Děčín se stal vítězem 1. ročníku soutěže Hejbni s elektrem pro lepší život, kterou pro statutární města v České republice v loňském roce vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Zvítězil v kategorii A určené městům od 40 000 do 89 999 obyvatel. V kategorii B pro města nad 90 000 obyvatel vyhrály České Budějovice, skokanem roku se stala Karviná. Kritériem hodnocení byla hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo včera v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Předseda představenstva ELEKTROWIN a. s. Roman Tvrzník při této příležitosti připomněl, že za bezmála 14 let fungování tohoto kolektivního systému se díky recyklaci spotřebičů podařilo ušetřit 4,5 milionu tun emisí CO2 a také 2,5 milionu MWh elektrické energie. „Díky surovinám, které bylo možné z odevzdaných spotřebičů získat a znovu použít, se nemusely těžit a zpracovávat nerostné zásoby,“ vysvětlil Roman Tvrzník.

Podle zástupce Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala se díky tomu podařilo ušetřit z obecních a městských rozpočtů tři čtvrtě miliardy korun. „Tyto peníze mohly být použity na výstavbu vodovodů, kanalizace, chodníků a další občanské vybavenosti,“ připomněl Pavel Drahovzal účastníkům slavnostního vyhlášení.

ODMĚNY PRO VÍTĚZE

Soutěž byla zahájena 1. dubna 2018, započítávaly se do ní výsledky dosažené k 31. březnu 2019. Kritériem hodnocení byla hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města. Zapojená města, kterých bylo celkem 25, soutěžila o největší celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území. Aktivně tím přispěla k ochraně životního prostředí, navíc mohla získat jednu z finančních výher.

Děčíně se od dubna 2018 do března 2019 podařilo vysbírat 4,28 kg na obyvatele, v Českých Budějovicích připadlo na každého 3,57 kilogramu. Karviná jako skokan roku zaznamenala meziroční nárůst o 64,2 %.

V kategorii A do 89 999, stejně jako v kategorii B nad 90 000 obyvatel, získali první tři soutěžící odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun. Vítěz kategorie Skokan roku si odnesl padesátitisícovou prémii.

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Kategorie A

  1. Děčín – 4,28 kg/obyv.
  2. Jihlava – 3,9 kg/obyv.
  3. Prostějov – 3,6 kg/obyv.

Kategorie B

  1. České Budějovice – 3,57 kg/obyv.
  2. Plzeň – 3,05 kg/obyv.
  3. Olomouc – 2,54 kg/obyv.

Skokan roku: Karviná – meziroční nárůst 64,2 %*

/zr/

 

 

 

Na základě rozhodnutí předsednictva Svazu měst a obcí ČR se od 1. 2. 2019 novou výkonnou ředitelkou svazu stala Mgr. Radka Vladyková.

Dosavadní výkonný ředitel Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek na Kolínsku, byl jmenován ředitelem Legislativní a právní sekce SMO ČR a bude se podílet i na řízení svazových projektů.

Oba si k převzetí funkcí popřáli hodně štěstí a úspěchů na nových pracovních pozicích a těší se na vzájemnou věcnou a odbornou spolupráci, která, jak oba věří, bude prospěšná nejen pro členská města a obce, ale i pro celou samosprávu.

Radka Vladyková  je čtenářům Moderní obce známa i jako vítězka kategorie Chytrá obec loňského ročníku soutěže Komunální projekt roku 2018. V této soutěžní kategorii se prosadila s projektem Šetrné osvětlení s filtrem, o jehož uskutečnění se ještě jako tehdejší starostka města Jesenice (okres Praha-západ) významně zasadila.*

/zr,rš/

k foto:

Ze včerejšího předání a převzetí funkce na SMO ČR

Foto: archiv SMO

 

Tváří lednového čísla Moderní obce je primátorka statutárního města Jihlavy Karolína Koubová. V obsáhlém rozhovoru ji představujeme jako ženu, která ví, co chce, a je ochotná nést svou kůži na trh. Aktuální vydání našeho časopisu se již expeduje z tiskárny ke čtenářům.

V nejnovějším čísle Moderní obce však najdete i mnoho dalších zajímavých a inspirativních textů. Jako malou ochutnávku přinášíme výběr citátů některých osobností, jež na stránkách lednového vydání vystupují.

Karolína Koubová, starostka Jihlavy: Dlouhé roky platilo, že máme tři pilíře společnosti života – ekonomický, sociální a ekologický. Zjišťuje se, že tyto tři pilíře nedokážou podchytit různé tlaky a nálady, které v každé společnosti vznikají. Tyto pilíře jsou základem toho, co žijeme, jsou to principy, na nichž život funguje. Dnes už ale víme, že neumí odpovědět na tlaky a nepříjemnou náladu mezi lidmi a vyrovnávat se turbulentními změnami ve společnosti, to dokáže právě kultura. Čtvrtý, kulturní pilíř pomůže zvládnout obyčejnou pohodu mezi lidmi ve městě. Jinými slovy – to, že mám kde pracovat, ráno mohu odvést svoje děti do školky a mohu si někde nakoupit jídlo, ještě nezajistí, že budu mít spokojený život. Ale kultura tomu může napomoci. Vytváří totiž příznivé klima pro to, aby se lidé mohli někde setkávat, a něco společně zažít, třeba jen obyčejně si spolu opéci buřty na zahradě, nebo dělat jinou činnost, která je spojí a poskytne jim zážitek.

Martina Bílová, starostka Tvarožné Lhoty (okres Hodonín): Má smysl nepodvolovat se a neustupovat kdejakému nesmyslnému rozhodnutí „nadřazených“ úřadů. Obce jsou základní územní samosprávné celky, na nichž spočívá stát a celá společnost, a je pouze na nás, jejich zástupcích, jak všechny možnosti, které samospráva v souladu s Ústavou ČR poskytuje, budeme umět využít ve prospěch obcí a jejich obyvatel.

Jiří Carbol, senátor, starosta obce Dobrá (okres Frýdek-Místek): Myslím si, že navrhované zvýšení limitu pro rozlišení mezi přestupkem a trestným činem je rozumným krokem a racionální reakcí na probíhající změnu životních podmínek a překotný vývoj naší moderní společnosti.

Radka Hodicová, tajemnice Městského úřadu Klášterec nad Ohří: Nestačí si objednat na trhu dnes již běžně dostupné produkty, jako jsou mapové aplikace nebo rozklikávací rozpočet. Přívětivost spočívá v tom, že radnice umí všechny tyto »tvrdé faktory« propojit, vytěžit z nich synergii a vdechnout jim pomocí šikovného týmu lidí život.

Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek (okres Kolín): V případě povolování staveb koordinovaným řízením, které bylo stěžejní úpravou novely stavebního zákona, nemáme žádnou podrobnější odezvu ze strany stavebních úřadů, neboť běžný stavebník jej obvykle nevyužívá. Co je však diskutabilní záležitostí, je přesun kompetencí vydávání stanovisek ORP o souladu stavebního záměru s územním plánem, a to ze stavebních úřadů, jichž je okolo 720, na úřady územního plánování, kterých je 205 (ORP).

Luděk Tesař, ekonom:  Kvalitní finanční plán v podobě střednědobého výhledu rozpočtu s analýzou financí obce má dát obci odpověď na otázku, jaké jsou finanční možnosti obce v následujícím období. Co si může obec dovolit, kam až může zajít v případě, že uhradí své dosavadní závazky. To je naprosto zásadní.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Pro regiony se nám letos podařilo vyjednat rekordní částku 3,2 miliardy korun. Našli jsme také dalších 600 milionů korun na podporu mateřských škol, takže celkově budeme mít k dispozici 1,2 miliardy korun. A hledáme dál. Intenzivně též pracujeme na rekodifikaci stavebního práva a připravený máme program Výstavba pro nájemní bydlení, který bude spuštěn v březnu 2019.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dále můžeme debatovat také o aktualizaci podílů jednotlivých krajů na sdílených daních, nebo o koeficientech pro Prahu, Ostravu, Brno a Plzeň.

Vít Hofman, tiskový mluvčí, Magistrát hl. města Prahy: V uplynulých dvou letech byl v pražské informatice učiněn obrovský posun. Vybudovali jsme dvě moderní datová centra pro poskytování služeb na úrovni celého města. Konsolidujeme systémy do jednotných verzí a provozujeme je pod jednotnými smlouvami a na jednom místě. Jdeme cestou homogenizace IT prostředí a připravujeme společné projekty s městskými částmi, které budou mít dopad na komfort pro občana a na elektronizaci služeb úřadů. Budujeme jednotnou identitu úředníka a máme připravenou řadu společných celopražských projektů navazujících na aktivity celostátní, jako například portál Prahy. Určitě se zlepšily IT dovednosti úředníků a průběžně jsou modernizovány HW i SW nástroje pro výkon jejich činností.

Tomáš Machurek, partner MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, předseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky: Z vlastní advokátní praxe, ze zkušeností zprostředkovaných v rámci Asociace pro veřejné zakázky a nejrůznějších dalších odborných setkání dospívám k názoru, že největší problém na straně zadavatelů v poslední době je určitá pohodlnost a neochota pouštět se do nových, pro ně méně probádaných způsobů zadávání.

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: V zákoně o obcích nenacházíme odpovědi na stovky praktických otázek. Na ty pak dává pochopitelně odpovědi až soudní judikatura, protože ty případy prostě v praxi vznikají a řešit se musí. Není to jistě dobrý stav – s nedostatky v rozhodování obcí a měst, zejména v majetkoprávní oblasti, totiž zákon spojuje velmi závažné důsledky, jako je například absolutní neplatnost právních jednání. Je proto trestuhodné, že v tom samém zákoně nenajdeme, jak vlastně máme za dané konkrétní situace postupovat, co skutečně platí a co a jak si máme vykládat, resp. jaký výklad si máme sami vytvořit, aby byl v souladu se zákonem.*

/rš/

Tištěnou Moderní obec si můžete předplatit na: https://profipress.cz/predplatne/.

Elektronickou verzi Moderní obce získáte na: https://digi.profipress.cz/.

 

 

 

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR otevřely minulý pátek 26. října Síň slávy – pocta za rozvoj venkova.

Jako první byl do Síně slávy uveden Ing. Jiří Vačkář in memoriam (na snímku dole) za celoživotní přínos českému venkovu, zahájení národního Programu obnovy venkova, propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení při vzniku evropského Programu rozvoje venkova včetně nastartování programu LEADER v České republice.

Ocenění převzali ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce, sídle Senátu PČR, zástupci rodiny z rukou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslava Nenutila za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně PČR, Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR a poslance Evropského parlamentu, a Pavla Drahovzala, výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR .

Jiří Vačkář prožil většinu svého života na venkově, vystudoval zemědělství, pracoval v různých zemědělských podnicích. Od roku 1990 se zapojil do politického života, byl poslancem České národní rady a později Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celý svůj život věnoval zemědělství a venkovu a jako poslanec se zasloužil o zahájení financování národního Programu obnovy venkova.

Významné bylo jeho působení na ministerstvech pro místní rozvoj a zemědělství. Podporoval na nich realizaci Programu obnovy venkova, včetně postupného navyšování jeho rozpočtu, napomáhal rozvinutí soutěže Vesnice roku a vznik prvních místních akčních skupin. Na Ministerstvu zemědělství se zasloužil o implementaci evropského Programu rozvoje venkova. Prosadil také zahájení programu LEADER, nejprve v pilotní podobě s podporou z národních prostředků, později s podporou Programu rozvoje venkova.

Do Síně slávy, jako osobnost roku 2018 in memoriam, byl nominován Spolkem pro obnovu venkova ČR, Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova, Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí ČR.

Na základě dohody s Národním zemědělským muzeem v Praze bude v jeho prostorách každoročně věnováno místo pro umístění  fotografie takto oceněných osobností.*

/tz/

K foto:

Na základě dohody s Národním zemědělským muzeem v Praze (na snímku) bude v jeho prostorách každoročně věnováno místo pro umístění fotografie osobností oceněných uvedením do Síně slávy – pocta za rozvoj venkova.

Ilustrační foto: archiv Národního zemědělského muzea

Foto Jiřího Vačkáře v galerii dole: archiv

Tváří srpnového vydání Moderní obce je primátorka Prostějova Alena Rašková. V srpnovém čísle tohoto odborného měsíčníku pro veřejnou správu se čtyřiadvacetiletou tradicí však dostala prostor i řada dalších osobností.

Přibližme aktuální vydání Moderní obce citáty alespoň několika zajímavých lidí, kteří na jeho stránkách promlouvají ke čtenářům.

* Alena Rašková, primátorka Prostějova (k případnému zákonu o podílu žen na volební kandidátce): Kvóta nezaručuje, že kandidát bude kvalitní, jen to, že se splní někým nařízený požadavek. Myslím, že obě pohlaví jsou specifická a mají co nabídnout, a když se spojí a budou se vzájemně respektovat, projeví se to na výsledku. Kvóty jsou pro ženy, podle mě, svým způsobem dehonestující – buď dotyčná na kandidátce je, protože je dostatečně kvalitním kandidátem, jinak by tam být neměla. Je tu ovšem jiná věc – chlap může do politiky vstoupit kdykoliv v průběhu svého života, žena ne – když má malé děti, nemá tolik času na práci. A být komunálním politikem je práce na 24 hodin denně. Není to jen práce na úřadě, ale i související společenské povinnosti.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka, zakladatelka projektu MUNICIPAL: Pro přípravu na výkon funkce starosty či zastupitele neexistuje žádná vysoká škola. Lidé vstupují do těchto funkcí a vkládají do nich vše, včetně svého srdce a pověsti. A musí se od počátku výrazně učit, zejména právo. Jezdí na naše přednášky, na kongresy, čtou odborný tisk. Pracují na sobě, mnozí velmi usilovně, a zaslouží se, aby tato snaha měla tento vnější znak – profesní titul MBA. Proto jsme s ním přišli a jsme rádi, že hned první ročník sklidil tak velký pozitivní ohlas.

* Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (k možnému rozšíření pravomocí NKÚ na územní samosprávy): Prioritně však na radnice nejdeme kvůli starostům, ale přesně kvůli tomu, kdo vykonává tzv. laickou kontrolu, tedy proto, abychom pomohli veřejnosti, o níž pan starosta také hovořil. Aby totiž veřejnost mohla rozhodovat a hodnotit práci vedení obcí, musí mít data. Věřím tomu, že v malé obci si její obyvatelé mohou vcelku bez problémů dohlédnout na práci starosty a zastupitelstva. Ale pokud se například v Praze staví linka metra za 24 miliard korun, tak už kontrolu takové investice ze strany veřejnosti nelze činit, aniž by tu nebyla nezávislá expertiza. Spoléhat pouze na informace, které veřejnosti poskytne zastupitelstvo či jiné orgány, které fungují uvnitř systému, zkrátka a dobře nelze.

* Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek: Kontrolám se nebráníme. Jenom chceme do systému kontrol – a záměrně tento výraz „systém kontrol“ používám – vnést nějaká pravidla. Jestliže do stávajícího nastavení systému kontrol budeme chtít vložit nějaký další prvek, v pořádku – ale vyřešme nejdříve stávající systém, aby se kontroly nekumulovaly, nedocházelo k rozporům v závěrech apod.

* Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě: Čeká nás i strategické rozhodnutí o udržitelném – předvídatelném financování modernizace krajských silnic II. a III. třídy, kdy jsou hejtmanství odkázána na libovůli té které konkrétní vlády. Také krajům a radnicím určitě pomohlo i odstranění současné rigidnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jeho aplikace, kdy se v zásadě posuzuje jen nabídková cena díla, svým způsobem vede k nehospodárnosti při rozhodování u investorských organizací.

* Jaroslav Mynář, předseda představenstva Spolku veřejně prospěšných služeb: Institut veřejné služby se pro naši společnost jeví velice problematickým. Musela totiž – jak jste o tom v Moderní obci už dříve psali – jedné stěžovatelce, která u naší společnosti pro město vykonávala v roce 2012 veřejnou službu, její činnost doplatit, včetně úhrady zdravotního a sociálního pojištění do výše její případné průměrné mzdy. Toto rozhodnutí soudů nakonec potvrdil i Ústavní soud. Proto v současnosti tyto veřejnou službu nevyužíváme.

* Josef Zahradník, sochař, autor originálního mobiliáře a odpočívek podél cyklostezky mezi Oslavany a Ivančicemi na Blanensku: Cyklistika dnes přestává být pouze sportem, ale stává se životním stylem, který vyžaduje nejen dokonalé vybavení, ale také nadstandardní servis, trasy, odpočívky s atraktivními výhledy do krajiny. Každé město, obec, zná tato zajímavá a romantická místa, a je-li dobrá vůle, může vzniknout cyklostezka, kterou rádi a často využíváme.

* Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic (ke zkušenostem města s využíváním elektromobilů a na otázku, co by v tomto směru doporučil jiným sídlům): Doporučuji si půjčit na delší čas (např. měsíc) uvažované vozidlo od některého z prodejců a pořádně ho v rámci úřadu a s patřičnou osvětou vyzkoušet. Je třeba odbourat počáteční nedůvěru. Zde bych také doporučil městům poradit se s těmi, kteří už zkušenosti mají a jsou ochotni je sdílet. Nicméně každé město či obec jsou unikátní a je třeba vše přizpůsobit místním podmínkám a používat selský rozum. Ale bez vize, nadšení, pozitivního myšlení a ochoty za věc bojovat se neobejdete.

* Václav Koudele, manažer strategie pro veřejnou správu, Microsoft (na adresu radnic k novým elektronickým službám): Aktuálně máte velkou příležitost zpříjemnit občanům města život novými elektronickými službami, zjednodušit práci i svým úředníkům a díky elektronickým službám mít otevřeno 24 hodin denně po sedm dní v týdnu. Portál občana, Elektronické občanky, NIA a budoucí návaznost na banky vám v tom velmi pomůže.

* Petra Schwarzová, ředitelka Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí: Doplňková činnost škol jako alternativní zdroj financování je oblíbeným předmětem kontroly příslušných orgánů. Mnohdy školy chybují v tom, že nemají směrnici k doplňkové činnosti nebo mají špatně stanovenou kalkulaci na danou činnost. Takovým typickým prohřeškem je, že v kalkulaci není uvedena položka odpisy nebo pronájem zařízení (dataprojektor, počítače apod.).

* Hana Aulická Jírovcová, poslankyně a zastupitelka města Most: Za KSČM i ve spolupráci s kraji a obcemi jsme pro sjednocení dávky na bydlení do jedné částky a její výši stanovit podle průměrného nájemného v obecních bytech v příslušném místě. Samozřejmě se tyto návrhy nebudou líbit všem krajům, především samotné Praze, ale strukturálně postižené regiony již bijí na poplach a tyto razantní změny jsou pro ně nutné. Vše by se mělo navázat na připravovaný zákon o sociálním bydlení, který by byl součástí nových legislativních úprav. Docela mě osobně překvapilo, že se nyní při jeho přípravě neuvažuje i o úpravě dávek na bydlení, což při předchozí verzi z dílny MPSV bylo.*

Moderní obec, odborný časopis pro veřejnou správu si můžete předplatit na: https://profipress.cz/predplatne/ .
V elektronické verzi je k dispozici na: https://digi.profipress.cz/ .

/rš/

Na snímku: Titulní obálka srpnového vydání Moderní obce – primátorka statutárního města Prostějova Alena Rašková

Foto: Eva Vítková

 

Třináct konferencí, třináct krajských měst a nespočet témat, o která se aktuálně nejvíc zajímají české samosprávy. 13. února 2018 v Liberci startují tradiční Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Na programu bude například novela zákona o střetu zájmů, financování samospráv včetně rozpočtového určení daní, školství, doprava nebo sociální služby. Speciální hodinový blok se bude věnovat změněným evropským pravidlům pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR.

Na akcích, které se budou postupně konat ve všech krajích, a to až do 29. března 2018, vystoupí odborníci z ministerstev, státních institucí i firem. Svaz tam mimo jiné představí závěry velké analýzy potřeb měst a obcí, která má sloužit jako podklad pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Součástí programu bude také vyhlášení výsledků krajských kol soutěže Město pro byznys.

„Tradiční bod o aktuální legislativě zahájíme novelou zákona o střetu zájmů. Intenzivně totiž vnímáme obavy starostek a starostů měst a obcí z toho, co nastane, jestliže se kvůli novému zákonu musí svléknout téměř donaha, tedy zveřejnit svoje majetkové poměry na internetu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Očekávám na toto téma velice živou debatu, ze které, doufejme, vzejde i to, na co všechno se máme připravit a jak bychom měli reagovat v případě zneužití dat zastupitelů.“

V kontrastu s přiznáváním veškerého majetku, stavu na účtech i dluhů zastupitelů měst a obcí jsou přísnější pravidla ochrany osobních údajů GDPR. „Odhadujeme, že v prvním roce budou města a obce potřebovat na implementaci těchto evropských pravidel až miliardu korun. Musí zároveň najít minimálně tisíc odborných pracovníků na agendu zpracování osobních údajů. To pro ně představuje velikou zátěž jak z finančního, tak z personálního hlediska,“ vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal s tím, že svaz je připraven zdarma podat samosprávám pomocnou ruku nově i prostřednictvím Center společných služeb, o kterých bude na krajských setkáních také řeč.

„V roce 2017 se akcí v regionech zúčastnilo přes tisíc lidí, kromě představitelů radnic byli mezi nimi i vrcholní činitelé veřejného a státního sektoru – hejtmani, poslanci, senátoři, ředitelé a další zástupci státních úřadů i soukromých společností,“ upřesňuje jednatel pobočného spolku Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. Podle jeho slov se loni řešila  mimo jiné novela zákona o obcích, financování školství, veřejné opatrovnictví, informační systémy a ochrana osobních údajů, změna malých rozpočtových pravidel, změny rozpočtového určení daní, kontroly ve veřejné správě, rozpočtová odpovědnost, sociální bydlení, zákon o hazardních hrách, zákon o odpadech nebo stavební zákon.

Generálními partnery Krajských setkání 2018 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak ASEKOL, Colmex, EKO-KOM, Empemont a I-TEC Czech. Odborným partnerem je společnost SC&C.*

Přehled míst a termínů konání krajských setkání v roce 2018, včetně možnosti se bezplatně zaregistrovat na jednotlivé akce, najdete na zde.

/zr/

K foto:

Z loňského krajského setkání Svazu měst a obcí ČR v Plzni

Foto: archiv SMO ČR

Svaz měst a obcí ČR i Asociace krajů ČR trvají na tom, aby se na silnice I. třídy mýto nerozšiřovalo. A pokud ano, měly by za to kraje, města a obce dostat kompenzace. Nejen to zaznělo na včerejším jednání obou organizací a jejich partnerů (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Českomoravská konfederace odborových svazů) s premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem Ťokem. Klíčovým termínem, co se týče mýta, je přitom letošní 8. březen. To by mělo dojít k otevření nabídek ze stávajícího tendru na mýtný systém. Pak by měla následovat jednání k dalšímu postupu.

Většina krajů se zpoplatněním silnic I. třídy nesouhlasí. Máme důvodné obavy, že se nákladní doprava přesune na silnice II. a III. třídy, které jsou ve špatném stavu. Pro kraje by to představovalo zvýšení výdajů na jejich opravy a rekonstrukce, snížení bezpečnosti dopravy, větší hluk a prašnost ve městech a obcích,“ vysvětluje předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„Pokud se stávající soutěž dokončí, je naprosto nezbytné, aby stát vyhodnotil dopady na samosprávy. Ministr dopravy Dan Ťok na dnešním jednání přitom nevyloučil, že pokud by se mýtný systém na silnicích 1. třídy zavedl, mohlo by dojít ke kompenzacím krajům, městům a obcím,“ dodává výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal.

Eufemisticky řečeno, nepříliš šťastný tendr na mýtný systém formulovala vláda Bohuslava Sobotky. Nezohlednila přitom připomínky krajů, měst a obcí. Danou věc v minulosti přitom odmítla jak Asociace krajů ČR, tak Svaz měst a obcí ČR.*

/zr/

 

Výsledky letos již třetího ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 byly včera odpoledne slavnostně oznámeny v sídle Poslanecké sněmovny v Praze. Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje časopis Moderní obec spolu s vydavatelstvím Profi Press s. r. o., i tentokrát získala záštitu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, vyhlášení výsledků podpořily Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Smyslem soutěže je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií, z jejichž vítězů hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze, který obdržel titul Komunální politik roku 2017. Vítěz každé kategorie získal pamětní list a artefakt z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních, od partnera dané kategorií také symbolický šek na dvacet tisíc korun pro své město či obec.

Na vyhlášení výsledků soutěže byli pozvání všichni její účastníci a partneři soutěže. Ministryni Karlu Šlechtovou při slavnostním ceremoniálu zastupovala státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňka Pikešová, pozvání na akci přijala také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Přítomni byli rovněž poslanci, senátoři a představitelé ústředních orgánů státní správy.

V kategorii Sociální projekt roku zvítězila Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovce (okres Nový Jičín), za projekt Secesní Salchrova vila v Bílovci rozsvítila podzim života našim seniorům. Cenu za Sylvu Kováčikovou z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové převzal starosta Bílovce Pavel Mrva. Symbolický šek mu předal zástupce společnosti ELEKTROWIN Jan Marxt.

Projektem Dětská skupina Peřinka se v kategorii Děti a rodiče prosadila Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky na Břeclavsku, Prvním gratulantem, který jí také předal cenu, byl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Symbolický šek jí za partnera kategorie na podium přinesl ředitel společnosti hřiště.cz Ladislav Fuxa.

V kategorii Sport a veřejné zdraví patří prvenství Jiřímu Horákovi, starostovi obce Vysoká nad Labem v okrese Hradec Králové, za projekt Sportovní areál Vysoká nad Labem. Cenu za vítězství převzal od senátora Zbyňka Linharta, předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Symbolický šek vítězi předala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, zakladatelka společnosti MUNICIPAL – Centrum vzdělávání a odborných služeb.

Křišťálové srdce za vítězství v kategorii Kulturní a vzdělávací činnost si ze slavnostního odpoledne odnesl Tomáš Hájek, starosta městyse Ostrovačice (okres Brno-venkov), za projekt Přístavba Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice a výstavba víceúčelového sportoviště. Cenu a šek mu předal ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra David Sláma a zakladatel projektu Mobilní rozhlas Ondřej Švrček.

Kategorii Odpadové hospodářství ovládl Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko na Přerovsku, díky projektu Kompostárna Veselíčko a odpadová spolupráce v MAS Moravská brána. Cenu za vítězství převzal z rukou ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse, symbolický šek mu za společnost EKO-KOM předal její provozní ředitel Petr Šikýř.

Projekt Rozkvetlý Liberec a  komunitní plánování ploch zeleně, jehož nositelkou je náměstkyně primátora Liberce Karolína Hrbková, byl hodnotitelskou komisí soutěže vybrán jako nejlepší v kategorii Veřejná zeleň. Ocenění za prvenství obdržela z rukou výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala, symbolický šek jí za partnera kategorie – společnost Pekass, předal David Procházka.

V kategorii Utváření veřejného prostoru zvítězil projekt Náves Velká Polom starostky Ludmily Bubeníkové ze stejnojmenné obce v okrese Ostrava-město. Jako první ji na podiu pozdravil a cenu jí předal místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň. Partnerem kategorie byla společnost Zebra Group, jejíž jednatel Petr Řihák Ludmile Bubeníkové daroval pro Velkou Polom symbolický šek.

Hodnotitelská komise soutěže udělila i svoji zvláštní cenu. Ta patří starostce Třince Věře Palkovské za projekt Pořízení elektrobusů pro MHD Třinec. Na slavnostním ceremoniálu ji zastupovala členka zastupitelstva města Milada Hejmejová, které cenu předal senátor Miloš Vystrčil, jenž vyhlašovatelům soutěže při její přípravě před více než dvěma roky ochotně radil.

Celkovou vítězkou soutěže byla vyhlášena a z rukou státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňky Pikešové převzala titul Komunální politik roku 2017 starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková.

Na závěr slavnostního ceremoniálu ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček všem oceněným, ale také všem dalším účastníkům soutěže poděkoval a pozval je do jejího příštího ročníku. Dosavadní název soutěže se od roku 2018 změní na Komunální projekt roku, zůstane však její členění na jednotlivé kategorie, přičemž celkový vítěz soutěže obdrží – jako dosud – titul Komunální politik roku.

Pohodovou atmosféru vyhlášení výsledků soutěže ukončeného slavnostním rautem zpříjemnily swingové evergreeny v podání zpěvačky Petry Ernyei za doprovodu Jazz Duet. Moderátorkou odpoledne byla Jolana Voldánová.

/rš/

 

Na snímku nahoře:

Ludmila Bubeníková, celková vítězka soutěže Komunální politik roku 2017, s cenou z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních

 

Snímky ve fotogalerii dole:

Hromadný snímek všech oceněných v letošním ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 i s osobnostmi, které jednotlivá ocenění předávaly, a s partnery jednotlivých kategorií

Snímky vítězů jednotlivých kategorií s předávajícími osobnostmi a zástupci partnerů

Soutěže Obec přátelská rodině 2017 a nově také Obec přátelská seniorům 2017 mají své vítěze. Obce, města i městské části z celé ČR soutěžily o finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny či seniory v regionech.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj předal v úterý 17. října ocenění a šeky vítězům náměstek ministryně Tomáš Petříček spolu se zástupci dalších organizací v Hrzánském paláci v Praze.

V soutěži Obec přátelská rodině 2017 si ceny převzalo pět zástupců obcí a měst. V druhé soutěži Obec přátelská seniorům 2017 tak učinilo celkem 15 představitelů samosprávy.

Jednou z nejlepších cest, jak si zachovat obyvatele, s jejichž odlivem se potýkají zejména malé obce, je právě prostředí přátelské rodinám a seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje toto dotační řízení, aby obcím pomohlo v přípravě na demografické změny,“ prohlásila šéfka resortu práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Tímto způsobem se snažíme podporovat obce a města v jejich aktivitách, které jsou zaměřené na zlepšení služeb pro rodiny a seniory v menších regionech,“ dodal náměstek ministryně Tomáš Petříček.

Soutěž Obec přátelská rodině je pravidelně vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Letos prvním rokem MPSV ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace a Sdružením místních samospráv ČR vyhlásilo rovněž soutěž Obec přátelská seniorům.

Prioritou každé obce by mělo být vytvářet přátelské prostředí pro rodiny a seniory. Tak, aby rodiny v obcích rády žily, zůstávaly v nich po generace a našly tu zázemí i pro trávení volného času. A nejen senioři také vřelé mezilidské vztahy, kterou jim ukážou, že jsou pro společnost stále potřební nezávisle na věku,“ konstatoval výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal.

Vítězové předchozích ročníků soutěže Obec přátelská rodině peníze využili například na podporu příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, založení dětských koutků, organizovaní akcí podporujících mezigenerační solidaritu apod., což se objevovalo i v letošních přihláškách do soutěže.

U soutěže Obec přátelská seniorům se velmi často objevovaly aktivity pro aktivní stárnutí, například vzdělávání v oblasti užívání moderní technologie, semináře, kulturní akce, poznávací výlety, ale i zřizování senior pointů.

Soutěží se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky. Více informací o soutěžích najdete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/cs/14475.

 

Obec přátelská rodině 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí, které byly podle počtu obyvatel zařazeny do pěti velikostních kategorií. Vítězné obce se podělily o šest milionů korun, které obdrží formou neinvestičních dotací pro realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni.

Vítězové soutěže Obec přátelská rodině 2017 (podle jednotlivých kategorií I–V):

Kategorie                   Obec/Město                    Příslib dotace (Kč)

I.                                          Vrchoslavice                           500 000
II.                                        Vacenovice                              900 000
III.                                      Krásná Lípa                          1 100 000
IV.                                       Svitavy                                   1 500 000
V.                                       Olomouc (stat. město)         2 000 000
ZDROJ: MPSV
Obec přátelská seniorům 2017

Soutěže Obec přátelská seniorům 2017 se při její letošní premiéře účastnilo 36 obcí, rozčleněných podle počtu obyvatel do pěti velikostních kategorií. Mezi vítězné obce bude rozdělena vyšší částka než u soutěže Obec přátelská rodině vzhledem k výplatě z jiné kapitoly rozpočtu. Celkem půjde o zhruba 13 mil. Kč ve formě neinvestičních dotací pro realizaci proseniorských aktivit na místní úrovni. V každé velikostní kategorii byla vyhodnocena tři místa.

Výsledky soutěže Obec přátelská seniorům 2017:

I. KATEGORIE
Umístění                        Obec/Město                   Příslib dotace (Kč)
1.                                                Dub                                    500 000
2.                                            Věžnice                                 300 000
3.                                           Dubičné                                150 000
II. KATEGORIE
Umístění                       Obec/Město                    Příslib dotace (Kč)
1.                                           Nové Hrady                           900 000
2.                                               Lípa                                    800 000
3.                                             Kouřim                                400 000
III. KATEGORIE
Umístění                       Obec/Město                    Příslib dotace (Kč)

1.                                                 Psáry                                 992 300

2.                                         MČ Praha 22                          800 000
3.                                               Zašová                               727 255
IV. KATEGORIE
Umístění                       Obec/Město                    Příslib dotace (Kč)

1.                                           MČ Praha 17                         1 280 200

2.                                 Brandýs n. L. –St. Boleslav         1 050 000
3.                                          MČ Praha 7                              800 000
V. KATEGORIE
Umístění                       Obec/Město                    Příslib dotace (Kč)

1.                                       MO Ostrava Poruba               2 000 000

2.                                             Olomouc                            1 500 000
3.                                           MČ Praha 8                         1 000 000

ZDROJ: MPSV

/zr/

 

K foto:

Starostka Vacenovic na Hodonínsku Jana Bačíková (v popředí s diplomem a šekem) už má jasno, jak obec naloží s penězi za vítězství ve II. kategorii soutěže Obec přátelská rodině. „Budou využity na rekonstrukci budovy Mateřského centra Klubíčko, vnitřního vybavení a venkovní interaktivní prvky,“ prohlásila.*

FOTO: FB PROFIL OBCE VACENOVICE

 

 

 

 

 

 

Čtyři instituce minulý týden slavnostně podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru. Za Czech Smart City Cluster podepsal memorandum guru problematiky chytrých měst prof. Miroslav Svítek, děkan Dopravní fakulty ČVUT. Dalšími velmi významnými spolupracujícími subjekty jsou Svaz měst a obcí ČR, zastoupený jeho výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí zastoupený jeho ředitelem Ivo Gottwaldem. V neposlední řadě svůj podpis pod memorandum za Národní centrum energetických úspor připojila jeho ředitelka Marie Zezůlková.

Co přimělo všechny tyto subjekty usednout k jednomu stolu a dohodnout se na platformě spolupráce? I v České republice se díky rostoucí urbanizaci stěhuje do měst stále více lidí. Města i se svými aglomeracemi se stávají nejen motory ekonomického růstu státu, tvůrci pokroku, ale koncentrují se do nich i všechny nešvary moderní doby související např. s nárůstem automobilové dopravy, znečištění životního prostředí či otázky sociální inkluze a migrace.
Význam slova „smart“ je nutno spatřovat ve vyvážené vazbě mezi obyvateli sídel a technickými systémy. Podepsané memorandum by mělo všem aktérům umožnit vzájemné sdílení moderních poznatků, inovativních řešení, a zejména podpořit synergické efekty mezi různými odvětvími života ve městech, jako jsou: bezpečnost, plánování, doprava, energetika, logistika, správa budov, veřejné služby, využití informačních technologií atd.
Toto memorandum vnímám jako důležitý krok pro další vzájemnou spolupráci, jejímž dlouhodobým cílem musí být zvyšování kvality života obyvatel ve městech a obcích. Předpokladem je nutné propojení státní správy a veřejné samosprávy s akademickou sférou, ale i se soukromým sektorem,“ uvedl prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Účastníci memoranda chtějí dosáhnout společného cíle především:
• vzájemnou výměnou informací v oblastech spolupráce,
• koordinací při zapojování expertů do expertních procesů,
• koordinací stanovisek v legislativním procesu,
• vzájemnou podporou při komunikaci s třetími stranami,
• společným jednáním expertních týmů či odborných orgánů, účastí svých zástupců na relevantních jednáních orgánů druhého účastníka,
• vzájemnou podporou aktivit, jako jsou kulaté stoly, semináře, konference atd.*

/tz/

 

K foto:

Memorandum bylo podepsáno v sídle Svazu měst a obcí ČR. Zleva: Ivo Gottwald, Marie Zezůlková, Pavel Drahovzal a Miroslav Svítek

Foto: archiv SMO ČR

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down