Od poloviny září slouží klientům domova Paprsek na Svitavsku nový zookoutek se dvěma páry ovcí. Na jeho zřízení a vybudování v areálu Domova přispěla také VERA spol. s r. o., a to v rámci projektu „Udělejte, co lidé ocení!“, který běží už druhým rokem. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo ve středu 13. září za přítomnosti představitelů města Velké Opatovice, zástupkyň společnosti VERA, zástupců dalších firem, které na zookoutek přispěly, a hostů.

Po zahájení následoval, jako vždy, doprovodný program - zahrála dechovka v podání kapely Moraváci, bylo připraveno pohoštění, venkovní minijarmark. "Za společnost VERA mohu říci, že se nám ve spolupráci s městy daří docílit toho, co lidé skutečně ocení, a to nejen v oblasti softwaru. Těm, kteří to potřebují, ať už se jedná o děti nebo seniory, přinášíme radost, zábavu, možnost popovídat si a zažít nové věci. To vše jim pomáhá zapomenout na všední starosti či nemoci," vysvětlila smysl projektu zástupkyně společnosti VERA Ing. Aneta Blümlová.

Příspěvková organizace Paprsek (Domov) poskytuje služby více než stovce klientů, převážně mužů a dvěma ženám, s různě velkou mírou postižení. Klienti i jejich pečovatelé se postupně budou sžívat se dvěma páry ovčích mláďat, která zde budou především pro terapeutické účely. Ke dvěma psům, s nimiž zde pečovatelé provozují canis terapii, tak přibyli ještě čtyři sudokopytníci, pro které společnost VERA zakoupila a až na místo dovezla krmivo. „Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti klientů, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace, může přinášet psychologickou a duševní pomoc, stává se důvěrníkem a poskytuje absolutní přijetí bez ohledu na stáří, hendikep a diagnózu,“ uvedla ředitelka Domova Bc. Marie Wetterová. Ovčí mláďata budou nejen rozdávat radost širokému okruhu lidí, ale postupně budou pomáhat s údržbou travnatých ploch areálu.

Mediálním partnerem projektu „Udělejte, co lidé ocení!“ je i letos vydavatelství Profi Press s. r. o., v jehož portfoliu je i odborný měsíčník Moderní obec. Pokud se ve vaší obci nebo vašem městě chcete do projektu „Udělejte, co lidé ocení!" přihlásit, můžete tak učinit do 30. září 2017. O projektu více na: https://www.vera.cz/pomahame.

*

ev

Letošní vodácká sezóna na Vltavě je v plném proudu a tak, jak gradují počty návštěvníků řeky, jsou čím dál tím viditelnější i výsledky druhého ročníku projektu Jedu vodu. Tato akce, kterou podpořila Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) a Lesy České republiky, je zaměřená na ochranu životního prostředí a bezpečné splouvání řeky. Vodáci jsou akcí nadšeni a odpad v řece berou útokem.

Na celkové hodnocení výsledků je samozřejmě ještě hodně času, přesto si již můžeme částečnou bilanci dovolit. Projekt má velký ohlas, o čemž svědčí především zapojení lidí do sběru odpadu z řeky a jejích břehů,“ uvedl zástupce trojice autorů projektu Jedu vodu Martin Pavljuk.

Letošní novinkou projektu Jedu vodu je „Šrot“. Fiktivní postava vodáka „záporáka“ má návštěvníkům řeky připomenout základní pravidla chování v přírodě při sjíždění řeky. Součástí je i aktivní sběr odpadu v průběhu celé sezóny. Tedy nejen před jejím zahájením a po jejím skončení.

Jen za červen odevzdali vodáci desítky pytlů odpadu, který by jinak zůstal ležet na vltavských březích.  Odpadky sbírají děti, dospělí, celé rodiny. A že nejde jen čerstvý odpad, je vidět na první pohled - jedná se o starý odpad z koryta řeky a jejích břehů. Množství vodáky sebraného odpadu se již pohybuje v tunách.

Symbolem aktivit Jedu vodu a pomocníkem všech, kteří nechtějí znečišťovat vltavskou přírodu, se letos stal takzvaný „pohodář“, vratný kelímek s logem Jižní Čechy pohodové. „Projekt jedu vodu zapadá do strategie podpory a propagace čistého turistického ruchu v regionu a sám o sobě plní hned několik úloh. Přispívá k ochraně životního prostředí v okolí Vltavy, která je velmi cenným přírodním skvostem kraje a současně reprezentuje zkvalitňování služeb pro turisty v regionu,“ konstatoval v této souvislosti ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Značný ohlas má i doprovodná informační kampaň „Nebuď Šrot“, která návštěvníky na nejfrekventovanějším úseku vodácky mimořádně populární české řeky mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou celou cestu doprovází. Své loňské zkušenosti a praxi znovu bezezbytku zúročuje zdravotnická služba projektu Jedu vodu pod vedením školeného záchranáře Martina Pöschla. Ta představuje významnou pomoc v kritických místech na řece, především u jezů. Průběžně monitoruje pohyb největších skupin vodáků po toku a podle potřeby se přesouvá na nejvytíženější místa. Úrazů, vyžadujících ošetření, bývá z dlouhodobě vysledovaného průměru až sedm denně.

Všechny zmiňované aktivity a služby hradí organizátoři projektu Jedu vodu, trojice poskytovatelů služeb na řece, Martin Pavljuk, Martin Švarc a Filip Hrdina, z partnerských příspěvků, vlastních zdrojů a z propadlých záloh na vratné nápojové kelímky.*

TZ

Už čtvrtý měsíc mohou lidé posílat své podněty, stížnosti a pochvaly v oblasti pražské dopravy přes aplikaci a webové stránky zmente.to. Do dnešního dne přišlo už 2 972 vzkazů. Za aplikaci usnadňující komunikaci občanů s úřadem získala Praha dokonce ocenění od IT specialistů – finalista Microsoft Awards 2017 v kategorii Rozvoj moderního města.

„Chytrý způsob komunikace občanů s úřadem, který zmente.to nabízí, se osvědčil. Polovinu podnětů lidé poslali přes webovou stránku, druhá půlka přišla prostřednictvím mobilní aplikace. Přes operační systém Android poslali lidé 67 % podnětů z aplikací, 33 % připadá na uživatele s operačním systémem iOS,“ říká náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Přínos projektu ohodnotili na konci května také odborníci na IT. V rámci udílení cen Microsoft Awards Czech Republic 2017 získal projekt zmente.to ocenění finalista v kategorii Rozvoj moderního města. V rámci soutěže Microsoft Awards se každoročně oceňují nejlepší IT řešení v České republice na platformě Microsoft. Kromě inovativního přístupu a komplexnosti řešení bere odborná porota v hodnocení v potaz také přínos pro zákazníka. „Těší mě, že si projekt získal sympatie nejen Pražanů, ale také IT specialistů. Čísla jasně ukazují, že taková aplikace v Praze chyběla. Podněty chodí opravdu ze všech koutů Prahy, proto jsme také oslovili jednotlivé městské části a postupně s nimi navazujeme spolupráci,“ doplňuje Dolínek.

Pražané nejčastěji posílají podněty ke stavu komunikací, veřejných prostranství a k veřejné dopravě. Do projektu jsou zatím zapojeny primárně Technická správa komunikací, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Příchozí dotazy a návrhy se ovšem týkají i řady dalších městských odborů a institucí, od odboru životního prostředí až po úřady jednotlivých městských částí, kterým tým zmente.to předává podněty k řešení.

 

Jak si vede zmente.to po čtvrt roce od spuštění

Za prvního čtvrt roku poslali Pražané téměř dva a půl tisíce návrhů, tedy v průměru 25 denně včetně víkendů. Po pomalejším startu se v květnu vyšplhal počet zaslaných podnětů až k 45 za den. Nejvíce jich přišlo 31. května, kdy jich dorazilo 80.

Nejčastěji lidé posílají náměty týkající se stavu komunikací, tato oblast tvoří 24 % všech podnětů. Ty dostává TSK průběžně. Často se lidé chtějí jen na něco zeptat, ale často posílají také konkrétní návrhy na zlepšení nebo opravy. Část podnětů je hned zařazena do zásobníku plánovaných oprav TSK. Na druhém místě pomyslného žebříčku s 21 % podnětů je oblast veřejných prostranství, což za první čtvrtletí fungování projektu odpovídá téměř pěti stovkám podnětů. Ty se ihned předávají organizacím pečujícím o tato prostranství. V jejich gesci je údržba parků, městského mobiliáře nebo pouličního osvětlení. Třetí místo s pětinou všech podnětů patří veřejné dopravě, kde lidé často reagují na pravidelnost a kapacitu spojů, navrhují změny tras či chválí řidiče linky za ochotu.

/Hof, MaS/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down