Ve středu 26. 6. byla slavnostně otevřena lávka na nově zrekonstruovaném železničním mostu na 1,429 km na trati Pňovany – Bezdružice a cyklostezka Pňovany, které umožní bezpečné překonání přehrady Hracholusky v Plzeňském kraji a zajistí napojení na dálkové cyklotrasy.

Lávka i cyklostezka byly realizovány Plzeňským krajem v rámci rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany-Bezdružice, jejíž realizátorem byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Most dokončený v roce 1901 tvoří dva pilíře, tři ocelová pole a krajní části mostu na kamenných obloucích. Na železničním mostu byla vyměněna všechna tři pole vrchní železné konstrukce. K výměně svrchní konstrukce byla užita unikátní technologie, kdy nová železná konstrukce byla vyměněna pomocí speciálního pojezdu (otáčedla). Výška mostu nad hladinou přehrady Hracholusky je asi 37 metrů. Navzdory zákazu se most stal prostředkem pro překonávání přehrady místními obyvateli, chataři či turisty, a to pěšky, na kolech i jinak. „Plzeňský kraj s cílem legalizovat tento stav a zajistit řádnou možnost překonat údolí řeky Mže dohodl spolupráci se SŽDC a v rámci rekonstrukce mostu a výměny jeho ocelových konstrukcí byla na nové konstrukci po jejich západní straně namontována lávka,“ uvedl náměstek hejtman pro dopravu Pavel Čížek.

Díky lávce se podařilo propojit dálkovou cyklotrasu č. 37 Panevropa – Radweg a dálkovou cyklotrasu č. 306, která vede do Karlovarského kraje v turisticky zajímavé lokalitě. „Lávka je opatřena rošty, které při přechodu umožňují pohled pod sebe na vodní hladinu Hracholuské přehrady. Svoji konstrukcí je tak zajímavou turistickou atrakcí,“ dodává hejtman Josef Bernard. Lávka má pět polí, její středová část je tvořena příčníky, které jsou spojeny s mostem a je umístěna na spodní části mostních konstrukcí, takže její podélný profil tvoří tři klesání a stoupání se sklonem až 15 %. Je široká dva metry. Podlahu lávky tvoří lisované rošty, zábradlí je ocelové. Nejnižší místa lávky jsou zhruba sedm metrů pod úrovní železniční tratě a asi 32 metrů nad hladinou přehrady Hracholusky. Opěrné stěny na cyklostezce jsou vyrobeny z drátokošů a přírodního lomového kameniva. Stezka vede na pozemcích Lesů ČR, SŽDC a soukromého vlastníka. Realizace probíhala od ledna do května 2019 za úzké spolupráce se stavbou mostu a lávky.*

 

/zr/

Dne 25. 6. jednal hospodářský výbor PS PČR o návrhu novely silničního zákona. Při hlasování o pozměňovacích návrzích k novele silničního zákona, které se dotýkaly i provozování taxislužeb, totiž hospodářský výbor sněmovny podpořil novelu v rozsahu, jak byla navržena. Česká republika tak dnes učinila krok k tomu, aby se svou legislativou liberalizovala odvětví taxislužeb. Přestože se stále jedná o kompromis, má šanci přinést rychlé narovnání trhu. Vydělat by na tom měli všichni – zákazníci, řidiči i samosprávy. 

"Za volantem alternativních taxíků jezdí řada z nás několik let. Většinou proto, že jsme chtěli, aby se zlepšila pověst a kvalita taxislužby. A nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že se to podařilo a v posledních letech šla kvalita servisu nahoru především díky tomu, že alternativní taxislužby nastavila jasná pravidla kontroly ceny i kvality. Dnes není problém nepoctivé nebo špatné taxikáře vyřadit na základě hodnocení jejich cestujících. Sami víme, jak moc se snažíme, abychom získali to nejvyšší možné hodnocení. A bereme to tak, že novela nám přizná alespoň část tohoto úspěchu, píše se v tiskové zprávě Asociace řidičů alternativních taxislužeb.
Velice vítáme vyřazení místopisných zkoušek, které považujeme za zbytečný relikt, zatěžující městské úředníky. Jejich uvolněnou kapacitu rádi uvidíme v ulicích při kontrolách provozu a výkonů jednotlivých taxikářů, které jsou pro nás tou pravou cestou, jak ohlídat kvalitu tak, aby taxislužby městu nedělaly českým městům ostudu, ale naopak zlepšovaly jeho pověst. Zároveň je třeba jasně říci, že nám nejde o zrušení kontroly a pravidel v taxislužbě. Ty jsou potřeba. Tak jako každý z nás má řidičák, musí mít živnost i pojištění. Ale vadí nám chaotické a často úplně překroucené regulace. Naše republika je malá a dokud se nesjednotí pravidla, která bude vyžadovat výhradně Ministerstvo dopravy, daleko se nedostaneme.
"Určitá míra regulace bude vždy potřeba. Ale tu největší část už dnes stejně zajišťují Bolt a Uber, kteří rozhodně nepustí za volant kdekoho, dále pak zákazník, který má možnost se rozhodnout nejen podle ceny za službu, ale sám hodnotit i výkon jednotlivých řidičů. Proč by měl mít na jízdu po Karlových Varech monopol úzký počet taxikářů, kteří se podle toho budou chovat? Nic je nebude nutit zlepšovat servis a chovat se vstřícně ke klientům, když mají své jisté," říká Blahoslav Tesárek, předseda přípravného výboru Asociace řidičů alternativních taxislužeb.
Asociace oceňuje, že poslanci hospodářského výboru dokázali přivést ke stolu i zástupce běžných taxislužeb a dosáhli kompromisu, který by měl nastavit rovné podmínky pro všechny a dát prostor pro vznik slušného a transparentního prostředí.*
/zr/

Které jsou výzvy i příležitosti v sektoru stavebnictví z hlediska společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek? Nejen o tom se dnes mluvilo na konferenci Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví, kterou v Praze uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Stavební veřejné zakázky jsou velkou příležitostí pro státní správu i samosprávu, neboť se správným zadáváním maximalizuje užitek investovaných veřejných peněz. „Veřejné zakázky na stavební práce tvoří téměř 40 % stavebních investic vůbec a mají tak velký potenciál ovlivnit celé odvětví. Rizika, jako porušování předpisů v oblasti pracovněprávní, v oblasti zaměstnanosti nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou mít přímý dopad na kvalitu plnění. I proto je důležité, aby jim zadavatelé věnovali pozornost. Stavebních zakázek je možné také využít jako příležitosti pro podporu a zvýšení atraktivity technických oborů. Praxi či zaměstnání zde mohou získat i osoby se ztíženým přístupem na trh práce,“ uvedla státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí Ingrid Štegmannová.

Na konferenci se debatovalo i o situacích, kdy veřejný zadavatel požaduje, aby vztahy v dodavatelském řetězci fungovaly férově, tedy aby poddodavatelé dostávali za práci zaplaceno včas, aby nedocházelo k porušování pracovněprávních předpisů ani v nižších úrovních dodavatelského řetězce apod. Prostředky k řešení těchto problémů, pro malé podniky často zásadních, lze také najít v odpovědném přístupu k veřejnému zadávání.

Ministerstvo dopravy začalo odpovědný přístup k veřejným zakázkám implementovat i ve svých přímo řízených organizacích jako jsou například státní organizace Správa železniční dopravní cesty či Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejichž zástupci se konference také účastnili. Již loni na podzim ministr dopravy Dan Ťok uložil všem těmto organizacím, aby své nákupy a investice realizovaly společensky odpovědným přístupem.

Odpovědné zadávání se musí stát zcela přirozenou vlastností při nakládání s veřejnými prostředky. V rezortu dopravy patříme k těm největším zadavatelům v České republice, proto každý krok směrem k odpovědnému zadávání v našem rezortu představuje svým objemem velký celospolečenský dopad,“ podpořil na konferenci tento přístup Jakub Kopřiva, náměstek ministra dopravy pro sekci legislativně právní.

Hlavním odborným příspěvkem konference pak byla prezentace Shauna McCarthyho, britského experta na odpovědné zadávání, který ukázal řadu příkladů, jak tento strategický přístup využívají ve Velké Británii. Na otázku, zda odpovědné zadávání nestojí více peněz, McCarthy odpověděl: „Společenská odpovědnost nestojí víc peněz. Špatné zadávání veřejných zakázek ano.

Konference byla pořádána v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od zahájení tohoto projektu v březnu 2016 jeho expertní tým vystoupil na více než 70 akcích, kterých se zúčastnilo přes 2600 osob. Ministerstvo přitom bylo jednou z prvních organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat ve svých nákupních procesech.*

Závěry a prezentace z konference budou zveřejněny na stránkách projektu www.sovz.cz.

/zr/

 

K foto:

Hlavním odborným příspěvkem dnešní konference Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnict byla prezentace Shauna McCarthyho, britského experta na odpovědné zadávání (na snímku), který ukázal řadu příkladů, jak tento strategický přístup využívají ve Velké Británii

Foto: archiv MPSV

 

Kraje mají vybrat úseky nově zpoplatněných 900 kilometrů silnic I. tříd, na kterých by nemusela být od roku 2020 nulová mýtná sazba, ale kde mýtné obcím pomůže. Takový je jeden z bodů společného memoranda mezi Ministerstvem dopravy, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR.

Chápeme kraje i města, které se obávají plánovaného zavedení mýtného na dalších 900 kilometrech silnic I. třídy. Proto jsme se domluvili, že vyberou úseky, na kterých by podle nich měla být nulová sazba a úseky, kde mýtné pro kamiony bude přínosné ekonomicky nebo jako nástroj regulace dopravy,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok k uzavřenému memorandu.

Ministerstvo dopravy se zároveň zavázalo, že bude spolu s vládou a vítězným uchazečem tendru na Systém elektronického mýtného hledat takové řešení, které rozptýlí obavy Asociace krajů a Svazu měst a obcí z rozšíření výkonového zpoplatnění silnic I. třídy od ledna 2020. Ministerstvo tím reaguje na výzvu krajů a měst, aby na části nebo na všech navrhovaných 900 kilometrů silnic I. třídy byla aplikována nulová sazba.

Velmi děkujeme ministerstvu dopravy, že našlo řešení situace, které jsme dnes deklarovali podpisem společného memoranda a které dává krajům, městům a obcím možnost, že pokud se rozhodnou a budou požadovat mít na daném úseku silnice 1. třídy nulovou sazbu, bude to ministerstvem dopravy respektováno,“ konstatovala předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

„Našli jsme tu nejvhodnější cestu, jak odstranit obavy starostů obcí a měst, že se přesune kamionová doprava do jejich obcí,“ dodal předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.*

/ak/

K foto:

Z podpisu Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění některých silnic I. třídy mezi Ministerstvem dopravy, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR

Foto: web AK ČR

 

 

 

Stovky dálničních a železničních mostů z šedesátých až osmdesátých let minulého století projdou v následujících měsících mimořádnými kontrolami. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční dopravy cesty (SŽDC) také identifikují mosty z uvedeného období nad dálnicemi, silnicemi I. třídy a železnicí, které jsou ve správě krajů. Ty by měly svoje mosty také zkontrolovat. Předsedkyně Rady Asociace krajů již prohlásila, že kraje jsou připraveny k mimořádné kontrole mostů na silnicích II. a III. třídy, tedy silnic, které jsou v jejich správě.

„Doubský most v Karlových Varech je v horším stavu, než se čekalo. Problém byl odhalen při rekonstrukci mostu. Místo opravy tak musí být zbourán a postaven zcela nový. V tomto případě zafungoval kontrolní mechanismus ŘSD. Podobné mosty z šedesátých až osmdesátých let nechá ŘSD a SŽDC v následujících měsících mimořádně zkontrolovat,“ konstatoval ministr dopravy Dan Ťok.
Podle systému hospodaření s mosty, tzv. BMS (bridge management system) není v havarijním stavu v současnosti žádný dálniční most. Šest jich je na silnicích I. třídy, které budou buď zbourány, nebo rekonstruovány. Na železnici není žádný problematický most. Běžná kontrola mostů se dělá jednou za rok, hlavní jednou za šest let, mimořádná pak na konci záruční lhůty nebo v případě požáru nebo přírodních katastrof.
„K podobné kontrole vyzveme i kraje, které mají ve správě silnice II. a III. tříd, zejména ty, jež vedou nad dálnicemi i železnicemi. Je potřeba, aby naši občané věděli, že česká dopravní infrastruktura včetně mostů je bezpečná, že děláme všechno pro to, aby mosty byly v pořádku,“ doplnil ministr dopravy s tím, že v případě doubského mostu zafungoval dobře nastavený kontrolní systém a ŘSD.

Předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová už jménem krajůna výzvu ministra dopravy odpověděla: "Kraje pravidelně kontrolují stav mostů na silnicích II. a III. tříd, které mají ve své správě, o jejich stavu máme přehled. Výzvu ministerstva dopravy ke kontrole mostů postavených v 60. až 80. letech minulého století samozřejmě vyslyšíme a přikročíme k mimořádné kontrole, aby byla zajištěna bezpečnost řidičů i chodců. Bude to určitě jedno z témat jednání Rady Asociace krajů ČR dne 7. září, kde k tomu dáme s kolegy hejtmany společný výstup. 

Jana Mračková Vildumetzová zároveň zopakovala, že z celkového počtu všech 17 485 mostů na dálnicích a silnicích v ČR je ve vlastnictví krajů 12 594 mostů, což je více než 72 %! Z toho je na stupni 5 (špatný), 6 (velmi špatný) a 7 (havarijní) celkem 2931 krajských mostů z hlediska stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby, což je z celkového počtu mostů v gesci krajů téměř 25 %.

"A to je pádný důvod k tomu, aby kraje dostaly daleko více finančních prostředků na opravy silnic II. a III. tříd VČETNĚ mostů než dosud. Určitě by stálo za zvážení, aby Státní fond dopravní infrastruktury vypsal samostatný dotační program pouze na opravu mostů. A jako ideální řešení vidím, kdyby finanční prostředky dostaly kraje přímo do svých rozpočtů s přesným určením, kolik peněz půjde na opravy krajských silnic a kolik peněz konkrétně na opravy mostů,“ uzavřela předsedkyně Rady Asociace krajů ČR.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv Ministerstva dopravy

Kabinet Andreje Babiše na jednání v pondělí 30. dubna 2018 rozhodl o způsobu financování rekonstrukcí krajských silnic. Letos pošle krajům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury celkem čtyři miliardy korun, na příští roky chce finanční pomoc krajům vyřešit systémově.

Státní fond dopravní infrastruktury krajům vyplatí celkem čtyři miliardy korun na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a komunikací, které dočasně nahrazují chybějící část pražského okruhu. Jednu miliardu pokryje z nespotřebovaných finančních prostředků z minulých let, tři miliardy rozhodla vláda poskytnout formou dotace. Většina této sumy (2,4 miliardy) půjde z vládní rozpočtové rezervy, zbytek vyřeší přesuny v kapitolách Ministerstva dopravy.

Zároveň vláda 30. dubna uložila ministru dopravy vypracovat ve spolupráci s ministryní financí návrh na zajištění systémového financování silnic II. a III. tříd. Měl by se tak odstranit stávající stav, kdy vláda o konečné výši peněz na krajské silnice rozhoduje nahodile podle aktuální situace státního rozpočtu, což kraje staví do nejisté situace. Nově by měl být tento příspěvek státu přímo součástí rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podle Jany Vildumetzové, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanky Karlovarského kraje, jde o "velmi důležité potvrzení spolupráce s vládou, která plní svůj slib, a na základě toho regiony dostanou požadované čtyři  miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury". Jana Vildumetzová dále uvedla: "Silnice nižších tříd, ale i mosty, převzaly kraje od státu před lety ve velmi špatném technickém stavu, proto by mělo být zcela samozřejmé, že se stát bude podílet na jejich obnově. Musím ovšem připomenout, že každoročně potřebujeme plánovat rekonstrukce silnic a mostů s velkým časovým předstihem, proto je pro nás důležité, abychom měli garantovanou výši příspěvku i v příštích letech. Z tohoto důvodu velmi oceňuji, že pan premiér podle mých informací zadal ministru dopravy a ministryni financí, aby v co nejkratší době připravili návrh, jak do budoucna příspěvek pro kraje řešit systémově, a kraje s ním tak budou moci počítat.“*

/tz/

K foto:

Z tiskové konference po jednání vlády, 30. dubna 2018

Foto: archiv vlády ČR

 

 

 

Příslib předsedy vlády Andreje Babiše, že kraje obdrží čtyři miliardy korun na opravy silnic II. a III. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), byl v pátek 6. dubna písemně potvrzen Ministerstvem dopravy. Dnes o tom informovala Asociace krajů ČR s tím, že příslušné usnesení vláda plánuje projednat do konce dubna.

Ministerstvo v dopise adresovaném předsedkyni Rady Asociace krajů ČR a hejtmance Karlovarského kraje Janě Vildumetzové rovněž navrhlo krajům, aby bez odkladů zahájily přípravu projektů oprav silnic nižších tříd.

Máme velkou radost, že vláda plní příslib, který dala krajům ohledně financí na opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů. V pátek nám 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček dopisem potvrdil, že peníze skutečně obdržíme. Dopis zároveň umožňuje krajům neprodleně zahájit přípravu projektů ještě dříve, než bude nařízení oficiálně potvrzeno vládou,“ okomentovala krok Ministerstva dopravy Jana Vildumetzová.

Kraje musí plánovat opravy a rekonstrukce silnic s velkým časovým předstihem, proto už nyní mají stavební akce připravené a mohou zahájit výstavbu v podstatě okamžitě. „Stavební sezóna letošního roku je v plném proudu a každý den navíc, kdy nemůžeme silnice opravovat, je pro nás velkou komplikací. Z toho důvodu jsme velice rádi, že ministerstvo usiluje o to, aby byl tento proces zkrácen na minimum a kraje mohly začít stavět. Občané mají právo jezdit bezpečně a po opravených silnicích, ale bez potřebných financí na opravy by to samozřejmě nebylo možné,“ dodává Jana Vildumetzová.

Kraje intenzivně jednaly s vládou o financování oprav silnic II. a III. tříd od září loňského roku, kdy bylo avizováno, že pro letošní rok neobdrží žádné peníze ze SFDI. Asociace krajů ČR jedná i o garanci víceletého financování obnovy silnic II. a III. tříd, a to v objemu čtyř miliard korun ročně.

Předběžný návrh na rozdělení 4 mld. Kč  mezi jednotlivé kraje podle délky cestní sítě

Kraj * délka silnic II. a III. třídy (km) * podíl silnic II. a III. třídy v rámci ČR * výše přidělených finančních prostředků (tis. Kč)

Středočeský * 8628 * 17,71 % * 677 717

Jihočeský * 5445 * 11,18 % * 427 814

Plzeňský * 4604 * 9,45 % * 361 746

Karlovarský*1847*3,79 %*145 093

Ústecký*3650*7,50 %*286 791

Liberecký*2076*4,26 %*163 140

Královéhradecký*3301*6,78 %*259 355

Pardubický*3126*6,42 %*245 605

Vysočina*4562*9,37 %*358 414

Jihomoravský*3868*7,94 %*303 864

Olomoucký*3093*6,35 %*242 997

Zlínský*1765*3,62 %*138 689

Moravskoslezský*2735*5.62 %*214 862

Praha*-*-*173 913

ZDROJ: MD ČR*

/tz/

Ilustrační foto: www.martinice.eu

Zpoplatnění všech komunikací I. tříd pro vozy nad 3,5 tuny bude chtít prosadit na Ministerstvu dopravy Jihočeský kraj. Dnes se na tom shodl krajský radní pro dopravu Jiří Švec na jednání s představiteli obcí ležících podél silnice ve směru České Budějovice – Písek – Nová Hospoda - Plzeň a České Budějovice – Vodňany - Strakonice – Klatovy – Plzeň.

Kraj tím dává najevo, že odmítá původní návrh ministerstva zpoplatnit silnice I. tříd s výjimkou komunikace na trase České Budějovice – Vodňany - Strakonice – Klatovy – Plzeň.

Krajský radní zároveň připomněl, že kraj původně zpoplatnění komunikací I. tříd pro vozy nad 3,5 tuny zcela odmítal. „Ministerstvo dopravy však na náš návrh vůbec nereagovalo a za půl roku nám ani neodpovědělo,“ zdůraznil Jiří Švec. „Navíc ministerstvo již vypsalo tendr na zavedení mýtného a není reálné, že by jej zrušilo. V jeho rámci počítá se zpoplatněním zmíněné komunikace České Budějovice – Písek – Nová Hospoda – Plzeň. Tím pádem by ale hrozilo riziko, že by se nákladní doprava přesunula na téměř paralelní trasu České Budějovice – Vodňany - Strakonice – Klatovy – Plzeň. Proto jsme se dohodli, že chceme zavést mýtné i na této trase a budeme jej prosazovat i na dalších jihočeských jedničkách, aby se ani jinde nic takového neopakovalo,“ dodal radní.

Policie a celníci budou muset kontrolovat, aby si kamiony nezkracovaly cestu jinudy

Za další kroky, které bude kraj po ministerstvu dopravy požadovat, považuje Švec například, aby se výtěžek z mýtného promítl i do rozpočtu obcí, kterými budou zpoplatněné úseky silnic I. tříd procházet. „Rovněž budeme chtít ze strany policie a celní správy důslednější kontroly dodržování toho, aby si kamiony nekrátily cestu přes obce, kde se mýtné nevybírá. A to i o víkendech a svátcích,“ doplnil Jiří Švec.

Stát se chystá v celé republice od roku 2020 pro vozy nad 3,5 vybírat mýtné na zhruba 900 kilometrech silnic I. tříd, z toho celých 20 procent se jich nachází na jihu Čech. „V důsledku toho hrozí, že nákladní vozy a kamiony budou využívat nezpoplatněné silnice vedoucí obcemi našeho kraje. Kromě ohrožení bezpečnosti místních obyvatel to znamená také zvýšení hlukové zátěže a ničení obecních i krajských komunikací,“ uzavřel radní Jihočeského kraje Jiří Švec.

Návrhy na zpoplatnění silnic I. tříd na jihu Čech

*I/20 – Nová Hospoda (D4) – Písek (I/29) – Vodňany I/22 – České Budějovice

*I/20 – Plzeň – Nezbavětice (I/19) – Blatná – Nová Hospoda (D4)

*I/19 – Oltyně (I/29) – Tábor (D3) – Pelhřimov (I/34)

*I/34 – České Budějovice (I/3) – Třeboň (I/24) – Jindřichův Hradec (I/23) – Jarošov nad Nežárkou (I/23) – Pelhřimov (I/19) – Humpolec (D1 km 90) – Havlíčkův Brod

Celkem by tedy bylo nově zpoplatněno na jihu Čech více než 181 kilometrů silnic I. třídy.*

/zr/

K foto:

Radní Jihočeského kraje Jiří Švec při  jednání s představiteli obcí ležících podél silnice ve směru České Budějovice – Písek – Nová Hospoda - Plzeň a České Budějovice – Vodňany - Strakonice – Klatovy – Plzeň

Foto: archiv kraje

 

Ministerstvo dopravy hledá optimální variantu zajištění dostavby dálnice D4, spojující Prahu s jižními Čechami, stejně jako nové možnosti budování dalších kilometrů dálnic v ČR. Jednou z variant jsou PPP projekty. Zkušenosti ze Slovenska z projektování obchvatu Bratislavy touto formou jsou podle odborníků z přední architektonické, projekční a stavebně-poradenské kanceláře OBERMEYER HELIKA a. s. pozitivní.

Jak dnes v Praze na setkání s novináři připomněli zástupci OBERMEYER HELIKA, na Slovensku byl téměř po dvaceti letech příprav zahájen projekt výstavby dálničního obchvatu hlavního města Bratislavy, jehož cílem je zlepšit dopravní situaci ve městě přesměrováním tranzitní dopravy mimo metropoli. Výběrové řízení, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo dopravy SR, se konalo formou tzv. soutěžního dialogu, který spočíval v hledání nejlepšího řešení na základě minimálních požadavků na projekt.

Celý projekt dálničního obchvatu se aktuálně uskutečňuje formou PPP projektu (Public Private Partnership – partnerství veřejného a soukromého sektoru), kdy se prostřednictvím tendru našel dodavatel (koncesionář), který zajistí návrh, výstavbu a údržbu po dobu třicetiletého trvání koncese a na tyto činnosti si obstará i financování (tzv. DBFOM model).

Firma Obermeyer vykonávala funkci technického poradce ve výběrovém řízení výstavby bratislavského obchvatu formou PPP. Na základě vyhodnocení doporučila veřejnému zadavateli, Ministerstvu dopravy Slovenské republiky, nejlepšího uchazeče z pohledu technického řešení,“ vysvětlil Petr Vašina, vedoucí ateliéru dopravních staveb z OBERMEYER HELIKA a. s., a dodal: „Tým skupiny Obermeyer vypracoval technické části zadávací dokumentace pro soutěžní dialog včetně technických příloh koncesní smlouvy v koordinaci s právním a finančním týmem. Po předložení nabídky vyhodnocoval více než 2000 technických dokumentů (harmonogramů, výkresů, technických zpráv, rozpočtů stavby atd.). Výsledkem naší činnosti bylo doporučení nejlepšího uchazeče z pohledu technického řešení.

Do poradenského konsorcia spolu s OBERAMYER HELIKA patřily společnosti PricewaterhouseCoopers (za finanční oblast) a White & Case (za oblast právní). Po vyhodnocení všech návrhů doporučily týmy poradenských firem jako vítěznou nabídku konsorcia firem pod vedením španělského developera CINTRA Infraestructuras Internacional, který nabídl realizaci projektu v investičních nákladech 858 mil. eur.

Česká republika na úspěšnou realizaci PPP projektu na celostátní úrovni zatím čeká. Změnu však naznačuje současný vývoj okolo dostavby a následného zajištění provozu a údržby 32 kilometrů dlouhého úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Celková délka dálnice D4 dosahuje 84 km, přičemž dokončeno je zatím 47 km, ve výstavbě je dalších téměř 5 km.

Podle plánu Ministerstva dopravy se bude dodavatel k zajištění dostavby dálnice D4 hledat formou projektu typu PPP. Na projekt dálnice s podílem soukromého sektoru byl již jeden tendr na začátku letošního roku vypsán, avšak byl zrušen antimonopolním úřadem. V současnosti Ministerstvo dopravy připravuje druhou soutěž. Vypsání tendru se předpokládá v průběhu podzimu letošního roku a předcházejí mu konzultace s odborníky, na jejichž základě lze pak připravit konkrétní zadávací podmínky.

Petr Vašina, který se za účastnil kulatého stolu Ministerstva dopravy, k tomu dnes uvedl: „Setkání odborníků je velkým přínosem pro celý projekt. Zkušenosti poradců, potenciálních dodavatelů a společná diskuse s odborníky z ministerstva vytváří komplexní pohled na daný projekt.“  

Jak ze slov Petra Vašiny vyplynulo, zkušenost OBERMEYER HELIKA ze slovenského projektu jasně ukazuje, že PPP projekt neznamená automaticky nezdařený či cenově nevýhodný projekt. Naopak pro stát tato forma může znamenat v jednom projektu zadání dodavatele, projektanta i provozovatele a tím zvolení nejvýhodnější nabídky. Petr Vašina uzavřel: "Dostavba D4 je určitě velkou výzvou. Je zde důležitá odbornost, transparentnost a samozřejmě i jednání s partnery, kteří s podobnými projekty mají zkušenosti.

*

/zr/

Vizualizace:

Obchodní centrum Aupark Hradec Králové má být otevřeno ještě letos na podzim. Role architekta a generálního projektanta tohoto projektu se zhostila společnost OBERMEYER HELIKA a. s.

Zdroj: archiv společnosti

Konkrétní cenovou nabídku na převzetí provozu elektronického mýtného systému od 1. 1. 2017 předložila včera Ministerstvu dopravy ČR společnost SkyToll. Roční náklady na provoz jsou v nabídce vyčísleny na 1,5 mld. Kč. Při předpokládané délce kontraktu tři roky a ministerstvem zveřejněné předpokládané hodnotě veřejné zakázky by Česká republika mohla ušetřit 1,5 miliardy korun.

To představuje úsporu ve výši 25 procent v porovnání s částkou, kterou je stát bez jednání s jinými potenciálními dodavateli ochoten po prodloužení kontraktu vyplatit současnému provozovateli systému. Vedle významné úspory nákladů SkyToll nabídla rovněž bankovní záruku, která pro Českou republiku znamená nulové riziko snížení příjmů státu z výběru mýta.

Ačkoli společnost SkyToll českému ministerstvu dopravy podala nabídku na převzetí provozu elektronického mýtného systému už 23. 2. 2016, dosud na ni – jak její představitelé tvrdí –  nedostala ani oficiální odpověď, ani žádnou jinou relevantní reakci. „Jen z médií se dozvídáme, jaké zavádějící argumenty ministerstvo používá v komunikaci s jinými zájemci, aby je odradilo od toho, aby se o převzetí českého mýtného systému ucházeli,“ řekl Matej Okáli, CEO a předseda představenstva společnosti SkyToll. „Zdá se, že komunikace je pro ministerstvo velký problém, hlavně pokud jde o naslouchání argumentům druhé strany. Potvrzuje to i skutečnost, že řešení, pro něž se rozhodlo, ignoruje usnesení vlády ČR ze dne 9. 3. 2016,“ uvedl dále Matej Okáli.

Vláda Ministerstvu dopravy uložila „bezodkladně vykonat všechny nezbytné úkony tak, aby zadávací řízení pro uzavření smlouvy na zajištění provozu stávajícího Systému elektronického mýta na dobu maximálně tří let bylo zahájeno v co možná nejkratší době a aby bylo vedeno se všemi subjekty, u nichž pro zadávací řízení budou splněny zákonné důvody“.

Teď Ministerstvo dopravy dostalo od SkyTollu konkrétní cenu, garanci zachování rozsahu i kvality služby a také garanci příjmů státu. Očekáváme pozvánku na jednání a jasné stanovisko," dodal Matej Okáli.

Společnost SkyToll je na Slovensku od ledna 2009 na základě smlouvy s Národní dálniční společností pověřena vybudováním a třináctiletým zajišťováním provozu komplexní služby elektronického výběru mýta. Satelitní technologie výběru mýta na Slovensku pokrývá více než 17 700 kilometrů vymezených úseků dálnic, rychlostních komunikací a silnic I., II. a III. třídy včetně průjezdních úseků komunikací napříč městy a obcemi.*

/tz, rš/

K problematice mýtného systému v ČR čtěte rovněž v dubnovém vydání Moderní obce, které se ke čtenářům expeduje už zítra.

 

K foto:

Posádku automobilů slovenské »mýtní« policie (na snímku) tvoří policista a zaměstnanec SkyToll. Policista zastavuje vozidla, kontroluje je a ukládá případné pokuty. Zaměstnanec SkyToll zajišťuje mobilní kontrolu vozidel a kontakt s dohledovým pracovištěm firmy. Technologie v policejních autech umí dálkově prověřit vozidla jak na silnici, tak na odpočívadlech či u čerpacích stanic.

Foto: archiv Moderní obce

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down