Rozhodnutím Rady hl. m. Prahy se hl. m. Praha stalo členem mezinárodní iniciativy Mayors Adapt, čímž přijalo závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018.

„Dopady klimatické změny zažíváme v těchto neobvykle horkých dnech nejen v Praze. Výskyt suchých období nebo extrémních srážek a následujících bleskových povodní se zvyšuje,“ uvádí radní Jana Plamínková.

Praha vyhodnocuje prognózy klimatických změn a jejich dopady na život ve městě. Předpokládané dopady zahrnují zvýšené teploty v podobě vyššího počtu tropických dní i nocí, zvýšeného efektu tepelného ostrova města, ale také hrozby přívalových dešťů, či naopak déle trvajícího sucha způsobujícího problémy se zásobováním a kvalitou pitné vody.  „Praha musí být na tyto výzvy připravena, proto zahájila práce na strategii, která pomůže zmírnit dopady klimatické změny,“ pokračuje radní Plamínková.

Návrh Strategie adaptace na klimatickou změnu byl připravován ve spolupráci Odboru životního prostředí Magistrátu s Institutem plánování a rozvoje, CzechGlobe – Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd a dalšími odborníky,“ informuje Štěpán Kyjovský, ředitel Odboru ochrany prostředí MHMP.

Práce na adaptační strategii probíhaly v pracovních skupinách zaměřených na specifické cíle:

1) snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova – opatření, zvýšení podílu vegetačních ploch a prvků ve městě, v okolní krajině vytváření a podpora systémů ekologické stability,

2) snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha – zachycení srážek v místě jejich dopadu, zpomalování povrchového odtoku a zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody,

3) snížení energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov – zde je možné uvést zateplování budov, zastínění, systémy nuceného větrání, využití solárních a fotovoltaických panelů; do této kategorie patří budování zelených střech a zelených fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb,

4) zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení,

5) edukace (výchova) a informování o způsobech zmírňování dopadů klimatických změn, jak být k přírodě šetrnější, jak omezit zbytečné plýtvání energií a finančních prostředků.

 

Návrh Strategie adaptace Prahy na změnu klimatu byl prodiskutován s veřejností na pracovním semináři dne 22. 6. 2017. Po schválení Radou hl. m. Prahy bude tento dokument zveřejněn na pražském portálu životního prostředí: www.portalzp.eu.

Na předkládanou Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu bude navazovat příprava implementačního plánu Prahy, kde budou jednotlivá opatření a jejich uvedení do praxe podrobněji rozpracována, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.*

/tz/

Že je vyrobit pitnou vodu, vyčistit ji, odkanalizovat a šetrně vrátit zpět do přírody náročný proces, ukázala návštěvníkům mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE. „Přesto patříme mezi tu šťastnou část populace na světě, kde lidé otočí kohoutkem a teče z něj pitná voda – ve zdánlivě neomezeném množství a většinou ve výborné kvalitě,“ uvedl při zahájení výstavy ministr zemědělství Marian Jurečka. Jak ale upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec, jednou z největších ekologických výzev budoucnosti i úkolem politiků bude vypořádat se stále aktuálnější problematikou sucha. Právě sucho, ale také nová legislativa, dotace či inovační technologie byly hlavními tématy výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Největší a nejvýznamnější akce v oboru, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), skončila včera, podle organizátorů měla rekordní účast.

Sucho bylo a je důležitou součástí klimatu ve střední Evropě, poslední desetiletí se ale nesou ve znamení vyššího rizika výskytu. Problém má často, statisticky v devíti z 16 let, jižní Morava a severozápadní Čechy, nejméně jednou za deset let je ale suchem zasaženo téměř celé území ČR. „Z našich analýz je jasně patrné, že to, co doposud bylo 20leté sucho, bude v příštích dekádách suchem běžným, vyskytujícím se jednou za pět let,“ upozornil Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn při Akademii věd ČR.

Jak dodává, musíme počítat s tím, že období sucha nejspíše budou trvat déle a také povodně mohou být extrémnější. „Naše infrastruktura i naše rezervy, které jsme vytvořili, abychom se vypořádali s mimořádnými jevy, jsou stavěny na klima minulého století. Čili je budeme muset neustále „vylepšovat“, aby obstály v nových podmínkách. To není jen o přehradách a vyšších ochranných hrázích, ale také o zodpovědnějším plánování v krajině, o tom, že rizika by měl v principu nést vlastník, který se musí ve vlastním zájmu na změnu připravit, dodatečně se pojistit nebo vytvořit rezervy a podobně,“ říká Miroslav Trnka.

Ani kapku nazmar

Nový program Dešťovka s mottem „…ani kapku nazmar!“, který spouští Ministerstvo životního prostředí  a Státní fond životní prostředí ČR, představil účastníkům Jakub Hrbek ze SFŽP ČR. „Příjem žádostí startuje 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun. Dotace je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Dotace tak má motivovat k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů,“ uvedl Hrbek.

Podporovány budou tři typy projektů: zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady v obcích ohrožených suchem, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Nové technologie a inovace

Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE odborníci diskutovali ale také o dalších tématech – o nové legislativě, dotačních příležitostech či o udržitelném hospodaření s vodou. Tématem bylo také vzdělávání. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR zde představilo nový studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací, který startuje v novém školním roce v Praze a Vysokém Mýtě a poskytne studentům odborné vzdělání na středoškolské úrovni.

Na výstavišti v Letňanech se představily také nejnovější technologie a inovace. Ty nejlepší ocenilo ve středu večer Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR cenou Zlatá VOD-KA 2017. Tu získaly hned tři firmy: DHI a. s. za aplikaci WaterNet Advisor, která umožňuje hydraulické posouzení, určení tlakových a průtokových poměrů a parametrů vody v podmínkách ustáleného proudění anebo časově proměnného proudění; firma Hach Lange s. r. o. za TURBIDIMETRY řady TU5, které přináší výraznou inovaci procesu měření; a firma Radeton s. r. o. se systémem automatického vyhledávání úniku vody Enigma 3m. Ocenění za nejlepší expozice si odnesly společnosti CS-BETON s. r. o., Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů s. r. o. a ENVI-PUR, s. r. o./ CULLIGAN.CZ s. r. o. Součástí doprovodného programu byla také soutěž zručnosti. Navrtávku potrubí pod tlakem a sestavení domovní přípojky zvládl nejlépe tým ČEVAK a. s.

Jubilejní, rekordní a s mezinárodní účastí

Letošní ročník výstavy byl jubilejní – dvacátý – a také rekordní. „Čísla teprve vyhodnocujeme, ale vzhledem k tomu, že byl nutný dotisk vstupenek, a také podle reakcí vystavovatelů i návštěvníků si troufám tvrdit, že účast byla rekordní. Určitě tak atakujeme hranici desíti tisíc návštěvníků,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s. r. o., která akci organizovala.

„Výrazně vzrostla také mezinárodní prestiž výstavy. Pro letošek se partnerskou zemí stalo Rakousko s oficiální účastí, výjezdní zasedání tady měly i další zahraniční delegace. Prezentovala se zde celá řada zahraničních vystavovatelů z 11 zemí světa,“ uvedl Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.

Třídenní výstava se uskutečnila 23. – 25. května na výstavišti v Letňanech. Na ploše přes
6 tisíc metrů čtverečních se tu letos prezentovalo téměř 350 firem. Velký zájem byl také o doprovodný program – téměř tři desítky přednášek pod garancí ministerstev zemědělství, životního prostředí a průmyslu a obchodu.  Další ročník výstavy se uskuteční opět za dva roky.*

hn-

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down