Nadace Partnerství dnes v Praze ocenila nejlepší projekty reagující na problémy spojené se změnou klimatu. Cenu si odvezlo osm projektů, z toho jeden přeshraniční v Rakousku.

Do 3. ročníku soutěže se hlásila více než stovka realizací z celé republiky. Podrobnosti o všech oceněných adaptačních opatřeních jsou dostupné na www.adapterraawards.cz.
 „Letos jsme kromě kategorií Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov udělili také Cenu sympatie vítězi internetovému hlasování, Cenu Prahy a ocenění dvěma projektům v česko-rakouském příhraničí,“ říká koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství.

Veřejnost svými 1783 hlasy v internetovém hlasování rozhodla, že Cenu sympatie obdrží projekt 200 kilometrů alejí pod horou Blaník. V něm se díky soustavné výsadbě podařilo obnovit 313 alejí s celkovým množstvím asi 30 tisíc stromů.

Vítězem v kategorii Volná krajina se stalo nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné. Stromy se zde již více než 30 let nekácí plošně, ale těží se jednotlivě pilou. Lesní porost má několik výškových pater a nedochází zde ke vzniku holin, které se nadměrně přehřívají a vysušují. Navíc je odolnější vůči nepříznivým vlivům i kůrovci. „Nestlé si uvědomuje, jak důležitá je péče o krajinu. Zdravá krajina, zdravá půda a udržitelné hospodaření s ní, je pro nás jako potravináře zásadní téma, proto jsme rádi, že jsme mohli částku 100 tisíc korun předat projektu, který podporuje přírodní procesy, zpomaluje odtok vody a brání erozi,“ říká Martina Šilhánová, vedoucí udržitelnosti Nestlé CZ&SK.

 První příčku v kategorii Zastavěná území obsadilo ekocentrum Na Pasece ve Zlíně. Součástí ekocentra je slaměný dům s biosolární střechou, která kombinuje výhody zelené střechy a fotovoltaiky. Panely částečně zastiňují zelenou střechu a brání jejímu vysušování, rostliny zase pomáhají udržovat teplotu panelu ideální pro výrobu solární energie. „Šetření s energiemi a vodou je naší prioritou nejen v našich pivovarech, ale dlouhodobě podporujeme projekty, které hledají úsporná a udržitelná řešení napříč Českem. Věříme, že výhru ve výši 50 tisíc korun ekocentrum využije k rozvoji dalších opatření zaměřených právě na úspory energie či vody,” uvádí Milica Danková, manažerka trvale udržitelného rozvoje Plzeňského Prazdroje, po předání šeku vítězi.

Ocenění v kategorii Pracovní prostředí získal nový Pavilon tropického zemědělství v kampusu České zemědělské univerzity využívající tepelná čerpadla, zelenou střechu a fasádu, fotovoltaické panely i dešťovou vodu ke splachování toalet.

Na komfort svých klientů myslí také Domov Podhradí, vítěz kategorie Náš Domov. Zelené střechy, zastíněné verandy, zahrada se sadem a květnatou loukou, řízené větrání a další řešení by měla zajistit, aby senioři lépe zvládli letní vlny veder.

Cenu Prahy předal náměstek primátora Petr Hlubuček zástupcům projektu šetrného zemědělství na pozemcích městské části Praha 12. Městská část Praha 12 se rozhodla, že na svých pozemcích chce hospodařit jinak. Některé pozemky propachtovala k obhospodařování pachtýřům s novou podmínkou šetrného hospodaření, o ostatní se stará sama za účasti občanů. Vysazen byl komunitní permakulturní sad a biokoridor, vysety louky, kolem cest rostou opět aleje. Součástí projektu byla i záchrana památného dubu a cenného mokřadu. Změna se týká celkem 12 hektarů pozemků, z toho na sedmi již jsou opatření realizovaná. „Mám radost, že hlavním městem Prahou zahájený trend ekologického hospodaření na vlastní zemědělské půdě využívají i městské části na svých pozemcích. Nedílnou součástí je i zde členění velkých ploch na menší bloky pomocí mezí, remízků a alejí stromů. V Praze 12 tak vznikl další inspirativní příklad pro obce, jak šetrně hospodařit, přispět k podpoře biodiverzity i adaptaci krajiny na změnu klimatu. Najdeme zde permakulturní sad, plochy pro pěstování zeleniny a bylinek, květnatou louku, biokoridor, meze, aleje i mokřad. Projekty v této soutěži jsou zcela v duchu klimatického závazku Prahy, konkrétně jeho části o adaptačních opatřeních na změnu klimatu,komentuje Petr Hlubuček.

/zr/

 

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Speciální ocenění:

Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce a předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. Partnery soutěže jsou společnosti Nestlé Česko, Plzeňský Prazdroj a Praha.*

 

V neděli 31. října si některý ze soutěžních tanečních souborů převezme 9. cenu města tance z rukou jabloneckého náměstka primátora Davida Mánka. Ve čtvrtek 28. října začal v Městském divadle Jablonec nad Nisou 35. ročník celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec….2021.

Zatímco v loňském roce proběhla přehlídka bez diváků, všechna představení byla streamovaná, letos se organizátoři těší opět na osobní kontakt, i když za dodržování epidemických opatření.„ Po opakovaném lockdownu a s ním souvisejícími vládními opatřeními se zdálo, že se nám letošní přehlídkový systém rozsype pod rukama. Opak je pravdou,“ říká za organizátory přehlídky Jiří Lössl s tím, že všichni organizátoři jsou plní optimismu. „Chci věřit, že se letos vracíme opět trochu k normálu – v programové i organizační části. A tak nás všechny uvítá exkluzivní zahajovací představení v podání uskupení Squadra Sua nazvané Přecházení,“ zve do jabloneckého divadla Lössl.

Během pátečního a sobotního večera se představí téměř dvě desítky choreografií vzešlých z krajských přehlídek krajských, kde bylo navrženo sedm přímých postupů, 11 návrhů a do programu byl přizvaný také host. „Uvidíme tak velmi bohatý a rozmanitý program – v prvním večeru osm choreografií, ve druhém večeru 11, závěr bude patřit tradičně výstupu z rezidenčního pobytu souboru, který loni získal Cenu města tance, a to ZUŠ Vodňany v choreografii Tento večer jako zrcadlení veršů Ivana Blatného,“ informuje Jiří Lössl.

Od roku 2013 hostitel přehlídky, statutární město Jablonec nad Nisou uděluje Cenu města tance, která je udělovaná na základě doporučení odborné poroty a oceněnému souboru ji předává vždy náměstek pro kulturu. Tím je David Mánek. Loni ji za výrazný umělecký počin a osobitou výpověď v tanci převzala ZUŠ Vodňany za choreografii Dotek Maleviče - choreografie a interpretace Vojtěch Brož pod pedagogickým vedením Miluše Šindlerové.  Ocenění je spojené s finančním darem města ve výši 20 tis. korun, který je určený k vytvoření nového autorského díla a jeho uvedení na přehlídce Tanec, tanec… 2021.*

Tanec, tanec 2021 – pozvánka a program

/zr/

Spolek Arnika vyhlašuje soutěž, ve které hledá města a obce České republiky s nejnižší produkcí komunálních odpadů. Kritériem je dosažení maximálně 150 kg směsných odpadů na obyvatele za rok 2020. Zvláštní ocenění čeká na města s nízkou produkcí a zároveň vynikající mírou recyklace nebo zajímavým nápadem pro hospodaření s odpadem. Výsledky Arnika vyhlásí během letošního září.

"Každý z nás ročně průměrně vyhodí opravdu velké množství odpadů, konkrétně 195 kg směsných a 30 kg objemných. Do roku 2025 mají obce za úkol dosáhnout zákonem daného cíle a snížit roční produkci směsných odpadů na 150 kg na obyvatele dokonalejším tříděním a materiálovým využitím. Jako každý rok ty nejúspěšnější odměníme Odpadovým Oskarem,” říká Milan Havel z Arniky. A dodává, že produkce 400 kg/obyv/rok je součet produkce obcí a sběren, které se mohou pro plnění oběhového hospodářství nově započítat.

Jak uvádí tisková zpráva této společnosti, průměrné hodnoty 150 kg na obyvatele a rok běžně dosahují města a obce v Německu nebo Rakousku. Během šesti ročníků soutěže Arnika zjistila, že těchto hodnot docilují i obce v České republice. Obce do 500 obyvatel dokážou dokonce snížit svoji produkci pod 100 kg.

Zvláštní ocenění získají obce, které výrazně zlepšily své odpadové hospodářství a mohou jako vzor sloužit ostatním. Toto ocenění je trvalé a zatím ho získaly tyto obce: Červený Kostelec, Dvůr Králové nad Labem, Fulnek, Jeseník, Jihlava, Kyjov, Písek, Příbor, Vysoké Mýto, Nový Hrádek, Břežany, Chvalšiny, Dalešice, Družec, Mikulčice, Mokré, Nezvěstice, Ploskovice, Staré Hradiště a Telnice.

/zr/*

Pražský inovační maraton #NakopniPrahu postupuje do další fáze. Odborná porota posoudila odevzdané nápady od 25 týmů a vybrala 13 nejlepších, které postupují do dalšího kola. Mladé inovátory nejvíce zaujalo téma rozvoje a posilování komunitních vztahů. Postupující týmy budou do konce června za pomoci mentorů a odborníků pracovat na prototypech řešení, které představí na slavnostním finále 26. června. Vítězné projekty získají finanční podporu v celkové výši 100 000 Kč a pomoc s realizací svého nápadu.

Cílem druhého ročníku Pražského inovačního maratonu je vymyslet a rozvinout projekty, které pomocí moderních technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů. V únoru odborná porota vybrala z přihlášek nejlepší týmy, které se zúčastnily „Nalejvárny“, kde se podrobně seznámily s výzvami. Mezi letošní výzvy patří: zdraví, životní prostředí, energetika, bezpečnost a doprava, komunity, udržitelný turismus a kultura, vzdělávání a školství a data.

Odborná porota vybrala na základě projektových záměrů předložených prostřednictvím online formuláře 13 postupujících finálových týmů, které dostanou finanční příspěvek, aby mohly své nápady dotáhnout do konce a připravit funkční prototyp řešení.

Týmy postupující do finále #NakopniPrahu.

 1. Tým Hadi s projektem Běž do Háje, který přichází s návrhem zázemí pro běžce. Jedná se o plácek s potřebným vybavením, jako zamykací skříňky na odložení věcí, vyznačené trasy v přilehlém parku a cedule s informacemi o rozcvičovacích technikách či s mapovými podklady.
 2. Tým Collboard s projektem Collboard.com, neboli virtuální tabule pro školy. Aplikace je určena k online výuce a také výuce hybridní, kdy se třída rozdělí na víc částí, ať už ve škole nebo doma.
 3. Tým Lostik s projektem Chytrá klíčenka, která obsahuje unikátní ID, napojené v různých databázích, které lze využít různými způsoby, např. pokud někdo nalezne klíče, donese je na úřad, kde bude skříňka na ztráty a nálezy, kam přiloží Lostik. Následně se automaticky odešle informace majiteli klíčů, kde se jeho klíče nacházejí a kde si je může vyzvednout.
 4. Tým Aignos s projektem, který mladým lidem pomůže zorientovat se v problematice umělé inteligence. Ukáže principy jejího fungování a představí, jak ji můžou sami aktivně využívat.
 5. Tým Studenti PRO lékaře s projektem Medici PRO očkování. Ten si klade za cíl podpořit lékaře v boji s klesající proočkovaností, která je velkou hrozbou pro veřejné zdraví, a propojit poznatky z medicíny a komunikačních studií.
 6. Tým Metacity s projektem, který si klade za cíl zjednodušit komunikaci mezi občany, developery, neziskovými organizacemi, městskými institucemi a dalšími zájmovými skupinami podílejícími se na rozvoji a plánování města skrze vizualizaci dat.
 7. Tým Paioneers s projektem Praha energeticky soběstačná, který řeší produkci a ukládání elektřiny v místě spotřeby v Praze.
 8. Tým Spolu Byznys a NGO s projektem Rosteme společně pro Prahu, který si klade za cíl propojovat pražské firmy deklarující zájem o spolupráci s NGO a který umí měřit společenský dopad svých činností a umí je i komunikovat.
 9. Tým SenEDU s projektem, který nabízí jednoduchou platformu online doučování. Poskytuje přímé a bezkontaktní propojení lektora seniora se studentem.
 10. Tým Příroda v Praze s projektem soul roots, který se zaměřuje na zlepšení duševního zdraví člověka skrze trávení času v přírodě doprovázeného cvičeními vedoucími k osobnímu růstu.
 11. Tým tvemesto.cz s projektem Sousedská síť, který zprostředkovává lidem interakci s jejich okolím v informační, komunikační i sociální rovině. Vedle toho nabízí řadu praktických nástrojů k řešení situací v každodenním životě.
 12. Tým Intermodálisti s projektem TAXI Lítačka, přepravní služby kombinující rychlost páteřní MHD v centru města a komfort TAXI mimo centra.
 13. Tým Tnght s projektem, který si klade za cíl provést každého uživatele nočním životem v Praze od A do Z. Turisté i místní budou mít v digitální podobě přehled o všech místech, kde se nesmí pít alkohol, a dostanou upozorněni na začátek nočního klidu.

„V letošním roce soutěžní týmy nejvíce zaujalo téma rozvoje komunit. Velmi nás to těší, protože po roce pandemie a sociálního odstupu je víc než kdy dřív potřeba rozvíjet komunitní a sousedské vztahy,“ říká pražský primátor Zdeněk Hřib, a dodává: „S nadšením proto očekávám nejenom červnové finále, kde poprvé uvidíme výsledky několikaměsíční práce týmů, ale také následné uvedení projektů do praxe.“

„V projektové kanceláři Smart Prague jsou inovace základem naší práce. Je pro nás proto velmi obohacující sledovat, jak svoje nápady rozvíjí někdo zvenčí, a přispět svými zkušenostmi a zázemím k jejich uskutečnění. #NakopniPrahu je skvělou příležitostí pro město načerpat inspiraci a realizovat projekty, které nevznikly jen někde u stolu, ale spoluprací s Pražany. Chtěl bych tedy poděkovat všem účastníkům za odhodlání a ochotu měnit Prahu k lepšímu a těm, co postoupili, popřát hodně zdaru ve finálovém kole,“ dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů.

Finále Pražského inovačního maratonu se uskuteční 26. června 2021 v Centru architektury a městského plánování neboli v CAMPu.

/zr/*

Investoři, stavebníci, architekti či projektanti mohou opět po dvou letech přihlásit stavební dílo, které bylo zhotoveno, zkolaudováno nebo uvedeno do provozu v období od 1. července 2019 do 30. června 2021 do soutěže o Stavbu roku v Pardubickém kraji. Další ročník tento týden otevřeli krajští radní.

„Na rozdíl od soutěží zaměřených jen na architekturu je tato soutěž propagací všech součástí stavebnictví. Chceme jejím prostřednictvím odbornou i laickou veřejnost seznamovat se stavbami, které jsou na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni. Zviditelňujeme tím stavební kulturu a práci všech článků tohoto oboru od architektů a stavebních inženýrů, projektantů, až po práci odborných dodavatelských firem,“ konstatuje náměstek pro investice Pardubického kraje Roman Línek.

 

Pardubický kraj pořádá soutěž zpravidla jednou za dva roky ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Sedmičlenná porota bude posuzovat architektonickou kvalitu stavby, její začlenění do okolního prostředí, kvalitu stavebních prací, spokojenost stavebníka a další kritéria podle charakteru stavby,“ uvádím Radim Loukota z ČKAIT.

 

Už v minulém ročníku organizátoři zrušili kategorie. „Staly se omezujícím faktorem, jednotlivé kategorie byly na rozdílné úrovni a nedaly se porovnat. Proto opět vyhlásíme maximálně čtyři výjimečné stavby s titulem Stavba roku a případně můžeme udělit ještě dvě čestná uznání. Na základě internetového hlasování předáme také tradiční Cenu veřejnosti,“ doplnil Roman Línek.

 

Pardubický kraj, ČKAIT i Svaz podnikatelů ve stavebnictví vyzývají všechny, kteří v posledních dvou letech dokončili na území kraje zajímavou a kvalitní stavbu, aby se do soutěže přihlásili. „Jednoduchou přihlášku se všemi potřebnými náležitostmi najdou zájemci na stránce: https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/  Uzávěrka soutěže je 1. července 2021, takže se tam vejdou i stavby, které budou zkolaudovány v příštích třech měsících,“ vyzval Pavel Vacek za Svaz podnikatelů ve stavebnictví.*

Platforma Obec 2030 vyhlásila novou soutěž o nejlepší obecní inovace, které přinášejí energetickou soběstačnost, zefektivňují nakládání s odpady nebo zlepšují stav životního prostředí. Obce mohou své realizované projekty do soutěže přihlásit do konce srpna. Vítězové získají ceny, jež podpoří další obecní rozvoj, například zapůjčení elektromobilu, bezplatné služby energetického manažera nebo vytvoření strategického plánu. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

České, moravské a slezské obce se modernizují v oblasti technologií, energetiky, kvality ovzduší i života občanů. Díky odvážně smýšlejícím starostkám a starostům napříč republikou už máme řadu příkladů, kdy využití chytrých řešení zlepšuje jak život místních občanů, tak stav životního prostřední. Chceme obce v tomto úsilí podpořit a přinést ostatním inspiraci podle již realizovaných úspěšných projektů,“ říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR, které je partnerem platformy Obec 2030.

Do nové soutěže mohou zástupci kterékoliv obce v ČR snadno přihlásit tamní projekt vyplněním stručného formuláře na internetových stránkách. Přihlásit lze projekty, které spadají do následujících kategorií: chytré technologie, udržitelná energetika, čistá mobilita, kvalita ovzduší a životního prostředí a cirkulární ekonomika. Po uzavření přihlášek vybere odborná porota finalisty, z nichž vítěze určí hlasování účastníků a porotců. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu.

Vítězné obce získají ceny, které podpoří další rozvoj v oblasti mobility, energetiky a fungování obce. K cenám patří roční zapůjčení elektromobilu pro obecní účely, poradenství energetického manažera, vytvoření obecního digitálního 3D modelu či vytvoření strategického plánu dalšího obecního rozvoje. Partnery soutěže i platformy Obec 2030 jsou také ŠKODA AUTO, ČEZ ESCO a Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN).

Je nám ctí, že můžeme poskytovat poradenství a služby, které povedou k větší energetické soběstačnosti a energetickým úsporám obcí v České republice,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. „Obce jsou pro nás důležitým partnerem při zavádění ekologických řešení v dopravě, která zachovávají komfort uživatelů a zároveň jsou šetrnější k životnímu prostředí,“ uvádí Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO. „Podstatná část odpadů lze sekundárně efektivně využít jako zdroj, a snížit tak nejen dopady na přírodu, ale i na výdaje obecní pokladny,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

V rámci platformy Obec 2030 čerpá informaci a vyměňuje si praktické zkušenosti už více než 200 starostů tuzemských obcí. Platforma Obec 2030 ve spolupráci s experty daných oborů pomáhá obcím formou poradenství s přípravou energetických a environmentálních projektů, zajištěním financování i samotnou realizací. Zároveň propojuje starosty a umožňuje jim sdílet ukázky dobré praxe. Takovým příkladem z poslední doby je třeba severomoravská obec Nemile, která instaluje na střechu čistírny odpadních vod fotovoltaickou elektrárnu, která zajistí třetinu její spotřeby. Na střeše se počítá se třemi řadami po 18 fotovoltaických panelech. „Rozhodli jsme se do projektu jít, abychom vedle pozitivního vlivu na životní prostředí zvýšili i hospodárnost obce. Celková úspora na energiích by měla přesáhnout dva miliony korun a přírodě ušetříme 310 tun emisí oxidu uhličitého,“ říká starosta Nemile Petr Šimek.*

/zr/

 Historicky první ucelenou vizuální identitu představuje město Chrudim. Vítězkou designérské soutěže, kterou pořádala odborná organizace Czechdesign, je grafická designérka Markéta Steinert. Autorka do návrhu promítla chrudimská specifika a vytvořila návrh, který je přátelský a hravý.

Chrudim, historické město v Pardubickém kraji, až do nedávna ke své prezentaci využívala městský znak s orlicí. Cílem soutěže bylo najít moderní a ucelenou identitu, která bude přívětivá pro místní i návštěvníky a přispěje ke sjednocení vizuální komunikace města a jeho příspěvkových organizací. Roztančená písmena, tři základní barvy a slogan „O stupeň blíž“ tvoří základní pilíře nové identity od Markéty Steinert, kterou inspirovala lokální specifika.

Základním principem, využitým v logu, je stupňovitost města, kterou autorka vnímá jako charakteristický a unikátní prvek Chrudimi. Dva stupně v logu navíc symbolizují typické místní průchody, chrudimské fortny. Stupňovitost též koresponduje s pohybem loutek nahoru a dolů, a odkazuje tak k loutkářské tradici města. Použité písmo Visuelt je dobře čitelné, ale zároveň přispívá k hravosti celého konceptu.

„Jednou z inspirací pro mě byla i chrudimská veduta od Josefa Cereghettiho, jejíž barevnost mě zaujala. Proto jsem se rozhodla vybrat tři hlavní barvy z tohoto obrazu a použít je pro vizuální styl,“ dodává autorka.

Porota na návrhu Markéty Steinert ocenila nápaditost, hravost i přehlednost konceptu. „Jedná se o čistý vizuální styl s nápadem, který perfektně funguje. Logo působí vesele a vizuálně potěší,“ komentuje grafická designérka Kristina Fišerová. Pozitivně byla hodnocena také práce s jazykem a heslem „O stupeň blíž“. Za něj lze doplňovat další významy vztahující se k historii, přírodě Chrudimi apod.

Jana Vinšová z pořádající organizace Czechdesign doplňuje: „Soutěžní návrh předložený autorkou Markétou Steinert evokuje pocit, že historická Chrudim je moderní město, ve kterém to žije. Je velmi dynamický, pozitivní a sebevědomý.“  „Vnímám silně potřebu, aby město komunikovalo na patřičné úrovni i po vizuální stránce. Chrudim je krásná a náležitě kvalitní úprava viditelných výstupů města, jako je web, zpravodaj či různé poutače, jí dodá zasloužený punc,“ říká starosta města František Pilný.

Nová vizuální identita se projeví nejprve na sociálních sítích města a webu, později v tištěném radničním zpravodaji. Město však chce novou identitu představit rovnou i v ulicích, na výlepových plochách se tak objeví plakáty, jež novinku přiblíží.*

/zr/

 

Mediální kampaň Ministerstva pro místní rozvoj „100 000 projektů pro lepší Česko“, která představuje přínosy fondů EU v České republice, získala dvě ocenění v letošních marketingových soutěžích. Z online předávání cen EFFIE, které se uskutečnilo 30 listopadu 2020, si kampaň odnesla bronz v kategorii Kampaně veřejné správy a doplnila tak zlatou a stříbrnou příčku z minulých let. Kampaň měla úspěch i v soutěži IMC Czech Awards, porota ji ocenila stříbrnou příčkou v kategorii Veřejný zadavatel.

„Naše mediální kampaň už několik let úspěšně ukazuje, jak konkrétně projekty podpořené z fondů EU pomáhají lidem v České republice. V jednotlivých letech se kampaň zaměřila na různé oblasti jako zdravotnictví, doprava nebo inovace. Letošní kampaň představila projekty, které pomohly Integrovanému záchrannému systému - tedy záchranářům, policistům a hasičům,“ přiblížil kampaň Radek Kobza, ředitel Odboru publicity a evaluace fondů EU na MMR.

Kampaň se uskutečnila v průběhu léta 2020 a zahrnovala reklamu v TV, na internetu a sociálních sítích, tištěnou reklamu v časopisech a venkovní reklamu. Ministerstvo pro místní rozvoj ji připravilo spolu s agenturou Momentum Czech Republic. Letošní bronzové ocenění doplnilo sbírku cenných kovů – navazuje na stříbro z roku 2019 a zlato z roku 2016. Webovou prezentaci oceněné mediální kampaně si můžete prohlédnout na kdefondyEUpomahaji.cz.

EFFIE je zkratka slova Effectiveness a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. V dvoukolovém rozhodování porota posuzuje měřitelné, prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k vynaloženým prostředkům. Kreativita, k níž se přihlíží ve druhém kole hodnocení, je zde chápána v širším slova smyslu: jako inspirativnost strategického řešení a nápaditost komunikačního mixu i jako účelnost a cílevědomost, s nimiž ztvárnění kampaně slouží zvolené strategii. V České republice je soutěž organizována Asociací komunikačních agentur (AKA) již od roku 1997.

Kampaň bodovala i v letošním ročníku cen IMC Czech Awards. Stříbrnou trofej v podobě malého „pilíře kreativity“ si odnesla v kategorii Veřejný zadavatel. Porota ocenila loňskou podobu kampaně, která na 13 vybraných projektech obnovy veřejných budov a prostranství srovnává stav před a po a ukazuje pozitivní změnu, jakou měla realizace projektu na okolí. Webová podoba kampaně je k dispozici zde v záložce Nové Česko. Soutěž od roku 2010 spolupořádají asociace ADMEZ a sekce Aktivační agentury Asociace komunikačních agentur.

/zr/

 

 

 

 

Soutěž Společně otevíráme data, kterou pořádá Nadace OSF, je jedinou soutěží pro aplikace postavené na otevřených datech v Česku. Jejím smyslem je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Letos však bylo možné do soutěže přihlásit i aplikace, které nutně nestojí na otevřených datech, ale reflektují významnou roli technologií pro každodenní život a vytvářejí tzv. civic tech - technologie ve prospěch společnosti.

Online akce Civic Tech Open proběhla ve středu 18. listopadu a představila hlavní osobnosti zabývající se využíváním digitálních technologií pro neziskové účely. Hlavním řečníkem odpoledne byl Jan Böhm, digitální stratég Lékařů bez hranic, který se zúčastnil i následné panelové debaty na téma „Jak být aktivním občanem v digitálním světě“ společně s Radkou Bystřickou z TechSoup, Evou Pavlíkovou z Česko.Digital a Josefem Šmídou z Nadace OSF.

Druhá část odpoledne byla věnována vítězům soutěže Společně otevíráme data. Do té se přihlásilo celkem 24 soutěžících. Vítězných aplikací je celkem 5.

Účast v jakékoliv soutěži nám přináší možnost porovnat naše schopnosti a dovednosti s ostatními soutěžními týmy. Žáci si reálně vyzkouší i komunikační dovednosti při obhajobách projektů. Soutěže jsou důležité, protože někdy pohled zvenčí ukáže jiné možnosti řešení daného problému, ukáže jiné vztahy a vazby v datech. Naše soutěžní vizualizace ‚ICT ve školách‘ se zaměřila na využití otevřených dat z MŠMT a dat poskytnutých krajským úřadem Plzeňského kraje do Hackathonu otevřených dat. Výstupem je přehledné zobrazení všech středních škol v Plzeňském kraji, kde jsou detailně vyčísleny požadované informace o ICT vybavení. Tato vizualizace byla reálně využita pro přípravu projektových záměrů v rámci výzvy IKAP II. – OPVVV MŠMT a dále např. při rozhodování o poskytnutí finančních příspěvků pro koupi ICT vybavení do krajských příspěvkových organizací,” říká účastník soutěže Karel Rejthar přihlášený do kategorie Vzdělávání. Výherci získávají od Nadace OSF 30 000 Kč na další další rozvoj.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUTĚŽE SPOLEČNĚ OTEVÍRÁME DATA 2020:

 1. Životní prostředí a klimatická krize 

            vítěz: Kam s ním?
            tvůrce: Ukliďme Česko, z. s.
odkaz:
https://www.kamsnim.cz/

popis aplikace: Aplikace komukoliv poradí, kde můžete legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jakoukoliv věc, které se chce zbavit. Cílem je, aby maximum "odpadů" končilo tam, kde je ještě někdo využije, resp. v cirkulárním systému (upcyklace, reuse, recyklace...) a ne v přírodě, či ve směsném odpadu (a tím pádem na skládkách, případně ve spalovnách).

 1. Vzdělávání  

vítěz: ICT vybavení škol zřizovaných Plzeňským krajem
tvůrce: Karel Rejthar a Pavel Valenta
odkaz:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWQ0Y2I3NGEtNjkzZi00Y2UzLWFlYmEtNTdhMTQ0Y2YyZDJmIiwidCI6IjMwZmQ2ZDAxLTk1NjYtNDMxMC1iMjI1LTE3ODRiZjExNjc1YyIsImMiOjh9
popis aplikace: Dopad aplikace je takový, že na jejím základě se vyhodnocují školy, kolik prostředků půjde do ICT v dané škole. Jsou školy, kde převážná část techniky je starší 10 let, tak tam je třeba alokovat vyšší částky. Z ohledem na COVID a distanční výuku, se jeví jako nezbytné mít podobné aplikace k dispozici.
partner kategorie: CZ.NIC

 

 1. Zdraví

vítěz: Mapa autismu
tvůrce: Naděje pro děti úplňku, z. s.
Odkaz:  https://mapaautismu.cz/  
popis aplikace: Mapa autismu slouží jako inspirace k získání celkového přehledu o počtech lidí s nejrůznějšími typy zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Bez těchto dat není možné dobře plánovat sociální a zdravotní služby. Díky Mapě autismu jsou dnes k dispozici nejen veřejnosti, ale i institucím státní správy, které jsou odpovědné za plánování a poskytování těchto služeb. Daty mimochodem disponuje ÚZIS, LPS ČSSZ a ÚP ČR, donedávna nebylo možné je získat ani prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, ani na základě nadrezortního rozhodnutí vládní pracovní skupiny.
partner kategorie: Insane Business Ideas

 

 1. Městská data 

vítěz: Hlasování města Děčín
tvůrce: Statutární město Děčín
odkaz: https://hlasovani.mmdecin.cz
popis aplikace: Základ aplikace vznikl na objednávku města Děčín jako výstup hackathonu studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podmínkou města bylo, že aplikace bude vyvinuta jako open source. Město aplikaci aktuálně provozuje na vlastní technické infrastruktuře, nicméně je naplánováno ji přesunout do krajské datové platformy Portabo. Aplikaci mohou velmi snadno využít další města, zejména pokud používají stejný hlasovací systém (Ministr) pro jednání zastupitelstva. V plánu je i další rozvoj aplikace; především vylepšení uživatelského prostředí nebo propojení jednotlivých bodů hlasování na jejich konkrétní usnesení.
partner kategorie: Turris

 

 1. Speciální kategorie covid-19

vítěz: Přehled odběrových míst na covid-19 v Praze a Středočeském kraji
tvůrce: Operátor ICT
odkaz: https://covid.praha.eu/
popis aplikace: Klíčovým dopadem je zvýšení informovanosti veřejnosti v krizové situaci prudkého nástupu druhé vlny onemocnění covid-19, kdy státní struktury nenabídly jednoduše použitelný způsob orientace v odběrných místech. Proto hlavní město Praha reagovalo vytvořením systému, který v sobě sceluje nabídku odběrných míst za Prahu a Středočeský kraj (tyto dva územněsprávní celky fungují v řadě ohledů propojeně), a umožňuje veřejnosti rychlou orientaci a výběr v okamžiku, kdy se často prudce zhoršuje zdravotní stav nakažených. Proto, pokud to nezajistí veřejná správa, je klíčové jim v této situaci nabídnout co nejpřímočařejší přístup k nezbytným informacím alespoň ze strany samosprávy.
partner kategorie: Y Soft

Kategorie covid-19 letos byla speciální kategorií. Co je cílem vítězné aplikace a jak bude Magistrát hlavního města Prahy dále pracovat s daty, popsal primátor hl. města Prahy Zdeněk Hřib: „Web covid.praha.eu vznikl proto, aby lidem v Praze i ve středních Čechách ulehčil situaci, ve které se mnozí v době pandemie covid-19 nacházejí. Cílem bylo mj. zamezit tomu, aby se u testování tvořily dlouhé fronty, což se podařilo. Od října, kdy byla služba spuštěna, zaznamenala téměř 200 tisíc zobrazení.  Další projekt, který budeme výrazně rozvíjet, je i Portál Pražana jako nástroj pro digitální komunikaci s magistrátem. Plánujeme i postupné rozšiřování portálu otevřených dat opendata.praha.eu o další datové sady a do otvírání dat chceme zapojit co nejvíce městských společností.”

Veřejnost dále může do 2. prosince 2020 hlasovat o nejlepší neziskový nápad. Civic Tech Open představilo v soutěži Na stojáka: Neziskovky v digi světě 5 nejlepších neziskových nápadů z celkem 9 přihlášených, které se nyní utkají o první 3 příčky ve veřejném hlasování. Hlavní cenou je 60 000 Kč a zařazení do inkubačního procesu Česko.Digital. Hlasovat můžete na stránce https://osf.cz/hlasujte-pro-viteze-souteze-na-stojaka/ pro těchto 5 projektů:

 1. Hotová jídla pomáhají - link

Myšlenkou je vytvořit webovou aplikaci, prostřednictvím níž by mohli provozovatelé gastro provozů (jídelen a cateringů) dát snadno vědět, že mají k dispozici porce hotových nevydaných jídel, které je možné si vyzvednout pro dobročinné účely.
Organizace: Zachraň jídlo

 1. ZačniUČIT.cz - link

ZačniUČIT.cz je webová platforma pro zájemce o učitelství, která pomáhá s výběrem učitelské kvalifikace, s nástupem do školství a se začátky v roli učitele.
Organizace: Výluka, z.s.,

 1. Burza neziskovek - link

Hlavním cílem plánovaného projektu je vytvoření webové aplikace „Nefinanční tržiště neziskového sektoru“, která umožní lépe komunikovat potřeby nestátních NNO a pomůže zprostředkovat výměnu či darování hmotných i nehmotných statků mezi NNO navzájem a NNO a veřejností.
Organizace: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Masarykova Univerzita v Brně

 1. Rozšíření online LGBT poradny Sbarvouven.cz pro nevidomé - link

Poradna Sbarvouven.cz funguje již šestým rokem na bázi peer to peer mentoringu přes webové rozhraní, kam nám mohou psát klienti, kteří řeší svoji sexuální orientaci či sebepřijetí. Nyní chce zajistit dostupnost služby i pro nevidomé klienty, kteří si to také zaslouží a potřebuji podporu v této složité situaci stejně jako ostatní.
Organizace: Prague Pride

 1. Ověření bezpečnosti zařízení – link

S využitím nejmodernějších technologií chceme u našich posluchačů (preventivní programy pro žáky, rodiče, sociální pracovníky a obecně pro veřejnost) v reálném čase ověřit bezpečnost zařízení, které mají u sebe (smartphony, počítače, tablety).
Organizace: Portus Prachatice

Partnery akce Civic Tech Open jsou Y Soft a CZ.NIC.

*

 

/zr/

 

 

 

Další ročníky oblíbených soutěží s tématikou evropských fondů "Navrhni projekt" a "EU4U" jsou v plném proudu. Soutěžit mohou všichni středoškoláci - stačí buď navrhnout projekt, který lze spolufinancovat z fondů EU, nebo už existující projekt zpropagovat.

„Soutěžemi chceme mladým lidem přiblížit přínosy evropských fondů, a to hravou formou. Zároveň se studenti naučí pracovat v týmu, aktivně ve svém okolí hledat, co by šlo díky fondům EU zlepšit, a úspěšně své nápady prezentovat. Každý rok nám chodí řada zajímavých a kvalitních příspěvků do soutěží, věříme, že tomu tak bude i v aktuálním ročníku,“ říká Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. „Vzhledem k aktuální situaci je výhodou, že soutěže probíhají primárně online – od přihlášky, po konzultace a práci samotných týmů,“ dodává Grabmüllerová.

V soutěži „Navrhni projekt“ si žáci středních škol mohou vyzkoušet přípravu projektu z evropských peněz. Vytvoří tým, najdou společně téma a osloví některého z učitelů, který bude skupinu zaštiťovat. Za odvedenou práci a kvalitní nápady čekají vítěze odměny v podobě poukazů na nákup elektroniky, ale hlavně zkušenosti s přípravou projektových žádostí. Na práci nebudou soutěžící sami, koordinátoři krajských Eurocenter rádi studentům se vším pomohou. Hotové projekty je možné zasílat elektronicky do konce ledna 2021. Všechny důležité informace, přihlášku i kontakty na Eurocentra jsou uvedeny na webových stránkách soutěže www.navrhniprojekt.cz.

Pro středoškoláky je určená i druhá soutěž „EU4U“, tentokrát ale mají za úkol vybraný už zrealizovaný projekt z fondů EU představit a zpropagovat. Vyzkouší si tedy práci „markeťáka“, jak se projekty představují veřejnosti. Na výběr mají možnost vytvořit plakát nebo natočit video. Soutěžit mohou studenti z jakékoli střední školy. Odměnou jim bude marketingová zkušenost a poukazy do internetového obchodu pro všechny členy týmu. Soutěžní příspěvky je možné posílat do konce prosince 2020, o vítězích následně rozhodne odborná porota. Bližší informace jsou k dispozici na EU4U.dotaceEU.cz.*

/zr/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down