Které jsou výzvy i příležitosti v sektoru stavebnictví z hlediska společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek? Nejen o tom se dnes mluvilo na konferenci Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví, kterou v Praze uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Stavební veřejné zakázky jsou velkou příležitostí pro státní správu i samosprávu, neboť se správným zadáváním maximalizuje užitek investovaných veřejných peněz. „Veřejné zakázky na stavební práce tvoří téměř 40 % stavebních investic vůbec a mají tak velký potenciál ovlivnit celé odvětví. Rizika, jako porušování předpisů v oblasti pracovněprávní, v oblasti zaměstnanosti nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou mít přímý dopad na kvalitu plnění. I proto je důležité, aby jim zadavatelé věnovali pozornost. Stavebních zakázek je možné také využít jako příležitosti pro podporu a zvýšení atraktivity technických oborů. Praxi či zaměstnání zde mohou získat i osoby se ztíženým přístupem na trh práce,“ uvedla státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí Ingrid Štegmannová.

Na konferenci se debatovalo i o situacích, kdy veřejný zadavatel požaduje, aby vztahy v dodavatelském řetězci fungovaly férově, tedy aby poddodavatelé dostávali za práci zaplaceno včas, aby nedocházelo k porušování pracovněprávních předpisů ani v nižších úrovních dodavatelského řetězce apod. Prostředky k řešení těchto problémů, pro malé podniky často zásadních, lze také najít v odpovědném přístupu k veřejnému zadávání.

Ministerstvo dopravy začalo odpovědný přístup k veřejným zakázkám implementovat i ve svých přímo řízených organizacích jako jsou například státní organizace Správa železniční dopravní cesty či Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejichž zástupci se konference také účastnili. Již loni na podzim ministr dopravy Dan Ťok uložil všem těmto organizacím, aby své nákupy a investice realizovaly společensky odpovědným přístupem.

Odpovědné zadávání se musí stát zcela přirozenou vlastností při nakládání s veřejnými prostředky. V rezortu dopravy patříme k těm největším zadavatelům v České republice, proto každý krok směrem k odpovědnému zadávání v našem rezortu představuje svým objemem velký celospolečenský dopad,“ podpořil na konferenci tento přístup Jakub Kopřiva, náměstek ministra dopravy pro sekci legislativně právní.

Hlavním odborným příspěvkem konference pak byla prezentace Shauna McCarthyho, britského experta na odpovědné zadávání, který ukázal řadu příkladů, jak tento strategický přístup využívají ve Velké Británii. Na otázku, zda odpovědné zadávání nestojí více peněz, McCarthy odpověděl: „Společenská odpovědnost nestojí víc peněz. Špatné zadávání veřejných zakázek ano.

Konference byla pořádána v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od zahájení tohoto projektu v březnu 2016 jeho expertní tým vystoupil na více než 70 akcích, kterých se zúčastnilo přes 2600 osob. Ministerstvo přitom bylo jednou z prvních organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat ve svých nákupních procesech.*

Závěry a prezentace z konference budou zveřejněny na stránkách projektu www.sovz.cz.

/zr/

 

K foto:

Hlavním odborným příspěvkem dnešní konference Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnict byla prezentace Shauna McCarthyho, britského experta na odpovědné zadávání (na snímku), který ukázal řadu příkladů, jak tento strategický přístup využívají ve Velké Británii

Foto: archiv MPSV

 

Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo zemědělství (MZe) minulý týden ve čtvrtek 20. září během konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 dvěma institucím. Konkrétně šlo o Krajský úřad Jihomoravského kraje a Masarykovu univerzitu v Brně. MPSV přitom bylo jednou z prvních organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat ve svých nákupních procesech.

Z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka letos ocenění převzali Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.Tato konference je realizována v rámci projektu, jehož cílem je, aby se společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek stalo standardem v České republice. Jsem rád, že jsem dnes mohl předat ocenění těm, kteří k jeho rozvoji v naší zemi významně přispěli a kteří tento přístup komplexně implementovali ve svých organizacích,“ uvedl náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík.

Na konferenci s podtitulem Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách, která se konala 20. září v Kongresovém centru ČNB v Praze, debatovali odborníci z České republiky i ze zahraničí na téma, proč společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek. V jednotlivých panelech diskutovali zástupci OECD, Mezinárodní organizace práce, Ministerstva financí ČR a Francie, města Budapešť a další. Řečníci se nejprve věnovali kvalitě z pohledu nastavení procesů a řízení v organizaci.

Udržitelné nakupování je správné nakupování. Prostřednictvím udržitelnosti můžete vytvářet hodnoty a jako veřejný zadavatel máte povinnost to tak dělat,“ konstatoval Shaun McCarthy, hlavní řečník, který je zkušeným a uznávaným expertem na oblast udržitelnosti. Shaun McCarthy působí jako ředitel v britské poradenské společnosti Action Sustainability, která pomáhá s implementací prvků udržitelnosti organizacím v soukromém i veřejném sektoru.

V dalším programu konference se řešila také otázka Jakou hodnotu má společenská odpovědnost a téma Kvalita vs. cena. Poslední oblastí diskuse pak byla udržitelnost v dodavatelských řetězcích. „Soutěžení nejen na cenu je příležitostí jak pro odpovědné zadavatele, tak pro dodavatele,“ připomněl Martin Hadaš, vedoucí odboru veřejných zakázek oceněné Masarykovy univerzity.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek rozšířit mezi veřejné zadavatele v celé České republice. Od zahájení projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v březnu 2016 byla tato konference jednou z více než padesáti akcí, kterých se zúčastnilo přes 1200 osob.*

/zr/

K foto:

Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v ČR z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka (na snímku vpravo) pro Krajský úřad Jihomoravského kraje převzal Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Foto: archiv MPSV

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down