Školy zapojené do programu Recyklohraní v rámci jarní sběrové kampaně vybraly a předaly na recyklaci 30,4 tuny vysloužilého elektra a 8,5 tuny baterií.

Velký dík za uvedený výsledek patří především pedagogům, kteří ani v době převážně distančního vzdělávání, nezapomínali na osvětu v oblasti třídění, recyklace, předcházení vzniku odpadů a šetrné spotřeby. Žáci a studenti se s Recyklohraním mohli také online zapojit do plnění úkolů zaměřených na spotřebu vody, materiálovou stopu mobilních telefonů a nyní ke konci školního roku již do venkovní aktivity Recyklovaná šipkovaná.

Spoluvyhlašovateli jarní sběrové kampaně byly kolektivní systémy ELEKTROWIN pro oblast malých elektrospotřebičů a ECOBAT pro sběr použitých baterií. „Díky osvětě, která kampaně doprovází, žáci a studenti vědí, že prostřednictvím recyklace získáváme z baterií a elektra druhotné kovonosné suroviny, které nám znovu slouží k výrobě nových produktů. Chráníme tím přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Zároveň snižujeme produkci skleníkových plynů, šetříme elektrickou energii, ropu a také vodu,“ připomíná Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní.

Do sběru malého elektra se zapojilo 237 škol.  Z hlediska vybraného množství bylo nejlepší Gymnázium Roudnice nad Labem, kde konkrétně vytřídili úctyhodných 1480 kilogramů. V přepočtu odevzdaného elektra na žáka patří s výsledkem 27,5 kg první místo Mateřské škole Krupá ve Středočeském kraji.

Sběru baterií se zúčastnilo 178 škol. Nejaktivnější byli žáci ze ZŠ Vápno v Pardubickém kraji, kteří vybrali 467 kilogramů, což je největší množství, ale zároveň i nejvíce baterií v přepočtu na žáka. Šlo o 12,62 kg.

Společnosti ECOBAT a ELEKTROWIN odměnily nejlepší školy v rámci celé České republiky, ale i v jednotlivých krajích, poukázkami na nákup zboží.

Na podporu osvěty vyhlásilo Recyklohraním ještě před koncem školního roku úkol s názvem Recyklovaná šipkovaná. Je obdobou tradiční dětské hry na šipkovanou či stopovanou, pravidla jsou však vylepšena tím, že žáci a studenti při nich plní úkoly zaměřené na problematiku třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Školy se do plnění úkolu mohou zapojit do konce června a pak i začátkem příštího školního roku. Zadání je k dispozici na webu Recyklohraní https://www.recyklohrani.cz/cs/.

O PROJEKTU RECYKLOHRANÍ

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.*

Do března 2021 se do programu zdarma registrovalo 3750 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.

/zr/

O projektu Recyklohraní ve vztahu k nové odpadové legislativě zevrubně pojednává aktuální červnové vydání Moderní obce.

Tištěnou verzi odborného měsíčníku Moderní obec je možné předplatit si na:  https://www.profipress.cz/predplatne/.

Moderní obec v elektronické podobě, a to i jednotlivá vydání – včetně aktuálního červnového čísla, si za výhodnou cenu můžete zakoupit na:  https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec.

Na snímku:

Plnění osvětového úkolu Recyklovaná šipkovaná. Paní učitelka Jana Miková ze ZŠ Nezdenice (Zlínský kraj) k tomu dodává: Děkujeme za tento úkol, který děti velmi pobavil! Krásně přitom spolupracovali a prokázali, že se v přírodovědném kroužku dozvěděli něco o recyklaci.

Foto: archiv projektu

 

 

Preventivní neinvazivní antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, k němuž dnes základní školy poprvé plošně přistoupily u žáků 1. stupně při jejich návratu na prezenční výuku, podle prvních poznatků Pedagogické komory, z. s., zabralo přibližně jednu vyučovací hodinu (45 minut). Testy se musely konat uvnitř škol, ačkoliv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvedlo, že se tak může dít i na prostranstvích před školami. Školám dodané testy však musí být používány při teplotě alespoň 15 stupňů Celsia, což současné snížení venkovních teplot, již několik dnů avizované meteorology, neumožňuje.

Délka testování v jednotlivých školách záležela zejména na velikosti tříd (v jedné třídě ZŠ může být až 34 žáků) a jeho organizaci. Někteří rodiče však pro jistotu otestovali své děti už o víkendu doma – pomocí testů, které si sami zakoupili. Stejně postupovali i mnozí učitelé.

Pedagogická komora dnes rovněž připomněla, že teprve ve středu minulého týdne ředitelé více než osmi tisíc škol prostřednictvím datových schránek obdrželi informace z MŠMT (13 souborů, více než 100 stran textu). Ve čtvrtek si pak jeli vyzvednout testovací sady na příslušné úřady obcí s rozšířenou působností.

Ředitelé škol na Moravě a v Kraji Vysočina po rozbalení zásilky zjistili, že obdrželi testy Singclean, jejichž použití je mnohem náročnější, než v případě testů Lepu Medical, které byly distribuovány na jiné školy. Navíc nebyl u testů dostatečný počet stojánků (ideálně by měl mít každý žák svůj). Pracovníci škol se tak jali vyrábět vlastní stojánky „na koleně“. Někde k tomu využili stavebnici duplo, jinde rozstříhali plata na vajíčka (což není právě hygienické...) nebo si je vytiskli na 3D tiskárně (což není příliš ekonomické, ale materiál lze snadno dezinfikovat).

Až dnes bylo oznámeno, že dodavatel testů Singclean školám další stojánky poskytne dodatečně (na každých 20 testů byl totiž zatím dodáván pouze jeden stojánek s 10 otvory).

Vláda sice podle Pedagogické komory vysoutěžila nejlevnější nabídku testů, ale tyto testy nejsou dostatečně kvalitní. „Aktuální prodejní cena testů Singcelan činí 0,8 dolaru (17,50 Kč). To je o polovinu méně, než kolik stojí testy Lepu Medical. Ovšem vícenáklady spojené s výrobou stojánků ve školách cenu testů výrazně zdražují o materiál a práci zaměstnanců škol. Testy nejsou vhodné pro hromadné testování žáků ve školách. Nezávislé ověření kvality obou těchto testů prokázalo, že nejsou dostatečně kvalitní a dokážou detekovat jen výrazně vysokou virovou nálož (kvalitní antigenní test je až 20x citlivější). A to v laboratoři," konstatovala Pedagogická komora s tím, že neprofesionální odběr vzorku dítětem ve škole procento úspěšné detekce nákazy dále výrazně snižuje. „Procento pozitivně testovaných dětí bude minimální, ale to neznamená, že nejsou nakažení - spíše to znamená, že se používají nekvalitní testy nevhodné pro samotestování žáků...," poznamenala dále Pedagogická komora.

Pedagogická komora také poukázala na několik nepříliš povzbudivých statistických údajů:

* Více než 40 procent zaměstnanců škol marně čeká na 1. termín očkování.

* Z přibližně 330 000 pracovníků škol bylo k 10. 4. 2021 naočkováno: 74 082 - pouze 1. dávka;
52 384 - obě dávky.

* Alespoň jednu dávku tak má jen 126 466  pracovníků škol, přičemž 214 726 pracovníků ve školství se zaregistrovalo k očkování v centrálním rezervačním systému (41 % tudíž stále čeká na první termín očkování).

Na facebookových skupinách Pedagogické komory bylo dnes možné zaznamenat i tyto komentáře k testování žáků 1. stupně:

„Šlo to poměrně rychle, část testů byla vadná - chyběly lepící pásky, někteří rodiče chtěli být přítomni, malé procento dětí zůstalo doma."
„Všichni negativní. Testy pro Moravu zbytečně složité. Byla malá fronta. Děti zvládly bravurně, rodiče v pohodě. Některé testy nevyšly, museli jsme znovu. Nebo nebyla lahvička naplněna roztokem apod."
„U nás jedné holčičce mamka zajela dál, tak trošičku krve..."
„U nás v pohodě. Barevné kostičky jako stojánky na zkumavky slavily úspěch."
„U nás pohoda, děti natěšené na kamarády i na nás, bylo to dojemné..."
„Jedno dítě vyjančil rodič, tak jsem musela testovat sama. Jinak děti bez problému. Větší obavy mají rodiče než děti."
„Ze 70 avizovaných dětí dorazilo 45."
„Ti, kdo protestují, nechali děti doma. Děti většinou říkaly: Jééé, vždyť to nic není a já jsem se bála zbytečně."
„Děti i rodiče v poklidu. Většina děti dopomoc nepotřebovala."
„Testování OK. Opravdu je nutné, aby děti pedagogických pracovníků musely chodit do školky se staršími dětmi, s jinou učitelkou a do jiné třídy? Pro malé děti jsou tyto detaily celkem zásadní, navíc moje dcera si na novou školku musela zvykat od září a až někdy v prosinci chodila opravdu ráda."

Oficiální informace MŠMT, MPSV a MZ ČR k otevření škol naleznete v těchto dvou rozcestnících:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/04/msmt-oficialni-informace-k-otevreni-skol.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/aktualni-tema-platna-krizova-opatreni.html

Zde jsou návrhy Pedagogické komory k postupnému otevírání škol:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/04/bezpecny-efektivni-navrat-deti-do-skol.html

/zr/

Ilustrační foto: V řadě škol, zejména na Moravě, učitelé museli svépomocí vyrábět vlastní stojánky „na koleně“. Někde k tomu využili stavebnici duplo, jinde rozstříhali plata na vajíčka...*

Osmý ročník populární středoškolské soutěže „Navrhni projekt“ se blíží do finále. Průběh letošního ročníku je poznamenám pandemií nemoci covid-19, která nedovolila realizovat prezenční průběh regionálních kol. V průběhu dubna tak projekty přihlášené do regionálních kol byly vyhodnoceny bez osobní přítomnosti studentů; jen na základě jimi předložených projektů a zaslaných prezentací.  Do celostátního finále, které se uskuteční na konci dubna on-line,  postoupilo osm týmů z celkového počtu 103 přihlášených.

„Díky účasti v soutěži „Navrhni projekt“ získají žáci znalost fungování evropských fondů, naučí se připravovat projektovou žádost a v neposlední řadě si také osvojí principy týmové spolupráce. Žáci při přípravě projektové žádosti musí rovněž projevit znalost svého okolí a musí aktivně přemýšlet o možnostech jeho zlepšení, což rozhodně považuji za přidanou hodnotu celé soutěže,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

I přes nepříznivé podmínky, mezi kterými můžeme uvést mimo jiné i dočasné přerušení prezenční výuky na školách způsobené pandemií nemoci covid-19, se letošní ročník středoškolské soutěže „Navrhni projekt“ blíží do svého finále. V rámci regionálních kol, která proběhla na základě předložených projektů a zaslaných prezentací, vybraly jednotlivé regionální poroty osm týmů, které postupují do finále. Poroty ve čtyřech regionálních kolech určily pořadí na prvních třech místech; do celostátního finále postupují vždy první dva týmy z každého regionálního kola.

Celostátní kolo se uskuteční 30. dubna od 9:30 hodin, a to formou on-line videokonference se všemi účastníky finále. Podrobnosti o celostátním kole se postupující týmy dozvědí od regionálních koordinátorů Eurocenter v průběhu tohoto týdne.*

 

Přehled finalistů:

 

Název školyRegion soutěžeNázev projektu
Gymnázium a Střední odborná škola Moravské BudějoviceJihostředKomunitní zahrádky
Střední zemědělská škola ČáslavJihostředMiniZOO
Gymnázium BloviceSeverozápadZlepšení výukového prostředí na Gymnáziu Blovice prostřednictvím optimalizace vnitřního klimatu ve třídách
Gymnázium Jateční, Ústí nad LabemSeverozápadNová tvář Úštěckého potoka
Masarykovo gymnázium PříborMoravaRE-USE centrum
Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, BrnoMoravaPořízení elektro automobilu do brněnské autoškoly
Obchodní akademie, SOŠ a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec KrálovéSeverovýchodStopBullying
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.SeverovýchodSVIT - Spokojený život napříč generacemi

/vf/

 

Až do 15. dubna lze podat přuihlášku do xdalšího, již 4. ročníku národní soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Mezi sedmi vyhlášenými kategoriemi soutěže nechybějí ani kategorie Obce, města, kraje, instituce veřejné správy a Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit. Právě tyto kategorie by mohly zaujmout územní samosprávné celky a školy, jejichž jsou zřizovateli.

Soutěž je určena všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazů, asociacím, sdružením, spolkům apod.

V jednotlivých kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin. Může jít o kreativní zpracování výrobků s ukončenou životností z papíru, plastů, kovů, skla, dřeva, textilu ad., o inovativní způsoby využití druhotných surovin ve výrobní nebo stavební činnosti a řadu dalších aktivit podporujících oběhové hospodářství.

Kategorie III. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy je určena pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek apod. preferují  druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.

Kategorie VI. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit zase cílí tvořivé žáky ZŠ, ZUŠ, či na aktivní účastníky činností domů dětí a mládeře nebo dalších organizaí volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad v kontejnerech a nakonec na skládce nebo spalovně.

Letošní novinkou soutěže je kategorie VII. Cirkulární počin, která si klade za cíl oslovit subjekty z byznysu, veřejné správy, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky (např. pořádají vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity).

Podrobnosti o soutěži najdete na:  https://druhotnasurovina.mpo.cz/article/107.

Přehled jednotlivých soutěžních kategorií a kritéria pro jejich hodnocení jsou na: https://druhotnasurovina.mpo.cz/#categories.

Ze všech účastníků, jejichž přihlášky a přílohy budou splňovat stanovená kritéria, vyberou odborné poroty pět nejlepších, ti budou letos v červnu pozváni do Senátu Parlamentu ČR na slavnostní oceňování vítězů.*

Pořadatelem soutěže je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest.

/zr/

Ilustrační obrázek: MPO

 

Jak dnes informovali organizátoři akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko, letos zaznamenali rekordní zájem veřejnosti o dobrovolnické úklidy. Evidují přes 3100 nahlášených akcí, což je téměř tolik, jako vloni za celý rok. V uplynulých dnech rozeslali organizátoři 1500 balíčků s úklidovým materiálem. Hlavní jarní úklidový den propukne v sobotu 6. dubna 2019. Podzimní celosvětový úklid by měl proběhnout 21. září 2019. termín je sice stanoven na sobotu, ale je možné datum úklidu přizpůsobit potřebám místa. Jsou obce a oblasti, kde již mají uklizeno.

Hlavním tématem letošních úklidů jsou všudypřítomné pneumatiky. Pořadatelé akce tak chtějí upozornit na nesmyslnost jejich vyhazování do lesa, příkopů či dokonce potoků a řek. „Již několik roků máme v ČR plně funkční systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom ze 4200 sběrných míst. Ty, které jsou zapojené do kolektivního systému, najdete snadno na https://www.eltma.cz/sberna-mista#map, další pak na webových stránkách MŽP,“ říká jedna z organizátorek akce, Kateřina Landová.

Rezort životního prostředí akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ dlouhodobě podporuje, jak nám sdělil ministr Richard Brabec: „Oceňuji, jak se tato akce každým rokem rozšiřuje a zapojuje se do ní víc a víc lidí. Loni se úklidů naší přírody i měst účastnilo přes 130 tisíc dobrovolníků po celé zemi, letos jich očekáváme ještě o něco více. Právě projekty jako je „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ napomáhají šířit potřebnou osvětu, pocit odpovědnosti k přírodě i k našemu nejbližšímu okolí. Je to také jakási startovní meta pro další rok s čistým štítem, která testuje naše odhodlání a motivaci změnit přístup k černým skládkám a nakládání s odpadem. I proto tento unikátní projekt v Česku ministerstvo dlouhodobě zaštiťuje a financuje a já sám se akce každoročně účastním,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle dlouholetého generálního partnera akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterým je Nadační fond Veolia, je od loňského roku hlavním partnerem Komerční banka. „Ani letos nebudeme zahálet – těšíme se, že se opět v hojném počtu zúčastníme úklidových akcí. Vloni se zapojilo více než 200 zaměstnanců KB na 20 místech v ČR. Letos mají všichni možnost na dobročinné aktivity, tedy i na úklidy svého okolí, využít jeden den pracovního volna. A protože je nám jasné, že prevence je lepší než léčba, už vloni na podzim jsme výrazně omezili užívání jednorázových plastů, včetně vody v PET lahvích. Ročně jich tak ušetříme kolem 70 000 kusů. Jsme rádi, že se v Komerční bance můžeme podílet na zlepšování prostředí, ve kterém žijeme,” uvedla CSR koordinátorka KB, Zuzana Čepelková.

Rovněž ŠKODA AUTO je znovu hrdým partnerem akce, při které budou dobrovolníci uklízet prostředí, ve kterém žijí. Tato podpora je součástí širokých ekologických aktivit automobilky sdružených do strategie „GreenFuture“. Dobrovolníci z řad zaměstnanců ŠKODA AUTO budou tento rok uklízet na vybraných lokalitách v kraji, kde sídlí výrobní závody. Každoroční akce má stále rostoucí tendenci – v roce 2018 se do úklidu zapojilo přes 300 zaměstnanců ŠKODA AUTO a v lokalitách Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny se uklidilo více než 7 tun odpadu.

Značného ohlasu se dočkalo v minulých dnech nové propagační video akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – Skok do plastu. Vzniklo jako pozvánka na velký jarní úklid, který se koná v sobotu 6. dubna 2019. Záměrem videa je, aby si lidé uvědomili, jak nesmyslné a zbytečné je vyhazovat odpadky do přírody, a vzbudit u nich zájem se aktivně zapojit do některého z více jak 3100 úklidů, které budou během jara probíhat v celé naší zemi. „Video šokujícím způsobem na nové sportovní disciplíně ukazuje, jak absurdní by to bylo, kdybychom na čistotu přírody rezignovali a nepořádek se tak stal samozřejmou součástí našeho života. Věřím, že tohle nechce nikdo z nás,” doplnil za autory videa organizátor akce Miroslav Kubásek.*

Video je ke zhlédnutí na https://www.facebook.com/UklidmeCesko/videos/2608075489263767/

Úklidy, které jsou v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ naplánovány, a podrobnější informace o tom, jak se zapojit, pak najdete na webu www.UklidmeCesko.cz

/zr/

Dnešní Den učitelů si spojujeme s výročím narození Jana Amose Komenského. Školství a zlepšování podmínek na výuku se také intenzivně věnuje MMR svými programy. Na zlepšení infrastruktury škol a podmínek ve vzdělávání se díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rozdělí 19,7 miliardy korun.

Postupně jsme na tyto programy navýšili finance o více než 5,5 miliardy korun, protože intenzivně vnímáme potřebu realizace těchto projektů. Díky IROP tak mohou učitelé, žáci a studenti napříč regiony celé země využívat nové moderní učebny s kvalitním vybavením, které napomohou k zatraktivnění výuky odborných předmětů a napomohou k lepší uplatnitelnosti absolventů v budoucím životě,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

IROP podporuje v oblasti infrastruktury škol a školních zařízení širokou škálu projektů a aktivit realizovaných mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami. Část financí je také určena školám a školským zařízením k umožnění přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Také je podporováno i zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

V oblasti předškolního vzdělávání směřuje IROP podporu do navyšování tolik potřebných kapacit mateřských škol a také dětských skupin. Financovány jsou novostavby budov pro předškolní vzdělávání a jsou také rozšiřovány stávající prostory v obcích, kde je nedostatečná kapacita pro děti v předškolním věku. Celkem již bylo podpořeno 186 zařízení předškolního vzdělávání za 2,8 miliardy korun a v tomto ruce budou podpořeny další projekty za 1,2 miliardy korun.

Podpora základním, středním a vyšším odborným školám je určena na budování a modernizaci odborných učeben pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyk. V případě základních škol bylo podpořeno 318 projektů za 4,5 miliardy korun a dalších více jak 400 milionů korun bylo tento měsíc nabídnuto třiceti čtyřem náhradním projektům, které bude možné realizovat. V oblasti středních a vyšších oborných škol bylo podpořeno 271 projektů v hodnotě 3,8 miliardy korun a v zájmovém, neformální a celoživotním vzdělávání bylo podpořeno 60 projektů za 500 milionů korun.

Další 3,2 miliardy korun směřují do rozvoje infrastruktury regionálního školství prostřednictvím integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD) a bylo tak již podpořeno 639 projektů ve vazbě na strategie pro rozvoj daného území a další projekty budou ještě přibývat.

Rozpětí podporovaných oborů je velmi široké a díky IROP jsou vybudovány například digitální 3D laboratoře, virtuální svářecí dílny, dochází k modernizacím školních statků a nákupu zemědělského vybavení, ale jsou podporovány také odborné učebny dílen či přírodovědné laboratoře a multimediální jazykové učebny. Rovněž bylo postaveno několik zcela nových pavilonů mateřských škol a řada novostaveb.*

/vf/

Od 30. srpna do 31. října mohou obce, školy, spolky a další organizace získat celkem 1,4 milionu korun v rámci čtvrtého ročníku grantového programu Zelené oázy. Grantová podpora vyhlášená Nadací Partnerství a společností MOL Česká republika pomáhá navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru. Jednotliví žadatelé mohou na svůj projekt získat 25 tisíc až 140 tisíc korun.

Každoročně nás těší velký zájem veřejnosti, kdy vybíráme ze stovek přihlášených projektů. Aktivní občané a obce se stávají v posledních velmi suchých letech klíčovými hráči, kteří pomáhají zmírňovat důsledky oteplování sídel a nedostatku vody ve městech i krajině. Jejich projekty navíc kultivují zanedbané nebo opomíjené lokality a přispívají k posílení sousedských vazeb a odpovědnosti místních obyvatel k prostředí, ve kterém sami žijí,“ říká Tomáš Pavlík, který je ve společnosti MOL Česká republika odpovědný za CSR aktivity.

Cíle výzvy směřují k tvorbě a úpravě zelených veřejných prostranství, přírodních a komunitních zahrad, lepší péči o přírodně hodnotné lokality, jako jsou remízky, meze nebo květnaté louky, nebo směřují k obnově a rozšiřování starých sadů. Vedle krajinářských zásahů granty pomáhají s lepším hospodařením s vodou v obci, jako je čištění vodních ploch, sběr a využití dešťovky, přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů.

Podle ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty jsou tyto projekty klíčové z důvodu adaptace měst na změny klimatu a udržení vody ve městech. „Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovaly a adaptovaly,“ uzavírá ředitel Miroslav Kundrata.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu jako nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství či přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

Vítězné projekty budou známy 13. února 2019, podpoření žadatelé mohou své záměry uvést v život od března do listopadu následujícího roku.*

Další informace najdete na www.zelene-oazy.cz.

/zr/

Ilustrační foto: Nadace Partnerství

Podle výsledků aktuálního průzkumu společnosti ECOBAT se v České republice zvyšuje podíl lidí, kteří pravidelně třídí odpad. Plasty třídí poctivě, tedy vždy nebo téměř vždy, už 88 % českých domácností, papír 86 % a sklo 84 %. Roste i podíl lidí, kteří důsledně třídí vysloužilá elektrozařízení – vždy nebo téměř vždy je k recyklaci odevzdává 77 %. Podobně je tomu u použitých baterií a akumulátorů, kde jsme na 75 %. Zhruba dvě třetiny lidí pravidelně třídí nápojové kartony, textil a kovy. Popelkou zatím zůstává bioodpad a oleje, které pravidelně třídí jen zhruba polovina lidí. Mladí mají v třídění rezervy, naopak nejlépe třídí starší lidé a obyvatelé menších obcí. Nejméně zodpovědní jsou Pražané.

„V roce 2016 jsme realizovali podobný průzkum a ze srovnání je patrné, že se v třídění zlepšujeme. U plastů, papíru a skla je to v řádech jednotek procent. Ale například u elektrozařízení, nápojových kartonů nebo kovů jde o nárůst mezi deseti až dvaceti procenty, u baterií jde dokonce o čtvrtinu,“ připomněl Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií. Ke zlepšujícím se výsledkům velmi přispívá zvyšující se dostupnost sběrných míst a také osvěta.

Význam dostupnosti sběrných míst je vidět konkrétně u bioodpadu, olejů, kovů a textilu. Tam, kde mají lidé v rozumné vzdálenosti možnost tento odpad odevzdat,  se třídí více. Pomáhá i vzdělávání ve školách. Například díky programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se dětem dostává kvalitního environmentálního vzdělávání a zároveň se přímo ve škole zapojí do sběru baterií a drobného elektra.

Pražané v třídění zaspali. Nejlépe se třídí na Moravě a v menších obcích

Pokud bychom srovnávali  regiony Praha, Čechy a Morava, tak podle výsledků průzkumu nejlépe třídí lidé na Moravě. S malým odstupem následují Čechy. Nejslabších výsledků dosahuje Praha.

Celkově platí, že čím větší města, tím v nich lidé k recyklaci odevzdávají odpadu méně a větší část ho končí v popelnicích na směsný odpad. „Vedle malých obcí mají příznivé výsledky také obce střední velikosti s počtem mezi pěti až dvaceti tisíci obyvateli,“ uvedl Petr Kratochvíl a dodal: „Ze zkušeností, které máme s tříděním a recyklací baterií, víme, že velký význam má, jak aktivní jsou lidé na radnicích a jak třídění odpadu ve své obci podporují. Kvalitní osvěta a k tomu případně i konkrétní motivace pro občany se pak odrazí v tom, jak dobře lidé odpad třídí.“ *

/zr/

Ilustrační foto: archiv

Magistrát hlavního města Prahy revidoval operační program Praha – pól růstu České republiky (OP PPR), aby lépe odpovídal aktuálním požadavkům na čerpání prostředků a potřebám české metropole. Nově magistrát ve spolupráci s evropskými fondy podpoří elektromobilitu v hlavním městě.

Zároveň magistrát navýší alokovanou částku na rozšíření kapacit základních škol a modernizaci učeben, o které je mezi žadateli veliký zájem. Další změny se týkají rozšíření cílových skupin pro podporu inovací a sociálních služeb.

Revidovaná verze operačního programu obsahuje zapracované připomínky a komentáře Evropské komise a členů Monitorovacího výboru OP Praha. Revidovaný operační program nemění strukturu, cíle ani priority podpory, i nadále obsahuje pět prioritních os.

Vznikl nový specifický cíl pro rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu, který má především snížit emise z provozu městské hromadné dopravy. V rámci tohoto specifického cíle prioritní osy „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ bude zaveden a odzkoušen provoz elektrobusů na linkách 104 a 207. Ročně by tak mělo jen na těchto dvou linkách dojít k úspoře více než 12 tun emisí prachu, oxidu siřičitého a oxidu dusíku. Zároveň dojde k roční úspoře 155 tun oxidu uhličitého.

Vzniká zde významný synergický efekt, neboť elektromobilita neprodukuje žádné lokální emise a zároveň vede ke snižování uhlíkové stopy dopravy. Vozidla s elektrickým pohonem také snižují hluk z dopravy,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Magistrát očekává velkou úsporu emisí CO2 také od vybudování záchytných parkovišť systému P+R v Radotíně a na Černém Mostě, v rámci kterých vznikne celkem přes 1000 parkovacích míst, 14 přitom bude vyhrazeno pro dobíjení elektromobilů.

Praha zároveň navýší prostředky pro podporu škol. Plánuje rozdělit navíc 200 milionů korun. Celkem 100 milionů bude určeno na vytvoření nových tříd na základních školách a 100 milionů na podporu modernizace infrastruktury, vybavení a zařízení pražských škol. Důvodem navýšení prostředků je velký převis projektů v již uzavřených souvisejících výzvách. „Navíc očekáváme nárůst počtu žáků v základních školách, který je způsobený nástupem populačně silnějších ročníků z let 2004 až 2010,“ doplnila Irena Ropková.

Poslední úpravy se týkají oprávněných žadatelů pro podporu výzkumu a inovací a rozvoj sociálních služeb. V obou případech jde o rozšíření stávajících cílových skupin pro čerpání dotací.

Hlavním cílem původního i revidovaného OP PPR tak zůstává zajištění efektivního využití investic pro zvyšování konkurenceschopnosti Prahy prostřednictví podpory vědy a výzkumu, zajištění udržitelné mobility a zatraktivnění využívání městské veřejné dopravy, podpory sociálně znevýhodněných osob prostřednictvím rozvoje sociálního podnikání, sociálního bydlení nebo komunitního života a zvyšování kvality vzdělávání podporou vytváření nových tříd v mateřských, základních a středních školách, podporou tzv. dětských skupin, vzděláváním pedagogů a rozvojem podmínek pro inkluzi.*

Další informace o operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.

/zr/

Ilustrační foto: archiv Smart Prague

 

V tělocvičně základní školy na Janáčkově náměstí v současné době finišuje instalace lezecké stěny za půl milionu korun. Po dokončení lezcům nabídne třináct jisticích linií a kolem šestadvaceti lezeckých cest. Využívat ji budou nejen hasiči, policisté, horolezecké oddíly nebo vodní záchranáři, ale také veřejnost.

Lezecká stěna bude přístupná i veřejnosti

Stěna, vysoká více než devět metrů, je opticky rozdělena na dvě části, na úsek s převisem a část pro paralelní lezení. „Podle počtu koncových řetězů by na stěně teoreticky mohlo být až třináct lezců, kteří prozatím budou mít k dispozici kolem šestadvaceti cest. Později se mohou chyty dokoupit a cest udělat víc, anebo se mohou obměnit. Pokud se stěna osvědčí, můžeme ji časem ještě rozšířit, prostor tu je,“ uvádí Vlastimil Štverák z odboru veřejných zakázek.

První lezci se na stěnu vydají v průběhu ledna. Systém, jakým způsobem bude probíhat veřejné lezení, škola ještě dolaďuje. „Zprvu jsme uvažovali, že správce tělocvičny by jen zkontroloval náležitosti a návštěvníci podepsali, že na stěnu jdou na vlastní nebezpečí, ale zjišťujeme, že to není z hlediska bezpečnosti a hlavně odpovědnosti tak jednoduché. S největší pravděpodobností veřejnosti nabídneme hodiny lezení s instruktorem za úplatu a vstup bez instruktora bude umožněn jen členům Českého horolezeckého svazu nebo těm, kteří absolvují kurz bezpečného lezení. Ten budeme ve spolupráci se zkušenými instruktory nabízet,“ říká ředitel školy Karel Handlíř.

Umělá cvičná lezecká stěna „pod střechou“ je v Krnově první vlaštovkou. Kromě krátké doby, kdy byla k dispozici venkovní cvičná skalní věž v areálu penzionu Koliba, museli zájemci o lezení dojíždět do Vrbna pod Pradědem, Opavy, Ostravy a vzdálenějších měst. „Je to další krok kupředu, co se týká pohybu dětí. Zprovoznit lezeckou stěnu v Krnově jsem chtěl už před pětadvaceti lety, obcházel jsem tehdy školy, ale nenašel ochotu k umístění a chyběly i peníze. Dnes to ve spojení ředitel školy Karel Handlíř, Petr Vlach z horolezeckého oddílu Avatar a současné vedení města, které dává více peněz do sportu než minulé, vyšlo a jsem tomu velmi rád,“ uzavírá Ivan Foltýn.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down