Jedna z největších světových akcí pro mladé v oblasti kulturního dědictví – soutěž Mladí fotografují památky – od roku 2007 pevně zakotvila také v České republice. Tehdy totiž bylo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska osloveno Radou Evropy a vyzváno, aby se ujalo pořádání této soutěže v České republice. V úterý 22. června byly v Národním muzeu v Praze vyhlášeny výsledky letošního ročníku národní soutěže.

Soutěž Mladí fotografují památky je učena pro žáky a studenty základních a středních škol s tím, že fotografie, které pořídí, budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz). Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Soutěžící by se proto měli vyhýbat námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.

Prvenství v letošním ročníku soutěže Mladí fotografují památky patří jedenáctiletému Marku Semerákovi  (na snímku ve fotogalerii dole první zprava). V soutěži zvítězil se snímkem Zámecké zrcadlení (zámku v Náchodě), viz foto nahoře. Za snímek Želiv – klášter druhé místo obsadil třináctiletý Vojtěch Hospodka (na snímku uprostřed), na třetí místo snímkem Kaplička sv. Prokopa – Čehovice dosáhla stejně stará Rozálie Nováková.*
/rš/

K foto nahoře:

Vítězný snímek  jedenáctiletého Marka Semeráka nazvaná Zámecké zrcadlení – Náchod (soutěž Mladí fotografují památky)

Foto: archiv SHS ČMS

Výsledky soutěže Památka roku 2020 byly vyhlášeny v úterý 22. června v Národním muzeu v Praze. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 objektů – 27 v kategorii malá a 19 v kategorii velká.

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ podle zákona). Památky přihlášené do soutěže se hodnotí ve dvou kategoriích – malé (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) a velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Zřizovatelem ceny je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, partnery soutěže jsou Národní památkový ústav a Asociace krajů ČR.

Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo v úterý 22. června dopoledne v Národním muzeu v Praze, kde následně odpoledne bylo vyhlášeno Historické město roku 2020 (viz: https://www.moderniobec.cz/historickym-mestem-roku-2020-byl-prohlasen-havlickuv-brod-cenu-moderni-obce-obdrzel-holesov/).

KATEGORIE MALÁ 

Celostátní prvenství v kategorii malá patří zrekonstruované baště za evangelickým kostelem ve středočeské Čáslavi. Nápad opravit baštu se zrodil v místním evangelickém sboru již v roce 2016. Hned v následujícím roce pod taktovkou architektky Radky Neumanové vznikl architektonický návrh a po získání dotace od Středočeského kraje, města Čáslavi, Nadace Věry Třebické-Řivnáčové, grantů ČCE a darů se loni na jaře přikročilo k rekonstrukci.

Farářka evangelického sboru Drahomíra Dušková Havlíčková už letos v dubnu k tomuto projektu uvedla pro Moderní obec: „Máme velkou radost, že se bašta č. 8 stala středočeskou Památkou roku 2020 a že se líbí nejen nám, ale i ostatním. A ještě větší radost budeme mít, až se v ní budeme moci scházet a zvát tam veřejnost na různé akce a setkávání. Plánů máme spoustu…

Pro mě osobně je přidanou hodnotou propojení »duchovna« – velmi aktivní evangelické farářky pořádající zajímavá setkání nejen ekumenické veřejnosti k aktuálním otázkách doby, s péčí o historické objekty, a ještě k tomu s přispěním schopné architektky z regionu. Takové spojení považuji za mimořádně šťastné,“ zdůraznil před dvěma měsíci pro Moderní obec starosta Čáslavi Vlastislav Málek.

V kategorii malá se na 2. místo prosadila rekonstrukce městského domu Pod Františkem v Příboře (Moravskoslezský kraj), 3. místo v celostátním pořadí obsadila rekonstrukce oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (Pardubický kraj).

KATEGORIE VELKÁ 

Cenu za celostátní vítězství v kategorii velká si z Pantheonu Národního muzea v Praze odvezli zástupci Mikulova (Jihomoravský kraj) za obnovu cihlového mostu, který byl postaven v 17. století přes řeku Dyji k areálu letohrádku Portz.

Celkové 2. místo obsadila rekonstrukce Mederova domu v Žatci (Ústecký kraj), 3. místo náleží rekonstrukci Vlašského dvora a revitalizaci přilehlého parku v Kutné Hoře (pozn. redakce: V tomto parku instalovalo své designové stožáry parkového osvětlení výrobně obchodní družstvo Kooperativa z Uhlířských Janovic, jemuž se ve spolupráci s architektem Ondřejem Kubíkem a místostarostkou města Silvií Doušovou podařilo propojit současný průmyslový design s historickým prostředím města pod ochranou UNESCO. Kooperativa v. o. d. na letošním URBIS SMART CITY FAIR za tutio designovou řadu stožárů veřejného osvětlení obdrželo Cenu časopisu Moderní obec, viz https://www.moderniobec.cz/zlaty-urbis-patri-brnu-cena-casopisu-moderni-obec-putuje-do-uhlirskych-janovic/ ).

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE PAMÁTKA ROKU 2020

* Kategorie malá (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH):

Kraj*Památka, město

Jihočeský*Kaple Nanebevzetí Páně, Trhové Sviny
Královéhradecký*Tradiční dům Kodymova 24, Opočno
Moravskoslezský*Městský dům Pod Františkem, Příbor
Olomoucký*Gloriet, Moravský Beroun
Pardubický*Oltářní obraz Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince, Vysoké Mýto
Plzeňský*Zámek č. p. 11 a 12 (areál), Horažďovice
Praha*Barokní studna – kovová část, MČ Praha 1
Středočeský*Bašta č. 8 u evangelického kostela, Čáslav
Ústecký*Městský dům U pěti panen, Litoměřice
Vysočina*socha sv. Šebestiána, Třebíč
Zlínský* Socha p. Marie, Kroměříž

ZDROJ: SHS ČMS

* Kategorie velká (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH):

Kraj*Památka, město

Jihomoravský*Letohrádek Portz, Mikulov
Karlovarský*Sadová kolonáda, Karlovy Vary
Královéhradecký*Kostnice, Opočno
Liberecký*Sušárna chmele, Dubá
Moravskoslezský*Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Opava
Olomoucký*Olomoucká radnice, Olomouc
Pardubický*Chalupy Betlém, Hlinsko
Plzeňský*Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce,  Klatovy
Středočeský*Vlašský dvůr a přilehlý park pod Vlašským dvorem, Kutná Hora
Ústecký*Mederův dům, Žatec
Vysočina*Větrný mlýn, Třebíč
Zlínský*Zámek, Napajedla

ZDROJ: SHS ČMS

/rš/

K foto nahoře:

Zrekonstruovaný cihlový most ze 17. století v Mikulově byl prohlášen Památkou roku 2020 v kategorii velká

Foto: archiv

*

X. sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), který se konal ve dnech 28. a 29. března v Třeboni, do svého čela na další čtyřleté období opět zvolil místostarostu Havlíčkova Brodu Libora Honzárka. Sněm schválil i Koncepci působení SHS ČMS ve volebním období 2019–2022.

Podílet se na přípravě norem související s ochranou památek, především spolupracovat s Ministerstvem kultury na přípravě nového památkového zákona, a s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě zákona o cestovním ruchu a rekodifikaci stavebního práva, jsou jedny z hlavních úkolů, které si Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska předsevzalo na svém sněmu, který se v závěru minulého týdne uskutečnil v Třeboni.

Přijatá Koncepce působení SHS ČMS ve volebním období 2019–2022 dále mj. stanovuje, že sdružení bude více propagovat historická sídla a jejich památky (rozvíjet významnou celoevropskou poznávací, společenskou, kulturní a výchovnou akci – Dny evropského dědictví (EHD - září) a akci Brány památek dokořán (duben) a využívat Mezinárodního dne památek a sídel k propagaci specifického fenoménu naší republiky - historických sídel, organizovat další motivační soutěže typu Historické město roku nebo Památka roku (soutěž Tři klíče, soutěž k EHD).

Ve spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti kultury sdružení hodlá podporovat živou kulturu v památkách (spolupráce s Ministerstvem kultury a NÚLK – Nositelé tradice lidových řemesel) a podílet se na vytváření pozitivního vztahu mladých lidí k národnímu kulturnímu dědictví (soutěž Mladí fotografují památky, mobilní aplikace EHD) a připraví další aktivity pro základní a střední školy (soutěže, tipy na výlet).

Sdružení je také připraveno navazovat spolupráci se subjekty zaměřenými na cestovní ruch a důsledně prosazovat princip trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu, publikovat a využívat výsledky regenerace historických sídel (tištěné mapy) a - hledat a využívat finanční zdroje k propagaci kulturního dědictví a územní spolupráci.

K dalším předsevzetím sdružení patří, že bude posilovat veřejné mínění o významu obnovy památkového fondu se zřetelem na rozvoj cestovního ruchu, zaměstnanosti a ekonomiky v daných regionech, propagovat naše města i na zahraničních veletrzích a rozšiřovat členskou základnu sdružení.

Sněm rovněž na další čtyřleté období zvolil předsednictvo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. To bude pracovat ve složení: předseda Libor Honzárek (místostarosta Havlíčkova Brodu), 1. místopředseda Jaroslav Zatloukal (místostarosta Uherského Hradiště), místopředseda Tomáš Bouzek (náměstek primátora Českých Budějovic), členové předsednictva: Jana Svobodová (místostarostka Turnova), David Kodytek (místostarosta Klášterce nad Ohří),  Rudolf Salvetr (starosta Klatov), Věra Pourová (náměstkyně primátora Hradce Králové), Markéta Záleská (náměstkyně primátora Olomouce), Marek Fišer (radní Brna), Antonín Jalovec (starosta Chebu), Václav Vondrášek (místostarosta MČ Praha 2), Stanislav Kopečný (starosta Nového Jičína), Jaroslav Verner (starosta Bělé pod Bezdězem), David Šimek (starosta Svitav).*

/rš/

K foto:

Ze sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, který se konal ve dnech 28. a 29. března v Třeboni

Foto: archiv SHS ČMS

 

 

 

 

člen předsednictva                             Václav Vondrášek (MČ Praha 2)

člen předsednictva                             Stanislav Kopecký (Nový Jičín)

člen předsednictva                             Jaroslav Verner (Bělá pod Bezdězem)

člen předsednictva                             David Šimek (Svitavy)

 

Žijeme v informační společnosti, ve které se neustále zvyšuje množství informací. Důsledkem informačního boomu dochází k informačnímu přesycení také veřejného prostoru. Zvlášť markantní je to v památkových územích, kde přemíra vizuálních informací potlačuje jejich architektonickou a historickou hodnotu a vede tam k celkové nepřehlednosti a chaosu.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) na téma "vizuálního smogu" v památkových územích uspořádalo v Luhačovicích ve druhé polovině minulého týdne odbornou konferenci nazvanou Veřejný prostor zaměřený na reklamu, mobiliář a vybavení (vizuální smog). Konference nejenže problém "vizuálního smogu" zřetelně pojmenovala, ale její účastníci zároveň konstatovali, že chybějí právní nástroje, které by byly schopny na tuto problematiku reagovat odpovídajícím způsobem.

Účastníci konference se proto shodli na tom, že je třeba této otázce věnovat dostatečnou legislativní pozornost. Současně uvítali snahu Ministerstva kultury tuto problematiku ve vztahu k památkovým územím jednoznačně uchopit tak, jak je navrženo v zákoně o ochraně památkového fondu.

V memorandu přijatém na závěr konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyzývá vlastníky památek, obce, města a ostatní instituce mající vztah k památkové péči a objektům historického dědictví v České republice, aby usilovali o hledání dalších možných nástrojů a legislativně právních cest k nápravě stávajícího nežádoucího stavu v oblasti umisťování reklamních zařízení, mobiliářů a vybavení ve veřejném historickém prostoru našich sídel.*

/rš/

 

 

Do letošního ročníku soutěže Památka roku s uzávěrkou 25. ledna 2017 bylo přihlášeno celkem 25 projektů v kategorii Malá památka (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) a 19 projektů v kategorii Velká památka (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH). Pořadatel soutěže, jímž je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, včera v Luhačovicích vyhlásil vítěze soutěže – Hrad Lukov na Zlínsku a Dačického dům v Kutné Hoře.

Od roku 2013 je Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) v partnerské spolupráci s Národním památkovým ústavem a Asociací krajů ČR vyhlašována dvoukolová soutěž  Památka roku o nejlepší projekt  a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které jsou architektonicky nebo urbanisticky hodnotné a zároveň jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Jak pro časopis Moderní obec uvedl předseda Sdružení historickýcjh sídel Čech, Moravy a Slezska Libor Honárek, místostarosta Havlíčkova Brodu, "smyslem soutěže je propagovat památky a upozorňovat na jejich estetické a duchovní hodnoty". "Památky jsou hmotným propojením minulosti s přítomností. Potřebná péče o ně musí být  stálá a odborná, aby tito jedineční svědci české historie se mohly stát i propojením přítomnosti s budoucností. Soutěž tak rovněž veřejnosti představuje dobré příklady přístupu vlastníků památek k historickému dědictví za uplynulý rok 2016," připomněl dále Libor Honzárek.

Na titul Památka roku byly v tomto ročníku soutěže po celostátním kole nominovány:

KATEGORIE MALÁ PAMÁTKA:

Hrad Lukov na Zlínsku

Kaple Panny Marie ve Žluticích na Karlovarsku

Kaplička Vědlice u Úštěku na Litoměřicku

 

KATEGORIE VELKÁ PAMÁTKA:

Dačického dům v Kutné Hoře

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku na Litoměřicku

Stará radnice v Havlíčkově Brodě

Při příležitosti XXVII. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma Veřejný prostor – zaměřený na reklamu, mobiliář a vybavení (vizuální smog) byly včera v Luhačovicích vyhlášeny vítězné projekty soutěže Památka roku 2016.

V kategorii Malá památka se vítězem stal Hrad Lukov na Zlínsku, v kategorii Velká památka Dačického dům v Kutné Hoře.

Hrad Lukov: Středověká památka ze 13. století byla sídlem mnoha významných šlechtických rodů,  avšak od 18. století byla opuštěna, později zdevastována. V roce 1983 začala „ozdravná“ etapa v historii hradu, kdy se díky aktivitám dobrovolníků kolem Spolku přátel hradu Lukov přikročilo k postupné záchraně památky. V nedávných letech pak byly dokončeny opravy dílčích konstrukcí hradu, včetně věže, kaple a obvodových hradeb. V září 2016 byl jeden z nejoblíbenějších turistických cílů Zlínského kraje zpřístupněn veřejnosti, jíž je umožněna i vyhlídka z opravené věže.

Dačického dům v Kutné Hoře: Významnou památkou se zachovaným pozdně gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou je starobylý středověký dům nacházející se v historickém jádru města Kutné Hory zapsaného na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.  Ačkoliv dům figuruje již na začátku první dochované městské knihy z let 1426–1489, lze spojit výraznou přestavbu domu až s obdobím po roce 1500, resp. před 1506. Během své historie byl dům několikrát přestavován, v minulém století však poněkud chátral. Jeho nejstarší gotické období je zastoupeno i několika nálezy z nedávno dokončené rekonstrukce (unikátní gotická dlaždice, kamenný sloup, stěna s původní gotickou omítkou a dochovaným portálem). Dnes je památka s působivým interiérem a vkusným výstavním mobiliářem  sídlem vzdělávacího a prezentačního centra UNESCO.

Více o vítězných i dalších nominovaných projektech v soutěži Památka roku 2016 v dubnovém vydání Moderní obce, které čtenáři obdrží už 3. 4.

/rš/

Na snímku: Hrad Lukov na Zlínsku

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down