluhy o parlamentní demokracii.

* MgA. Jan Lorman. Medaile udělena za nezdolnost, vizionářství, osvětovou činnost a pomoc seniorům a sociálně znevýhodněným.

* Mons. Václav Malý. Medaile udělena za nezdolný protikomunistický odboj a dlouhodobou podporu dodržování lidských práv a úsilí a péči o svobodu a demokracii.

* Jan Pňakovič a Ing. Jan Pňakovič. Medaile udělena za mimořádnou rozhodnost a obětavost při záchraně života.

* Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. Medaile udělena za mimořádný a vizionářský přístup v oblasti vědy, zejména českého antarktického výzkumu.

* Ing. Richard Smola. Medaile udělena za celoživotní nezdolnost a podporu a pomoc politicky pronásledovaným.

* Spirituál kvintet. Medaile udělena za zásluhy v oblasti hudby a celoživotní mimořádnou podporu svobody a umění.

* Tomáš Vondráček. Medaile udělena za odvahu postavit se na správnou stranu a za mimořádný podnikatelský počin ve veřejném zájmu.

* Miloš Zapletal. Medaile udělena za celoživotní práci pro druhé, za úžasnou a nezištnou službu českému skautingu.

* Leo Žídek. Medaile udělena za nezdolný protikomunistický odboj a péči o pravdu, svobodu a demokracii.

*

/zr/

Na snímku: Společná fotografie všech oceněných s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem

Foto: archiv Senátu

 

Novým předsedou horní komory českého parlamentu se dnes stal senátor Miloš Vystrčil. V tajné volbě získal 52 ze 76 odevzdaných platných hlasů. Jiří Růžička i nadále zůstává 1. místopředsedou Senátu.

Na úvod chci především poděkovat za podporu, které se mi dostalo, je to pro mě velká čest a velmi si toho vážím. Zároveň chci říci, že platí, že se budu snažit, aby Senát nadále plnil roli ústavní pojistky, roli hlídače exekutivy a nakonec roli jakési kotvy, protože Senát je instituce, která, v případě, že by přišla nějaká bouře či vichr, dokáže zařídit, aby Česká republika zůstala na místě, aby nebyla zavanuta někam do neznáma, případně dokonce do ztracena. V tomto smyslu jsem přesvědčen, že Senát napříč stranami je ochoten pracovat a navzájem se domlouvat,“ řekl Miloš Vystrčil ke svému zvolení do nové funkce.

Gratuluji panu senátorovi Vystrčilovi k tomu, že se stal předsedou Senátu. Je to nepochybně člověk, který povede Senát tak, jak si všichni představujeme, tedy tak, aby to bylo ve prospěch Senátu jako takového a především této země,“ komentoval výsledek volby senátor Jiří Růžička, který ve volbě získal 21 hlasů.

Krátce po oznámení výsledků se sešel Senátorský klub ODS, který rozhodl, že v pozici předsedy klubu Miloše Vystrčila vystřídá senátor Martin Červíček a 1. místopředsedou se stane senátor Zdeněk Nytra.*

/tz/

Výsledky letos již třetího ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 byly včera odpoledne slavnostně oznámeny v sídle Poslanecké sněmovny v Praze. Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje časopis Moderní obec spolu s vydavatelstvím Profi Press s. r. o., i tentokrát získala záštitu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, vyhlášení výsledků podpořily Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Smyslem soutěže je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií, z jejichž vítězů hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze, který obdržel titul Komunální politik roku 2017. Vítěz každé kategorie získal pamětní list a artefakt z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních, od partnera dané kategorií také symbolický šek na dvacet tisíc korun pro své město či obec.

Na vyhlášení výsledků soutěže byli pozvání všichni její účastníci a partneři soutěže. Ministryni Karlu Šlechtovou při slavnostním ceremoniálu zastupovala státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňka Pikešová, pozvání na akci přijala také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Přítomni byli rovněž poslanci, senátoři a představitelé ústředních orgánů státní správy.

V kategorii Sociální projekt roku zvítězila Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovce (okres Nový Jičín), za projekt Secesní Salchrova vila v Bílovci rozsvítila podzim života našim seniorům. Cenu za Sylvu Kováčikovou z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové převzal starosta Bílovce Pavel Mrva. Symbolický šek mu předal zástupce společnosti ELEKTROWIN Jan Marxt.

Projektem Dětská skupina Peřinka se v kategorii Děti a rodiče prosadila Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky na Břeclavsku, Prvním gratulantem, který jí také předal cenu, byl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Symbolický šek jí za partnera kategorie na podium přinesl ředitel společnosti hřiště.cz Ladislav Fuxa.

V kategorii Sport a veřejné zdraví patří prvenství Jiřímu Horákovi, starostovi obce Vysoká nad Labem v okrese Hradec Králové, za projekt Sportovní areál Vysoká nad Labem. Cenu za vítězství převzal od senátora Zbyňka Linharta, předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Symbolický šek vítězi předala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, zakladatelka společnosti MUNICIPAL – Centrum vzdělávání a odborných služeb.

Křišťálové srdce za vítězství v kategorii Kulturní a vzdělávací činnost si ze slavnostního odpoledne odnesl Tomáš Hájek, starosta městyse Ostrovačice (okres Brno-venkov), za projekt Přístavba Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice a výstavba víceúčelového sportoviště. Cenu a šek mu předal ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra David Sláma a zakladatel projektu Mobilní rozhlas Ondřej Švrček.

Kategorii Odpadové hospodářství ovládl Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko na Přerovsku, díky projektu Kompostárna Veselíčko a odpadová spolupráce v MAS Moravská brána. Cenu za vítězství převzal z rukou ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse, symbolický šek mu za společnost EKO-KOM předal její provozní ředitel Petr Šikýř.

Projekt Rozkvetlý Liberec a  komunitní plánování ploch zeleně, jehož nositelkou je náměstkyně primátora Liberce Karolína Hrbková, byl hodnotitelskou komisí soutěže vybrán jako nejlepší v kategorii Veřejná zeleň. Ocenění za prvenství obdržela z rukou výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala, symbolický šek jí za partnera kategorie – společnost Pekass, předal David Procházka.

V kategorii Utváření veřejného prostoru zvítězil projekt Náves Velká Polom starostky Ludmily Bubeníkové ze stejnojmenné obce v okrese Ostrava-město. Jako první ji na podiu pozdravil a cenu jí předal místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň. Partnerem kategorie byla společnost Zebra Group, jejíž jednatel Petr Řihák Ludmile Bubeníkové daroval pro Velkou Polom symbolický šek.

Hodnotitelská komise soutěže udělila i svoji zvláštní cenu. Ta patří starostce Třince Věře Palkovské za projekt Pořízení elektrobusů pro MHD Třinec. Na slavnostním ceremoniálu ji zastupovala členka zastupitelstva města Milada Hejmejová, které cenu předal senátor Miloš Vystrčil, jenž vyhlašovatelům soutěže při její přípravě před více než dvěma roky ochotně radil.

Celkovou vítězkou soutěže byla vyhlášena a z rukou státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňky Pikešové převzala titul Komunální politik roku 2017 starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková.

Na závěr slavnostního ceremoniálu ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček všem oceněným, ale také všem dalším účastníkům soutěže poděkoval a pozval je do jejího příštího ročníku. Dosavadní název soutěže se od roku 2018 změní na Komunální projekt roku, zůstane však její členění na jednotlivé kategorie, přičemž celkový vítěz soutěže obdrží – jako dosud – titul Komunální politik roku.

Pohodovou atmosféru vyhlášení výsledků soutěže ukončeného slavnostním rautem zpříjemnily swingové evergreeny v podání zpěvačky Petry Ernyei za doprovodu Jazz Duet. Moderátorkou odpoledne byla Jolana Voldánová.

/rš/

 

Na snímku nahoře:

Ludmila Bubeníková, celková vítězka soutěže Komunální politik roku 2017, s cenou z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních

 

Snímky ve fotogalerii dole:

Hromadný snímek všech oceněných v letošním ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 i s osobnostmi, které jednotlivá ocenění předávaly, a s partnery jednotlivých kategorií

Snímky vítězů jednotlivých kategorií s předávajícími osobnostmi a zástupci partnerů

Protiústavní, diskriminační a ochromující investice obcí a krajů. Takový je podle tří čtvrtin senátorů a zástupců samospráv zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zasahuje do Ústavou garantovaného práva územně samosprávných celků samostatně hospodařit s vlastním rozpočtem.

Většina představitelů horní komory Parlamentu se spolu se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR obrátila na Ústavní soud ČR. Spornou část zákona o rozpočtové odpovědnosti požadují zrušit.

„Zákon o rozpočtové odpovědnosti jinak nahlíží na stát a jinak na obce a kraje. Pokud by začal fungovat, existenčně by to ohrozilo stovky obcí,“ říká senátor Miloš Vystrčil a dodává: „Pro napadení zákona u Ústavního soudu je třeba podpis alespoň 17 senátorů z celkem 81. Stížnost, ve které požadujeme zrušení části zákona, zatím podepsalo 60 zástupců horní komory Parlamentu, což je historicky největší počet.“

Zákon o rozpočtové odpovědnosti zjednodušeně řečeno říká, že při překročení veřejného dluhu o více než 55 % HDP, obce a kraje budou muset schvalovat jen vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Tedy nebudou si moci vzít půjčku. Pro malé obce s malým rozpočtem však téměř každá větší investiční akce znamená zadlužit se. Povinnosti státu či státních organizací právní předpis ale nijak nestanovuje, i když je zřejmé, že samosprávy v globálu hospodaří lépe než stát. Takové opatření by v praxi obcím znesnadnilo například výstavbu bytů či kanalizace. Norma navíc říká, že při zadluženosti vyšší než   60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky, bude městům a obcím pozastavena výplata 5 % ze sdílených daní. To vše by ve výsledku zastavilo rozvoj území a ochromilo život samospráv.

/tz/

Tématu rozpočtové odpovědnosti se podrobně věnuje i březnové číslo tištěné Moderní obce, přičemž k tomu rovněž uveřejňuje obsáhlý komentář náměstka ministra financí Petra Pavelka. Březnové osmdesátistránkové vydání Moderní obce je již u čtenářů. Předplatné Moderní obce si můžete zajistit na: http://profipress.cz/predplatne/.

 

Sněmovna včera přehlasovala senátní veto a opět schválila zákon o rozpočtové odpovědnosti, který má zavést nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů. Senát ho pokládá za neústavní ve vztahu k obcím.

Někteří senátoři už dříve prohlásili, že pokud sněmovna horní parlamentní komoru přehlasuje, obrátí se na Ústavní soud. Poukazovali hlavně na to, že jde o běžný, nikoli ústavní zákon, kterým se zasahuje do ústavního práva obcí ohledně jejich hospodaření. Vládní koalice však zřejmě připraví novelu, která bude na výtky obcí reagovat.

Při hlasování v Senátu loni v listopadu podpořilo zamítnutí 63 ze 67 senátorů. Pro zamítnutí hlasovali tehdy dokonce senátoři ANO, tedy hnutí ministra financí Andreje Babiše. Včera pro zákon hlasovalo 105 poslanců, zapotřebí jich bylo alespoň 101.

Členy dolní parlamentní komory nepřesvědčil ani senátor, předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil, který mezi ně včera přišel stanovisko Senátu obhájit. „V tomto zákoně naprosto nesmyslně nařizujeme obcím, aby neinvestovaly v jednom roce více, než je 60 procent jejich příjmů. Přece ty obce, zejména malé obce, přestanou fungovat. Jak zainvestují kanalizaci? Jak zainvestují opravu školy? Jak zainvestují výstavbu haly, jak zainvestují opravu silnice? To nejde. Ve všech těchto případech u malých obcí dojde k tomu, že si půjčí vždycky více, než je jejich roční rozpočet,“ řekl poslancům Miloš Vystrčil.

Ovšem návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se nelíbí ani některým poslancům. Například poslankyně Věra Kovářová (STAN, zvolená za TOP 09), která je i členkou předsednictva Sdružení místních samospráv ČR, následně konstatovala, že již před hlasováním o tomto zákonu upozornila na jednu důležitou otázku, a sice zda nyní už schválený návrh není v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv, v jehož článku 9 odst. 1 stojí, že: "místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat". Podle názoru poslankyně některá ustanovení zákona o rozpočtové odpovědnosti mohou být s tímto článkem v rozporu. "A jak se na tuto závažnou otázku dívá ministr Babiš? Zeptala jsem se ho, ale neodpověděl mi. Vládní návrh jsem už proto nemohla podpořit...," uvedla na svém facebookovém profilu Věra Kovářová.

Zákon počítá s tím, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady budou muset přijmout nápravná opatření. Zatímco vláda by musela předložit návrhy státního rozpočtu tak, aby pouze vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, obce a další instituce by musely mít rozpočty přinejmenším vyrovnané.*

/čtk, red/

 

 

V pořadí už druhý ročník soutěže Komunální politik roku má své vítěze. Byli slavnostně vyhlášeni 22. listopadu v nově zrekonstruovaných prostorách Akademie veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze.

Soutěž je pořádána vydavatelstvím Profi Press s. r. o. a redakcí časopisu Moderní obec s cílem vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné územními samosprávami. Za všemi těmito nevšedními projekty stojí i nevšední lidé – komunální politici. Proto jsou oceňováni ti, kteří vznik projektu inspirovali, získali pro jeho realizaci zastupitelstvo i veřejnost, významně se podíleli na jeho uskutečnění, obstarali pro něj peníze a dál jej případně rozvíjejí.

Také letos soutěži Komunální politik roku 2016 poskytla svoji záštitu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a spolupořadatelství se znovu ujaly Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Redakce Moderní obce se mohla opřít i o podporu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.

Slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků soutěže se mj. zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok, náměstci šéfů resortů pro místní rozvoj, vnitra, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, životního prostředí a další hosté. Ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, která byla služebně v zahraničí, zastupoval její náměstek Zdeněk Semorád. Přišel i nový předseda senátního výboru Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Zbyněk Linhart spolu se členem tohoto výboru a předsedou senátorského klubu ODS Milošem Vystrčilem, který v loňském roce pomáhal pořadatelům soutěže položit její základy. Svaz měst a obcí ČR zastupoval jeho místopředseda Pavel Drahovzal.

 

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže:

* Kategorie Sociální projekt roku: Zuzana Čiháková, starostka města Kouřim na Kolínsku, za projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

* Kategorie Děti a rodiče: Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice na Rokycansku, za projekt Zapojení předškolních dětí do činnosti dobrovolných hasičů.

* Kategorie Sport a veřejné zdraví: Filip Kořínek, starosta města Černošice v okrese Praha-západ, za projekt Hala Věry Čáslavské.

* Kategorie Kulturní a vzdělávací činnost: Ladislav Kubín, místostarosta obce Slavkov na Opavsku, za projekt 8. setkání Slavkovů z Evropy 2015.

* Kategorie odpadové hospodářství: Martin Ander, náměstek primátora statutárního města Brna, za projekt  RE-USE Managament statutárního města Brna.

* Kategorie Veřejná zeleň: Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ, za projekt Nový hřbitov v Dolních Břežanech.

* Kategorie Dopravní projekt roku: Pavel Žerníček, starosta obce Rapotín na Šumperku, za projekt Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou.

* Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice (kategorie Ekologický projekt roku).

Z nich hodnotitelská komise soutěže vybrala celkovou vítězku – starostku Zuzanu Čihákovou z Kouřimi, která obdržela i titul Komunální politik roku 2016. O svém projektu Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím uvedla: „V naší zemi města a vesnice zaznamenávají krásný a hladivý rozvoj. Všude většinou působí nějaký aktivní spolek, kde hodnoty pro svoji organizaci, ale i pro svou obec vytvářejí jeho členové dobrovolnickou prací – skauti, hasiči, sportovci, rybáři, myslivci... Cílený rozvoj dobrovolnictví, který na tuto práci navazuje, má obrovský význam. Zapojuje další lidi do prací pro celek, může být také specializovaný podle zapojení do projektů. Cíleným projektem lze představit lidi, kteří pomáhají například v rámci sousedské výpomoci. Cílená podpora a rozvoj dobrovolnické práce přinese ovoce každé komunitě.“

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi křišťálové srdce, výrobek sklářů v Novém Boru, a pro svoji obec či město i šek na 20 tisíc korun. Celková vítězka soutěže pak získala titul Komunální politik roku 2016 a pro své město odměnu ve výši 50 tisíc korun.

K úspěchu soutěže přispěla i spolupráce s partnery jejích jednotlivých kategorií  – společnostmi ELEKTROWIN, hřiště.cz, MUNICIPAL – Centrum vzdělávání a odborných služeb, Wolters Kluwer ČR, EKO-KOM, PEKASS, I-Tec Czech a ECOBAT. Partnerem soutěže se stala společnost Asseco Solutions.

Vítězné i všechny další soutěžní projekty postupně představí časopis Moderní obec, počínaje lednovým vydáním 2017. Už nyní však lze zhlédnout videomedailonky vítězů všech kategorií i fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, a to na internetové adrese: www.komunalnipolitikroku.cz pod odkazy Videogalerie a Fotogalerie.*

/rš/

Celkem 42 úřadů obcí s rozšířenou působností – vždy po třech z každého ze všech čtrnácti krajů včetně Prahy – bylo tento týden Ministerstvem vnitra prohlášeno za "přívětivé". Stalo se tak na základě výsledků elektronického dotazníkového šetření, v němž byly sledovány čtyři desítky kritérií značících přívětivost úřadu. Příklady dobré praxe, které ve výsledcích průzkumu nejvíce zazářily, shrnuje i brožurka Přívětivý úřad 2016 – příklady dobré praxe, kterou Ministerstvo vnitra v nejbližších dnech bude elektronicky distribuovat všem obcím s rozšířenou působností.

Průzkum se zabýval pouze úřady obcí s rozšířenou působností (ORP). Celkem z 220 těchto úřadů se jich dotazníkového šetření zúčastnilo 190. Průzkum kladl důraz na kritéria zejména z oblasti využívání on-line služeb, webových stránek, transparentnosti a zvyšování komfortu pro občany přímo na úřadu.

Slavnostní ceremoniál vyhlašování výsledků průzkumu se předevčírem odpoledne uskutečnil ve Vzdělávacím středisku Benešov Institutu pro veřejnou správu Praha za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové a náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého a dalších osobností.

Podle Jany Vildumetzové se resort vnitra rozhodl průzkum "přívětivosti úřadů" provést nejprve na úrovni obcí s rozšířenou působností, protože právě jejich úřady představují nejdůležitější místo pro kontakt občanů se státem. Jak náměstkyně ministra mj. připomněla, je proto velmi zásadní například prodlužování úředních hodin tak, aby úřad byl co nejdostupnější i pro pracující občany. Již tři čtvrtiny městských úřadů prodlužují nejméně jednou týdně úřední dobu, aby vyhověly pracujícím obyvatelům svých měst. Celkově polovina úřadů má dnes v úsecích správních agend přepážky otevřené více než 30 hodin týdně, přičemž u agend občanských průkazů a cestovních dokladů má osmina úřadů otevřeno i 40 hodin a déle.

Z úst Jany Vildumetzové zazněla i zajímavá informace, že Ministerstvo vnitra chce navázat na dlouholetou tradici  soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a k datu slavnostního ceremoniálu v Benešově vyhlásilo už její 11. ročník. Naposledy se tyto ceny udělovaly za rok 2013. Podrobnosti o soutěži Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2016 na jdete na: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Uzávěrka příjmu přihlášek do letošího ročníku soutěže byla stanovena na 31. srpna 2016.

Náměstek ministra vnitra Josef Postránecký seznámil účastníky slavnostního vyhlašování přívětivých úřadů s prvními zkušenostmi z účinnosti zákona o státní službě a ponamenal, že na akci do Benešova přijel i proto, aby se jí nechal inspirovat. Obdobné vyhodnocování "přívětovosti" by totiž chtěl zavést i na úrovni státních úřadů.

Nejpřívětivějšími úřady obcí s rozšířenou působností v celé České republice byly prohlášeny:

 1. Magistrát statutárního města Liberec
 2. Úřad městské části Praha 18 (Praha-Letňany)
 3. Městský úřad Žďár nad Sázavou

 

Pořadí měst/městských částí a jejich přívětivých úřadů na prvních třech místech v jednotlivých krajích:

Moravskoslezský kraj:

 1. Karviná
 2. Ostrava
 3. Opava

Středočeský kraj:

 1. Kladno
 2. Kolín
 3. Benešov

Královéhradecký kraj:

 1. Náchod
 2. Nové Město nad Metují
 3. Trutnov

Pardubický kraj:

 1. Chrudim
 2. Lanškroun
 3. Litomyšl

Kraj Vysočina:

 1. Žďár nad Sázavou
 2. Třebíč
 3. Moravské Budějovice

Karlovarský kraj:

 1. Cheb
 2. Ostrov
 3. Sokolov

Jihomoravský kraj:

 1. Hodonín
 2. Kyjov
 3. Břeclav

Praha:

 1. Praha 18
 2. Praha 2
 3. Praha 11

Plzeňský kraj:

 1. Plzeň
 2. Rokycany
 3. Domažlice

Ústecký kraj:

 1. Chomutov
 2. Most
 3. Litoměřice

Olomoucký kraj:

 1. Prostějov
 2. Zábřeh
 3. Olomouc

Zlínský kraj:

 1. Valašské Meziříčí
 2. Otrokovice
 3. Zlín

Jihočeský kraj:

 1. České Budějovice
 2. Tábor
 3. Český Krumlov

Liberecký kraj:

 1. Liberec
 2. Jablonec nad Nisou
 3. Semily

Moderní obec se k vyhlášení přívětivých úřadů vrátí fotoreportáží ve svém červencovém vydání. Některé z oceněných úřadů podrobněji představí následně v srpnu.*

K témuž i na facebookovém profilu Moderní obce, viz: https://www.facebook.com/ModerniObec/ .

/rš/

K foto:

Zástupci tří nejpřívětivějších úřadů ORP v zemi spolu s předávajícími ocenění (zleva): náměstek ministra vnitra Josef Postránecký, zástupkyně starosty MČ Praha 18 Iveta Lojková, zástupkyně starosty MČ Praha 18  Michaela Řepová, tajemník Magistrátu statutárního města Liberce Jindřich Fadrhonc, primátor statutárního města Liberce Tibor Batthyány, náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová, starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil, předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Miloš Vystrčil a předseda Spolku pro rozvoj venkova Eduard Kavala

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down