Ústavní soud již obdržel návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů. Starostům, místostarostům a radním by tak neměly hrozit sankce.

Návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů byl ve čtvrtek 30. listopadu oficiálně doručen Ústavnímu soudu ČR. Celkem 42 senátorek a senátorů se domáhá toho, aby nejvyšší soudní instance v zemi zrušila tu část zákona, která ukládá představitelům místních samospráv na internetu zveřejňovat kompletní majetková přiznání, ve kterých se může kdokoliv a především zcela anonymně prohrabovat. Protiústavnost spatřují senátoři a dvojice právních expertů Jana Zwyrtek Hamplová a Zdeněk Koudelka především v tom, že se ve veřejných přehledech má objevovat i majetek manželek či manželů, případně společníků starostů, místostarostů a radních.

Tento zákon může sloužit k šikaně určité části obyvatel. Navíc takto volně dostupné informace mohou sloužit kriminálním živlům k vydírání či vyhrožování představitelům místních samospráv. Na druhou stranu to také může automaticky diskreditovat některé podnikatele ale i zaměstnance, kteří mají v pracovní smlouvě podepsanou mlčenlivost o svých mzdách, a znemožňovat jim zapojení do komunální politiky,“ uvedla renomovaná advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která je také spoluzakladatelnou Akademie samospráv. Ta vznikla na podzim roku 2016 právě s cílem pomáhat a vzdělávat představitel místních samospráv.

Jsem rád, že se nám podařilo v Senátu zatáhnout za symbolickou záchrannou brzdu. Podpora 42 senátorů, která představuje nadpoloviční většinu všech senátorů, je jasným signálem o tom, že jako zákonodárný sbor stojíme o tuto nezbytnou změnu zákona o střetu zájmů. Ústavní soud by proto o návrh měl rozhodnout co nejdříve. Do té doby je pozitivním signálem alespoň fakt, že Ministerstvo spravedlnosti avizovalo, že nebude přistupovat k udělování sankcí pro ty starosty, místostarosty či radní, kteří by nepostupovali v souladu s napadnutým ustanovením zákona o střetu zájmů,“ konstatoval senátor Ivo Valenta, který zastupuje skupinu protestujících senátorů.

V obou komorách Parlamentu se zároveň objevují snahy o rychlou nápravu také pomocí novely zákona o střetu zájmů. Zákonodárci mají totiž přímou podporu všech organizací, které hájí zájmy místních samospráv, tedy Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR i Akademie samospráv.*

/tz/

Sporným částem novely zákona o střetu zájmů se podrobně věnuje i prosincové vydání Moderní obec, které se dnes již expeduje z tiskárny ke všem čtenářům tohoto odborného měsíčníku pro veřejnou správu. Moderní obec si lze předplatit na: http://profipress.cz/predplatne/.

Také Svaz měst a obcí Jihočeského kraje se snaží najít způsoby, jak co možná nejvíce zmírnit možné negativní dopady evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na municipální sféru. Tato nová legislativa Evropské unie bude účinná od 25. května 2018 a v současné době je jedním z nejkritizovanějších nařízení EU obcemi a městy. Jihočeši se odvolávají na rakouskou legislativu, která umožňuje zcela zakázat pokuty pro veřejné subjekty – tedy i obce – za porušení GDPR.

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) v této souvislosti odkázal na rakouskou praxi. "Zjistili jsme, že je možné národní legislativou zcela zakázat pokuty pro veřejné subjekty – tedy i obce – za porušení GDPR. Náhrada případné škody však nárokována být může vždy (i k udělené pokutě)," oznámil SMOJK v minulých dnech.

Jak připomněl, maximální výše pokuty za nedodržení GDPR je nastavena na 20 milionů eur (zhruba půl miliardy korun) nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vybírá se ta vyšší). Budou se však vyhodnocovat různé faktory, jako např. závažnost, povaha, délka porušování, počet poškozených subjektů, kroky podniknuté k nápravě a další.

Jak Svaz měst a obcí Jihočeského kraje uvedl, trochu „uklidnění“ územním samosprávám nyní poskytuje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), když na svých stránkách uvádí, že horní hranice správních pokut, které ukládá, je v současné době 10 milionů Kč. Nejvyšší dosud uložená pokuta za zjištěné a prokázané porušení povinností, za které se pokuty ukládají, nedosáhla ani polovinu sazby, viz https://www.uoou.cz/desatero-omylu-o-nbsp-gdpr/d-23799/p1=3938.

Podle SMOJK by však stačilo vložit do připravovaného zákona o zpracování osobních údajů (viz: https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAQCDZPW5&tab=detail) jednu krátkou větu, že subjektům veřejného práva není možné uložit peněžitou pokutu. Tak to totiž mají zavedené v sousedním Rakousku, rovněž členské zemi Evropské unie.

"V diskusích se setkáváme s argumenty, že to není možné takto diskriminačně uzákonit atd., protože by se to týkalo jen subjektů veřejného práva. V Rakousku to možné bylo, takže to zjevně žádným evropským směrnicím a nařízením neodporuje," konstatoval  Svaz měst a obcí Jihočeského kraje ve svém listopadovém prohlášení.

A uzavřel: " Možná se snažíme být na sebe příliš přísní a „vymlouvat“ se na evropská nařízení, i když máme možnost sankce úplně vyloučit (náhradu škody ne). Tuto informaci jsme se bohužel dozvěděli až po ukončení připomínkového řízení. Nyní je možnost změny v náš prospěch při projednávání v Legislativní radě vlády a následně pak v Poslanecké sněmovně."

*

/zr/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down