Sdružení místních samospráv ČR spustilo v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 sérii webinářů, v nichž představitelům samospráv přináší nezbytné informace přímo od předních odborníků. Starostové tak měli možnost diskutovat o aktuální situaci a opatřeních například s generálem Pavlem, hejtmanem Půtou či s prof. Prymulou, v nejbližší době pak proběhne webinář například s ministrem školství Plagou.

Obce byly v současné situaci hozeny do vody, aby si poradily, jak umí. V počátcích nouzového stavu se jim nedostávalo nejen ochranných prostředků, ale ze strany vlády jim chyběly také základní informace, jasné pokyny a koordinace. My se snažíme tento deficit alespoň částečně nahrazovat. Jedním z nástrojů, jak starostům v téhle chvíli pomoci, jsou právě tyto webináře,“ vysvětluje Stanislav Polčák, předseda SMS ČR a dodává: „Sdělovací prostředky sice referují o koronavirové krizi pravidelně a důkladně, ale samosprávy potřebují i řadu velmi specifických informací, aby dokázaly zajistit chod obcí a ochranu svých občanů, to vše samozřejmě v souladu se zákonem.

SMS ČR vysílá webináře určené představitelům samospráv již od 18. března, kdy byl hostem prvního z nich hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 23. 3. pak o úloze samospráv v krizovém řízení hovořil generál Petr Pavel.

Sdružení zprostředkovává komunálním politikům také názory právníků, daňových expertů, epidemiologů a příklady dobré praxe od kolegů starostů. Povzbuzení se jim dostává touto formou také např. od operní pěvkyně Dagmar Peckové nebo (tento pátek) od teologa a přírodovědce Marka Orko Váchy. Včera byl hostem webináře předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula a například už zítra, ve středu 1. dubna, SMS ČR na svém webináři přivítá ministra školství Roberta Plagu.

Webináře se konají denně, a to vždy od 18:00, a účastníci mohou v jejich průběhu klást hostům dotazy prostřednictvím chatu. Již realizované webináře lze zhlédnout na https://www.smscr.cz/webinare.

„Kromě webinářů nabízíme členským obcím také bezplatnou poradnu v nouzovém stavu, v níž odpovídáme na konkrétní dotazy, a vytvořili jsme i sérii instruktážních videí nazvanou „Příklady krizové praxe“, kterými se snažíme šířit mezi lidmi jednoduché praktické rady a návody, jak si poradit v situaci, kdy například vázne distribuce ochranných prostředků,“ upozorňuje závěrem ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová.*

/zr/

 

 

 

 

Celkem čtrnácti kritérií se přidržovalo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), když v uplynulých třech letech mapovalo vybavenost všech obcí do deseti tisíc obyvatel. Zjišťovalo například to, zda jsou tam dostupné prodejny potravin, restaurace, základní či mateřská škola, lékárna, praktický lékař nebo sportoviště (viz mapky ve fotogalerii). Ze shromážděných údajů vytváří SMS ČR geolokační informační systém AGIS SMS ČR, který bude k dispozici obcím a bude také pravidelně aktualizován.

Shromážděné údaje nám poskytují velice dobrou představu o tom, které regiony jsou na tom z hlediska základní vybavenosti obcí hůře. Nikoliv překvapivě se často jedná o oblasti ležící na hranicích krajů, tedy ve vnitřních periferiích, z krajů pak nejhůře dopadla Vysočina, což je dáno také velkým počtem obcí v tomto kraji,“ okomentoval dnes výsledky předseda SMS ČR Stanislav Polčák a dodal: „Není jistě náhoda, že právě v těchto regionech jsme v rámci jiného šetření zaznamenali nejvyšší míru záporné migrace, která je způsobená stěhováním do větších, lépe vybavených aglomerací.“

SMS ČR zjišťovalo, zda jsou v obcích do deseti tisíc obyvatel k dispozici následující položky občanské vybavenosti: prodejna potravin, restaurace/hospoda, základní škola, mateřská škola, praktický lékař, pediatr, zubař, lékárna, pošta, vodovod, čistírna odpadních vod, kulturní sál a sportoviště.

Jde o kritéria, která vystihují to, zda v dané obci jejím obyvatelům nechybí některá ze základních služeb, které si oprávněně spojujeme s komfortním životem ve 21. století. Podle toho, kolik z výše uvedených kritérií obec naplnila, byly všechny obce v ČR indexovány a výsledek jsme promítli do přehledných map,“ vysvětlil Stanislav Polčák.

Například Kraj Vysočina dosáhl celkově indexu 4,99, což znamená, že tamní obce naplňují v průměru 5 z výše zmíněných 14 kritérií. Nejvyššího indexu – přes 8 – dosáhly (pro mnohé zřejmě překvapivě) Moravskoslezský a Karlovarský kraj, což je ovlivněno menším počtem obcí na jejich územích. Poměrně dobře z mapování vycházejí také Zlínský a Olomoucký kraj.

Pro efektivní řízení celé regionální politiky musíme vycházet z dostatečné datové základny, a to i v oblasti vybavenosti obcí, kde jsme v minulosti naráželi na nedostatek spolehlivých dat zejména stran dostupnosti jednotlivých druhů služeb a kvality infrastruktury. Proto jsme se rozhodli finančně podpořit Sdružení místních samospráv ČR při mapování vybavenosti obcí a tato spolupráce se ukazuje jako velmi přínosná. Jde o systémový projekt, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Získaná data využívá Ministerstvo pro místní rozvoj například při přípravě Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na léta 2021-2022 nebo v rámci Koncepce rozvoje venkova, kterou před pár týdny schválila vláda. Zároveň data slouží jako podklad pro správné věcné nastavení našich dotačních titulů, jimiž chce MMR pomoci zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost obcí.

V neposlední řadě jsou získané údaje využívány při řešení výzkumných projektů, do kterých je MMR zapojeno a jejichž výsledky budou sloužit k vhodnému nastavení podpory rozvoje obcí v budoucnu a smart řešení. Data jsou k dispozici pro všechny resorty, které o ně projevují velký zájem.

"Jsem tedy ráda, že získané údaje z reálného prostředí mají široké využití a zlepšuje se tím spolupráce jak mezi státem a obcemi, tak i mezi obcemi samotnými,“ uzavřela ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Mapování obcí bude pokračovat. SMS ČR chce jednak znovu ověřit situaci ve všech zmapovaných obcích a zjistit tak, jak se jejich vybavenost v průběhu času vyvíjí, jednak chce do mapování zahrnout i obce v rozmezí 10 až 20 tisíc obyvatel.*

/zr/

K foto:

Výsledky mapování vybavenosti všech obcí do deseti tisíc obyvatel dnes vzástupcům médií představili v Poslanecké sněmovně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

S

Dohodu o úzké spolupráci uzavřely mezi sebou Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Stalo se tak 2. října na Národní konferenci VENKOV 2019 v Klášteře premonstrátů Teplá u Mariánských Lázní.

Memorandum stvrzuje již dřívější dlouholetou spolupráci obou organizací při hájení zájmu venkova, měst a obcí. „Součástí dohody je například to, že obě organizace budou v rámci legislativního procesu uplatňovat společná stanoviska, což přispěje k posílení hlasu venkova při vytváření a přijímání zákonů,“ uvedl Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR. „Musíme zesílit tlak na vládu, aby se venkovu konečně začala věnovat,“ doplnila ho za Spolek pro obnovu venkova jeho předsedkyně Veronika Vrecionová.

Dohoda o úzké spolupráci mimo jiné předpokládá úzkou koordinovanou spolupráci v oblasti legislativního procesu i v dalších oblastech. Obě organizace uzavřením dohody také potvrdily dosavadní společný zájem o venkovský prostor a společné zájmy obcí.

Na základě dohody začnou fungovat společné pracovní skupiny a přistoupí se k další užší spolupráci při organizování a koordinaci společných aktivit, jak mediálních, tak zájmových (pořádání společných diskusí, seminářů, vzdělávacích aktivit apod.).

Sdružení místních samospráv ČR se zavázalo k tomu, že jako řádné připomínkové místo v legislativním procesu uplatní do svých stanovisek k návrhům nové legislativy připomínky, které vznese Spolek pro obnovu venkova ČR. SMS ČR také Spolku pro obnovu venkova ČR umožní využít služeb právníků a legislativních analytiků, jimiž samo disponuje.*

Dohoda byla uzavřena na dobu neurčitou.

/zr/

K foto:

Předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová a předseda SMS ČR Stanislav Polčák bezprostředně po podpisu dohody.

Foto: facebook SMS ČR

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down