Ještě až do 30. června 2021 se mohou hlásit obce a města spolu s architekty do soutěže Architekt obci 2021. Organizátoři soutěže totiž původní termín (16. 6.) o dva týdny posunuli. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice.

Na  https://architektobci.cz/ lze přihlašovat projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Nominace na ocenění Architekt obci 2021 posoudí odborná porota (Radka Vladyková – Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Velička – Česká komora architektů, Petr Durdík – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Jaromír Kročák – držitel ocenění Architekt obci 2020, Ivan Ryšavý – časopis Moderní obec, zástupce ABF).

Základními kritérii posuzování jsou zejména přínos spolupráce architekta a obce z pohledu kvality architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále hodnocení dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos pro kvalitu života.

 

LETOS POPRVÉ TAKÉ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Novinkou letošního ročníku soutěže je hlasování veřejnosti o nejlepší tandem architekt – obec, které bude probíhat na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz) od 5. 7. do 30. 7. Tandem s nejvyšším počtem hlasů získá bonusové body při hodnocení odbornou porotou. Ta vybere nakonec tři až pět finalistů a z nich vítěze, který získá titul Architekt obci 2021.

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt obci se bude konat 22. září  2021 společně s oceněním Architekt roku na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

/rš/

*

Ještě až do 16. června 2021 se obce a města spolu s architekty mohou hlásit do soutěže Architekt obci 2021. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a územní samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Přihláška je k dispozici na https://architektobci.cz/, kde se nacházejí i další podrobné informace o soutěži.

Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Laureátem loňského ročníku soutěže se stal českobudějovický architekt Jaromír Kročák, který byl oceněn za mnohaletou profesionální práci a podporu kvalitní architektury v regionu. Vyzdvižena pak byla především jeho intenzivní spolupráce se samosprávou města Soběslav, jejímž výsledkem je třeba rekonstrukce náměstí a parku nebo obnova a dostavba gotického hradu na knihovnu či přestavba kina na multifunkční kulturní centrum.

RADA EVROPSKÉ UNIE VNÍMÁ PŘÍNOS SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI

Z příkladné spolupráce samospráv a architektů profitují zejména obyvatelé obcí. Ocenění má velký význam pro podněcování diskuse veřejnosti o kvalitě prostředí, pomáhá lidem všímat si, co se v jejich okolí mění, a přemýšlet, jak se mohou do této změny sami zapojit. Inovativního konceptu soutěže si všimla i Rada Evropské unie, která ocenění Architekt obci diskutuje v rámci expertní skupiny pro kvalitní architekturu a vystavěné prostředí jako dobrý příklad propagace stavební kultury," vysvětluje význam soutěže Architekt obci Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

PODPORA FUNKCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

Architekt obci podporuje také fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit. Ocenění má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jímž je právě posilování úlohy těchto odborníků. Pozici městských architektů dlouhodobě propaguje i Česká komora architektů.

Její místopředseda Petr Velička považuje soutěž Architekt obci za důležitou pro péči o krajinu a vystavěné prostředí, jakožto součásti kulturního dědictví, stejně jako pro osvětu o službě architektů: „Díky nominacím na ocenění Architekt obci se připomínají konkrétní osoby a jejich skutky realizované ve veřejném zájmu, které vedou ke kvalitě našeho prostředí, která se nás všech bytostně dotýká.

VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A OBCE POSUZUJE ODBORNÁ POROTA

Nominace na ocenění Architekt obci 2021 posoudí odborná porota (Radka Vladyková – Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Velička – Česká komora architektů, Petr Durdík – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Jaromír Kročák – držitel ocenění Architekt obci 2020, Ivan Ryšavý – šéfredaktor  časopisu Moderní obec, a zástupce ABF). Základními kritérii posuzování jsou zejména přínos spolupráce architekta a obce z pohledu kvality architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále hodnocení dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos pro kvalitu života.

LETOS POPRVÉ TAKÉ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Novinkou letošního ročníku soutěže je hlasování veřejnosti o nejlepší tandem architekt – obec, které bude probíhat na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz) až do konce července. Tandem s nejvyšším počtem hlasů získá bonusové body při hodnocení odbornou porotou. Ta vybere nakonec 3 až 5 finalistů a z nich vítěze, který získá titul Architekt obci 2021.

Soutěž Architekt obci je již, a to bez jakékoliv nadsázky, soutěží tradiční. Pro Svaz měst a obcí ČR je ctí, že se na této soutěži může stále podílet. Zaměření na dlouhodobou spolupráci mezi územní samosprávou a architektem cílí k překonání jakýchkoliv politických či osobních neshod a hledání společných řešení a toho nejlepšího, co je možné v daném místě a čase a za daných podmínek pro občany udělat. A právě tato spolupráce bývá často nedoceněna. Jsme rádi, že můžeme ocenit výsledky dobré práce, která se otiskne hluboko do tváře obcí,“ doplňuje Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR.

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt obci se uskuteční 22. 9. 2021 společně s oceněním Architekt roku na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

* Zasílání nominací do 16. 6. 2021. Součástí nominace musí být popis spolupráce mezi obcí a architektem a představení přihlášeného díla nebo počinu včetně vlivu na okolní prostředí, udržitelnost a kvalitu života, doplněné fotografiemi. Formulář přihlášky je ke stažení na www.architektroku.cz/architektobci

* Veřejné hlasování do 31. 7. 2021: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/hlasujte-pro-nejlepsi-tandem-architekt---obec-v-soutezi-architekt-obci-2021

* Vypisovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a. s.

* Hlavní partner: Veletrh FOR ARCH

* Hlavní mediální partner: časopis Moderní obec

* Kontakt: Mgr. Iveta Zajíčková, tel.: 739 003 161, e-mail: zajickova@abf.cz, www.architektobci.cz

/zr/*

Až do 16. června 2021 se mohou hlásit obce a města spolu s architekty do soutěže Architekt obci 2021. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.

Do soutěže Architekt obci 2021 lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Laureátem loňského ročníku soutěže se stal českobudějovický architekt Jaromír Kročák, který byl oceněn za mnohaletou profesionální práci a podporu kvalitní architektury v regionu. Vyzdvižena pak byla především jeho intenzivní spolupráce se samosprávou města Soběslav, jejímž výsledkem je například úspěšná rekonstrukce náměstí a parku nebo obnova a dostavba gotického hradu na knihovnu či přestavba kina na multifunkční kulturní centrum.

RADA EVROPSKÉ UNIE VNÍMÁ PŘÍNOS SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI

„Z příkladné spolupráce územních samospráv a architektů profitují zejména obyvatelé obcí. Ocenění má velký význam pro podněcování diskuse veřejnosti o kvalitě prostředí, pomáhá lidem všímat si, co se v jejich okolí mění, a přemýšlet, jak se mohou do této změny sami zapojit. Inovativního konceptu soutěže si všimla i Rada Evropské unie, která ocenění Architekt obci diskutuje v rámci expertní skupiny pro kvalitní architekturu a vystavěné prostředí jako dobrý příklad propagace stavební kultury,“ vysvětluje význam soutěže Architekt obci Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

PODPORA FUNKCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

Soutěž Architekt obci podporuje také fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit. Ocenění má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury ČR, jímž je právě posilování úlohy těchto odborníků. Pozici městských architektů dlouhodobě propaguje i Česká komora architektů.

Její místopředseda Petr Velička považuje soutěž Architekt obci za důležitou pro péči o krajinu a vystavěné prostředí, jakožto součásti kulturního dědictví, stejně jako pro osvětu o službě architektů: „Díky nominacím na ocenění Architekt obci se připomínají konkrétní osoby a jejich skutky realizované ve veřejném zájmu, které vedou ke kvalitě našeho prostředí, která se nás všech bytostně dotýká.

VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A OBCE POSOUDÍ ODBORNÁ POROTA

Nominace na ocenění Architekt obci 2021 posoudí odborná porota (Radka Vladyková – Svaz měst a obcí ČR; Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Petr Velička, Česká komora architektů; Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR; Jaromír Kročák, držitel ocenění Architekt obci 2020; Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec; zástupce ABF).

Základními kritérii posuzování jsou zejména přínos spolupráce architekta a obce z pohledu kvality architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále hodnocení dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos pro kvalitu života.

LETOS POPRVÉ TAKÉ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Novinkou letošního ročníku soutěže je hlasování veřejnosti o nejlepší tandem architekt – obec, které bude probíhat na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz) od 5. 7. do 30. 7. Tandem s nejvyšším počtem hlasů získá bonusové body při hodnocení odbornou porotou. Ta vybere nakonec tři až pět finalistů a z nich vítěze, který získá titul Architekt obci 2021.

„Soutěž Architekt obci je již, a to bez jakékoliv nadsázky, soutěží tradiční. Pro Svaz měst a obcí ČR je ctí, že se na této soutěži může stále podílet. Zaměření na dlouhodobou spolupráci mezi územní samosprávou a architektem cílí k překonání jakýchkoliv politických či osobních neshod a hledání společných řešení a toho nejlepšího, co je možné v daném místě a čase a za daných podmínek pro občany udělat. A právě tato spolupráce bývá často nedoceněna. Jsme rádi, že můžeme ocenit výsledky dobré práce, která se otiskne hluboko do tváře obcí,“ dodává Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR.

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt obci 2021 se uskuteční 22. září 2021 společně s oceněním Architekt roku na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

* Zasílání nominací je třeba provést do 16. 6. 2021. Součástí nominace musí být popis spolupráce mezi obcí a architektem a představení přihlášeného díla nebo počinu včetně vlivu na okolní prostředí, udržitelnost a kvalitu života, doplněné fotografiemi. Formulář přihlášky je ke stažení na www.architektroku.cz/architektobci .

* Veřejné hlasování se bude konat od 5. 7. 2021 do 30. 7. 2021. Uskuteční se na: www.smocr.cz.

* Vypisovatelé. Jsou jimi: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a. s.

* Hlavní partner. Veletrh FOR ARCH

* Hlavní mediální partner. Moderní obec

* Kontakt. Mgr. Iveta Zajíčková, tel.: 739 003 161, e-mail: zajickova@abf.cz

K témuž také na: www.architektobci.cz

/red/

Na snímku: Soběslav, náměstí Republiky, 2018. Autor rekonstrukce: Jaromír Kročák, Architekt obci 2020*

 

Upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a územní samosprávou při rozvoji obce či města je hlavním posláním soutěže Architekt obci 2020, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec a již organizuje společnost ABF. Letos se tak děje poprvé ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Přihlášky do soutěže je možné podávat do konce června.

Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.
Do soutěže Architekt obci se mohou hlásit obce a města spolu s architekty či jejich ateliéry z celé České republiky s projekty týkajícími se urbanismu, územního plánování, krajinářské tvorby a veřejného prostoru i realizací staveb a dalších počinů, které mají dopad na kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se v uplynulém období více let soustavně a trvale věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj dané obce.
Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů.
Laureátem loňského ročníku soutěže se stal architekt a urbanista Milan Košař, který byl oceněn za soustavný mnohaletý profesionální výkon funkce městského architekta (do konce roku 1992 byl hlavním architektem města Pardubic, pak byl externím městským architektem ve Vysokém Mýtě, od roku 2017 je na stejné pozici v Poděbradech, v současné době působí také v Ústí nad Orlicí).
Nominace na ocenění Architekt obci 2020 posoudí odborná porota – Radka Vladyková za Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Velička za Českou komoru architektů, Petr Durdík za Asociaci pro urbanismus a územní plánování ČR, Milan Košař jako držitel ocenění Architekt obci 2019, Ivan Ryšavý za časopis Moderní obec a zástupce společnosti ABF.
Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2020 se uskuteční 8. září 2020 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.*
Nominace lze zasílat do 30. června 2020, veškeré informace včetně přihlášky jsou zveřejněny na: www.architektobci.cz .

/zr/

 

Na včerejším jednání zástupců české metropole s premiérem Andrejem Babišem v souvislosti s předsedou vlády prosazovaným vybudováním "vládní čtvrtí" v hlavním městě nedošlo k žádné dohodě nad budoucností a dalším územním rozvojem v oblasti pražských Letňan. Dnes to potvrdil pražský primátor Zdeněk Hřib spolu se svým prvním náměstkem Petrem Hlaváčkem a pražským radním Janem Chabrem.

Jak v dnes vydané tiskové zprávě uvedl Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy, účastníci jednání zatím nenašli shodu ani nad komplexní směnou majetku města a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Představitelé města přišli s návrhem, který pro Letňany zahrnuje vedle moderní nemocnice vysoký podíl bydlení, školu, park a administrativní kapacity. Tímto mixem různých účelů užití dojde podle pražských radních k podpoře konceptu města krátkých vzdáleností namísto vytváření monotematických čtvrtí.

Konkrétní urbanistické řešení by podle návrhu mělo vzejít z mezinárodní dvoukolové architektonické soutěže, na jejíž přípravě se, v případě nalezení shody, zástupci města a státu dohodli. Architektonická soutěž by se měla uskutečnit plně pod dohledem hlavního města Prahy a zástupců městských částí Praha 9 a Praha 18.

Podle tiskového mluvčího Víta Hofmana Praha nadále usiluje o převod Karlínských kasáren do majetku města tak, aby do nich bylo možné po rekonstrukci přesunout úředníky z nákladného pronájmu ve Škodově paláci. „Čekal jsem, že dostanu seznam nemovitostí, ze kterých by se měli státní úředníci přesunout, plus plán jejich využití. Tento plán mi však paní ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu odmítla poskytnout. Posouzení tohoto aspektu je ale pro nás zásadní. Nechceme, aby to dopadlo jako za bývalého primátora Pavla Béma, který také plánoval sestěhovat úředníky na jedno místo s tím, že se vydělá na následných prodejích uvolněných nemovitostí. Po několika letech je výsledek ten, že úředníci plně sestěhovaní nejsou, část uprázdněných budov zeje prázdnotou a namísto úspory je to dražší než dříve. Vyvolává to ve mně obavu, že tento plán není připraven,“ uvedl ke včerejšímu jednání s premiérem Andrejem Babišem primátor Zdeněk Hřib.

V následujících čtrnácti dnech by ZSVM měl hlavnímu městu doručit návrh nacenění hodnoty předmětných nemovitostí a poté se o celé záležitosti bude opět diskutovat.

Na jednání s vládou zástupci Prahy přednesli několik témat k řešení. Klíčovým bodem bylo, aby se i vláda podílela na dofinancování zbývající části pražského vnitřního okruhu. „Je třeba brát v potaz jednu věc - chceme řešit vztahy komplexně, nikoli jednu dílčí majetkovou směnu. Praha je hlavní město České republiky. Vytváří se v ní čtvrtina českého HDP. Denně do Prahy dojíždí téměř půl milionu lidí z jiných českých měst a obcí, ať už za prací, vzděláním či osobním účelem. V mnoha světových metropolích je právě stát hlavním partnerem při spolufinancování páteřní infrastruktury, jako je metro nebo městské okruhy,“ připomněl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

„Na prvním setkání s panem premiérem jsme řešili vztahy obecně, i když nejdůležitější pro nás bylo jednání o možné směně či odkupu pozemků v Letňanech pro uvažované sídlo vládní čtvrti. Praha se musí rozvíjet, musí se v ní stavět a pro svůj rozvoj potřebuje páteřní infrastrukturu, jinak začne zaostávat svou pozicí v rámci středovýchodní Evropy a mnozí klíčoví investoři jdoucí do regionu začnou zvažovat, je-li Praha, a tím pádem i Česká republika, tím pravým místem pro jejich sídla a budoucí investice. Co je ale důležitější než jednotlivá případná směna v Letňanech: aby vláda a stát braly Prahu vážně a fungovaly vzájemné vztahy. Od fungování a také růstu Prahy se bude totiž odvíjet i růst české ekonomiky,“ zdůraznil Jan Chabr.

„Vůbec nepřipouštíme variantu, že by se historické reprezentativní budovy v centru města staly atrakcí pro turisty a zmizel z nich každodenní život Pražanů. Nedopustíme žádné »město duchů«. Opuštěné historické objekty vždy přinášejí nejen pro sousedství obrovské problémy a dlouho se hledá jejich vhodné využití. Je to třeba příklad Invalidovny nebo Karlínských kasáren,“ prohlásil Jan Čižinský, zastupitel hl. m. Prahy a starosta městské části Praha 7. „Jakýkoliv projekt v Letňanech budeme samozřejmě nejprve chtít projednat s místními,“ dodal.

„Vylidňování centra města, konkrétně historických paláců, je velice problematická záležitost. Sami víme, jak těžké je najít nové využití pro historické budovy v centru města. Dopravní stavby v Praze zároveň neslouží pouze obyvatelům hlavního města, proto je významné se o jejich stavbě bavit také,“ uzavřel náměstek primátora Petr Hlaváček.*

/zr/

 

Ilustrační foto:

Pražský magistrát

Foto: www.kudyznudy.cz

 

Česká komora architektů (ČKA) připravila materiál, který by se mohl inspirovat programy kandidátů ucházejících se letos v říjnu o členství v zastupitelstvech krajů. Zástupcům médií dnes tento text nazvaný Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby představil předseda ČKA Ivan Plicka spolu s Marií Špačkovou, která zastává funkci sekretáře komory, a tiskovou mluvčí ČKA Zuzanou Hoškovou.

Jak představitelé komory dnes uvedli, ČKA nabízí tento text pro využití kýmkoliv, komu není lhostejné prostředí, v němž žijeme, a kdo se domnívá, že krajské volby jsou vhodnou příležitostí pro diskusi o problémech tohoto prostředí. Text je obecný, je však vhodné jej doplňovat o konkrétní místní problémy. ČKA doporučuje nepředjímat jejich řešení, ale přibírat si k tomu  kvalitní odborníky se zapojením veřejnosti. ČKA přitom k jednotlivým bodům nabízí i své konzultace.

Dokument navazuje na text, který v říjnu 2014 komora vydala ke komunálním volbám (https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-pro-komunalni-politiku-1 ), stejně jako na dokument Architektura pro venkov (https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-pro-komunalni-politiku), který vznikl rovněž předloni na podzim.

Vize, ke které Česká komora architektů svým dnes představeným dokumentem míří, má být kraj, který se příkladně stará o svůj majetek a kulturní prostředí (architekturu), komunikuje se svými občany a poskytuje obcím koordinaci, supervizi a kvalitní odborné poradenství. Ve vztahu k celostátní politice architektury ČKA doporučuje připravit krajskou verzi Politiky architektury po vzoru progresivních evropských regionů.

DESET KLÍČOVÝCH BODŮ NAVRŽENÝCH ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ

Dokument formuluje a konkretizuje deset základních bodů, jimž by kandidáti do zastupitelstev krajů měli věnovat pozornost a které by měli zapracovat do svých volebních programů:

1. Strategie rozvoje kraje – Program rozvoje. Půjde o zásadní dokument kraje, vizi, která vznikla na základě široké diskuse. Jeho součástí bude text i grafická část s přehledným vyznačením záměrů a časovým plánem. Nabídne kraji zpětnou vazbu jeho vývoje a bude dohodou nad dalšími prioritami. Bude obsahovat plán investic a mapu majetku kraje, místa vhodná pro architektonické soutěže  (soutěže o návrh) a pocitovou mapu kraje – jak jsou vnímány jednotlivé části území kraje jeho obyvateli, ale i návštěvníky. Strategický plán se mimo jiné soustředí na provázání jednotlivých území a obcí kraje. Bude zpracováván/aktualizován prioritně a první výstupy budou do konce prvního roku volebního období. Zahájení prací proběhne formou participace.

2. Zásady územního rozvoje (ZÚR). Mají být zásadním dokumentem kraje, jeho prostorovou vizí, která pomáhá jeho životu. Důležité lokality a témata (rozvojové osy, významná centra) budou předem prověřeny územní studií či studiemi. ZÚR budou obecně srozumitelným dokumentem a budou obsahovat výkres urbanistické koncepce. Péče v nich bude věnována i krajinnému plánování. Zaměří se zejména na provázání jednotlivých územních plánů obcí. Krajský úřad bude poskytovat komunikační a odbornou platformu obcím na svém území ke zpracování jejich územních plánů. Bude též aktivně mapovat a řešit problémy, které překračují jednotlivé územní plány – například suburbie (problematika předměstí).

3. Architekt kraje. Tato pozice byla dnes na setkání předsedy ČKA Ivana Plicky se zástupci médií snad neujvíce diskutována. Komora upozorňuje na fakt, že většina českých měst a obcí nemá městského (obecního) architekta. Architekt není zpravidla zastoupen ani ve větších regionálních celcích – krajích. Funkce městského (obecního)/krajského architekta je přitom významná z hlediska péče o komplexní rozvoj se znalostí strategického a územního plánu. Programy, s nimiž budou před veřejnost předstupovat kandidáti do zastupitelstev krajů, by proto měly počítat se zřízením pozice architekta kraje. Obsazení postu má být řešeno formou výběrového řízení s nadpoloviční účastí odborné části poroty. Podobný systém není v Evropě ničím novým – obdobně takto fungují např. kantony ve Švýcarsku. Půjde o konkrétní osobu na konkrétní dobu (například 5 + 5 let). Její hlavní činností bude koordinace práce městských a obecních architektů na území kraje a vytvoření centra architektury kraje i s možností pořádání přednášek a kurzů z oblasti profesního vzdělávání. Bude poskytovat metodickou podporu stavebním úřadům v rámci kraje. Bude komunikovat s ostatními kraji. Jednou z rolí krajského architekta bude také administrace architektonických soutěží s předchozí participací obyvatel pro krajské investice.

4. Adekvátní péče o krajský majetek. Součástí strategického plánu bude mapa krajského majetku. Veřejné investice budou konzultovány s krajským architektem a součástí strategického plánu budou i varianty nakládání s majetkem kraje. Bude zpracována mapa nevyužívaných krajských pozemků a budov a umožněno a podporováno jejich alternativní využití a to i krátkodobé. Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu komunikací, veřejných prostorů a provozu veřejné dopravy pro možnost srovnávat různé části a optimalizovat při nové zástavbě či přestavbách.

5. Řešení konkrétních projektů. Zvýšená péče bude věnována konkrétním problémům kraje, které budou řešeny celkově se zapojením odborníků a participací veřejnosti. Tyto problémy budou ověřeny a doplněny v rámci participace na tvorbě/aktualizaci strategického plánu během prvního půl roku od začátku volebního období a postup jejich řešení bude zahrnut do strategického plánu. Řešení problémů bude připraveno dle jejich priority bez ohledu na případné dotace tak, aby se jim věnoval dostatečný čas a mohla být zapojena veřejnost.

6. Rozumné zacházení s dotačními programy. Dotační programy nejsou jen pouhými příležitostmi pro získání financí. Kraj bude podporovat na svém území projekty řešení míst k regeneraci průběžně podle potřebnosti, a to zejména informačně. Bude požadovat od dotačních titulů, které se týkají prostředí, dostatečný čas na zpracování a kvalitativní rozhodování o jejich podpoře. V projektech bude podporovat zahrnutí managementu veřejného prostoru, participačního procesu a kvalitativního výběru zpracovatelů například formu architektonické soutěže. Při sledování možných dotačních titulů zapojí i krajského architekta a využije informační podpory ČKA.

7. Výtvarné intervence a regulace reklamy. Většina obcí v posledních 25 letech rezignovala na výtvarná díla ve veřejném prostoru i na grafickou podobu svého prostředí a jsou často přeplněna nekvalitní a agresivní reklamou, a to i na veřejných pozemcích a budovách. Kraj se zaváže k povinnosti investovat zlomek z veřejné investice (například 1 %) do kvalitní výtvarné intervence jako součásti této investice. Kraj zpracuje regulaci reklamy na svém území a ve svých stavbách, zejména dopravních cest.  Kontrolní funkci bude mít architekt kraje.

8. Výběry zpracovatelů na základě kvality nikoli ceny. Zpracovatelé projektů i staveb nebudou vybíráni pouze podle ceny. U výběru projektantů bude zohledňována i cena budoucí stavby a jejího provozu. Ve výběrech budou používány poroty s nadpoloviční většinou nezávislých odborníků (zejména u projektů). Časovou náročnost projektu a s tím související honorář architekta si přitom zadavatel veřejné zakázky může ověřit v on-line kalkulačce, která je dostupná na webu ČKA (https://www.cka.cz/cs/pro-verejnou-spravu/kalkulacky). Použitím tohoto nástroje si zadavatel může snadno ověřit reálnou cenu projektu a odhalit nebezpečně nízkou nabídkovou cenu. Pro výběr projektantů strategického plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí ČKA doporučuje soutěž s předkládáním návrhů. Tento postup bude použit i pro soutěže malého rozsahu, které mohou být i vyzvané se zúžením účastníků na základě hodnocení portfolií porotou následné soutěže. Jiný způsob výběru bude zdůvodněn.

9. Zapojení občanů. V návaznosti na strategický plán a zásady územního rozvoje bude kraj iniciovat a podporovat kontinuální aktivní mediace s občany s participací ke konkrétním tématům.

10. Vzdělávání veřejnosti. Kraj se bude věnovat vzdělávání veřejnosti v zájmu o prostředí, ve kterém žijí, a motivovat je k odpovědnosti. Do spolupráce budou zapojeny školy, seniorské organizace a ostatní kulturní instituce kraje. Školy budou podporovány v účasti na vzdělávacích programech týkajících se zájmu a péče o architekturu – kulturní prostředí. K tomu bude využit architekt kraje a spolupráce s ČKA, kulturními a vzdělávacími institucemi či neziskovými organizacemi, které se péči o kulturní prostředí a vzdělávání v ní věnují.

Kompletní dokument Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby naleznete na: https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-kulturni-prostredi-pro-krajske-volby .*

/rš/

Na snímku:

Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby byl dnes novinářům představen předsedou České komory architektů Ivanem Plickou, Marií Špačkovou (vpravo), která zastává funkci sekretáře komory, a tiskovou mluvčí ČKA Zuzanou Hoškovou

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

V srpnu 1845, tedy pouhých dvacet let po vzniku první parostrojní železnice na světě, prolomil hradby a vjel do Prahy první vlak.

»Už do konce 19. století pak změnila železnice svět – protkala kontinenty od moře k moři, ovlivnila města, průmysl i životy lidí. O sto sedmdesát let později jsou nároky společnosti na železniční dopravu jiné. Zvyšuje se rychlost a cestovní komfort, zmenšují se naopak nároky na plošný rozsah staveb a zařízení pro dopravu, « poznamenává prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger. A upozorňuje na fakt, že nádraží i celé tratě jsou opouštěny, jiné se přestavují a do té doby obrovské nádražní plochy se vracejí městům.

Jak s těmito uvolněnými plochami nakládat, napoví konference Křižovatky architektury 2015, která se uskuteční letos 3. června v Kulturním sále Českých drah na Hlavním nádraží v Praze. Hlavním mediálním partnerem konference je i měsíčník Moderní obec.*

Další podrobnosti ke konferenci Křižovatky architektury 2015 včetně jejího odborného programu se dozvíte v březnovém vydání Moderní obce, které předplatitelé dostanou do svých poštovních schránek už v závěru tohoto týdne.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down