Na nutnost stavebního rozvoje České republiky a potřebu změny postoje společnosti k výstavbě jako takové se snaží upozornit iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší, za níž stojí Passerinvest Group. Iniciace byla poprvé představena na konferenci Když staví soused, bohatneš i ty, která se konala ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) v pátek 25. června v nové budově Národního muzea v Praze. Vystoupila tam i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která znovu připomněla přínosy návrhu nového stavebního zákona.

Iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší se opírá o výsledky expertních studií, z nichž vyplývá, jak rozsáhlý pozitivní přínos má výstavba budov pro státní rozpočet i rozvoj ekonomiky jako takové. Rozvoj výstavby navíc vytváří nová dočasná i trvalá pracovní místa a generuje prostředky pro zlepšení kvality života ve svém okolí i mimo něj.

V naší práci se téměř třicet let věnujeme kvalitnímu městskému urbanismu, rozvoji staveb a veřejného prostoru, rekultivaci zeleně i zdravému přístupu k životu z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. Přestože je hezké a fungující město vepsané do naší firemní DNA, neustále se setkáváme se zkratkovitým a populistickým výkladem výstavby jako byznysu, kde developer zdražuje bydlení, vydělává nehorázné prostředky, ničí životní prostředí atd. My si však uvědomujeme nebezpečí, že s touto rétorikou směřuje naše země přinejlepším mezi druhořadé evropské státy," konstatoval na páteční konferenci Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.  Pokud se podle jeho slov na téma developmentu podíváme objektivně a do větší hloubky, "zjistíme, že bez rozvoje staveb, potažmo rozvoje měst a obcí, jako národ jen chudneme, a to nejen ekonomicky".

Radim Passer připomněl, že není obava autorů iniciace ze směřování naší země k úpadku vůbec nová. "Vedla nás již k přípravě nové koncepce řešení dopravní infrastruktury, kterou jsme představili v Dopravní iniciaci v červnu 2017 a na kterou navazujeme iniciací Rozvoj staveb pro republiku bohatší. Ta má být impulsem pro nutnou diskuzi na téma stejně palčivé, jako je dopravní infrastruktura. Oslovili jsme ke spolupráci renomované mezinárodní poradenské firmy, oborové autority, díky nimž vznikly dvě nezávislé studie. Po jejich dokončení nás samotné překvapilo, jak výrazné jsou výsledky ve prospěch společnosti a jak neuvěřitelně moc chudneme jako celý národ, když výstavbě z aktivistických důvodů bráníme. Věříme, že se díky seznámení veřejnosti s iniciací podaří zvýšit povědomí o stavbách jako požehnání pro celou společnost, jelikož jsou v podstatě takovým pomyslným perpetuum mobile ekonomiky, a tudíž prosperity,“ zdůraznil  Radim Passer.

Z nové stavební iniciace, která byla veřejnosti představena na konferenci Když staví soused, bohatneš i ty pořádané ve spolupráci s MMR, vyplývá, že každá stavba významnou měrou přispívá do státního rozpočtu, a napomáhá tak posilování ekonomiky. Z každé investované koruny totiž podle autorů iniciace díky multiplikaci doputuje bezmála 76 % do státního rozpočtu, tedy z každé investované tisícikoruny do výstavby budov státní rozpočet „zbohatne“ o 760 Kč. Mimo to výstavba generuje nové pracovní úvazky, a to nejen v průběhu, ale i po svém dokončení.

Tím však funkce stavby jako generátoru bohatství společnosti nekončí. Například po uvedení kancelářské budovy do chodu stát získává ročně do státního rozpočtu bezmála čtyřikrát tolik peněz, než kolik vybere pronajímatel na nájmu. Státu tak každoročně putuje bezmála 20 tis. Kč z každého čtverečního metru moderní kancelářské budovy v Praze. Radim Passer pro lepší představu vysvětlil, že jen moderní kancelářské budovy na území Prahy vyprodukují tímto algoritmem každý rok bezmála 70 mld. Kč do státního rozpočtu, což je suma, která dokáže hravě pokrýt až 85 % rozpočtu Prahy.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON VE HŘE

Velmi důležitým aspektem budoucího rozvoj České republiky je osud návrhu nového stavebního zákona. „Když říkám, že nový stavební zákon přijímáme za pět minut dvanáct, není to pouhá fráze. Poslední čtyři roky jsme opravdu intenzivně pracovali na komplexní rekodifikaci, která snese srovnání snad jen s novým občanským zákoníkem. Stavební zákon aktuálně projednávají senátoři a já pevně věřím, že se k němu postaví odpovědně. Už si nemůžeme dovolit, aby současná legislativa paralyzovala stavebnictví a rozvoj naší země – máme nedostavěnou dálniční síť, zoufale nám chybí nové byty a jsou před námi velké energetické výzvy. Nemáme čas na její další vylepšování a záplatování. Nový stavební zákon musí být skutečně radikálním řezem stavební legislativou. Nástroj k oživení ekonomiky musíme mít co nejdřív, abychom se z koronavirové krize mohli proinvestovat," připomněla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

A pokračovala: "Máme před sebou historicky největší balík evropských dotací. Téměř bilion korun. A nemůžeme je investovat do projektů podle toho, jak se jim podaří prolézt povolovacím martýriem. V novém stavebním zákoně počítáme s tím, že úředníci přejdou pod stát. To je velmi důležité, protože Praha a další města tak nebudou čelit nepříjemnostem se systémovou podjatostí. Ta nyní ohrožuje nejen dostavbu Pražského okruhu, ale aktuálně také třeba výstavbu metra D."

Ministryně se odvolala i na jednoho z našich nejlepších ekonomů, nedávno zesnulého Michala Mejstříka, který spočítal, že celospolečenské přínosy rekodifikace stavebního práva činí přes 7 miliard korun za rok. "To jsou peníze, o které kvůli současné zkostnatělé legislativě každý rok přicházíme. Pokud někdo říká: Dejte nám další čtyři roky, my napíšeme ‚vymazlený‘ stavební zákon, se kterým budou všichni spokojeni, pak je to nejen utopista, ale i neodpovědný sběratel politických bodů,“ dodala Klára Dostálová.

Iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší je postavena na dvou nezávislých studiích zpracovaných poradenskými společnostmi Ernst & Young, s. r. o., (EY) a Pricewaterhouse Coopers (PWC).*

Podrobnosti o iniciaci, záznam konference, stejně jako další doplňkové materiály naleznete na webových stránkách republikabohatsi.cz.

/zr/

K foto nahoře:

Z páteční konference Když staví soused, bohatneš i ty, která se konala  v pátek 25. června v nové budově Národního muzea v Praze.

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

Jedna z největších světových akcí pro mladé v oblasti kulturního dědictví – soutěž Mladí fotografují památky – od roku 2007 pevně zakotvila také v České republice. Tehdy totiž bylo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska osloveno Radou Evropy a vyzváno, aby se ujalo pořádání této soutěže v České republice. V úterý 22. června byly v Národním muzeu v Praze vyhlášeny výsledky letošního ročníku národní soutěže.

Soutěž Mladí fotografují památky je učena pro žáky a studenty základních a středních škol s tím, že fotografie, které pořídí, budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz). Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Soutěžící by se proto měli vyhýbat námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.

Prvenství v letošním ročníku soutěže Mladí fotografují památky patří jedenáctiletému Marku Semerákovi  (na snímku ve fotogalerii dole první zprava). V soutěži zvítězil se snímkem Zámecké zrcadlení (zámku v Náchodě), viz foto nahoře. Za snímek Želiv – klášter druhé místo obsadil třináctiletý Vojtěch Hospodka (na snímku uprostřed), na třetí místo snímkem Kaplička sv. Prokopa – Čehovice dosáhla stejně stará Rozálie Nováková.*
/rš/

K foto nahoře:

Vítězný snímek  jedenáctiletého Marka Semeráka nazvaná Zámecké zrcadlení – Náchod (soutěž Mladí fotografují památky)

Foto: archiv SHS ČMS

Výsledky soutěže Památka roku 2020 byly vyhlášeny v úterý 22. června v Národním muzeu v Praze. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 objektů – 27 v kategorii malá a 19 v kategorii velká.

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ podle zákona). Památky přihlášené do soutěže se hodnotí ve dvou kategoriích – malé (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) a velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Zřizovatelem ceny je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, partnery soutěže jsou Národní památkový ústav a Asociace krajů ČR.

Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo v úterý 22. června dopoledne v Národním muzeu v Praze, kde následně odpoledne bylo vyhlášeno Historické město roku 2020 (viz: https://www.moderniobec.cz/historickym-mestem-roku-2020-byl-prohlasen-havlickuv-brod-cenu-moderni-obce-obdrzel-holesov/).

KATEGORIE MALÁ 

Celostátní prvenství v kategorii malá patří zrekonstruované baště za evangelickým kostelem ve středočeské Čáslavi. Nápad opravit baštu se zrodil v místním evangelickém sboru již v roce 2016. Hned v následujícím roce pod taktovkou architektky Radky Neumanové vznikl architektonický návrh a po získání dotace od Středočeského kraje, města Čáslavi, Nadace Věry Třebické-Řivnáčové, grantů ČCE a darů se loni na jaře přikročilo k rekonstrukci.

Farářka evangelického sboru Drahomíra Dušková Havlíčková už letos v dubnu k tomuto projektu uvedla pro Moderní obec: „Máme velkou radost, že se bašta č. 8 stala středočeskou Památkou roku 2020 a že se líbí nejen nám, ale i ostatním. A ještě větší radost budeme mít, až se v ní budeme moci scházet a zvát tam veřejnost na různé akce a setkávání. Plánů máme spoustu…

Pro mě osobně je přidanou hodnotou propojení »duchovna« – velmi aktivní evangelické farářky pořádající zajímavá setkání nejen ekumenické veřejnosti k aktuálním otázkách doby, s péčí o historické objekty, a ještě k tomu s přispěním schopné architektky z regionu. Takové spojení považuji za mimořádně šťastné,“ zdůraznil před dvěma měsíci pro Moderní obec starosta Čáslavi Vlastislav Málek.

V kategorii malá se na 2. místo prosadila rekonstrukce městského domu Pod Františkem v Příboře (Moravskoslezský kraj), 3. místo v celostátním pořadí obsadila rekonstrukce oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (Pardubický kraj).

KATEGORIE VELKÁ 

Cenu za celostátní vítězství v kategorii velká si z Pantheonu Národního muzea v Praze odvezli zástupci Mikulova (Jihomoravský kraj) za obnovu cihlového mostu, který byl postaven v 17. století přes řeku Dyji k areálu letohrádku Portz.

Celkové 2. místo obsadila rekonstrukce Mederova domu v Žatci (Ústecký kraj), 3. místo náleží rekonstrukci Vlašského dvora a revitalizaci přilehlého parku v Kutné Hoře (pozn. redakce: V tomto parku instalovalo své designové stožáry parkového osvětlení výrobně obchodní družstvo Kooperativa z Uhlířských Janovic, jemuž se ve spolupráci s architektem Ondřejem Kubíkem a místostarostkou města Silvií Doušovou podařilo propojit současný průmyslový design s historickým prostředím města pod ochranou UNESCO. Kooperativa v. o. d. na letošním URBIS SMART CITY FAIR za tutio designovou řadu stožárů veřejného osvětlení obdrželo Cenu časopisu Moderní obec, viz https://www.moderniobec.cz/zlaty-urbis-patri-brnu-cena-casopisu-moderni-obec-putuje-do-uhlirskych-janovic/ ).

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE PAMÁTKA ROKU 2020

* Kategorie malá (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH):

Kraj*Památka, město

Jihočeský*Kaple Nanebevzetí Páně, Trhové Sviny
Královéhradecký*Tradiční dům Kodymova 24, Opočno
Moravskoslezský*Městský dům Pod Františkem, Příbor
Olomoucký*Gloriet, Moravský Beroun
Pardubický*Oltářní obraz Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince, Vysoké Mýto
Plzeňský*Zámek č. p. 11 a 12 (areál), Horažďovice
Praha*Barokní studna – kovová část, MČ Praha 1
Středočeský*Bašta č. 8 u evangelického kostela, Čáslav
Ústecký*Městský dům U pěti panen, Litoměřice
Vysočina*socha sv. Šebestiána, Třebíč
Zlínský* Socha p. Marie, Kroměříž

ZDROJ: SHS ČMS

* Kategorie velká (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH):

Kraj*Památka, město

Jihomoravský*Letohrádek Portz, Mikulov
Karlovarský*Sadová kolonáda, Karlovy Vary
Královéhradecký*Kostnice, Opočno
Liberecký*Sušárna chmele, Dubá
Moravskoslezský*Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Opava
Olomoucký*Olomoucká radnice, Olomouc
Pardubický*Chalupy Betlém, Hlinsko
Plzeňský*Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce,  Klatovy
Středočeský*Vlašský dvůr a přilehlý park pod Vlašským dvorem, Kutná Hora
Ústecký*Mederův dům, Žatec
Vysočina*Větrný mlýn, Třebíč
Zlínský*Zámek, Napajedla

ZDROJ: SHS ČMS

/rš/

K foto nahoře:

Zrekonstruovaný cihlový most ze 17. století v Mikulově byl prohlášen Památkou roku 2020 v kategorii velká

Foto: archiv

*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down