Dvanáct výrobců domácího elektra založilo 25. května 2005, tedy před 15 roky, kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Ten se stal prvním řádně zaregistrovaným kolektivním systémem v České republice. Za patnáct let své existence tato společnost, která je zároveň největším kolektivním systémem v ČR, shromáždila a předala ke zpracování více než 430 tisíc tun starého elektra. To odpovídá například hmotnosti 2457 Petřínských rozhleden, nebo 1117 souprav Pendolina.

Největší podíl na tomto množství měly lednice a další chladicí zařízení (216 860 tun), velkých spotřebičů, jako jsou pračky, myčky nebo sporáky, bylo 157 368 tun, malých spotřebičů (rychlovarných konvic, fénů, mikrovlnek a podobně) 54 362 tun. Zbytek (2079 tun) připadá na televize a monitory.

ODPOVĚDNOST NESOU VÝROBCI

Zákon o odpadech, který v České republice vytvořil legislativní rámec pro fungování našeho i dalších kolektivních systémů, vstoupil v platnost 13. srpna 2005,“ vzpomíná předseda představenstva ELEKTROWIN a. s. Roman Tvrzník a dodává: „Do českého právního řádu přenesl mimo jiné klíčovou myšlenku, která v té době už tvořila základ legislativy v mnoha členských zemích Evropské unie: za budoucí recyklaci spotřebičů nesou odpovědnost jejich dnešní výrobci, ti jsou přitom povinni postarat se kolektivně i o produkci před 13. srpnem 2005.“ .

ČTYŘI KILOGRAMY NA OBYVATELE

Česká republika – stejně jako ostatní nové členské země EU – měla stanovený jasný cíl: do konce roku 2008 zajistit roční sběr a recyklaci nejméně čtyř kilogramů elektroodpadu na obyvatele. Podařilo se dosáhnout dokonce hodnoty 4,3 kg. „Jak se později ukázalo, byla ČR mezi tehdejšími novými členskými zeměmi EU vlastně jediná, komu se to povedlo,“ glosuje Roman Tvrzník.

MILIONY LEDNIC A MRAZÁKŮ

Do roku 2009 ELEKTROWIN vysbíral první milion lednic a mrazáků. Postavené v řadě za sebou by měřily 600 kilometrů, což je zhruba dálniční trasa z Prahy do Hamburku. O tři roky později už to byly dva miliony. Mladoboleslavská továrna firmy Škoda Auto by tehdy teoreticky mohla týden vyrábět svůj nejúspěšnější model Octavii jen z kovu získaného do té doby recyklací starých lednic.

Především by ale jiný než certifikovaný způsob likvidace těchto vyřazených spotřebičů mohl znamenat ekologickou katastrofu,“ upozorňuje Tereza Ulverová, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN.

V každém chladicím zařízení vyrobeném v dobách, kdy se jako chladivo ještě používaly freony způsobující ozonovou díru, jich bylo obvykle obsaženo kolem 400 gramů. „Vypuštění tohoto množství do ovzduší by mělo stejný devastující účinek jako čtyři tuny oxidu uhličitého. Tolik ho vyprodukuje například jeden osobní automobil během 20 tisíc kilometrů jízdy,“ uvádí dále provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN

NEJHUSTŠÍ SBĚRNÁ SÍŤ

ELEKTROWIN má dlouhodobě na svém kontě recyklaci poloviny elektroodpadu v ČR. Vytvořil jednu z nejhustších funkčních sběrných sítí, která zahrnuje bezmála 15 tisíc míst zpětného odběru. „V současné době máme uzavřeny smlouvy s 1524 obcemi, větší polovinu představují obce do 2000 obyvatel. Dalších 3500 je zapojeno a obsluhováno prostřednictvím mobilních svozů a prostřednictvím bezmála 1600 sborů dobrovolných hasičů zapojených do našeho projektu Recyklujte s hasiči,“ uzavírá Tereza Ulverová.*

/tz/

Ilustrační foto: archiv společnosti ELEKTROWIN

Seznam vydaný a neustále doplňovaný Ministerstvem vnitra uvádí některé vybrané organizace s akreditovaným projektem nebo programem podle zákona o dobrovolnické službě, které se aktivně zapojují svou dobrovolnickou pomocí v současném boji s virem COVID-19.

Na https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-vybranych-organizaci-ktere-se-svou-dobrovolnickou-pomoci-aktivne-zapojuji-v-soucasnem-boji-s-virem-covid-19.aspx (dole pod textem) najdete průběžně aktualizovaný seznam organizací, které operativně organizují dobrovolníky a dobrovolnické akce různého charakteru. Tyto organizace jsou prověřeny Ministerstvem vnitra, neboť své projekty organizují v souladu se zákonem o dobrovolnické službě. Zároveň ve vysoké míře dbají především na bezpečnost dobrovolníků a jejich klientů, zajišťují pojištění dobrovolníků i jejich školení, tak jak jim to ukládá zákon o dobrovolnické službě.

Ministerstvo vnitra upozorňuje na to, že uvedený výčet organizací není úplný, neboť akceschopnost organizací se rychle proměňuje v čase a přizpůsobuje se aktuální potřebě jejich klientů i dobrovolníků. Doporučuje proto sledovat i veřejně dostupné informace o aktuální pomoci dobrovolníků, které jsou zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích a webových portálech organizací, měst či krajů.

Pro úplnost poskytování dobrovolnické pomoci, tak jak ji poskytují organizace v souladu se zákonem o dobrovolnické službě, MV ČR zveřejňuje rovněž odkaz na seznam všech organizací, které mají udělenou akreditaci podle zákona o dobrovolnické službě a poskytují dobrovolnickou službu. I tyto organizace se více či méně aktivně zapojují do současné pomoci: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx (zde jsou uvedeny i přímé kontakty).

/mv čr/

K foto:

Olomouckým seniorům, kteří si v nouzové situaci nemohou obstarat potraviny, pomáhá nová spolupráce města s Charitou Olomouc. Ke společnému projektu města Olomouce a Charity Olomouc nyní zásadně přispěla společnost ŠKODA AUTO a její inovační centrum ŠKODA AUTO DigiLabkoda Auto v rámci svého programu #SKODAAUTOpomaha. Bezplatně nabídla k zapůjčení flotilu nových aut, díky nimž se dobrovolníci dostávají k seniorům rychleji. Automobily už jsou v Olomouci a od pondělí 23. března začaly jezdit k osamělým seniorům jezdit. I Charita Olomouc je uvedena v seznamu, na nějž odkazujeme.*

Foto: archiv Charity Olomouc

Celkem 206 obcí ze všech krajů České republiky se přihlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vítěz letošního ročníku získá kromě titulu „Vesnice roku 2019“ také finanční odměnu ve výši až 2,6 milionu korun a vůz Škoda Scala. Partnerem soutěže je společnost ŠKODA AUTO.

Jsem velmi ráda, že se našlo tolik statečných obcí, které si udělaly čas v této hektické době a rozhodly se prezentovat svou obec, své místo pro život. Přeji všem soutěžícím hodně štěstí v krajských kolech a všem komisařům hodně sil při hodnocení,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nejvíce zájemců je z Jihočeského kraje, a to 25, naopak nejméně, celkem pět, z kraje Moravskoslezského. Všechny přihlášené obce budou v průběhu měsíce května a června navštíveny krajskými hodnotitelskými komisemi. Během dvou hodin budou moci prezentovat svůj bohatý společenský a spolkový život, koncepční dokumenty, péči o zeleň a životní prostředí a mnohé další.

Pro soutěžící jsou připraveny finanční odměny od 500 tisíc korun až po 2,6 milionu korun dle uděleného ocenění. Partner soutěže Vesnice roku 2019, společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi v kategorii Inovativní obec nový model Škoda Citigo e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým provozem (nulové emise CO2) přínosem pro životní prostředí.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Nositel titulu Vesnice roku 2019 bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku jsou: Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.*

/zr/

K foto:

Loni v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2018 zvítězilo Dolní Němčí na Uherskohradišťsku

Foto: archiv soutěže

 

 

Letos už pojedenácté soutěž E.ON Energy Globe ocení ekologické nebo energeticky úsporné projekty. I tentokrát mohou účastníci přihlásit své projekty do šesti různých kategorií, které se však od loňského roku mírně liší.

Soutěžit o prestižní ekologickou cenu mohou firmy, obce i jednotlivci. V rámci soutěže E.ON Energy Globe mohou letos svůj projekt přihlásit do šesti různých kategorií. Z minulých ročníků zůstaly kategorie Obec, Firma, Stavba a Nápad. Dřívější kategorii Mládež najdou letos soutěžící pod názvem Vzdělávání a nejen kutilové mohou své výrobky nově přihlašovat do kategorie Produkt. Ve všech kategoriích jsou hodnoceny již hotové a funkční projekty, kromě kategorie Nápad. Ta patří k projektům, které na svou realizaci teprve čekají.

Po uzávěrce přihlášek na konci dubna 2019 vybere odborná porota z každé kategorie dva nejlepší projekty. V odborné porotě zasedají zástupci Akademie věd ČR a Karlovy univerzity v Praze. O tom, které projekty zvítězí, pak rozhodne široká veřejnost. Lidé budou moci hlasovat pro jeden ze dvou projektů v každé kategorii na webu soutěže www.energyglobe.cz. Výjimka se týká pouze kategorie Nápad a celkového vítěze soutěže. V těchto případech o prvenství rozhodne odborná porota.

Když jsme před deseti lety navštívili národní kolo soutěže v Rakousku, zavládlo u nás obrovské nadšení. Věřili jsme, že i v České republice určitě existuje spousta zajímavých ekologických řešení, která by si zasloužila větší pozornost. V té době u nás žádné oceňování ekologických aktivit nebylo. Za těch deset let soutěží prošlo skutečně mnoho zajímavých projektů a celkem jich lidé přihlásili už 2387. Každý rok se teď těšíme na příval nové inspirace,“ uvedla koordinátorka soutěže Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON.

Celkový vítěz letošního ročníku soutěže získá elektromobil od ŠKODA AUTO. Na ostatní výherce čekají zajímavé ceny od partnerů. Nejlepší projekt soutěže, který vybere odborná porota, se může dostat až do světového finále.

Česká soutěž E.ON Energy Globe je součástí mezinárodní soutěže Energy Globe Award, jež už od roku 1999 uděluje ceny trvale udržitelným projektům chránícím přírodní zdroje. Ocenění vzniklo na popud jednoho rakouského environmentalisty. Jde o nejvýznamnější světovou soutěž v oblasti ochrany životního prostředí, které se každoročně účastní přes 170 zemí z celého světa včetně zástupců z Česka. Kromě uznání si vítězové odnášejí také 10 tisíc eur.*

/zr/

 

K foto:

V loňském roce se vítězem soutěže E.ON Energy Globe v kategorii Obec stalo město Jesenice v okrese Praha-západ za projekt Inteligentní veřejné osvětlení v Jesenici, s nímž tehdejší starostka města Radka Vladyková dominovala i v kategorii Chytrá obec soutěže Komunální projekt roku 2018.

Foto: archiv soutěže Komunální projekt roku 2018

Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku se stala obec Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Druhé místo patří obci Šumvald z Olomouckého kraje. Na třetí příčce se umístila obec Nový Kostel z Karlovarského kraje. Ceny vítězům byly včera předány na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Dolní Němčí navíc obdrželo i titul Vesnice roku 2018 – Cena veřejnosti. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče získala obec Hrušky z Jihomoravského kraje.

„Soutěž Vesnice roku má za sebou úspěšný čtyřiadvacátý ročník. Za dobu své existence si získala celorepublikovou prestiž. Svědčí o tom i počet přihlášených obcí, které každoročně chtějí poměřit své síly s ostatními. Význam našeho venkova je nedocenitelný a mě proto těší, že jsme spolupořadateli soutěže Vesnice roku, která přispívá k jeho zviditelnění. Vítězům, ale hlavně i všem ostatním zúčastněným velmi děkuji za odvahu, že se do soutěže přihlásili,“ uvedla při vyhlašování výsledků soutěže ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo 228 obcí. Nejvíc soutěžících s počtem 25 bylo z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Naopak nejméně obcí, a to jedenáct, se do soutěže přihlásilo v Olomouckém kraji. Vítěz získá finanční odměnu ve výši až dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj a osobní vůz Škoda Octavia Combi G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), který vítězi na dva roky zdarma poskytne partner soutěže společnost ŠKODA AUTO.

Finalisty letošního ročníku se staly tyto obce: 
Jihočeský kraj - Svatý Jan nad Malší, Jihomoravský kraj – Hrušky, Karlovarský kraj - Nový Kostel, Královéhradecký kraj – Stěžery, Liberecký kraj – Tatobity, Moravskoslezský kraj – Úvalno, Olomoucký kraj – Šumvald, Pardubický kraj - Pustá Kamenice, Plzeňský kraj - Kamenný Újezd, Středočeský kraj – Cítov, Ústecký kraj – Kytlice, Kraj Vysočina – Vepříkov, Zlínský kraj – Dolní Němčí.*

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na: www.vesniceroku.cz.

/zr/

K foto:

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a starosta obce Dolní Němčí na Uherskohradišťsku František Hajdůch bezprostředně po oznámení celkového vítěze soutěže Vesnice roku 2018

FOTO: ARCHIV MMR

 

Již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova byl dnes zahájen v Praze na konferenci Den malých obcí. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Vítězná obec získá finanční odměnu dva miliony korun a nově také osobní automobil na dva roky, který zapůjčí partner soutěže Škoda AUTO.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat rozvoj našeho venkova. Věřím, že každá obec má co nabídnout. Jsem si vědoma toho, že se zejména menší venkovské obce potýkají s dlouhodobým úbytkem obyvatel, nedostatkem pracovních míst, omezenou nabídkou služeb nebo zhoršenou dopravní obslužností. Snažíme se proto prostřednictvím našich dotačních titulů tuto problematiku řešit systematicky. Dotace, které poputují vítězům soutěže Vesnice roku, jistě napomohou řešit jejich nejpalčivější potíže,“ uvedla při zahájení soutěže ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Všechny obce budou nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou během května a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Obce oceněné v soutěži mohou získat finanční odměnu ve výši od 400 tisíc korun. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2018“ získá odměnu dva miliony korun a zapůjčení vozu Škoda Octavia Combi G-Tec na dva roky zdarma. Vítězem posledního ročníku byla obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Druhé místo obsadila obec Lukavice z Pardubického kraje, na třetím místě skončil Slavkov ze Zlínského kraje, který také získal Cenu veřejnosti.
Přihlášené obce jsou v soutěži hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.*

/tz/

 

K foto:

Zástupci vyhlašovatelů soutěže (zleva): ministr zemědělství Jiří Milek, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová a předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl

Foto: archiv MMR

 

Už patnáctý ročník soutěže Cesty městy byl dnes zahájen. Při této příležitosti byla spuštěna webová platforma pro chytrá dopravní řešení. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 20. září při příležitosti Evropského týdne mobility v areálu generálního partnera platformy Cesty městy – společnosti Škoda Auto a. s. Mediálním parnerem soutěže pořádané Nadací Partnerství je od samého jejího počátku odborný měsíčník Moderní obec, který do ní i letos věnuje jednu z cen.

V soutěži Cesty městy oceňuje odborná komise chytrá dopravní řešení, která pomáhají zklidňovat dopravu ve městech a obcích. Díky nim totiž mohou lidé vyrazit do ulic s pocitem větší bezpečnosti. Jednotlivá sídla mohou svá řešení přihlašovat do 31. května 2016.

„Do soutěže lze přihlásit širokou škálu dopravních řešení nebo opatření jak investičního, tak neinvestičního charakteru (tzv. měkké projekty). Co do typu, rozsahu nebo objemu může jít o dopravní řešení velmi rozmanitá – od signalizačního zařízení přes chodník, cyklostezku, křižovatku, pěší zónu, dopravní terminál, obchvat města až po kompletní přestavbu náměstí nebo celoplošnou kampaň zaměřenou na bezpečnost provozu. Komise však nepřihlíží jen ke kvalitě provedení, funkční úrovni či architektonickému pojetí. Svou roli hraje i míra zapojení veřejnosti nebo způsob vedení komunikační kampaně,“ poodhaluje hodnoticí kritéria soutěže Petr Šmíd z Nadace Partnerství.

Letošní 15. ročník soutěže je unikátní v tom, že samotná soutěž se rozrostla v platformu pro chytrá dopravní řešení, která má městům a obcím poskytovat také vzdělávání a inspirační databáze příkladů dobré praxe a odborníků z oboru (viz: http://www.cestymesty.cz/Inspiracni-databaze.aspx). Za dobu trvání soutěže odborná porota zhodnotila přes 400 dopravních řešení, která přispěla ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 87 projektů, mezi něž Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v celkové výši přes 3,35 mil. Kč.

Podpora dopravní bezpečnosti tvoří nedílnou součást společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO. Soutěž Cesty městy a její letošní novinku – webovou platformu pro sdílení zkušeností  vnímáme jako důležitý motivační prvek pro města a obce, aby se více věnovaly inovacím v rámci dopravní infrastruktury a osvětě v dopravní výchově,“ zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.

Města a obce se letos nově mohou zúčastnit také  fotosoutěže, ve které mohou vyhrát multilicenci softwaru pro správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studia 18. Všechny fotografie budou vystaveny na slavnostním vyhlášení vítězů.*

/zr/

 

k foto:

Loni si při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Cesty městy odvezl na radnici Městského obvodu Pardubice I Zvláštní cenu časopisu Moderní obec starosta Jaroslav Menšík (vpravo). Na snímku se šéfredaktorem Ivanem Ryšavým.

Foto: Eva Vítková

Čtrnáctý ročník soutěže Cesty městy se dostává do hodnoticí fáze. Už zítra totiž zástupci odborné hodnotitelské komise poprvé vyjedou do obcí a měst za přihlášenými projekty, aby je přímo na místě zhodnotili a posoudili jejich soulad s přihláškou. Ve čtvrtek 9. července tak porotci navštíví Poděbrady, Pardubice, Hlinsko, Jihlavu a město Strmilov na Jindřichohradecku. Soutěž je vyhlašována Nadací Partnerství a jejím cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v městech a obcích, která se mohou stát inspirací pro ostatní.

Od letošního roku  mohou města a obce soutěžit v nové kategorii – měkká opatření, jinými slovy, jde o neinvestiční opatření ke zklidnění dopravy a její vyšší bezpečnosti. Ta kladou důraz na organizaci, spolupráci, informovanost a efektivnější využití stávající infrastruktury a dopravních prostředků. „Mnohdy se tímto způsobem podaří dojít ke stejnému cíli, ovšem s nesrovnatelně nižšími finančními náklady. V ČR zatím tento přístup k městské mobilitě není příliš rozšířený. Proto bychom chtěli prostřednictvím soutěže zviditelnit města, jejichž zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro ostatní,“ vysvětluje Petr Šmíd z Nadace Partnerství.

Do této kategorie bylo možné přihlásit například kampaně zaměřené na vzdělávání, informovanost a osvětu v oblasti bezpečné a šetrné mobility, aktivity podporující zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření v oblasti mobility apod.

Letos bylo do soutěže přihlášeno třicet projektů. Databáze vybraných projektů, včetně fotografií soutěžních řešení, výše proinvestovaných finančních prostředků, kontaktů na autora projektu a zhotovitele řešení a dalších informací je k nahlédnutí na . Vítěz letošního ročníku soutěže bude slavnostně vyhlášen ve čtvrtek 17. září 2015 v Čelákovicích u příležitosti Evropského týdne mobility.

V průběhu 14 let soutěže bylo do ní přihlášeno na 360 dopravních řešení, která přispěla ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 83 projektů, mezi něž Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,43 mil. Kč. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto.

Pro společnost ŠKODA AUTO je dopravní bezpečnost jedna z priorit v rámci společenské odpovědnosti a tuto soutěž vnímáme jako její nedílnou součást. Jde o důležitý motivační prvek pro města a obce, který je vede nejenom k pozitivním změnám a inovacím v rámci dopravní infrastruktury, ale také k osvětě v dopravní výchově," zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.

A které projekty zítra navštíví členové hodnotitelské komise, mezi nimiž nebude chybět ani zástupce Moderní obce?

Můžete se na ně podívat zde:

Poděbrady: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/Podebrady

Pardubice: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/Pardubice

Hlinsko: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/hlinsko

Jihlava: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/jihlava

Strmilov: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/Strmilov

Více o soutěži na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/Cesty-mesty

Na snímku přestupní terminál v Novém Bydžově, který loni zvítězil v kategorii Plošná řešení a navíc získal rovněž Cenu čsp. Moderní obec.

*

Foto: archiv

/zr/

Soutěž Cesty městy oceňuje města a obce za dopravní opatření, kterým přispěla ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti jejích účastníků. Uzávěrka přihlášek již 14. ročníku je 31. května 2015. Hlavním mediálním partnerem soutěže je od samého jejího počátku měsíčník Moderní obec, který v rámci soutěže uděluje i jednu z cen.

Soutěž Cesty městy, v prvních ročnících známá pod původním názvem Zklidňování dopravy ve městech a obcích,  je pojata jako klání měst, obcí či regionů, jehož vítěz se stává inspirací pro ostatní. Přihlášky do soutěže totiž nezasílá autor řešení, zhotovitel či investor, ale obec, město či kraj, v jejichž katastru se řešení nachází. Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství, generálním partnerem je společnost ŠKODA AUTO.

Do soutěže lze přihlásit širokou škálu projektů s ohledem na typ, rozsah i objem stavebních prací  - od signalizačního zařízení přes chodník, cyklostezku, křižovatku, pěší zónu, dopravní terminál, obchvat města až po kompletní přestavbu náměstí. Komise však nepřihlíží jen ke kvalitě provedení či architektonickému pojetí. Svou roli hraje i míra zapojení veřejnosti nebo způsob vedení komunikační kampaně,“ poodhaluje hodnoticí kritéria soutěže Petr Šmíd z Nadace Partnerství.

Za dobu trvání soutěže odborná porota zhodnotila více než 370 dopravních řešení, která přispěla ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 80 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,35 mil. Kč.

Pro ŠKODA AUTO je dopravní bezpečnost jedna z priorit v rámci společenské odpovědnosti a tuto soutěž vnímáme jako její nedílnou součást. Jde o důležitý motivační prvek pro města a obce, který je vede nejenom k pozitivním změnám a inovacím v rámci dopravní infrastruktury, ale také k osvětě v dopravní výchově," zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.

Vítěz letošního ročníku soutěže bude slavnostně vyhlášen v září u příležitosti Evropského týdne mobility. V době od vyhlášení soutěže do slavnostního vyhlášení vítězů proběhne rovněž vzdělávací program pro zástupce měst a obcí, který je zaměřen na dopravní bezpečnost a další témata související s rozvojem městské mobility.*

Více informací, včetně přihlášky do soutěže a databáze přihlášených projektů, k nalezení na odkazu www.cestymesty.cz.

/zr/

 

K foto: Plošné zklidnění dopravy v pražském Karlíně v loňském ročníku soutěže obdrželo Čestné uznání hodnoticí komise za nadstandardní informování veřejnosti o připravovaném projektu.

Foto: archiv Nadace Partnerství

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down