Na spolupráci v oblasti provozování systému sdílených kol se dnes Praha dohodla s místními provozovateli této služby. Při příležitosti Dne bez aut podepsali memorandum náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek a zástupci společností Rekola, Velonet, HomePort a Lime. Jejich společným cílem je zlepšit mobilitu obyvatel i návštěvníků hlavního města a zároveň zvýšit kvalitu životního prostředí.

Bikesharing je forma individuální sdílené dopravy, podobně jako carsharing – avšak s tím  rozdílem, že potřebuje výrazně méně prostoru pro jízdu i parkování. V tom je pro přetížené části měst velmi přínosný. Přeprava na jízdním kole je sice vhodnější spíše pro kratší vzdálenosti, ale v případě elektrokol se jejich dojezdová vzdálenost výrazně prodlužuje. Významný přínos pro městskou mobilitu tvoří zejména kombinace systému sdílených kol s městskou hromadnou dopravou (MHD) a zajištění přepravy na tzv. poslední míli cesty.

„Systém sdílených kol je pro Prahu dalším krokem k vyšší kvalitě dopravy i trvale udržitelnému rozvoji města. Pražané i návštěvníci budou mít novou atraktivní možnost pohybu po městě a sníží se i množství škodlivých látek v ovzduší,“ tvrdí Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

Společnosti Rekola, Velonet, HomePort a Lime se v memorandu přihlásily k řádnému a bezkonfliktnímu provozování služeb bikesharingu na území hl. m. Prahy, zejména k motivování svých uživatel v odkládání kol na místa, kde nebudou překážkou pro ostatní účastníky veřejného prostoru, což je nejčastější obava. Město se naopak zavazuje k rozvoji městské infrastruktury, která umožní kolům na vybraných místech legálně a bezkonfliktně parkovat. Všichni signatáři pak svými podpisy stvrdili, že budou sdílet data potřebná k zefektivnění dopravy, oboustranné komunikaci a vzájemné podpoře ohleduplnosti mezi uživateli.

„Systém sdílených kol úspěšně funguje všude po světě. Jsme rádi, že jsme našli s magistrátem společnou řeč a můžeme vzájemně spolupracovat na zdokonalování této služby a přiblížit se v tomto ohledu západním metropolím, jako je třeba Amsterdam nebo Brusel,“ říká Vítek Ježek, zakladatel & CEO společnosti Rekola Bikesharing, jedné z podepisujících organizací, a dodává: „Samozřejmostí jsou pro nás povinnosti jako například informování veřejnosti o správné a bezpečné jízdě, odklízení nepojízdných kol do 24 hodin i řešení všech problémů s koly spojenými.“

K memorandu se připojuje také společnost Velonet, které se letos podařilo v městské části Praha 4 instalovat několik stojanů, které jsou veřejně přístupné k využití i ostatním uživatelům jízdních kol. O rozšíření stanovišť pro parkování jízdních kol jedná i s dalšími městskými částmi.

Homeport byl do letošního roku k vidění pouze jako stanicový systém v Karlíně. Firma se však nově stává nejen poskytovatelem systému, ale také provozovatelem, a plánuje vstup mezi silnou konkurenci bezstanicových bikesharingových operátorů.

Lime Network se chystá vstoupit do Prahy s flotilou městských koloběžek na elektrický pohon. I na ně se memorandum vztahuje, neboť koloběžka je podle zákona chápána jako jízdní kolo a platí pro ni stejná pravidla.*

/zr/

K foto:

Společnost Rekola letos najdete v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Ostravě a Teplicích.

Ilustrační foto: archiv Rekola

 

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) dnes obdržela expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT o stavu Libeňského mostu. Zpráva již byla odeslána představitelům hlavního města Prahy a zítra bude rovněž předána Ministerstvu kultury.

Zpráva shrnuje výsledky diagnostiky, statických analýz a stanovení zatížitelnosti konstrukcí mostu s ohledem na jejich aktuální stav a z toho vyplývající nezbytná opatření, možnosti rekonstrukce, oprav a sanačních zásahů pro zajištění zatížitelnosti a životnosti konstrukcí mostu podle současných standardů.

Jedná se o velmi obsáhlý materiál, se kterým se musíme všichni podrobně seznámit. Asi nejdůležitější informací je, že požadovanou zatížitelnost mostu lze zajistit dvěma způsoby, buď komplexní rekonstrukcí mostu, nebo stavbou zcela nového mostu bez využití spodní stavby stávajícího mostu. Odborníci zároveň zdůraznili, že požadované životnosti a trvanlivosti mostu (100 let) lze dosáhnout pouze stavbou zcela nového mostu,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Zpráva konstatuje, že stav mostu je havarijní. Nejslabší částí mostu jsou rámové konstrukce, a to na obou stranách mostu. Jako okamžité opatření je nutné provést provizorní liniové podepření poškozených trámů rámové části C na libeňském předmostí a lokální podepření smykově oslabených trámů rámové části I-VI na holešovickém předmostí.

Práce na podepření již probíhají. TSK minulý týden v pátek vybrala ze čtyř podaných nabídek společnost SMP CZ, a. s. Následně se uskutečnila detailní obhlídka místa, tak aby firma mohla neprodleně začít s přípravnými pracemi. Úkolem stavební firmy je zajistit potřebné podepření rámového mostu C na libeňské straně a dalších navržených konstrukcí na holešovické straně soumostí. Dodavatel garantuje, že opravu provede do 30 dnů. Nezávislý statik následně vyhodnotí provedené úpravy a vydá stanovisko ohledně možností obnovy provozu na mostě.

Odborníci Kloknerova ústavu dále konstatují, že trvanlivost a životnost nosných konstrukcí mostu požadovanou aktuálně platnými předpisy nelze dosáhnout žádným sanačním zásahem nebo opravou. Existují dvě cesty, jak zajistit potřebnou zatížitelnost mostu. Jde o komplexní rekonstrukci či stavbu zcela nového mostu. Pořizovací náklady na stavbu zcela nového mostu a na komplexní rekonstrukci jsou dle jejich rozborů obdobné a jsou na úrovni cca 550 - 600 mil. Kč bez DPH. Tato částka se však týká pouze rekonstrukce či výstavby samostatného mostu, neobsahuje další nutné investice, např. protipovodňová opatření, řešení návaznosti komunikací atd. Celková investice do Libeňského mostu tak bude výrazně vyšší. Přesnější odhady celkové částky ale bude možné vyčíslit až poté, co bude k dispozici finální projekt rekonstrukce či výstavby.

Rozdílné náklady naopak zpráva Kloknerova ústavu předpokládá při následné údržbě mostu. Rekonstruovaný most by totiž bylo nezbytné podrobněji sledovat a monitorovat. Lze předpokládat, že náklady na údržbu a provoz rekonstruovaného mostu budou od zprovoznění vyšší ve srovnání s novostavbou.*

/tz/

K foto:

Libeňský most v Praze

Foto: archiv IPR Praha

Komunikační kampaň zaměřenou na černé pasažéry spustili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy a organizace ROPID. Společný projekt všech tří institucí si klade za cíl snížení počtu černých pasažérů v prostředcích městské hromadné a integrované dopravy v Praze. Zároveň chce pozitivně komunikovat s poctivými cestujícími a ocenit, že nejezdí načerno.

Novou komunikační kampaň s heslem Normální je zaplatit! dnes společně zahájili náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek, dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek a ředitel organizace ROPID Petr Tomčík. Shodli se na tom, že podle statistik počet černých pasažérů v hlavním městě trvale roste a je potřeba začít tuto situaci aktivně řešit.

Představili proto prvních několik opatření, která chtějí pro boj s černými pasažéry zavést. Chceme především mladší generaci ukázat, že jezdit načerno není cool. Všichni by si měli uvědomit, že cestovat na úkor ostatních je naopak hloupé a trapné. Černý pasažér je na podobné úrovni jako někdo, kdo si zajde do obchodu a za službu, kterou získá, nezaplatí,sdělil náměstek primátorky Petr Dolínek.

Kampaň bude v první fázi zaměřena na zapomnětlivce a bude velmi edukativní a preventivní. Není cílem někoho nachytat, naopak by cestující měli být více informováni. „Při zaplacení celoroční jízdenky jezdí cestující za 10 korun denně. Ve srovnání s jinými evropskými, a dokonce i některými českými městy je to maximálně výhodná cena, řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Ve vybraných prostředcích městské hromadné dopravy se cestující budou setkávat s oboustrannými samolepkami, které zapomnětlivce upozorní, že si musí koupit jízdenku. V Praze máme čtvrtou nejlepší městskou dopravu v Evropě. Má-li to tak zůstat, musíme se na tom podílet všichni,uvedl dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek.

Nejzajímavější novinkou, která v rámci kampaně vznikne, bude pokuta za půlku. Pokud se cestující při přepravní kontrole neprokážou platným jízdním dokladem, budou mít možnost místo 800 korun pokuty zaplatit pouze 400 korun. Podmínkou bude, že pokutu nezaplatí revizorovi na místě, ale na základě dokladu totožnosti si nechají vypsat zápis o provedené přepravní kontrole a zakoupí si roční občanský kupon v hodnotě 3650 korun s platností ode dne nákupu. „Zasadím se o to, aby rada toto opatření projednala v nejbližší době a začalo tak platit co nejdříve, upozornil na další kroky Petr  Dolínek.

Poctivým cestujícím, kteří se při přepravní kontrole prokážou platným jízdním dokladem, budou revizoři rozdávat tzv. placky za odměnu. Děti pak od revizorů dostanou dětské lístky, aby si je mohly označit stejně jako dospělí cestující a učily se tak odmala správným návykům. Součástí kampaně budou i fotopříběhy s tematikou hromadné dopravy, umístěné na reklamních plochách v metru.

/tz/

K foto:

Ve vybraných prostředcích městské hromadné dopravy se cestující budou setkávat s oboustrannými samolepkami, které zapomnětlivce upozorní, že si musí koupit jízdenku

Foto: archiv DP hl. m. P.

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down