O tom, že město žije tam, kde jsou chodci, a že chůze je nejlepším způsobem dopravy na krátkou vzdálenost, se bude hodně diskutovat už tento týden na Konferenci Pěšky městem. Akci pořádá stejnojmenná organizace 21. a 22. 10. v pražském Centru architektury a městského plánování.

Na mezinárodní Konferenci Pěšky městem, jež se uskuteční tento čtvrtek a pátek v Praze, vystoupí odborníci, kteří mají co říci k plánování veřejného prostoru měst i k organizaci dopravy. Organizace Pěšky městem, která konferenci pořádá, představí téma pěší dopravy z různých úhlů a perspektiv. Příspěvky ukáží příklady dobré praxe z českých měst i ze zahraničí.

„Na chůzi se chceme podívat jako na něco víc než jen na pohyb. Chůze hraje ve městě též roli dopravy a pokud ji budeme takto nahlížet, může být řešením pro mnoho současných problémů – ohřívání měst vlivem klimatických změn, nedostatek každodenního přirozeného pohybu, znečištěné ovzduší, zahlcenost měst nadměrnou automobilovou dopravou i parkujícími auty, nesamostatnost dětí či sociální izolace“, přibližuje Petra Syrová, předsedkyně organizace Pěšky městem, z. s.

A právě prosperita, zdraví fyzické i psychické, kvalita ovzduší, bezpečná a pohodlná dopravní infrastruktura nebo komunitní a sociální rozvoj měst budou stěžejními tématy konference.

Prostor dostane tzv. patnáctiminutové město. Autorem tohoto konceptu je profesor Carlos Moreno, francouzský vědec a poradce pro Smart Cities pařížské starostky. Podle něj je pro obyvatele měst výhodné žít ve městě krátkých vzdáleností, kde vše podstatné (škola, úřady nebo služby) je dostupné maximálně čtvrt hodiny chůze nebo jízdy na kole od místa bydliště.

Inspirací pro zpřístupňování městského prostoru chodcům a zklidňování dopravy mohou být evropské metropole Paříž, Vídeň nebo Berlín. Na toto téma promluví Petra Jens z Agentury pro městskou mobilitu města Vídeň. Právě Vídeň se pravidelně umisťuje na předních příčkách celosvětové ankety o nejlepší město pro život. Jak tvořit města vstřícná pro chodce, představí Jim Walker z Velké Británie, zakladatel organizace Walk 21. Ta pravidelně představuje nejnovější trendy v oblasti podpory pěší dopravy a pomáhá městům po celém světě vytvářet prostředí vstřícné chůzi. Organizace Walk21 stojí za International Charter for Walking-Walk 21 (Mezinárodní charta chůze), k níž se připojily tisíce lidí z téměř stovky zemí všech kontinentů.

Jak uzpůsobit dopravní infrastrukturu, aby se lidem ve městě dobře přemisťovalo? Téma přiblíží projektant Květoslav Syrový. Krajinná architektka Lucie Miovská zaměří pozornost účastníků konference na městské mikroklima a na otázku, jak život ve městech adaptovat na klimatickou změnu. Architekt Peter Bednár se vyjádří ke zdánlivě neřešitelnému problému parkování automobilů ve městech. Slovo dostanou také zástupci českých měst, kde se daří realizovat řešení na podporu chodců. Součástí programu budou také panelové diskuze a workshopy.  Program konference a možnost registrace najdete na www.peskymestem.cz.

*

/zr/

Ilustrační foto: web Pěšky městem, z. s.

Organizace Pěšky městem zve na mezinárodní konferenci o chodcích a pro chodce ve městech, která se uskuteční v e dnech 21. a 22. října v prostorech pražského CAMPu (Centra pro architekturu a plánování). Akce se koná pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy.

Na účastníky akce  čeká program nabitý přednáškami zahraničních i českých expertů a několik zajímavých workshopů. Ve vztahu k chodcům se budou řešit témata jako doprava a plánování, klimatická změna, zdraví, ekonomika, děti ve městech a mnoho dalšího. Hlavním řečníkem bude prof. Carlos Moreno – vědec, zmocněnec starostky města Paříže pro smart cities a především autor konceptu tzv. 15minutového města. Nebude chybět ani příjemný networking u šálku dobré kávy.

Říjnové vydání Moderní obce k blížící se konferenci přinese rozhovor s Petrou Syrovou, předsedkyní spolku Pěšky městem, který konferenci pořádá. Ze zajímavého rozhovoru zde vyjímáme alespoň jednu z odpovědí paní předsedkyně: „Z mého pohledu je důležité dívat se na dopravu komplexně. Například automobilová doprava v Praze představuje pouze 33 % v dělbě přepravní práce, pěší doprava 23 %. Řešení typu „až budou postaveny obchvaty a dost parkovacích domů, pak můžeme zklidňovat centra měst“ nebude bez dalších opatření fungovat a bude způsobovat jen další nárůst automobilové dopravy.

Nabídneme-li lidem silnice, budou je využívat a za chvíli budou zase přeplněné a do měst bude proudit více aut. Současně s výstavbou okruhů musí být regulován vjezd aut do center měst (např. zdražením parkování či mýtným) a lidem nabízeny jiné možnosti cestování – kvalitní městská a příměstská doprava, bezpečné a komfortní cesty pro pěší či jízdní kola.

Pokud se na dopravu díváme v kontextu udržitelného rozvoje, tak vnímám, že nastal čas pro přerozdělení veřejného prostoru měst férovějším způsobem. S ohledem na klimatické změny, současnou pandemii, ale i zdraví obyvatel, kvalitu a hodnotu veřejného prostoru je třeba přehodnotit priority v organizaci dopravy a podporovat rozvoj pěší, cyklistické či veřejné dopravy, které prostředí měst i lidem prospívají.“*

Na konferenci se registrujte na webových stránkách Pěšky městem: https://peskymestem.cz/projekt/konference-pesky-mestem/ .

/zr, rš/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down