Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek 19. června 2020 tři zákony.

Jde o:

* zákon ze dne 16. června 2020 o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2020,

* zákon ze dne 16. června 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV–2, ve znění pozdějších předpisů,

* zákon ze dne 16. června 2020 o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006  Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pro obce a města je patrně nejzajímavější zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV–2, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné – díky pozměňovacímu návrhu Senátu Parlamentu ČR (a který 16. června přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) – umožňuje, aby se jednorázová pomoc obecním rozpočtům ve výši 1200 Kč na občana dostala k obcím rychlejší a jednodušší cestou.

Uvedený příspěvek poukáže Ministerstvo financí kraji do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto zákona. Následně kraj převede příspěvek každé obci na svém území do pěti pracovních dní na její účet vedený u České národní banky podřízený Státní pokladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek pro každou obec je ve výši součinu částky 1200 Kč a počtu jejích obyvatel  podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020. Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.

/tz, red/*

Starostové jsou v první linii. Potřebujeme mít jasnou podporu vlády a parlamentu, deklarovali dnes členové grémia Svazu měst a obcí ČR, všichni aktivní starostové. Zároveň nepřijali nabídnutou rezignaci Františka Lukla na funkci předsedy svazu.

Konkrétní osudy lidí, kterým se ze dne na den zhroutilo podnikání, přišli o všechny příjmy a hledají pomoc i základní informace. Stejně jako lidé, kteří svůj domov nemají. Postarat se o ně, i to je role místních samospráv, které představují první záchytnou hráz negativních dopadů současné pandemie. V řadě případů ovšem nefunguje potřebná a nevyhnutelná synergie s vedením státu, shodli se na dnešní videokonferenci členové vedení Svazu měst a obcí ČR (SMO).

Potřebujeme mít právní jistotu, tedy úplné znění všech nařízení a opatření, která jsou k dnešnímu dni účinná. Nemáme čas vybírat ze současné „bramboračky“ to, co platí. Ztrácí se v tom jak starostové, tak i podnikatelé,“ upozornil předseda SMO a starosta Kyjova František Lukl.

Ten dal hned na začátku jednání svou funkci k dispozici. Důvodem byla účast na sobotním jednání u prezidenta republiky, které přineslo kontroverzní reakce. Členové grémia však vyjádřili předsedovi plnou podporu a shodli se, že nabídku rezignace nepřijmou. „Z rozjetého vlaku se nevystupuje a není k tomu ani důvod,“ shrnula vše výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Svaz má totiž jako největší organizace zastupující obce důležitou roli, protože je poradenským místem pro samosprávu. A nejen pro ni. Právě obce se stávají přirozeným místem, které například distribuuje roušky, informuje občany, spolupracuje s nemocnicemi, domovy důchodců, ale řeší i další agendy. Vše probíhá v režimu krizové komunikace. Proto je potřeba synergie se státními orgány.

Právě proto je zcela nepřijatelné, aby starostové neměli informace o počtu a jménech svých občanů, kteří jsou v karanténě či jsou dokonce nakažení. Starosta svoji obec zná nejlépe a může nejefektivněji zajistit dodržování pravidel, která stanoví vláda. Nikdo se nemusí bát, že tyto informace zneužije,“ zmínil František Lukl další požadavek, který vzešel z jednání starostů.

Obce se navíc musí postarat o bezdomovce a cizince. Stát přenesl péči o tyto lidi na kraje, ty následně na obce s rozšířenou působností. „Obce se tedy teď mají postarat jak o ubytování, tak o ošetřovatelský personál, bezpečnost a zásobování s tím související. Toto nařízení však bez přímé součinnosti s kraji a státem ve vztahu k nemocnicím a Policii ČR nelze rozumně naplnit,“ upozornil předseda SMO ČR.

Výše uvedené problémy patřily k důležitým bodům jednání na posledním setkání poradenské skupiny prezidenta ČR, kde František Lukl hájil právě zájmy měst a obcí a jejich právo na větší podporu vlády i parlamentu.

/zr/

Na snímku: předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl

Foto: archiv SMO ČR*

Čeští občané nejčastěji důvěřují Armádě ČR (78 %) a Policii ČR (78 %), dále obecnímu či městskému úřadu ve svém bydlišti (73 %), České obchodní inspekci (73 %) a České národní bance (72 %). Na úrovni kolem 70 % je rovněž důvěra v soudní instituce. Méně často lidé důvěřují politickým institucím: Poslanecké sněmovně (důvěřuje jí 47 %), členům vlády (46 %) a Senátu (41 %). Míra důvěryhodnosti uvedených politických institucí je však vyšší než v roce 2019. Vyplývá to z výsledků výzkumu STEM/TRENDY 3/2020.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 15. března 2020. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1008 respondentů. Na výzkumu pracovalo 265 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.
Výzkum se uskutečnil v době od 5. do 15. března 2020, přičemž 87 % všech rozhovorů proběhlo před vyhlášením nouzového stavu.

Tříčtvrtinová většina občanů důvěřuje svému obecnímu či městskému úřadu (73 %). Jen mírně nižší je míra důvěry v krajské úřady (68 %). Důvěryhodnost těchto institucí je dlouhodobě vysoká. V prezidenta má důvěru mírně nadpoloviční většina občanů (56 %).
K institucím s nižší mírou důvěry dlouhodobě patří zákonodárné a výkonné instituce politické moci: Poslanecká sněmovna (47 %), členové vlády (46 %) a Senát (41 %).
V porovnání s průzkumem v červnu 2019 je však v souvislosti s aktuální výjimečnou situací míra důvěry v politické instituce vyšší. V této souvislosti lze doplnit, že míra důvěry v prezidenta je totožná jako v roce 2019.  Jde však o obecně vyjádřenou důvěryhodnost, která není nijak specifikována, například na řešení epidemie koronaviru.

Přesto je pravděpodobné, že již začátek krize v části populace posílil důvěru ve výkonné a zákonodárné instituce.
/zr/*

 

Český statistický úřad právě zveřejnil seznam kandidátů volebních stran pro říjnové volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR. Informace převzal od registračních úřadů. Volby se na základě rozhodnutí prezidenta republiky budou konat 5. a 6. října. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne o týden později.

Do komunálních voleb bylo zaregistrováno 216 472 kandidátů. To je o 17 tisíc méně než v roce 2014, kdy se konaly poslední řádné volby do obecních zastupitelstev.

V celé republice bylo zaregistrováno 25 307 kandidátních listin. Největší výběr budou mít voliči v hlavním městě a v obci Kateřinice na Vsetínsku, kde je zaregistrováno 29 kandidátních listin. Pouze jedna volební strana kandiduje v 1612 obcích.

Průměrný věk kandidátů je 47 let. Z celkového počtu kandidátů představují ženy 33 %. Bez politické příslušnosti je 83 % kandidátů.

Pro komunální volby je vytvořeno 14 767 stálých volebních okrsků. V 4752 z nich proběhnou současně i senátní volby. Přihlášku v nich podalo celkem 236 kandidátů. O senátorský mandát se tak bude ucházet 194 mužů a 42 žen. Průměrný věk kandidátů v senátních volbách je 56 let.

Největší zájem o senátorský post je v senátním obvodu v Praze 8, kde podalo přihlášku 16 kandidátů. Nejmenší v Náchodě, Šumperku a ve Vsetíně, kde se o přízeň voličů bude ucházet jen 6 osob.

Detaily jsou dostupné na webu volby.cz. Tamtéž v rubrice Otevřená data jsou ke stažení také registry kandidátů, volebních stran a zastupitelstev.

Zveřejněné registry kandidátů a kandidátních listin budou až do voleb průběžně aktualizovány podle pokynů registračních úřadů.

Volby se na základě rozhodnutí prezidenta republiky budou konat 5. a 6. října. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne o týden později.*

/zr/

 

Obrázek: město Javorník

Počet statutárních měst se zvýší na 27 (26 + Praha) – nejnověji mezi ně přibude město Třinec. Poté, co příslušnou změnu zákona o obcích schváli poslanci, dnes ji přijali i senátoři. Změna zákona nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky.

Horní parlamentní komora dnes schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jakmile změnu zákona, kterou již dříve stvrdili poslanci, podepíše prezident republiky, město  Třinec se stane už sedmadvacátým statutárním městem (včetně Prahy) u nás – viz tabulka na konci textu.

Návrh změny zákona připravil Moravskoslezský kraj v rámci své zákonodárné iniciativy. Jeden z předkladatelů tohoto návrhu, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, dnes na schůzi Senátu Parlamentu ČR návrh zdůvodnil i těmito slovy: "Proč zrovna Třinec? Protože je významným městem, je jedno ze společenských center dopravních uzlů Těšínského Slezska. Je obcí, která spravuje 12 obcí. Na Třinecku působí jeden z největších zaměstnavatelů, a to Třinecké železárny. Město Třinec, které má 36 tisíc obyvatel a celkem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 60 tisíc obyvatel. Věřím, že dnešní Senát tenhle zákon podpoří."

Někteří senátoři v diskusi k návrhu změny zákona vyjadřovali například názor, že jde o prolomení spodní hranice 40 tisíc obyvatel, která by měla být rozhodná pro prohlášení města městem statutárním. Senátor Radko Martínek v té souvislosti hovořil i o určité devalvaci hodnot a připomněl, že status statutárního města nebude mít pro Třinec a Třinecko žádný význam. "Protože jestli se starosta bude jmenovat starosta nebo primátor, je to úplně jedno, bude to řádově stát město Třinec náklady ve výši, dejme tomu, stovek tisíc. Ale to je všechno, co to přinese kromě dobrého pocitu pana nebo paní starostky, myslím, momentálně, že je tam paní starostka. Takže se bude už nazývat, když půjde na sněm s ostatními starosty, tak se bude nazývat primátorkou," uvedl Radko Martínek.

Senátor Miloš Vystrčil v diskusi konstatoval, že statutárními městy se stávala města, která byla něčím výjimečná a něčím výsadní. "A možná proto v zákoně o obcích to je tak, že města jsou vyjmenována a postupně, jak zákonodárný sbor začíná mít přesvědčení, že výsadních a výjimečných měst je více a více, a je to třeba i na základě iniciativy měst nebo krajů, tak tam další a další města přibývají. A jsme tady jenom dnes od toho, abychom řekli, jestli Třinec je nebo není výsadním, výjimečným městem, a jestli to, že je ocelovým městem nebo městem, kde se dlouhodobě hraje hokej, už je důvod pro to, abychom zvedli ruku a oni se stali statutárním městem," řekl Miloš Vystrčil.

A pokračoval: "Když se podívám na Třinec, na jeho historii a na to, kdo dnes už je statutárním městem, tak můj pocit je, že Třinec tam patří, byť nevím, jestli by tam patřil, kdyby měst třeba bylo jen deset. A když jich je dnes 25 plus Praha, tak mám pocit, že už asi Třinec tam patří a říkám to tady, jak to je, na druhé straně, abych to trošku odlehčil, nevím, jestli to pan Cieńciała a další ví, ale nejvíce statutárních měst je v Ústeckém kraji, kde jich je pět a potom v Moravskoslezském kraji, kde jich je také dnes pět, a pokud se Třinec stane statutárním městem, tak jich v Moravskoslezském kraji bude šest a Moravskoslezský kraj bude držet první příčku, neboť tam bude šest statutárních měst, zatímco třeba v Plzeňském kraji nebo na Vysočině je to město jenom jedno, jinými slovy hrozí riziko, že se tyto kraje budou snažit Moravskoslezský nebo Ústecký kraj dohonit, což by nebylo určitě dobře. Takže to je ta jedna část toho, co jsem chtěl říci."

Podle Miloše Vystrčila by měl být definován jakýsi statut měst. "Potom jediné, co přichází do úvahy podle mého názoru jako člověka, který se zabývá třeba i tou regionální politikou, je, že se budeme dívat, o koho se město stará, jaký region obhospodařuje, jaký region vede," prohlásil Miloš Vystrčil s tím, že "v tom případě se nabízejí pouze dvě logické možnosti. Tou první, jak uvedl, je, že prohlásit statutárnáími všechna krajská města. Druhou možností je pak to, že by se staturáními městy staly všechny obce s rozšířenou působností.

Miloš Vystrčil však ihned podotkl: "Ale předpokládám, že k tomuto kroku připraveni nejsme a tímto směrem jsme se v zákoně o obcích nevydali. A proto já za sebe si dovolím podpořit návrh, abychom Třinec jako statutární město odsouhlasili, neboť z hlediska toho prvního způsobu posuzování, tzn. dnes té výsadnosti, výjimečnosti, si myslím, že když se podívám na současná statutární města, tak Třinec, řekněme v mých očích, kritéria, která jsou potřebná pro to, aby se město mohlo stát statutárním městem, splňuje."

Při účasti 57 senátorů v okamžiku hlasování (kvorum pro přijetí návrhu činilo tedy 29) se nakonec pro přijetí zákona vyslovilo 35 senátorů, tři hlasovali proti návrhu.

 

PŘEHLED STATUTÁRNÍCH MĚST V ČR

 1. Praha – územně členěné na městské části
 2. Brno – územně členěné na městské části
 3. Plzeň – od roku 1945; územně členěné na městské obvody
 4. Ostrava – od roku 1945; územně členěné na městské obvody
 5. Liberec – do 1. ledna 1968, od 24. listopadu 1990 opět; územně členěné na městské obvody
 6. Olomouc – do 1. ledna 1968, od 24. listopadu 1990 opět
 7. Opava – do 1. ledna 1968, od 24. listopadu 1990 opět; územně členěné na městské části
 8. České Budějovice – od 24. listopadu 1990
 9. Karlovy Vary – od 24. listopadu 1990
 10. Ústí nad Labem – od 24. listopadu 1990; územně členěné na městské obvody
 11. Hradec Králové – od 24. listopadu 1990
 12. Pardubice – od 24. listopadu 1990; územně členěné na městské obvody
 13. Zlín – od 24. listopadu 1990
 14. Havířov – od 24. listopadu 1990
 15. Jihlava – do 30. listopadu 1928, od 12. listopadu 2000 opět
 16. Kladno – od 12. listopadu 2000
 17. Most – od 12. listopadu 2000
 18. Teplice – od 1. ledna 2003
 19. Karviná – od 1. ledna 2003
 20. Mladá Boleslav – od 1. ledna 2003
 21. Frýdek-Místek – do 30. listopadu 1928, od 1. července 2006 opět
 22. Přerov – od 1. července 2006
 23. Chomutov – od 1. července 2006
 24. Děčín – od 1. července 2006
 25. Jablonec n. Nisou – 12. 3. 2012
 26. Prostějov – od 12. března 2012

ZDROJ: MV ČR

O tom, co Třinci přinese jeho zařazení mezi statutární města, píšeme podrobně a ze všech úhlů pohledu v aktuáálním červencovém vydání Moderní obce na str. 49 až 51.*

/rš/

K foto:

Třinec patří mezi průkopníky čisté mobility ve městech. Od loňského března tam městskou hromadnou dopravu zajišťuje i deset elektrobusů

Foto: archiv města

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů částka č. 45/2018, s datem rozeslání dne 31. 5. 2018, volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je tak za den vyhlášení považován den 31. 5. 2018.

Volby do horní parlamentní komory a do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech se na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 23. května 2018, publikovaném ve Sbírce zákonů částka č. 45/2018 s datem rozeslání 31. 5. 2018, uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října.

Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80.

V obou těchto dnech na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů proběhnou i volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.*

/zr/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down