Oblast HR prochází v posledních třech letech výrazným vývojem. V situaci, kdy je trh pracovních sil v České republice prakticky vyčerpaný, je hlavním cílem firem nejen získat nové a pokud možno kvalitní lidi, ale především je udržet. Jaké trendy jsou v současné době určující? 

Síla recruitment marketingu
Způsob hledání a náboru zaměstnanců se změnil. Přiléhavá pro současnou situaci je charakteristika, že si nevybírají firmy zaměstnance, ale lidé zaměstnavatele. Samotný nábor se skládá z přihlášení kandidátů, jejich selekce a z konečného výběru. Ale recruitment marketing jde ještě o krok dále - jeho cílem je zvýšit povědomí kandidáta o firmě, vzbudit jeho zájem, a následně ho přimět k přihlášení do výběrového řízení. Pod recruitment marketing tak spadá i prezentace firmy na sociálních sítích, způsob inzerce, vzhled webových stránek a především to, jak přehledně a kvalitně jsou popsané nabízené pozice a jak je složité se na ně přihlásit. „Z našich zkušeností vyplývá, že většině kandidátů nestačí přečíst si inzerát, ale hledají informace o firmě. Proto „mrtvá“ či nezajímavá facebooková stránka či nekvalitní grafika webu jsou zásadní chyby, které si žádná moderní firma nemůže dovolit,“ podotýká k současné situaci Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.
Kooperativní nábor
Dalším z trendů se zřetelným zaměřením na spokojenost zaměstnanců je kooperativní či společný nábor (collaborative hiring). Personalista pozná, zda má daný člověk potřebnou kvalifikaci a předpoklady, ale často nemá šanci odhadnout, zda se jedná o toho pravého z pohledu fungování v daném kolektivu. V tom případě je výhodné představit kandidáta potenciálním kolegům. Člověk z budoucího týmu dokáže posoudit, zda má kandidát potřebné znalosti, ale také zda „zapadne“. A kandidát může ocenit seznámení s případnými kolegy, navíc si může o dané práci promluvit s někým, kdo ji přímo vykonává. Tento způsob výběru působí na kandidáta otevřeně, přináší ale i větší objektivitu výběru.
Agilní HR
Agile je jeden z moderních termínů, který se objevuje v souvislosti s metodami řízení. Princip agility vzešel původně z oblasti vývoje softwaru a byl reakcí na to, že se zákazníkům nechtělo dlouho čekat na výsledný hotový produkt, přičemž jejich požadavky se v průběhu času měnily. HR v současné době potřebuje reagovat na bouřlivý technologický rozvoj posledních pět let a změny ve struktuře a fungování byznysu, které s sebou přinesl. Zjednodušeně řečeno, v technologickém prostředí 21. století jsme svázaní regulemi a myšlením století dvacátého. Agilita nelpí na striktních procesech a pravidlech, naopak čím je větší volnost, tím je i větší flexibilita a schopnost reagovat na změny. Agilní HR není o popisech práce a dodržování směrnic, ale především talent managementu.
Značka dobrého zaměstnavatele – Employer branding
Po třech bodech k náboru je nutné ještě zmínit dlouhodobý koncept, na kterém moderní HR staví. Správně nastavený Employer branding, tedy koncept posilování „značky“ firmy jako kvalitního zaměstnavatele, pomáhá získávat kvalitní uchazeče o zaměstnání a udržet ty stávající. Přesahuje ale rámec HR a zasahuje do struktury celé firmy, protože staví na jejím důkladném pochopení.
„Oblast HR se rychle a neustále vyvíjí, protože musí reagovat na změny prostředí. Proto se HR days jako odborné fórum pro HR profesionály, které každoročně probíhá souběžně s veletrhem práce Profesia days, stálo největší akcí svého typu u nás. Profesionály v oblasti práce s lidmi sem láká možnost diskutovat o problémech, jež řeší, s kolegy z jiných společností, sdílet své zkušenosti a metody, které se osvědčily,“ říká Michal Novák.
Již 9. ročník odborného veletrhu HR days proběhne ve dnech 23. a 24. října 2019 v areálu PVA EXPO PRAHA.*
/mc/

Setkání s novinářkou, publicistkou, moderátorkou a bavičkou Zuzanou Bubílkovou a zpěvákem, hercem, hudebníkem a skladatelem Jiřím Helekalem proběhlo v pondělí 24. září v prostorách Domu seniorů v Třebíči. Na jeho obyvatele čekala více než hodina zábavy v podobě zábavné show pro seniory - humorného povídání, vzpomínek, příhod v podání Zuzany Bubílkové a oblíbených písní z 60. až 80. let, které si spolu s Jiřím Helekalem mohli senioři zazpívat. Společnost VERA, která je organizátorem této akce v rámci projektu Udělejte, co lidé ocení (běží již třetím rokem) darovala Domovu seniorů ještě krmivo a stelivo pro tamní domácí zvířecí miláčky, která v domově mají: andulky, papoušky, korely, morčata, činčilu a králíky.  

Seniory v domově přišli pozdravit společně s umělci Zuzanou Bubílkovou a Jiřím Helekalem také starosta města Třebíč Pavel Janota a Aneta Blümlová ze společnosti VERA. O vystoupení byl mezi klienty domova viditelně značný zájem, podle jejich reakcí lze soudit, že je akce potěšila. Zájem byl také o fotografie Zuzany Bubílkové, které na místě podepsala. Přálo i počasí, které celou akci zarámovalo sluncem

Krajské zařízení Domov pro seniory v Třebíči má asi 120 klientů, jejichž průměrný věk se pohybuje okolo 83 let. O klienty se stará celkem 60 zaměstnanců. Domov pod vedením ředitelky Mgr. Zuzany Maláskové prospívá a je dobrým příkladem toho, jak poskytovat péči lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci a nemohou se sami o sebe postarat.

Cílem tohoto projektu je přinášet radost - dětem a seniorům a dalším znevýhodněným skupinám, které pobývají v domovech a dalších zařízeních. Mediálním partnerem projektu Udělejte, co lidé ocení! je i letos vydavatelství Profi Press s. r. o., v jehož portfoliu je rovněž odborný měsíčník Moderní obec.*

Více se o projektu i možnosti využít jej pro svou obec či město si přečtěte na: https://www.vera.cz/pomahame.

/ev/

 

/ev/

 

Od poloviny září slouží klientům domova Paprsek na Svitavsku nový zookoutek se dvěma páry ovcí. Na jeho zřízení a vybudování v areálu Domova přispěla také VERA spol. s r. o., a to v rámci projektu „Udělejte, co lidé ocení!“, který běží už druhým rokem. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo ve středu 13. září za přítomnosti představitelů města Velké Opatovice, zástupkyň společnosti VERA, zástupců dalších firem, které na zookoutek přispěly, a hostů.

Po zahájení následoval, jako vždy, doprovodný program - zahrála dechovka v podání kapely Moraváci, bylo připraveno pohoštění, venkovní minijarmark. "Za společnost VERA mohu říci, že se nám ve spolupráci s městy daří docílit toho, co lidé skutečně ocení, a to nejen v oblasti softwaru. Těm, kteří to potřebují, ať už se jedná o děti nebo seniory, přinášíme radost, zábavu, možnost popovídat si a zažít nové věci. To vše jim pomáhá zapomenout na všední starosti či nemoci," vysvětlila smysl projektu zástupkyně společnosti VERA Ing. Aneta Blümlová.

Příspěvková organizace Paprsek (Domov) poskytuje služby více než stovce klientů, převážně mužů a dvěma ženám, s různě velkou mírou postižení. Klienti i jejich pečovatelé se postupně budou sžívat se dvěma páry ovčích mláďat, která zde budou především pro terapeutické účely. Ke dvěma psům, s nimiž zde pečovatelé provozují canis terapii, tak přibyli ještě čtyři sudokopytníci, pro které společnost VERA zakoupila a až na místo dovezla krmivo. „Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti klientů, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace, může přinášet psychologickou a duševní pomoc, stává se důvěrníkem a poskytuje absolutní přijetí bez ohledu na stáří, hendikep a diagnózu,“ uvedla ředitelka Domova Bc. Marie Wetterová. Ovčí mláďata budou nejen rozdávat radost širokému okruhu lidí, ale postupně budou pomáhat s údržbou travnatých ploch areálu.

Mediálním partnerem projektu „Udělejte, co lidé ocení!“ je i letos vydavatelství Profi Press s. r. o., v jehož portfoliu je i odborný měsíčník Moderní obec. Pokud se ve vaší obci nebo vašem městě chcete do projektu „Udělejte, co lidé ocení!" přihlásit, můžete tak učinit do 30. září 2017. O projektu více na: https://www.vera.cz/pomahame.

*

ev

Společenská odpovědnost je důležitá nejen pro velké firmy a nadnárodní korporace, ale představuje důležitou součást aktivit i menších podniků s lokální působností. Výzkum Ipsos ukazuje, že 61 % Čechů považuje při nákupu produktu nebo služeb za klíčové, zdali se firma chová společensky odpovědně. Firmy se zaměřují hlavně na ochranu životního prostředí, vzdělávání, charitu či podporu znevýhodněných, ale i na transparentní komunikaci a podporu finanční gramotnosti.

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR) představuje poměrně širokou oblast aktivit, které primárně neznamenají pro firmu zisk. Z dlouhodobého hlediska jsou nicméně přínosné pro všechny, protože pomáhají vytvářet dobré povědomí o značce a zvyšují důvěryhodnost firmy. Aktivity v rámci CSR lze dělit na ekonomické, sociální a environmentální. „Podniky se v rámci CSR nejvíce zaměřují na ochranu životního prostředí, vzdělávání či podporu znevýhodněných. Můžeme vidět také větší zaměření na pomoc místním komunitám,“ uvádí Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. „Mnoho firem například poskytuje své služby a expertizu neziskovým organizacím a projektům, které mají na své aktivity omezený rozpočet,“ dodává Lucie Mádlová s tím, že firmy, které dokážou začlenit udržitelnost a CSR do celého svého výrobního a obchodního procesu, podle výzkumů poté benefitují i finančně.

Společenská odpovědnost se přitom netýká jen velkých či nadnárodních firem. Mnohdy je naprosto přirozenou záležitostí pro řadu malých a středních podniků či rodinných firem. „Menší a rodinné firmy většinou působí lokálně a často ani význam zkratky CSR neznají. Majitelé nebo zakladatelé se však přesto soustředí na společensky odpovědné aktivity, protože je k tomu nutí osobní hodnoty,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P.

Podle Lucie Mádlové jsou CSR aktivity pro zákazníky i pro potenciální zaměstnance stále důležitější. Výzkum Ipsos ukazuje, že 61 % Čechů považuje při nákupu produktu nebo služeb za zásadní, zdali se firma chová společensky odpovědně. „Vnímáme, že společensky prospěšné aktivity působí na lidi pozitivně. Měly by tvořit nedílnou součást fungování každé významné společnosti,“ domnívá se Robin Stránský, marketingový manažer české společnosti Tommy Stachi.

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down