Národní síť Zdravých měst ČR se připojila k výzvě Ekologického institutu Veronica a zve města, obce a regiony k účasti na akci Hodina Země 2021. Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos odehraje už v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin.

"K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědo­mují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména  používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu," zdůrazňují organizátoři Hodiny Země 2021. Jak dále připomínají, důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov.

Východiskem z klimatické krize, na němž se shoduje svět i Evropa, je cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění fosilních paliv, dekarbonizace. Role měst, městysů a obcí je přitom velmi významná. Spočívá v přípravě stra­te­gických plánů na dosažení uhlíkové neutrality, v pozornosti věnované využívání obnovitelných zdrojů energie, v důrazu na úspory energie v budovách – při výstavbě, rekonstrukcích i provozu.

Zajištění místního vlivu na výrobu i spotřebu elektřiny a tepla se nazývá komunitní energetika (časopis Moderní obec se tímto tématem zevrubně zabýval například ve svém loňském listopadovém vydání). "Staňte se jejími aktéry. Využijte impulsu Hodiny Země, seznamte se s komunitní energetikou  a udělejte první krok. Informace a inspiraci najdete  v našem novém materiálu Ochrana klimatu na místní úrovni, dos­tup­ném na hodinazeme.cz/obce," vyzývají organizátoři Dne Země 2021.

V ČR se k Hodině Země loni, i v době pandemie, připojilo 124 obcí, včetně osmi statutárních měst. Zapojilo se rekordních skoro 3500 jednotlivců. Organizátoři přivítají, když se obce a městy připojí i letos, byť třeba i pouze virtuálně, například klimatickým závazkem. "Respektujeme pandemická opatření, přizpůsobte si případně čas zhasínání, jak to dovolí aktuální situace," poznamenávají dále organizátoři .

Zapojit do akce se lze prostřednictvím stránky www.hodinazeme.cz. O postoji přihlášené obce či přihlášeného města k ochraně kli­matu se tak dozví nejen veřejnost a místní obyvatelé, ale i další obce a média. Hodinu Země 2021 je možné vyu­žít i k propagaci aktivit, kterou pro ochranu klimatu radnice už beztak činí. Možností je mnoho: úspory energie a větší vyu­žití obnovitelných zdrojů, plán komunitní energetiky, ekologicky šetrný provoz veřejných institucí, podpora ekologicky šetrné dopravy. Takový klimatický závazek je vhodné uvést i v registračním formuláři.*

Další informace (včetně plakátu), najdete na stránkách www.hodinazeme.cz Dotazy prosím pište na ad­resu hodinazeme@veronica.cz.

Facebook Hodiny Země: https://www.facebook.com/hodinazemecr/

/zr/

 

 

 

Hlavní města zemí V4 na základě společného Paktu svobodných měst v uplynulém roce opakovaně upozorňovala na klíčovou roli místních samospráv nejen v boji proti pandemii, ale také při spravedlivém a udržitelném oživení ekonomiky. Díky iniciativě signatářů Paktu svobodných měst, ke kterým se dále připojilo více než 30 evropských měst, se podařilo prosadit opatření, které národním vládám ukládá, aby zapojily města a regiony do přípravy a implementace národních plánů obnovy.

Na základě národních plánů obnovy mohou státy žádat o finance z evropského Nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF), v jehož rámci bude pro všechny členské státy k dispozici více než 670 miliard eur. Primátoři Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy ve společném prohlášení apelují na to, aby toto opatření bylo skutečně národními vládami dodržováno.

Jsem přesvědčen, že Praha musí být důležitým partnerem naší vlády při navrhování a implementaci národního plánu obnovy. Praha se podílí více než z jedné čtvrtiny na celkovém HDP České republiky, navíc nyní je pandemií těžce zasažena, jelikož její ekonomika je závislá na terciárním sektoru. V Praze máme jasnou vizi, jak postupovat při ekonomické obnově po pandemii. Máme také připravenou řadu projektů, které odpovídají prioritám a požadavkům EU pro využití finančního nástroje RRF. Jsme například připraveni na naplňování ambiciózních cílů v oblasti digitalizace či překonávání výzev spojených s klimatickou změnou. Doufám, že se národní vlády budou řídit pozměněnými pokyny RRF a budou skutečně spolupracovat s představiteli měst a regionů, a to jak v České republice, tak i v dalších členských státech. Praha je na tuto aktivní roli připravena,” řekl k otevřenému dopisu Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Primátoři ve svém prohlášení dále uvedli, že jsou hluboce znepokojeni neochotou mnoha národních vlád zapojit se do smysluplného dialogu se zástupci měst a regionů. Města a místní samosprávy v několika členských státech uvádějí, že konzultace s jejich národními vládami jsou pouze symbolické, týkají se jen malého podílu prostředků RRF nebo k nim vůbec nedochází. V této souvislosti je obzvláště znepokojivé, že, jak uvedl předseda Evropského výboru regionů,  Apostolos Tzitzikostas, některé takto opomíjené místní orgány, které se obrátily na specializovanou pracovní skupinu Evropské komise, byly zamítnuty a odkázány na jejich národní vládu. To je v rozporu se stanovenými cíli RRF.

Primátoři vyzvali vlády členských států a Evropskou komisi k tomu, aby se zasadily o dodržování zadání finančního nástroje RRF, a umožnily tak skutečné zapojení měst a regionů do tvorby národních plánů obnovy a následné využívání prostředků z nástroje RRF. Tento finanční program je příležitostí významného zdroje financí pro rozpočty členských států EU, ale i měst a regionů, které mohou při obnově ekonomiky výrazně pomoci. Hlavní města zemí V4 nabízejí partnerství všem evropským institucím a národním vládám v jejich společném úsilí o spravedlivé a udržitelné zotavení po pandemii.*

/zr/

 

Na snímku: Pakt svobodných měst byl podepsán primátory Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy v prosinci 2019 v metropoli Maďarska

Ilustrační foto: praha.eu

 

V souvislosti s pandemií covid-19 a přijatými mimořádnými opatřeními Národní síť Zdravých měst ČR pokračuje ve zveřejňování videoworkshopů, které lze zhlédnout zdarma i ze záznamu.

Zajímavé videoworkshopy k aktuálním právním otázkám pro obce a města jsou zdarma ke zhlédnutí na: https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/pravni-video-workshopy-online-poradenstvi-a-doporuceni-obcim-zdarma.

Jeden z posledních videoworkshopů se zabývá například smlouvami a možnostmi jejich výpovědi, úprav apod. v době krizových opatření. Konkrétně jde o odpovědi na otázky typu:

Další z videoworkshopů se věnuje problematicde práv pracovníků a zaměstnanců z pohledu obcí a regionů. Probírají se v něm témata jako:

Národní síť Zdravých měst je připravena obcím, městům i krajům pomoci zprostředkovat odpovědi na další otázky z oblasti práva, které je zajímají. Dotazy lze posílat na: nszm@nszm.cz.

/zr/

 

 

Osmý ročník populární středoškolské soutěže „Navrhni projekt“ se blíží do finále. Průběh letošního ročníku je poznamenám pandemií nemoci covid-19, která nedovolila realizovat prezenční průběh regionálních kol. V průběhu dubna tak projekty přihlášené do regionálních kol byly vyhodnoceny bez osobní přítomnosti studentů; jen na základě jimi předložených projektů a zaslaných prezentací.  Do celostátního finále, které se uskuteční na konci dubna on-line,  postoupilo osm týmů z celkového počtu 103 přihlášených.

„Díky účasti v soutěži „Navrhni projekt“ získají žáci znalost fungování evropských fondů, naučí se připravovat projektovou žádost a v neposlední řadě si také osvojí principy týmové spolupráce. Žáci při přípravě projektové žádosti musí rovněž projevit znalost svého okolí a musí aktivně přemýšlet o možnostech jeho zlepšení, což rozhodně považuji za přidanou hodnotu celé soutěže,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

I přes nepříznivé podmínky, mezi kterými můžeme uvést mimo jiné i dočasné přerušení prezenční výuky na školách způsobené pandemií nemoci covid-19, se letošní ročník středoškolské soutěže „Navrhni projekt“ blíží do svého finále. V rámci regionálních kol, která proběhla na základě předložených projektů a zaslaných prezentací, vybraly jednotlivé regionální poroty osm týmů, které postupují do finále. Poroty ve čtyřech regionálních kolech určily pořadí na prvních třech místech; do celostátního finále postupují vždy první dva týmy z každého regionálního kola.

Celostátní kolo se uskuteční 30. dubna od 9:30 hodin, a to formou on-line videokonference se všemi účastníky finále. Podrobnosti o celostátním kole se postupující týmy dozvědí od regionálních koordinátorů Eurocenter v průběhu tohoto týdne.*

 

Přehled finalistů:

 

Název školyRegion soutěžeNázev projektu
Gymnázium a Střední odborná škola Moravské BudějoviceJihostředKomunitní zahrádky
Střední zemědělská škola ČáslavJihostředMiniZOO
Gymnázium BloviceSeverozápadZlepšení výukového prostředí na Gymnáziu Blovice prostřednictvím optimalizace vnitřního klimatu ve třídách
Gymnázium Jateční, Ústí nad LabemSeverozápadNová tvář Úštěckého potoka
Masarykovo gymnázium PříborMoravaRE-USE centrum
Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, BrnoMoravaPořízení elektro automobilu do brněnské autoškoly
Obchodní akademie, SOŠ a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec KrálovéSeverovýchodStopBullying
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.SeverovýchodSVIT - Spokojený život napříč generacemi

/vf/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down