Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s Energetickým regulačním úřadu (ERÚ) dnes vydaly sdělení
všem zákazníkům dodavatelů energií ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity.

Ve sdělení se uvádí:

* Od 14. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za elektřinu společnostem ze skupiny Bohemia Energy.

* Od 17. října 2021 doporučujeme nehradit už žádné další zálohové platby za plyn společnostem ze skupiny Bohemia Energy.

S ohledem na to, že společnosti skupiny BOHEMIA ENERGY entity už ztratily nebo ztratí možnost dodávat elektřinu (14. října 2021) a plyn (17. října 2021), není na místě uvedeným společnostem od uvedených dat dále zálohové platby hradit. Konkrétně jde o společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.

O dodávku energie lidé nepřijdou, nastupuje automaticky dodavatel poslední instance, který bude odběratele informovat o dalším vývoji, ceně a podmínkách.

ERÚ a MPO také veřejnost upozorňují: „Nezapomeňte si zrušit veškeré trvalé platby těmto společnostem.“

Zároveň Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad vyzývají dodavatele energií skupiny BOHEMIA ENERGY entity, aby:

* Zajistili včasné mimořádné vyúčtování za dodávky elektřiny a plynu u všech svých zákazníků.

* Předali detailní informace dodavatelům poslední instance o odběrných místech zákazníků.

Aby lidé, jichž se ukončení činnosti výše uvedených firem týká, měli potřebné informace, od zítřejšího rána je bude kromě Energetického regulačního úřadu poskytovat také speciální informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu na telefonním čísle 1212. A to každý pracovní den od 8:00 do 16:00 h.

Zároveň MPO a ERÚ na svých webech  www.mpo.cz a www.eru.cz zveřejní a bude průběžně aktualizovat nejčastější otázky a odpovědi.

/zr/

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) uzavřela memorandum o spolupráci s městem Pardubice, které plánuje investovat do rozvoje infrastruktury. Připravované projekty ze sociální a dopravní oblasti město chce uskutečnit formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), a právě s tím mu dokáže skupina ČMZRB pomoci.

„V současné době připravujeme několik velkých rozvojových projektů, ale zdroje města jsou omezené. Rádi bychom tedy některé z nich realizovali ve spolupráci se soukromým sektorem. S Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jsme proto dnes uzavřeli memorandum o spolupráci. Zkušeností jejích odborníků chceme využít při identifikaci a posuzování projektů města, u nichž lze uvažovat o realizaci formou PPP, a dále dle typu projektu využít financování Národního rozvojového fondu, či samotné banky,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát a dodal: „V rámci infrastrukturních projektů se chceme zaměřit zejména na budování parkovacích domů a domovů pro seniory.“

Výsledkem spolupráce mezi skupinou ČMZRB a městem Pardubice má být v první řadě portfolio projektů, které bude moci město nabídnout potencionálním investorům a partnerům, a v druhé řadě samotné financování. „Předpokládáme, že některé projekty bude možné financovat za využití Národního rozvojového fondu, který před několika týdny získal licenci ČNB, další pak prostřednictvím tradičních produktů banky,“ konstatoval Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodal: „Spolupráce s Pardubicemi by zároveň mohla inspirovat další města k realizaci projektů formou PPP. Problematikou, kterou řeší ve východočeské metropoli, se totiž zabývají i ostatní municipality a často realizaci projektů odkládají kvůli chybějícím finančním prostředkům. Nicméně pokud projekt dokáže vygenerovat cash flow, zapojit do financování soukromé zdroje jednoznačně dává smysl. Ostatně v zahraničí jsou infrastrukturní projekty financovány formou PPP běžně.“

Základní myšlenkou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kdy partneři sdílejí užitky a rizika plynoucí ze zprostředkování veřejné infrastruktury a veřejných služeb. Za účelem rozvoje infrastruktury v ČR byl založen Národní rozvojový fond, jenž je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jeho úkolem je v první fázi pomoci veřejným subjektům připravit infrastrukturní projekty tak, aby byly atraktivní pro soukromé investory, v další fázi pak usnadnit a zlevnit jejich realizaci.

***

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu.

Během prvních deseti měsíců roku 2020 ČMZRB svými produkty podpořila v rámci standardních a COVID programů téměř 9 700 projektů, v objemu necelých 47 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů.

/zr/

K foto:

Memorandum o spolupráci podepsal za město Pardubice primátor Martin Charvát (vlevo) a za skupinu ČMZRB Jiří Jirásek

Foto: ČMZRB*

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down