Sdružení místních samospráv ČR zásadně nesouhlasí s návrhem vlády, aby obnovené kompenzační platby pro OSVČ a další ekonomické subjekty byly vypláceny z rozpočtových příjmů určených územním samosprávám. Předložená vládní novela zákona o kompenzačním bonusu, která je projednávaná v legislativní nouzi, totiž opět počítá s tím, že se kompenzační bonus pro podnikající subjekty vyplatí jakožto vratka daně ze závislé činnosti.

Obce a kraje současný neutěšený stav nezavinily, a je proto absurdní, že vláda, která nese největší díl zodpovědnosti za současnou situaci, předkládá návrh, aby nově přijímané zákonné kompenzace byly opět vypláceny z rozpočtových příjmů samospráv. Tyto dopady by tak měla nést vláda ve státním rozpočtu, nikoli rozpočty samospráv,“ konstatoval předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) Stanislav Polčák.

Ten upozornil na to, že důvodová zpráva k zákonu obsahuje zavádějící informace, když uvádí, že propady v rozpočtech obcí v důsledku obnoveného kompenzačního bonusu pro OSVČ a jiné ekonomické subjekty pokryje obcím v létě poskytnutá náhrada.

Vláda v červnu souhlasila s poskytnutím náhrady obcím za předpokládaný propad v jejich daňových příjmech za rok 2020 ve výši 1200 Kč na obyvatele. Tyto prostředky obce obdržely v létě, jakožto náhradu za výpadky daňových příjmů i za kompenzační bonus. Realita však bude taková, že letní náhrada pokryje pouze náklady kompenzačního bonusu, které v samosprávných rozpočtech způsobila vláda, a na pokles daňových příjmů obce neobdrží nic,“ uvedl Stanislav Polčák a odkázal na podaný vládní návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (ST: 890).

K současnému návrhu vlády proto SMS ČR oslovilo předsedu vlády, ministryni financí a předsedy poslaneckých klubů, aby byla projednávaná novela upravena a obcím zůstal zachován podíl na náhradě za propad jejich rozpočtových příjmů, jak byl předpokládán v létě, tedy vyplacené náhrady obcím byly navýšeny o částku 7,8 mld. Kč.

Připomínám, že obce v důsledku jarních zásahů vlády do jejich rozpočtů logicky zastavily téměř veškeré své investice a návrat jejich investiční aktivity měla podpořit právě letní vyplacená náhrada. Pokud rozpočtové příjmy obcí budou opět podlomeny tímto novým návrhem, obce své investiční plány budou muset znovu výrazně redukovat. Vláda tak opakuje svou chybu z jara letošního roku,“ uzavřel Stanislav Polčák.*

/zr/

K foto:

Předložená vládní novela zákona o kompenzačním bonusu, která je projednávaná Poslaneckou sněmovnou  (na snímku) v režimu legislativní nouze, opět počítá s tím, že se kompenzační bonus pro podnikající subjekty vyplatí jakožto vratka daně ze závislé činnosti.

Ilustrační foto: archiv Poslanecké sněmovny

Ministerstvo financí zpracovalo první návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 s předpokládaným deficitem ve výši 320 mld. Kč a 30. září 2020 jej předložilo vládě. Navrhovaná výše deficitu velmi podstatně překračuje schodek 116 miliard korun původně avizovaný ministryní financí. Navíc nepočítá s dalšími zamýšlenými opatřeními (např. zrušení zdaňování superhrubé mzdy), jež mohou výsledný schodek značně prohloubit.

K předloženému návrhu Národní rozpočtová rada (NRR) konstatuje:

* Navrhované parametry rozpočtu nezajistí dodržení limitu strukturálního salda stanoveného aktuálním zněním zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který pro rok 2021 činí 4 % HDP. Jde přitom o limit, který byl letos posunut z úrovně 1 % HDP, přičemž NRR rozvolnění v takovém rozsahu odmítala.

* Pokud by byl v této podobě rozpočet schválen, znamenalo by to dle odhadu Ministerstva financí prohloubení strukturálního deficitu až na úroveň 4,5 % HDP. To vše navíc za předpokladu, že rozpočty obcí a krajů nebudou hospodařit s deficitem. Pokud by se tento předpoklad nepotvrdil, bylo by výsledné saldo ještě horší.

* Přístup použitý k úpravě výdajového rámce a tvorbě rozpočtu, jak je prezentován v návrhu, vede k dalšímu rozmělňování fiskálních pravidel (které bylo zahájeno jarní novelizací zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a dále prohloubeno schválením zákona č. 288/2020 Sb., kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky). V rámci předložené dokumentace je vyčerpán jakýkoliv prostor pro navýšení výdajů, přičemž některé úpravy nejsou z pohledu NRR dostatečně vysvětleny. NRR navíc doporučovala maximální hodnotu deficitu odvozenou v dubnové Rozpočtové strategii veřejného sektoru ve výši 273 mld. Kč nevyčerpat. Stávající návrh však místo toho počítá naopak se schodkem o téměř 50 mld. Kč vyšším.

* Takovýto přístup k fiskálním pravidlům vede k podstatnému snižování jejich kredibility, což ohrožuje jejich dlouhodobou funkčnost. Namísto respektování podstaty a účelu fiskálních pravidel je preferován formalistický přístup.

* Vláda významným zvýšením výdajových rámců neponechává vůbec žádný prostor pro řešení nenadálých a neočekávaných událostí v roce 2021, což nelze považovat v současné nejisté době za racionální.

* Rozpočet je nastaven jako velmi silně expanzivní v rozsahu cca 1,4 % HDP, aniž by bylo specifikováno, jakým způsobem proběhne návrat veřejných financí na udržitelnou úroveň. Jiné země, jako například sousední Německo, již oznámily jasný plán konsolidace veřejných financí. Zatímco letos Německo počítá se schodkem 218 miliard eur, napřesrok se deficit sníží na 96 miliard eur a v letech 2022 a 2023 už má být hospodaření země téměř vyrovnané (schodek 10,5 mld. €, resp. 6,7 mld. €). Při dodržení těchto parametrů hrozí, že český schodek státního rozpočtu bude v těchto letech dokonce nominálně vyšší než v případě nepoměrně většího Německa. Čeští poslanci, kteří si od vlády při schvalování půlbilionového deficitu na letošní rok vyžádali předložení koncepce konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027, dokument v daném termínu do 30. září neobdrželi.

* Dodržování podstaty fiskálních pravidel není samoúčelné. Jejich respektování velmi významně snižuje riziko vzniku dlouhodobé strukturální nerovnováhy veřejných financí, která si dříve nebo později vyžádá konsolidační zásah. Ten je zpravidla spojený s nárůstem daní a redukcí rozsahu poskytovaných veřejných služeb, a negativně tak dopadá na životní úroveň obyvatel.

/zr/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down