Zatímco ve většině evropských států studenti v ICT oborech přibývají, v Česku byl donedávna trend opačný. Optimistické vyhlídky v tuzemsku přinášejí hlavně střední školy se specializací v informačních technologiích – na nich vzrostl zájem o studium ICT oborů v posledních dvou letech skokově až o čtvrtinu.

Enormně zvýšený zájem o střední IT školy má víc příčin. „Navzdory koroně a nejspíš také díky ní jsme zaznamenali v loňském a předloňském školním roce nárůst přihlášek ke studiu až o 25 procent oproti předchozím létům. Jednak ve společnosti znatelně sílí důležitost orientace v IT a mladé lidi lákají IT obory svou variabilitou a jistotou budoucího uplatnění. Také ale na střední školy přišla nová vlna silných ročníků, která zvyšuje konkurenci u příjímacích řízení,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

V mladé generaci už se také pomalu rozplývají mýty, které těm předchozím v kariéře „ajťáka“ mnohdy bránily. „Letos do prvních ročníků nastoupilo pět procent dívek a jsou velmi vítány. Dřív jsme se setkávali s názory, že jde o zaměření vhodné jen pro kluky, introverty a geniální matematické mozky. Ale ta doba je už snad pryč. I když stále panuje výrazná převaha chlapců. Jak a za jakých podmínek se na školu dostat je nejčastějším dotazem uchazečů, kteří mají stále obavy, že je studium IT nad jejich síly. U nás na webových stránkách naleznou kromě potřebných informací také kalkulačku, která jim řekne, kolik mohou v potenciálním přijímacím řízení dosáhnout bodů. Na tomto základě a z výsledků loňských přijímacích zkoušek se dá velmi přibližně odhadnout šance uchazeče na přijetí,“ popsal Martin Vodička.

Studentů ICT oborů v Česku v posledních deseti letech ubývalo. Letos došlo podle údajů MŠMT na vysokých školách k meziročnímu navýšení o nezanedbatelných 1,3 tisíce studentů. Počty absolventů se však stále drží na hranici podobné roku 2008, a to kolem 3600 vysokoškolsky vzdělaných IT odborníků ročně. „Potřebu IT odborníků v současnosti nejsou školy schopné pokrýt. Ve firmách převažují dvacátníci a třicátníci, ale běžné je zaměstnávat i šikovné středoškoláky. Obory ICT jsou velmi živým organismem, který se neustále posouvá vpřed, spíš než o vysokoškolský titul jde o to, aby měl pracovník o technologie zájem, měl chuť se neustále sám v oboru rozvíjet a zkoušet nové věci. Náročnost studia se od ostatních oborů neliší, ale vysoká potřeba celoživotního vzdělávání mnohé uchazeče odrazuje,“ míní Martin Vodička.

Ve srovnání s Evropou je Česko v procentuálním zastoupení studentů ICT oborů na vysokých školách lehce nad průměrem. Oproti rostoucí tendenci počtů ICT studentů v ostatních evropských zemích však zaostává.

/zr/

 

Tab. 1: Studenti oborů ICT terciálního vzdělávání (% ze všech studentů VŠ)

2013201420152016201720182019
EU27658 471686 514718 144724 113781 863850 743827 097
3,84,04,24,24,54,94,9
Česko24 05423 60818 82918 31020 47419 88019 445
5,65,64,84,95,86,06,1

Zdroj: Eurostat

Úhrnem přišlo Česko od roku 2013 do roku 2019 zhruba o 4,5 tisíce vysokoškolských studentů ICT oborů. A to i přes strmě narůstající podíl studentů cizí národnosti, převážně Slováků, který činil v roce 2020 kolem 29 procent. Podle ředitele Vodičky je pravdou, že mnozí mladí lidé dají přednost lukrativním pracovním nabídkám, studium přeruší a později už ztrácí motivaci se k němu vracet. Ne všechny firmy preferují na prvním místě vysokoškolské vzdělání. Spíš si ‚vychovávají‘ své pracovníky už od střední školy a pro jejich udržení jsou ochotné jim nabídnout řadu benefitů. Poptávka po absolventech v současné době nabrala novou dynamiku. "Běžně pro naše studenty dostáváme několik pracovních nabídek každý měsíc. Jedná se hlavně o pozice Junior PHP a .NET programátor, IT Administrátor, Junior analytik, specialista IT podpory, tester aplikací a podobně,“ vyjmenoval Martin Vodička.

S maturitou nebo nižším dosaženým vzděláním pracuje v Česku 45 procent ICT odborníků, a to převážně na pozicích techniků, opravářů a mechaniků. Vysokoškolské vzdělání pak převažuje mezi manažery, inženýry a specialisty v oblasti ICT, kteří se podílejí na samotném vývoji technologií. „Na současných středních školách zaměřených na IT není výjimkou úzká specializace hned v začátcích studia. Naše filozofie je ale opačná. My studenty učíme komplexně jako odborníky v ICT. I zkušený programátor čerpá ze znalostí počítačových sítí nebo základů grafiky a naopak. Vývoj oborů ICT je rychlý a nikdo nemůže tušit, kam až se dostane, stále vznikají nové varianty uplatnění, jako například v poslední době 3D tiskárny, a student by měl mít šanci vyzkoušet si co nejvíc možností, než se rozhodne, co ho skutečně baví a zajímá. Bezmála všichni naši studenti pak pokračují na vysoké školy, kde široký rozhled a znalosti uplatňují přinejmenším celé bakalářské studium,“ dodal zakladatel středoškolského oboru ICT v Česku Martin Vodička.*

/zr/

 

Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR podepsali koncem minulého měsíce spolu s ministrem školství Robertem Plagou zástupci děkanů všech českých fakult, které připravují budoucí učitele.

„Podpisem Memoranda zahájíme práce na kontinuální proměně vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků tak, abychom je co nejlépe připravili nejen na vstup do učitelského stavu, ale také na všechny výzvy, které je při výkonu profese čekají,“ řekl ministr školství Robert Plaga.

Podpis memoranda je výsledkem několikaměsíčních jednání, během nichž děkani fakult, zástupci ministerstva a experti z oblasti vzdělávání připravovali konkrétnější podobu reformy. Ta se rozběhne během letošního podzimu a má proměnit podobu praxí studentů učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik. Reforma usiluje také o to, aby každý rok odcházel do praxe dostatek nových učitelů a učitelek, kteří budou připraveni pomáhat všem svým žákům naplno se rozvíjet.

Memorandum podepsalo 10 zástupců Asociace děkanů pedagogických, filozofických a přírodovědeckých fakult.

/zr/

 

Foto: web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Preventivní neinvazivní antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, k němuž dnes základní školy poprvé plošně přistoupily u žáků 1. stupně při jejich návratu na prezenční výuku, podle prvních poznatků Pedagogické komory, z. s., zabralo přibližně jednu vyučovací hodinu (45 minut). Testy se musely konat uvnitř škol, ačkoliv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvedlo, že se tak může dít i na prostranstvích před školami. Školám dodané testy však musí být používány při teplotě alespoň 15 stupňů Celsia, což současné snížení venkovních teplot, již několik dnů avizované meteorology, neumožňuje.

Délka testování v jednotlivých školách záležela zejména na velikosti tříd (v jedné třídě ZŠ může být až 34 žáků) a jeho organizaci. Někteří rodiče však pro jistotu otestovali své děti už o víkendu doma – pomocí testů, které si sami zakoupili. Stejně postupovali i mnozí učitelé.

Pedagogická komora dnes rovněž připomněla, že teprve ve středu minulého týdne ředitelé více než osmi tisíc škol prostřednictvím datových schránek obdrželi informace z MŠMT (13 souborů, více než 100 stran textu). Ve čtvrtek si pak jeli vyzvednout testovací sady na příslušné úřady obcí s rozšířenou působností.

Ředitelé škol na Moravě a v Kraji Vysočina po rozbalení zásilky zjistili, že obdrželi testy Singclean, jejichž použití je mnohem náročnější, než v případě testů Lepu Medical, které byly distribuovány na jiné školy. Navíc nebyl u testů dostatečný počet stojánků (ideálně by měl mít každý žák svůj). Pracovníci škol se tak jali vyrábět vlastní stojánky „na koleně“. Někde k tomu využili stavebnici duplo, jinde rozstříhali plata na vajíčka (což není právě hygienické...) nebo si je vytiskli na 3D tiskárně (což není příliš ekonomické, ale materiál lze snadno dezinfikovat).

Až dnes bylo oznámeno, že dodavatel testů Singclean školám další stojánky poskytne dodatečně (na každých 20 testů byl totiž zatím dodáván pouze jeden stojánek s 10 otvory).

Vláda sice podle Pedagogické komory vysoutěžila nejlevnější nabídku testů, ale tyto testy nejsou dostatečně kvalitní. „Aktuální prodejní cena testů Singcelan činí 0,8 dolaru (17,50 Kč). To je o polovinu méně, než kolik stojí testy Lepu Medical. Ovšem vícenáklady spojené s výrobou stojánků ve školách cenu testů výrazně zdražují o materiál a práci zaměstnanců škol. Testy nejsou vhodné pro hromadné testování žáků ve školách. Nezávislé ověření kvality obou těchto testů prokázalo, že nejsou dostatečně kvalitní a dokážou detekovat jen výrazně vysokou virovou nálož (kvalitní antigenní test je až 20x citlivější). A to v laboratoři," konstatovala Pedagogická komora s tím, že neprofesionální odběr vzorku dítětem ve škole procento úspěšné detekce nákazy dále výrazně snižuje. „Procento pozitivně testovaných dětí bude minimální, ale to neznamená, že nejsou nakažení - spíše to znamená, že se používají nekvalitní testy nevhodné pro samotestování žáků...," poznamenala dále Pedagogická komora.

Pedagogická komora také poukázala na několik nepříliš povzbudivých statistických údajů:

* Více než 40 procent zaměstnanců škol marně čeká na 1. termín očkování.

* Z přibližně 330 000 pracovníků škol bylo k 10. 4. 2021 naočkováno: 74 082 - pouze 1. dávka;
52 384 - obě dávky.

* Alespoň jednu dávku tak má jen 126 466  pracovníků škol, přičemž 214 726 pracovníků ve školství se zaregistrovalo k očkování v centrálním rezervačním systému (41 % tudíž stále čeká na první termín očkování).

Na facebookových skupinách Pedagogické komory bylo dnes možné zaznamenat i tyto komentáře k testování žáků 1. stupně:

„Šlo to poměrně rychle, část testů byla vadná - chyběly lepící pásky, někteří rodiče chtěli být přítomni, malé procento dětí zůstalo doma."
„Všichni negativní. Testy pro Moravu zbytečně složité. Byla malá fronta. Děti zvládly bravurně, rodiče v pohodě. Některé testy nevyšly, museli jsme znovu. Nebo nebyla lahvička naplněna roztokem apod."
„U nás jedné holčičce mamka zajela dál, tak trošičku krve..."
„U nás v pohodě. Barevné kostičky jako stojánky na zkumavky slavily úspěch."
„U nás pohoda, děti natěšené na kamarády i na nás, bylo to dojemné..."
„Jedno dítě vyjančil rodič, tak jsem musela testovat sama. Jinak děti bez problému. Větší obavy mají rodiče než děti."
„Ze 70 avizovaných dětí dorazilo 45."
„Ti, kdo protestují, nechali děti doma. Děti většinou říkaly: Jééé, vždyť to nic není a já jsem se bála zbytečně."
„Děti i rodiče v poklidu. Většina děti dopomoc nepotřebovala."
„Testování OK. Opravdu je nutné, aby děti pedagogických pracovníků musely chodit do školky se staršími dětmi, s jinou učitelkou a do jiné třídy? Pro malé děti jsou tyto detaily celkem zásadní, navíc moje dcera si na novou školku musela zvykat od září a až někdy v prosinci chodila opravdu ráda."

Oficiální informace MŠMT, MPSV a MZ ČR k otevření škol naleznete v těchto dvou rozcestnících:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/04/msmt-oficialni-informace-k-otevreni-skol.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/aktualni-tema-platna-krizova-opatreni.html

Zde jsou návrhy Pedagogické komory k postupnému otevírání škol:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/04/bezpecny-efektivni-navrat-deti-do-skol.html

/zr/

Ilustrační foto: V řadě škol, zejména na Moravě, učitelé museli svépomocí vyrábět vlastní stojánky „na koleně“. Někde k tomu využili stavebnici duplo, jinde rozstříhali plata na vajíčka...*

Tento týden nedošlo k původně avizovanému návratu žáků do škol. Zřizovatelé škol, vedení škol, pedagogové, rodiče i studenti a žáci ve valné většině akceptují důvody, které k tomu vedly. Požadují však po ministru školství, mládeže a tělovýchovy a po ministru zdravotnictví, aby ukončili stávající nejistotu a přišli s jasným plánem, kdy, respektive za jakých podmínek, dojde ke znovuotevření škol.

Chápeme nutnost opatření, která mají bránit zhoršování epidemické situace. Apelujeme ale na vládu a příslušné ministry, aby nenechávali veřejnost v nejistotě a poskytli ředitelům škol, učitelům, rodičům i žákům jakýsi jízdní řád, podle kterého se bude provoz škol obnovovat. Jako urgentní vnímáme znovuobnovení prezenční nebo alespoň střídavé výuky u prvního stupně základních škol a posledních ročníků,“ říká Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství a starosta obce Tupesy na Uherskohradišťsku.

V reakci na podněty zřizovatelů a rodičů vyzývá Sdružení místních samospráv ČR především zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, aby:

* v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví představili jasný a konkrétní plán pro otvírání škol včetně podmínek pro otevření;

* vytvořili podmínky pro to, aby prezenční (či střídavá) výuka byla co nejdříve zahájena alespoň v rozsahu I. stupně škol a posledních ročníků;

* zajistili mimořádné ohodnocení pracovníků školek a škol, včetně správních zaměstnanců;

* nastavili systémovou podporu pro doplnění chybějící výuky formou prázdninových campů apod.

Opakovaně informujeme také o tom, že distanční forma výuky je ve školách velmi rozmanitá a má naprosto nesrovnatelnou úroveň. Negativně se na tom projevilo i výrazné zúžení okruhu uznatelných výdajů pro nákup IT techniky, kterým MŠMT podpořilo školy v částce 20 000 Kč na učitele. Upozorňujeme, že se výrazně prohlubují rozdíly ve vzdělanostní úrovni žáků, a to bez ohledu na sociální status,“ konstatuje Oldřich Vávra.

Pracovní skupina pro školství také upozorňuje, že stávající forma výuky je extrémně náročná jak pro učitele, tak pro žáky a rodiče a nelze takto dlouhodobě pokračovat. „Vyzýváme proto MŠMT  a Českou školní inspekci k výrazně větší aktivitě v oblasti metodické pomoci školám a k vytvoření podmínek, aby školy měly prostor pro doplnění chybějícího učiva u všech žáků. Nabízíme MŠMT odbornou spolupráci jak v této věci, tak v souvisejících, jakou jsou problémy s naplněním projektových indikátorů u projektového financování, tak u nastavení financování škol a podobně,“ uzavírá Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství.

/zr/

Ilustrační foto: ZŠ a MŠ Tupesy na Uherskohradišťsku

Foto: facebookový profil školy*

V horní parlamentní komoře se včera v reakci na otevřený dopis pedagogů mateřských škol konal kulatý stůl, který řešil nejpalčivější otázky předškolního vzdělávání u nás.

Senátní Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice následně přijal usnesení, v němž argumenty, které u kulatého stolu zazněly, shrnul v doporučení určená Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvu financí (MF).

Výbor navrhl například řešit platové zařazení ředitelů a ředitelek MŠ či hledat způsob, jak řešit snižování počtu dětí ve třídách bez dopadu na školní jídelny. Oběma ministerstvům pak doporučil připravit legislativní návrh na financování dalšího pracovníka ve třídě MŠ z národních zdrojů.

S doporučeními senátního výboru se ztotožnilo i Sdružení místních samospráv ČR, avšak zvedlo, že ví i o dalších zásadních problémech, které předškolní vzdělávání trápí, a v návaznosti na kulatý stůl na tyto problémy upozornilo jeho organizátorku, senátorku Jaromíru Vítkovou, upozornilo. Předseda pracovní skupiny pro školství, sport a kulturu SMS ČR Oldřich Vávra v dopise senátorce Vítkové připomněl, že kromě mezd ředitelů, které obcím často znemožňují nalézt na pozici ředitele /ředitelky vhodné kandidáty, je neméně důležité téma i zajištění dostatečných prostorových kapacit. Dopis odeslaný v předvečer konání kulatého stolu v Senátu  obsahuje i konkrétní návrhy, jak toho dosáhnout.

Z DOPISU OLDŘICHA VÁVRY

Souhlasíme s tím, že téma mezd a důstojné úhrady za práci je důležité. Ze své praxe a právní poradny, kterou pro školy a školky děláme, víme, že nalézt na pozici ředitele /ředitelky MŠ zájemce zdatné nejenom v oblasti pedagogické, ale i organizační, není snadné.
Za neméně důležité téma ale považujeme i zajištění dostatečných prostorových kapacit.
Řešení problému má několik rovin. Ať už je to omezení pobytu dětí, které nedosáhly tří let, nebo výstavba nové infrastruktury, případně revize stávajících předpisů a nařízení. Zde si dovolujeme upozornit na velmi složitou situaci mnoha zřizovatelů, kdy mají zájem o zajištění kapacitní a kvalitní infrastruktury, ale  nemají ji z čeho financovat (reálně nejde ve většině případů slibovat nárůst a naplněnost celých školních tříd, protože rozhodnutí o tom, kam bude dítě chodit, je zejména na rodičích).

Dalším mnohem větším problémem je prostorové omezení, kdy řada zřizovatelů nemá fyzicky kde prostory vybudovat. Zde si dovolujeme apelovat na vaši podporu možností řešení, ať už je to parametrická změna rozpočtového určení daní  (váha kritéria žák), předvídatelná dotační podpora pro širší okruh žadatelů, tak zejména změna stavebního zákona, kdy zástavba nových lokalit musí být svázána i s existencí (budováním) infrastruktury, v tomto případě školské. Nepovažujeme za oprávněné, aby tyto náklady nesly kompletně obce a zisky pouze několik vlastníků.*

/zr, red/

Ilustrační foto: archiv SMS ČR

Sdružení místních samospráv ČR příznivě přijalo dnešní vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, v němž nastínil, jak se jeho úřad chystá postupovat v reakci na pandemii koronaviru. Pro obce je mimo jiné klíčové vědět, že letní prázdniny proběhnou ve standardním termínu a délce.

Stanovisko ministerstva školství, že letní prázdniny se nebudou krátit a výuka tak nezasáhne do července a srpna, Sdružení místních samospráv ČR podporuje. Na letní měsíce mají obce často naplánované a nasmlouvané rekonstrukce školních budov, posun termínu prázdnin či jejich zkrácení by jim tak významně zkomplikovaly život,“ vysvětluje Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, a dodává: „Tyto práce jsou navíc významné nejen pro školy samotné, ale také pro povzbuzení a obnovu regionální ekonomiky, což bude po zažehnání akutní zdravotní krize velký úkol.

SMS ČR také oceňuje skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo alespoň rámcovou představu o termínu znovuotevření škol a načasování maturit, respektive o tom, jak by byly maturitní zkoušky řešeny v případě, že ke znovuotevření škol nedojde včas. „Chápeme, že tyto plány se mohou v souvislosti s vývojem epidemiologické situace měnit, za obce jakožto zřizovatele škol ale mohu říci, že je lepší mít alespoň provizorní plán než žádný. A to samozřejmě neplatí jen ve vztahu ke školství,“ uvádí dále Stanislav Polčák.

Chci poděkovat všem pedagogům a pedagožkám, ale i rodičům, kteří k současné situaci přistupují nesmírně odpovědně a obětavě. Zároveň si dovolím apelovat na pedagogy, aby studenty a žáky – a jejich prostřednictvím také rodiče – v této vypjaté chvíli nepřetěžovali velkým množstvím úkolů a učiva a zohlednili skutečnost, že bez pedagogického vedení nejsou žáci schopni smysluplně zpracovat tolik učiva, jako při standardním fungování školy,“ uzavírá předseda Sdružení místních samospráv ČR.

/zr/

K foto:

Základní škola a Mateřská škola Tupesy na Uherskohradišťsku

Ilustrační foto: web školy

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

Svaz měst a obcí ČR apeluje na vládu a žádá o zajištění vybavení ochrannými pomůckami pro exponované osoby na nezastupitelných pozicích.

Situace je urgentní a závažná,“ konstatoval František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova, a pokračuje: „Jednotky sboru dobrovolných hasičů, poskytovatelé a pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, strážníci městských a obecních policií, osoby, které jsou zaměstnány jako obsluha čistíren odpadních vod, zaměstnanci úřadů, kteří jsou ve styku s veřejností, pracovníci, kteří jsou v kontaktu s dětmi a mládeží, nebo například pracovníci primární prevence v adiktologických službách, ti všichni, ale nejenom tito, si zaslouží maximální ochranu při výkonu své práce. A zejména pro tyto jmenované žádáme zabezpečení ochranných pomůcek proti nákaze.“

Díky aktivitě SMO ČR se již podařilo získat příslib ministra zdravotnictví na zajištění ochranných roušek pro zařízení pobytových sociálních služeb.

Současně SMO ČR aktuálně připravil pro starosty, zastupitele, ale i širokou veřejnost speciální rubriku VŠE O KORONAVIRU, kde se mohou dozvědět aktuální informace vydané různými ministerstvy a dalšími kompetentními úřady.

Jsme stále v kontaktu jak s ministerstvy školství, zdravotnictví, tak i vnitra a samozřejmě i s mnoha ostatními subjekty. Rovněž jsme neustále ve spojení s naší členskou základnou a snažíme se našim starostům a zastupitelům poskytnout perfektní zpravodajský servis,“ uvedl dále František Lukl. A dodal: „Máme připravenou rubriku, kde se mohou dozvědět, jak postupovat. Otázek je mnoho a nejlepším způsobem, jak předejít chaosu a panice, je dobrá a praktická informace. Zároveň podáváme i my zpětnou vazbu a informujeme členy vlády a upozorňujeme na dopady opatření, s kterými se naše členské obce setkávají a musejí s nimi pracovat."

Nejen na webové stránce SMO (www.smocr.cz) , ale i na jeho facebookovém profilu (https://www.facebook.com/smocr1/)se mohou zájemci dozvědět novinky, metodické pokyny či odpovědi na nejčastější dotazy.*

/zr/

Na obrázku: nové logo Svazu měst a oébcí ČR

Na společných prioritách, které chtějí v nejbližší době v zájmu územních samospráv prosazovat, se na společném jednání shodla předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Půjde zejména o reformu financování regionálního školství, zrychlení stavebního řízení a zmírnění zákona o střetu zájmů.

Zájmy našich členů jsou v mnoha směrech shodné a my jsme deklarovali připravenost je prosazovat především vůči státu společně, a tedy s významně větším dopadem,“ uvedl ke schůzce Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv (SMS) ČR.

Svaz měst a obcí ČR, stejně jako SMS, hájí zájmy měst a obcí napříč Českou republikou, proto je spolupráce našich organizací logická. Věřím, že díky ní dosáhneme mnoha důležitých a pro místní samosprávu pozitivních změn v legislativě i v dotační politice státu,“ konstatoval František Lukl, předseda Svazu měst a obcí (SMO) ČR.

Obě organizace se shodly především na tom, že od 1. 1. 2020 je potřeba skutečně spustit reformu financování regionálního školství, která si vyžádá dofinancování ze státního rozpočtu ve výši 15 miliard Kč. Pokud jde o školství, jsou SMO ČR a SMS ČR zajedno také v tom, že stát nemá omezovat pravomoci obcí jakožto zřizovatelů školských zařízení, k čemuž směřovala nedávno navržená změna takzvané konkurzní vyhlášky. „Od ministra Roberta Plagy již máme přislíbeno, že k této změně nedojde,“ připomněl Stanislav Polčák (k témuž podrobněji v únorovém vydání Moderní obce - pozn. redakce).

Dalším významným společným zájmem samospráv je rekodifikace stavebního práva. SMO ČR a SMS ČR se shodly, že podporují snahu ministerstva pro místní rozvoj zrychlit a zjednodušit stavební řízení; nejsou však kladně přesvědčeni o navrhované změně struktury stavebních úřadů, jejíž přínosy jsou nejednoznačně vyčísleny a nemusí pro stavebníky včetně měst a obcí znamenat jen pozitiva. „Stát by měl primárně zlepšit procesní pravidla, než rozhodne o zrušení stavebních úřadů ve více než 500 městech a obcích,“ zdůraznil František Lukl.

Obě organizace také nadále trvají na zmírnění pravidel pro střet zájmů ve vztahu ke komunálním politikům, aby se členové zastupitelstev a jejich blízcí nestávali předmětem kriminalizace, a věří, že v tomto duchu rozhodne i Ústavní soud, k němuž podali podnět senátoři. Apelují rovněž na posilování sdílených daní, které jsou základem financování samospráv, a to například zvýšením koeficientu na žáka či na seniory.

Projednávala se i další témata, např. budoucnost kohezní a společné zemědělské politiky, provádění pozemkových úprav, problematika sucha a hospodaření na zemědělské půdě. Předsednictva SMO ČR a SMS ČR se shodla, že v řadě těchto záležitostí se budou setkávat zástupci organizací k podrobnému projednávání a vydávat k nim společná stanoviska.*

/zr/

Ilustrační obrázek: facebookový profil SMS ČR

Předsedkyně Rady Asociace krajů ČR (AK ČR) a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová se dnes velmi důrazně ohradila proti tvrzení obecně prospěšné společnosti EDUin, podle níž se kraje snaží nadřadit své partikulární zájmy nad zájmy žáků a jejich poptávku po středoškolském vzdělání, neboť chtějí podřídit síť středních škol výhradně aktuálním požadavkům pracovního trhu.

O co však šlo ve skutečnosti na jednání Rady Asociace krajů ČR letos 7. září? Rada tehdy deklarovala jednotné stanovisko všech krajů týkající se požadavku na zavedení centrálního přijímacího řízení na střední školy s nastavením jasného bodového ohodnocení jako podmínky pro přijetí uchazeče na všechny typy středních škol (tzv. cut-off score). Předsedkyně Rady AK ČR Jana Mračková Vildumetzová zároveň požádala ministra školství Roberta Plagu, aby v co nejkratší době připravil potřebná legislativní opatření vedoucí k narovnání a důslednému uplatňování stejných podmínek při přijímacím řízení na střední školy pro školy zřizované kraji i pro ty soukromé.

Karlovarský kraj zároveň přišel se zákonodárnou iniciativou, jejíž podstatou je možnost krajů ve spolupráci s řediteli škol stanovit, které obory se na středních školách otevřou a kolik žáků do nich bude přijato. To byla dosud výhradně kompetence samotných ředitelů.

Předsedkyně Rady AK ČR Jana Mračková Vildumetzová dnes ke kritice kroků krajů ze strany EDUin uvedla: „Společnost EDUin vydala tiskovou zprávu, kde píše, že představitelé krajů, kteří bodové ohodnocení jako podmínku pro přijetí uchazeče na střední školu prosazují, nedomýšleli dopady tohoto opatření, a že uvnitř asociace není k věci jednotné stanovisko. Autoři zprávy si ani nezjistili informaci o tom, že Rada Asociace krajů už toto opatření schválila, a to jednohlasně. Stejně tak souhlasili všichni členové Komise pro školství při Asociaci krajů. Pro kraje je totiž stávající situace ohledně úrovně vzdělávání naprosto nepřijatelná. Ze statistik za uplynulý školní rok vyplynulo, že u maturitních zkoušek bylo neúspěšných celkem 36,2 procenta maturantů, to je obrovské číslo! Přitom stanovení podmínek pro přijetí žáků je nyní na každém řediteli střední školy a kritéria se značně liší. Školy přijímají mnohdy žáky, kteří nemají pro studium na střední škole předpoklady, stupňuje se migrace studentů mezi školami. A my nadále nemůžeme nést odpovědnost za kvalitu vzdělávání, když nemáme možnost ji jakkoliv ovlivnit.“ (Poznámka redakce: Uvedenou tiskovou zprávu společnosti EDUin najdete na: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-karlovarsky-kraj-ukazuje-pochybnou-motivaci-proc-kraje-chteji-cut-off-skore/ .)

Hejtmani nyní čekají, že ministerstvo školství zareaguje co nejrychleji a předloží návrh „bodové stupnice“ pro přijetí žáků. „V zavedení tohoto tzv. cut-off score rozhodně nevidíme represivní nástroj pro uchazeče o studium, ale motivaci pro všechny vynaložit alespoň nějaké úsilí, aby se na střední školu dostali. Dám příklad z našeho kraje: Střední školy nabízely pro školní rok 2017/2018 celkem 3447 volných míst, přijato bylo 2483 žáků, to je téměř 1000 volných židlí navíc pro vycházející žáky 9. tříd! Ti se tedy nemusejí příliš snažit, aby se na střední školu dostali, i když třeba nemají potřebné studijní předpoklady. To se pak samozřejmě odráží ve špatných výsledcích maturitních zkoušek, nehledě na neefektivní vynakládání finančních prostředků do regionálního školství,“ dodala předsedkyně Rady Asociace krajů.

Podle jejích slov hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který je zároveň předsedou asociační Komise pro školství, dokonce zvažuje, že by jeho kraj podal ohledně cut-off score vlastní zákonodárnou iniciativu.

Společnost EDUin poukazuje na to, že by zavedení cut-off score mimo jiné omezilo přístup
ke vzdělání zejména dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. „Tady už jsme v rovině rozdílných úrovní jednotlivých skupin žáků. Ti z lépe situovaných rodin mají jiný přístup ke vzdělání, ti ze slabších poměrů jsou znevýhodněni. Je to úloha státu, aby ten nepoměr zmírnil. A zavedení cut-off score v tom zásadní roli nehraje,“ konstatovala Jana Mračková Vildumetzová.

Ta také hájí jako hejtmanka Karlovarského kraje krajskou zákonodárnou iniciativu, na základě které by regiony měly možnost ovlivnit, jaké obory a s kolika žáky budou střední školy otevírat. „Vychází to z potřeb regionů, z požadavků trhu práce, z poptávky rodičů a žáků. Není to z kontextu vytržené opatření. Naopak chceme zabránit tomu, aby si například školy bez jakékoliv souvislosti otevíraly obory s atraktivními názvy, přičemž jejich absolventi pak nenajdou v kraji práci.

Asociace krajů nyní věří, že bude mít v brzké době odezvu ministerstva školství, tedy návrh, který by zavedl centrálně stanovenou minimální bodovou hranici u jednotných přijímacích zkoušek pro přijetí na střední školy. Zatím není jasné, od kterého školního roku by opatření mohlo platit.*

/zr/

Ilustrační foto: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, má pětapadesátiletou tradici

Foto: web školy

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down