Nástroj PolitickéFinance.cz mapuje finance 157 stran a hnutí, najdete na něm všechny jejich podporovatele i dluhy. Pomůže v rozhodování veřejnosti, novinářské práci a předcházení střetu zájmů.

Kdo dává nejvíc peněz do politiky? Které strany se topí v dluzích? Nový web (www.politickefinance.cz) dává přehledné odpovědi. Pár „ochutnávek“:
* Ivo Valenta střídavě podporuje šest různých stran.
* Zatímco předlužené ODS a ČSSD ročně na mzdách svého aparátu vydají ke 40 milionům, vyzyvatelé z Pirátů či Starostů nemají na výplatních páskách ani desetinu.
* Historicky největší podporovatelkou SPD je paní Pynelopi Valsamisová z Ostravy.
* ANO už dávno nežije z peněz Andreje Babiše, ale státních dotací.
* Ročně podpoří politiku cca 200 firem napojených na veřejné zakázky a dotace. Dáváme nástroj, jak s tímto rizikem pracovat.

Takto spolek Datlab institut dnes na svém facebookovém profilu uvedl spuštění svého nového nástroje – webu Politické finance (www.politickefinance.cz). „V roce 2020 zatím evidujeme 200 darů od firem získávajících veřejné zakázky a dotace. Náš web je nechce očerňovat. Soukromá podpora politiky je nejen legální, ale v rozumné míře i prospěšná. Zviditelněním dárců však omezujeme reálné riziko střetu zájmů – skrze kontrolu veřejnosti ,ale i praktická opatření úřadů,“ okomentoval cíle projektu jeho manažer Jiří Skuhrovec ze spolku Datlab institut, který web připravil.

Největším dárcem roku 2020 se stane Spolek pro podporu liberální demokracie podnikatelů Jana Barty a Dušana Šenkypla, který středopravým parlamentním stranám poskytnul cekem 12,5 milionu jako motivaci k spojování do koalic. Ještě masivnější transfery Andreje Babiše, Iva Valenty však jsou minulostí – nová legislativa jim zamezila. Zatímco v roce 2015 šla od 50 největších dárců téměř polovina darů, dnes už to není ani třetina.

Transparentní legislativu pro politické strany pomohla prosadit Rekonstrukce státu, která podpořila i vznik nástroje. „PolitickeFinance.cz jsou dílčím vyústěním našich snah – široké veřejnosti totiž zpřístupňují data, sbíraná podle nové legislativy. Od parlamentních gigantů po komunální politiku jsou rozkryti nejen dárci, ale i poskytovatelé půjček, bezúplatných služeb či slev. Prostor pro obcházení zákona je teď díky veřejné kontrole menší,” uvedl k projektu Jakub Černý z platformy Rekonstrukce státu.*

/zr, rš/

Ilustrační foto: FB profil Poslanecké sněmovny

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve spolupráci s experty Rekonstrukce státu přelomovou metodiku, která vnáší jasná pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. Tedy zakázek pod dva miliony Kč, které probíhají mimo zákonný rámec.

Cílem nové – doporučené – metodiky Postup pro zadání zakázek malého rozsahu (metodiku najdete na: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne ) je zjednodušit a zprůhlednit zadávací praxi. Metodika sice není závazná, v právním vakuu mimo režim zákona však může mít velkou váhu. Veřejné zakázky malého rozsahu tvoří přibližně polovinu objemu všech zakázek, tedy 250 miliard Kč ročně. Co do množství je jich však zhruba desetkrát více.

Protikorupční platforma Rekonstrukce státu dlouhodobě volá po sjednocení pravidel pro malé veřejné zakázky. Ministerstvo pro místní rozvoj na nyní přišlo s novou metodikou, která má vnést do této oblasti jasná pravidla.

Zakázky nad milion se mají soutěžit otevřeně, nad čtvrt milionu lze i uzavřenou soutěží alespoň tří firem. Pod touto hranici není hříchem dodavatele vybrat rovnou, třeba na základě vynikající zkušenosti s dodavatelem, nebo průzkumu trhu, podle kterého více firem nabízí víceméně obdobný poměr ceny a kvality. Nemá totiž ekonomický smysl otevřeně soutěžit každou drobnost. S ministerstvem jsme se shodli na rozumných hranicích, pro které intenzita soutěže odpovídá možné úspoře,“ popsal dnes na setkání se zástupci médií základní myšlenku spoluautor metodiky Jiří Skuhrovec z think-tanku EconLab.

Zejména menší obce ocení jasný návod, jak postupovat, a neriskovat penalizaci auditem. „Doporučení z pera MMR (a našeho) má velkou váhu, mělo by být základem pro sjednocení auditní praxe. Zveme nyní k jednání velké poskytovatele dotací, abychom konečně v ČR začali mluvit jedním jazykem a vyžadovali po zadavatelích dodržování pouze jedněch pravidel,“ shrnul Marek Zelenka, předseda Oživení.

Metodika je podrobným a přehledným nástrojem pro transparentní veřejné nákupy. „Jsme rádi, že vznikla metodika pro veřejné zakázky malého rozsahu. Vnímáme, že ze strany zejména obcí o takový návod byl zájem, prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu provádějí obce převážnou část svých nákupů. Metodika je sice jen doporučením, nicméně dodržením doporučených pravidel bude mít zadavatel jistotu, že postupuje transparentně a nediskriminačně, což přinese ekonomicky výhodnější nabídky,“uvedl Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek MMR.

KONEC PŘEDSTÍRÁNÍ SOUTĚŽÍ MEZI KAMARÁDY

Většina úřadů dnes z opatrnosti postupuje tak, že napodobuje náročné postupy určené pro velké zakázky, včetně hodnoticích komisí či formálních nároků na nabídky. Narážejí tak však na nedostatek zájmu u firem, které administrativní složitost odrazuje. U malých zakázek je proto běžnou praxí, že předjednaný dodavatel dojednává krycí nabídky "konkurentů”, aby zakázka vypadala v pořádku.

Metodika obsahuje hned několik novinek, které by praxi vzájemného “dělání křoví” měly omezit. „Zmírňujeme tlak na přehnanou formálnost otevřených soutěží, blíž k reálné praxi jsou i doporučení pro přímá zadání. Motivace předstírat soutěž by proto měla ubývat. Když si zadavatelé a firmy tohle hraní divadla budou moci odpustit, všem se uleví,“ upřesnil Jiří Skuhrovec z EconLabu.

Metodika umožňuje vypustit soutěž i u větších zakázek, tam je však potřeba podpisu politika, nejčastěji starosty či radního, který nese odpovědnost za řádné zdůvodnění výjimky. Takové zdůvodnění i s podpisem je samozřejmě veřejné - a mělo by být používáno pouze ve výjimečných případech.

ZADAVATELÉ BY MĚLI VÍCE KOMUNIKOVAT S TRHEM

Metodika dále doporučuje zadavatelům komunikovat s trhem před i po soutěži. „Z praxe víme, že se zadavatelé často bojí komunikovat s dodavateli ze strachu, že tím poruší jejich rovné příležitosti. Pak se stává, že jsou soutěže nesrozumitelné nebo na ně nikdo v daný termín nemá kapacitu. Naopak, zadavatelé musí s trhem komunikovat již při průzkumu trhu,“ uvedl Marek Zelenka z Oživení.

Velmi praktickou novinkou je i to, že když se neúspěšný uchazeč o zakázku obrací s výhradou k soutěži na zadavatele, jeho výhradu přezkoumá nadřízený odpovědného úředníka. Metodika tak jde nad rámec zákona a ukazuje zadavatelům, jak si vybudovat důvěru na trhu.

Stát a města ročně vysoutěží veřejné zakázky v souhrnné hodnotě 500 miliard korun. Veřejné zakázky malého rozsahu tvoří přibližně polovinu objemu všech zakázek, tedy 250 miliard Kč ročně. Platí, že malé zakázky dělají ve výsledku velké peníze. Co do množství je jich ale řádově desetkrát více. Z hlediska efektivity úřadů jsou proto významnější, než zakázky regulované zákonem. Mezi veřejné zakázky malého rozsahu jsou počítány projekty do 2 milionů Kč u běžných zakázek, do 6 milionů Kč u stavebních zakázek.

Mnohé překvapí, že právě protikorupční nevládní organizace s ministerstvem kladou malý důraz na otevřené soutěže, a naopak legitimizují přímá zadání. Reagujeme tím na současnou situaci, kdy se zadavatelé pohybují mezi dvěma extrémy - nadužívání složitých obdob otevřených řízení a přímá zadání bez elementární ekonomické kontroly a transparentnosti. Obojí je špatně, obojí chceme eliminovat,” vysvětlil Jiří Skuhrovec motivaci pro spolupráci organizací protikorupční platformy Rekonstrukce státu s Ministerstvem pro místní rozvoj.*

/tz/

K foto:

Doporučená metodika postupu pro zadání zakázek malého rozsahu byla dnes zástupcům médií představena v Praze. Vpravo: Jiří Skuhrovec z EconLab, vlevo Marek Zelenka z Oživení, druhý zleva starosta obce Psáry v okrese Praha-západ Milan Vácha

Foto: Ivan Ryšavý

 

Již před třetím čtením se v dolní parlamentní komoře nachází návrh, který by mohl výrazně ulevit obcím od velké zátěže způsobované kontrolami. Poslanec Martin Kupka společně s dalšími poslanci – Vítem Rakušanem, Markem Výborným, Markem Bendou, a zástupci platformy Rekonstrukce státu představili 21. ledna pozměňovací návrh k novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), který předpokládá zřízení evidence kontrol pro jejich lepší vzájemnou koordinaci a stanovení únosného počtu kontrol.

Poslanecký návrh zavádí jednotnou evidenci kontrol, do níž budou nahlížet všechny státní kontrolní orgány. Stanovuje současně úroveň tzv. významné kontrolní zátěže. Významnou kontrolní zátěží budou takové kontroly, které by měly v obci prověřovat tutéž věc podruhé za rok či které by na jednom místě probíhaly současně a přitom nekoordinovaně. Pro malé obce by pak významnou kontrolní zátěží byly i více než tři kontroly ročně.

Pokud by plánovaná kontrola měla významnou kontrolní zátěž způsobit, bude muset kontrolní orgán takovou kontrolu odůvodnit, nebo jít kontrolovat jinam.

Uspěje-li tento návrh v parlamentu, kontrolní orgány získají efektivní nástroj, díky němuž budou moci své kontroly snadno koordinovat. To mají podle zákona dělat již dnes, jen k tomu nemají žádný komplexní nástroj. Nejvyšší kontrolní úřad navíc získá novou pravomoc nad systémem kontrol systémově dohlížet, vyhodnocovat jej a doporučovat jeho zlepšení. Systém kontrol v České republice by se tak konečně mohl dočkat systémové reformy.

Aktuální novela zákona se týká rozšíření auditů NKÚ na státní firmy, ale také kraje a statutární města. Návrh tedy vůbec neuvažuje o rozšíření auditů NKÚ na běžné obce. Díky práci uvedených poslanců je nyní k tomuto návrhu připojen i návrh řešení, které by mohlo obcím výrazně ulevit od stovek hodin strávených administrativou i asistencí spojenou s kontrolami.*

JAKUB ČERNÝ,

analytik platformy Rekonstrukce státu

 

Ilustrační foto:

Nejvyšší kontrolní úřad

Foto: on-line Praha 7

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down