Odevzdat použité baterie k recyklaci mohou v současné době lidé už i na pobočkách České pošty. Po úspěšném pilotním projektu, kdy bylo sběrnými nádobami na baterie vybaveno prvních 150 provozoven, se v průběhu srpna objeví sběrné boxy na baterie v celé síti České pošty – tedy na více než 3100 pobočkách. Cílem je usnadnit lidem třídění baterií. Vedle České pošty za iniciativou stojí společnost TESLA BATTERIES a nezisková organizace ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií.

Při vybavování poboček České pošty sběrnými nádobami na baterie jsme se nejprve zaměřili na pošty s tzv. postShopy, kde si zákazníci mohou zakoupit i doplňkový sortiment – obalový materiál, kancelářské potřeby, obálky, pohledy, známky a také baterie. Zcela logicky – tam, kde si lidé mohou pořídit nové baterie, mají možnost je také odevzdat, když doslouží. Nyní však jdeme ještě dál a sběrné boxy na baterie budou na všech pobočkách České pošty,“ říká Petr Erbs, obchodní ředitel TESLA BATTERIES.

Sběr a recyklace baterií jsou důležité pro ochranu životního prostředí. Nevytříděné baterie by skončily na skládkách komunálního odpadu nebo ve spalovnách. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které by znečišťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Naopak, pokud jsou baterie předány k recyklaci, poslouží jako cenný zdroj druhotných surovin. „Ze 100 kilogramů baterií jsme dnes recyklací schopni získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží k užitku. Jsme rádi za každou baterii, která je odevzdána do sběrné nádoby. Proto si také vážíme všech, kteří pomáhají zvyšovat jejich dostupnost,“ doplňuje Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT.

Sběrné boxy na baterie jsou nyní rozšiřovány na všechny pobočky České pošty. „Environmentální odpovědnost je v našich pobočkách jedním ze základních pravidel. Proto nám také přijde správné podpořit, aby naši zákazníci, ale i zaměstnanci, měli k dispozici sběrné nádoby, do kterých mohou odevzdávat použité baterie. My je pak předáme na recyklaci,“ uzavírá Lukáš Rampas, manažer marketingu a produkt developmentu České pošty.

Vedle standardních baterií AA/AAA, které jsou již k dostání v PostShopech, společnost Česká pošta ve spolupráci s TESLA BATTERIES připravuje projekt zaměřený na prodej baterií do naslouchadel na pobočkách. Cílem je usnadnit lidem se sluchovými problémy nákup tohoto specifického typu baterií.*

/zr/

Na snímku:

Box na použité baterie na pobočce České pošty

Ilustrační foto: archiv

 

V pražských domácnostech a veřejných budovách jsou lidé běžně vystaveni těžkým kovům včetně olova, kadmia a toxické rtuti, které se vyskytuje v prachu. Koncentrace olova v kancelářských budovách a na úřadech je dokonce desetkrát vyšší než v domácnostech. Zdrojem znečištění je zejména vnitřní vybavení místností. Důvodem vyššího zatížení některých budov mohou být také stavební materiály obsahující olovo nebo barvy s obsahem kadmia. Podíl průmyslových zdrojů se však nepodařilo odhadnout. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracoval spolek Arnika ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Analýza je k dispozici ke stažení z webu Arniky.

 

Odborníci z Arniky letos v květnu odebrali vzorky z 26 domácností a 26 veřejných budov, aby zjistili, zda se v prachu uvnitř budov nachází těžké kovy. Vzorky nechali zanalyzovat v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické na přítomnost arsenu, chromu, olova, kadmia a toxické rtuti, které patří mezi rizikové látky způsobující závažné zdravotní problémy, včetně rakoviny.

Současná česká, ani evropská legislativa přítomnost nebezpečných látek v interiérech nijak neřeší, ačkoliv se tam běžně vyskytují. Naměřené koncentrace byly proto porovnány s přísnými limity uvedenými ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví regulující obsah těžkých kovů na dětských pískovištích.

„V uzavřených prostorách trávíme více než tři čtvrtiny času. Naměřené hodnoty jsme proto srovnali s limity pro pískoviště, které patří mezi nejpřísnější,“ říká Karolína Brabcová, expertka na toxické látky ze spolku Arnika a dodává: „Velký význam to má hlavně pro domácnosti, kde se děti chovají podobně jako na pískovištích, pohybují se na zemi a vkládají si ruce do úst.“

Ukázalo se, že zátěž domácností a veřejných budov těžkými kovy je v Praze srovnatelná. Vyšší koncentrace olova v porovnání s limity pro dětská pískoviště byly naměřeny v 15 % a koncentrace toxické rtuti v 35 % domácností. Zvýšené hodnoty ve vzorcích z veřejných budov byly zaznamenány u olova ve 42 %, rtuti ve 46 % a kadmia v 54 % případů. V několika případech byla limitní hodnota pro olovo a kadmium překročena dokonce více než desetinásobně. Pravděpodobně je to dáno vyšší frekvencí pohybu osob.

Vyšší koncentrace olova ve veřejných budovách nejspíš pochází z vnitřního vybavení. Řada z nich totiž pochází z první poloviny 20. století. Interiéry jsou vybaveny nábytkem a zařízením obsahujícím vyšší množství olova, například lištami z PVC tvrzenými olovem pro zakrytí kabeláže. Pravděpodobně zde ani nedošlo k odstranění olovnatých nátěrů a výmalby. U kadmia pak byly nejvyšší hodnoty naměřeny v malířských ateliérech, kde předpokládáme použití pigmentů s vysokým obsahem kadmia. Těžké kovy uvnitř budov se tedy jeví jako dědictví minulosti.

„Těžké kovy se snažíme postupně vyřazovat z našeho života,“ komentuje výsledky náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská, která prozradila, že tato zátěž byla zjištěna i v budově pražského magistrátu. „Zejména veřejné instituce by ale měly jít příkladem v tom, jaký používají stavební materiál a jaké vybavení kupují do svých kanceláří. V západním světě je běžné, že veřejné zakázky často požadují ve svých kritériích i ekologickou šetrnost požadované služby či výrobku,“ dodává Kolínská.

 

Těžkým kovům v budovách se lze vyhnout:

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down