Do Prahy na dva dny zavítali odborníci na ovocnářství a sadařství z celé republiky, aby se v areálu České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole zúčastnili konference Ovocný sad jako biotop a komunitní prostor, která se věnuje významu a roli sadů ve městech i menších obcích. Dnešek je věnován přednáškám, zítra se účastníci konference vypraví do pražských sadů.

Konferenci pořádá spolek Na ovoce ve spolupráci s pražským magistrátem a Fórem ochrany přírody a několik desítek jejích účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, stejně jako zástupců místních samospráv se může těšit na odborné přednášky, příklady dobré praxe i komentovanou terénní vycházku.

Cílem konference je poskytnout ucelený přehled o funkcích ovocných výsadeb a základních aspektech obnovy a péče o ně. Pomoci účastníkům ujasnit si vlastní východiska a postoje, s nimiž se k výsadbám přistupuje, a přispět k tomu, aby bylo co nejvíce životaschopných projektů, které pomohou vrátit ovocné stromy do české krajiny.
Katka Kubánková z iniciativy Na ovoce k tomu říká: “Čím déle se věnujeme ovocným stromům v krajině, tím více si uvědomujeme, kolik jsme toho v minulých desetiletích zapomněli a jak nelehké je na to znovu přijít. Toto setkání odborné a laické veřejnosti má přispět k tomu, aby se v naší zemi sázely ovocné sady stejně dobře, jako to kdysi uměli naši předci. Tedy sady, které se dožijí sta a více let, během nichž pravidelně ponesou ovoce.

Na akci vystoupí také realizátoři úspěšných výsadeb či renovací ovocných sadů. Konkrétně například zástupci Českého svazu ochránců přírody, Biostatku Valeč, Milion ovocných stromů pro krajinu či zaměstnanci odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, kteří představí městské sady.

Vedle konkrétních výsadeb přiblíží také důvody, proč obnovovat a sázet nové ovocné sady. V obecné rovině jde o ochranu cenného kulturního dědictví, zachování a vytváření estetických a krajinářských hodnot, ochranu přírodního bohatství, ekologicky cenných lokalit a genofondu, či zemědělské funkce a rekreační služby.

Martin Lípa z ČSOP Meluzína poznamenává: “Dlouholetým úsilím ČSOP je vracet cenné staré odrůdy do krajiny. Jako názorná ukázka poslouží síť genofondových ploch, které postupně umisťujeme do internetové databáze na www.stareodrudy.cz Díky síti i spolupráci po celé republice se nám již podařilo zachytit desítky velmi cenných starých odrůd. Mezi naše oblíbené lokality Alej u Boru u Karlových Varů či sad Hlupice poblíž Ústí nad Labem.
Podrobný program konference Ovocný sad jako biotop a komunitní prostor je vyvěšen na: https://na-ovoce.cz/cs/konference/ .
/zr/

Ilustrační foto: Profi Press

Téměř půl roku nebo šest tisíc kilometrů. Tak dlouho vypomůže v ostrém provozu strážníkům Městské policie Hradec Králové vůz BMW poháněný elektřinou. Tamní městská policie se tak stala jedním ze sedmi měst v České republice, která zapojí dočasně zcela zdarma do své vozové flotily vypůjčený zkušební vůz.

Městská policie Hradec Králové nasadí vůz BMW typu BMW i3 BEV 94Ah do provozu 4. května. Totožný vůz měli, mají či budou mít ve stejném režimu možnost testovat už městské policie v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Zlíně, Ostravě i Pardubicích. Podle slov zapůjčitele má tato nabídka za cíl ukázat možnosti reálného nasazení ekologických a čistě elektrických vozidel při plnění služebních povinností zejména v městských aglomeracích.

Nabídka je komplexní, takže její součástí je například kabel pro dobíjení z rychlonabíjecích stanic, ale také karta Charge Now s bezplatným tarifem. Zapůjčení do ostrého provozu je pro městskou policii zcela zdarma,“ vysvětluje ředitel městské policie Miroslav Hloušek a dodává, že z pohledu městské policie bude mimo jiné zajímavé monitorovat v rámci případného přechodu na částečnou elektromobilitu výkonu služby provozní náklady a provoz elektrovozidel z organizačního hlediska.

Zapůjčený vůz poháněný elektřinou bude užíván a testován, a to s nulovými náklady pro městskou policii či město. Vozový park auto opustí buď po ujetí šesti tisíc kilometrů, nebo po půl roce služby, podle toho, co nastane dřív.*

/tz/

 

Prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes se Ostrava účastní již podvacáté v řadě za sebou. Vůbec poprvé v historii jde o společnou expozici s názvem Czech Cities, ve které se představuje spolu s Prahou a Brnem. Koordinátorem prezentace je právě Ostrava. Veletrh MIPIM zítra zavírá své brány.

Atraktivní zastoupení tří největších českých měst reprezentovaných na nejvyšší úrovni (primátory a jejich náměstky) je důstojnou pozvánkou pro velké množství odborníků: investory, zástupce evropských měst a celých regionů, bank, finančních institucí i dalších významných hráčů světového realitního a investičního trhu. Investoři tak mají možnost získat ucelený přehled o celé ČR a investičních příležitostech v Praze, Ostravě a Brně.

Společná expozice, v níž má každé město svou vlastní část pro jednání, má několik výhod. Zatímco loni měla expozice Ostravy rozlohu necelých 140 m², letos má společný stánek větší plochu 253 m² – a protože je vytvořen v jednotném designu, působí celistvě. Kromě vyšší atraktivity společné expozice je významná i finanční úspora, která převyšuje milion korun oproti loňským nákladům. V expozici se představbují také partneři, jejichž působení v České republice ilustruje kvalitu tuzemského investičního prostředí.

Přestože je koordinace sdružených prezentací velmi náročná, jsme přesvědčeni o tom, že se vyplatí. Letošního ročníku veletrhu se zúčastní na sedm set zástupců municipalit. Ukazuje se, že trh evropských metropolí je čím dál víc konkurenční. Středoevropská města a regiony často nabízejí pro vstup investorů srovnatelné podmínky. Na rozhodování o umístění investice do konkrétní lokality či projektu tak mají vliv i zdánlivé maličkosti – například kvalitní marketing. To, že sdružujeme své síly i finanční prostředky a prezentujeme Českou republiku, její investiční prostředí a realitní trh poprvé ve společné expozici, je pro potenciální investory mnohem efektivnější. Všechny podstatné informace získají na jednom místě, kde také mohou vést jednání s nejvyššími zástupci jednotlivých měst,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Konkrétně Ostrava na MIPIM přivezla zbrusu novou nabídku atraktivních lokalit v historickém centru města. Jde o lokality Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, které navazují na původní historické jádro Moravské Ostravy. Jejich poloha v trojúhelníku kolem hlavního náměstí umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby a stávajících funkcí významných kulturních, společenských a obchodních institucí. Územní plán k těmto lokalitám stanovuje využití smíšené plochy pro bydlení a občanskou vybavenost s intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než tři nadzemní podlaží. Jedná se o městskou zástavbu polyfunkčního charakteru určenou pro centrální oblast města – např. bytové domy, obchody, služby, administrativa, úřady, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení samostatné nebo integrované do domů s bydlením.

Cílem úsilí je vytvořit z centra Ostravy živý a příjemný prostor jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Dalším projektem v okolí centra města je rekonstrukce historické budovy městských jatek. Město Ostrava vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh řešení rekonstrukce budovy bývalých jatek. Záměrem je záchrana této technické památky a její využití pro kulturní a společenské účely, zejména pro galerii Plato.*

/zr/

Hlavní město Praha je v současné době nejaktivnějším městem České republiky v programu Interreg Europe a jeho projektech. Metropole obstála v celoevropské konkurenci a zapojila se již do tří z devíti schválených projektů s českou účastí v oblasti tolik potřebných inovací.

Již v loňském roce se hlavní město zapojilo do prvního projektu financovaného z programu Interreg Europe s názvem FINERPOL a v září 2016 se konala v Praze konference na téma Atraktivita a využití finančních nástrojů v České republice. Zde se řešilo zejména financování projektů energetické účinnosti a obnovitelné zdroje energie v budovách. Vzhledem k tomu, že se Praha osvědčila jako kvalitní a připravený partner pro ostatní evropské účastníky mezinárodních projektů, podařilo se zapojit metropoli také do další významné mezinárodní spolupráce.

Podílíme se také na mezinárodním projektu STEPHANIE ze stejného programu, který je zaměřen na kosmické technologie. Ty jsou v současné Evropě považovány za klíčovou  oblast průmyslové inovace a dlouhodobým úkolem všech partnerů je zajistit dostatečné využití investic do těchto technologií v praxi,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Třetím mezinárodním a prestižním projektem, kterého se v současnosti Praha v rámci Interreg Europe účastní, je INNOTRANS. Zde jsou hlavními tématy zejména nezbytné investice v dopravní infrastruktuře a využití inovací v přepravní kapacitě v regionech.

Odbor evropských fondů se vydal touto cestou spolupráce se zahraničními partnery k modernímu způsobu získávání kvalitních zkušeností a informací a Praha tímto aktivním přístupem již nyní získala mezinárodní kredit,“ doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.*

/tz/

Foto: https://www.facebook.com/Prahaeu

 

Tak jako drožky nahradily automobily, probíhá dnes revoluce na trhu přepravy, ubytování, úvěrů apod. Pražští Piráti proto kritizují vládu a Magistrát, že se málo zabývá službami jako je Uber, Liftago, Airbnb, Rekola apod. V dopise vyzvali předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby urychleně inicioval ve spolupráci s velkými městy jasná a férová pravidla pro rozvoj sdílené ekonomiky.

Jak uvedl předseda pražských zastupitelů za Piráty Jakub Michálek, kvůli pověsti pražské taxislužby se turistům, kteří zavítají do české metropole, nelze divit, že dávají přednost Uberu. "Nemůžeme předstírat, že se nic neděje, ani rozbíjet stroje, jako na začátku průmyslové revoluce. Představujeme vlastní vizi, jak by vláda měla podpořit rozvoj nového průmyslu a nových pracovních míst. Potřebujeme hlavně zajistit férovou soutěž mezi digitálními platformami a tradičními poskytovateli jako jsou hotely a taxislužby,” konstatoval Jakub Michálek.

Pirátská vize změn pro sdílenou ekonomiku

 1. Jasně definovat postavení podnikatele (profesionála) na platformě
  • např. výší ročních tržeb přes 60 000 Kč nebo měsíční tržby přes 10 000 Kč
 2. Stejná férová pravidla pro profesionály bez ohledu na platformu
  • Profesionální taxikář by měl mít pojištění a splňovat další profesní pravidla bez ohledu na to, zda jezdí s Uberem, anebo s taxi dispečinkem
 3. Aktualizovat pravidla pro profesionály
  • V případě digitálních platforem nemá smysl povinnost označování vozů žlutou cedulkou TAXI, používání taxametru, zveřejňování ceníků a je třeba jasně říci, že se na ně nevztahují - vzhledem k moderním navigacím je vhodné revidovat i požadavek na zkoušky místopisu
 4. Neprofesionálové musí mít možnost poskytovat příležitostné služby
  • Poskytování služeb prostřednictvím neprofesionálů, nesmí být předmětem přílišné a neadekvátní regulace
 5. Lepší informování uživatelů a poskytovatelů
  • Uživatel by měl být platformou výslovně upozorněn, zda jsou mu nabízeny profesionální či neprofesionální služby, a platforma by měla průkazným způsobem informovat poskytovatele o jejich povinnostech, kontroloři by se měli ujistit, že nedochází k obcházení pravidel pomocí tzv. flotil
 6. Platformy i poskytovatelé služeb, kteří je využívají, musí platit daně
  • Je třeba stanovit povinnost platforem poskytovat údaje o obratu osob a trvat na tom, aby samotná platforma platila korporátní daň ze zisků vydělaných v České republice

Více informací naleznete v podrobnějším článku k tématu: https://praha.pirati.cz/sdilena-ekonomika.html a v příloze, kde je také uveřejněn dopis Pirátů předsedovi české vlády.

/zr/

Bezpečnostní kontrolu pražských kolektorů včetně jejich dispečinku uskutečnil ve středu 19. října 2016 pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava. S pracovníky společnosti Kolektory Praha, a. s., prošel a prověřil část systému, který je považován za unikátní i z pohledu zahraničních odborníků.

„Dnes už je prakticky vyloučeno, aby do soustavy pražských kolektorů vnikla nepovolaná osoba. Poklopy jsou buď zamčené, nebo střežené a bedlivě sledované dispečerem. Kontrolu částečně ražených kolektorů navíc vykonává i báňský úřad, takže zařízení je pod pravidelným dohledem. Při vstupu do podzemí se musí dopředu řádně nahlásit i samotní zaměstnanci, uvést důvod své návštěvy i místa, kde se budou pohybovat. Radní rovněž není výjimkou, takže si velmi cením, že mi představení společnosti vyšli velmi flexibilně vstříc a mohl jsem se tak okamžitě seznámit s aktuálním stavem,“ uvedl Libor Hadrava.

Během své návštěvy se pražský radní cestou podzemím v úseku Senovážného náměstí a Malého náměstí přesvědčil o funkčnosti a zabezpečení systému, jehož je Praha investorem. Společnost Kolektory Praha na základě smluvního vztahu s hlavním městem zajišťuje pro kolektory jejich správu, údržbu a monitoring, realizaci oprav a rekonstrukcí a pochopitelně samotné provozování.

„Kolektory se nehlídají jen před průnikem nepovolaných osob, ale také z technologického hlediska. Všechna zařízení jsou nastavena tak, aby jejich provoz neohrozil například únik plynu. Kromě dispečerů je celý řízen počítačovými automaty, které za potencionálního rizika okamžitě stav vyhodnotí a převezmou řízený proces odvětrávání. Za nestandardního stavu spustí ventilátory a odpojí sběrnice tak, aby se zamezilo ohrožení. Za běžného provozního stavu se vzduch mění třikrát za den, v případě havárie by to bylo třikrát za hodinu,“ popisuje Hadrava.

Při  kontrole radní sestoupil do hloubky 22 metrů a v jejím průběhu využil i podzemní kolejové přepravy. Aktuální stav a provoz pražských kolektorů zhodnotil jako velmi dobrý a odpovídající všem bezpečnostním normám. Současně zvážil faktickou možnost vylepšení i realizace komplexní páteřní datové sítě, která by zjednodušila a urychlila předávání důležitých dat v rámci celého systému. Podle něho by za tímto účelem mohla být využita i kamerová síť hlavního města Prahy.

/TZ/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down