Oblast HR prochází v posledních třech letech výrazným vývojem. V situaci, kdy je trh pracovních sil v České republice prakticky vyčerpaný, je hlavním cílem firem nejen získat nové a pokud možno kvalitní lidi, ale především je udržet. Jaké trendy jsou v současné době určující? 

Síla recruitment marketingu
Způsob hledání a náboru zaměstnanců se změnil. Přiléhavá pro současnou situaci je charakteristika, že si nevybírají firmy zaměstnance, ale lidé zaměstnavatele. Samotný nábor se skládá z přihlášení kandidátů, jejich selekce a z konečného výběru. Ale recruitment marketing jde ještě o krok dále - jeho cílem je zvýšit povědomí kandidáta o firmě, vzbudit jeho zájem, a následně ho přimět k přihlášení do výběrového řízení. Pod recruitment marketing tak spadá i prezentace firmy na sociálních sítích, způsob inzerce, vzhled webových stránek a především to, jak přehledně a kvalitně jsou popsané nabízené pozice a jak je složité se na ně přihlásit. „Z našich zkušeností vyplývá, že většině kandidátů nestačí přečíst si inzerát, ale hledají informace o firmě. Proto „mrtvá“ či nezajímavá facebooková stránka či nekvalitní grafika webu jsou zásadní chyby, které si žádná moderní firma nemůže dovolit,“ podotýká k současné situaci Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.
Kooperativní nábor
Dalším z trendů se zřetelným zaměřením na spokojenost zaměstnanců je kooperativní či společný nábor (collaborative hiring). Personalista pozná, zda má daný člověk potřebnou kvalifikaci a předpoklady, ale často nemá šanci odhadnout, zda se jedná o toho pravého z pohledu fungování v daném kolektivu. V tom případě je výhodné představit kandidáta potenciálním kolegům. Člověk z budoucího týmu dokáže posoudit, zda má kandidát potřebné znalosti, ale také zda „zapadne“. A kandidát může ocenit seznámení s případnými kolegy, navíc si může o dané práci promluvit s někým, kdo ji přímo vykonává. Tento způsob výběru působí na kandidáta otevřeně, přináší ale i větší objektivitu výběru.
Agilní HR
Agile je jeden z moderních termínů, který se objevuje v souvislosti s metodami řízení. Princip agility vzešel původně z oblasti vývoje softwaru a byl reakcí na to, že se zákazníkům nechtělo dlouho čekat na výsledný hotový produkt, přičemž jejich požadavky se v průběhu času měnily. HR v současné době potřebuje reagovat na bouřlivý technologický rozvoj posledních pět let a změny ve struktuře a fungování byznysu, které s sebou přinesl. Zjednodušeně řečeno, v technologickém prostředí 21. století jsme svázaní regulemi a myšlením století dvacátého. Agilita nelpí na striktních procesech a pravidlech, naopak čím je větší volnost, tím je i větší flexibilita a schopnost reagovat na změny. Agilní HR není o popisech práce a dodržování směrnic, ale především talent managementu.
Značka dobrého zaměstnavatele – Employer branding
Po třech bodech k náboru je nutné ještě zmínit dlouhodobý koncept, na kterém moderní HR staví. Správně nastavený Employer branding, tedy koncept posilování „značky“ firmy jako kvalitního zaměstnavatele, pomáhá získávat kvalitní uchazeče o zaměstnání a udržet ty stávající. Přesahuje ale rámec HR a zasahuje do struktury celé firmy, protože staví na jejím důkladném pochopení.
„Oblast HR se rychle a neustále vyvíjí, protože musí reagovat na změny prostředí. Proto se HR days jako odborné fórum pro HR profesionály, které každoročně probíhá souběžně s veletrhem práce Profesia days, stálo největší akcí svého typu u nás. Profesionály v oblasti práce s lidmi sem láká možnost diskutovat o problémech, jež řeší, s kolegy z jiných společností, sdílet své zkušenosti a metody, které se osvědčily,“ říká Michal Novák.
Již 9. ročník odborného veletrhu HR days proběhne ve dnech 23. a 24. října 2019 v areálu PVA EXPO PRAHA.*
/mc/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down