V následujících sedmi letech bude mít Česká republika k dispozici přes bilion korun z evropských fondů, které jsou určeny na modernizaci tuzemské ekonomiky a energetickou transformaci. Sdružení místních samospráv ČR bude žádat stát o vypsání výzev přímo určených pro menší obce a města. Na konferenci SMS ČR v Ostravě to dnes uvedl předseda sdružení Stanislav Polčák.

Chceme-li zastavit či alespoň zmírnit vylidňování venkova, musíme zachovat a ideálně zvýšit dostupnost služeb v menších obcích a městech. Podporujme udržitelná, chytrá a tržní řešení, která v našich obcích zkvalitní život občanů a pomohou snížit i negativní dopady na životní prostředí. V době rostoucích cen energií se stále důležitějším tématem stává také podpora energetické soběstačnosti obcí,“ uvedl na konferenci v Ostravě Stanislav Polčák.

Zástupci obcí zároveň upozorňují na skutečnost, že momentálně není vypsaný dostatek dotačních výzev na realizování inovačních projektů. „S vyhlašováním nových výzev jsme skutečně pozadu, ale věřím, že se tento stav s příchodem nové vlády zlepší,“ dodal předseda SMS ČR.

Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Obec 2030, projektu, který na podporu inovativních řešení pro samosprávy vytvořilo SMS ČR spolu s partnery ze sféry businessu i státní správy. Mezi pěti desítkami přihlášených vesnic a měst zvítězila obec Veselíčko z Olomouckého kraje se svým unikátním řešením pro zpracování a lokální využití bioodpadu. Veselíčko má vlastní oběhový cyklus bioodpadu – ten z domácností míří do kompostárny a zpátky se vrací jako kompost na záhony obyvatel obce a do zámeckého parku. Kompostárnu vybudovali už v roce 2015, a to na rekultivované skládce mimo obec. „Nikomu kompostárna nepřekáží a využívá ji i deset okolních obcí,“ vysvětlil  starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Zítra, ve čtvrtek 4. listopadu se bude v Ostravě konat také Republikové shromáždění SMS ČR, na němž proběhne volba nového předsedy a předsednictva. SMS ČR se dočká nového vedení, protože stávající předseda Stanislav Polčák po šesti letech ve funkci již nebude předsednický post obhajovat.

 

VÝHERCI SOUTĚŽE INOVATIVNÍ OBEC 2030

1. místo: Veselíčko (Olomoucký kraj) – Unikátní řešení zpracování bioodpadu a využití přímo na místě

2. místo: Litultovice (Moravskoslezský kraj) – První funkční energetická komunita v České republice

3. místo: Říčany (Středočeský kraj) – Povinnost realizovat zelené střechy/fotovoltaické panely na budovy nad 300 m2

4. místo: Nemile (Olomoucký kraj) – První fotovoltaická elektrárna za 1 Kč na střeše ČOV v ČR

5. místo: Rybí (Moravskoslezský kraj) – Největší soustava domácích čistíren odpadních vod v ČR

/zr/

Na snímku: Konference SMS ČR se koná v Ostravě v impozantních kulisách Dolních Vítkovic.

Foto: FB stránka SMS ČR*

Jihlava je prvním statutárním městem v České republice, které má za sebou rok fungování Zásad pro spolupráci s investory, což je nový nástroj pro udržitelný rozvoj výstavby. Které konkrétní zkušenosti první rok přinesl a co bylo potřeba upravit, se dozvíte na on-line konferenci 11. listopadu.

Zásady pro spolupráci s investory jsou závazný a veřejný dokument stanovující pravidla pro vstup developerů do území konkrétního města. Jde o stále rozšířenější způsob, jak vést jednání ke vzájemné spokojenosti investora i obyvatel města. V praxi fungují již například v Říčanech, Táboře, Mnichově Hradišti, Brně, Břeclavi, několika městských částech Prahy, aktuálně se připravují v Liberci, Pardubicích, Karviné, Olomouci a na dalších místech včetně hlavního města Prahy.
Účastníci on-line konference nazvané Město a developer: Co přinesl první rok fungování Zásad, která se uskuteční 11. listopadu od 15:30 do 17:30, se dozvědí, co obnášela implementace nových pravidel, které výhody horácké metropoli a developerům přinesla a co bylo potřeba upravit. Chybět nebude ani kontext nového stavebního zákona a nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit, které brzy zásadním způsobem ovlivní rozvoj měst v České republice.
Registrace zdarma na http://bit.ly/jihlavskezasady.
PODROBNÝ PROGRAM
* 15:30 – 16:20: Rok se Zásadami pro spolupráci s investory
Vít Zeman, náměstek primátorky Jihlavy
Jaroslav Huňáček, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
* 16:20 – 17:10: Rozvoj měst a EU Taxonomie udržitelných aktivit
Tomasz Heczko, Frank Bold Advokáti
Vít Zeman, náměstek primátorky Jihlavy
Zdeněk Ondrák, Oddělení strategického plánování kanceláře primátorky Jihlavy
* 17:10 – 17:30: Nový stavební zákon a plánování měst
Petr Bouda, Frank Bold Advokáti*
/zr/

Zástupci vedení jihomoravské metropole představili 4. března na Sněmu starostů brněnských městských částí návrh Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Začalo tak projednávání klíčového dokumentu, který stanoví transparentní pravidla pro vstup investorů do území města a určuje parametry jejich vztahů se samosprávou. Zásady pro Brno připravili Frank Bold Advokáti. Vyšla také doprovodná publikace s často kladenými dotazy.

Koncepční a smysluplný rozvoj města je velmi důležitý. Naším úkolem je postarat se o veškerou veřejnou infrastrukturu počínaje komunikacemi a sítěmi přes školky a školy nebo zařízení pro seniory až po sportoviště či kulturní scénu. A také vytvářet vhodné podmínky pro aktivitu lidí a firem, kteří v Brně bydlí, respektive sídlí a působí – proto třeba věnujeme tolik úsilí novému územnímu plánu. Ze stejného důvodu jsem zastáncem transparentních podmínek a kultivovaného dialogu, a proto se budu snažit prosadit schválení dnes prezentovaného návrh zásad. Jedině tak můžeme dosáhnout co nejefektivnějšího způsobu výstavby na území města,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V návrhu Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna jde v principu o to, aby investoři o svých záměrech informovali město již ve fázi jejich přípravy, tedy před zpracováním dokumentace. Pouze tak může být co nejdříve a bez zbytečných průtahů, znamenajících mimo jiné i zbytečné náklady, nalezena potřebná shoda. Tedy, jak bude zastavěné území vypadat, jaká bude ke komerční výstavbě zapotřebí související infrastruktura a kdo ji za jakých podmínek zajistí.

Podle 1. náměstka primátorky Petra Hladíka je kvalitní plánování rozvoje města naprosto klíčové, protože ovlivňuje podobu, udržitelnost nebo funkčnost daného území na desítky let dopředu. Investoři budou poskytovat městu příspěvek na budování potřebné občanské vybavenosti a zajištění veřejných služeb, a to přímo v lokalitě, která je ovlivněna jejich stavebním záměrem.

Jedná se o logický krok v naší strategii. Poté, co byla zřízena Kancelář architekta města garantující tvarosloví výstavby a veřejného prostoru, přichází na řadu spolupráce s investory. Nechceme, aby vznikaly stovky bytů bez živého parteru, služeb, dostupné zdravotní péče, škol, parků a parkovacích míst. Jsem proto rád, že jsme zahájili proces umožňující být dalším městem, které se rozhodlo skrze zásady spolupráce s investory pro zodpovědný a promyšlený přístup k rozvoji,“ doplnil Petr Hladík.

Podobné zásady fungují již v například v Říčanech, Mnichově Hradišti, Břeclavi nebo v několika městských částech Prahy. Nedávno byly schváleny v Jihlavě, pro kterou je Frank Bold Advokáti jako pro první statutární město v Česku také připravovali. Aktuálně se připravují i v Liberci, Karviné, Olomouci a na dalších místech včetně hlavního města Prahy.

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK: PRO KOHO A V JAKÉ VÝŠI?

Zásadami spolupráce se budou v Brně řídit výhradně záměry komerční výstavby. Nebudou tedy závazné pro soukromou výstavbu, tedy například neovlivní stavbu rodinných domů pro uspokojení vlastní bytové potřeby, garáží, sportovišť či drobných staveb, ani výrobních a skladových budov: „Za investora v navrhovaném znění Zásad pak není považováno statutární město Brno, příspěvkové organizace zřízené městem nebo jeho městskými částmi ani obchodní společnosti, ve kterých má město Brno nebo městská část většinovou majetkovou účast, či takzvaní veřejní zadavatelé,“ upozornil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Investiční příspěvek bude stanovený ve výši 800 korun za metr čtvereční čisté podlahové plochy stavebního záměru. Všechny příspěvky poskytnuté jednotlivými stavebníky na základě smlouvy s městem nebo městskou částí budou směřovat do nově vytvořeného Fondu developerských projektů. Výdaje z fondu poputují zejména na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury včetně jejich projektové přípravy.

Velký důraz klademe na vyváženost podílu města Brna a stavebníků na nákladech zvýšené zátěže při výstavbě na území města. Kromě samotného města bude umožněno jednat s investory také městským částem, a to při nezbytné koordinaci postupu a za pomoci města Brna,“ uvedl 4. náměstek primátorky Robert Kerndl.

RYCHLEJI, LEVNĚJI A TRANSPARENTNĚ

Postup podle návrhu zásad nenahrazuje správní řízení či jiné řízení dle příslušných právních předpisů, které musí být pro umístění a povolení investičního záměru investora vedena dle platných a účinných právních předpisů. „Zásady však mohou díky interní koordinaci magistrátu zjednodušit přípravu projektu a díky tomu urychlit celou výstavbu,“ upřesnil advokát Jiří Nezhyba, který ve Frank Bold Advokáti vede tým, který Zásady pro Brno připravil.

Obavy ze zdražení bytů v důsledku zavedení investičního příspěvku vyvracel Tomáš Kaláb z Asociace brněnských architektů a stavitelů. „Zrychlení celého procesu schvalování investičních záměrů a podpora výstavby povedou spíše k tomu, že se náklady investorů sníží a sníží převis nabídky a poptávky,“ vysvětlil.

Velkou přidanou hodnotou zásad je to, že prospívají také developerům, protože jasně a transparentně stanovují pravidla a poskytují jisté garance. Věříme, že s jejich pomocí, už brzy vytvoříme společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv ke prospěchu nás všech,” uvedl Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti.

Zásady budou projednány v Radě města Brna a následně je bude schvalovat Zastupitelstvo města Brna. Schválený dokument se tak stane oficiálním pro město závazným a veřejně dostupným dokumentem.

Se Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna se můžete detailněji seznámit zde:  https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/strategicke_projekty/Zasady_pro_spolupraci_s_investory_na_rozvoji_verejne_infrastruktury_kor-final.docx .

/zr/

Ilustrační foto: archiv*

 

 

Průlomovou novinku přinesla změna číslo 4 územního plánu města Říčany, kterou schválili ve středu říčanští zastupitelé. Nejde o barvu střech, ale o využití široké palety rostlin na střechách skladových hal, výrobních objektů nebo velkých prodejen. Přínosem zelených střech je kromě estetiky zejména pozitivní vliv na mikroklima a výrazně lepší hospodaření s dešťovými vodami. Výhodou pro stavebníky jsou třeba nižší náklady na chlazení staveb. Ty běžné se dokáží v létě rozpálit až na 60 stupňů Celsia, zelené střechy energii slunce pohltí a stavby se nepřehřívají. Alternativou k zeleni na střechách je realizace fotovoltaické elektrárny.

Město dlouhodobě investuje do opatření, která stabilizují či zlepšují životní prostředí ve městě a jeho okolí. Velký důraz dává na zelenou (zeleň) i modrou (voda) infrastrukturu u městských investic. Radnice přitom maximálně využívá dotační tituly. Zelenou střechu má nový Stacionář Olga, ozdobí rozestavěnou mateřskou školu Větrník nebo tři budovy základní školy na Komenského náměstí. Zelenou energii dodávají panely na střeše úřadu Komenského náměstí a v přípravě je projekt FVE na střeše základní školy u Říčanského lesa.

„Šetrnější stavby jsou budoucností. Udržitelnost životního prostředí je jedním ze základních cílů územního plánování. Myslím si, že zelené střechy jsou jednoznačným přínosem architektuře i životnímu prostředí a nazrál čas je aktivně prosazovat,“ uvádí starosta Vladimír Kořen a dodává: „Úprava se týká nových a větších staveb, stavebníci získají i výhody. Jednak se jim bude zelená střecha započítávat do procenta zeleně, zároveň se připravují státní programy právě na jejich budování. V následujících letech půjdou obrovské peníze na přizpůsobení se klimatické změně, zadržení vody a snížení energetických nároků.“

Velká diskuze se vedla o charakteristice střechy. Ve hře byly intenzivní zelené střechy se systémy zavlažování a vrstvou substrátu minimálně 25 centimetrů a střechy extenzivní s vrstvou přes 15 centimetrů. Rozdílné jsou pak i druhy výsadby – zatímco prvně jmenované umožní vlastníkům na střechách vysadit i keře či vyšší trvalky, pro ty druhé jsou typické koberce rozchodníků, netřesků nebo mateřídoušek či konikleců. Nakonec zvítězila kompromisní druhá varianta.  Splněním podmínky vegetační střechy s trvale udržitelnou zelení si pak stavebník může polovinu výměry střechy započítat do celkového procenta zeleně. Maximálně lze takto nahradit ¼ požadované zeleně na pozemku. To může některým stavebníkům velmi usnadnit situaci, zejména při malé velikosti pozemku. Hranice velikosti střechy od 300 metrů čtverečních byla stanovena jako optimální hranice mezi rodinnými domy a jinými stavbami, zejména komerčního charakteru.

„Samozřejmě jsme zkoumali i ekonomické dopady. A našli jsme studie, které prokazují relativně krátkou dobu návratnosti investice. Nicméně uvažujeme ještě o dalších motivacích – třeba v oblasti stočného nebo daně z nemovitosti,“ doplňuje starosta Vladimír Kořen a zdůrazňuje: „A pokud vlastník bude zápasit s myšlenkou, že mu střecha jen tak leží ladem pod kobercem květin, má ještě jednu cestu. Tou je vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše.“

„Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely může významně snížit provozní náklady budov. Technologie za poslední roky velmi pokročily. Stále běžnější jsou bateriové systémy, které umí energii uchovat na dobu, kdy slunce nesvítí. Existují navíc státní dotační programy, které zkracují návratnost investice. Instalace elektrárny je vhodná třeba na výrobní haly či budovy s chlazením a klimatizací, kde velká část vyrobené elektřiny se okamžitě spotřebuje přímo v místě,“ vysvětluje místostarosta David Michalička. „Oproti zelené střeše jsou solární panely výrazně lehčí, takže je unese doslova každá střecha. Fotovoltaiku proto územní plán Říčan umožňuje jako alternativu tam, kde například sklon či konstrukční řešení zelenou střechu nedovolí,“ doplňuje místostarosta.

Navržená regulace střech přitom není absolutně limitní, stále dává široký prostor pro výslednou podobu střechy či řešení přebytečného odvodu dešťových vod. Právě dešťová voda dělá Říčanům velký problém. Nemají centrální dešťovou kanalizaci a voda ze střech se tak často promíchá s fekáliemi ve splaškové kanalizaci a musí se čistit na čistírně odpadních vod, část odpadní vody z bezpečnostních přepadů pak končí dokonce v přírodě. Zelené střechy dokáží právě velkou část srážek zadržet a využít.

„Pod Říčany spadají také velká logistická centra u dálnice D1. Za letních dní působí jako radiátory. Ve dne se rozpálí a večer pak nad nimi stoupá horký suchý vzduch. Ovlivňuje to městské mikroklima a někteří věří, že se negativně mění i místní počasí,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen. Jak dále uvádí, staré stavby už teď nezmění, to by musel být nějaký hodně odvážný a odpovědný vlastník. město může ovlivnit alespoň stavby nové., s vědomím toho, že změna územního plánu je ale natolik průlomová, že je možné očekávat i soudní žaloby.

Téma zelených střech je obsaženo v základních národních i nadnárodních dokumentech z oblasti udržitelného rozvoje a ekologie, ale i v Územní studii krajiny zpracované pro ORP Říčany v roce 2019. Implementace požadavku na zelené střechy je zároveň i krokem k naplnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody. Záměr změny územního plánu radnice konzultovala s Ministerstvem životního prostředí ČR i s odborníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Cílem zavedení regulace je omezení tepelných emisí do okolí, zlepšení mikroklimatu města, zadržení vody či energetická úspora staveb ve vazbě na klimatické cíle ČR.

/kl/

 

 

 

Vysoké ceny nemovitostí v největších českých a moravských městech, ale také touha bydlet v klidném prostředí s dobrou dopravní i občanskou dostupností stojí za stěhováním obyvatelstva z měst na jejich periferie. To všechno jsou důvody, proč stavební firmy vyhledávají příležitosti k budování svých projektů v okrajových částech metropolí. Poptávka po vlastním bydlení na periferii je totiž obrovská, což platí především u mladých rodin.

Přesun do vesnic, které jsou v krátké dojezdové vzdálenosti k většímu městu, se stává dlouhodobým trendem. „Suburbanizační trendy jsou u velkých metropolí ve vyspělých zemích běžné a většinou se odvíjejí od jejich velikosti a od kvality a kapacity dopravních komunikací. Čím větší metropole, tím větší zázemí, čím kapacitnější dálnice a častější vlaková příměstská doprava, tím delší vzdálenosti, ze kterých jsou ochotni lidé do jádrového města dojíždět,“ říká Radka Loukotová z Magistrátu města Brna.

Právě dopravní dostupnost patří nejen v Jihomoravském kraji k nejčastějším důvodům, proč rodiny volí bydlení na periferii. „Trend poslední doby je takový, že důležitější roli nežli finanční dostupnost hraje časová dostupnost míst dojížďky, především dojížďka do škol, případně za prací. Zároveň také nelze přehlížet vzrůstající ceny bydlení, které jsou nejvýraznější především ve městě Brně a jeho těsném zázemí. Jedním z řešení této situace je bydlení v okrajových částech, které jsou cenově přijatelnější,“ podotýká Monika Brindzáková z odboru kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje.

Na přesun obyvatelstva do blízkého okolí měst zareagovaly stavební a developerské firmy, jež v dojezdových vzdálenostech budují projekty. Jedním z takových případů v Jihomoravském kraji je rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna. „Rodiny v bytových domech a řadových domcích najdou klidné bydlení, za dvacet minut se dostanou do Brna a v okolí mají možnosti, jak trávit volný čas. Je zde například plavecký bazén, golfové hřiště nebo zámecká zahrada, ale i restaurace, škola, školka, obchody, lékárna nebo pošta,“ přibližuje projekt Tomáš Kaláb z developerské firmy Kaláb.

Bytové jednotky a rodinné domy jsou na periferiích velmi žádané. To potvrzuje Nina Popova, jednatelka společnosti RIM Property Development, jež realizovala projekt Fialka v Říčanech u Prahy. Podle ní je běžné, že se byty prodají ještě ve fázi projektu, tedy před dokončením. Podobnou zkušenost má i firma IBS-ROKAL, která stojí za projektem Rezidence Černošice v sedmitisícovém městečku západně od Prahy. „Poslední etapu Rezidence Černošice jsme dokončili před třemi lety a byla vyprodána ještě před dokončením stavby,“ říká Michael Pánek, jednatel společnosti IBS-ROKAL.

Černošice a Říčany jako příklady ideálního rodinného bydlení

Právě Černošice a Říčany se pravidelně umisťují na prvních příčkách žebříčků, které reflektují nejvhodnější místa k rodinnému bydlení. Starosta Černošic Filip Kořínek si myslí, že je to dáno ideální zeměpisnou polohou. „Z jedné strany máme lesy a CHKO Český kras, z druhé řeku Berounku, vlakem je to dnes 13 minut na pražské metro, půl hodiny na Václavské náměstí, to znamená ideální podmínky pro život.“

Les a řeka ale zároveň omezují další výstavbu. I proto se Černošice nebrání novým bytovým domům, které na menší ploše nabídnou bydlení více lidem. „Černošice jsou sice především městem vilové architektury a samostatných rodinných domů, ale projekty menších bytových domů jsou přínosem v tom, že nabízejí alternativu, když někdo preferuje bydlení v bytě. Z urbanistického hlediska jsou vhodným typem zástavby hlavně v centrálních částech, kde pomáhají vytvořit městský charakter s vyšší hustotou osídlení. V nich se lépe daří různým obchodům a provozovnám a obecně přinášejí do veřejného prostoru více života,“ uzavírá Kořínek.*

/zr/

 

Značky omezující tranzit kamionů Říčanskem se musejí zakrýt. Krajský úřad Středočeského kraje zrušil opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu. Proti rozhodnutí není odvolání. Úředníci tak opět pustili kamiony na silnice, kde od minulého podzimu platil zákaz tranzitu nad 12 tun. Radnice města Říčany (okres Praha-východ) však svou snahu o zákaz tranzitu rozhodně nevzdává.

Odbor dopravy Středočeského kraje zrušil opatření, které od loňského listopadu eliminovalo průjezd kamionů na Říčansku. Pokles nákladní dopravy byl razantní a snížil se zhruba na polovinu. Podle odhadů šlo o úbytek zhruba tisíc nákladních vozů denně.

Po zavedení zákazu tranzitu mi starostové okolních obcí či pražských městských částí děkovali za pozitivní dopad, lidé u většiny silnic si oddechli,“ okomentoval situaci starosta Říčan Vladimír Kořen a dodal: „Jednoho dne si kraj vyžádal spis a bez toho, abychom mohli cokoli vysvětlit, rozhodl.“ Do každodenních životů mnoha tisíců obyvatel se tak opět vrátí dopravní zácpy, smog, prach a nebezpečné dopravní situace.

Důvodem rozhodnutí je podle krajských úředníků z odboru dopravy porušení právních předpisů. Rozhodnutí se opírá zejména o lhůty, stanoviska jednotlivých dotčených orgánů a způsob vyvěšení na úředních deskách dotčených obcí. Středočeský krajský úřad například vytýká říčanským úředníkům, že rozhodnutí nebylo vyvěšeno na úředních deskách všech dotčených obcí. Zároveň připouští, že tento fakt byl napraven. Při nápravě dokonce opět vznikl prostor pro námitky proti opatření. Nikdo se však nikdy na projektovou dokumentaci podívat nepřišel a námitky nepodal. S omezením tranzitu po zapracování připomínek souhlasila i Policie ČR.

„Státní úředníci zaúřadovali. Šavlují mezi sebou termíny, vyjádřeními, stanovisky a pomohli tak speditérům na úkor obyvatel,“ uvedl dále starosta a připomněl: „Nemám pravomoc zasahovat do rozhodování a jednání státní správy. Připravili jsme projekt, nechali ho schválit, nakoupili značky… a teď si státní úřady mezi sebou vytýkají chyby.“

Říčanská radnice nyní požádá středočeské krajské zastupitele, aby přijali usnesení, kterým by dali jasný souhlas s umístěním značek na krajských komunikacích. Nevolení úředníci vydávají stanoviska, která ovlivňují kvalitu života desítek tisíc obyvatel středočeských měst a obcí. „Zatímco pražský magistrát své obyvatele chrání a bojuje za ně, středočeští zastupitelé nechají situaci v rukou úředníků? Očekávám, že se za nás zastupitelé postaví napříč politickým spektrem a rozhodnou, že souhlasí se zákazem tranzitu kamionů na Říčansku,“ uzavřel starosta Říčan Vladimír Kořen.*

/zr/

K foto:

Vrátí se tranzitní kamionová doprava zpět na Říčansko?

Ilustrační foto: Rudolf Flachs

Dnes bylo z města Říčany (okres Praha-východ) na Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj, Magistrát hlavního města Prahy a Ředitelství silnic a dálnic odesláno Memorandum za dostavbu Pražského okruhu. Starostové obcí a některých pražských městských částí je podepsali už počátkem října. Požadují v něm co nejrychlejší dostavbu jihovýchodní části okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou a především pak ukončení další diskuse ke změnám trasy v této oblasti. Starostové napříč politickým spektrem upozorňují na škody, které nedokončení výstavby přináší obyvatelům.

Podpis memoranda zástupci měst, městských částí a obcí dotčených intenzivní dopravou, související s nedokončenou jihovýchodní částí obchvatu metropole okomentoval starosta Říčan Vladimír Kořen takto: „Je to nekonečný příběh, kde se stále objevují nové a nové vlny sporů a překvapení. Jsou starostové, kteří vnímají výstavbu okruhu jako ohrožení a hledají nové varianty. Jsou ale také starostové, kteří nechtějí přihlížet, jak jsou obyvatelé jejich obcí obětí nekončících diskuzí. V Říčanech doprava kvůli neexistujícímu okruhu každý den kolabuje, ohrožuje nás, škodí… Debaty musí jednou skončit.“

Zastupitelstva v memorandu požadují, aby byl letos dokončen proces posouzení vlivu na životní prostředí a v průběhu příštího roku bylo dopracováno a schváleno územní řízení. Starostové z různých politických uskupení se shodují, že nedokončením pražského okruhu vznikají obyvatelům i městům velmi výrazné škody. Každodenní tranzit desítek tisíců automobilů v ulicích měst přináší nejen dopravní komplikace, ale i výrazným způsobem snižuje bezpečnost.

Starostové v memorandu opakovaně žádají stát a jím zřízené instituce, aby v co nejrychlejších termínech zajistil zpracování a schválení všech potřebných stanovisek a povolení tak, aby výstavba chybějící části Pražského okruhu mohla být zahájena nejpozději v roce 2020.

Vydání územního rozhodnutí do poloviny roku 2018 považují zástupci samospráv za hraniční pro rozhodnutí o případných náhradách za škody, které souvisejí s nedokončením části 511 SOKP. Ty doposud nebyly právně vymáhány v očekávání brzkého dořešení celé situace.

Pod memorandem jsou podepsáni zástupci obcí Horoušany, Jirny, Křenice, Sibřina, Svémyslice, Zeleneč a Zlatá, městysů Zápy, Škvorec a Nehvizdy i městských částí  Praha 22, Praha-Královice, Praha-Nedvězí a města Říčany.

Posudek vlivu stavby na životní prostředí EIA připomínkovalo i město Říčany. Starosta Vladimír Kořen před podpisem memoradna informoval zástupce dalších samospráv o vznesených námitkách. Ty byly z drtivé většiny vypořádány kladně. Jednalo se například o přidání izolační zeleně a omezení osvětlení celé trasy. Vyhověno nebylo v požadavku na zvýšení protihlukových stěn, nicméně se bude tato otázka řešit v dalších stupních přípravy.

Ochránit obyvatele Říčan před důsledky intenzivní tranzitní dopravy chce město i dopravním opatřením zákaz tranzitu nad 12 tun. Po ukončení objízdné trasy stanovené v souvislosti s opravou komunikace Přátelství, se očekává snížení počtu kamionů, které si zatím díky nedokončenému pražskému okruhu cestu přes Říčany zkracují. V provozu již je průjezdný vážní systém instalovaný ve spolupráci se Středočeským krajem na komunikaci 101/II, který sedm dní v týdnu a 24 hodin denně monitoruje váhu projíždějících nákladních vozidel. Vysoké pokuty by měly omezit průjezd přetížených vozů, které mají devastující dopad na klíčové komunikace ve městě.

„V řádu týdnů se už objeví značky omezující tranzit, čekáme na dokončení rekonstrukce ulice Přátelství,“ vysvětlil Vladimír Kořen a dodal: „Nicméně zákaz tranzitu kamionů, neodstraňuje příčinu. Jediným řešením je právě dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu.“

Další opatření, které by mělo zvýšit dopravní bezpečnost především v okolních obcích, je instalace úsekového měření. Umístěno bude na  sedmnácti místech, kde řidiči často porušují maximální stanovenou rychlost a dochází tam k nebezpečným situacím. Po tomto opatření volaly místní samosprávy, které nemají zřízenou obecní policii. Tyto kamery budou sloužit zároveň k monitorování a vyhodnocování kamionové dopravy.*

/zr/

K foto:

Memorandum za urychlenou dostavbu Pražského okruhu bylo podepsáno 5. října v Říčanech

Foto: archiv města Říčany

Podle údajů neziskové organizace Agora, která obcím pomáhá uskutečňovat participativní rozpočtování, se městečko Mnichovice (okr. Praha-východ) stalo rekordmanem co do podílu občanů, kteří se aktivně zúčastnili hlasování o tom, které projekty mají být podpořeny v rámci participativního rozpočtu PRo Mnichovice. Minulý týden se tohoto hlasování zúčastnilo více než 15 % všech obyvatel města s třemi a půl tisíci obyvatel.

V prvním ročníku participativního rozpočtu je to zatím maximum, kterého se podařilo v nějaké obci dosáhnout,“ říká Vojtěch Černý z organizace Agora. Starostka Mnichovic Petra Pecková dodává: „Mám obrovskou radost, že se podaří realizovat celou polovinu nápadů, se kterými občané přišli."

Jak potvrdilo hlasování občanů, prioritami Mnichovických jsou úprava okolí památného stromu, defibrilátor nebo třeba oprava křížku. zv. participativního rozpočtu PRo Mnichovice. Zapojilo se do něj rekordní množství obyvatel.

Participativní rozpočtování se v České republice používá velmi krátce. V posledních několika letech zažívá boom a jednotlivá města sbírají zkušenosti, jak tuto metodu co nejlépe využít. Také v Mnichovicích uvažují, co a jak je třeba v dalších ročnících participativního rozpočtu zlepšit. Ve svém prohlášení k výsledkům starostka Petra Pecková uvádí: „Jasné je, že v rámci vyhodnocení prvního ročníku navrhneme, aby pravidla byla v druhém ročníku upravena“. Komentuje tím situaci, kdy budou uskutečněny především drobné změny a úpravy obce, zatímco jeden z navržených projektů, vysoce podpořený občany, vypadl kvůli své vysoké finanční náročnosti. „Přesto se budeme snažit tento návrh realizovat z jiných zdrojů obce. Vysoká podpora občanů v hlasování nás k tomu zavazuje.“ konstatuje Petra Pecková.

Podle zkušeností Agory je však přesto stále poměrně obtížné hodnotit participativní rozpočtování v ČR. Největší úspěšnost vykazují spíše menší města, „skokany“ jsou například Mnichovice, Zbraslav, Semily či Říčany. Avšak i mezi menšími městy najdeme ta, kde se proces nesetkal s příliš velkým zájmem obyvatel. Důvody mohou být různé. „Klíčem k úspěchu je však ochota vedení města investovat do participativního rozpočtu dostatek vlastního času a financí,“ hodnotí dosavadní výsledky Vojtěch Černý. To platí zejména ve větších obcích, kde už nelze zcela spoléhat na těsnější osobní vazby mezi lidmi. Ukázkou velmi dobře zvládnuté komunikační kampaně pak může být například projekt Dáme na Vás, participativní rozpočet města Brna.*

/zr/

K foto:

Náměstí v Mnichovicích může lecčíms překvapit...

Foto: archiv města

 

Ocenit výjimečné kalendáře, a to nejen pokud jde o kvalitu polygrafického zpracování a originálního návrhu, ale i z hlediska společenského přínosu či silného lidského příběhu, který stál u jeho zrodu, si klade za cíl soutěž Kalendář 2017. Samostatnou oceňovanou skupinou v ní jsou kalendáře přihlášené městy a obcemi, na jejichž tvorbě se mnohdy podílejí místní výtvarníci a fotografové. Stejně jako loni se soutěží v kategoriích Nástěnný kalendář a Stolní kalendář. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 20. února 2017.

Pořadatel soutěže – společnost M.I.P. Group, a. s., ve spolupráci s ABF, a. s., považuje kalendáře obcí a měst za zprostředkovatele atmosféry daného místa, což mj. napomáhá i rozvoji cestovního ruchu. Ve svém důsledku se tak tyto kalendáře mohou podílet na obnově participace občanů na rozvoji jejich města či obce.

Kalendáři, který odborná porota vyhodnotí jako nejlepší ve skupině obcí, udělí i letos cenu Svaz měst a obcí ČR. V minulém ročníku soutěže ji získal kalendář města Říčany (okr. Praha-východ) nazvaný "Kalendář Říčany, tužme se! 1910–1949" za jednoznačně nejoriginálnější zpracování, provedení a nápad. Ve zprávě poroty soutěže bylo dále uvedeno: "Vtipné a hravé řešení evokující gramofonovou desku. Koncept přežil střídmost v ladění barev. Soulad grafiky, barevnosti a výběru papíru."

Mezi kritéria hodnocení kalendářů přihlášených do soutěže patří celková výtvarná úroveň řešení, originalita a inovativní přístup zpracování, efektivita marketingového sdělení, kvalita polygrafického zpracování a společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).

Soutěž Kalendář 2017 je doprovodnou akcí veletrhu REKLAMA POLYGRAF, který se příští rok na výstavišti PVA EXPO Praha v pražských Letňanech bude konat 24. až 26. dubna. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 24. 4. 2017.*

Základní informace o soutěži i on-line přihlášku naleznete na: http://kalendarroku.cz/soutez/base-info.

/rš/

Na obrázku: Titulní strana kalendáře města Říčany nazvaného "Kalendář Říčany, tužme se! 1910–1949", který byl v minulém ročníku soutěže vyhlášen jako nejlepší kalendář obce a obdržel Cenu Svazu měst a obcí ČR

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down