Na dnešní tiskové konferenci ministerstva financí ohledně hospodaření krajů a obcí v uplynulém roce, uvedla Alena Schillerová, že obce neproinvestovaly přes 12 mld. ze svého provozního salda. Připomněl to ve svém dnešním prohlášení Svaz měst a obcí ČR, který slovy svého předsedy Františka Lukla prohlásil, že je to pro města a obce nepřijatelné tvrzení.

Nikdo zodpovědný by nepodepsal ani smlouvu na autobus, pokud na něj nemá peníze," stojí v prohlášení svazu.  Svaz měst a obcí ČR tak reagoval na dnešní tiskovou konferenci Ministerstva financí ČR, kde byly mimo jiné představeny i výsledky hospodaření obcí v roce 2020. Podle ministerstva na konci roku 2020 měly obce (a města) na účtech rekordních 234,1 mld. Kč, po započtení dluhu 163,8 mld. Kč.  Jen samotná Praha, jak MF ČR rovněž uvedlo, vykazovala ke konci roku 2020 na svých běžných účtech 87,149 mld. Kč, přičemž dluh hlavního města činil 20,032 mld. Kč.

SMO ČR dále připomíná, černé prapory vlající nad celou řadou radnic v loňském roce a symbolizující nezájem vlády o další vývoj obecních rozpočtů měst a obcí, které díky vládním kompenzačním bonusům nejrůznějším skupinám postižených koronavirovou epidemií přišly o významné částky, započaly dlouhou a vyčerpávající obhajobu samostatnosti a svéprávnosti našich měst a obcí.

Díky spojenému úsilí nejen našeho svazu, ale zejména Senátu Parlamentu ČR a dalších partnerů, se podařilo přesvědčit Poslaneckou sněmovnu a vládu o nezbytnosti investic v území realizovanými nejlepšími hospodáři v republice, kterými starostové a primátoři bezesporu jsou. Oč byly obecní a městské rozpočty pokráceny od jara 2020, kdy začíná další stavební sezóna, přitékalo pozvolna zpátky až během léta a podzimu," zdůrazňuje prohlášení.

Podle Svazu měst a obcí naprostý chaos ve společnosti vzniklý covidovou epidemií a propad příjmů obcí nedávaly žádné záruky, že se situace natolik ještě v tomto roce zlepší, aby města a obce mohly investovat v původní výši.

Proto je pro SMO ČR nepřijatelné tvrzení, že města a obce málo investovaly.

Starostové, starostky, primátoři i primátorky, všichni se chovají nanejvýš zodpovědně, takže investice podepisují až v okamžiku, kdy na ně mají peníze. Pokud finanční prostředky dotečou do jejich rozpočtů až v létě, celá jedná stavební sezona je pryč,“ uvedl dnes v reakci na vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové  předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl.*

/zr, red/

Na snímku: Renesanční radnice v Kyjově, která byla postavena v letech 1561 - 1562 italskými staviteli, je dnes sídlem městského úřadu.

Foto: web města

Zákon o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům, mezi které patří starostové, místostarostové, členové rady a uvolnění členové obecních zastupitelstev, aby uváděli informace o svém majetku, příjmech a závazcích. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud letos označil plošné zveřejňování těchto údajů za neústavní, Sdružení místních samospráv ČR radí komunálním politikům, jak tuto skutečnost při vyplňování oznámení zohlednit.*

V nálezu Ústavního soudu z letošního února se konstatuje, že plošné zveřejňování údajů veřejných funkcionářů je neústavní. Ústavní soud vyzval stát, aby do 31. 12. zjednal nápravu. „Ústavní soud sice dal zákonodárcům na nápravu lhůtu do konce roku, to však nic nemění na tom, že stav, který stávající znění zákona o střetu zájmů zakládá, je protiústavní už nyní. Požadovat tedy po komunálních politicích, aby pod hrozbou sankce až 50 tisíc korun průběžná oznámení podávali, aniž je jim zaručeno, že do nich nebude moci nahlížet anonymně kdokoliv, znamená prohlubování takového protiústavního stavu,“ říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), a dodává: „Pokud je plošné zveřejňování těchto oznámení protiústavní, pak je podle nás úkolem státu stanovit do 30. června najít takové řešení, které by bylo ústavně konformní. Požádali jsme přímo Ministerstvo spravedlnosti o nalezení řešení pro situaci do 31. 12. 2020. Ministerstvo se odvolává na stále platný zákon, což je ve světle nálezu Ústavního soudu s ohledem na zásah do ústavně zaručených práv jen těžko přijatelné vysvětlení,“ míní Stanislav Polčák.

Sdružení místních samospráv ČR v reakci na tento stav informovalo své členy, jak postupovat, aby naplnili zákonnou povinnost a zároveň minimalizovali riziko porušení svých ústavních práv. „Rozeslali jsme všem členským obcím manuál, jak průběžné oznámení správně vyplnit, s doporučením, aby veřejní funkcionáři při vyplňování do poznámky uvedli, že s ohledem na nález Ústavního soudu z 11. března 2020 nesouhlasí s tím, aby údaje z průběžného oznámení byly komukoli zpřístupněny bez dostatečné identifikace nahlížejícího,“ vysvětluje výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová.

Pokud by k plošnému zveřejnění takových údajů došlo a soud uznal, že šlo o nesprávný úřední postup, bude stát se všemi důsledky odpovídat za porušování ústavních práv komunálních politiků na ochranu jejich soukromí.

V souvislosti se zákonem o střetu zájmů podniká SMS ČR i další kroky. Stálo u zrodu pozměňovacího návrhu k tomuto zákonu, který by z jeho působnosti vyňal neuvolněné místostarosty a členy obecních rad v obcích do 3000 obyvatel. „Jde o lidi, kteří se ve svém volném čase věnují rozvoji svých obcí a měst, a to za nízkou odměnu a často pod hrozbou účelové kriminalizace. Už dnes je obtížné najít lidi, kteří by za těchto okolností byli ochotní kandidovat do obecních zastupitelstev. Zmírnění zákona o střetu zájmů v případě komunálních politiků malých obcí, kteří nerozhodují o obrovských rozpočtech a jejichž jednání je pod neustálou kontrolou jejich spoluobčanů, by ochotu kandidovat mohlo zvýšit,“ uzavírá Stanislav Polčák.

/zr/

 

 

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) vítá dnešní krok Senátu Parlamentu ČR, který do vládního protikrizového balíčku vložil pozměňovací návrh, jímž posílí obecní rozpočty o 1200 Kč na obyvatele.

„Jde o stejnou výši podpory, jakou obcím přislíbila vláda, ale přijetí tohoto pozměňovacího návrhu znamená jednodušší a rychlejší cestu. Proto jsme požádali starosty, a to nejen našich členských obcí, aby přijetí tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou podpořili pokojným shromážděním na pražském Malostranském náměstí příští úterý, kdy by dolní parlamentní komora mohla o zákonu jednat,“ řekl v reakci na rozhodnutí senátorů Stanislav Polčák, předseda SMS ČR.

Na svolání podpůrného shromáždění starostů a starostek spolupracuje SMS ČR společně se Svazem měst a obcí ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR.

Příspěvek ve výši 1200 Kč na obyvatele by měl samosprávám nahradit výpadek financí způsobený vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu. Pokud by byl rychle schválen, obce jsou připraveny ještě letos přispět k nastartování české ekonomiky investicemi v řádu desítek miliard, jak jsme informovali již dříve, viz:  https://www.moderniobec.cz/obce-jsou-pripraveny-investovat-vice-nez-43-miliard-korun-upozornuje-sms-cr/.

/zr/

K foto:

Valdštejnský palác v Praze je sídlem Senátu Parlamentu ČR

Foto: archiv

 

Zanikání malých prodejen zpomaluje. Vývoj, který Asociace českého tradičního obchodu předpokládala, nyní potvrzuje i aktuální zjištění společnosti Nielsen. V roce 2019 zaniklo 195 nezávislých prodejen o velikosti do 400 m². To představuje téměř dvoutřetinový pokles oproti roku 2018.

Výrazně nižší počet uzavřených menších českých obchodů s potravinami kontrastuje s předchozími roky. V roce 2018 zaniklo 513 prodejen, o rok dříve dokonce 1082. Nyní se dlouhodobý trend mění. „Posledních pět let vysvětlujeme starostům, hejtmanům i na ministerstvech význam a důležitost malých prodejen zejména ve venkovských oblastech. A daří se nám to. V současnosti už téměř polovina krajů podporuje fungování nejmenších venkovských prodejen a rovněž mnozí starostové si uvědomují, že mít fungující prodejnu je pro život v obci naprosto nezbytné,“ hodnotí aktuální vývoj Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

V roce 2017 měl nezávislý trh 13 758 prodejen s potravinami a smíšeným zbožím, o dva roky později to bylo 11 940 prodejen. Za poslední tři roky tak český maloobchod přišel o 1818 prodejen o výměře do 400 m². Ty zajišťovaly obchodní obslužnost především v menších městech a na venkově.

„Nejnovější čísla ukazují, že se situace na českém maloobchodním trhu s potravinami pomalu uklidňuje. Zaniká méně malých prodejen a podobně sledujeme také značný pokles vzniku nových super a hypermarketů. Trh se po dvou letech, relativně silných poklesů, stabilizoval a to hlavně v nejmenším formátu, tzv. smíšenek do 50 m²,“ vysvětluje Lubomír Mechura, ředitel společnosti Nielsen.

Důležitost fungování malých prodejen v blízkosti bydliště jasně ukázala i současná koronakrize. „V době největší krize upřednostnilo více zákazníků než obvykle nakupování v menších obchodech právě v blízkosti svého domova. Uvědomili si totiž, jak důležitou roli pro ně hrají prodejny v místě, kde žijí a do kterých nemusejí dojíždět. Podpora lokální ekonomiky je pro budoucnost naprosto klíčová,“ uzavírá předseda AČTO Pavel Březina.

/zr/

Ilustrační foto: archiv AČTO*

 

Svaz měst a obcí ČR dokončuje sběr reálných dat ohledně obecních rozpočtů v květnu. Už první čísla jsou šokující: propady příjmů dosahují běžně 35 %. Na vině jsou podle svazu opatření Ministerstva financí, která dopadají na obce.

Pokud v předchozím velkém průzkumu starostové potvrzovali, že ruší nebo zastavují investice, v květnu se propady příjmů promítají i do běžné činnosti. Paradoxně se tyto problémy nejvíce týkají aktivních obcí, které investují do svého rozvoje.

Zastupuji malou obec (337 obyvatel) a meziroční propad byl za květen skoro 34 %. Žádné úspory nemáme, snažíme se peníze investovat a doplňovat o dotační prostředky, protože v nastaveném systému financování je to pro nás jediná možnost, jak vůbec některé projekty realizovat. Bohužel nám stát bere část získaných prostředků zpět, a de facto jsme trestáni za to, že rozvíjíme naše území, budujeme infrastrukturu atd. Případný další propad v daňových příjmech bude pro naši obec katastrofální,“ napsala svazu starostka malé obce v Olomouckém kraji.

Jednoduše řečeno: Dosud jsme se jako starostové vzdávali připravených investic, teď přemýšlíme, jak budeme financovat běžnou údržbu. Pro města a obce je to pohroma, a ještě větší pro obyvatele, kteří v nich žijí. Proto žádám vládu, aby okamžitě konala a umožnila obcím naplňovat své poslání,“ říká šéf SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Přesné údaje o propadech obecních příjmů za květen budou k dispozici až po prvním červnovém týdnu, už první odhady jsou však tak varující, že se je Svaz měst a obcí ČR  rozhodl zveřejnit. „Pokud to bude dál pokračovat, tak vůbec nevím, z čeho budeme financovat nejen rozvoj, ale už i samotnou činnost obce,“konstatoval starosta malé obce z Královohradeckého kraje.

Předseda vlády Andrej Babiš včera prostřednictvím sociálních sítí vzkázal starostům, že stát vrátí obcím peníze formou navýšených dotací s nižším podílem povinného spolufinancování. To však aktuální finanční problémy obcí neřeší.

Svaz se teď snaží najít širší podporu pro prosazení jednorázové dotace obcím ze státního rozpočtu, která by alespoň pokryla ztráty spojené s vyplácením kompenzačních bonusů a navrhovaným snížením DPH v rámci tzv. protikrizového daňového balíčku.

Na kritickou situaci, která se fatálně dotýká nejen samospráv, ale celé české ekonomiky, poukazuje stále více renomovaných ekonomů. Chceme s vládou jednat, a ne pouze zpovzdáli sledovat postupnou likvidaci našich obcí. Upozorňujeme na tikající bombu, která může znamenat až krach některých samospráv,“ uzavřel František Lukl.

/zr/*

 

"Chtěl bych Vám všem složit co největší poklonu. Za sebe i za Svaz měst a obcí ČR," napsal dnes František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova, všem starostkám a starostům, primátorkám a primátorům. A pokračoval: "Ukázali jste celému národu, že jste ženy a muži na svých místech, ženy a muži se srdcem na dlani. V čase nejtěžším pro naši republiku, co naše generace zažila, jste prokázali neobyčejnou statečnost, zodpovědnost a obětavost vůči svým občanům a třistaprocentní pracovní nasazení."

V pozdravu a poděkování předsedy SMO ČR se dále praví: Řídíte a koordinujete práci nejen svých zaměstnanců, jako jsou hasiči, strážníci či pracovníci sociálních služeb a další, které musíte chránit před přenosem koronavirové nákazy, přestože nemáte patřičné vybavení. Šijete roušky, rozvážíte dezinfekci nebo nákupy a obědy pro seniory, sháníte informace, staráte se prostě o svoje lidi. Spolu s dobrovolníky a spolu navzájem ukazujete světu, jakou sílu má vaše neuvěřitelná sounáležitost, soudržnost a solidarita. Stali jste se morálními vzory pro nás všechny a dodáváte nám sílu.

Kancelář Svazu se vám snaží přinést ten nejlepší informační servis, odpovídáme denně na desítky Vašich dotazů, posíláme dopisy s žádostí o stanoviska kompetentních úřadů ke každodenním situacím v nouzovém stavu. Chceme Vám poskytovat profesionální servis, který si bezesporu zasloužíte.*

Za všechny naše zaměstnance, za sebe i za celý Svaz vám DĚKUJI.

František Lukl

Foto: archiv SMO ČR

 

 

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) mapuje současné aktuální možnosti vedení měst a obcí pro další podporu a vytváření ekonomických pobídek pro místní podnikatele či řemeslníky.

První šok vyvolaný vyhlášením nouzového stavu, uzavřením hranic nebo celorepublikovou karanténu mají starostové snad již za sebou. V poněkud chaotické situaci, bez ochranných pomůcek a informací se opět bravurně zhostili svých povinností při správě obcí,“ konstatoval předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl. Podle jeho slov je třeba už začít myslet na dobu následující po ukončení nouzového stavu, ale i na možnosti ekonomického povzbuzení místních podnikatelů během něho.

František Lukl včera zaslal dopis vládě ČR s výzvou k sestavení odborného pracovního týmu s jednoznačným úkolem vytvoření strategického mezioborového plánu pro nastartování ekonomiky republiky po skončení stavu nouze. V tomto týmu musí být zástupci měst a obcí, které představují významné veřejné zadavatele.

Výkonná ředitelka Kanceláře SMO ČR Radka Vladyková v reakci na aktuální stav včera apelovala přímo na starosty, kteří mohou zadávat zakázky malého rozsahu na rekonstrukční a údržbové práce. „Domnívám se, že může být schůdné přesunout některé práce ve školách a školkách z prázdninového období do dnešních dnů, kdy jsou uzavřeny. Podobně mohou začít nejrůznější opravy veřejných budov a práce je možné zadat především místním podnikatelům a řemeslníkům. Lokální zakázka v rozsahu do dvou miliónů korun může zásadně ovlivnit, zda živnostníci v daném regionu přežijí. To může znamenat nejen minimalizování dopadu na mikroekonomiku v působnosti měst a obcí, ale i daleko rychlejší překonání krizového období,“ zdůraznila Radka Vladyková.

Obce a města mají podle veřejných zdrojů hospodařit s finančním objemem 300 miliard Kč. To však v žádném případě neznamená, že se topí v penězích. Naopak. Naprostou většinu z nich už mají určenu na konkrétní investiční záměry atd. Propad příjmů územních samosprávných celků bude značný. SMO ČR bude velmi aktivně jednat se státem, aby pro ně vyčlenil miliardy ze svého rozpočtu.

Není doba na krátkozraké licitování, kdo komu a proč. Rychlá sanace regionů a venkova je sanací celé ČR…,“ připomněla Radka Vladyková a uzavřela: „Starostové v celé republice prokazují každý den svoje odhodlání zvládnout krizovou situaci a postarat se o svoje občany. Bez ohledu na politickou příslušnost se spojují a hledají cesty, jak přežít. Radí si, pomáhají, jejich solidarita je neskutečná.“*

/zr/

K foto:

Renezanční radnice v Kyjově na Hodonínsku byla postavena v letech 1561 - 1562 italskými staviteli. Věž dosahuje výšky 39 m. Radnice prošla mnoha úpravami jak exteriéru, tak interiéru, především opravou sgrafit. Dnes tam sídlí městský úřad.

Ilustrační foto: web města

 

Svaz měst a obcí ČR apeluje na vládu a žádá o zajištění vybavení ochrannými pomůckami pro exponované osoby na nezastupitelných pozicích.

Situace je urgentní a závažná,“ konstatoval František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova, a pokračuje: „Jednotky sboru dobrovolných hasičů, poskytovatelé a pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, strážníci městských a obecních policií, osoby, které jsou zaměstnány jako obsluha čistíren odpadních vod, zaměstnanci úřadů, kteří jsou ve styku s veřejností, pracovníci, kteří jsou v kontaktu s dětmi a mládeží, nebo například pracovníci primární prevence v adiktologických službách, ti všichni, ale nejenom tito, si zaslouží maximální ochranu při výkonu své práce. A zejména pro tyto jmenované žádáme zabezpečení ochranných pomůcek proti nákaze.“

Díky aktivitě SMO ČR se již podařilo získat příslib ministra zdravotnictví na zajištění ochranných roušek pro zařízení pobytových sociálních služeb.

Současně SMO ČR aktuálně připravil pro starosty, zastupitele, ale i širokou veřejnost speciální rubriku VŠE O KORONAVIRU, kde se mohou dozvědět aktuální informace vydané různými ministerstvy a dalšími kompetentními úřady.

Jsme stále v kontaktu jak s ministerstvy školství, zdravotnictví, tak i vnitra a samozřejmě i s mnoha ostatními subjekty. Rovněž jsme neustále ve spojení s naší členskou základnou a snažíme se našim starostům a zastupitelům poskytnout perfektní zpravodajský servis,“ uvedl dále František Lukl. A dodal: „Máme připravenou rubriku, kde se mohou dozvědět, jak postupovat. Otázek je mnoho a nejlepším způsobem, jak předejít chaosu a panice, je dobrá a praktická informace. Zároveň podáváme i my zpětnou vazbu a informujeme členy vlády a upozorňujeme na dopady opatření, s kterými se naše členské obce setkávají a musejí s nimi pracovat."

Nejen na webové stránce SMO (www.smocr.cz) , ale i na jeho facebookovém profilu (https://www.facebook.com/smocr1/)se mohou zájemci dozvědět novinky, metodické pokyny či odpovědi na nejčastější dotazy.*

/zr/

Na obrázku: nové logo Svazu měst a oébcí ČR

Na sobotním sjezdu Strany práv občanů ZEMANOVCI v Praze prezident republiky Miloš Zeman zopakoval svoji představu o tom, jak by se do čela zastupitelstev obcí, měst a krajů měli dostávat starostové, primátoři a hejtmani.

"Snažím se prosadit názor," uvedl mimo jiné nejvyšší ústavní činitel ČR, "že by se měla změnit situace, kdy někdo vyhraje volby, ať už komunální nebo krajské nebo parlamentní, a pak se proti němu spiknou všichni ostatní a vytvoří jakousi koalici poražených. A můj návrh byl velmi jednoduchý, aby ať už starostové, nebo primátoři, nebo hejtmani v komunálních či krajských volbách byli zvoleni tak, že se jimi stanou ti, kdo dostali největší počet preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnější strany."

"Ta druhá podmínka je dána tím, že se právem namítá, že někdo může být zvolen a bude jako kůl v plotě, protože celé zastupitelstvo bude proti němu," pokračoval dále MIloš Zeman. "Ale pokud bude mít za sebou nejsilnější, nejúspěšnější stranu, tak tato námitka do značné míry odpadá. Samozřejmě, že těch programových bodů je víc, a vždy jsem pokládal za nejdůležitější, abychom dokázali blahopřát vítězi a abychom nebyli jako ti, kdo, když je někdo na stupínku olympijských her a získal tu zlatou medaili, aby ti stříbrní a bronzoví se nesnažili ho z toho zlatého místa sundat," dodal prezident republiky.

Miloš Zeman účastníkům sjezdu předestřel i svůj názor na osobnosti v politických stranách. "Pokud jde o osobnosti, víte, že vyznávám názor, že z osmdesáti procent jakoukoli politickou stranu dělají především osobnosti, a to nikoli pouze na centrální, ale i na krajské a komunální úrovni. Věřím proto, že se vám podaří získat výrazné a třeba i nezávislé osobnosti do krajských voleb, a že tím pádem se i zvětší počet osobností ve Straně práv občanů, která, jak jsem byl informován, má dnes tisíc dvě stě členů, což zase není tak málo," uzavřel prezident republiky.*

/zr/

K foto:

Prezident Miloš Zeman na sjezdu SPOZ v roce 2017

Foto: archiv SPOZ

 

Na slavnostním galavečeru České advokátní komory v Brně byly dnes večer v pěti odborných kategoriích už popatnácté uděleny tituly Právník roku. V kategorii Správní právo prestižní titul získala advokátka z Mohelnice na Šumpersku Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.

Vítězkou kategorie Správní právo soutěže Právník roku 2019 byla dnes večer v Brně prohlášena Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Její jméno stojí za významnými soudními rozsudky a v tomto oboru i přednáší a publikuje. Jak v té souvislosti na dnešním galavečeru pořádaném Českou advokátní komorou rovněž zaznělo,  Jana Zwyrtek Hamplová dosud zachránila obcím a městům téměř půl miliardy korun před vrácením či krácením dotací, které chtěl stát zpátky. Jana Zwyrtek Hamplová však zastupuje i jiné veřejnoprávní subjekty, zejména v oblasti dotací a veřejných zakázek.

Vysoký respekt si postupem let získala i za další aktivity. V roce 2007 založila vzdělávací projekt MUNICIPAL, který nabízí praktické a srozumitelné vzdělávání pro právní laiky - starosty a další zastupitele obcí a měst z celé republiky. Jejími přednáškami, semináři a konferencemi tak během uplynulých let prošly tisíce zastupitelů.

Jana Zwyrtek Hamplová se poměrně často velmi kriticky vyjadřuje k bezdůvodné kriminalizaci starostů a dalších volených veřejných funkcionářů obcí a měst, které u soudů rovněž úspěšně zastupuje. Z těchto kauz v posledním roce stačí připomenout zproštěné zastupitele a starostu města Postoloprty či starostu města Kroměříže.

Jana Zwyrtek Hamplová ve svém děkovacím projevu poděkovala porotě soutěže za to, že si povšimla její práce, protože oceněná advokátka se hodně často pohybuje "dole", v obcích a městech. Poděkovala i obcím a městům, které se nebály už v začátcích její  praxe svěřovat jí hodně těžké kauzy, u nichž Jana Zwyrtek Hamplová přicházela s odvážnými nápady na jejich řešení. "Prostě nebály se se mnou do toho jít, a díky tomu dnes také zde stojím. Protože bez odvahy naše práce nejde," poznamenala oceněná advokátka z Mohelnice.

Jana Zwyrtek Hamplová poděkovala rovněž svým blízkým a svým spolupracovníkům. "Bez nich by to totiž nešlo. Dělají mně perfektní servis doma i v práci, i v těžkých životních situacích, ve kterých jsem se ocitla," konstatovala Jana Zwyrtek Hamplová.

Jak dále uvedla, cena, kterou dnes obdržela, je pro ni velice motivující - a jistě i pro jejího přítele a její tým, který se slavnostního galavečera s ní zúčastnil.

"Jako advokátka, která se věnuje už dvacet let samosprávě, mám výhodu - ať se mně kdykoliv a kdekoliv cokoliv stane, zaťukám na radnici  a vím, že mně tam pomohou. Je to super věc," poznamenala v závěru na odlehčení svého projevu.

Jana Zwyrtek Hamplová je i stálou spolupracovnicí Moderní obce a dlouholetou členkou její redakční rady. Od začátku letošního roku na stránkách Moderní obce v rubrice Legislativa běží její nový seriál Stovky otázek a odpovědí aneb Jak řešit situace, které zákon o obcích výslovně neupravuje. Jeho druhé pokračování naleznete v únorovém vydání Moderní obce, které se bude z tiskárny expedovat ke čtenářům už na začátku příštího týdne.*

Srdečně Ti, milá Jano, za celou redakci k dnešnímu významnému ocenění Tvé práce pro města a obce gratulujeme!

/red/

Záznam celého dnešního galavečera v Brně, na němž byly uděleny tituly Právník roku 2019, najdete na: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18624. Předání ceny Janě Zwyrtek Hamplové tam můžete sledovat od 37. minuty.

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down