V době bezprecedentního nouzového stavu ČR se řada lidí dostává snížením svých příjmů do velmi tíživé finanční situace. Nejsou to jen samoživitelé, kteří obecně bojují s nízkými příjmy a nyní v důsledku uzavření škol museli zůstat za 60% ošetřovné s dětmi doma, jsou to i úplné rodiny nebo jednotlivci, kterým ze dne na den klesnou příjmy. Tým projektu Podpora sociálního bydlení MPSV připravil ve formě letáku souhrn odpovědí na nejčastější otázky související s hrozící ztrátou bydlení v důsledku náhlé neschopnosti platit nájem.

Je známým faktem, že 20 % osob v ČR nemá finanční rezervy ani na měsíc a 30 % lidí má rezervy zhruba na tři měsíce. Výpadek příjmů během epidemie COVID-19 může ohrozit schopnost platit výdaje spojené s bydlením u mnoha lidí. Může dojít k ohrožení ztráty bydlení u lidí, kteří nebudou mít na nájem, na energie, ale i těch, kteří bydlí ve vlastním a nebudou mít na splátky hypoték. Co v takovém případě dělat? Kam se obrátit o pomoc?

Tým projektu Podpora sociálního bydlení proto připravil užitečný leták Co dělat, když vám hrozí ztráta bydlení kvůli COVID-19. Ten nabízí odpovědi na nejčastější otázky a hlavně konkrétní odkazy na pomoc. K letáku navíc na webu www.socialnibydleni.mpsv.cz pravidelně přibývají další užitečné odkazy, včetně odkazů na doporučené postupy MPSV pro poskytovatele sociálních služeb atd.

Leták ve formě PDF i s funkčními odkazy je k dispozici na: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/covid-19  .

/zr/

 

 

Svaz měst a obcí ČR apeluje na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ohledně výpočtu nejvýše uznatelné částky za nájemné. Navržený výpočet neodpovídá reálným cenám nájemného v jednotlivých městech a obcích.

Jak Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) upozorňuje, podle použité metody výpočtu, ze které vychází návrh nového zákona, byla navržena příliš nízká částka nájmu za jeden metr čtvereční, která neodpovídá skutečným cenám nájemného ve většině měst a obcí. Je nutné změnit způsob výpočtu a zohlednit aktuální ceny za bydlení. Nový návrh zákona nemůže negativně dopadnout právě na ty nejohroženější skupiny obyvatel. Většina žadatelů o přídavek na bydlení podle navrženého způsobu výpočtu nedosáhne na částku odpovídající jeho reálným nákladům na bydlení.

"Stejně jako město Litvínov, také Svaz měst a obcí ČR v případě návrhu zákona o přídavku na bydlení rozporuje návrh způsobu výpočtu nejvýše uznatelných cen nájemného. Svaz v rámci meziresortního připomínkového řízení k tomuto návrhu uplatnil zásadní připomínku, kde požaduje, aby se výpočet nejvýše uznatelné částky za nájemné řídil nikoli hodnotou 1. decilu hodnotových map nájemného, ale hodnotou mediánu, která více odpovídá reálným cenám nájemného v jednotlivých městech a obcích," připomíná SMO ČR.*

/zr/

Ilustrační foto: Vchod do budovy MPSV v Praze

Foto: archiv

 

 

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení byla zpracována také Metodika sociální práce v sociálním bydlení.

Metodika sociální práce v sociálním bydlení, kterou v těchto dnech vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, je prvním uceleným materiálem, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od vyhledání lidí ohrožených ztrátou bydlení přes nabízenou podporu před vstupem do sociálního bydlení, v průběhu jeho poskytování až po ukončení spolupráce s klientem.

Materiál vznikl v rámci projektu Podpora sociálního bydlení. Ten je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí a je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu. Cílem  dokumentu je poskytnout ucelený přehled hlavních témat, která se problematiky sociálního bydlení týkají se zaměřením zejména na sociální pracovníky na obecních úřadech a v neziskových organizacích, ale i další zájemce, kteří pracují nebo budou pracovat s klienty v sociálním bydlení.

Pro lepší přehlednost je Metodika rozdělena do několika brožur, z nichž každá se věnuje jednotlivým okruhům témat (v  elektronické verzi jsou jednotlivé brožury označeny záložkami a také hypertextovými odkazy, které jsou dostupné z úvodní stránky kliknutím na příslušný název konkrétní brožury). Metodika je dostupná také v tištěné podobě.

Všem zájemcům o tuto problematiku MPSV doporučuje navštívit i webové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz nebo kontaktovat odborníky na tuto problematiku na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz.*

/zr/

Výsledky letošního ročníku soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2019 byly vyhlášeny Ministerstvem práce a sociálních věcí. V celkem pěti soutěžních kategoriích byly oceněny obce, které přišly s výjimečnými projekty v oblasti proseniorské a prorodinné politiky. Mezi vítěze soutěže bylo rozděleno více než 18 milionů korun na podporu jejich projektů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předala oceněným diplomy a symbolické šeky na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se uskutečnilo v pražském Hrzánském paláci v úterý 25. června. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 37 obcí v pěti velikostních kategoriích. Soutěže se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky.

Podpora rodin a seniorů patří jednoznačně mezi mé hlavní priority. Tato soutěž je jednou zmožností, jak můžeme podpořit snahu obcí o vytváření prostředí přátelského rodině a seniorům. A práce obcí je zcela klíčová – jsou totiž lidem nejblíž. Znají jejich každodenní potřeby i problémy. Na lokální úrovni vznikají bezprostřední nápady, které se často ukážou jako skvělá řešení i na celonárodní úrovni. Bez obcí bychom netušili, co vpraxi skutečně funguje a co ne," uvedla ministryně.

Ocenění formou dotace je udíleno na základě žádosti o podporu aktivit, rozvíjejících aktivní rodinný a seniorský život. Takto získané peníze obce využívají například k pořádání různých kulturních akcí, rozvíjející komunitní život. Obce využívají tyto prostředky také ke vzdělávání veřejnosti, na poskytování různých typů poradenství, organizaci seminářů, ale i zřizování family a senior pointů.

Mezi dvanáct oceněných obcí bylo rozděleno 8 740 750 Kč z ministerské dotační oblasti Obec přátelská rodině. Dalších patnáct oceněných obcí získalo celkem 9 461 871 Kč z dotační obolasti Obec přátelská seniorům.

Soutěž Obec přátelská rodině je vyhlašována již jedenáctým rokem Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv. Soutěž Obec přátelská seniorům byla letos Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Radou vlády pro stárnutí populace a Sdružením místních samospráv zorganizována potřetí.

PŘEHLED OCENĚNÝCH OBCÍ

A) Dotační oblast Obec přátelská rodině

* Kategorie obcí do 1000 obyvatel:

1. Police (Zlínský kraj)

2. Josefov (Karlovarský kraj)

3. Vrábče (Jihočeský kraj)

* Kategorie obcí od 1001 do 3000 obyvatel:

1. Křemže (Jihočečský kraj)

2. Lysice (Jihomoravský kraj)

3. Halenkov (Zlínský kraj) a Lípa (Krajk Vysočina)

* Kategorie obcí od 3001 do 10 ooo obyvatel:

1. Dobříš

* Kategorie od 10 001 do 50 000 obyvatel:

1. MČ Praha 22

2. MČ Praha 7

* Kategorie obcí  50 001 a více obyvatel:

1. Olomouc

2. Hradec Králové

B) Dotační oblast Obec přátelská seniorům

* Kategorie obcí do 1000 obyvatel:

1. Vír (Kraj Vysočina)

2. Dasnice (Karlovarský kraj) a Josefov (Karlovarský kraj)

3. Havlíčkova Borová (Kraj Vysočina) a Ždánice (Středočeský kraj)

* Kategorie obcí od 1001 do 3000 obyvatel:

1. Křemže (Jihočeský kraj)

2. Lípa (Kraj Vysočina)

3. Střelice (Jihomoravský kraj)

* Kategorie obcí od 3001 do 10 000 obyvatel:

1. Psáry (Středočeský kraj)

2. Slavičín (Zlínský kraj)

* Kategorie obcí od 10 001 do 50 000 obyvatel:

1. Svitavy (Pardubický kraj)

2. Kolín (Středočeský kraj)

3. Prachatice (Jihočeský kraj)

* Kategorie obcí 50 001 a více obyvatel:

1. Olomouc

2. MČ Praha 8*

/zr/

 

K foto:

V kategorii sídel od tří tisíc do deseti tisíc obyvatel soutěže Obec přátelská seniorům zvítězily Psáry (okres Praha-západ). Této obci patří i šek na 1,098 mil. Kč

Foto: https://www.facebook.com/pg/psary.dolnijircany/posts/?ref=page_internal

 

 

 

 

 

 

 

Které jsou výzvy i příležitosti v sektoru stavebnictví z hlediska společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek? Nejen o tom se dnes mluvilo na konferenci Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví, kterou v Praze uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Stavební veřejné zakázky jsou velkou příležitostí pro státní správu i samosprávu, neboť se správným zadáváním maximalizuje užitek investovaných veřejných peněz. „Veřejné zakázky na stavební práce tvoří téměř 40 % stavebních investic vůbec a mají tak velký potenciál ovlivnit celé odvětví. Rizika, jako porušování předpisů v oblasti pracovněprávní, v oblasti zaměstnanosti nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou mít přímý dopad na kvalitu plnění. I proto je důležité, aby jim zadavatelé věnovali pozornost. Stavebních zakázek je možné také využít jako příležitosti pro podporu a zvýšení atraktivity technických oborů. Praxi či zaměstnání zde mohou získat i osoby se ztíženým přístupem na trh práce,“ uvedla státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí Ingrid Štegmannová.

Na konferenci se debatovalo i o situacích, kdy veřejný zadavatel požaduje, aby vztahy v dodavatelském řetězci fungovaly férově, tedy aby poddodavatelé dostávali za práci zaplaceno včas, aby nedocházelo k porušování pracovněprávních předpisů ani v nižších úrovních dodavatelského řetězce apod. Prostředky k řešení těchto problémů, pro malé podniky často zásadních, lze také najít v odpovědném přístupu k veřejnému zadávání.

Ministerstvo dopravy začalo odpovědný přístup k veřejným zakázkám implementovat i ve svých přímo řízených organizacích jako jsou například státní organizace Správa železniční dopravní cesty či Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejichž zástupci se konference také účastnili. Již loni na podzim ministr dopravy Dan Ťok uložil všem těmto organizacím, aby své nákupy a investice realizovaly společensky odpovědným přístupem.

Odpovědné zadávání se musí stát zcela přirozenou vlastností při nakládání s veřejnými prostředky. V rezortu dopravy patříme k těm největším zadavatelům v České republice, proto každý krok směrem k odpovědnému zadávání v našem rezortu představuje svým objemem velký celospolečenský dopad,“ podpořil na konferenci tento přístup Jakub Kopřiva, náměstek ministra dopravy pro sekci legislativně právní.

Hlavním odborným příspěvkem konference pak byla prezentace Shauna McCarthyho, britského experta na odpovědné zadávání, který ukázal řadu příkladů, jak tento strategický přístup využívají ve Velké Británii. Na otázku, zda odpovědné zadávání nestojí více peněz, McCarthy odpověděl: „Společenská odpovědnost nestojí víc peněz. Špatné zadávání veřejných zakázek ano.

Konference byla pořádána v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od zahájení tohoto projektu v březnu 2016 jeho expertní tým vystoupil na více než 70 akcích, kterých se zúčastnilo přes 2600 osob. Ministerstvo přitom bylo jednou z prvních organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat ve svých nákupních procesech.*

Závěry a prezentace z konference budou zveřejněny na stránkách projektu www.sovz.cz.

/zr/

 

K foto:

Hlavním odborným příspěvkem dnešní konference Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnict byla prezentace Shauna McCarthyho, britského experta na odpovědné zadávání (na snímku), který ukázal řadu příkladů, jak tento strategický přístup využívají ve Velké Británii

Foto: archiv MPSV

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá v následujících měsících představit novelu zákoníku práce s úpravou sdíleného pracovního místa. To by mělo pomoci usnadnit vstup na trh práce rodičům s malými dětmi, zdravotně postiženým či lidem staršího věku, zaměstnavatelům pak řešit problém s nedostatkem zaměstnanců. Odboráři novelu kvitují z důvodu flexibility, kterou zaměstnancům přinese. Zástupci malých a středních podniků ji však údajně spíše využívat nebudou, a to z ekonomických důvodů. Odborníci poté upozorňují na případné zvýšení administrativy.

I přesto, že Česko zaznamenává rekordně nízkou nezaměstnanost, která podle údajů Úřadu práce ČR dosáhla ke konci loňského roku 3,1 procenta a v evidenci bylo celkem 231 534 uchazečů o práci, má část nezaměstnaných problémy najít pracovní uplatnění. Nejčastěji to jsou rodiče s dětmi, zdravotně postižení a také starší lidé. Řada firem zároveň často akcentuje nedostatek pracovních sil. S řešením přichází resort práce v podobě novely takzvaného job sharingu. „Sdílené pracovní místo reaguje na to, že mnoho lidí dnes nemůže vzhledem k osobnímu životu či zdraví přijít do práce a strávit v ní 8 až 12hodinovou pracovní směnu od pondělí do pátku,“ uvedla za Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Barbara Hanousek Eckhardová. Podle ní má tato forma umožnit větší skloubení pracovního a osobního života a zaměstnavatelům minimalizovat negativa kratších úvazků, kterými jsou vyšší náklady i větší administrativa.

Návrh novely zákoníku práce původně ministerstvo plánovalo předložit na jednání vlády v průběhu února. Termín však bude podle informací tiskového oddělení nejspíše posunut v řádu měsíců. Základem sdíleného pracovního místa bude dělení jedné pracovní pozice zpravidla mezi dva pracovníky. Smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude muset mít písemnou podobu. Zaměstnanci si mezi sebou rozvrhnou náplň práce a určí si čas, kdy budou do zaměstnání chodit. Rozvrh pak předloží s týdenním předstihem ke schválení nadřízenému.

Na první pohled jednoduchý a efektivní systém. Jiný názor má však Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Ta nevidí problém v uzákonění institutu, ale zájem ze strany firem prý bude nízký, a to z ekonomických či organizačních důvodů. „Sdílené místo malým a středním podnikům určitě nijak zásadně neprospěje, tedy za současně daných podmínek,“ uvedla generální ředitelka Asociace Eva Svobodová. Podle ní není tento typ úvazku pro podnikatele žádným benefitem, spíše naopak. „Jde o obdobu polovičních úvazků, které nepředstavují poloviční náklady na zaměstnance, ale spíše sedmdesátiprocentní,“ doplnila.

Připravovanou právní úpravou se zabývá také řada odborníků, kteří nejsou zásadně proti, ale vidí v záměru MPSV rizika. „V současné době se řada firem potýká s velkou administrativní zátěží, která je vyžadována ze strany státu. Sdílené pracovní místo by mohlo řadě podnikatelů pomoci, ale otázkou je, zda tento nový model nepřinese více administrativy a vyřizování,“ okomentoval Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P.  Je podle něj důležité, aby firmám papírování obecně ubývalo, a nikoli naopak.

 

Úpravu zákoníku práce bedlivě sledují zástupci zaměstnanců, kteří se k ní rovněž mají možnost vyjádřit v rámci Rady hospodářské a sociálního dohody ČR. Ti v návrhu MPSV vidí jednu z dalších flexibilních forem zaměstnávání, která zpružní pracovní trh. Je dobré, že si zaměstnanci rozhodnou, kdy do práce budou chodit, a tomu přizpůsobí i osobní život,“ uvedla tisková mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jana Kašparová. Nevýhodou ale podle ČMKOS může být to, že zaměstnanci vzájemně přebírají odpovědnost. Těžko pak také odhadovat situace, kdy oba zaměstnanci například onemocní.*

/zr/

 

Města Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov se spojila v úsilí docílit legislativních změn v oblasti příspěvku na bydlení. Představitelé těchto měst již společně poslali i dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi, jemuž tak dali podnět k řešení situace, kterou využívají tzv. obchodníci s chudobou.

Starosta města Kadaně Jiří Kulhánek upozorňuje na mrhání veřejnými prostředky v rámci výplat sociálních dávek na bydlení, opakovaně v této věci kontaktuje předsedu vlády, který věc předal Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Problém s migrací početných sociálně slabých rodin z celé republiky do severních a západních Čech trápí mnohé slušné obyvatele měst a také představitele radnic. Řešení je však v kompetenci státu, a to především v úpravě zákonů.

Představitelé uvedených měst se proto 11. ledna sešli v Kadani na společné tiskové konferenci, kde zaznělo, že tuto spolupráci v budoucnu rozšíří i na další města regionu. Problém s nepřizpůsobivými občany se totiž přelévá z jednoho města do druhého. „Vyplácejme dávky maximálně do výše obecního nájmu,“ vyzývá starosta Jiří Kulhánek a uvádí příklad, kdy nyní běžně dostává rodina příspěvek na bydlení ve výši 12,5 tisíce korun. Skutečné náklady jsou přitom zhruba poloviční.

Byznys s chudobou přináší městům i další problémy, jako je zvýšený vandalismus, problémy s rušením nočního klidu i problémy ve školní výuce.

Starosta města Klášterce nad Ohří Štefan Drozd k tomu říká: „Chodí za námi spoluobčané, chtějí, abychom řešili problémy s nepřizpůsobivými. Pokusili jsme se vykupovat byty, ale současní majitelé nám je nechtějí prodat. Opatření obecné povahy, ke kterému jsme přistoupili, představuje jen 10 procent úspor.

Stejné problémy jsou v Chomutově, Jirkově a dalších městech. Slušní nájemníci odcházejí z panelových domů, kde jim znepříjemňují život neslušní sousedé. Ty ubytovávají pro svůj zisk ze sociálních dávek majitelé bytů, často společnosti odjinud, které skoupily byty.

Místostarostka Jirkova Dana Jurštaková uvádí: „Na ministerstvu pořád řeší, komu přidat peníze, a neřeší to, že jinde se sypou peníze zbytečně.“ Stát tak přichází o milióny až miliardy korun. „Snažíme se státu ušetřit peníze, a doufáme, že na to uslyší premiér vlády Andrej Babiš,“ říká Jiří Kulhánek, který vede korespondenci s Úřadem vlády a vyvolává i  jednání na krajském úřadě. Zatím bez výsledku. „Možná kompetentní úředníci čekají na jakýsi impulz od vyšší autority, aby dostali chuť do práce,“ říká Jiří Kulhánek.

Představitelé měst mají snahu řešit problémy, nechtějí je jen hasit, jak je tomu dnes.

Rádi bychom, aby náš hlas bylo hlasitěji slyšet v Praze,“ říká David Dinda, náměstek primátora města Chomutova, které rovněž vítá spolupráci měst v této oblasti. Zkušenosti měst jsou totiž podobné, přibývá petic a stížností nespokojených občanů na chování nepřizpůsobivých občanů, kteří migrují díky snadné dostupnosti štědře dotovaného bydlení. Udělat tomu přítrž navrhují představitelé měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova.*

/zr/

 

K foto:

Z tiskové konference zástupců měst Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov, která se uskutečnila minulý pátek v Kadani

Foto: archiv

Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo zemědělství (MZe) minulý týden ve čtvrtek 20. září během konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 dvěma institucím. Konkrétně šlo o Krajský úřad Jihomoravského kraje a Masarykovu univerzitu v Brně. MPSV přitom bylo jednou z prvních organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat ve svých nákupních procesech.

Z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka letos ocenění převzali Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.Tato konference je realizována v rámci projektu, jehož cílem je, aby se společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek stalo standardem v České republice. Jsem rád, že jsem dnes mohl předat ocenění těm, kteří k jeho rozvoji v naší zemi významně přispěli a kteří tento přístup komplexně implementovali ve svých organizacích,“ uvedl náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík.

Na konferenci s podtitulem Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách, která se konala 20. září v Kongresovém centru ČNB v Praze, debatovali odborníci z České republiky i ze zahraničí na téma, proč společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek. V jednotlivých panelech diskutovali zástupci OECD, Mezinárodní organizace práce, Ministerstva financí ČR a Francie, města Budapešť a další. Řečníci se nejprve věnovali kvalitě z pohledu nastavení procesů a řízení v organizaci.

Udržitelné nakupování je správné nakupování. Prostřednictvím udržitelnosti můžete vytvářet hodnoty a jako veřejný zadavatel máte povinnost to tak dělat,“ konstatoval Shaun McCarthy, hlavní řečník, který je zkušeným a uznávaným expertem na oblast udržitelnosti. Shaun McCarthy působí jako ředitel v britské poradenské společnosti Action Sustainability, která pomáhá s implementací prvků udržitelnosti organizacím v soukromém i veřejném sektoru.

V dalším programu konference se řešila také otázka Jakou hodnotu má společenská odpovědnost a téma Kvalita vs. cena. Poslední oblastí diskuse pak byla udržitelnost v dodavatelských řetězcích. „Soutěžení nejen na cenu je příležitostí jak pro odpovědné zadavatele, tak pro dodavatele,“ připomněl Martin Hadaš, vedoucí odboru veřejných zakázek oceněné Masarykovy univerzity.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek rozšířit mezi veřejné zadavatele v celé České republice. Od zahájení projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v březnu 2016 byla tato konference jednou z více než padesáti akcí, kterých se zúčastnilo přes 1200 osob.*

/zr/

K foto:

Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v ČR z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka (na snímku vpravo) pro Krajský úřad Jihomoravského kraje převzal Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Foto: archiv MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) již uvolnilo výsledky letošního ročníku tradiční soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. V jejím rámci jsou dotačně podporovány dvě oblasti (soutěže), a to Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům vypisované vždy pro pět velikostních kategorií obcí. Obce oceněné v každé z nich mohou požádat o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni.

Vyhlašovateli soutěže v oblasti rodiny jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Spolupracujícími organizacemi v oblasti rodiny je Síť pro rodinu, Asociace center pro rodinu, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Vyhlašovatelem soutěže v oblasti seniorů je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Spolupracujícími organizacemi jsou Sdružení místních samospráv ČR a Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.
Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií podle počtu obyvatel, a to
I. kategorie: do 1000 obyvatel;
II. kategorie: od 1001 do 3000 obyvatel;
III. kategorie: od 3001 do 10 tisíc obyvatel;
IV. kategorie: od 10 001 do 50 tisíc obyvatel;
V. kategorie: od 50 001 obyvatel výše.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE V OBLASTI OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018:
I. kategorie: 1. Dub (příslib dotace 500 000 Kč) , 2. Josefov (500 000 Kč)
II. kategorie: 1. Kouřim (900 000 Kč)
III. kategorie: 1. Příbor (1,1 mil. Kč), 2. Moravský Krumlov (900 000 Kč), Zašová (700 000 Kč)
IV. kategorie: 1. Chomutov (1,5 mil. Kč), 2. MČ Praha 7 (1,2 mil. Kč), 3. MČ Praha 22 (900 000 Kč)
V. kategorie: 1. MO Ostrava-Poruba (2 mil. Kč)
VÝSLEDKY SOUTĚŽE V OBLASTI OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2018:
I. kategorie: 1. Vrchoslavice (příslib dotace 500 000 Kč), 2. Dubičné (300 000 Kč), Kamýk nad Vltavou (150 000 Kč)
II. kategorie: 1. Lípa (900 000 Kč), 2. Kouřim (600 000 Kč), 3. Střelice (200 884 Kč)
III. kategorie: 1. Příbor (1,1 mil. Kč), 2. MČ Brno-Medlánky (130 000 Kč)
IV. kategorie: 1. Rožnov pod Radhoštěm (1,5 mil. Kč), 2. Valašské Meziříčí (1 mil. Kč), 3. Kolín (600 000 Kč)
V. kategorie: 1. Hradec Králové (2 mil. Kč), 2. MČ Praha 8 (1 mil. Kč)
*
/rš/

Sociální bydlení patří mezi klíčové priority vlády a ta jej proto co nejdříve vyřešit. Jelikož je téma sociálního bydlení často diskutovaným tématem nejen mezi občany, zřídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve spolupráci s ministerstvy pro místní rozvoj a vnitra, speciální internetové stránky.

Je důležité, aby se měli občané v případě životních a existenčních problémů kam obrátit a získat potřebné informace. Řešení situace sociálního bydlení, z pohledu právního ukotvení, řadím mezi své hlavní priority. V této věci již konám potřebné kroky a jsem ráda, že se nám nyní podařilo ve spolupráci s příslušnými resorty spustit internetové stránky, kde jsou potřebné informace k dispozici,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce i neziskové organizace a poskytují fakta spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či s investiční podporou sociálního bydlení v ČR. Jsou tam také sdíleny zkušenosti ze šestnácti obcí a jejich rozdílných přístupů k sociálnímu bydlení. Kromě zveřejňovaných aktualit, výzkumů a řady dalších dokumentů je tam také možné získat přímou pomoc prostřednictvím odpovědí na často kladené dotazy.

Stránky vznikly díky projektu Podpora sociálního bydlení, v jehož rámci MPSV spolupracuje se šestnácti obcemi. Těm téměř dva roky poskytuje intenzivní podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce a jejich zkušenosti slouží jako věcná inspirace pro ostatní města a obce z celé ČR.

V případě jakékoliv potřeby a dotazů je možné se prostřednictvím stránky spojit s Kontaktním centrem sociálního bydlení, a získat tak další užitečné informace.*

/tz/

K foto:
Jednou ze šestnácti obcí, v nichž se pro MPSV pilotně ověřuje sociální bydlení na lokální úrovni, jsou i Křižánky na Žďársku. Jsou vůbec nejmenším sídlem, které je do projektu zapojeno.*

Foto: archiv obce

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down