Celkem 28 projektů, které mají za cíl zlepšit péči v oblasti perinatologie a onkogynekologie, se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K obdržení dotace přesahující 1,4 miliardy korun je doporučili specialisté z Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Podpořené projekty se zaměřují na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků tak, aby se zvýšila kvalita péče o pacienty a zajistila se diagnostika, léčba a záchyt časných stadií onkologických onemocnění. Příjemci podpory jsou centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a centra vysoce specializované intenzivní  péče v perinatologii.

Onkogynekologie se zabývá léčbou gynekologických nádorových onemocnění, která patří k jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v Česku. Pacientkami jsou často ženy ve věku nad 50 let, které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce.

V případě perinatologické péče mají podpořené projekty pomoci kromě předčasně narozených dětí také jejich matkám a rodinám, jelikož péče o tyto děti může zhoršit sociální a ekonomickou situaci celé rodiny, a může mít výrazné dopady především na sociálně slabé skupiny.

Modernizace svých center specializovaných ve výše zmíněných oborech se dočká například Fakultní nemocnice Brno, pražský Ústav pro péči o matku a dítě, Nemocnice Na Bulovce a nemocnice v Motole, dále pak FN v Ostravě, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a řada dalších pracovišť v českých regionech.

Projekty byly podpořeny v rámci výzvy IROP s názvem „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ a u všech se výše podpory z evropských fondů pohybuje mezi 40 a 60 miliony korun.  Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději 31. prosince 2019.*

/tz/

K foto:

Na podporu z IROP dosáhla také Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., se svým projektem na další zlepšení následné péče

Foto: archiv nemocnice

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down