Každoroční soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2020 se letos zúčastnilo 82 obcí a měst z celé České republiky. Vítězná sídla získávají příslib poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020.

Vyhlašovateli soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2020 v oblasti rodiny jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Spolupracující organizací v oblasti rodiny jsou Síť pro rodinu, Rodinný svaz ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Vyhlašovatelem soutěže v oblasti seniorů je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Spolupracujícími organizacemi jsou Sdružení místních samospráv ČR a Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.

Vítězné obce a města získávají příslib poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020.

Cílovými skupinami dotační podpory ze státního rozpočtu v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020 jsou jednak mladí lidé plánující založení rodiny, úplné i neúplné rodiny s dětmi (do 18 ti let věku), rodiny očekávající narození dítěte, vícegenerační rodiny, pěstounské rodiny a rodiny se specifickými potřebami (například rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny z etnických a národnostních menšin, rodiny migrantů, rodiny se třemi a více dětmi, rodiny s dlouhodobě nezaměstnaným dospělým členem, rodiny s rodičem samoživitelem/samoživitelkou a senioři – osoby ve věku 60+ a důchodci, dále vícegenerační rodiny a rodiny se specifickými potřebami (například rodiny pečující o křehké seniory nebo o seniory se zdravotním postižením).

Přihlášené obce a městy byly rozděleny do pěti velikostních kategorií: do 1000 obyvatel, od 1001 do 3000 obyvatel, od 3001 do 10 000 obyvatel. od 10 001 do 50 000 obyvatel a od 50 001 a více obyvatel.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

* Kategorie do 1000 obyvatel:

1. Rajnochovice (Zlínský kraj) - příslib dotace 500 000 Kč

2. Dasnice (Karlovarský kraj) - příslib dotace 250 000 Kč

 

* Kategorie od 1001 do 3000 obyvatel:

1. Lípa (Kraj Vysočina – příslib dotace 900 000 Kč

 

* Kategorie od 3001 do 10 000 obyvatel:

1. Trhové Sviny (Jihočeský kraj) đ příslib dotace 1 099 960 Kč

2. Slavičín (Zlínský kraj) – příslib dotace 800 000 Kč

 

* Kategorie od 10 001 do 50 000 obyvatel:

1. Rožnov pod Radhoštěm (Zlínský kraj) – příslib dotace 1 500 000 Kč

2. Hodonín (Jihomoravský kraj) – příslib dotace 750 000 Kč

 

* Kategorie nad 50 000 obyvatel:

1. městská část Praha 13 (Hl. m. Praha) – příslib dotace 840 280 Kč

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM

* Kategorie do 1000 obyvatel:

1. Police (Zlínský kraj) – příslib dotace 500 000 Kč

2. Kamýk nad Vltavou (Středočeský kraj) – příslib dotace 250 000 Kč

 

* Kategorie od 1001 do 3000 obyvatel:

1. Nové Hrady (Jihočeský kraj – příslib dotace 900 000 Kč

2. Lípa (Kraj Vysočina) – příslib dotace 500 000 Kč

 

* Kategorie od 3001 do 10 000 obyvatel:

1. Slavičín (Zlínský kraj) – příslib dotace 1 100 000 Kč

2. Trhové Sviny (Jihočeský kraj) – příslib dotace 600 000 Kč

 

* Kategorie od 10 001 do 50 000 obyvatel:

1. městský obvod Slezská Ostrava (Moravskoslezský kraj) – příslib dotace 1 500 000 Kč

2. Ostrov (Karlovarský kraj) – příslib dotace 500 000 Kč

3. městská část Praha 22 (Hl. m. Praha) – příslib dotace 500 000 Kč

 

* Kategorie nad 50 000 obyvatel: 

1, Hradec Králové (Královéhradecký kraj) – příslib dotace 2 000 000 Kč

2. městský obvod Ostrava-jih (Moravskoslezský kraj) – příslib dotace 800 000 Kč

/mpsv/

K ilustračnímu snímku:

Hradec Králové si letos opět vysloužil titul Obec přátelská seniorům v soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Město již několik let aktivně podporuje projekty, které podporují seniory a jejich vzdělávání a rozvíjí mezigenerační komunikaci. Patří mezi ně i projekt Hradecké poklady, který je postaven na oceňování mimořádně aktivních seniorů, kteří svými výkony nadále motivují další generace.

Foto: archiv města

 

 

 

 

Výsledky letošního ročníku soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2019 byly vyhlášeny Ministerstvem práce a sociálních věcí. V celkem pěti soutěžních kategoriích byly oceněny obce, které přišly s výjimečnými projekty v oblasti proseniorské a prorodinné politiky. Mezi vítěze soutěže bylo rozděleno více než 18 milionů korun na podporu jejich projektů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předala oceněným diplomy a symbolické šeky na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se uskutečnilo v pražském Hrzánském paláci v úterý 25. června. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 37 obcí v pěti velikostních kategoriích. Soutěže se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky.

Podpora rodin a seniorů patří jednoznačně mezi mé hlavní priority. Tato soutěž je jednou zmožností, jak můžeme podpořit snahu obcí o vytváření prostředí přátelského rodině a seniorům. A práce obcí je zcela klíčová – jsou totiž lidem nejblíž. Znají jejich každodenní potřeby i problémy. Na lokální úrovni vznikají bezprostřední nápady, které se často ukážou jako skvělá řešení i na celonárodní úrovni. Bez obcí bychom netušili, co vpraxi skutečně funguje a co ne," uvedla ministryně.

Ocenění formou dotace je udíleno na základě žádosti o podporu aktivit, rozvíjejících aktivní rodinný a seniorský život. Takto získané peníze obce využívají například k pořádání různých kulturních akcí, rozvíjející komunitní život. Obce využívají tyto prostředky také ke vzdělávání veřejnosti, na poskytování různých typů poradenství, organizaci seminářů, ale i zřizování family a senior pointů.

Mezi dvanáct oceněných obcí bylo rozděleno 8 740 750 Kč z ministerské dotační oblasti Obec přátelská rodině. Dalších patnáct oceněných obcí získalo celkem 9 461 871 Kč z dotační obolasti Obec přátelská seniorům.

Soutěž Obec přátelská rodině je vyhlašována již jedenáctým rokem Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv. Soutěž Obec přátelská seniorům byla letos Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Radou vlády pro stárnutí populace a Sdružením místních samospráv zorganizována potřetí.

PŘEHLED OCENĚNÝCH OBCÍ

A) Dotační oblast Obec přátelská rodině

* Kategorie obcí do 1000 obyvatel:

1. Police (Zlínský kraj)

2. Josefov (Karlovarský kraj)

3. Vrábče (Jihočeský kraj)

* Kategorie obcí od 1001 do 3000 obyvatel:

1. Křemže (Jihočečský kraj)

2. Lysice (Jihomoravský kraj)

3. Halenkov (Zlínský kraj) a Lípa (Krajk Vysočina)

* Kategorie obcí od 3001 do 10 ooo obyvatel:

1. Dobříš

* Kategorie od 10 001 do 50 000 obyvatel:

1. MČ Praha 22

2. MČ Praha 7

* Kategorie obcí  50 001 a více obyvatel:

1. Olomouc

2. Hradec Králové

B) Dotační oblast Obec přátelská seniorům

* Kategorie obcí do 1000 obyvatel:

1. Vír (Kraj Vysočina)

2. Dasnice (Karlovarský kraj) a Josefov (Karlovarský kraj)

3. Havlíčkova Borová (Kraj Vysočina) a Ždánice (Středočeský kraj)

* Kategorie obcí od 1001 do 3000 obyvatel:

1. Křemže (Jihočeský kraj)

2. Lípa (Kraj Vysočina)

3. Střelice (Jihomoravský kraj)

* Kategorie obcí od 3001 do 10 000 obyvatel:

1. Psáry (Středočeský kraj)

2. Slavičín (Zlínský kraj)

* Kategorie obcí od 10 001 do 50 000 obyvatel:

1. Svitavy (Pardubický kraj)

2. Kolín (Středočeský kraj)

3. Prachatice (Jihočeský kraj)

* Kategorie obcí 50 001 a více obyvatel:

1. Olomouc

2. MČ Praha 8*

/zr/

 

K foto:

V kategorii sídel od tří tisíc do deseti tisíc obyvatel soutěže Obec přátelská seniorům zvítězily Psáry (okres Praha-západ). Této obci patří i šek na 1,098 mil. Kč

Foto: https://www.facebook.com/pg/psary.dolnijircany/posts/?ref=page_internal

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) již uvolnilo výsledky letošního ročníku tradiční soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. V jejím rámci jsou dotačně podporovány dvě oblasti (soutěže), a to Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům vypisované vždy pro pět velikostních kategorií obcí. Obce oceněné v každé z nich mohou požádat o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni.

Vyhlašovateli soutěže v oblasti rodiny jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Spolupracujícími organizacemi v oblasti rodiny je Síť pro rodinu, Asociace center pro rodinu, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Vyhlašovatelem soutěže v oblasti seniorů je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Spolupracujícími organizacemi jsou Sdružení místních samospráv ČR a Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.
Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií podle počtu obyvatel, a to
I. kategorie: do 1000 obyvatel;
II. kategorie: od 1001 do 3000 obyvatel;
III. kategorie: od 3001 do 10 tisíc obyvatel;
IV. kategorie: od 10 001 do 50 tisíc obyvatel;
V. kategorie: od 50 001 obyvatel výše.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE V OBLASTI OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018:
I. kategorie: 1. Dub (příslib dotace 500 000 Kč) , 2. Josefov (500 000 Kč)
II. kategorie: 1. Kouřim (900 000 Kč)
III. kategorie: 1. Příbor (1,1 mil. Kč), 2. Moravský Krumlov (900 000 Kč), Zašová (700 000 Kč)
IV. kategorie: 1. Chomutov (1,5 mil. Kč), 2. MČ Praha 7 (1,2 mil. Kč), 3. MČ Praha 22 (900 000 Kč)
V. kategorie: 1. MO Ostrava-Poruba (2 mil. Kč)
VÝSLEDKY SOUTĚŽE V OBLASTI OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2018:
I. kategorie: 1. Vrchoslavice (příslib dotace 500 000 Kč), 2. Dubičné (300 000 Kč), Kamýk nad Vltavou (150 000 Kč)
II. kategorie: 1. Lípa (900 000 Kč), 2. Kouřim (600 000 Kč), 3. Střelice (200 884 Kč)
III. kategorie: 1. Příbor (1,1 mil. Kč), 2. MČ Brno-Medlánky (130 000 Kč)
IV. kategorie: 1. Rožnov pod Radhoštěm (1,5 mil. Kč), 2. Valašské Meziříčí (1 mil. Kč), 3. Kolín (600 000 Kč)
V. kategorie: 1. Hradec Králové (2 mil. Kč), 2. MČ Praha 8 (1 mil. Kč)
*
/rš/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down